AEXcel d.d. 17-5-2023
 
                     
                         
                                         
  (SUB) CYCLI Minute  Minor Primary Cycle GrandCycle Kitchin                        
  gemiddelde duur v/d cyclus 23 91 226 402 50                        
  (standaard)deviatie 7 20 34 92 10  
 
                   
  huidig moment in cyclus 13 58 216 435 38                        
  tijdsmeting in kalenderdagen kalenderdagen kalenderdagen kalenderdagen maanden (!)   24-4-2023 1-7-2023                
                                         
  Omslagpunt in Cyclus Minor Primary Cycle GrandCycle Kitchin                        
    Omkeer AEX                                  
    datum LOW > top  bodem > top  bodem > top  bodem > top  bodem > top  bodem                        
                                                   
  II 4-05-23 736 7 21                                        
  I 5-04-23 753 15 16                                        
  IV 20-03-23 712 4 18 48 80                                    
  III 2-03-23 744 6 20                                        
  II 10-02-23 748 9 16                                        
  I 25-01-23 736 19 26                                        
  IV 30-12-22 688 5 22 61 78                                    
  III 8-12-22 716 13 20                                        
  II 17-11-22 701 12 14                                        
  I 3-11-22 655 18 21                                        
  VI 13-10-22 612 7 15 42 112 28 219                                
  V 28-09-22 627 5 20                                        
  IV 9-09-22 663 2 16                                        
  III 24-08-22 705 6 14                                        
  II 10-08-22 713 21 27                                        
  I 14-07-22 643 5 21                                        
  VI 23-06-22 632 6 21 28 107                                    
  V 2-06-22 699 19 21                                        
  IV 12-05-22 662 2 15                                        
  III 27-04-22 688 8 15                                        
  II 12-04-22 705 21 28                                        
  I 15-03-22 660 1 7                                        
  IV 8-03-22 652 3 12 15 78 43 153 189 299                            
  III 24-02-22 700 9 30                                        
  II 25-01-22 735 3 15                                        
  I 10-01-22 770 15 21                                        
  IV 20-12-21 755 5 17 42 75                                    
  III 3-12-21 769 8 23                                        
  II 10-11-21 809 7 12                                        
  I 29-10-21 801 21 23                                        
  IV 6-10-21 751 3 16 60 79 127 146                                
  III 20-09-21 773 10 11                                        
  II 9-09-21 782 19 21                                        
  I 19-08-21 755 24 31                                        
  IV 19-07-21 716 6 11 62 67                                    
  III 8-07-21 718 16 17                                        
  II 21-06-21 714 21 25                                        
  I 27-05-21 706 12 14                                        
  III 13-05-21 678 6 23 52 76 190 195                                
  II 20-04-21 699 7 32                                        
  I 19-03-21 676 13 14                                        
  III 5-03-21 650 2 10                                        
  II 26-02-21 648 11 21 57 67                                    
  I 5-02-21 652 6 8                                        
  III 28-01-21 634 12 15                                        
  II 13-01-21 647 11 13                                        
  I 31-12-20 624 8 10                                        
  III 21-12-20 602 7 10 50 53                                    
  II 11-12-20 611 20 22                                        
  I 19-11-20 594 20 21                                        
  III 29-10-20 528 4 14 75 91 211 227                                
  II 15-10-20 557 11 13                                        
  I 2-10-20 543 10 11                                        
  VI 21-09-20 533 8 13                                        
  V 8-09-20 535 6 14                                        
  IV 21-08-20 545 15 22                                        
  III 30-07-20 544 11 20 125 136                                    
  II 10-07-20 564 11 15                                        
  I 25-06-20 550 11 13                                        
  VI 15-06-20 530 9 16                                        
  V 27-05-20 532 12 13                                        
  IV 14-05-20 492 7 10                                        
  III 4-05-20 529 15 19                                        
  II 15-04-20 489 15 16                                        
  I 30-03-20 455 9 14                                        
  IV 16-03-20 390 6 17 14 45 186 214 417 445 48 49                        
  III 28-02-20 531   10                                        
  II 18-02-20 623   8                                        
  I 10-02-20 614   10                                        
  IV 31-01-20 589 11 25 45 59                                    
  III 6-01-20 602 14 18                                        
  II 19-12-19 604   9                                        
  I 10-12-19 593   7                                        
  IV 3-12-19 581 11 12 47 61                                    
  III 21-11-19 587 19 21                                        
  II 31-10-19 575 11 13                                        
  I 18-10-19 572 13 15                                        
  IV 3-10-19 553 6 8 47 49                                    
  III 25-09-19 567 36 15                                        
  II 10-09-19 566   15                                        
  I 26-08-19 539 7 11                                        
  III 15-08-19 529 16 38 52 73 210 231                                
  II 9-07-19 564 8 12                                        
  I 27-06-19 554 17 24                                        
  IV 3-06-19 534 3 21 41 87                                    
  III 13-05-19 548 7 32                                        
  II 11-04-19 559 15 17                                        
  I 25-03-19 539 10 17                                        
  III 8-03-19 530 17 28 60 71                                    
  II 8-02-19 527 21 22                                        
  I 17-01-19 497 16 21                                        
  III 27-12-18 472 13 37 17 73 123 276                                
  II 20-11-18 507 17 36                                        
    26-10-18 500 2 11 25 116                                    
  I 15-10-18 513 20 38                                        
  III 7-09-18 534 11 21                                        
  II 17-08-18 546 10 31                                        
  I 17-07-18 568 13 20                                        
  III 2-07-18 544 17 34 57 97                                    
  II 29-05-18 550 26 33                                        
  I 25-04-18 549 29 30                                        
  V 26-03-18 517 10 24 66 129 146 263                                
  IV 2-03-18 517 18 21                                        
  III 9-02-18 516 21 38                                        
  II 2-01-18 540 18 32                                        
  I 1-12-17 535 12 14                                        
  III 17-11-17 535 13 23 70 80                                    
  II 25-10-17 540 26 33                                        
  I 22-09-17 527 23 24                                        
  III 29-08-17 506 5 18 23 54                                    
  II 11-08-17 516 15 18                                        
  I 24-07-17 516 20 24                                        
  III 06-07-17 507 5 21 21 79   239                                
  II 15-06-17 523 15 28                                        
  I 18-05-17 519 21 30                                        
  III 18-04-17 510 16 22 21 77                                    
  II 27-03-17 506 22 31                                        
  I 24-02-17 497 22 24                                        
  IV 31-01-17 477 8 14 56 83                                    
  II 17-01-17 481 22 31                                        
  II 30-12-16 481 21 28                                        
  I 2-12-16 419 1 23                                        
  VIII 09-11-16 436 11 27 73 138 207 272   272                            
  VII 13-10-16 443 4 13                                        
  VI 30-09-16 443 6 14                                        
  V 16-09-16 437 14 25                                        
  IV 22-8-2016 446 4 13                                        
  III 2-8-2016 438 9 14                                        
  II 19-07-16 444 8 13                                        
  I 6-07-16 419 10 12                                        
  VI 24-06-16 404 12 36 72 134                                    
  V 19-05-16 427 4 13                                        
  IV 6-05-16 426 16 31                                        
  III 5-04-16 427 2 28                                        
  II 8-03-16 430 9 13                                        
  I 24-02-16 405 11 13                                        
  IV 11-02-16 378 12 22 44 120 12 218 277 483 43 53                        
  III 20-01-16 392 16 37                                        
  II 14-12-15 419 11 28                                        
  I 16-11-15 448 11 33                                        
  IV 14-10-15 431 11 15 12 98                                    
  III 29-09-15 405 16 36                                        
  II 24-8-2015 402 9 28                                        
  I 27-07-15 481 13 19                                        
  V 08-07-15 454 7 20 64 104 132 265                                
  IV 18-06-15 465 2 23                                        
  III 26-05-15 495 16 19                                        
  II 7-05-15 470 10 20                                        
  I 17-04-15 493 19 22                                        
  V 25-03-15 481 16 22 94 100                                    
  IV 04-03-15 478 13 15                                        
  III 17-02-15 458 13 15                                        
  II 02-02-15 446 20 27                                        
  I 06-01-15 406 14 21                                        
  II 16-12-14 389 17 29 49 61                                    
  I 17-11-14 408 26 32                                        
  II 16-10-14 366 4 31 42 69 227 254 452 479                            
  I 15-09-14 416 27 38                                        
  IV 08-08-14 388 6 21 82 116                                  
  III 18-07-14 402 7 22                                        
  II 26-06-14 413 35 41                                        
  I 16-05-14 392 29 32                                        
  III 14-04-14 392 21 31 59 69                                    
  II 14-03-14 380 4 11                                        
  I 03-03-14 387 14 27                                        
  V 04-02-14 399 17 32 99 118 206 225                                
  IV 07-01-14 399 17 18                                        
  III 16-12-13 376 12 33                                        
  II 13-11-13 388 10 16                                        
  I 28-10-13 388 13 19                                        
  VI 09-10-13 366 13 9 87 107                                    
  V 30-09-13 372 22 33                                        
  IV 28-08-13 362 14 28                                        
  III 31-07-13 367 7 14                                        
  II 17-07-13 363 12 14                                        
  I 03-07-13 342 7 9                                        
  IV 24-06-13 331 4 31 91 118 193 220 358 385                            
  III 24-05-13 363 30 32                                        
  II 22-04-13 339 4 17                                        
  I 05-04-13 344 17 38                                        
  V 26-02-13 334 7 19 58 102                                    
  IV 07-02-13 342 12 23                                        
  III 15-01-13 346 10 15                                        
  II 31-12-12 339 20 31                                        
  I 30-11-12 336 13 14                                        
  III 16-11-12 320 14 23 10 78 97 165                                
  II 24-10-12 326 21 23                                        
  I 01-10-12 322 10 32                                        
  III 30-08-12 327 25 36 76 87                                    
  II 25-07-12 310 24 30                                        
  I 25-06-12 292 17 21                                        
  III 04-06-12 281 11 17 9 89 112 255 112 255                            
  II 18-05-12 287 5 36                                        
  I 12-04-12 304 7 36                                        
  IV 07-03-12 316 21 26 87 103                                    
  III 10-02-12 320 10 28                                        
  II 13-01-12 305 15 25                                        
  I 19-12-11 291 12 24                                        
  IV 25-11-11 268 5 22 35 63                                    
  III 03-11-11 292 10 16                                        
  II 18-10-11 294 13 14                                        
  I 04-10-11 266 6 11                                        
  IV 23-09-11 256 3 10 15 92 21 191   486 23 30                        
  III 13-09-11 264 7 35                                        
  II 09-08-11 266 4 22                                        
  I 18-07-11 323 10 25                                        
  IV 23-6-2011 327 6 29 21 99                                    
  III 25-05-11 340 6 20                                        
  II 05-05-11 353 14 17                                        
  I 18-04-11 357 21 33                                        
  IV 16-03-11 343 5 20 91 106 269 295                                
  III 24-02-11 363 18 24                                        
  II 31-01-11 357 22 26                                        
  I 05-01-11 353 33 36                                        
  V 30-11-2010 325 5 13 76 97                                    
  IV 17-11-10 338 11 19                                        
  III 29-10-10 335 9 24                                        
  II 05-10-10 329 6 20                                        
  I 15-09-10 334 19 21                                        
  V 25-08-10 309 3 9 57 92                                    
  IV 16-08-10 320 15 27                                        
  III 20-07-10 317 9 15                                        
  II 05-07-10 306 13 27                                        
  I 08-06-10 312 10 14                                        
  V 25-05-10 301 6 18 67 106 146 203   442                            
  IV 07-05-10 309 7 18                                        
  III 19-04-10 346 21 28                                        
  II 22-03-10 334 16 21                                        
  I 26-02-10 314 15 18                                        
  III 8-2-2010 312 12 40 69 97                                    
  II 30-12-09 333 32 33                                        
  I 27-11-09 301 15 24                                        
  V 03-11-09 296 14 32 95 113 209 239                                
  IV 02-10-09 299 16 30                                        
  III 02-09-09 286 9 14                                        
  II 19-08-09 280 15 21                                        
  I 29-07-09 273 14 16                                        
  VI 13-07-09 241 8 20 114 126                                    
  V 23-06-09 247 1 14                                        
  IV 09-06-09 261 25 26                                        
  III 14-05-09 247 16 23                                        
  II 21-04-09 228 18 22                                        
  I 30-03-09 211 17 21                                        
  V 09-03-09 194 1 25 67 108 112 236   412 52 72                        
  IV 12-02-09 245 17 20                                        
  III 23-01-09 227 8 25                                        
  II 29-12-08 240 6 24                                        
  I 05-12-08 227 7 14                                        
  VI 21-11-08 220 8 25 91 128                                    
  V 27-10-08 232 4 17                                        
  IV 10-10-08 254 2 22                                        
  III 18-09-08 350 12 28                                        
  II 21-08-08 397 15 23                                        
  I 29-07-08 387   13                                        
  VI 16-07-08 374 4 33 3 50 109 176                                
  V 13-06-08 452 4 17                                        
  IV 27-05-08 473 36 43 54 71                                    
  III 14-04-08 447 21 28                                        
  II 17-03-08 415 15 34 15 55                                    
  I 12-02-08 425 13 21                                        
  IV 22-01-08 401 8 34 21 62 55 158   585                            
  III 18-01-08 450 8 30                                        
  II 19-12-07 499 8 15                                        
  I 04-12-07 497 11 13                                        
  IV 21-11-07 480 2 9 55 !!! 96                                    
    12-11-07 503 7 21                                        
  III 22-10-07 547 17 27                                        
  II 25-09-07 533 11 15                                        
  I 10-09-07 512 6 12                                        
    29-08-07 504 10 12                                        
  IV 17-08-07 479 2 18 30 65   163                                
  III 30-07-07 523 2 19                                        
  II 11-07-07 549 13 14                                        
  I 27-06-07 538 7 14                                        
  VII 13-06-07 531 8 13 90 98                                    
  VI 30-05-07 531 12 19                                        
  V 11-05-07 521 5 11                                        
  IV 27-04-07 529 8 15                                        
  III 12-04-07 516 14 15                                        
  II 28-03-07 502 12 14                                        
  I 14-03-07 473 7 9                                        
  V 05-03-07 470   21 87 94   264                                
  IV 12-02-07 502   17                                        
  III 26-01-07 497   16                                        
  II 10-01-07 491   19                                        
  I 22-12-07 491   21                                        
  V 1-12-06 471 6 29 58 81                                    
  IV 2-11-06 482   16                                        
  III 17-10-06 487   14                                        
  II 3-10-06 478   14                                        
  I 19-09-06 469   8                                        
  III 11-09-06 461 25 32 82 89                                    
  II 10-08-06 446 14 24                                        
  I 17-07-06 423 20 33                                        
    28-06-06 420 9 14                                        
  II 14-06-06 409 7 23 3 57 179 229   667                            
  I 22-05-06 426 7 34                                        
  III 18-04-06 460 19 41   85                                    
  II 08-03-06 449 19 28                                        
  I 08-02-06 449 10 16                                        
  III 23-01-06 428 10 24 73 87                                    
  II 30-12-05 436 30 31                                        
  I 29-11-05 416 31 32                                        
  III 28-10-05 383 4 15 36 60 159 183                                
  II 13-10-05 389 13 21                                        
  I 22-09-05 393 22 24                                        
  III 29-08-05 382 2 21 44 63                                    
  II 08-08-05 391 14 32                                        
  I 07-07-05 375 9 10                                        
  III 27-06-05 376 22 27 55 60                                    
  II 31-05-05 364 17 20                                        
  I 11-05-05 352 11 13                                        
  III 28-04-05 345 4 24 54 106 203 255                                
  II 04-04-05 365 12 40                                        
  I 23-02-05 369 40 42                                        
  III 12-01-05 349 25 26 78 79                                    
  II 17-12-04 343 25 25                                        
  I 22-11-04 336 21 28                                        
  III 25-10-04 320 12 27 51 70                                    
  II 28-09-04 323 6 19                                        
  I 09-09-04 327 23 24                                        
  V 16-08-04 307 3 21 45 91 30 145   547                            
  IV 26-07-04 321 4 18                                        
  III 08-07-04 332 17 24                                        
  II 14-06-04 336 8 13                                        
  I 01-06-04 332 10 15                                        
  II 17-05-04 319 9 33 30 54                                    
  I 14-04-04 338 20 21                                        
  IV 24-03-04 323 6 28 9 48   176                                
  III 25-02-04 353 14 20                                        
  II 05-02-04 348 15 23 42 50                                    
  I 12-01-04 341 26 27                                        
  III 17-12-03 326 14 27 38 78                                    
  II 20-11-03 321 14 27                                        
  I 24-10-03 316 15 24                                        
  IV 30-09-03 306 4 18 33 54 181 202                                
  III 12-09-03 327 33 36                                        
  II 07-08-03 305 31 37 66 72                                    
  I 01-07-03 284 21 35                                        
  IV 27-05-03 264 5 25 31 76                                    
  III 02-05-03 274 6 22                                        
  II 10-04-03 272 7 10                                        
  I 31-03-03 247 9 19                                        
  III 12-03-03 218 7 42 18 83 79 169   537 23 53                        
  II 27-02-03 250 5 14                                        
  I 13-02-03 270 4 15                                        
  III 29-01-03 273 17 41                                        
  II 09-01-03 322 7 10                                        
  I 30-12-02 316 4 11                                        
  III 19-12-02 316 29 36 79 86                                    
  II 10-12-02 326 5 13                                        
  I 27-11-02 343 43 50                                        
  III 13-11-02 319 8 15                                        
  II 29-10-02 322 13 20                                        
  I 09-10-02 286 6 15                                        
  III 24-09-02 282 6 19 30 62 97 214                                
  II 05-09-02 338 17 30                                        
  I 06-08-02 312 6 13                                        
  III 24-07-02 306 5 28 9 78                                    
  II 24-06-02 395 2 22                                        
  I 04-06-02 462 9 28                                        
  III 07-05-02 481 9 29 55 74                                    
  II 08-04-02 506 13 24                                        
  I 15-03-02 509 14 21                                        
  III 22-02-02 475 8 15 46 70 76 154                                
  II 07-02-02 478 13 23                                        
  I 15-01-02 485 14 32                                        
  III 14-12-01 473 28 36 76 84                                    
  II 03-12-01 483 14 21                                        
  I 12-11-01 472 8 12                                        
  III 31-10-01 445 30 40                                        
  II 22-10-01 452 9 20                                        
  I 02-10-01 443 7 11                                        
  III 21-09-01 396 7 32 13 93 61 184   338                            
  II 20-08-01 523 7 25                                        
  I 26-07-01 528 13 36                                        
  V 20-06-01 573 7 19 62 91                                    
  IV 01-06-01 586 15 23                                        
  III 09-05-01 579 10 16                                        
  II 23-04-01 557 15 19                                        
  I 04-04-01 537 11 19                                        
  III 22-03-01 518 13 27 40 90 20 155                                
  II 23-02-01 617 9 32                                        
  I 22-01-01 629 7 31                                        
  II 22-12-00 622 13 29 20 65                                    
  I 23-11-00 649 20 36                                        
  III 18-10-00 633 13 26 38 82 140 184   365                            
  II 22-09-00 652 5 23                                        
  I 30-08-00 685 27 33                                        
  III 28-07-00 663 11 22 91 102                                    
  II 06-07-00 665 40 43                                        
  I 24-05-00 642 29 37                                        
  III 17-04-00 638 13 33 57 77 161 181                                
  II 15-03-00 644 10 22                                        
  I 22-02-00 647 9 22                                        
  III 31-01-00 610 12 25 76 104                                    
  II 06-01-00 624 40 43                                        
  I 24-11-99 599 30 36                                        
  V 19-10-99 527 10 18 36 75   156   376                            
  IV 01-10-99 536 3 14                                        
  III 17-09-99 572 8 15                                        
  II 02-09-99 565 7 14                                        
  I 19-08-99 561 12 14                                        
  V 05-08-99 527 14 22 57 81                                    
  IV 14-07-99 584 17 19                                        
  III 25-06-99 561 11 15                                        
  II 10-06-99 565 12 13                                        
  I 28-05-99 552 4 12                                        
  IV 16-05-99 544 1 10 41 53   221                                
  III 06-05-99 565 14 16                                        
  II 20-04-99 549 7 8                                        
  I 12-04-99 536 14 19                                        
  IV 24-03-99 525 15 20 65 70                                    
  III 04-03-99 517 14 22                                        
  II 10-02-99 508 10 19                                        
  I 22-01-99 518 7 9                                        
  III 13-01-99 508 7 14 35 42                                    
  II 30-12-98 538 10 16                                        
  I 14-12-98 483 8 12                                        
  IV 02-12-98 466 14 19 32 55                                    
  III 13-11-98 469 11 15                                        
  II 29-10-98 442 8 10                                        
  I 19-10-98 427 3 11                                        
  V 08-10-98 375 2 17   58   164   345 48 52                        
  IV 21-09-98 409 3 10                                        
  III 11-09-98 458 2 11                                        
  II 31-08-98 467 1 7                                        
  I 24-08-98 515 8 13                                        
  IV 11-08-98 510 1 13   50                                    
  III 29-07-98 565 4 13                                        
  II 16-07-98 582 5 6                                        
  I 10-07-98 566 16 18                                        
  IV 22-06-98 519 2 7   56                                    
  III 15-06-98 524 11 18                                        
  II 28-05-98 540 18 21                                        
  I 07-05-98 518 7 10                                        
  IV 27-04-98 504 6 11   53   181                                
  III 16-04-98 525 6 16                                        
  II 31-03-98 511 6 12                                        
  I 19-03-98 500 12 14                                        
  V 05-03-98 481 17 20   72                                    
  IV 13-02-98 440 7 9                                        
  III 04-02-98 432 7 9                                        
  II 26-01-98 421 8 14                                        
  I 12-01-98 402 13 19                                        
  IV 24-12-97 397 6 13   56                                    
  III 11-12-97 394 13 16                                        
  II 25-11-97 395 9 13                                        
  I 12-11-97 381 6 15                                        
  IV 28-10-97 379 4 11   47   208                                
  III 17-10-97 411 3 7                                        
  II 10-10-97 412 4 11                                        
  I 29-09-97 411 11 18                                        
  IV 11-09-97 388 5 13   52                                    
  III 29-08-97 394 5 14                                        
  II 15-08-97 406 2 10                                        
  I 05-08-97 444 7 15                                        
  IV 21-07-97 422 6 11   52                                    
  III 10-07-97 420 9 10                                        
  II 30-06-97 392 14 19                                        
  I 11-06-97 375 11 12                                        
  V 30-05-97 359 6 10                                        
  IV 20-05-97 357 7 13   57                                    
  III 07-05-97 352 8 9                                        
  II 28-04-97 340 10 14                                        
  I 14-04-97 325 8 11                                        
  IV 03-04-97 319 7 14 23 69   253                                
  III 20-03-97 322 8 17                                        
  II 03-03-97 334 5 10                                        
  I 21-02-97 331 21 23                                        
  IV 29-01-97 305 2 8 36 42                                    
  III 21-01-97 305 10 11                                        
  II 10-01-97 294 4 8                                        
  I 02-01-97 288 17 20                                        
  IV 13-12-96 275 3 7 33 43                                    
  III 06-12-96 280 6 9                                        
  II 27-11-96 280 6 7                                        
  I 20-11-96 273 18 20                                        
  IV 31-10-96 262 5 8 46 55                                    
  III 23-10-96 265 8 13                                        
  II 10-10-96 265 15 17                                        
  I 23-09-96 255 10 17                                        
  IV 06-09-96 251 2 11 30 44                                    
  III 26-08-96 252 6 12                                        
  II 14-08-96 249 1 8                                        
  I 06-08-96 233 9 13                                        
  V 24-07-96 243 3 8   82   271                                
  IV 16-07-96 253 18 25                                        
  III 21-06-96 259 11 22                                        
  II 30-05-96 260 18 20                                        
  I 10-05-96 254 4 7                                        
  IV 03-05-96 254 14 15   66                                    
  III 18-04-96 249 7 10                                        
  II 08-04-96 240 7 13                                        
  I 26-03-96 240 11 15                                        
  IV 11-03-96 230 7 13   35                                    
  III 27-02-96 230 3 7                                        
  II 20-02-96 232 6 11                                        
  I 09-02-96 227 2 4                                        
  IV 05-02-96 231 12 13   48                                    
  III 23-01-96 231 8 12                                        
  II 11-01-96 229 3 6                                        
  I 05-01-96 227 16 17                                        
  IV 19-12-95 217 4 12 40 53                                    
  III 07-12-95 216 15 16                                        
  II 21-11-95 211 12 13                                        
  I 08-11-95 207 5 12                                        
  IV 27-10-95 202 2 4 37 50 205 218                                
  III 23-10-95 204 3 13                                        
  II 10-10-95 206 1 15                                        
  I 25-09-95 211 13 18                                        
  IV 07-09-95 211 7 8 36 49                                    
  III 30-08-95 208 14 19                                        
  II 11-08-95 208 2 11                                        
  I 31-07-95 208 6 11                                        
  IV 20-07-95 205 17 20 55 62                                    
  III 30-06-95 205 11 14                                        
  II 16-06-95 196 10 18                                        
  I 29-05-95 193 5 10                                        
  IV 19-05-95 191 3 10 50 57                                    
  III 09-05-95 192 15 20                                        
  II 19-04-95 183 10 16                                        
  I 03-04-95 179 7 11                                        
  V 23-03-95 176 11 14   59   275                                
  IV 09-03-95 178 8 15                                        
  III 22-02-95 185 2 14                                        
  II 08-02-95 188 7 8                                        
  I 31-01-95 185 4 8                                        
  IV 23-01-95 184 4 11   61                                    
  III 12-01-95 186 7 15                                        
  II 28-12-94 188 15 16                                        
  I 12-12-94 183 12 19                                        
  IV 23-11-94 182 4 12   49                                    
  III 11-11-94 185 7 9                                        
  II 02-11-94 184 6 8                                        
  I 25-10-94 181 12 20                                        
  IV 05-10-94 177 2 9   44                                    
  III 26-09-94 182 1 4                                        
  II 22-09-94 182 1 21                                        
  I 01-09-94 189 7 10                                        
  IV 22-08-94 187 5 10   62                                    
  III 12-08-94 188 11 15                                        
  II 28-07-94 184 14 16                                        
  I 12-07-94 174                 37 41                        
    10-10-91 122           243                                
    16-01-91 100           146     21 38                        
    23-08-90 109           188                                
    16-02-90 118           123                                
    16-10-89 131           151                                
    18-05-89 131           151                                
    18-11-88 106           189                                
    13-05-88 91           189                                
    10-11-87 72                 22 40                        
    01-07-84                   47 52                        
    01-03-80                   47 65                        
    01-10-74                   35 53                        
    01-05-70                   32 44                        
    01-09-66                   39 47                        
    01-10-62                   41 58                        
    01-12-57                   41 68                        
    01-04-52                   25 32                        
    01-08-49                                              
                                                   
    LEGENDA                            
    SYMBOOL  VERKLARING                            
    1  De Minute heeft een duur van 2 tot 3 weken. De Minor van 2 tot 5 weken.                              
    2  De Primary heeft een globale duur van 3  tot 4 maanden en biedt trade kansen in Opties en Turbo's                              
    3  De Cycle heeft een duur van globaal 4 maanden en biedt goede kansen voor aandelenbelegging.                              
    4  GrandCycle is 1/4 Kitchin. Hierdoor wordt de lengt van de Kitchin voorspelbaar.                              
    5  Kitchin- of Businesscycle is de langste cyclus met een gemiddelde duur van 51 maanden.                              
   
A
                               
    B                                
    C                                
    D  Hier wordt de gemiddelde duur van de betreffende cyclus in de actuele Kitchin gegeven.                              
    E  De standaard afwijking in kalenderdagen van de gemilddelde duur.                              
    F  Op welke dag bevinden we ons in de cyclus.                              
    G
 We meten in kalenderdagen omdat het cycluspatroon niet afhankelijk is van beursdagen.
                             
   
H
                               
    I                                
    J                                
    K                                
    L