AEX Cycli

Het opsporen van een cyclus in de AEX-index vindt plaats m.b.v. een oscillator in vergelijking met de visuele lows in de koersgrafiek. Een oscillator is een periodiek herhaalde omkering van de bewegingsrichting. Gemeten wordt van low naar low. Wij maken gebruik van de Ultimate Oscillator.

De Ultimate oscillator (UltiOsci) brengt de koopkracht in relatie met de gemiddelde koersbeweging (trend). Dit is de noemer van het quotiënt.
De koopkracht = (close vandaag - low van gisteren); welke de teller is van het quotiënt.

Is de stemming sterk negatief dan zal de close van vandaag wederom lager zijn dan de laagste koers van gisteren. Is de trend dalend dan zal een plotselinge stijging van de koers een grote afwijking geven van het gemiddelde. Dit zien we door een grote uitslag naar boven in de oscillator.

Houdt de stijging aan dan zal ook het gemiddelde opwaarts draaien en de afwijking met de koers steeds kleiner worden. De koersen stijgen nog echter de kracht is uit de markt; de oscillator daalt. Dit noemen we negatieve divergentie. Dit is een signaal dat beleggers moe worden; een trendwijziging is dan in de maak.

Andersom spreken we van positieve divergentie. Is de trend al lang dalend dan wordt men moe van het slechte nieuws en de eerste schapen durven te kopen. Dit uit zich dan dat het verschil tussen de close van vandaag en de low van gisteren kleiner wordt of zelfs de close al hoger is dan de low van gisteren. In de oscillator zien we een opwaartse draai terwijl de koersgrafiek nog dalend is.

Onze waarnemingen (nomenclatuur):

Primary
De Primary is de primaire cyclus van onze analyse. Deze is fractaal te verdelen in ondergeschikte speculatieve sub-cycli. De ondergeschikte speculatieve sub-cycli :
Minor, en
Minute

De Minor en de Minute worden geanalyseerd middels de CCI-average.
De Minute manifesteerde zich duidelijk in de Bullrun van 1996 tot 2000.

De investeringscycli voor aandelen zijn:
(Grand)Cycle en
Kitchin of Business Cycle

De Cycle wordt gevonden in combinatie met de UltiOsci en de dichtsbijzijnde lowest-low in de koersgrafiek. Hierbij kan zich positieve divergentie voordoen bij de oscillator. Dat is een sterk signaal voor een bodem in de koersgrafiek.

De Grand-Cycle is een toevoeging vanaf 1998 en bestaat uit 2 cycles. Van 2003 tot 2008  is het een serie van 3 Cycles. We tellen steeds 4 GrandCycles in een Kitchin. Aannemelijk is dat dit een fractale onderverdeling is gelijk aan de seizoensmatige opbouw van de Kondratieff. Rondom de Kitchin wijzigt de duur van de GrandCycle.
Voorspellende waarde is dat 4x de GrandCycle= lengte Kitchin.
Vergelijk 1998-2003; 2003-2009. 

De Kitchin- of Businesscycle is sterk herkenbaar in de aandelenmarkt. Economisch gezien is het een voorraad-investerings-cyclus. Pas wanneer een duurzame afname van een product wordt verwacht is het voor de inkopers minder risicovol een voorraad aan te houden. De inkoopmanagers-index kan een leidraad zijn. Ervaring leert dat de duur en regelmaat van de verschillende cycli wisselt rondom een Kitchin-Cyclus-bodem.

Het geheel wordt middels een spreadsheet, AEXcel genaamd, vanaf 1994 bijgehouden. Hierin zijn de verschillende cycli met hun gemiddelde duur en standaardafwijking weergegeven.

Voorbeeld 1: Cycle verdeeld in 2 Primary's


30-11-2010

Voorbeeld 2: dezelfde Primary verder onderverdeeld in minors

30-11-2010

© 1994 - 2013