Conjuctuurcycli

Een evenwichtige economische ontwikkeling bestaat niet. Sinds de industriele revolutie ontwikkelt de economie zich als een Echternachse processie: drie stappen vooruit, twee achteruit. Op- en neergang in economische activiteit wordt conjunctuur genoemd.

In de economische theorie worden vijf cycli onderscheiden, vier zijn vernoemd naar hun ontdekker.

1. Kitchen
Voorraadinvesteringscyclus met een lengte van vier tot vijf jaar. De
Britse statisticus Joseph Kitchen ontdekte in 1923 een conjunctuur-
golf in de Verenigde Staten met een periodiciteit van circa vijftig maanden. Deze cyclus is meetbaar  met de inkoopmanagers index (PMI) en toont zich ook duidelijk in de aandelenmarkten.

2. Juglar
Investeringscyclus met een lengte van zeven tot elf jaar. Met de conjunctuurbeweging wordt meestal de Juglar bedoeld. Deze golf-beweging wordt veroorzaakt door vertragingen en versnelling- en in investeringen. Volgens de Franse arts Clement Juglar was de golf-beweging onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem
en onafhankelijk van klimatologische of politieke omstandigheden.


Clement Juglar
(1819-1905)

3. Kuznets
Bouwcyclus met een lengte van vijftien tot vijfentwintig jaar. Even-als de Kitchen is de Kuznets een `Amerikaanse' cyclus. In de jaren dertig ontdekte de Amerikaan Simon Kuznets voor de 19de eeuw een golf met een cyclus van zestien jaar; met een expansiefase van tien jaar en een contractiefase van zes jaar.


Simon Kuznets
(1901-1985)

 

 

4. Kondratieff (Kwave)
Lange golf, de meest omstreden conjunctuurbeweging
Nikolai Kondratieff
beschreef in de jaren 20 van de vorige eeuw
een lange golf die werd veroorzaakt door technologische innovatie
als de bron van welvaartsgroei.
Investeringen in de nieuwe technologie zijn de oorzaak van de opgaande fase. Deze gaat uiteindelijk over in een bloei-, oogst- en afbraakfase.
In de oogstfase worden de vruchten geplukt.
Overnames van bedrijven tegen hoge prijzen, cashende familiebedrijven etc. Er vindt een verschuiving plaats van investeringen in de technologie
naar investeringen in de bedrijfsovernames er is dan een verder expanderende schuldenlast.
De Lange golf is omstreden omdat deze door velen automatisch
wordt gekoppeld aan een inflatoir proces uitmondend in een deflatoir proces.
Maar bijv. de investeringen in ICT als 5e Kwave werd vooraf gegaan door een periode van stagflatie en niet deflatie.


Nikolai Kondratieff
(1892-1938)


De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter heeft de ideeen van Kondratieff verder uitgewerkt. Voor hem bestond een Kondratieff uit zes Juglars en een Juglar uit drie Kitchens.
Ofwel: een Kondratieff = drie Kuznets = zes Juglars = twaalf Kitchens.


Joseph Schumpeter
(1883-1950)

Volgens Schumpeter vertalen innovaties zich in investerings fluctuaties en die zijn de motor van conjuncturele schommelingen. De golfbewegingen van verschillende lengte worden elk met een bepaald type investering geassocieerd. De Kitchen (vier tot vijf jaar) met investeringen in voorraad, de Juglar (zeven tot elf jaar) met investeringen in machines en de Kondratieff (vijfenveertig tot zestig jaar) met de kapitaalgoederen van zeer lange levensduur.

 

Kondratiev Economic Cycles - YouTube

 

sinds 1994
info@beurscyclus.nl