Goud

Er bestaan 3 soorten geld: vals geld, gedekt- en ongedekt geld. Het verschil tussen vals- en ongedekt geld is dat het laatste door overheden wordt gecreeerd en het eerste door criminelen.

De historie leert dat het met ongedekt geld altijd slecht afloopt. Op
15-8-1971 werd de inwisselbaarheid van de dollar in goud afgeschaft
en startte de papieren illusie. Op dat moment was 1 troy ounce
(31,1 gram) $ 35,=. Vanaf genoemde datum is ons geldstelsel slechts fiduciair met de US-dollar als sleutelvaluta.

Goud heeft een contraire relatie met de aandelenmarkt en een samenhang met inflatie. Rechts een grafiek welke de verhouding weergeeft tussen de DJIA versus goud over ruim een eeuw. De groene lijnen geven de periode aan tussen de lows ; de oranje lijnen die tussen de highs.

De verhouding tussen de stijgende & dalende perioden is opmerkelijk gelijk. Het aantal waarnemingen is statistisch gezien te gering voor een conclusie. Maar beoordelen we oorzaak en gevolg dan zijn de cycli verklaarbaar.

Hyperinflatie in de US$ zal de goudprijs in US$ per troy ounce gedurende het  komende decennium doen stijgen tot ongekende hoogte. Goud zal opnieuw het waarde-anker zijn omdat fiducie een illusie blijkt te zijn.
T.o.v. de Euro zal de stijging van goud anders worden ervaren.

Rare earth metals
Wellicht een nieuwe hype de komende jaren kunnen metalen zijn welke een toepassing vinden in de moderne technologie.
China is de grootste producent, maar onlangs heeft zij de export beeindigd. Er zijn verschillende mijnbouw bedrijven voor vreemde metalen. We noemen er twee:
Avalon
Lynas

Disclaimer (goud):
Wij geven geen adviezen , maar funderen een eenzijdige mening over de mogelijke gevolgen van de ongedekte geldgroei. Beleggingen in goud zijn eenzijdig en speculatief. Bij beleggingen in goudmijnaandelen is er tevens een valuta-risico. Uw handelen is voor eigen rekening en risico. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard!Grafiek Dow Jones - Goud

Tabel in cijfers:

Aantal maanden 'up':
Aantal maanden 'down':
Aantal maanden 'up':
Aantal maanden 'down:
Aantal maanden 'up':
Aantal maanden 'down':

302 (1905-1929)
150 (1929-1942)
281 (1942-1966)
170 (1966-1980)
253 (1980-2001)
156 (2001-2014)
De 'ups' en 'downs' verhouden zich overeenkomstig de
Fibonacco-verhoudingen 0,618 en 0,382.© 1994 - 2010