Disclaimer

Ter lering(voor geïnteresseerden) en de vermaak(voor betweters), analyseren wij op deze site de cyclische beweging van de AEX-index en anticiperen op de trendmatigheid. Echter, een trend kan veranderen! Daarom biedt deze analyse geen enkele zekerheid over het geprognosticeerde koersverloop. U dient er voorts rekening mee te houden dat onze eenzijdige benadering van de markt het risico in zich draagt nooit volledig te zijn.

Beurscyclus.nl oefent geen beroep of bedrijf uit. De meningen en conclusies op deze site zijn meningen en conclusies van de site-eigenaar en zijn uitsluitend educatief. Onze meningen en conclusies vormen geen (beleggings)advies en dienen niet als zodanig te worden geïnterpreteerd.

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Beurscyclus.nl, Beurscoach.nl, haar eigenaren of anderszins betrokkenen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of de gevolgen van het gebruik ervan. Dit geldt ook voor eventueel op onze sites aanwezige advertenties, in welke vorm dan ook. Aan het op deze site gepresenteerde kunnen tevens geen rechten worden ontleend.
 

 

Ondanks deze disclaimer weerhoudt dit enkelen kennelijk niet ervan te speculeren. Nogmaals! Uw onbedwingbare speculaties zijn geheel voor eigen rekening en risico!

Alvorens te beleggen en/of te speculeren dient u uw risico-profiel te bepalen. Handel alleen in opties, turbo's of warrants als u over voldoende kennis beschikt. Bedenk dat geld geïnvesteerd in opties in zijn geheel verloren kan gaan. Realiseert u zich ook dat wanneer u verplichtingen aangaat, uw risico's onbeperkt zijn en dat anderen niet alleen over uw geld, maar ook over uw vermogen beschikken!

Bezint eer gij begint!


AEX en AEX-index zijn geregistreerde merknamen van Euronext Indices B.V.. Deze organisatie of aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet betrokken bij de totstandkoming van deze site en het gebruik van deze merknamen houdt geen waardeoordeel van hen in.


® 1994-2010