Welkom op beurscyclus.nl

Op deze website publiceren wij sinds 1994 koersbewegingen van de Nederlandse AEX-index die met een bepaalde regelmaat binnen een bepaalde tijd worden gevormd.

Economie is geen exacte wetenschap maar een gedragswetenschap. In de gedragsleer gaan we uit van empirisch onderzoek.
Onderzoeken we het economisch gedrag dan herkennen we conjunctuurcycli welke we naar tijd en regelmaat kunnen rangschikken.

Analyseren we het gedrag van de belegger dan herkennen we eveneens koerspatronen welke we kunnen rangschikken naar tijd en regelmaat.

De Kitchincyclus is de kortste conjunctuurcyclus en herkenbaar in de aandelenmarkt. We zoomen in op deze cyclus en gaan op zoek naar een verdere fractale indeling. We brengen orde, regelmaat en structuur aan in de chaos.

Inhoud van deze site

Bovenstaand vindt u de inhoudsopgave van deze site.
Achtereenvolgens bespreken we de theorie van de cyclische bewegingen, gaan nader in op de diverse soorten
conjunctuur cycli
welke wij als deterministisch beschouwen.

Wanneer u bekend bent met de theorie ga dan naar nevenstaande maandgrafiek waarin de Kitchin wordt weergegeven. Vervolgens geeft de weekgrafiek de Cycle's weer. Zoomen we verder in op de cyclusverdeling dan vindt u in de daggrafiek de Minor, Intermediate en Primary.


De data uit het verleden zijn opgeslagen in AEXcel.
De grijs gearceerde data linken naar de grafiek van toen.


Omdat het hier gaat om menselijk handelen en constant veranderende factoren kunnen de regelmaat en lengte wijzigen,
Echter, een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten dan te veranderen.
 
Vergeet u niet onze disclaimer te lezen?


daggrafiek

weekgrafiek


maandgrafiekactuele analyses
follow@twitter

© since 1994     info@beurscyclus.nl