Welkom op beurscyclus.nl

Op deze website publiceren wij sinds 1994 koersbewegingen van de Nederlandse AEX-index die met een bepaalde regelmaat binnen een bepaalde tijd worden gevormd.

Economie is geen exacte wetenschap maar een gedragswetenschap. In de gedragsleer gaan we uit van empirisch onderzoek. Onderzoeken we het economisch gedrag dan herkennen we conjunctuurcycli welke we naar tijd en regelmaat kunnen rangschikken.
Analyseren we het gedrag van de belegger dan herkennen we eveneens koerspatronen welke we kunnen rangschikken naar tijd en regelmaat.

De Kitchincyclus is de kortste conjunctuurcyclus en herkenbaar in de aandelenmarkt. We zoomen in op deze cyclus en gaan op zoek naar verdere fractale gelijkvormigheid en structuur van ondergeschikte cycli.

Omdat het hier gaat om menselijke interactie en constant veranderende factoren kunnen ook de cycli wijzigen naar tijd en onderlinge samenstelling.

Echter, een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten dan te veranderen.

Hierop anticiperen wij.

Inhoud van deze site

Bovenstaand vindt u de inhoudsopgave van deze site.
Achtereenvolgens bespreken we de theorie van de cyclische bewegingen, gaan nader in op de diverse soorten conjunctuur-cycli welke wij als deterministisch beschouwen.

De cycli in de AEX-index worden statistisch bepaald in AEXcel. Hierin worden de gemiddelde lengte en standaardafwijking van de verschillende cycli berekend. Hierop kunnen aan- en verkoopmomenten worden bepaald met als doel laag te kopen en hoog te verkopen. 

Wanneer u bekend bent met de theorie ga dan naar nevenstaande maandgrafiek waarin de Kitchin wordt weergegeven. Vervolgens geeft de weekgrafiek de Cycle's weer. Zoomen we verder in op de cyclusverdeling dan vindt u in de daggrafiek de Minor, Intermediate en Primary.


Overeenkomstig de regelmaat van de Cycli kunt u de toekomstige bodems in de AEX prognosticeren

AEXcel brengt de theorie naar de praktijk. De gemiddelde duur van de Cycle +/- de deviatie biedt koopkansen.
Wij geven geen advies maar gunnen u een instrument om volgens een regelmaat te kopen dan wel te verkopen.


Vergeet u niet onze disclaimer te lezen?daggrafiek

weekgrafiek
AEX week grafiek met Primary's, Cycle en GrandCycle


maandgrafiek

 

© 1994-2013        info@beurscyclus.nl follow@twitter