Gaussiaanse beleggingsmethode  Eenvoud is kenmerk van het ware.


Aan- en verkoop momenten vindt u in AEXcel.
Het spreadsheet geeft volgens een statistische methode aan- en verkoopmomenten en structureert de bewegingen van de AEX.
Onze waarnemingen resulteren in repeterende cycli waarvan de Cycle en GrandCycle zich lenen voor belegging in aandelen of beleggingsfondsen overeenkomstig een gelimiteerde termijn.

Statistische methode:


Kromme van Gauss 

De gemiddelde lengte van de (Grand)Cycle + /- de deviatie(standaardafwijking) geeft een 68,2 % zekerheid dat binnen de berekende periode een bodem kan vallen. Gemeten wordt dus van bodem naar bodem.
Deze data vindt u in AEXcel. Aexcel brengt de theorie naar de praktijk door gestructureerd koopkansen te analyseren.

Vervolgens kunnen binnen de duur van het deviatiegebied van de (Grand)Cycle aankooplimieten worden geplaatst voor:
 

  Categorie
 
Aandelen
 StreetTRACKS AEX-index
 Opties

 Soort Risico
 speculatief
 beleggingsfonds van Euronext
 zeer speculatief

 Omschrijving Risico
 waarde kan sterk fluctueren
 waarde fluctueert
 gelimiteerd verlies!


Bent u zich altijd bewust van de Zwarte Zwaan in extreme marktomstandigheden. Voor extreme marktomstandigheden geldt: "Never try to catch a falling knife". Blijf in turbulente markten aan de zijlijn met deze beleggingsmethode! (disclaimer)

Risicospreiding
Risicospreiding in dit model is niet naar beleggingscategorie maar naar tijd. De belegging is 100% in aandelen, echter gedurende een vooraf vastgestelde periode. De duur van deze periode komt voort uit statistische berekeningen.

Praktische toepassing:
"Go with the flow, but catch what you can catch at the CycleLow"

De aandelen en/of StreetTRACKS AEX worden "ingevangen" op een LowestLow binnen de deviatieperiode van de (Grand)Cycle.
De LowestLow bepaalt u zelf a.d.h.v. de koersgrafiek. Hiervoor zijn diverse technische indicatoren in de technische analyse.
U kunt ook visueel a.d.h.v. de charts een LowestLow bepalen.
In uw beleving is de LowestLow de laagste koers in een reeks waarvoor u een aankooprisico wilt nemen.
Daarvoor plaatst u een limiet-order gedurende de bodemperiode. De bodemperiode is gemiddelde duur +/- de deviatie.
Is de limiet order gehonoreerd, stel dan onmiddellijk een stop-loss limiet in. Onder deze stop-loss limiet wenst u geen verder risico te aanvaarden.


De volgende data treft u aan in AEXcel:

1. Datum van de gemiddelde cycluslengte -/- de deviatie;
2. Datum van de gemiddelde cycluslengte; en
3. Datum van de gemiddelde cycluslengte +/+ de deviatie.


De aankoop rond de (Grand)Cycle bodem wordt gedaan in de verwachting dat in het stijgende deel van de daaropvolgende (Grand)Cycle een aanvaardbaar rendement kan worden gemaakt. Echter de doorgaande stijging van de daaropvolgende (Grand)Cycle is vanzelfsprekend niet zeker.
U kunt op vaste vooraf vastgestelde data beoordelen of winst of verlies wordt genomen. U kunt de periode  beschouwen als de houdbaarheidsdatum van de trade in normale marktomstandigheden. Onderstaande data treft u aan in AEXcel.


A. 1/3 van de gemiddelde cycluslengte, of
B. 1/2 van de gemiddelde cycluslengte en op zijn laatst
C. 2/3 van de gemiddelde cycluslengte,


Marktomstandigheden kunnen noodzaken van deze data af te wijken! Ondanks deze rationele benadering blijft marktgevoel altijd noodzakelijk.


Let op:
Wij geven geen advies, maar verstrekken een timing instrument waarvan u vrijblijvend voor eigen rekening en risico gebruik mag maken.(disclaimer)
 

1994-2015

info@beurscoach.nl