Elke analist zou een tijdlijn en kasboek moeten hebben om de prognoses te boekstaven.
 


Beste geinteresseerde,

Onderstaand vindt u de scenario s welke we analyseerden. Het zijn wensgedachten. Veelal op basis van koerspatronen uit het verleden. Deze zijn geen garantie voor herhaling.
De geprojecteerde koerspatronen zijn dan ook nooit een beleggingsadvies.(disclaimer)
Achteraf foute scenario's worden met een rood kruis aangegeven.
Ga naar Twitter@Beurscyclus en klik op de grafiek voor de actuele analyse. U kunt terug scrollen naar de vorige analyses; zodat u een beeld vormt of de prognoses juist waren.
 

Scenario analyse

klik op grafiek voor vergroting

   
3PDH
31-3-2023
punt 28  per 20-3-2023      
     
Spiegelfractal
week 3-2023
projectie projectie 8-2 projectie 15-3 projectie 14-4
fractale wimpel
week 48-2022
       
       
AEXfractal
dag 2015/week 2022
       
       
         

Beste geinteresseerde,

We stoppen met de uitgebreide weekanalyse. Daarvoor in de plaats becommentarieren we de grafieken regelmatig. We starten met onze wensgedachte (Scenario analyse) en volgen dat met de week-, dag- en sentimentsgrafiek(VIX). Deze plaatsen we voorzien van toelichting
@Twitter/media
  
We analyseren de bewegingen en onderliggende structuur met behulp van eenvoudige statistiek (AEXcel). Overeenkomstig de trend voorspellen we een volgende koersbeweging.
Maar de financiele markten zijn veranderlijker dan het nuchtere verstand suggereert. 
Voor het laag kopen en hoog verkopen hebben opportunisten meer succes dan analisten die beren op de weg zien. Dus bepaal zelf uw beleggingsbeslissing. (disclaimer)  

Heel veel succes met uw beleggingsbeslissingen.

Vooruitblik week 2

Wij wensen u een voorspoedig 2023.
De eerste week van januari werd een hoopvolle start voor de beleggers. Opnieuw cijfers uit de VS die positieve impulsen gaven.
Onze wensgedachte voor de fractal uit 2015 is een V-top, met een 2e top nipt onder AEX 735. Dus voor onze wensgedachte volgende week een iets hogere top en dan de achtbaan omlaag naar de Primary bodem in deze 5e en 6e Minor.
Uiteraard vervalt het scenario bij een duidelijke doorbraak van AEX 735 volgende week. 13-12 was er een body die reikte tot 725 met daaraan een spriet tot 741. Die spriet tellen we niet mee.
De 725 High van j.l. vrijdag lijkt ons al de top.

Echter het tegengestelde moeten we ook beoordelen. We noemen het Wimpelfractal.
Een voorteken dat de fractal wensgeachte in het zicht van de haven in rook opgaat is de DAX. Deze maakte in de uurgrafiek al meervoudige toppen als een accumulatieproces. Vrijdagavond werd de meervoudige top gebroken en dat kan tot enthousiasme leiden a.s. maandag bij de opening. Ook de daggrafiek stemt daar hoopvol voor een doorbraak.

Dus ijkpunt voor volgende week is een rechtsomkeer na een nipt hoger topje, maar duidelijk onder AEX 736. Stijgt de AEX met een volle candle daarbovenuit, dan beschouwen we 30-12-22 als Primary bodem na 78 dgn met de structuur van 4 Minors. De structuur van 6 Minors was zichtbaar in de vorige Cycle, maar usance ervoor waren steeds 4 Minors in een Cycle.
De variantie in de Primary s is nu eenmaal wijd verspreid resulterend in en forse deviatie van 20 dgn.
Wordt 30-12 een Primary bodem dan is de top laat gevormd wat doorgaande kracht aangeeft.
Toont de weekcandle zelfs een koersgat dan weten we dat de fractal 2015 in de prullenbak kan en de wimpelfractal de voorkeur krijgt.

 

Elke analist zou een tijdlijn en kasboek moeten hebben om de prognoses te boekstaven.
Wekelijkse analyse 2022 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 52

In ons fractal scenario 2015 lijkt 1 poot van de V-top gemaakt te zijn afgelopen week.
Heel technisch daalde de AEX tot het 38,2 Fibo niveau en ging rechtsomkeert. Nog niet overtuigend want de anorexia weekcandle heeft duidelijk meer voeding nodig.
Mogelijkheid 1 is dat de AEX er een eindejaarsrally t/m de 1e week van januari uitperst tot AEX 734. En de VIX verder daalt.
Mogelijkheid 2 voor volgende week is dat de Minor nog niet af was na 12 dagen en er nog een daling naar het 50% fibo niveau en tevens een terugtest van de uitbraak uit de wimpel in de weekgrafiek.
Aanwijzing daarvoor vinden we in de daggrafiek waar de U.osci lager gaat na de 692 bodem van j.l. dinsdag.
De daling zou dan volgende week moeten gebeuren en tevens een Primary bodem geven.
De structuur is dan 4 Minors in een Primary. Toegegeven de laatste 2 toonden een structuur van 6 Minors.
Dus bij mogelijkheid 1 kan de 5e Minor na een nipt lagere top in het gebied 730-740 een diepere bodem hebben. Waarop de 6e Minor de uitputtende daling is van de 1e Primary in deze Cycle die 13-10 startte.
iig willen we de V-top zien of nu direct, of eerst nog een verdere daling komende week naar het 0,5 fibo niveau op AEX 676 en dan een shortsqueeze naar AEX 730-740.
De eerstvolgende weekanalyse zal in het nieuwe jaar zijn, maar er is nog Twitter.
Voor het nieuwe jaar moeten  we rekenschap houden dat  januari de 34e maand in de Kitchin is. Dat De PMI als maatsaf voor de Kitchin voor NL en Duitsland onder de 50 noteert. Dat betekent krimp.Vooruitblik week
51

Vorige week schreven we:We geven nu de voorkeur aan het kop en schouder scenario in de daggrafiek met een daling in deze Minor naar AEX 700+.
En zo geschiedde. Alleen het H&S patroon kon in de prullenbak nadat het beter dan verwachte inflatiecijfer in de VS een shortsqueeze gaf met zelfs een hogere top. De daling daarop, na de renteverhoging, kwam toch nog onverwacht. Dat gaf ons een dejavu met december 2015.
Laten we strak in de leer blijven en de geplaveide weg nog niet verlaten. Eerst de dubbele top spotten in de weekgrafiek.
In de weekgrafiek hebben we fibo niveau s aangegeven respectievelijk AEX 691 (38,2%) en
676 (50%). Het 50% retracement ligt tevens op de dalende weerstandslijn, waar de AEX bovenuit brak.
We zien inmiddels meer analisten welke vandaar uit een rally verwachten. Tot zelfs nieuwe hoogten. Dit op basis van het halfmaste patroon in de weekgrafiek. We hebben al eens eerder de fractal gememoreerd uit de maart 2020 bodem en het daarop volgende halfmaste patroon van juli tot oktober 2020.
Wat zou de voeding zijn voor dit bullische scenario? Een dalende rente en/of dalende energieprijzen? Iig kan het opveren vanuit de dalende weerstandslijn in de weekgrafiek aangegrepen worden als een terugtest van de uitbraak, waarop wederom een shortsqueeze ontstaat. Voor ons 2015 fractal scenario dan tot nipt onder de top van AEX 741
Volgt er dan een crash zoals in augustus 2015, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk door een event zijn;  een zwarte zwaan. Maar we zien het patroon grafisch nu niet.

De VIX vertelt ons iets anders. Aannemelijk is dat deze aan een stijging is begonnen = daling AEX. Maar een daling naar AEX 676 op de dalende weerstandslijn kan velen bullisch maken in het nieuwe jaar. Komt de AEX daarna niet boven 741, dan start daar de daling naar de Primary bodem.
Volgens schema dan tussen 91 en 111 dagen na 13-10. De Primary  toont dan weer 6 Minors zoals de vorige twee. Het gemiddelde min de deviatie is 23-12 a.s. Dan wordt afgeweken van de structuur van de twee voorlaatsten. Want de actuele Minor is de 4e. We gaan het zien!

Vooruitblik week 50

De AEX daggrafiek toont een kop&schouder in wording. De index zou dan niet meer hoger dan 726 moeten gaan dit jaar. Het fractal-scenario 2015 voorziet wel in een hogere top boven AEX 736.
Dat zou  nog een stijging geven van 3 tot 4%. Dat lijkt er niet meer in te zitten dit jaar. Wellicht dan de 1e week van januari.
We geven nu de voorkeur aan het kop en schouder scenario in de daggrafiek met een daling in deze Minor naar AEX 700+. Dan de 1e helft van 2023 een stijging naar het gebied 726-736; waarop de V-top er staat zoals de fractal 2015 toont. Daarop dan een felle daling naar de Primary bodem in februari.

Belangrijk is nog de VIX. Deze maakt de LowestLow van 2022 en een positieve crossing in de indicator die we daar gebruiken. Er lijkt toch een turnaround te komen; waarbij vrees weer in de markt komt.

Vooruitblik week 49

Vorige week eindigden we met: Bovenstaande fantasierijke analyse vraagt om ijkpunten. Een belangrijk ijkpunt is de top van de vorige Primary. Dat is AEX 736. Dat lijkt ons de stoploss voor shortposities. Als signaal dat de bearmarkt nog niet ten einde is een  doorbraak van de vorige Minor bodem op 701.
Breekt deze dan is de correctie van de actuele Primary ingezet.


AEX 736 werd niet overschreden, maar de late top in de Minor impliceert doorgaande kracht. De actuele Minor is maandag op dag 18. Het lijkt ons dat 736 in deze Minor niet meer wordt overschreden.

Het patroon in de daggrafiek toont ons een fractal met de weekgrafiek vanaf de maart-2020 bodem.

Dat zou betekenen dat de AEX boven 736 uitstijgt en vervolgens een V-spike maakt; om dan volgend jaar jan. feb. te crashen door een event. (Taiwan?)Dat is dan de 1e Primary-bodem. Daaropvolgend een 2e Primary welke de AEX in 2023 naar een nog diepere Cycle-bodem kan brengen.
In week 45 memoreerde we al naar 2015 als zijnde het voorbeeld waar aan het begin van de Cycle een crash was. Was dat een vorm van synchroniciteit?


Vooruitblik week 4
8

Er volgde vorige week geen vermoeidheid en daaruit voortvloeiende terugval. De AEX weet op een hoogniveau te consolideren. Of is het accumuleren voor een hernieuwde stijging. Positieve zaken in de grafiek zijn: i) doorbraak van het 200 daags EMA ii) doorbraak 0,618 Fibo iii) wimpel in de weekgrafiek. Duidelijk zaken die verschillen met 2001 waar we vaak de vergelijking mee maken.
Toen de correctie van de parabolische stijging van de techwaarden in de 90-er jaren. De correctie daarop werd gesterkt door negatieve events: a) 11-9-2001 b) faillissement Enron, waardoor waarderingen in twijfel werden getrokken.Dit leidde tot de A poot de grote ABC correctie uitmondend in 2003 op AEX 218.
De actuele correctie startte duidelijk in januari van dit jaar en werd versterkt door events als a) de oorlog in Oekraine met als gevolg b) een energiecrisis die kosteninflatie geeft.
Omdat voldaan is aan de energiebehoefte deze winter, dalen de energieprijzen
Echter structurele hoge energieprijzen zullen in verschillende sectoren de winsten sterk onder druk zetten. Om te bezuinigen is arbeid dan veelal het slachtoffer.

Kijken we naar de weekgrafiek dan zien we een wimpel ontstaan. T.o.v. een evenwijdig dalend trendkanaal worden de uitslagen omlaag aan het einde van de wimpel minder sterk. Men kan zeggen vraag en aanbod komen dichter bij elkaar en doorbraak van dalende gemiddelden en fibo-niveau s geeft een toenemend vertrouwen. In de maandgrafiek zien we krachtige volle groene candles na het aanraken van EMA 50. Vergelijkt u 2001 in de maandgrafiek.
Onze fantasie gaat verder en we zien een fractal vanuit de maart 2020 bodem tot november 2020, waarna een blow off ontstond.
Echter het lijkt nu niet logisch dat er een blow off ontstaat. i) Maand 32 in de Kitchin. We zitten dicht bij de finishvlag die meer uitputting moet geven. Sterk gemaakt door  ii) een PMI <50 in de EU welke een krimpende economie aangeeft.
In de VS is de PMI nog niet onder de 50. De EU heeft de VS beschuldigd te profiteren van de oorlog in Oekraine, vanwege gasleveringen tegen exorbitante prijzen en wapenleveranties.
Dat het in de EU slechter gaat dan in de VS komt tot uitdrukking in de dalende Euro. De huidige opleving is in een evenwijdig dalend trendkanaal en een neerwaartse uitbraak van de getekende driehoek. Een euro onder de startwaardering (2002) in de toekomst zou ons niet verbazen.
Een dalende euro wakkert de kosteninflatie aan doordat de import duurder wordt.

Bovenstaande fantasierijke analyse vraagt om ijkpunten. Een belangrijk ijkpunt is de top van de vorige Primary. Dat is AEX 736. Dat lijkt ons de stoploss voor shortposities. Als signaal dat de bearmarkt nog niet ten einde is een  doorbraak van de vorige Minor bodem op 701. Breekt deze dan is de correctie van de actuele Primary ingezet.
 

Vooruitblik week 47

Vorige week schreven we: Voor volgende week kijken we wat de correctie is op deze shortsqueeze. De AEX kan dan dalen naar het 0.618 correctie niveau van deze stijging vanuit de 13-10 Cycle bodem. Deze ligt op 672 en het 50% op 661.
De AEX vervolgde zijn opmars en steeg tot 718+. Duidelijk boven het 0.618 correctieniveau en boven EMA 50. Er volgde een korte correctie naar AEX 701.
Dat zou na 14 dagen een Minor bodem kunnen zijn. Wederom dan een late top in de Minor, wat doorgaande kracht aangeeft. Maar de candle van 18-11 is een inverted hammer. Het slot blijft dicht bij de opening. De stijging op de dag wordt dan niet geheel vertrouwd. Het vertrouwen wordt gesterkt wanneer maandag de AEX boven 718 uitstijgt en de Minor bodem daardoor wordt bevestigd. De U.Osci geeft echter negatieve divergentie aan. Dat is een teken van uitputting. 

De DAX weekgrafiek toont inmiddels 7 groene weekcandels en geen negatieve divergentie in de daggrafiek. We tekenden in de Dax weekgrafiek een WolfWave. Grafisch wordt niet voldaan aan de ijkingregels en we smokkelen met het beginpunt, maar de ijkberekeningen kloppen wel.
Veel hangt nu af van het wel of niet doorbreken van AEX 720 en/of doorbreken van DAX 14.710 volgende week.
Aannemelijk is dat de vermoeidheid toeslaat en er een terugval plaatsvindt. We kunnen nu geen duidelijkheid geven, maar middels tweets zullen we komende week de beweging volgen en toelichten.


Vooruitblik week 46

Vorige week schreven we: Maar  vooralsnog is onze visie voor komende week omhoog. Ijkpunt is overschrijding van AEX 680. Afgelopen vrijdag werd AEX 676 gehaald.
Met de beter dan verwachte CPI cijfers uit de VS ontstond een short-squeeze sterk gemaakt door roerganger ASML, welke een aandelen inkoopprogramma aankondigde de komende 3 jaar.
De AEX wist op dag 28 in de Cycle boven het 0,618 Fibonacci uit te breken en een dag later uit te draven tot het 0.786 Fibo niveau. De top van de vorige Cycle werd na 28 dagen bereikt echter deze reikte niet verder dan het 50% Fibo niveau. Er is nu dus een krachtiger herstel. Of zijn er meer shortposities opgebouwd de afgelopen periode, die noodzakelijkerwijs moesten worden gesloten?
De 10 jaars NL rente toont een H&S in wording. Gegeven het feit dat de PMI NL (Nevi) onder de 50 is gedaald geeft aan dat NL in een krimpende fase van de Kitchin is beland. Dit geldt ook voor Duitsland
Het onvermijdelijke is dat de EU in een recessie belandt en de inflatie afneemt. Of....wordt het een spiraalwerking van aanhoudende kosteninflatie met als gevolg een stagnerende economie. (stagflatie)? Of Biflatie? De prijzen van grondstof gerelateerde producten stijgen dan en de prijzen van schuldgerelateerde activa dalen. Dat laatste is een logisch gevolg van de door schuldinjecties gecreeerde plofeconomie, waardoor de economie een junkstatus kreeg. Het afkicken ervan kan een diepe crisis geven.

Voor volgende week kijken we wat de correctie is op deze shortsqueeze. De AEX kan dan dalen naar het 0.618 correctie niveau van deze stijging vanuit de 13-10 Cycle bodem. Deze ligt op 672 en het 50% op 661.

Vooruitblik week 45

Vorige week schreven we: Het zou mooi zijn wanneer we dan een inverse H&S kunnen spotten in de verschillende indices. Voor de AEX 630, DAX 12.600, Nasdaq 10.600. Allen -5%.
Dat was een Low te ver zo bleek. En dat kwam omdat de AEX nog even door trok en de EMA 50 penetreerde. Tevens was de top in de Minor laat op dag 18 en de voorlaatste Minor top werd overschreden. Reden genoeg om 13-10 tot Cycle-bodem uit te roepen.
De late top in de Minor toont doorgaande kracht aan, voeg daartoe de net verlaten Cyclebodem dan zou de AEX verder opwaarts kunnen corrigeren in de vorm van een ABC Als A(+67)=C , dan kan C tot 720 reiken. Dat zou een prachtig punt zijn voor een short-positie. Immers als er voldoende gas is om de winter door te komen is er voldoende (tijdelijke) euforie om contrair te gaan.

Kijken we naar de VIX dan zien we dat er vroegtijdig een keerpunt kan zijn. De VIX  nadert de getekende balk, waar in het verleden turnarounds plaatsvonden. 
Een (Zwarte Zwaan) event kan roet in het eten gooien. In 2015 stond er in juli een Cycle bodem. Direct aan het begin van de Cycle was er een collaps a.g.v. noodzakelijke unwindings van carry-trades. Het werd schrapen naar liquiditeiten om aan de afkoop verplichting te voldoen. Daarna een lange opwaartse correctie om uiteindelijk in februari 2016 te eindigen in een milde Kitchin-bodem.
Dan is er nog het Puetz-window welke zich 8 november opent.
Maar vooralsnog is onze visie voor komende week omhoog. Ijkpunt is overschrijding van AEX 680. Afgelopen vrijdag werd AEX 676 gehaald.
 

Vooruitblik week 44

Donderdag j.l. verhoogde de ECB in navolging van de FED de rente met 0,75. Onbegrijpelijk Bestedingsinflatie rem je af met renteverhoging. Nu is er sprake van kosteninflatie door de sterk gestegen energiekosten; dan ga je niet nog eens een schepje erboven op doen door de rentekosten sterk te verhogen. Is er sprake van een dubbele agenda? Wordt de EU bewust in een recessie gedreven?
We hadden voor afgelopen week 2 ijkpunten. i) Het 50 daags gemiddelde als top en ii) een terugval naar de schouderlijn op 630-628.
Dat laatste zou de bodem van de 1e Minor in deze Primary en Cycle kunnen zijn.
Jawel 1e Minor van deze Cycle. We hebben genoeg aanwijzingen dat de Cyclebodem er stond op 13-10. i) Er was sprake van positieve divergentie in zowel dag- als weekgrafiek. ii) In de daling naar 13-10 was er sprake van vroege toppen met een uitschuddingsdag c.q. turnaround op 13-10. iii) Inmiddels heeft de AEX de top van de voorlaatste Minor overschreden, waardoor de dalende trend is gebroken. Vanzelfsprekend is het 50 daags EMA nog een brug te ver en is komende week een terugval te verwachten om daar de Minorbodem te vormen.
Het zou mooi zijn wanneer we dan een inverse H&S kunnen spotten in de verschillende indices.
Voor de AEX 630, DAX 12.600, Nasdaq 10.600. Allen -5%.

Vooruitblik week 43

In onze twijfel of de Cycle-bodem is gevallen op 13-10 schreven we vorige week: Laten we afwachten hoe de Q3 cijfers van ASML worden ontvangen. Die werden goed ontvangen, maar de koers weet nog niet door het 50-daags gemiddelde te stijgen.
Wellicht ontstaat er bij de AEX met een terugval in deze 1e Minor een inverse H&S. Dat zou een mooi bodem teken zijn voor een eindejaarsrally en het aloude Halloween-effect. Boosdoener kan nog het Puetz-window zijn. Google maar eens op dit begrip. Maar nogmaals iedereen verwacht een crash en heeft er zich  tegen gewapend. De hoge premie s  op de puts maakt de winstkans klein.
Ja, korte weekopties, maar dat bood alleen kansen in de eindfase van de Cycle cq. Primary. Zoals afgelopen maand. Nu hebben we de twijfel of de Cycle bodem wel/niet is gevallen.  Het anticiperen op shortsqueezes na pos. divergentie in de U.osci biedt meer kansen in korte ritjes met calls.
ASML afgelopen week was een uitgelezen kans. Nadeel in zo n onzekere markt als deze is dat je te snel winst neemt.
Voor volgende week gaan we beoordelen of de Minor een turnaround gaat maken op de schouderlijn van het inverse H&S patroon circa AEX 628. (1e ijkpunt) Dendert de AEX  daar door heen dan is de Cycle-bodem nog niet gezet.
Mocht er een turnaround zijn, dan liggen er toch weer kansen voor een shortsqueeze als eindejaarsrally.
Maandag is het dag 11 dus het kan nog hoger in deze Minor naar het 50 daags gemiddelde op AEX 663.(2e ijkpunt)  Dus concreet voor volgende week i) late top bij voorkeur 50 daags gemiddelde aantikken. ii) korte Minor en terugval naar de schouderlijn van het inverse H$S patroon in wording op AEX 630-628. Vandaar uit een mogelijk einde jaarsrally.

Vooruitblik week 42

Ons fractalscenario kon vorige week in de prullenbak. Ipv een herstel, kwam er een uitschudding Hamvraag is was 13-10 een Cycle-bodem na 219 dgn. Op een fikse daling volgde een fors herstel. Een daling van 3,5% werd omgebogen naar een kleine plus. Typische candle voor een
Cycle-bodem. Voeg daar aan toe de langdurige positieve divergentie in de dag- en weekgrafiek dan zijn er genoeg argumentn voor een Cycle-bodem. Roerganger ASML was intraday gehalveerd vanaf de top. Woensdag komen zij met de Q3 cijfers. Waarom zouden die tegenvallen?
Deze laatste Primary kunnen we wederom verdelen in 6 Minors gelijk aan de vorige Primary. Ondanks dat we steeds naar de indeling van 4 Minors wilden, is een 2e Primary op rij een verdeling van 6 Minors. Dus ook daar lijkt het plaatje af voor een Cycle bodem.
Laten we daarom eens afwachten hoe de Q3 cijfers van ASML worden ontvangen a.s. woensdag.

Vooruitblik week 41

De positieve divergentie in de weekgrafiek is een slecht teken voor de beren; die echter nog steeds de overhand hebben. Overal ziet men beren op de weg. Daar tegen is een forse verdediging in derivaten opgeworpen als hedge op de aandelenportefeuille. Er is nog niet gecapituleerd. Dat gaat waarschijnlijk onder dwang gebeuren; wanneer door een event er illiquiditeit ontstaat en het schrapen wordt om geld bijeen te rapen om de margin-calls te pareren.
Anderzijds roepen de short posities en overdadige put posities steeds shortsqueezes op.
Het is zaak de positieve divergenties te spotten. 
Kijk eens bij ASML hoe die positieve divergentie in de U. osci zijn uitwerking had.
Wellicht daar een opwaartse ABC naar 500.

Alleen in de finish naar de Cyclebodem zijn er kansen. En daar zitten we mee. Is er wellicht al een Cyclebodem gevallen op 28/29 september? Na een lange van 299dgn afgewisseld door een korte van 204 dgn. En keurig de structuur volgend van 2 Primary s. En een LowestLow in de reeks met positieve divergentie.
We mogen in deze economische situatie echter niet veel euforie meer verwachten in een opvolgende Cycle. Dan zou het een zijwaarts patroon worden met nog een uitschudding in 2023, wanneer gedurende dat zijwaartse patroon de short posities zijn afgebouwd.
Dat wil ook niet zeggen dat de boel niet alsnog kan crashen door een event. In aug. 2015 zagen we aan het begin van de Cycle een collaps gevolgd door een opleving om uiteindelijk in feb. 2016 een lagere Cycle- en tevens Kitchin bodem neer te zetten.

Ons fractal scenario is nog op koers. A en B zijn gevormd en alle ontstane koersgaten zijn opgevuld. Hieruit concluderend zou volgende week een stijgende beurs zijn die ons naar C brengt.
C was in het patroon van 28-1 naar 2-2 (5 kalenderdgn; 3 beursdgn) de krachtigste beweging. Dus wellicht maandag nog iets lager, maar dan zou volgens het fractal scenario volgende week een positieve beurs zijn. Dat is dan weer een ijkmoment voor onze wensgedachte.

Vooruitblik week 40


Cyclisch gezien wisselen periode van hoogconjunctuur en laag conjunctuur elkaar af. De economische groei van de afgelopen jaren is een gekochte economische groei. Er is een plofeconomie gecreeerd door goedkoop krediet. De mondiale schuldenberg staat nu te wankelen omdat de rente tarieven omhoog zijn geschoten. In een jaar tijd is de NL 10 jaar van 0,00 naar 2,6% gestegen.
In landen als Italie gaan de rente- & aflossingsverplichtingen forse begrotingstekorten geven.
Wat staat er te gebeuren wanneer de ZEURO landen zoals Italie meer steun wensen? De markten prijzen al een Euro crisis in door de EURO in de uitverkoop te doen tgv de Dollar.
Mocht de finish naar de Cycle bodem uitmonden in een crash, dan zal dat door een liquiditeitscrisis op de markten gebeuren. Het kan zelfs uit China komen, waar de vastgoedmarkt wankelt.

Onze fractal voldeed aan zijn beweging te weten 10* daalde onder 4*. Inderdaad fors minder daling dan we hadden gedacht. Volgende week nog lager achten we niet aannemelijk. De Minor van 20 dagen past mooi in de structuur.
Hoe mooi zou de ijking van 10* naar 11* zijn wanneer dat in eenzelfde roeptoeter gaat als van 10 naar 11 met een abcd e-failure. Van 10( 24-1) naar X (14-2) waren 21 dagen. Dat zou  actueel de 2e Minor kunnen zijn in deze Laatste Primary binnen deze Cycle. Theoretisch volgen dan nog 2 Minors naar de Cycle bodem. Dan zegt u de huidige Fractal heeft een andere tijdsduur. Zeker! maar begint aardig synchroon te lopen. Van 7 naar 10 waren 12 dgn. van 7* naar 10* 16 dgn.
Van 10 naar 12 waren 42 dgn. Het theoretisch vervolg laat zich raden.
Er is nog een klein koersgat tussen 657 en 654. Laat de AEX dat eerst maar eens vullen. Dt is tevens fibo 0,382.
U begrijpt dat wanneer de bodem van 29-9 komende week breekt het hele fractal scenario in de prullenbak kan. Maar dromen die uitkomen beginnen veelal vanuit een fantasie.

Vooruitblik week 39

Het is vrijdag dat we deze weekanalyse schrijven. Niet wetende hoe de AEX vandaag sluit.
Vanaf 8-3 tot heden maakt de AEX een grote zijwaartse beweging tussen 740 en 650 met een uitschieter naar AEX 633. The greater the the base, the bigger the move! En aangezien we in de eindfase van de Cycle zitten zou er een capitulerende uitschudding kunnen zijn. Wij zien een fractal van het grote zijwaartse patroon gedurende december en januari. Voor de uitschudding naar de Cyclebodem van 7/8-3 een dubbele top op 1 en 5  Wellicht willen we het zien door de wensgedachte dat de finish van deze cycle een laatste uitschudding moet zijn van 11* naar 12*.
We gaan het zien of 11* > 12* zich tonen als laatste ronde naar de finish van de Cycle.
Iig hebben we met 10 en 11 nog een ijkpunt. 10 was duidelijk lager dan 4. Dat zou betekenen dat 10* lager dan 4* moet gaan komende week. Dan een herstel naar 11* (AEX 660?). Om vervolgens te duiken naar de Cyclebodem. 

Vooruitblik week 38

We twitterde vorige week het vervolg van de fractale gele rechthoeken  in de daggrafiek met -37 na de 1e opgang. Het werd zelfs -40 met -0,15 nipt onder de Primary bodem.
Zo snel een top in de opvolgende Primary is zelden voorgekomen. Ja voor de kredietcrisisCrash van 2008. Zie AEXcel

Maar wellicht was de Primary nog niet gevallen. Het kan! Tellen we de laatste Minor door dan is maandag dag 26. Nog mooier zou een lagere Primary bodem zijn onder AEX 632 van 23-6.
Want dan is de trend van lagere bodems wel een zeer sterk signaal, dat deze Cycle in een bloedbad gaat eindigen. Maar dat betekent een daling van minstens 5% komende week. En de turnaround na 8-9 toont duidelijk een start van een Minor. Eerder is nu een opwaartse correctie te verwachten.

Het is een wensgedachte, maar voor een laatste daling naar de Cycle-bodem zien we graag een herstel naar AEX  700+. De eerder geschetste ABC met A=C naar het 0,618 fibo 755 lijkt dan een utopie.
We worden na deze correctie gelijk aan de correctie in mei wel gesterkt om het fractale vervolg te volgen naar AEX 700+.

Vooruitblik week 37

We eindigden vorige week met de woorden: 
Mocht er daarentegen komende week een milde Primary bodem vallen(ijkpunt) dan kan het scenario, geschetst in de weekgrafiek, een kans krijgen. Te weten: een opmars naar het 0,618 fibo op AEX 755, tevens neklijn van het getekende H&S patroon. Vandaar uit een collaps naar de Cycle bodem
En zo geschiedde. De AEX zette in het fractale blauwe vierkant nog wel een lagere bodem neer op 8-9. Maar daar ontstond een Hammer, die vrijdag werd bevestigd.
Er staat een inverse H&S. Die het beste zichtbaar is in ASML. De hogere bodem als rechter schouder geeft de belegger moed. Laten we ons eens richten op deze roerganger in zijn weekgrafiek.
Wanneer ook hier een ABC correctie opwaarts zou plaatsvinden op de daling van 776 > 403, dan is het koersdoel 645. A was 177  B+177 geeft 645 voor C. Het 0,618 fibo is 634. Dat is in theorie. Nu nog de praktijk.
Het zou tevens een herstel kunnen inluiden van de Nasdaq en SOX. Dus laten we dat ijken.
De SOX is daar het duidelijkst in. Deze corrigeert de  voorafgaande stijging nipt boven het fibo 0,618. Toegegeven dat de EWP telling zweverig is. 3 is de kortste maar 2 en 4 tenderen toch weer naar gelijkheid. Een ABC opwaartse correctie in de SOX geeft een koersdoel voor C van 3.234. Laat nu het 0,5 fibo op 3.227 liggen! Dat ASML correleert met de SOX zien we duidelijk aan de bodem datum
5-7.Voor beiden een duidelijke bodemdatum na een langdurige daling.
 

Vooruitblik week 36

Het zou mooi zijn wanneer de regelmaat van 4 Minors in een Primary zich komende week toont.
Woensdag is dag 14 in de 4e Minor. Komende week is dan de Primary bodem te verwachten.
Strak in de leer zou de Primary bodem lager moeten gaan dan de vorige bodem op AEX 632.
Dat zou ca. -50 AEX pnt moeten zijn komende week of te wel -7%. Dat lijkt onmogelijk geheel aan het einde van de Cycle. Maar juist de 2 Primary s hiervoor gaven een signaal af met een daling geheel aan het einde van de cyclus (-110 in 19 dgn en -82 in 17 dgn.)
We herkenden gelijkenis met de start van de vorige primary. De gebieden zijn in de daggrafiek omkaderd met i en ii. Verder hebben we de bewegingen genummerd. Tot aan nr 14 j.l. 1-9 waren 70 dagen. In de vorige Primary 62 dgn. In het blauwe vierkant tekenden we een herstel a en vervolgens diepere bodem b.
Maandag zijn we op dag 181 in de Cycle. Na de zeer lange van 299 dagen of de verdeling in tweeen respectievelijk  146 en 153 dgn; kan er Cycle volgen van 180>190 dgn.
Dat zou dan een crash overeenkomstig nine/eleven kunnen zijn. Toen was de daling 25 dgn -167 in die laatste Minor. Actueel zouden we dan vanaf 16-8 (AEX 732) moeten rekenen.+ 25 dgn. kom je uit op 10-9. Daarvan is al -68 gerealiseerd. De daling zou door een event kunnen zijn, die een laatste uitschudding geeft.
Vrijdagavond kregen we een voorproefje in de DAX, vanwege toenemende vrees voor het afsluiten van NorthStream. De daling zou naar lijn M in de maandgrafiek kunnen (AEX 590-600)
U zegt dat we ver doorslaan in onze fantasy. Maar elke gerealiseerde droom vindt nu eenmaal zijn oorsprong in creatieve gedachten. Met het meten van de branduren van een kaars werden wel stoffen toegevoegd die de kaars verbeterde, maar het heeft geen gloeilamp opgeleverd.
Onze ogen zien koerspatronen die als groepen voorkomen en schaalbaar zijn (fractals) en daar komen creatieve gedachten bij. Maar we brengen het met ijkpunten voor ons eigen handelen.
Mocht er daarentegen komende week een milde Primary bodem vallen(ijkpunt) dan kan het scenario, geschetst in de weekgrafiek, een kans krijgen. Te weten: een opmars naar het 0,618 fibo op AEX 755, tevens neklijn van het getekende H&S patroon. Vandaar uit een collaps naar de Cycle bodem. 

Vooruitblik week 35

AEX 743 werd niet overschreden in deze  Primary. De Cycle kan zijn dalende trend voortzetten. Ontegenzeglijk was 7-3-2022 een Cyclebodem. volgens de trend staat er 7 tot 9 maanden later een Cycle bodem. De 2 laatste waren weliswaar korter, Maar ze zijn ook samen te voegen tot 299 dagen
Een uiterst lange van bijna 10 maanden.
Maar heb je een regelmaat voor een Primary in beeld van 10 tot 12 weken; is er plots een uitschieter van 107 dagen. Toch weer de oude reeks van 3 tot 4 maanden. Zo blijft de cyclus-analyse slechts richting gevend. Heb je een regelmaat te pakken wordt je uit de tunnelvisie gedreven. In de situatie van de afgelopen bearmarktrally werden we al gewaarschuwd door de positieve divergentie in de weekgrafiek, maar we hielden vast aan het patroon van 2001.
Toch houden we het patroon van de bearmarkt van 2000 naar 2003 aan. In de maandgrafiek zien we na de top in sept. 2000 6 maand candles naar het EMA 50. Actueel vanaf de top in nov. 2021 7 dalende candles. Eens zien of de augustus 2022 candle gelijk wordt aan de mei 2001 candle; namelijk een korte candle.
In 2001 volgen dan 4 duidelijk dalende maand candles. Toen in 2001 -38% naar de 11-9 bodem.
Een Cyclebodem in november-december zou dan passend zijn. Een gelijke daling van 38 % zou de AEX naar 465 brengen of te wel de steunlijn X in de maandgrafiek.

Vooruitblik week 34
Onze wensgedachte eenzelfde patroon te volgen als de bearmarkt 2021ging in rook op.
We hebben geen verklaring kunnen vinden voor de gewijzigde regelmaat. Steeds telden we 4 Minors in een Primary, maar de bodem van 23-6 brak met deze traditie.
Uiteindelijk was er toch een opluchtingsrally, die nipt onder de top van de vorige Primary (AEX 743) bleef steken. Daarmee is de Cycle nog altijd neerwaarts.
De opluchtingsrally analyseerden we in de laatste vooruitblik in week 31. En zo geschiedde.
Wordt AEX 743 niet overschreden dan blijven we vasthouden aan een bearmarkt en voorspellen we een diepe Cycle bodem in november.


Vooruitblik week 3
1
Inmiddels heeft de AEX in de daggrafiek het 50- en 200 daags gemiddelde geslecht. De dalende trend,lees bearmarkt, eindigt wanneer de top van de vorige Primary (AEX 740+) opwaarts breekt. Duidelijk is dat 23-6 een Primary bodem was na 107 dgn. Deze valt uit de reeks vanaf okt 2020. Ook de verdeling in 4 Minors werd doorkruist. We hebben de 1e Minor van deze 2e Primary op 14-7 geplaatst omdat 8-7 niet hoger kwam dan de 28-6 top. Dan is de AEX maandag op dag 18.
Dat is een late top, wat doorgaande kracht aangeeft. Dus het wordt billen knijpen voor de beren of AEX 740 sneuvelt.
Er is nog een houvast in de maandgrafiek. In 2001 was er een bearmarktrally na 6 maand candles vanaf de top. Nu na 7 maand candles. Allebei stuitten ze op het 50 weeks gemiddelde. Toen een bearmarktrally van 512 naar 609= 97 pnt = 19%  1,19 x 632 = 752 Dat overschrijdt AEX 740
In absolute zin was de stijging nu 100 pnt.
Hier moet u het mee doen tot 21-8

Vooruitblik week 30
Afgelopen week werden we uit onze droom gehaald. De projectie van het terugkerend patroon, werd door een shortsqueeze om zeep geholpen. We waarschuwden al met roerganger ASML daar zagen we positieve divergentie en de laatste dalingsreeks van -28% lokte een correctie  uit  met de Q2 cijfers in zicht.
En nu? we zijn door de markt verslagen en kunnen er in wat betreft cyclusanalyse even geen chocola van maken. Er stond vrijdag een omgekeerde hamer, veelal een toppatroon na een stijging. En nipt werd het 200 daags gemiddelde aangeraakt.
Logisch is nu dat 23-6 een Primary bodem was na 107 dgn. i.p.v 12-5. De onderverdeling is geheel anders. Steeds hadden we 4 Minors in een Primary, nu 6. En de duur valt uit de toon van de afgelopen Primary s. Dat waren steeds zeventigers na 29-10-2020.
Dan zegt u maar het kan nog als de markt na het weekeinde afstort. Maandag is dag 32 en de top op 719 van d.d. 31-5 is nog niet overschreden.
Nee, deze Minor heeft een late top. Dat is juist een teken van kracht. Aannemelijk is wel dat de index komende week corrigeert, maar nog geen afstorting. Deze stijging is wel parabolisch zoals we aangeven in de daggrafiek. Parabolische stijgingen geven veelal een overtreffende correctie.

Wanneer de laatste top in de vorige Primary op AEX 740+, niet wordt overschreden, blijft het neerwaartse  patroon geldig. Dan kunnen we deze stijging als een bearmarkt rally af doen.

We zullen opnieuw orde en regelmaat proberen te vinden. Daar hebben we de tijd voor want augustus wordt tot 20-8 een break
.

Vooruitblik week 29

Vorige week schreven we: Vooralsnog is de top op dag 5 gemaakt. Stijgt de AEX niet boven 676 dan kan er een snelle daling volgen naar de expiratie 15-7
Op 1 AEX punt na kwam vorige week vrijdag 676 in beeld. Daarna startte een daling maar vrijdag was er een fikse opleving op dag 22 in de Minor! Dus geheel aan het einde nog een opleving. Of tellen we fout met de Minor of zelfs Primary?
We zetten de Minor op 5-7 met een lengte van 12 dgn. We hebben Minors van 15 tot 21 dagen gehad in deze daling vanaf 17-11-21. Een korte 3e Minor van 12 dagen kan, maar in de dalende reeks staat er een hogere bodem. Maar met de start van parabool Z in AEX projectie, was dat ook het geval! 25-1 was er een bodem op  AEX 734 10 dgn later een flitsbodem op 742. Wederom een ijkpunt in de AEXprojectie grafiek die zich bewijst.

Dan volgt nog de vraag. Zitten we verkeerd met de Primary? Is 23-6 een Primary bodem? Daar zitten dan 6 Minors in en een lengte van 107 dagen. Dat valt uit de toon wat betreft regelmaat en de indeling. Toegegeven we hebben reeksen gehad van 3 tot 4 maanden. Maar in deze Kitchin zien we na 16-3-2020 kortere lengtes.
Vergelijken we de opleving vanuit 12-5 dan zien wij een duidelijke turnaround en de 1e Minor komt boven de top van de vorige Minor. Een krachtig herstel passend bij een Primary-bodem.
Na 23-6 is er sprake van correctie-fase in de vorm van een wimpel.

Echter bij de roerganger van de AEX, ASML, zit wel een addertje onder het gras. De U.Osci toont al even positieve divergentie. Woensdag presenteert ASML de Q2 cijfers. Die zullen ongetwijfeld goed zijn. We hebben de dalingen in kaart gebracht. Na een laatste daling van 28% is een fors herstel aannemelijk. Wanneer ASML de AEX sterk mee omhoog neemt en de AEX boven 676 uit stijgt kan het hierboven geanalyseerde in de prullenbak Dus u bent gewaarschuwd! Handel op uw eigen inzichten, 

We hebben nog de afsluiting van de Northstream als eventuele paniek duikvlucht, maar dat is te uitvoerig in het nieuws en kan niet meer voor een verrassing zorgen.
Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Poetin de opdracht geeft. De val in inkomsten en nieuwe sancties zal hem weerhouden. En juist dan kan een krachtige opluchtingsrally ontstaan.
Maar nogmaals het past nog niet in de cyclische analyse hierboven. Wij verwachten dat pas in augustus.


Vooruitblik week 28

Vanwege een korte break schrijven we deze update donderdag 7-7. AEX projectie is nog altijd gelijkvormig. Echter wanneer AEX 676 morgen 8-7  wordt overschreden dan kan de wensgedachte de prullenbak in. Vooralsnog is de top op dag 5 gemaakt. Stijgt de AEX niet boven 676 dan kan er een snelle daling volgen naar de expiratie 15-7

Vooruitblik week 27

Vorige week sloten we af met: Ongeldigheid van het uitgestippelde pad ligt op de loer in de weekgrafiek. Daar zien we een forse positieve divergentie. Dus pas op voor onze wensgedachte. Echter een Primary- en of Cycle bodem staan er nog niet.

Er was een koersgat in de week- en  daggrafiek van 672 > naar 681. Deze werd gedeeltelijk gesloten tot 676. Zou deze alsnog kunnen sluiten komende week?
De uurgrafiek (AEXfuture) geeft dat een kans op korte termijn. Vrijdag bodemde daar een Minute en we zien een bullflag als halfmast patroon. Ervoor waren 45 AEX punten. Erna geeft AEX 693. Maar een AEX stijging boven de vorige Minor top op 676 maakt onderstaande analyse ongeldig.

We zoomen in en kijken naar de daggrafiek. Maandag is dag 11. Minors hiervoor tonen veel lengtes van 15 en 21 dgn. De Primary is op dag 53 met lengtes ervoor van 67,76,67,79,75,78, en de laatste 65. Een zeventiger nu is aannemelijk. De Primary bestond steeds uit 4 Minors. Thans bevinden we ons in de 3e. Stel dat deze een bodem maakt na 15 dagen, dan kan de laatste 21 dagen zijn of andersom 21 en een verwoestende van 15 dagen naar lijn Y op AEX 580-590

Dan naar onze AEX projectie. Parabool Y telde 36 dagen. Parabool Y* 35 dagen. Wederom een gelijkvormig patroon daar waar Y overgaat in Z en idem Y* overgaat in Z*. Dat vierkant, bestaande uit 5 dgn geeft dan een +/- 5 dgn. variantie in de volgende berekening.
Parabool Z was 39 dgn. Stellen we parabool Z* op 39 dagen dan komen we uit op 1-8 of -/- de variantie op 27-7  Dat geeft een Primary van 76 tot 81 dgn  Vanaf de 2e Minor bodem 23-6 39 dgn verdelen in 2 Minors. Waarvan de laatste waarschijnlijk de felst dalende is.

Dan nog het 3PDH patroon in de DAX, die volgens het patroon en onze wensgedachte  naar 28 moet afstorten. Wellicht is daar de trigger het mogelijke gastekort. Wellicht de vrees richting dDay 22-7 geeft de daling. Daarna een eventuele opluchting en alsnog een diepe daling. Of alles in 1x. Je weet het niet,

Nogmaals bovenstaande analyse is het gevolg van een bearische wensgedachte en kan daardoor een tunnelvisie geven. Wat u doet n.a.v de analyse is uw zaak. (disclaimer)

Vooruitblik week 26

Vorige week sloten we af met de woorden:>Vanuit de geschetste punten kan een bearmarktrally ontstaan naar lijn Z tussen AEX 680 > 690.
Maar eerst was er een schijnbeweging die ons in vertwijfeling bracht. Even daalde de AEX onder de bodem van 17-6. Maar op de top van 2020 (632) kwam er de shortsqueeze of noem het dead catbounce. Het zou nog hoger kunnen om het koersgat tussen 672 en 681 te sluiten.
Echter de vorige Minor had zijn top er staan op dag 4, direct na het weekeinde. Het zou mooi zijn wanneer dat zich a.s. maandag herhaalt. Maar om dan het koersgat te vullen is een brug te ver.
De AEX gaat steeds tot het uiterste en zet je op het verkeerde been.
Maar dat komt omdat we een wensgedachte hebben dat de AEX het patroon van 2001 volgt. Gaat het niet zoals je verwacht verrast de markt je. Onzin natuurlijk en aanmatigend. Dat is niet onze stijl.
Toch keerde de AEX weer terug in het trendkanaal Y>Z, na een schijnbeweging er boven.

We zien een nieuwe herhaling van een patroon. Vergelijkt u de 2 gele rechthoeken.
Er wordt gestart met een gelijkbenige parabool gevolgd door een hickup tP. Dit herhaalt zich in de 2e rechthoek, zelfs de dalende parabool Y en Y* zijn gelijkvormig.
We gaan komende maand zien of parabool Z* gelijkvormig is met Z. Daartoe hebben we een driehoek gevormd, gekloond en in de 2e rechthoek geplaatst.
We komen uit op 25-7 AEX 560. Dat is dag 74 in de Primary en passend in de reeks.
Projecteren we de daling in de daggrafiek en houden we lijn Y als steun dan is 25-7 AEX 572. Het is een Primary bodem die een overtreffende daling kan geven en even onder lijn Y kan dalen. Maar dat is dan invulling geven aan de wensgedachte oftewel selffulfilling prophecy.

In de DAX weekgrafiek krijgen we met het 3PDH-patroon  een bevestiging van een een verdere daling. De VIX Stoxx 50 heeft weer ruimte voor een stijging, lees daling van de koersgrafiek.
Punt 28 is dan een voorlopig einde van de daling.

Ongeldigheid van het uitgestippelde pad ligt op de loer in de weekgrafiek. Daar zien we een forse positieve divergentie. Dus pas op voor onze wensgedachte. Echter een Primary- en of Cycle bodem staan er nog niet. 
 

Vooruitblik week 25

Vorige week is ons een tunnelvisie te verwijten, Gefocusd op een lange Minor van in de 30 dagen, zagen we de bodem van 2-6 na 21 dagen over het hoofd. Ons meetinstrument de U.Osci gaf geen signaal af. We toonden met de gele blokken een mogelijk zelfde patroon. Na het verlaten van de omhoog gerichte vlag zou een forse daling zich kunnen voltrekken. En zo geschiedde.
Dus daar hadden we houvast aan met putposities. Hadden we de Minor van 21 dgn. gespot, dan was de actuele Minor net gestart en hadden we vertrouwen in een langere daling.

De AEX is aanbeland in het trendkanaal tussen de lijnen YZ en volgt daarmee weer het pad 2001.
Bij AEX 620 tikt de AEX maandag lijn Y aan. Dat lijkt ons teveel van het goede.
We zien eerder een kans in een stijging om het koersgat 672>681 op te vullen. Dat zou een ultieme kans zijn voor nieuwe put posities. Of zoveel eerder de VIX EurostoXX de rand opzoekt van de getekende dal parabool. De VIX EU tikte de bovenkant Bollinger Band aan. Een terugval is te verwachten; lees hogere koersen in de EU koersgrafieken. De VIX EU heeft natuurlijk een hoog gehalte DAX in zich. De DAX heeft nog het 3PDH patroon af te werken, waarbij de route naar 28 een crashende route is. Inmiddels heeft het 3PDH patroon in de DAX na punt 27 nog een schijnbeweging gegeven met een WolfeWave. Er is wat voor te zeggen dat er nog altijd een bullishe omlaag gerichte wimpel staat. Maar de uitbraak lijkt een false move te zijn. Daarmee is het kruit verschoten. Het had geen doorgaande kracht en de teleurstelling kan dan als een uitputtings fase een daling naar 28 geven.
Tenslotte nog de maandgrafiek. Daar hebben we de lijnen W X Y geplaatst met een M als middenlijn.
Lijn M heeft vele malen als steun gefungeerd. Thans is dat het gebied 590 > 600. Maar ook de SMMA 50 thans AEX 616. Vanuit de geschetste punten kan een bearmarktrally ontstaan naar lijn Z tussen AEX 680 > 690. Dan is tevens het eerder besproken koersgat opgevuld.


Vooruitblik week
24

Vorige week schreven we >Mocht de AEX steun vinden in het gebied 680-685 en rechtsomkeer maken.
>Dan is een ABC-correctie naar de neklijn van het H&S patroon zoals in de weekgrafiek getekend mogelijk.<
We hebben de rechtsomkeer nog niet kunnen zien. Vrijdag was het herstel van de dag nog te gering.
Tevens analyseerden we de regelmatige toppen en beoordeelden een trend dat na de top de AEX per saldo minstens 9% daalde. Ijkpunt is dan actueel de top op 719. Daar zou de AEX niet meer bovenuit moeten steken in deze Primary. Dit ondanks de late top in deze Minor die maandag op dag 31 staat. Extreem lang. Dat komt dan toch weer overeen met het 2001 scenario, waar deze Minor 36 dagen duurde. Toch met het vooruitzicht van de FOMC meeting is het aannemelijk dat maandag t/m woensdag een herstel is tot de uitkomst van de FOMC en Powell spreekt.
Zou dat een turnaround geven of juist een teleurstelling voor de markt?
Het is nog te vroeg in de Cycle voor een collaps. Velen azen op een herstel van de Nasdaq.
Laten we daar eens naar het lange plaatje kijken in de maandgrafiek. We zien aan de top in 2000 tot de bodem in 2002 een EWP 5 poot omlaag. Mooi volgens de regels waar 2 tenderen naar gelijkheid nl 2 en 4 en 3 de langste is met wederom een onderverdeling van 5 subgolven. Dat projecteren we naar actueel met de top in nov.2021. Dat resulteert in een koersdoel van NQ 6000-7000 in 2023. Vervolgens  inzoomen op 2001-2003 en vergelijken met de actuele daggrafiek.

In het blauwe vierkant tonen we in beide grafiek de koers van bovenkant BollingerBand naar de onderkant. Waarna  een herstel is naar de bovenkant BB.
De daling van vrijdag heeft een koersgat geslagen Aannemelijk is dat dat komende week wordt opgevuld. Maar daarna zou de glijvlucht weer kunnen verdergaan overeenkomstig de bearmarkt 2000-2002.
Dus voor volgende week is onze voorspelling een licht herstel tot woensdag daarna voortzetting van de daling.

Vooruitblik week 23

31-5 werd toch nog een late top gezet in de Minor. De gestippelde weerstandslijn over de toppen werd doorbroken en het 50 daags EMA brak ook. Ons 2001 scenario kan in de prullenbak.
Met deze late top is het aannemelijk dat de bodem van de Minor op de steunlijn valt tussen AEX 680-685 en vandaar een nieuwe Minor start welke hoger gaat. Maar dat zou betekenen dat in de actuele Primary eveneens een late top gaat vallen. Dat past niet in een bearmarkt waarin we zitten na het death cross. Mocht de AEX steun vinden in het gebied 680-685 en rechtsomkeer maken. Dan is een ABC-correctie naar de neklijn van het H&S patroon zoals in de weekgrafiek getekend mogelijk.
 
Het mogelijk andere scenario hebben we aangegeven met de 2 gele blokken in de daggrafiek.
Beide blokken starten met een omhoog gerichte vlag. Mocht hetzelfde patroon zich voltrekken als in het 1e blok; dan zou de Minor bodem volgende week na een collaps steun vinden op de paarse lijn welke net als in het 2001 scenario de steunlijn is onder de bodems van de Minors. Dan is het 2001 scenario na een false move weer geheel in tact. Wel is een feit dat de collaps na het 1e gele blok het einde was van een Cycle en een uitputtings daling was. Dat is nu niet het geval. De AEX is nog in de 1e fase van de Cycle. Dus dit scenario is wankel en meer ingegeven door een wens gedachte.  


Vooruitblik week 22

DE AEX steeg vrijdag nipt boven de 700 en stootte wederom tegen het 50 EMA. Net zoals in 2001 was dat steeds een weerstand. Vrijdag was dag 15 en het is aannemelijk dat maandag de terugtocht naar de Minor bodem start. Als dat gebeurt is de top van de Minor en van de Primary op dag 5 gemaakt. Maar het is billen knijpen. 707 met een lont aan de kaars was de top op 17-5; 702 j.l. vrijdag.
In de future is het verschil achter de komma.
U begrijpt dat het gehele scenario vervalt wanneer de AEX maandag doorstijgt. Er is dan een late top in de actuele Minor gemaakt wat doorgaande kracht aangeeft.
Daartoe geeft de DAX al een eerste waarschuwing. Met een halfmast patroon en uitbraak uit de parabool, zou daar zomaar een shortsqueeze kunnen ontstaan. Dan vervalt daar ook het 3PDH patroon.
Dus maandag wordt cruciaal!


Vooruitblik week 21

De FED blijft dagelijks geld uit de markten zuigen middels een aantrekkelijke reverse repo rente. Afgelopen vrijdag bijna 2.000 miljard. De vraag is maakt zij de markten bewust illiquide of kunnen zwakke banken zich geen schatkistpapier op de balans permitteren bij deze stijgende rente?
De dollar zet zijn opmars voort. De VS heeft ook weinig last van de geopolitieke onrust in de wereld, waardoor de VS een veilige haven wordt en zelfs goud dreigt te verslaan.

Terug naar de cycli. Het koerspatroon van de AEX is nog altijd gelijkvormig met 2001. Het 50 daags gemiddelde was j.l. dinsdag een brug te ver. Ook in 2001 werd de index daar steeds terug gestuurd.
Er zijn nu 3 ijkpunten bevestigd. 50 % Fibo en 2x het 50 daags EMA.
J.L. vrijdag werd een koersgat gesloten. Wellicht maandag a.s. nog een opleving nadat NY aan het einde van de dag een turnaround maakte. Maar dat zou voor de AEX, volgens het uitgestippelde scenario, geen doorgaande kracht moeten geven.
Maar.....nadat er voor de 7e keer op rij in de VS een lager weekslot was, wordt alom een sterke opvering gepredikt. Beoordeel je de cycli in de DJIA dan is een langere opwaartse correctie aannemelijk. Dat zou fnuikend zijn voor ons scenario.
 
12-5 beschouwen we als Primary bodem. Maandag zijn we op dag 11 van de 1e Minor van een reeks van 4 in deze Primary. Deze Minor heeft dan nog een week of zelfs 2 weken te gaan. Aannemelijk in dit patroon is een lagere bodem.
Conclusie: Volgens schema zou de turnaround in de VS voor de AEX niet veel om het lijf moeten hebben. Ijkpunt blijft het 50 daags EMA welke op 706 ligt. Bij doorbraak daarvan de komende week kan ons scenario in de prullenbak. Dat zou een stijging van ca. 3,5% moeten zijn.

Vooruitblik week 20

We ijken de actuele daling met het congruente patroon uit 2001. Overeenkomstig het patroon in 2001; hebben we een vroege Primary neergezet. In vergelijking was de Minor bodem van 12-5 j.l. de bodem van 20-6-2001 of 28-6-2001. Zelfs het hupje aan het einde van de Minor was zichtbaar. Wat overigens ook gelijk is. is de correctie van de daling vanaf de top op 830 >653.(-177) naar de top op 5-4 AEX (+90) = 50% gelijk aan 2001.
In het patroon van 2001 zagen we de AEX achtereenvolgens 3x zijn hoofd stoten tegen het 50 daags gemiddelde. Het 50 daags gemiddelde lag j.l. vrijdag op  710. De AEX had vrijdag een high op 694.68. Zegt u wat worden jullie ineens secuur met 2 cijfers achter de komma. Ja onzin natuurlijk!
Het gaat om gelijkvormigheid niet om gelijkheid. In 2001 daalde de index in 1 beweging met 10 % tot de volgende Minor bodem. Dat is dan weer een ijkmoment.

Vooruitblik week 19

Middels Twitter hielden we u met grafieken op de hoogte van de koersontwikkeling. Het 3PDH patroon hebben we inmiddels in de prullenbak gegooid. Na de bodem op 8-3 verwacht je een ABC correctie, maar de markt is te zwak voor een opwaartse C. De techaandelen, te euforisch benaderd op toekomstige winsten, zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. ASML valt uit de schotel maar weet zich nog staande te houden boven 514. Ervaring leert echter dat meervoudige bodems breken.

De AEX is inmiddels onder de bodem van 27-4 gedoken. Deze bodem markeren we als 2e Minor bodem. In deze 3e is het maandag 9-5 dag 12. De daling kan zich overeenkomstig het patroon van 2001 geleidelijk voortzetten met als steun de bovenste paarse lijn van het getekende evenwijdige trendkanaal. Maar komend in de buurt van de 652 bodem is er een shortsqueeze te verwachten.
Volgens het patroon van 2001 zou deze niet boven de getekende oranje stippellijn komen. Volgens schema zou dan de bodem van de Primary per eind mei, primo juni onder de 600 noteren.

Wanneer is een renteverhoging van de ECB te verwachten?  Dat kan zij pas als de bank klaar is met het opkopen van obligaties. Lagarde zegt dat het opkoopprogramma in het 3e kwartaal kan worden beeindigd. Dus pas daarna zal de rente worden verhoogd.
Daar zou een trigger kunnen liggen voor een versnelde daling naar de Cycle bodem.
Overeenkomstig het patroon van 2001 naar de onderkant van het getekende trendkanaal zijnde de bodem van 16-3-2020 op AEX 495-500. We gaan het gaandeweg ijken.

Inmiddels is het vertrouwen in de EURO ver weg. T.ov de dollar daalt de EURO met een volle candle onder de meerjarige steunlijn vanaf het ontstaan van de ECU. Nog erger de sancties tegen Rusland verzwakken de EURO t.o.v. de Roebel. Het lijkt erop dat Europa het kind van de rekening wordt.
Een ernstige recessie dreigt, wat het inflatiespook zal laten verdwijnen.
 
Week 17 en week 18 geen vooruitblik.

Vooruitblik week 16

AEX uurgrafiek volgt nog het 3 peak domed house patroon. Dat zou betekenen dat in de actuele Minor de AEX na Pasen hoger gaat. In de week grafiek zien we de U. osci nog onderin hangen. Daar wordt het make it or break it. Je bent geneigd het laatste te denken, maar on the wall of worries is wellicht het adagium

Vooruitblik week 15
 

Wanneer DXY 100 zou bereiken, zouden we de paren EUR/US$ en XAU opnieuw beoordelen. Ergo we zien in de Euro maandgrafiek nu een volle candle onder de steunlijn komen.>What ever it takes< wordt een onmogelijke opgave voor Christine.
Goud maakt (nog) geen contraire beweging t.o.v. de stijgende US$.
Maar het gaat erop lijken dat van de crises in de wereld, toch de US$ de winnaar gaat worden.
We merkten afgelopen week in de uurgrafiek de 3 pieken op van het 3PDH patroon.
Heel bijzonder. Naar de top op 23 van het 3PDH patroon zou betekenen dat de AEX na een bodem op 10 er gedurende april nog een top richting AEX 800 uit kan persen. Er is een ongeveer gelijk tijdframe van punt 3 t/m 7 met het stijgende deel. In de uurgrafiek waren 3 t/m 7 circa 2 weken. Na punt 10, wat de zeer late Minor bodem zou kunnen zijn, volgt het basement 11 t/m 14 gevolgd door de first floor. We schatten dan in dat van de first floor tot de top ca. 14 dagen kan duren. Dan zijn we in de 1e week of wellicht 2e week van mei aanbeland.
Een wensgedachte die we gaan ijken. Dus eerste station is het basement in kaart brengen.

Alternatief blijft het scenario maart 2001 naar mei 2001. U ziet in de grafiek van 2001 dat de AEX uit het neerwaartse trendkanaal breekt en vervolgens de daling voortzet met als steun de bovenste lijn van het trendkanaal. De uitbraak boven dat trendkanaal is er nu al.
Terugvallen op de bovenste lijn van het trendkanaal zou betekenen dat de AEX in 2 dagen zo ‘n 3% moet dalen. Dat zou dan de Minor bodem en tevens nr 10 van het 3PDH patroon kunnen zijn.
We gaan het komende week ijken.  

 

Vooruitblik week 14

Kijkend naar de AEX maandgrafiek lijkt er weinig gebeurd. De index is terug boven de getekende middenlijn.
Door de huidige omstandigheden stimuleert de overheid de economie sterk. Het begrotingstekort zou dit jaar aanvankelijk afnemen door het stoppen van de Coronasteun. Maar door extra uitgaven zet de daling niet door en kon wel eens boven 3% BBP komen. Een tekort werkt stimulerend een overschot afremmend. Een achterstand inlopen stimuleert. Een voorsprong verdedigen niet.
Tijdelijke omstandigheden laat de inflatie sterk stijgen en stagflatie wordt weer gepredikt.
Biflatie is passender. Daling van de schuld gerelateerde zaken, stijging van de grondstoffen, energie kortom dagelijkse levensbehoeften. Door de dalende rente en ruim geld politiek zegevierde het leverage effect. De stijgende rente kan dan het tegenovergestelde veroorzaken te weten deleveraging of in gewoon nederlands schuldafbouw. Dat is niet stimulerend voor economisch groei.
Maar voor nu geldt dat de winsten van bedrijven op peil blijven, de arbeidsmarkt blijft krap dus werkgelegenheid alom. Dat zijn nochtans positieve berichten.
De AEX toont daarbij doorgaande kracht met een late top in de Minor. Deze is maandag op dag 25 en heeft nog geen noemenswaardige correctie laten zien. Wel worstelt de index met het 50 daags gemiddelde. Na de death cross ligt er een zware weerstand bij het 200 daags tussen AEX 745-750.
Na het death cross benaderen we de markt als een bearmarkt en trekken een vergelijking met
maart>mei 2001 en maart>mei 2008. In dit herstel zou gedurende april het 200 daags gemiddelde worden bereikt. Want het is zeer waarschijnlijk dat met deze late top in de Minor de volgende hoger zal gaan richting 745-750. Het is dan te bezien hoe de omstandigheden zijn.

Vooruitblik week 13

De ijking van het patroon van voorjaar 2001 kan in de prullenbak. De stijging laat een sterke turnaround zien met een late top in de Minor. Morgen, maandag is het dag 21 in de Minor.
Een Minor bodem nipt onder AEX 700,toont een inverse H&S met een koersdoel naar AEX 800. Anderzijds bleek het 50 daags gemiddelde een weerstand te zijn.
Het andere alternatief is het patroon van het voorjaar 2008 na de deathcross. U ziet dat de 1e aanraking van het 50 daags een terugval gaf. Een 2e poging lukte wel en het 50 daags werd zelfs steun. Maar het 200 daags erna was teveel van het goede. Daar startte de grote crash.
Eens kijken of we dat patroon kunnen ijken.
Komende week dan een fors lagere Minor bodem. Dit zou al in strijd zijn met de late top in de Minor.
Is er slechts een daling naar +/- 700 en dan een turnaround, dan staat er de inverse H&S met een fors hoger koerspotentieel, zoals we aan het begin analyseerden. 
Een ding is wel duidelijk geworden 7-3 was een belangrijke bodem. Een korte Cycle met eveneens 2 korte ervoor. 196 dgn, 146 dgn. en 153 dgn. Een verandering van de trend? In deze trend zou een top in mei rond de maaneclips gevolgd door een crash tot september in deze bearmarkt passen.

Vooruitblik week 12

De bodem van 8-3 heeft stand gehouden. Beter nog, vrijdag steeg de index fors.
Duidelijk is dat 8-3 een belangrijke bodem is. De Cycle indeling is sterk afwijkend van de gemiddelde lengte min deviatie. 299 dgn. zou ook nog kunnen na de korte en verstopte van 196. Iig is 8-3 een belangrijke bodem. Omdat de gemiddelden 50 en 200 daags een deathcross maakten, denken wij dat 2022 een Bearmarkt wordt. 2001 was na de euforie van de 90-er jaren een bearmarkt. En daar gold ook: So januari goes, goes the year. En.... de cycle van okt.2000 naar maart 2001 was 155 dagen.
Wensgedachte natuurlijk. Maar we gaan ijken of het patroon wordt gevolgd.
Daartoe hebben we in de daggrafiek een oplopende rechthoek getekend. Daarbinnen zou de AEX omhoog moeten kruipen.
De index breekt dan uit het getekende omlaag gerichte trendkanaal (paarse lijnen). Vervolgens wordt de bovenkant van dat trendkanaal de steunlijn, wanneer de AEX zijn daling na de mei vakantie voortzet. Dat is onze wensgedachte.
Tijdelijk hebben we de U.osci vervangen door de TSi indicator, omdat deze wat meer afvlakt dan de grillige U.osci.
Deze toont met de crossing dat er duidelijk ruimte omhoog is. Echter eerst een Minor bodem.
Maandag is de AEX op dag 13 na de bodem op 8-3. Daar kan nog een week bij.
Maar uitbreken boven de rechthoek  zou al gelijk betekenen dat onze wensgedachte in de prullenbak kan. En vanzelfsprekend ook de onderkant op ca. 670. Breekt de onderkant dan kan zelfs de plaatsing van de Cyclebodem op 8-3 in de prullenbak.

Vooruitblik week 11

Vorige week schreven we: De 4e is maandag of dinsdag op dag 11 of 12. Dat zou mooi passen met de Primary van juli tot oktober vorig jaar die 79 dagen had met eenzelfde indeling.
H
et kwam zo uit. Tenminste dat moet nog blijken. De SWIFTban kan maandag wellicht zijn eerste uitwerking hebben. Dan krijgt de laatste Minor er nog een week bij.
As goes january so goes the year! sterker nog we volgen het pad van 2001. Dat betekent een baisse gedurende het hele jaar. Het 36 weeks gemiddelde ( roze stippellijn), toont zich als een steun. Niet direct als een weerstand. In de grafiek van 1997 t/m 2003 ziet u hetzelfde. De steunen zijn goed te traceren en vervolgens de weerstanden in 2001 en 2002 idem.
Dus laten we ons richten op de weerstandpunten 6 en 8 voor eventuele omkeringen. In 2001 was er na de maart bodem een 50% retracement van af de top Dat betekent actueel 740. Het 38,2 % niveau ligt op 721, waar nu ook het 36 weeks SMMA staat. Dus laten we ons richten op een opvering naar AEX 720 met een tijdfactor van 2/3. Dit laatste omdat de top in 2000 in september werd gevormd en in 2021 in november. Hanteren we de tijdfactor dan komen we uit aan het beging van de mei vakantie.
We hebben de Cycle indeling sterk afwijkend van het gemiddelde -/- deviatie geplaatst op respectievelijk 146 en actueel 153 dagen. Dat is na mei 2001 het meest logische omdat we na 17-11 alleen maar lagere toppen zien. 8-3 als 1 Cycle zien vanaf 13-5-2021 is 299 dagen. Het zou ook nog kunnen. Maar op basis van de regel van gemeenschappelijkheid hanteren we voorlopig oktober 2021 als een bodem en vervolgens 8-3. Volgende week wordt spannend of de bodem van 8-3 stand houdt.


Vooruitblik week 10

De zoektocht naar de Cyclebodem, bracht ons j.l. vrijdag toch weer naar okt.2021. Een zeer korte van 146 dagen. Zet je de Cyclebodem op 20-12 of 25-1 of 24-2. In alle 3 laatste situaties is de top van de daaropvolgende Cycle zo extreem vroeg gemaakt, dat het een grote slachtpartij gaat worden.
Inmiddels is alles zo oversold dat een shortsqueeze is te verwachten. 
We hebben een deja vu met 2000. Na een top in september ontstond een lange bearmarkt.
De bodem in dec. 2000 geeft ook een deathcross zoals u ziet.
Het startsein van een bearmarkt.
We houden  ons  vast aan de Primary, welke de regelmaat toont van 4 Minors. De 4e is maandag of dinsdag op dag 11 of 12. Dat zou mooi passen met de Primary van juli tot oktober vorig jaar die 79 dagen had met eenzelfde indeling.

Inmiddels daalt de euro t.o.v. de US$ naar pari. De dollar kon wel eens de winnaar worden van de Europese malaise. We keken daarom met een nieuwe blik naar de DXY grafiek. We herkenden zelfs een WolfeWave en zowaar een cupenhandle. Ijking daartoe is een stijging boven 100.
Het druist in tegen wat we jarenlang hebben benoemd, namelijk een daling van de dollar als tegenpool van stijgend goud. In de grafiek is een top in goud een bodem in DXY en andersom. Zie de oranje verticale hulplijnen. Maar als dat elkaars tegenpolen zijn zegt u. Ho wacht even dan zou goud in die redenatie moeten dalen. Ook goud maakt een duidelijke CupenHandle. En het kan niet met deze doortrekkende inflatie. Dan rijst de vraag zet deze inflatie wel door? We blijven aanhanger van biflatie, daling van alle schuldgerelateerde zaken en tegelijk prijsstijging in de dagelijkse levensbehoeften, energie en grondstoffen. Daar past een stijging van de goudprijs bij.
Lastige analyse doordat we een WolfeWave en CupenHandle herkenden in de DXY grafiek.
We komen op  deze analyse terug wanneer DXY door de 100 gaat. 

Vooruitblik week 09

De zoektocht naar de Cyclebodem blijft een moeilijke. Was het 5-10-2021 (146 dgn) 20-12-21 (221 dgn) of 25-1 (257 dgn. Deze laatste valt af, want zo'n snelle top na een Cycle bodem is een utopie.  Of valt deze een dezer dagen. Vandaag 28-2 is het dag 291. De regel van gemeenschappelijkheid geeft 5-10 een goede kans of een dezer dagen. 20-12 valt af omdat ons meetinstrument steeds dieper gaat. Om die reden focussen we ons op de Primary en zijn onderlinge structuur van 4 Minors. Dan moet de actuele de laatste Minor zijn in deze Primary. Met naar verwachting een collaps.
28-12 is dag 6 in de Minor en 70 in de Primary. De vorige 4 waren 69.67,79 en 75 dagen.
Dus de AEX zou deze week in de buurt van de finishvlag kunnen zijn. Dan zouden we zelfs nog de Cyclebodem nipt onder 300 dgn kunnen neerzetten.
De voorlaatste van slechts 196 dgn, wordt dan met deze extreem lange recht gezet.
We hebben al eens getoond dat ASML als roerganger veelal voor de muziek uitloopt.
De aanhoudende positieve divergentie zou in ASML wel eens voor een turnaround kunnen zorgen.
Die dan weer de AEX meeneemt. Maar niet voor lange duur, want de gemiddelden in ASML vormden een death cross!
Onze voorkeur gaat uit naar alsnog een Cyclebodem deze week.
Een herstel zoals het voorjaar 2008 lijkt dan in de maak gevolgd door een veel lagere bodem in de 2e helft van het jaar.
 

Vooruitblik week 08

Er zijn 3 zaken die de analyse moeilijk maken. i) de top van 4-1-22 is hoger dan 8-12-21 en ii) de bodem van 14-2 is hoger dan 24-1. iii) De WXY daling lijkt een voltooide correctie.
In alle 3 de situaties kun je zeggen dat er een wijziging is van de trend ervoor. 4-1 is hoger dan 8-12. De dalende trend stopt dan bij 20-12-21. Maar daarna zien we weer een reeks met lagere bodems en lagere toppen. Tot 24-1 waar het WXY patroon lijkt te zijn geëindigd. 14-2 toont daarop een hogere bodem. Of ...... 14-2 was geen Minor bodem. Minors van 30+ hebben we gezien. Als we doortellen is maandag kalenderdag 28. Het zou dus kunnen dat in de 1e helft van volgende week de index alsnog onder AEX 734 duikt. Dat is -1,5%.
De zoektocht naar de juiste Cyclebodem stagneert bij deze tegenstrijdigheden en we vallen terug op de regelmaat van de Primary s
We pakken de structuur van de Primary op en stellen de vorige Primary bodem na 75 dagen
op 20-12. De regelmaat was 4 Minors in een Primary. Daalt de index in de 1e helft van komende week inderdaad onder AEX 734. Dan is daar de 3e Minor geplaatst en volgt nog een naschok middels een korte Minor van 11 tot 14 dagen. Het zou dan weer de situatie van 2015 kunnen zijn. Dat na een geplaatste Cycle per 8-7-2015 er onmiddellijk een collaps plaats vond in aug. 2015 met daarna een lang herstel, om uiteindelijk toch een lagere Cycle bodem neer te zetten in februari 2016.
Ook in 2015 was er een lastige zoektocht naar de Cyclebodem die pas eind september werd gevonden, toen de AEX niet lager ging dan 24-8-2015.
Neem in deze ook nog de analyse van de DAX mee vorige week.  

Vooruitblik week
07

De Bearflag is nog altijd niet naar beneden uitgebroken, maar de daling vrijdagavond in de AEX futures doet vermoeden dat maandag met de opening deze neerwaarts breekt. De aangekondigde spoedbijeenkomst van de FED 14-2 gaf de vrees in de markt dat de FED de rente vroegtijdig verhoogd.
Een daling onder de bodem van 24-1 geeft weer voeding aan onze zoektocht naar de Cycle bodem.
Zo snel eronder duiken is een utopie. De regel van gemeenschappelijkheid uit de theorie geeft dan de voorkeur aan 6-10-2021 na 146 dagen. Extreem kort. Maar zover is het nog niet. Eerst zal de index onder de 24-1 bodem moeten duiken. Een 1e signaal echter is de weekgrafiek. Daar zien we de U.osci verder dalen.
Verder herkennen we in de DAX een gelijkvormig patroon met 2015. De dubbele top viel ons op, waarvan de 2e top nipt lager is dan de eerste. Voorafgaand was er een 5 beweging omlaag.  Oordeelt u aub zelf en haal 2015 erbij. Is het een wensgedachte die tunnelvisie geeft of synchroniciteit ? 
Ijkpunt is dan dat volgende week per saldo fors lager gaat. Dinsdag een minimale opleving gelijk aan 18-8-2015. Vervolgens de collaps op maandag 21-2 a.s.
 


Vooruitblik week
06

Direct na onze weekanalyse dook de AEX naar een nieuw dieptepunt. En de regel van gemeenschappelijkheid uit de theorie was van toepassing. Daarop riepen we 24-1 uit als Cycle bodem.
Met een (abc)WX(abc)Y correctie lijkt dat ook zo. De pos. divergentie in de weekgrafiek ondersteunt die analyse.
Consequentie van deze analyse is dat de AEX daar de komende week niet onder duikt. Want dan zou de top van de actuele Cycle al op dag 9 zijn gevormd en dat is een utopie. Maar de vorming van een bearflag heeft er alle schijn van dat de AEX komende week juist wel lager gaat.
We zouden nog altijd 6-10 als Cycle bodem kunnen houden. Maar de U.osci in de weekgrafiek ondersteunt dat dan weer niet.
Dus dan moet volgende week uitsluitsel geven. Kijkend naar ASML als roerganger, dan valt de pos. divergentie opin de U.osci en de MACD  welke onderin een pos. crossing lijkt te maken. Daar zou volgende week wel eens een shortsqueeze kunnen ontstaan die het sentiment doet keren. Maar dat riepen we vorige week al. Wellicht onder aanvoering van de Nasdaq in de vorm van een abc opwaartse correctie.

Vooruitblik week 05

Powell heeft gesproken. Hij spreekt de mogelijkheid uit, als de omstandigheden dat noodzakelijk maken, voor een renteverhoging in maart. Tevens komt er dan een einde aan het opkoopprogramma.  Beleid is er wel op gericht om de balans van de CB te verkorten. Het had dus niet veel om het lijf.

We zijn nog steeds op zoek naar de juiste Cyclebodem. Dit omdat een hoofdregel is dat alle hoofdindices een bodem moeten maken, Op 20-12-21 is dat niet zo. 6-10-2021 voldoet daar wel aan maar is te kort. De actuele bodems in de indices tonen niet allen een lagere bodem dan begin oktober. Dus het blijft een zoektocht. 
Laten we ons daarom focussen op de Primary. Deze is in de AEX per 20-12 gevallen en toont daarvoor een mooie trend respectievelijk:75,79,67,76 dagen. Daar kunnen we wat mee. Eind feb./begin maart mogen we dan een Primarybodem verwachten. De top is op 4-1-22= dag 15 gevallen. Daarbij de kanttekening dat er handelsdagen weg vielen aan het einde van het jaar. De top is dus zeer vroeg gevallen. Daarbij komt dat inmiddels de bodem van 20-12 is gebroken; wat deze Primary per saldo dalend maakt. Er is dan nog een dalingsgolf aan het einde te verwachten.
Inmiddels ziet een ieder een H&S toppatroon. Het wordt breed gedragen op internet en daar wordt op geanticipeerd. Daar zit een addertje onder het gras van een plotselinge shortsqueeze.
Maar goed focus op de Primary die steeds 4 Minors in zich had. We hebben er nu 2 afgetikt. De voorlaatste maakte na 3 candles zijn top en dat lijkt nu ook zo te zijn.  In de uurgrafiek zien we een meervoudige bodem in een megafoon patroon. Je zou het als een halfmast patroon kunnen zien.
De daling ervoor, wordt de daling erna.
Is januari een dalende maand dan is er een beursgezegde: As goes januari, so goes the year.
Wellicht dat partijen dat niet willen afwachten, na de extreme stijgingen in 2021 in met name de Tech fondsen. Daarop kan  de stekker eruit worden getrokken en margin calls doen de rest die een domino effect kunnen geven. Ook omdat de koersen inmiddels onder het 200 daags gemiddelde zijn gezakt, zou men het zekere voor het onzekere kunnen nemen.
ASML is een voorbeeld van blijvende zwakte.  Echter er is sprake van positieve divergentie in de U.osci en een mogelijke positieve crossing in de MACD. Daar kan dan een shortsqueeze ontstaan die andere fondsen meeneemt.  Maar vooralsnog verwachten we niet dat de top van de actuele 3e Minor  wordt overschreden (AEX 758).Overigens was dat een terugtest naar het 200 daags gemiddelde, Een reden temeer dat men vroegtijdig afscheid wil nemen van aandelen. 
 

Vooruitblik week 04

Vrijdag werd afgesloten met een doji. Openings en slotkoers zijn gelijk. Het geeft aan dat de markt kwetsbaar is en zich mogelijk op een omslagpunt bevindt.
Waar je de Minor plaatst of op 10-1 of op 19-1 in beide gevallen is de top zeer vroeg gevormd. Dat geldt ook voor de Cycle welke wij, in een verwarrend beeld met de overige wereldindices, per 20-12 hebben geplaatst. Dit is een hogere bodem dan 6-10-2021, waar meerdere indices duidelijk bodemden. Echter 6-10-2021 geeft een Cycle lengte van 146 welke ver buiten de gemiddelde
lengte -/- deviatie valt; welke, 234-30=204 is. De Cycle bodem van mei en de bodem van oktober vonden mooi steun op het 50 daags gemiddelde. Nu is er een duidelijke worsteling.
Maar we hebben gezegd dat we de FOMC meeting afwachten om wat meer duidelijkheid te krijgen.
In de VS geeft de Russell 2000 en de Nasdaq wel een neerwaartse richting aan. Beiden duidelijk onder het 50 daags gemiddelde.
De Russel2000 toont een topvorming van een jaar en breekt daar naar beneden uit met een >death cross< in de nabijheid. De Nasdaq is duidelijk onder het 50 daags gedoken. Vele fondsen op de Nasdaq zijn fors gedaald en staan onder het 200 daags gemiddelde. De Nasdaq wordt nog hoog gehouden door de 5 toonaangevende aandelen afgekort met FAANG. Maar vrijdag crashte een van hen te weten Netflix. Maar ook de andere 4 hebben al aanzienlijke dalingen gemaakt vanaf de top.
 
Maar juist na deze dalingen, kan er een shortsqueeze ontstaan, wanneer de FED  woensdag een statement afgeeft wat de oplopende inflatie als tijdelijk bestempeld vanwege de inhaalvraag en leveringsproblemen. En daarop ter bevestiging verder geen actie onderneemt. Dat zou ook een boost geven aan de populariteit van Biden. In het 1e Presidentsjaar is zijn populariteit fors gedaald; met name door de afnemende koopkracht agv oplopende inflatie. Dus er is een statement te verwachten die de inflatie bagatelliseert.

Maar als Cliffhanger en wensgedachte nog even deze grafiek met gelijkvormigheid in het patroon.
Voor de crash een steeds weer terugkerende opleving van 1 tot 2 dagen. Vergelijk 18-8-2015 en 19-2-2020. Zegt u: Nu al een crash past niet in het cycluspatroon. Maar in 2015 was de collaps aan het begin van de Cycle met, na een opleving, een lange baisse tot februari 2016.
Tot slot nog een beurswijsheid >So Januari goes, so goes the year<

Vooruitblik week 03

Het wordt een analyse met vele gezichtspunten. Maar het toont ook de verwarring in ons hoofd.
De Nasdaq blijft zijn zwakte tonen en beweegt in een neerwaarts trendkanaal. Zegt u : Dat ziet eruit als een halfmast vlag patroon! Daarbij komt dat de Nasdaq  blijft worstelen met het 50 daags gemiddelde, Hiervoor werd daar steeds steun gevonden. Maar er was in de Nasdaq wel aanhoudende negatieve divergentie op de weg naar de top. En inmiddels staan vele fondsen van de Nasdaq onder hun 200 daags gemiddelde.  Bearish blijft ook de stijgende rente en inflatie in de VS. Vraag blijft is dit tijdelijk door de inhaalvraag na de krimp in 2020, waar nu zo snel niet het aanbod op aansluit.
De PMI geeft aan dat het vertrouwen bij de inkoopmanagers hoog blijft. In Duitsland blijft de PMI hoog noteren. Wel hebben we gememoreerd dat een snelle verdubbeling van de Kitchinbodem in 1/4 van de gemiddelde Kitchin lengte gevolgd kan worden door een 3/4 baisse periode.

Wat het nog lastiger maakt zijn de verschillende bodem data. Een Cycle bodem moet gedragen worden door alle Cycli. In mei-2021 was dat zo, maar daarna kun je verschillende bodem data zien. Nasdaq  S&P, DAX  tonen begin oktober een duidelijke bodem. Zelfs de AEX  toont daar een diepere bodem op 751 dan de 755 op 20-12. Vnl onder invloed van ASML welke door verandering van de weging in de AEX eind september een duikeling maakte. Overigens is ASML onder het 50 daags gemiddelde gedaald en het 200 daags is getoucheerd. Het is daar wachten op het death cross. Dan is het sprookje van ASML over.
Maar in de AEX  is de LowestLow in de reeks van ons meetinstrument wel weer aanleiding voor een bodem in de AEX per 20-12.
Daarbij hebben we eerder een bodem in oktober weggewuifd vanwege de korte duur van 146 dagen, wat fors buiten  het gemiddelde van 230 dgn +/- de deviatie van 30 dgn. +/+  de deviatie dan komen we uit in begin februari.
De aanhoudende zwakte in de VS is wellicht in afwachting van de uitkomst van de FOMC meeting 25-26 januari.
Dus laten we afwachten of dat wat meer richting gevend  nieuws brengt.

Vooruitblik week 02

De 1e Minor in de Actuele Cycle vond vooralsnog steun op het 50 daags gemiddelde. De sprietige candles geven aan dat de daling werd gepareerd maar er geen munitie is om uit te breken. Dus blijft de AEX bij de opening, in afwachting van.......
Maar dan het forse koersgat. Wordt het volgende week direct opgevuld of gaat de index toch nog iets lager? Want in december was er uitval cq enkele dagen van weinig handel, dus de Minor kan nog wat doorzakken komende week.
De VIXstoxx50 is fors terug gevallen en maakte een top eind november ipv de Cycle bodem van 20-12 welke wij vooralsnog neer hebben gezet in de AEX. Dat is de verklaren omdat de DAX een groot gewicht heeft in de VIXstoxx50. Kijken we naar de DAX daggrafiek dan zien we een afwijkend gedrag t.a.v. de AEX.
De Cycle van 13-5 tekenden we in de DAX. Daarna zien we een LowestLow op 6-10. Zowel in de koersgrafiek als de U.osci als lowestLow in de reeks. Dan zou je zeggen dat zou een Cyclebodem kunnen zijn. Maar met een lengte van 146 dagen extreem kort. In de DAX weekgrafiek zien we in de Koersgrafiek nog geen LowestLow voor een Cyclebodem. En de top  op 5-1 was nipt onder de top van 18-11.
In de DAx zou nog een forse tik omlaag kunnen plaatsvinden die de AEX meesleurt. De U.osci in de DAX biedt dalingsruimte voor dat scenario.
Dan stond de Cyclebodem er niet in de AEX per 20-12. De regelmatige structuur laat ons dan weer in de steek.
Concluderend kunnen we zeggen. Maakt de DAX zijn patroon af, dan zal het koersgat in de AEX komende week  niet worden opgevuld en zou er een dubbele bodem voor de AEX kunnen ontstaan tussen AEX 755-760. Maar bij een belangrijke bodem in de markt zouden alle indices dat moeten aangeven, dus zou de AEX lager moeten gaan dan 20-12.

Dan nog dit. De 10 jaars rente in de VS en in Duitsland gaf een spike omhoog afgelopen week. De FED meeting is pas eind januari. We weten dat rentestijging fnuikend is voor de Nasdaq. Dat heeft alles te maken met de waardering van toekomstige kasstromen. Met bedrijfsovernames/waarderingen wordt er gerekend met het contant maken van toekomstige kasstromen tegen een bepaalde rente.
(Discounted cashflow,DCF). De waardering van groeiaandelen is daaraan gelieerd. Dus gewaardeerd obv toekomstige kasstromen. Bij een hogere rente is de contante waarde lager. Vergelijk (1/(1,10)10  versus 1/(1,20)10. Dus zet de rentestijging door dan zou de NASdaq een plotselinge felle daling kunnen geven totdat de FED eind januari de zaak sust. Overigens toont de Nasdaq grafiek onze ervaring de laatste jaren. Zodra er een H&S dreigt te ontstaan wordt deze tegengewerkt.
De eventuele daling in de DAX lijkt steun te vinden op 14.800+. Bij de Nasdaq 14.000+.

Vooruitblik week 01

Wij wensen u een voorspoedig 2022 in alle gezondheid.
Wij gaan weer zorgen voor orde in de chaos door koerspatronen te rangschikken en overeenkomstig de trend een mogelijke richting aan te geven. Vergelijken we de groen/rode blokjes vorig jaar dan was het 50/50. We hebben duidelijke een inschattingsfout gemaakt met de Cyclebodem van mei. Daar liet ons meetinstrument de U.osci ons in de steek en dan ontstaat er een ontkenningsfase van + en - de standaardafwijking van het gemiddelde. Een periode van 60 dagen waarin voor 68% zekerheid de Cyclebodem valt.
De trend wordt gevoed door liquiditeit (Go with the flow) of illiquiditeit waar veelal een vertrouwenscrisis aan ten grondslag licht. Maar autoriteiten kunnen aan de kraan draaien en meer liquiditeitsverruiming geven. In het verleden is gebleken dat de "Lendor of last resort" steeds weer een turnaround weet te realiseren. Het heeft er iig toe geleid dat volgens het schema in de maandgrafiek  gedurende 30 jaar; Kitchin bodems zich verdubbelen en slechts 35 % corrigeren.
Dat ondanks de toenemende schuldenberg. Dat vraagt om een nieuwe start. >The Great reset<, wat wordt weggewuifd als een complot theorie. En daar gaan we ons ook verder niet in mengen. Maar als openlijk op affiches door het WEF wordt geroepen >You ll own nothing, but you ll be happy< rijst bij ons de vraag: We will own everything and will be the happiest? Met deze cliffhanger starten we dan wel het denkproces hieromtrent.

Goed terug naar de cycli. We hebben de Cyclebodem geplaatst op 20-12. 4 Minors werden gecompleteerd en de Primary s toonden hun regelmaat. De Cycle corrigeerde in een ABC correctie; waarvan A>B 60 pnt. waren en B>C 54. Onze voorkeur ging uit naar een terugtest van de uitbraak uit het trendkanaal in de maandgrafiek. Dan was er meer aanbod vrij gekomen om een sterkere stijging te verwezenlijken. Een late top geeft doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de AEX in het voorjaar hoger gaat. Wordt echter 830 niet overschreden. Dan staat er een vroege top. Kijkt u dan eens naar de tabel in de maandgrafiek. Daar waar een vroege top werd gezet en waarbij de Kitchin bodem zich verdubbelde. Een lange baisse volgde. 
Maar vooralsnog gaan we daar niet vanuit. Dit ondanks het H&S patroon in de weekgrafiek. We hebben juist de laatste jaren ervaren dat dit klassieke omkeerpatroon door de markten wordt tegengewerkt. Wanneer het patroon in beeld komt lijkt er een tegenoffensief te starten om dalingen te voorkomen. En wellicht dat met Kaag als min. van Financien overheidstekorten worden gecreeerd die een stimulans zijn voor groei.
 

2021

juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 52 d.d. 28-12-2021

Wanneer we strak in de leer blijven, dan is 20-12 j.l. de 3e Primary gebodemd en Cycle finished.
Onze voorkeur ging uit naar het testen van de uitbraak in de maandgrafiek tussen AEX 700-710.
Vanaf eind 2018 liggen de de gemiddelde Cycle data dicht bij elkaar. Blijft de vraag was 16-3-2020 een Kitchinbodem. Ons meetinstrument  de inkoopmanagersindex daartoe was minimaal onder de 50. Kijkend naar de PMI van Duitsland. Dan gaf deze vanaf 2018 een duidelijk dalende lijn aan met een turnaround in het voorjaar van 2020. Je zou zelfs kunnen stellen dat daar een Juglar is gebodemd. Dat we nog vooraan in de Kitchin zitten bevestigen de late toppen in de Cycle s. Dat is een teken van doorgaande kracht. Ook deze Cycle gaf een late top. Aannemelijk is een stijging boven de vorige top in het voorjaar. Maar dan moet het H&S patroon wat we in de weekgrafiek zien, worden gepareerd.
Daartoe moet AEX 810 duidelijk worden overschreden.   Maar we werden verrast. De actuele Minor is  gestart per 20-12 met een duidelijke turnaround en zelfs 2 koersgaten. Hopelijk wordt 1 van de 2 opgevuld. De laatste was het minimale koersgat 782-784. Overigens ligt er nog een fors koersgat in de daling vanaf de top tussen 815-810. Dan is tevens de schouderlijn in de weekgrafiek gebroken.
Daar is ons vizier op gericht de komende 2 weken.
 

Vooruitblik week 51

De twijfel of 3-12 een Primary bodem was, werd vrijdag weg genomen. Door onder de bodem van 3-12 te duiken. In deze 4e Minor van de 3e Primary in deze Cycle zou de Cyclebodem nog voor het jaarultimo er kunnen staan. Normaliter is de laatste fase hard down. Maar u voelt zelf aan de marktbeweging dat er een handrem zit op de daling.
Nu is het zo dat de top laat is gevormd in deze Cycle, dat is een teken van doorgaande kracht.
Dus na deze Cyclebodem kan er een krachtig herstel c.q. hogere top ontstaan in 2022.
Dat is dan het bekende gezegde: on the wall of worries.

Maar eerst de Cyclebodem spotten! We hebben de laatste 2 Cyclebodems slecht getimed. De bodem van oktober 2020  gaf het beeld van juli/aug 2015 en aug. 2011. We focusden in okt. 2020 op een forse laatste aderlating, maar plotseling keerde de markt na een milde bodem en kreeg daarna vleugels. De bodem van mei van dit jaar was geheel verstopt. Ons meetinstrument de U. osci maakte geen bodem. Grofweg is het tijdsframe van een Cyclebodem 7 tot 9 maanden. In het slechtste geval heb je dan een ontkenningsfase van 2 maanden. U ziet zelfs in bovenstaand overzicht 10 weken achtereenvolgens rood. Het zegt iets over onze afnemend timing gevoel. Dus blijf zelf kritisch als u onze week analyse leest. De cyclische bewegingen zijn een feit, maar de juiste interpretatie is een tweede.

Volgens de structuur zou in deze Minor een laatste dalingsgolf moeten zitten naar de finishvlag van deze Cycle. Een twintiger zou een bodem kunnen geven van 23-12 tot einde jaar. Veelal is er een liquiditeitscrisis in de markt. De feb. mrt crash van 2020, begon met een omslag in het sentiment maar voedde zichzelf door over elkaar rollend aanbod door margin-calls. Aug. 2015 waren het unwindings van carrytrades. 2011 was de Euro liquiditeitscrisis.

Ondanks de aankondiging van tapering en afbouw van QE, was j.l. de vrijdag wederom een nieuwe ATH in de tapering aan de achterdeur. Kennelijk kan de markt het zich permitteren om minder liquide te zijn of de FED stuurt aan op een collaps. Beter in het 1e jaar van een Presidentstermijn dan aan het einde. Dat beeld zien we ook vaak bij CEO s van beursgenoteerde bedrijven. Slechte boekresultaten bij aanvang door o.a. forse afschrijvingen om de beurskoers te drukken. Om aan het einde van de termijn zichzelf op de borst te kloppen met een hogere beurskoers.
We gaan het zien komende 2 weken. Toch als we de maandgrafiek beoordelen dan lijkt er niet meer in te zitten dan een terugtest van de uitbraak. Spiegelen we de actuele Primary met de vorige dan zien we eenzelfde beweging 3 toppende Minors gesteund door een aanstormende. In de spiegel wordt de aanstormende van  AEX 700 naar het weerstandsgebied rond 775 in de actuele Minor een dalende. 825-75 =750. In de weekgrafiek staat er dan een LowestLow in de U.osci.  

Vooruitblik week 50

Twee weken geleden wilden we juist die dead-cat-bounce zien. Die kwam er toen niet maar afgelopen week dan toch. Een shortsqueeze die zich al aankondigde door de aanhoudende positieve divergentie in de oscillator. Het wordt billen knijpen met de expiratie. Die positieve divergentie na de LowestLow in de  TSI (True Strength indicator). Ons nieuwe meetinstrument wat ruis weghaalt op de korte termijn t.o.v. de U. osci. De Ultimate Oscillator  handhaven we voor de weekgrafiek. Je kunt stellen dat er een Primary stond van 58 dagen. Dan zou er nu een ABC correctiegolf omhoog kunnen ontstaan in een 4e Primary binnen deze Cycle. Maar de structuur was steeds 4 Minors in een Primary en veelal zeventigers tot negentigers. Zie ook AEXcel. Dus we houden vast aan de 4e en laatste Minor die dan tevens de Cycle-bodem moet tonen. Het is afwachten wat de FED woensdag gaat toelichten of ergo of ze de tapering naar voren halen. Want de terugkoop van QE aan de achterdeur is nog nodig om de makt niet te laten verzuipen, of de kleine zwakkere banken nog een rente te gunnen. Kan ook zomaar zijn.
Dus dat wordt spannend komende week. Of er komt een dreun die de Cycle bodem aangeeft en het 3PDH patroon in de uurgrafiek bevestigt; of we zitten verkeerd door vast te houden aan de structuur en de markt plakt er, grillig als deze is, nog een Primary achteraan. 

 Vooruitblik week 49

Vorige week schreven we: Dus voor volgende week is ons ijkpunt een dead cat bounce.
Die kwam er niet! Er ontstond het tegenovergestelde een zijwaartse beweging. Maar de uurgrafiek geeft een dalende driehoek weer. Vrijdag brak de AEX naar beneden uit. De enige groene candle van betekenis was 1-12. 30-11 Vormde zich dan de 3e Minor in deze Primary, welke sinds begin van deze Cycle (13-5) uit vier Minors bestaat. Volgens schema zou dan deze laatste Minor tevens de bodem van de Primary en Cycle kunnen aangeven. Een Cycle van 220 tot 230 dagen. Dat is een gemiddelde lengte. In de weekgrafiek zou dat betekenen, dat de AEX onder de steunlijn vanaf de mrt. 2020 bodem zakt. Een trendbreuk dus.

Vooruitblik week 48

Vorige week schreven we: Maar het lijkt  ons dat in deze Minor toch de aanzet wordt gegeven voor een correctie. Die wordt behoorlijk zeker wanneer de bodem van de vorige Minor op AEX 800 breekt.
Die bodem brak fors, Maar de VIX maakte een piekmoment, de 4uur grafiek geeft al positieve divergentie en tenslotte de candle in de daggrafiek is een inverted hammer. Deze kan een bodem aangeven. Voor deze laatste uitschudding past een dead-cat-bounce. Om daarna in de laatste Minor van deze Primary en Cycle de finish te bereiken. Het zou mooi zijn als volgende week zo'n dooie kattensprong wordt gemaakt. Maar aan het einde van het jaar nog volop instappen voor een eindejaarsrally is risicovol. Aannemelijk is dat het kruit wordt droog gehouden. Een lethargisch herstel, om aan het einde weer in een streep omlaag de Primary en tevens Cycle bodem neer te zetten.
We hebben u vorige week in verwarring gebracht door 3 Minors in een Primary te tellen. Het zijn er 4, maar de wensgedachte is om ze gelijkmatig te verdelen, Dan voeg je naar wens de kleine samen. 11 en 16 als 2 laatsten in de vorige Primary kun je samentrekken, omdat de laatste geen hogere top maakt. Maar de laatste twee respectievelijk 12 en 16 dagen maken ieder een hogere top.
Echter het kan maandag nog verder zakken. In de avondhandel ging de AEX onder aanvoering van de DAX (-5%) nog even onderuit.
Dus voor volgende week is ons ijkpunt een dead cat bounce. If so dan is te verwachten dat de finish naar de Cycle  zo'n 3 weken in beslag neemt. Daarop zijn we heel benieuwd of het een terugtest wordt van de uitbraak in de maandgrafiek.(zone 680-700). Maar laten we nog niet op de zaak vooruitlopen. Eerst een fors lagere bodem in de U. osci van de weekgrafiek.

Vooruitblik week 47

Vorige week schreven we:Laten we eens zien of de komende 2 weken er volle body's in de weekcandles volgen.Zo niet dan gaat de wensgedachte naar het land der fabelen.
Die kwamen er niet. De AEX kroop omhoog maar, ondanks een schijnbeweging, maakte wel het eerder geschetste halfmast patroon waar.
Wellicht dat de komende week in het teken staat van de (her)benoeming van de FED voorzitter.
Powell of Lael Brainard. Dat kan onrust geven. De markten waren voorbereid op eerst pas een renteverhoging in de zomer van 2022.  Met de laatste uitspraak van Powell, daalde de 10 jaars rente in de VS. Maar loopt weer op binnen de handle van het Cup& handle patroon. De dollar stijgt maar ook goud en zilver. Terwijl de dollar en goud elkaars tegenpolen zijn. Dan zou je kunnen zeggen 1 van de 2 maakt een schijnbeweging. Maar in de grafiek top dollar = bodem goud hebben we nog een weg tot 2023 volgens de cyclus van gemiddeld 15 jaar. Zilver is ook een industrieel edelmetaal. Deze maakt nu eveneens een cup&handle patroon.  Waarom deze zijstap naar de metalen, dollar en rente in de VS? Omdat dit indicatoren zijn voor inflatie. Biflatie wel te verstaan want de levarage (hefboom) van schulden zou zich moeten wreken met een periode van deleveraging. Dalende prijzen bij hoge schulden geeft een zichzelf versterkend effect. Echter de Kuznets cyclus is nog in zijn stijgende fase naar onze mening. Dus daling van huizenprijzen is te vroeg lijkt het. Maar het blijft vreemd dat je in 2015 nog een gratis keuken kreeg om de nieuwbouw aan de man te brengen en nu je alleen met overbieding een huis kunt bemachtigen. Een extreme turnaround die riekt naar een vroege top en een lange baisse in de cyclus.
 Anderzijds zullen de investeringen van de overheid met bijgaande begrotingstekorten het geld aan het rollen brengen. Dat is inflatoir. Iets wat in de periode van bezuinigingen en overheidsoverschotten juist niet het geval was.

Voor de AEX komt de finish van de Cycle in beeld en is afhankelijk van de duur van deze laatste Primary.
Deze bestond steeds uit 3 Minors waarin de AEX nu de 2e vormt. Maandag is dag 18. Dus dat kan nog even. 2 weken verder een Minor bodem kan. Maar het lijkt  ons dat in deze Minor toch de aanzet wordt gegeven voor een correctie Die wordt behoorlijk zeker wanneer de bodem van de vorige Minor op AEX 800 breekt. We zijn gewend aan plotselinge dalingen geheel aan het einde. Dat kan ook in de laatste Minor gebeuren. Maar minimaal een correctie van een maand lijkt ons logisch. Dus de gehele laatste Minor. Dat kan dan een bodem worden in jan. 2022.  Wellicht moeten we wederom alert zijn, want vorige bodems in mei en de Primary bodem op 6-10 zijn ons ontglipt.

Vooruitblik week 46

Vorige week schreven we: Als 6-10 toch weer zo'n verstopte Cyclebodem is, dan zou de AEX verder krachtig moeten stijgen. Ijkpunt is dan dat de AEX  volgende week de 2 laatste sprieten als Candle duidelijk moeten weerleggen met enkele volle groene body s.
De twee volle body's kwamen pas aan het einde van de week. Geen Cycle bodem per 6-10.
Het lijkt ons aannemelijk dat de markten het volhouden tot het einde van het jaar. Een stijging naar 840-850 is slechts 3 tot 4 %. Dus waarom niet! Mooi naar de bovenkant van het trendkanaal wat we tekenden in de weekgrafiek.
We tekenden een EW 5 patroon in de weekgrafiek. 3 is de krachtigste. Twee impulsbewegingen tenderen naar gelijkheid. Dan zou 1 en 5 gelijkvormig kunnen zijn. 1 was circa 180 punten. Maar dat gaat het niet worden. De bovenkant van het trendkanaal is een stijging van 90 punten vanuit de 751 bodem. Vanuit de Primary bodem zien we een krachtig herstel. Gelijk aan de 390 bodem in 2020. Gevolgd door 3 sprieten gelijk aan 2020. Om de gelijkvormigheid te behouden zouden 3 volle weekbody's volgen. Dat betekent volgende week een Minor bodem, gelijk gevolgd door een forse stijging die een groene weekcandle geeft.
Toegegeven dat het een wensgedachte is die zoekt naar bevestiging.
Maar de AEX zou aan het einde van het jaar best wel eens op 840/850 kunnen staan. Dat zijn nog 6 weekcandles of te wel 42 dagen. De Primary is dan op dag 82. Waarna een snelle felle daling volgt van een maand. Welke dan de Cycle bodem weergeeft. Een Primary van ca. 110 dagen en een Cycle van ca. 260 tot 270 dagen. Dat past weer in het schema.
Laten we eens zien of de komende 2 weken er volle body's in de weekcandles volgen.
Zo niet dan gaat de wensgedachte naar het land der fabelen.  

Vooruitblik week 45

Vorige week schreven we: We hebben het idee dat de finish naar de Cyclebodem wederom een plotselinge daling geheel aan het einde zou kunnen zijn. Het is dan nu nog te vroeg in deze laatste Primary om onder dat 50 daags gemiddelde te duiken. Een Minorbodem op 790 komende week lijkt mogelijk. Opvering daarvandaan zou dan door zalvende woorden van Powell moeten komen.
Het werden geruststellende woorden van Powell. De rente bleef ongewijzigd. Wel gaf hij aan het steunprogramma af te bouwen, met als doel dat in de zomer van 2022 het steunprogramma is afgebouwd. Tegelijk zei hij daarbij dat dat niet betekent dat dan ook de rente omhoog zal gaan. Natuurlijk niet; het herstel c.q. de groei moet zich eerst  bewijzen. Daarop daalde de 10 jaars rente in de VS en zette de Nasdaq zijn opmars voort. In de AEX vormden zich daarna twijfelachtige candles.
Een doji gevolgd door  een inverted hammer. Beiden een mogelijke top aangevend. Maar dat is erg vroeg in de per 6-10 gestarte Primary. Overigens zoals u ziet hebben we de daggrafiek aangepast. De plaatsing van de Minors onderin de grafiek gaf een te grove schaalverdeling, waardoor de bewegingen minder duidelijk werden.
Erg vroeg zeggen we, omdat het technisch plaatje na de Minor bodem op 29-10 er perfect uit ziet.  Na de accumulatie om de 800 top te doorbreken was er even een aderlating naar de Primary bodem om vervolgens een sprint te trekken en mooi terug te vallen op de vorige toppen. Vorige weerstanden werden steun.
Daarbij komt zelfs dat een reeks van 2 Primary's wordt afgesloten met een lowestLow in de U.osci
In een wat verfijndere oscillator eveneens.
Maar na de Cycle van 196 dgn per 13-5 lijkt ons een Cycle van 146 dagen per 29-10 niet logisch. We hebben ze echter wel gezien in het verleden. Kijkt u maar terug in AEXcel. De bijbehorende grijs geaccentueerde datum is de hyperlink naar  de grafiek van toen.
De daling naar de Cyclebodem van 13-5 was ruim -40 (5,5%) per 6-10 ruim -50 (6,2%). In mei hebben we de Cycle bodem lang ontkend, 10 weken zelfs zie bovenstaande weeknummers.
Dan de VIX van de Stoxx 50. Want een Cycle bodem moet breed worden gedragen door meerdere indices. We zien een evenaring van mei
Maar...... actueel een bodem van waaruit de vorige keren de VIX duidelijk steeg. Daarbij pos. divergentie in de U.osci. Dieptepunten in de VIX zijn dus toppen in de koersgrafiek.
De weekgrafiek geeft al geruime tijd neg. divergentie in de U. osci. En daar willen we graag een dieptepunt zien of pos. divergentie. Dus ook vanuit de weekgrafiek beoordeelt geen Cycle bodem per 6-10
Als 6-10 toch weer zo'n verstopte Cyclebodem is, dan zou de AEX verder krachtig moeten stijgen.
Ijkpunt is dan dat de AEX  volgende week de 2 laatste sprieten als Candle duidelijk moeten weerleggen met enkele volle groene body s.

Vooruitblik week 44

Sorry weer laat op de zondag. We zullen er geen gewoonte van maken.
Vorige week schreven we dat de 10 jaars rente in de VS aan de bovenkant van het cup&handle patroon was gekomen. En niet in 1x zou doorstoten. Dat gebeurde ook niet. Maar we hadden gedacht dat de Nasdaq dan zijn rechter schouder zou vormen van het H&S patroon in wording. Echter het werd een nieuw ATH in de Nasdaq. Dus het vermeende H&S patroon kan de in de prullenbak.
Nogmaals de Nasdaq is erg gevoelig voor rentestijgingen cq- dalingen, omdat er in de techaandelen een forse leverage zit. 

Maandag is het 1-11; tjd om de maandgrafiek er weer eens bij te halen. We hebben dit keer de lijngrafiek op de lows genomen. En hebben wat lijnen in de logscale grafiek getrokken. Opvallend is de vele malen dat de index zijn hoofd stootte vanaf de 2015 top. Na een laatste uitschudding in maart 2020 is er sprake van een duidelijke doorbraak. Aannemelijk is minimaal een terug test als a.s. Cycle bodem. Verder hebben we een brede band ingetekend tussen 370 en 390. Een niveau waar steeds steun werd gevonden. Je vraagt je af; komt er na de uitbraak eenzelfde euforie als van 1996 tot 2000. Maar welke economische euforie hoort daarbij. De euforie van de maakbare economie misschien? Of het creeren van begrotingstekorten die nieuwe impulsen geven. Iig het opkopen van obligaties liet het geld niet rollen de afgelopen jaren.
Eerder zijn we geneigd te denken aan biflatie. Deleveraging, schuldafbouw geeft daling van de schuldgerelateerde zaken, terwijl de prijzen van grondstoffen, dagelijkse levensbehoefte stijgen. 
Dat laatste zien we nu gebeuren. Het scenario van biflatie zal juist een stagnatie in de hand werken. Dus een mogelijke langere baisse.
Het blijft moeilijk voorspellen. Maar het viel ons op in de maandgrafiek dat de periode na de kredietcrisis tot de Coronapandemie als een soort accumulatie gezien kan worden. Het wordt bevestigd door de uitbraak die we niet meer een hickup kunnen noemen. Maar goed laten we ons focussen op de a.s. Cycle bodem, die zich waarschijnlijk in het nieuwe jaar zal tonen.
We hebben gezien dat de Primary-bodem nipt onder het 50 daags gemiddelde kwam. We hebben het idee dat de finish naar de Cyclebodem wederom een plotselinge daling geheel aan het einde zou kunnen zijn. Het is dan nu nog te vroeg in deze laatste Primary om onder dat 50 daags gemiddelde te duiken. Een Minorbodem op 790 komende week lijkt mogelijk. Opvering daarvandaan zou dan door zalvende woorden van Powell moeten komen.

Vooruitblik week 43

AEX 804 werd gebroken en daarmee werd de breakaway gap bevestigd. Maandag is dag 19 in de Minor. De late top geeft nog meer doorgaande kracht aan. Wel werd j.l. vrijdag met een inverted Hammer afgesloten, wat een top candle kan zijn. Maar ja, dan even rustig terug naar een Minor bodem en weer up. Binnen Europa is de AEX een outperformer. DAX, CAC en Stoxx 50 tonen geen hogere toppen. Aannemelijk is dat de AEX plots afbreekt.
Maar de 10 jaars rente in de VS komt iets terug de handle van het cup&handle patroon heeft zijn top bereikt en zal niet in 1x doorstoten.  In een kleine terugval of zijwaarts patroon kan de Nasdaq zijn rechter schouder vormen. En wellicht de AEX na de Minor bodem ook een paar tandjes hoger.
2-3 november is er een FOMC meeting. Het is te gemakkelijk dat een tapering wordt aangekondigd en de rente omhoog schiet. Natuurlijk is men bewust van de gevolgen van een dergelijke aankondiging en wellicht durft men het pas aan het einde van het jaar 14-15 december. En met de Reverse Repro wordt toch flink aan de achterdeur opgekocht. Voor onze Cycle telling is het dan dag 215. Een crash duurt veelal 6 weken 42 dagen dus.
Mooi uitkomend op de gemiddelde lengte + 1x de deviatie. Dat mag dan wel eens na de korte hiervoor.

Vooruitblik week 43

Afgelopen week gaf weer eens aan dat cyclische analyse geen basis van succes is. De regelmaat werd hard doorkruist. Ook de spiegelfractal kon de prullenbak in. Wat een desastreuze wending.
Een beetje eigenwijs ook wel, want ons meetinstrument de U.osci gaf een forse uitslag. Echter we hielden vast aan de regelmaat en zette in op pos. divergentie en het afmaken van de spiegelfractal.    Gezien de kracht in de markt na de dubbele top op AEX 800+ Lijkt de daling hiervoor een accumulatie om met volle energie door te stoten. Een terugval om het koersgat 779 > 784 op te vullen zou nog kunnen. Mocht dat niet gebeuren dan is het als een break away gap te beschouwen en een bevestiging van een mogelijk eindejaarsrally. U wordt draaierig van ons en dat kunnen we begrijpen. Maar de turnaround geeft een geheel andere kijk op de zaak.
De 2e Primary is 6-10 gebodemd en maandag is pas dag 12 in de opvolgende Primary. Het zou nu bearisch zijn wanneer AEX 804 niet wordt overschreden. Dan staat er een vroege top. Kijkt u terug in AEXcel wanneer vorige vroege toppen er stonden in de laatste Primary van de Cycle. Want dat mogen we aannemen dat de laatste Primary is gestart in deze Cycle. Het worden kennelijk 3 korte. 31-12 is deze Primary dan op dag 86 en de Cycle op dag 232.
Mocht echter AEX 804 breken en de breakawy gap bevestigen, dan is een einde jaarsrally mogelijk. Ontwikkelt die zich dan heeft een crash geheel aan het einde van de Cycle een grote kans.
Dat is dan tevens het ijkpunt voor komende periode. Wordt AEX 804 krachtig opwaarts doorbroken, dan is doorgaande kracht aannemelijk en kunnen we ons waarschijnlijk opmaken voor een crash aan het einde van de Cycle. Deze duren gemiddeld 6 weken. Maart 2020 zelfs slechts 4 weken.
Mocht 804 niet breken dan is een leegloop mogelijk tot einde jaar zoals in 2018. Wellicht wederom onder leiding van de techaandelen die gevoelig zijn voor een rentestijging. Mogelijke aankondiging van tapering kan de oorzaak zijn van een fel stijgende 10 jaars rente.  We zien in de Nasdaq nu een H&S in ontwikkeling. 

Vooruitblik week 41

Met de snelle opvering vanuit AEX 751 toont de markt zich nog niet gewonnen. We tonen de 4uurs grafiek en zien daarin een spiegelfractal. Blijven we strak in de leer dan is de regelmaat een reeks van 3 Minors, welke weer uit 3 Minutes bestaat. Zie ook AEXcel. Woensdag 6-10 j.l. zou een Minute kunnen zijn gebodemd. Maar de hoge stand van de U. osci geeft twijfels. Daar staat tegenover dat in de daggrafiek er een forse oversold positie staat in de U.Osci. Waarschijnlijk zal op de Primary bodem er positieve divergentie staan in de daggrafiek. Gemiddelde duur van de Primary 94 dgn - de deviatie van 19 dgn; dan kan  6-10 een Primary bodem zijn, maar de vorige was al erg kort. We gaan voor een voortzetting. 
Terug naar de 4 uur grafiek. Een langere Minute dan 14 dgn hebben we niet gezien. 14 dgn is 12-10. Dinsdag a.s. Ijking daartoe zou de index maandag al fors moeten dalen. Zo niet dan stond er toch een Minute van 8 dagen op 6-10. De 2e Minute dan in de reeks van 3. Dan zou er nog een derde volgen. Niet langer dan 14 dagen. die het trio van 3 Minors vol maakt. 6-10 + 14 dagen is 20-10.
Dus blijkt uit de ijking dat 6-10 een Minute bodem was dan staat de Primary bodem er max. 14 dagen later. Gaat de index maandag verder omlaag en valt de Minute op 12-10. Dan kan er nog max 14 dagen bij. Zou de spiegelfractal zich voortzetten, dan zou de bodem op het niveau van 19-7 liggen.

Dit alles volgens de regelmatige trend hiervoor. Een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten dan te veranderen.(disclaimer)

Vooruitblik week 40

We krijgen wat meer zicht op de zaak. De Minor is op dag 14. Zet de regelmaat zich voort dan mogen we medio oktober de bodem van de actuele Minor en Primary verwachten. Dat moet een diepere bodem zijn. Vandaar uit een herstel en dan op zoek naar een Cycle bodem. De Cycle bodem in mei was kort en had geen LowestLow in de U.osci. Hierop bleven we een diepere bodem voorspellen wat 10 weken een verkeerde visie gaf. Aannemelijk is dat de Cycle langer is met diepe uitslagen of positieve divergentie in de U.Osci. Dat betekent na de aanstaande Primary bodem nog een Primary erachter aan dan komen we uit in januari 2022. Stijgt de rente in de USA verder dan zal de Nasdaq een veer laten. Immers het betreft hier veelal groei bedrijven in nieuwe technieken met hoge researchkosten die veelal met een forse leverage zijn gefinancierd. Een stijgende rente is een nekslag voor hen.   

Vooruitblik week 39

Het is en blijft een chaos in de cycli. U merkt aan onze publicaties dat de chaos ons ontmoedigd om er een analyse op los te laten. De Primary van 67 dagen valt uit de range. Op basis van de LowestLow in de U.osci kun je hem verlengen met 63 dagen naar 130 dagen. Maar hoe minimaal is dan de correctie? Slechts 2 beursdagen met een weekeinde ertussen. Dus toch maar 19-7 als Primary bodem neerzetten.  Dan is de Primary op dag 70 en kan er medio oktober een bodem vallen. En lees dan nog eens de laatset alinea van vorige week. 
Dat lijkt ons tegelijk nog geen Cyclebodem. Er volgt waarschijnlijk nog een Primary, want met 68% zekerheid zou de Cycle bodem moeten vallen tussen 3-12-2021 en 1-2-2022.
Iig is de Cycle over de helft van zijn gemiddelde lengte. Opvallend is de regelmaat van de late toppen in de Minors respectievelijk dag 21, 23, 24 en de laatste 29 dagen. Ook voor de actuele Primary geldt dan een late top. Zie AEXcel. Dat is doorgaande kracht en zou de AEX naar hogere toppen kunnen brengen na de Primary bodem.

Vooruitblik week 38

9-9 werd een Minor bodem neergezet. ASML brak uit het halfmastpatroon en leek een 3e cup&handle fractal te plaatsen. Maar dat lijkt een utopie. De correctie is nu groter. In juli en augustus stuitte ASML op het 200 daags gemiddelde en brak tevens uit het halfmast patroon. 100 punten ervoor werd ruim 100 punten erna. En zelfs nog een toegift.
Het 200 daags gemiddelde voor ASML ligt nu op 715-720. Daar aangeland mogen we een opleving verwachten. Daar zou dan een Primary van 70-75 dagen kunnen zijn. 29/30-9 een Primary bodem zou passen. Dus we richten ons nu niet op een koersdoel voor de AEX, maar ASML. Dan wellicht een opleving de 1e helft van oktober. En dan zien we verder.
De AEX toonde al geruime tijd negatieve divergentie. Het lijkt erop dat de top nipt boven 800 dan toch is gemaakt en dat de index op weg gaat naar de Cycle bodem.
Opvallend is dat de AEX op 5-9-2000 nipt boven 700 kwam en een forse correctie maakte. Het was zelfs de top voor vele jaren. Nu komt de AEX in september nipt boven de 800.
Na de euforie van de 90-er jaren was er een grote ABC correctie (A=C) tot maart 2009. A was -65% en
C was -69% Zijn fractal toonde zich al van de top in september 2000 tot maart 2003 respectievelijk
A -325 en C -323.

Vooruitblik week 37

Maandag 6-9 ging de index onder aanvoering van ASML inderdaad hoger. Daarop hebben we de Primary bodem neergezet op 19-7. Een zeer korte van 67 dagen. De Cycle is over de helft van zijn lengte.
In ASML zette de fractal zich voort. Opnieuw was er een halfmastpatroon, maar een hernieuwde stijging zoals de vorige 2 fractals lijkt ons een utopie. Hoewel;...de semiconductorindex toont een halfmastpatroon waar vanuit een verlenging van de stijging ervoor kan doorzetten. De euforie in de Tech lijkt dan ook niet over. En aangezien de AEX meer een NL Tech index is geworden. Kan de index onder leiding van de tech aandelen nog fractioneel hoger.
Al met al weer verschillende signalen die nog geen lagere beurs voorspellen. 

Vooruitblik week 36

We zijn terug na een korte break en kijken met een verse blik op de AEX en de belangrijkste component ASML.
Ons meetinstrument de U.osci gaf ons op 13-5 niet de bevestiging dat daar een Cyclebodem was gevallen. 3 maanden later kunnen we dat niet meer volhouden. Beoordeel je bij ASML de U.osci per 13-5 dan is daar een duidelijke bodem herkenbaar en een duidelijk Cycle ritme.
We richtten ons afgelopen week op de kartrekker van de AEX  ASML en stuitten op een fractal in de uurgrafiek. Een cup&handle in tweevoud. Wordt deze afgemaakt dan kan ASML zelfs naar 740 en de AEX vanzelfsprekend ook nog hoger.
Echter dat stuit in de AEX tegen de uiterste Primary waarden aan. Maandag is dag 116, of we moeten weer verdwaald zijn en er per 19-7 een Primary bodem stond op dag 67. Zegt u 19-8 is 98 dagen, dat zou kunnen. Maar op 19-8 is er geen LowestLow in de U.osci.
Een Primary van 67 dagen zou passen wanneer ASML en de AEX komende week een hogere top neerzetten. Dus dat is de ijking voor komende week. Gaat de AEX onder aanvoering van ASML hoger, dan stond de Primary bodem er per 19-7 na slechts 67 dagen en mogen we pas per eind oktober/ begin november volgens schema een diepere bodem verwachten. Mocht er komende week een Primary bodem vallen dan zou dat een kortstondig felle daling moeten zijn. De top is dan laat gevallen wat toch weer doorgaande kracht voorspelt.

Vooruitblik week 33

We hebben geen houvast aan een koerspatroon. De Cycle bodem is 13-5 gevallen zonder een bodem in ons meetinstrument de U.osci. en er blijven late toppen in de onderliggende cycli. Volgens de structuur zou 19-7 de laatste Minor in de actuele Primary vanaf 13-5 zijn gestart met een ATH op 11-8.We hadden onze hoop nog op de DAX welke geen hogere toppen maakte maar na een teleurstellende ZEW index per 10-8 begon de DAX aan een opmars en zette een ATH neer. Alles wijst op doorgaande kracht.
Een Primary bodem komende week zou een bevestiging zijn op de structuur die we hebben ingetekend.
Voor week 34 en week 35 is er geen analyse.

Vooruitblik week 32

Het is nu wel duidelijk met de late toppen. Naar de finish van een Cycle hoort een uitputtingsslag. Het tegengestelde gebeurt vanuit de Minorbodem op 19-7 is de AEX 50 punten gestegen.
Met ook weer in deze Minor en Primary een late top. Ondanks dat de DAX nog altijd geen hogere top heeft neergezet plaatsen we de Cycle bodem per 13-5. De 1e bodem van betekenis wordt een aankomende Primary bodem. Maar er blijft kracht in de markt. Het is nu lastig een forse correctie te voorspellen, want we hebben nu nergens houvast. Een Cycle bodem zou er pas  7 tot 9 maanden  na 13-5 staan. Natuurlijk kan met een vroege top het een lange rit omlaag worden. Maar dat is heel moeilijk te voorspellen. Juist die laatste ronde naar de finish heeft mbv de statistiek voorspellende waarde.
Een dergelijke situatie was er in 2015. Daar viel de top zeer vroeg. Daar hadden we nog houvast aan patroonherkenning. Nl gelijkvormiheid met april- augustus 2011 .In 2015 hadden we aanvankelijk een Cycle van 315, maar het bleek een zeer vroege top met een lange baisse naar de Kitchinbodem d.d. 16-2-2016. In 2015 kwam de collaps uit het oosten door noodzakelijke unwinding van de carry trades.
Ook nu zou er na een daling van 25 % nog een laatste uuitschudding in China kunnen zijn. Maar vooralsnog staat er een nette ABC correctie en maakt de MACD een positieve crossing.

Vooruitblik week 31

We zoeken deze week ons heil bij de Duitsers. We vinden in de DAX ordnung die ons nog een bearish houvast geeft. U denkt het doel heiligt de middelen. Inderdaad het kan er bij ons niet in dat de U.osci in de weekgrafiek op 13-5 geen bodem waarde gaf. Daarbij komt dat augustus september traditioneel flinke uitslagen omlaag geven. U ziet in de DAX een regelmaat en het 3PDH patroon. Toegegeven dat de rit van 22 naar 23 niet kort een piekmoment geeft, maar het voedt onze wensgedachte van een uitslag behorend bij een (Grand)Cycle. Het tijdschema van 14 naar 23 zijn 249 dagen. Passend in het schema. Dus we blijven strak in de leer met een (Grand)Cycle bodem op het niveau van punt 28 in het 3PDH patroon. Voor de DAX is dat -3000 = -20%. Dat lijkt weer een utopie.

Vooruitblik week 30

  Het is duidelijk dat we sinds 13-5 er steeds langs zitten. Ons meetinstrument de U.osci laat ons in de steek. Op 13-5 was er in de weekgrafiek geen LowestLow in de reeks. Maar kijk je naar de DAX dan is daar wel een logica te zien. Nog altijd blijft de DAX op hoog niveau zijwaarts bewegen, geen hogere toppen. De AEX is manisch geworden onder aanvoering van de techaandelen met als smaakmaker ASML. De NL Techindex toont al wel geruime tijd negatieve divergentie. We richten het vizier op de FED vergaderingen 27-28 juli. Wellicht dat de spagaat waar de FED in zit in het vizier komt en de markten in beweging brengt. De Reverse Repo Rate is al lang bijzonder hoog. Ondanks QE wordt aan de achterdeur getapered door het teveel aan geld uit de de markt te zuigen. Dit om te voorkomen dat de interbank rates negatief worden. Dan komt er veel meer aan het licht. Namelijk dat QE niets doet aan de economie omdat men het geld niet aan het rollen krijgt (velocity).
Maar daar werkt Klaus Schwab en zijn elite club aan. You ll own nothing, but you ll be happy. Bezit afnemen doordat deflatie een molensteen om de nek van schuldenaren wordt. Noodzakelijke verkoop huur terug constructie.(Vrij naar sale&lease back) Vervolgens Lubberiaans de pensioenpot plunderen t.g.v. de staatsschuld. Voor deze confiscatie van bezit c.q. opgebouwd pensioeninkomen als zoethouder een basisinkomen. En dan is er de nieuwe start. Met afgebouwde schulden en met behulp van het basisinkomen gaat het geld weer rollen.
Maar dit proces gaat nog enkele jaren duren. Daarvoor is eerst de instemming van de slapende massa nodig.
Wat doe je dan? Creeer eerst een flink probleem, acute dreiging of crisis, of het gevoel dat de burgers dit probleem toch echt opgelost willen hebben. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity Vervolgens komt het tot acties, betogingen, petities en pressiegroepen. Met veel trompetgeschal komt dan de al voorgekookte oplossing als de grote verlossing op de proppen.

Vooruitblik week 29

Er is nog hoop voor een Cyclebodem overeenkomstig ons meetinstrument. Dat is een LowestLow van de U.osci in de weekgrafiek.
Kijkt u naar de daggrafiek en zie de telling 1 t/m 6 en 1* t/m 6*. 1 t/m 6 was 70 dagen, Daarna volgde een daling met een koersgat. Overeenkomstig dat patroon en tijdschema, dan actueel startend 22-7. De Primary/Intermdiate was in mei 76 dagen. Dat komt nu uit op 28-7. We gaan het zien.

Vooruitblik week 28

Na een late top op dag 16, viel de Minorbodem op dag 17. Het wordt nu wel zeker dat 13-5 een Cycle bodem was. De late toppen tonen kracht, niet horend bij de uitputtingsslag voor de finish.
Door een extreme gebeurtenis kan de voorspelling nog werkelijkheid worden.
Ook de topvorming fractal welke wij vorige week toonden, werd niet gelijkvormig vervolgd. Bodem 9 was een lagere. 9* op 8-7 was (vooralsnog) een hogere bodem. Ook deze fractal kan in de prullenbak.
We geven het nog een kans tot expiratie, maar dit keer heeft de statistische analyse in samenhang met de U.osci als indicator ons in de steek gelaten. 2 maanden geleden lijkt de Cycle bodem gevallen. Heel bijzonder want de 2e Cycle na de collaps in maart 2020, had een GrandCycle moeten zijn; met een grotere uitslag. 

Vooruitblik week 27

Inmiddels voorspellen we sinds week 22 een daling naar de Cycle-bodem. Maar u ziet hierboven inmiddels 5 weken op een rij onjuist. Indicatoren in de weekgrafiek staan nog altijd hoog; er zijn late toppen. Met name dat laatste geeft doorgaande kracht aan; geen verzwakking.
13-5 komt in aanmerking voor een belangrijke bodem. Maar de U.osci had daar geen bodemwaarde in de weekgrafiek zoals bij de voorgaande (Grand)Cycle bodems.
Ondanks de 5 weken op een rij onjuiste voorspelling blijven we volharden tot de expiratie van juli. Hoogmoed komt voor de val geldt zowel voor de AEX als voor ons. Maar voor ons geldt dat we vast blijven houden aan de indicatoren en de statistische berekeningen.
Dat is wat we doen en vandaar uit beredeneren we de beweging van de AEX. Dit dan in een poging marktemoties uit te sluiten.
Maar ook de statistische berekeningen laten ons in de steek. Al 2x is de periode langer dan het gemiddelde + 1x de deviatie (68% zekerheid) Met maandag een Primary van 122 dagen zal dat een 3x op rij zijn. 
Wat ons opviel is eenzelfde topvorming nu als voor de daling naar 13-5. Steeds waren er nipt hogere toppen. We hebben het in kaart gebracht. Van bodem 26-2 naar bodem 13-5 waren 76 dagen. 13-5 + 76 dagen geeft 28-7. 28-7 is dag 272 in de (Grand)Cycle.

Vooruitblik week 26

 Het is vrijdagmorgen dat we deze analyse schrijven. In het zicht van de haven lijken we te stranden. De doorgaande kracht van de markt lijkt dat we de Cycle-bodem al hebben gehad. Maar de enige uitschudding was 13-5. Met 196 dagen zou dat theoretisch kunnen. De 2 Minors voorafgaand aan de bodem op 13-5 hadden steeds vroege toppen. De laatste 2 actuele Minors hebben toppen geheel aan het einde; wat doorgaande kracht aangeeft.  Maar kijkt u naar de weekgrafiek. Er was per 13-5 geen sprake van een lowestlow in de reeks bij ons meetinstrument de Ultimate Oscillator (U.osci). We blijven strak in de leer en gaan alsnog  voor een Cycle-bodem.
Of alles nog gebeurt voor de expiratie 16-7 wordt billen knijpen. De Cycle is dan 260 dagen.
De onderstroom die de richting bepaalt is liquiditeit. De FED zuigt steeds maar liquiditeit uit de markt om de banken niet op onnodige kosten te jagen door haar eigen QE beleid. Er is immers zoveel liquiditeit dat de interbank tarieven negatief dreigden te worden. Door het te stallen bij de FED in ruil voor schatkistpapier ontvangen de grote banken nog 0,05%. De FED zit in een spagaat. Zij kan geen tapering aankondigen want dan schiet de rente omhoog, Dus dan maar sneaky aan de achterdeur.
Het geld moet gaan rollen in de economie maar hoe? De bestedingen moeten omhoog. Een basisinkomen lijkt nog een uitweg. Maar dat kan dan weer leiden tot runaway inflatie.

Vooralsnog is onze horizon gericht op de 2e uiterlijk 3e week van juli voor een diepe Cycle bodem zo n 10% onder de top van 17-6. Natuurlijk is het ijkpunt dat die top van 17-6 niet meer overschreden mag worden. If so, dan zitten we fout.
 

Vooruitblik week 25


Oei! de Overnight Reverse Repo is vrijdag wederom gestegen naar ongekende hoogte.
Banken plaatsen hun teveel aan cash terug bij de FED om negatieve rente onderling te voorkomen.
Je zou zeggen stop QE, maar dat zal een rentestijging geven; met als gevolg een daling van de obligaties op de balansen van de banken. Met als nadelig neven effect; een daling van hun toch al wankele solvabiliteit.
Het risico van 2008 toen de waardering van de CDO's op losse schroeven stond kan zich herhalen. Vanzelfsprekend niet zo abrupt als toen. Maar meer door een (tijdelijke)vertrouwenscrisis in het beleid van de FED, tot het moment dat zij een konijn uit de hoed tovert.
In 2008 waren we het erover eens dat de CDO s moesten worden afgewaardeerd. Doordat hun waarde op de huizenbubble was gecreeerd , Of andersom de huizenbubble ontstond door ruimhartige financiering en de risico s te verpakken.  Door de individuele hypotheekrisico s  te verpakken (collect) in obligatieleningen die op hun beurt weer werden verzekerd door Credit Default Swaps; kwamen de risico's niet aan de oppervlakte. Echter toen huisuitzettingen (executies) een feit werden en daardoor de hypotheek niet meer werd betaald, was er geen voeding meer voor de rente betaling van de CDO's. De risico s kwamen boven drijven en over de solvabiliteit van iedere bank werd getwijfeld. Onderling sloten de kredietloketten. De kredietcrisis was een feit en wereldwijd moest er veel liquiditeit door de CB s in de markt worden gepompt.
Het probleem thans is dat QE niet heeft geleid tot besteding ervan. Immers dan was de opbrengst van de investering terug gekomen door de belastingbetaler. Er is energie in het systeem gepompt, maar de energie is niet verbruikt. En wat gebeurt er met ons lijf in die situatie. Juist, de ongebruikte energie hoopt zich op en het lichaam vraagt steeds meer koolhydraten.

Stoppen met de voeding veroorzaakt een noodzakelijke afslanking. De pijn wordt gevoeld door een rentestijging. De FED kan geen kant op en moet blijven voeden.

Voor onze AEX analyse geldt, dat de bel voor de laatste ronde  naar de finish van de (Grand)Cycle bodem is gegaan. Mogelijk is vrijdag een Minor bodem gevallen na 22 dagen. Maandag is dag 25. Kijken we terug in deze Primary dan hebben we langere Minor s gezien. Dus het kan maandag lager! Een openingsgap omlaag zou zelfs kunnen.
Maar hoe diep moeten we gaan om de finish te bereiken? Vergeet niet dat de top zeer laat is gevormd. Wat doorgaande kracht aangeeft. Aannemelijk is dat na de (Grand)Cycle bodem een sterke opwaartse rally start.
Of moeten we in het zicht van de finishvlag uitstappen. Dat laatste zal gebeuren wanneer de FED met een konijn uit de hoed komt. De rit omlaag wordt dan abrupt afgebroken. En hoe diep gaan we? Dat is afhankelijk hoeveel liquiditeit de markt heeft om de mogelijke margin-calls op te vangen.


Vooruitblik week 24

Wederom kunnen we weinig toevoegen aan de prognose van vorige week. In de daggrafiek blijft het rommelig. In de weekgrafiek is het wachten op een dalende U.osci. De bodem van de Cycle is voor de expiratie van juli te verwachten. De FED blijft veel liquiditeit opzuigen. Met vrijdag j.l het recordbedrag van 547 mld. Tja, het geld rolt  niet  in de economie getuige de dramatische Velocity. Het tegen de plinten klotsende geld geeft negatieve interbank rates. Dus dan maar bij de FED stallen, dat levert tenminste nog 0,1% op. Stel je voor dat 16 juni a.s. de FED aankondigt QE te stoppen. Wat zou het effect zijn?
Met de hoge margin-debts blijft het wankel. Even onderuit en margin-calls zorgen voor liquidatie van assets. Maar goed de FED kan de markt dan weer fors liquide maken. Een Flashcrash?
In ieder geval zou er toch voor de expiratie van juli een Cyclebodem moeten staan. Hoe die zich toont is gissen. Maar aannemelijk is een kortstondige felle daling. Die snel wordt opgevangen.  Maandag is het nog 32 dagen naar de expiratie van 16-7. De Cycle is dan 260 dagen. Het gemiddelde is 236 dagen met een deviatie van 36.
Het is aftellen.


Vooruitblik week 23
13-5 is een bodem van betekenis,omdat de dalende trend naar de finish van de Cycle is gebroken door een ATH te plaatsen op 1-6 en zelfs een hogere Minor bodem op 27-5. Tot 25-5 was het allemaal volgens de structuur, maar de hogere toppen en hogere bodem in deze fase verrassen ons. Theoretisch zou 13-5 na 196 dagen dan zelfs een Cycle bodem kunnen markeren. Ook omdat er positieve divergentie was op de bodem van 13-5. Maar dat kan niet omdat er in de weekgrafiek nog geen  bodemwaarde voor de U. osci is. En deze GrandCycle bodem zou toch minimaal een 7 tot 10% daling moeten geven. De daling naar 13-5 was 5,8 % en slechts 6 dagen.
De structuur is aan het veranderen. Minors lijken weer  lange reeksen te vormen binnen de Primary.
En Intermediates tonen niet de structuur van 6 tot 8 weken. De laatste 2 waren ruim 9 en 10 weken. In  de daggrafiek blijft de U.osci wel neg. divergentie tonen. De eerste Minor is gezet, maar in juni valt de bodem van deze (Grand)Cycle) niet meer. Het wordt juli.

Vooruitblik week 22
 
De cCycle stelt ons erg op de proef. Maandag alweer op dag 214. Deze markt gaat kennelijk tot het uiterste. Afgelopen week toonden wij een WolfeWave patroon in de uurgrafiek. Deze werd na de forse overthrow bevstigd. Nog altijd zou een top op 720-725 kunnen. Dat geeft een gelijk patroon als de beweging jan-feb. 2020. Afeglopen week haalde de FED weer meer geld uit de markt.
We kunnen kort zijn en verwijzen naar de weekgrafiek en AEXcel. In de weekgrafiek zien we nog geen duidelijke daling in de U. Osci wel maakt de MACD nu een negatieve crossing. De VIx Stoxx 50 staat onderin, klaar om te stijgen.
Het is afwachten hoe de daling zich gaat voltrekken.

Vooruitblik week 21

Vorige week eindigden we met: Alleen we kunnen nu geen chocola maken van de indeling cq structuur. Echter zelden hebben we een directe daling gezien vanuit een zijwaarts patroon en februari 2020 bewees dat weer.
Aannemelijk is dat ook nu het koersgat AEX 711-702 snel wordt gesloten en zelfs een hogere top op AEX 725 wordt gemaakt en dan fors onderuit door een trigger. Met een hoge margin-debt kan de trigger snel leiden tot margin-calls met liquidatie van posities tot gevolg.
De hogere top op AEX 725 lijkt een utopie te worden. In ieder geval is de voorspelde sluiting van het koersgat uitgekomen.
Afgelopen week verraste de FED met het terughalen van liquiditeiten bij de banken. Daarvoor ontvangen ze schatkistpapier, welke in noodsituaties weer kunnen worden verkocht aan de FED.
Zou de FED uit zijn op een correctie? In ieder geval een rare politiek. Eerst 120 mld. elke maand aan QE en nu 350 mld. terug halen. In ieder geval zwommen de banken in het geld en ontstonden er negatieve rentes tussen de banken.
Omdat we weinig chocola kunnen maken van de indeling in Minors, concentreren we ons op de weekgrafiek.
Daar zien we duidelijk dat de U.osci nog helemaal bovenin bivakkeert. Statistisch komt er met 68 % zekerheid een GrandCycle bodem aan tussen eind mei en medio juli.
De Grandcycle bodem geeft veelal een overtreffende correctie. Hoe gaat dat eruit zien de komende 6 weken??
Nu is de top in deze (Grand)Cycle geheel aan het einde gevallen. Wat doorgaande kracht geeft. Dus aannemelijk is dat een felle kortstondige daling gevolgd gaat worden door een felle stijging.
Op dit moment zijn de margin-debts op een ATHl. Een trigger die een daling geeft kan wederom een rollover effect geven wanneer door margin-calls er noodzakelijk moet worden geliquideerd.
Op dat moment schiet de FED te hulp en verruimt de markten. Ze koopt het schatkistpapier uit de reverse REPO actie weer op.
Hierop ontstaat wederom het gevoel dat we alles onder controle hebben en is er een dead-cat-bounce van enekele maanden.  
Op het moment dat het Corona infuus eruit gaat en bedrijven nog jaren lang moeten terug betalen;
ontstaat er een krimpende economie. Wellicht zelfs noodzakelijke faillissementen om van het personeel af te komen. U voelt het al een neerwaartse spiraal door omvallende bedrijven en hoge werkloosheid. Dan ontstaat er een baisse met gelijkenis aan 2001 tot 2003. Hoppa 2/3 van AEX 719 eraf. Maar eerst de komende 6 weken een aderlating.
 
Vooruitblik week 20

Het blijft een bijzonder lastige analyse door de zijwaartse beweging van de AEX in een bandbreedte van 25 punten. Daar kwam 11-5 een einde aan met een uitbraak resulterend in een voorlopige low op 13-5 AEX 678. Maar als een duveltje uit een doosje veerde de AEX op.
Laten we eens kijken naar het voortraject van de Corona crash vorig jaar. Ook daar was er een neerwaartse uitbraak uit een zijwaarts patroon. De Intermediate was toen 62 dagen.  Nu beslaat deze periode 69 dagen. U ziet dat we nu twijfelen met het plaatsen van de Intermediate bodem, omdat 69 dagen geheel niet in de structuur van het afgelopen jaar past. Maar laten we dat even parkeren totdat de markt betere inzichten geeft. De uitschudding uit het trendkanaal was in 2020 4,4% thans 5,7%.
De stijging in 2020 uit de 589Low naar 632high was 7,3%.
U vraagt zich af waarom deze vergelijking. Welnu; In de weekgrafiek zien we nog geen bodemwaarden in ons meetinstrument de U.osci. Dus we verwachten nog altijd een dollemansrit naar de bodem van deze Cycle. Vergeet niet dat de a.s. bodem tevens een GrandCycle bodem is, waar we in de weekgrafiek veelal pos. divergentie zien.
Alleen we kunnen nu geen chocola maken van de indeling cq structuur. Echter zelden hebben we een directe daling gezien vanuit een zijwaarts patroon en februari 2020 bewees dat weer.
Aannemelijk is dat ook nu het koersgat AEX 711-702 snel wordt gesloten en zelfs een hogere top op AEX 725 wordt gemaakt en dan fors onderuit door een trigger. Met een hoge margin-debt kan de trigger snel leiden tot margin-calls met liquidatie van posities tot gevolg.


Vooruitblik week 19

Storend dat ons meetinstrument de Ultimate Oscillator (U.osci) de structuur en/of tijdsduur van de cycli doorkruist. Dit geeft vertwijfeling. Wat is er gebeurd? Vorige week spraken we de wens uit dat de AEX nog eenmaal een korte stijging zou maken als bel voor de laatste ronde. Dat bleef uit en verrassend werd er op 4-5 zelfs een lagere bodem neergezet en een lowest low in de reeks bij de U.osci. Kat in het bakkie zegt u: dan is daar de Intermediate bodem gezet. Nipt onder de stijgende steunlijn. Alleen ontstaat er dan een rommelige structuur met een Minor van zelfs 32 dagen. Dat hebben we in de structuur vanaf medio maart vorig jaar nog niet gezien. Maar goed we hebben geen keuze.
Dat betekent dat de steile kortstondige opwaartse beweging als bel voor de laatste ronde nog kan komen. Gelijk aan de beweging vorig jaar van 31-1 naar 17-2. Want nogmaals zelden maakt de index een snoekduik vanuit een zijwaarts patroon.
Helaas meer wijsheid kunnen we u niet geven deze week wat betreft de koersontwikkeling.
Wel een link naar een kritische NL-analyse mbt de Great Reset.

Gerenommeerd instituut Clingendael maakt Great Reset, New World Order en World Government mainstream. De ontwikkeling wordt verklaart als logisch en legitiem doel. Stelt vervolgens een scherpe vraag over de timing ivm Covid-19 en daarmee de motieven. Gaat ervan uit dat crises deterministisch zijn. Bij de groei van NGO s en machtige multinationals mag de vraag worden gesteld wie daarachter zitten. Het komt neer op een handvol machtige aandeelhouders. Het money as debt financiele systeem heeft ons terug gezet naar society 1.0. Het artikel heeft nut als aanzet voor een brede discussie over macht en tegenmacht. Complottheorie die feitentheorie wordt. Het geeft voeding voor een burgerinitiatief. Een nog altijd democratisch middel als een soort referendum.


Vooruitblik week 18

Vorige week schreven we: Er komt een spannende tijd aan. Immers Cycle en tevens GrandCycle kunnen statistisch gezien  vanaf eind mei bodemen. Het is belangrijk op het juiste moment voor de laatste ronde vol in te zetten. Maar waar gaat de bel?
Er is nog niets gebeurd. De hele maand april was er een zijwaartse beweging, met even een uitschieter omlaag waar zich de Intermediate bodem aftekende. Zelden wordt de daling na een zijwaarts patroon ingezet. We beschouwen april meer als een accumulatie. Vraag en aanbod wisselden, maar had geen gevolg voor de koers. Eens droogt of het aanbod of de vraag op en is er een felle beweging. The geater thebase, the bigger the move. Wij denken nog steeds omhoog. Echter maandag is de Minor op dag 15 en zou er toch een bodem moeten vallen komende week. In de uurgrafiek was er op koningsdag een bodem waar te nemen. Met erna een upswing 29-4. Maar een Minor van 7 dagen lijkt ons te kort.
Valt de a.s. Minor bodem boven de Intermediate bodem van 20-4, dan blijft er de kans op een korte opwaartse beweging. Valt de a.s. Minor bodem daar duidelijk onder dan is het over met de pret.
Het zou mooi zijn wanneer de upswing in de uurgrafiek per 29-4 een fractal is van een gelijkvormige beweging in de daggrafiek. Dan dus van enkele dagen en uitkomend in het gebied 725-730,
Dat scenario blijft de bel voor de laatste ronde naar de finish. Ofwel de bel in de bocht voor het rechte stuk van deze suicide sprint. Maar wellicht namen we een verkeerde wissel en worden we gediskwalificeerd. 
Maandag is dag 186 in de Cycle en 59 in de Primary. Hiervoor waren er 2 Primary s van ruim 4 maanden. Deze bestonden uit 3 Intermediate s. Dat is voor een 3e keer niet te verwachten.
Het gemeten gemiddelde in AEXcel, vanaf 2008, is 94. Aannemelijk is dat er nu een 3 maands Primary volgt na de 2 lange welke langer waren dan het gemiddelde + deviatie. Dus nog zo n 3 tot 4 weken te gaan voor een Primary- en tevens Cycle bodem. De Cycle telt dan 214 dagen gelijk aan de Cycle per 16-3-2020. Aannemelijk is dat de finish weer een ineenstorting wordt op de finish streep.
Zouden we dan een 2e kans krijgen voor een dergelijke ineenstorting van 17-2>16-3-2020.
Toch een spannende tijd dan deze maand. 

Vooruitblik week 17

Soms is het beter om op tijd OTM puts aan te schaffen dan in de rit omlaag dure premie s te betalen.
De GrandCycle is een cyclus  die overtreffend is in zijn daling. Maar nu is het zaak de laatste top te spotten. Wat we vanaf augustus 2019 zien is dat de correcties steeds aan het einde zijn. In een rechte streep omlaag. De Cycle van aug. 2019 deed er 21 dagen over. De GrandCycle van maart 2020 28 dagen  en vervolgens de finish van de Cycle bodem in oktober 2020 slechts 16 dagen. Zo n korte felle daling biedt natuurlijk de mooiste put kansen. De(Grand)Cycle bodem met -1x de deviatie was er per maart 2020. Per 29-10 slechts 9 dagen korter dan het gemiddelde. We zouden nu uit kunnen gaan van het gemiddelde van 236 dagen is 22-6. Wat we nu doen is zomaar een gedachte om een richtsnoer te hebben. 22-6 betekent een Intermediate van 63 dagen na j.l dinsdag.
Het is aannemelijk dat daar de Intermediate bodem viel. Maar de laatste Minor was erg kort met 8 dagen. Dus we kunnen van de 63 dagen wat afsnoepen wanneer maandag of dinsdag alsnog de AEX onder 700 duikt. Want dan is daar de Intermediate gevormd. Stijgt de AEX komende week boven 718 dan stond de Intermediate er toch op 20-4. In dat geval zou de voorspellende Intermediate naar de (Grand) Cyclebodem lang zijn en uit de reeks vallen. Dus het zou wat korter kunnen dan de gemiddelde lengte. Zegt u : > we hebben hiervoor 2 x 3 Intermediates gehad in een Primary<. Juist en daarom nu niet denken we.
Dus...... overeenkomstig deze statistische beredenering, zou de (Grand) Cycle bodem tussen eind mei en medio juni kunnen vallen. Dan zou het bijzonder mooi zijn wanneer de AEX begin mei nog een euforische top maakt tegen de bovenkant van het trendkanaal of zelfs erboven. + 5 tot 7 % in 2 weken. Daar gaat dan de bel voor de laatste ronde naar de finish.

Vooruitblik week 16

Een korte update wederom. De AEX beweegt zich binnen een mooi trendkanaal. Vorige week zochten we naar meer raakpunten als onderste lijn. Dan ontstaat er een roeptoeter. Nu hebben we een trendkanaal getekend. De correctie naar 12/13-4 was naar onze mening te mild voor een Intermediate bodem. Te verwachten is dat deze komende week valt. Hoe mooi zou het zijn dat deze valt in het gebied 690-700. En dan nog even verticaal omhoog naar 740-750 voor de Cycle top. Dat zou dan een late Cycle top zijn. Een late top geeft doorgaande kracht aan. De afgelopen 2 Primary's waren steeds verlengd. Aannemelijk is dat de Cyclebodem in de actuele Primary wordt gevormd. Eind mei begin juni. Daarna dan weer fel opwaarts. Een mogelijke zomerrally wordt dan gevoed door een een laatste Tech stijging in de Nasdaq. Voor de zekerheid zal men kiezen voor de grotere tech fondsen. In NL ASML, Adyan ASMI, Besi.
Dan staat er waarschijnlijk een lange termijn top. Lockdowns teneinde en subsidiekraan dicht. Dan moeten de uitgeholde bedrijven op eigen benen staan. Zullen ze waarschijnlijk omvallen.
Waarop een lange baisse ontstaat zoals van 2000 naar 2003. Een periode van biflatie. Deflatie in zaken welke met een forse leverage zijn gefinancierd. Schuld wordt een molensteen bij een deflatoir patroon. Er ontstaat daar een zichzelf versterkende spiraal. Forse prijsstijgingen in de dagelijkse levensbehoefte en materialen. En....... een BTW verhoging zit er zeker in; de komende jaren.
25 % zien we nog dit decennium. Sorry, onze fantasie sloeg even op hol. We gaan het zien.

Vooruitblik week 15

Het blijft moeilijk om de Minors te spotten , omdat er geen duidelijke correcties zijn. De uurgrafiek in combinatie met U.osci biedt dan wat meer inzichten. Vooralsnog hebben we 2 Minors gespot en zou de AEX nu  de 3e Minor vormen. De structuur afgelopen periode was steeds dat 3 Minors een 6 tot 8 weeks Intermediate vormden. Dus in deze 3e Minor zou een wat grotere correctie moeten vallen die de Intermediate bodem maakt. Maar dan ontstaat het volgende probleem in de analyse. Afgelopen 2 Primary s bestonden uit 3 Intermediates. Daarmee verlengde de Primary's en overschreden steeds het gemiddelde met meer dan 1x de standaardafwijking. Daar waar we uitgaan van het feit dat een trend zich eerder voortzet dan veranderd hebben we al 2 Primary s te maken met een duidelijke afwijking van de trend. + / -  1x de standaardafwijking geeft 68% zekerheid. Met een grotere afwijking wordt de tijdsinterval groter waarbinnen de bodem valt. Dat is niet bruikbaar.Een tijdsinterval van 50 dagen is bruikbaar. Daarbinnen kun je een straffe kooplimiet opgeven. Maar een tijdsinterval van 2x de standaardafwijking uitkomend op een tijdsinterval van 100 dagen is niet bruikbaar.
De toppen zijn nog steeds laat. Dus na een Intermediate bodem mogelijk komende week, mogen we een verdere stijging verwachten.
Meer weten we in deze weekanalyse niet te melden. We moeten eerst wat meer aftekening van de Minors vinden.
En natuurlijk volgen we nog steeds de Nasdaq, die naar hogere toppen op weg is. Het proces wordt in ieder geval ondersteund door een dalende 10 jaars rente. Deze is nu duidelijk uit het parobolische stijgingspatroon gevallen. Wij zijn nog altijd van menig dat de stijging in de rente een correctie is op de dramatische val vorig jaar. De trend blijft dalend. 

Vooruitblik week 14

We staarden ons afgelopen weken even blind op de Nasdaq, omdat in de AEX inmiddels een forse invloed is van tech aandelen. Eerder focusden we ons op de 1999/2000 melt-up, maar dat werd doorkruist met een gelijkvormig patroon met de Dow crash 1987. Manisch, depressief gedrag zijn oorzakelijk met elkaar verbonden. Ofwel in beurstermen op hoge pieken volgen veelal diepe dalen.
Als ijkpunt voor de Nasdaq hadden we de inverse H&S. Bleef de Nasdaq rond 13k dan zou de inverse H&S zich bewijzen. Aldus geschiedde rond de 13k werd het aanbod goed opgevangen.
Het crashscenario Nasdag 2021/Dow 1987 gaat in de prullenbak. Blijft over de melt-up 1999/2021.
Biden kondigde vorige week nog eens 2000 mld. stimulans bovenop de 28.000 mld. bestaande schuld voor de infrastructuur cq Green Deal. Hé Biden schermde met dezelfde slogan als Klaus Schwab >Build back better<! We horen het overal vanuit verschillende monden van regeringsleiders. Klaus heeft ze toch op één lijn weten te krijgen.  
Het aanpakken van de infrastructuur en stimuleren van de Green Deal lijkt veel op de New Deal I en II van Roosevelt (1933) Maar in 1937 had het niets opgelost. Uiteindelijk was er WWII en Bretton Woods voor nodig om een  Herstart te maken.
Maar wellicht stimuleert Bidens voornemen de beurzen opnieuw en is de focus weer op toekomstige technieken gericht wat een stimulans is voor de aandelen welke op de Nasdaq zijn genoteerd. Maar de rente ontwikkeling in de VS moet dan wel meewerken.  
De Minor is dinsdag alweer op dag 18 en mogen we volgende week een terugval verwachten. Maar de top is weer zeer laat. Aannemelijk is dat het feestje in april doorzet. Statistisch vertelt de kromme van Gauss ons dat de Cycle bodem met 68% zekerheid valt tussen eind mei en medio juli. Dus waarom niet gewoon doorstijgen gedurende april. We trokken in de daggrafiek een lijn over de toppen en een lijn onder de bodems. Een megafoon patroon. Er is dan ruimte aan de bovenkant. Trekken we de lijn door dan is deze eind april AEX 760. De onderkant op 31-5 op ca. 700. Mocht de index gedurende april doorstijgen dan is er een late top in de Cycle en is een milde correctie aannemelijk. Wat we ook vaak zien op een dergelijke top is overdrijving. Dat betekent een overschrijding van de weerstandslijn.
Dat is een mooi ijkpunt. Gebeurt dat dan kan daar de top liggen. Bij voorkeur eind april, omdat april doorgaans een positieve maand is op de beurzen. In de maand grafiek zien we al een uitbraak uit het trendkanaal. Mogelijk zijn de beurzen aan hun laatste euforische fase bezig. Maar helaas klinkt er geen bel op de top

Vooruitblik week 13

De beweging van de Nasdaq blijft ons bezig houden, omdat de AEX inmiddels zoveel tech bedrijven in zich heeft dat bewegingen van de Nasdaq grote invloed op de AEX hebben. Nu is het ene tech bedrijf het andere niet. Neem ASML. Mooie groei in de kasstromen. Dat is veelal de waardering van de techbedrijven. Omdat het groeiende bedrijven zijn in een branche met veel perspectief worden de kasstromen door beleggers geextrapoleerd en stort men zich op deze aandelen. Degene in de VS welke dan met veel leverage zijn gefinancierd maakten de afgelopen periode een duikeling toen de rente maar door bleef stijgen. Maar afgelopen week viel de yield door de hyperbolische lijn. Naar onze mening was de stijging een terugtest naar het punt waar de versnelde daling ontstond.

Maar even de zaken op een rij, want u bent waarschijnlijk de weg kwijt in onze analyses. We hadden i) Nasdaq maakt nog een melt-up. ii) Nasdaq heeft de top bereikt 16 februari en is bezig aan een forse correctie gelijkvormig aan de crash van de Dow in 1987. Ja zegt u zo kan ik het ook. Maar wij geven geen adviezen maar tonen u met fractals in onze hoofden mogelijke scenario's. Slechts om uw gedachten te vormen in dit geval verwarren. Wat betreft het verwarren proberen we dmv ijkpunten dat te voorkomen. Voor het crash scenario is dat komende week de inverse H&S in de Nasdaq ongeldig moet worden door een verdere forse daling. Houdt de inverse H&S stand dan lijkt het melt up scenario van toepassing. Afgelopen week werd de inverse H&S al zwaar op de proef gesteld.
Maar we moeten wel voorzichtig zijn met een correctie aan het einde van het kwartaal. in 3/4 van de kwartaalultimo‘s is er een correctie.
In de AEX is de Minor bodem moeilijk de spotten. Vooralsnog hebben we deze uiterst milde Minor bodem op 19-3 gesteld. Maar het koersgat j.l. vrijdag kan ook als een exhaustion gap worden gezien.
Een uitputtings sprong van het laatste beetje adrenaline, waarna de atleet snakkend naar adem op de grond valt. Maandag is dag 24. Zo'n lange Minor hebben we nog niet gespot in het patroon van afgelopen jaar. Het zou dan na 19-3 een vroege top zijn wat zwakte aanduidt.

Voor volgende week blijft het belangrijkste "Houdt de inverse H&S het in de Nasdaq"

Vooruitblik week 12

De AEX top 689 is nog niet overschreden en er lijkt zich een kop schouder te vormen. Echter het zijwaartse patroon als top van de rechterschouder geeft meer accumulatie aan voor een opwaartse sprong, dan teleurstelling gevolgd door een daling naar de neklijn. Maar wat de markt zorgen blijft geven is de aanhoudende stijging van de rente in de VS. 1,7 % voor de 10 jaars brak vorige week. Wij zien het nog steeds als een terugtest na de vrije val vorig jaar. Maar zoals we analyseerden is de Nasdaq gevoelig voor rente stijging. Inmiddels is er weer een techfonds (BESI) in de AEX bijgekomen, wat de AEX zoals is gebleken, gevoelig maakt voor bewegingen van de Nasdaq. In ons beurscyclus groepje hebben we een gelijkgestemde welke handmatig in Excel belangrijke koersen bijhoudt. Opvallend is dan de beweging van de Nasdaq in vergelijking met de beweging van de Dow voorafgaand aan de crash van 1987.
De lijn welke we uitstippelden was juist het tegenovergestelde namelijk een euforische opswing gelijk aan 1999-2000 upswing.
Maar dit Eureka moment kunnen we niet zomaar wegwuiven. En het past in het 3PDH patroon van de DAX, waar wellicht punt 23 is bereikt. Het is wel zaak ijkpunten in te bouwen om niet teveel in de emotie van het eureka moment een tunnelvisie te krijgen.
Ijkpunt 1 is wanneer het omgekeerde h&s patroon in de Nasdaq ongeldig wordt. Dat betekent dat de Nasdaq niet significant onder de rechter schouder mag dalen. Dat is 13.000. Koersdoel in dit scenario is 12.172 punt 100. Dus dat is ca. -1.000 punten = -7,8 % in de 1e helft van komende week.
Voor de AEX geldt dan dat de neklijn van het H&S patroon duidelijk wordt gebroken.
Ijkpunt 2: Vindt deze daling plaats dan is punt 101 zeer belangrijk! 101 is een veelvoorkomende opleving voor een val. Kijkt u naar 19-2-2020, 18-8-2015 en
18/19-7-2011

We zullen deze cliffhanger komende week monitoren op Twitter.

Vooruitblik week 11

Vorige week sloten we af met de uitdaging om de top in de actuele Cycle te spotten. Er is inmiddels een baken; namelijk een H&S in wording in de NLTech. Asml neemt het voortouw.
Maar dit is controversieel met ons Nasdaq scenario, waarbij we nog een upswing verwachten.
Denkt u waarom plotseling zo'n aandacht voor de Nasdaq? Wel, het tech aandeel in de AEX is fors. We hebben gezien dat stijgingen cq dalingen in ASML een forse uitslag van de AEX geeft.
We legden vorige week de nadruk op de rente stijging in de VS. Ondanks dat we aan een terugtest dachten; zette de stijging afgelopen week onvermoeid door.
Maar analyseren we dat nader dan blijkt dat de stijging in de Nasdaq van 1999-2002 juist gepaard ging met een rentestijging van 4,4 % naar 6,4%. Zowat 50% rentestijging. Toegegeven dat de stijging nu van grofweg 0,5  naar 1,5 was, wat een stijging is van 200% 
Wel is sprake van een parabolische stijging, waarvan we weten dat het veelal een eindhype is.
Overigens gaf de rente stijging maar een beperkte stijging van de USdollar.
Goed we moeten met bovenstaande controversiele analyse ijkpunten inbouwen, anders blijft het maar een praatje pot.
i) ASML zou een rechterschouder kunnen vormen dan is er nu nog een rit omhoog mogelijk naar 475.
Maakt ASML daar een turnaround, dan wordt het H&S patroon bevestigd en zal ASML geen voortrekkersrol meer hebben voor de AEX.
ii) De mediaan in de Bollinger Band van de Nasdaq weekgrafiek zou steun moeten geven(paarse middenlijn). Deze heeft steeds steun gegeven m.u.v. het zwarte zwaan event in maart 2020.
iii) de terugtest van de US 10 jaars Yield moet keren.
iv) zekerheid voor een laatste upswing wordt sterk gemaakt wanneer AEX 690 wordt overschreden. Immers dan is het op hande zijnde H&S patroon gepareerd. Waarschijnlijk zal ASML het voortouw nemen, met weerlegging van het H&S scenario.
Overschrijdt de index niet AEX 685 in de opvolgende 2e Minor van deze laatste Primary, dan blijkt 690 uit de vorige Primary de top te zijn. De top in de actuele Primary is dan vroeg gevormd, wat vervolgens een leegloop gaat geven naar de Cyclebodem.
Met 68% zekerheid valt deze tussen 30-5 en 19-7 ( zie AEXcel) In tijd is er dus nog ruimte voor een upswing gedurende maart en april. Tenzij 690 de top blijkt te zijn.

Vooruitblik week 10

Afgelopen week stond de beurs in het teken van de forse rente stijging in de VS. Groeiaandelen hebben daar last van vanwege hun noodzakelijke investeringen met een hoge leverage. Met name de Nasdaq ging fors onderuit. De woorden van Powell voorafgaand aan de FED meeting 16-17 maart a.s. deden niet veel goeds aan de markt. Dus dat was een testcase hoe het nieuws 17 maart wel gebracht moet worden.
Maar kijk je naar de US 10 jaars rente, dan zien we een sterke daling van 3,25 naar 0,5 gedurende 21 maanden. De stijging vanaf augustus vorig jaar lijkt niets anders dan een terug test. De dubbele bodem op ca 1,5% brak een jaar geleden en een terugtest is een feit.
Maar....het kan ook de opmaak zijn van een inverse kop & schouder.

Heel controversieel lieten we afgelopen week op twitter de Nasdaq lange termijn grafiek zien. De 2 richtpunten zijn de crash van juli/okt. 1998 en de corona crash feb. maart 2020. Vervolgens zoomden we in, waar we denken dat de Nasdaq nu is in het vergelijkbare patroon met 1999. Na binnenkomst in de cirkel van 1999 tellen we acht maand candles voor de verticale stijging van 5 maanden. Thans tellen we 7maand candles. Opvallend is dat de rente in de VS gedurende 1999 steeg in een dalende trend. De verticale laatste stijging in 2000 gebeurde bij een opnieuw dalende rente.
Pas op! Handel in de groeiaandelen op de Nasdaq altijd met een stop loss. Ze kunnen zo maar 30 tot 50% dalen door het sentiment.
Kijkend naar de Cycli dan is de invulling zeer lastig en hebben we de hulp ingeroepen van de uurgrafiek van de AEX future. Daar zie je steeds na beurs de dieptepunten. En dat brengt ons naar de indeling dat vrijdag er een bodem stond. De forse uptrend vrijdagavond bevestigt dat. Maar vanzelfsprekend geen zekerheid. Met 36 dagen een zeer korte Intermediate en hoogstwaarschijnlijk de Primary-bodem. Dan nog 3 tot 4 maanden te gaan voor de Cycle-bodem. Aannemelijk is dat na de 2 lange Primary's er een korte volgt met een bodem in juni. Het is nu zaak de top te spotten. Waarchijnlijk na een periode van negatieve divergentie in de U. osci. We gaan het proberen te spotten.

Vooruitblik week 9

We hadden een vraagteken staan bij de Primary bodem per 28-1 J.l. omdat we geen LowestLow of pos. divergentie in de reeks van de de U.osci hadden. Vrijdag kwam het verlossende antwoord. De U.osci dook naar een lowestlow met een koersgat in de koersgrafiek. Maar het is maandag pas dag 32 in de Intermediate. De kortste welke we hebben gemeten is 38 dagen.
Dus mogelijk is er gapclosing volgende week met daaropvolgend nog een duikvlucht naar de definitieve Primary bodem. Het bevreemd ons wel dat er dan 2 lange Primary s achter elkaar zijn. 
Voor het geval er toch een Primary bodem per 28-1 stond is de top in zowel de Primary als Cycle vroeg gevormd en wordt het per saldo dalen naar mei/juni. Maar dat lijkt ons allemaal te vroeg in de Cycle.
Met name de DAX toont nog het 3PDH patroon waar nog een top 23 gezet kan worden.
Dus we gaan voor een a.s. Primary bodem waarna er een snelle felle turnaround is.
Vormt er zich dan een hogere top dan is aannemelijk dat de correctie naar de bodem van de 2e Primary en tevens Cycle weer, zoals gebruikelijk, geheel aan het einde in een duikvlucht omlaag is.
Eerst maar eens de Primary bodem spotten waarschijnlijk na volgend weekeinde.
Tenslotte nog het antwoord op de vraag van vorige week:Wat was de functie  van het dubbele munt systeem op Cuba? Het was er om de dagelijkse levensbehoefte welke gesubsidieerd werden te kunnen betalen met de CUP en de convertible de CUC voor de luxe goederen en toeristen.
Waarom deze gedachte? Wij combineerden de toenemende wens voor een basis inkomen in Europa met de praktische toepassing ervan. In het kader van >what ever it takes<, is het basis inkomen nog de manier om het geld rollende te krijgen in de reele economie. Of om een ieder tevreden te houden wanneer de ideeen van Klaus Schwab worden doorgevoerd. Met name dat laatste is om het basisinkomen te laten besteden aan uitsluitend de eerste levensbehoefte en prijsstijgingen daarin te beteugelen. Dat kan  gerealiseerd worden met een aparte betaalpas cq vaste niet inwisselbare Euro. Daarnaast is er een girale Euro welke inwisselbaar is tegen andere valuta en waar de eventuele geldontwaarding tot uitdrukking komt door forse prijsstijgingen van luxe goederen. Dus dagelijkse levensbehoeften blijft voor iedereen bereikbaar tegen een acceptabele prijs. Andere zaken die onbetaalbaar woorden zoals een electrische auto, kunnen worden gehuurd of middels een vervoersabonnement tijdelijk worden gebruikt. You ll own nothing but you ll be happy.
Wij hopen dat we de nieuwsgierigheid hebben aangewakkerd wb >The Great Reset<
Er zijn, denken wij, de komende 2 tot 3 jaar veel veranderingen te verwachten op sociaal- en economisch gebied. Mogelijk zelfs een reset van het geldstelsel. Het IMF heeft al eens geopperd voor een nieuw Bretton Woods moment. En Covid 19 is volgens Klaus Schwab a rare but small window of opportunity to reflect-, reimagine-, and reset our world!

Vooruitblik week 8

Vorige week vergeleken we de stijging in februari 2020 met de beweging nu. Probleem is dat het toen de finish was van een Cycle en de AEX nu pas op de helft van de Cycle is. Daarbij komt dat de top van de vorige Minor weer geheel aan het eind was, wat doorgaande kracht aangeeft. Er was een mooie terugtest van het uitbraakpunt. Gelijkvormigheid met 2020 gaat de ijskast in.
Het 3PDH patroon is niet meer goed zichtbaar in de AEX, maar nog wel in de DAX. Dat zou betekenen dat de DAX en natuurlijk ook de AEX naar zijn top werkt op 23 en vervolgens naar de bodem van de Cycle daalt gedurende 2 tot 3 maanden. Afhankelijk waar de top valt. Maar medio maart zou mooi zijn want dan kunnen we het ascending middle section patroon volgen. Het begin punt lag medio december. 3 maanden na medio maart een bodem is een mooie Cycle lengte vanaf 29-10-2020.
We gaan ons richten op een top medio maart en dan zou het feest van de Bulls tijdelijk over moeten zijn. Tijdelijk zeggen wij.
Tenslotte nog het antwoord op de vraag. Wie geeft Klaus Schwab de autoriteit om de veranderingen door te voeren? Dat zijn de genodigden op zijn jaarlijks forum in Davos plus natuurlijk het IMF.
Een cliffhanger voor deze week: Wat was de functie  van het dubbele munt systeem op Cuba?
Was.. moeten we zeggen want het is opgeheven per januari. Bedenkt u eens in het licht van het systeem op Cuba wat de invoering van een basisinkomen en het gebruik ervan voor ons zou betekenen.

Vooruitblik week 7

Afgelopen week werd de Primary bodem per 28/29-1 bevestigd, door een hogere top neer te zetten. Echter in de U.osci werd in de reeks vanaf 29-10 geen LowestLow neergezet. En je vraagt je dan af: komt er nog een Minor achteraan met een streep omlaag. Dit, omdat de intermediate met 38 dagen kort was. Opmerkelijk is ook dat vanuit de 28-1 bodem er eenzelfde felle stijging is als vanuit de
3-2-20 bodem. We hebben de grafieken op elkaar gelegd en de beweging vanuit de 28-12-2018 bodem naar de top op 17-2-20 is gelijkvormig met de beweging vanuit de 16-3-20 bodem naar nu.
De originele beweging was 416 dagen Thans is de AEX 336 dagen onderweg. Zegt u, onzin het is fractale  gelijkvormigheid, het gaat te ver om gelijkheid te beweren. Zeker. Maar het verschil is 80 dagen. De Cycle is maandag op dag 102. 80 dagen erbij komt in de buurt van een Cycle lengte. Komt de gelijkvormigheid uit in eenzelfde collaps aan het einde van de Cycle als de daling van een maand van 17-2-20 naar 16-3-2020. Dus ca. 30 dagen bij de 80 dagen is nog 110 dagen te gaan. Dan is de lengte van deze Cycle 102+110 = 212 dagen. Wat een wensgedachte om daar naar toe te rekenen denkt u. Zeker waar. Maar we zouden dat kunnen ijken. De ijking zou moeten zijn dat deze markt nog even fel doorstijgt. En aangezien de AEX een behoorlijke zware weging in tech-aandelen heeft, moet het daar uit komen. Kijkt u dan eens naar de maandgrafiek van de Nasdaq en vergelijk de uitbraak uit het trendkanaal in 1999 en de actuele uitbraak. Het kan zomaar gebeuren toen steeg de Nasdaq van 1.500 naar 4.500 dus 300%. Beoordeel je de zaak op absolute schaal, dan krijg je een ander beeld en lijkt die parabolische stijging al voltooid. Dus in alle oprechtheid hoe verraderlijk het voorstellen van grafieken kan zijn. Hiermee zijn we weer terug bij af!
Een feit is wel dat de AEX zich op de helft van de Cycle bevindt, dat de correctie in de Primary geheel aan het einde was,wat doorgaande kracht aangeeft, heeft zich afgelopen week bewezen. Het kan dus toch zijn dat de AEX nog even euforisch doorgaat. Dat gaan we komende weken zien, dat is dan tevens een bewijs vooreen mogelijke collaps aan het einde van deze Cycle en luidt wellicht een langere baisse in. Zie de daling van sept.2000 naar oktober 2000 als collaps aan het einde van de actuele Cycle.
Het leven wordt vanaf april mogelijk zonder pandemie angsten. Maar...., dan blijkt na het weghalen van het infuus, dat vele MKB bedrijven omvallen en de werkloosheid stijgt. Dat kan een lange baisse geven. Op basis van die recessie kunnen veel economisch- monetaire veranderingen worden doorgevoerd. 

Nog even het antwoord op de cliffhanger van vorige week. Het bezit komt bij de Staat. Een eerste aanzet (fantasierijk!) zou kunnen zijn de pensioengelden naar de staatskas, waarvoor dan een toeslag komt bovenop de AOW naar rato van uw arbeidsverleden. Geen kopzorgen meer over verhoging van de premies cq pensioenkorting. Kom ik er in de toekomst wel uit met mijn pensioen? Nee niets van dit alles: You own nothing bat you will happy. En als we dan naar deze woorden van Klaus Schwab luisteren dan weten we dat er een zeer kort time frame is voor veranderingen.
Tot slot een nieuwe vraag als clifhanger. Wie geeft Klaus Schwab de autoriteit om de veranderingen door te voeren?  

Vooruitblik week 6

Afgelopen 2 weken toonde zich de kracht van de platformeconomie. Een platform van opstandige jonge beleggers verenigde zich razendsnel om ten strijde te trekken tegen de (naked)short posities in Gamestop. Maar het was een eenmalige verrassingsaanval. Toen de hele financiele wereld meekeek op het platform en de aankondiging om een shortsqueeze in zilver te bewerkstelligen, waren de shorters voorbereid. Een aanval om de Bullion Banks in de hoek te drijven mislukte. Het is nu afwachten of het de ogen heeft geopend op zilver. In het bijzonder het verschil in de fysieke prijs en de papierprijs. Op de Comex zijn alleen grote partijen werkzaam; Bullion banks. Zij domineren de markt en zullen niet fysiek opvragen. Dat zou een shortsqueeze geven waarmee zij zichzelf in de voet schieten.
Als er toch een vrees zou ontstaan voor eventuele opvragingen eind maart, dan zullen de Bullion Banks komende weken spelen met vuur en de prijs van zilver proberen omlaag te krijgen door hoogmoedig te shorten. Hiermee ontmoedigen ze de opvragers.
Dus gebeurt dat komende weken, dan is er een terechte vrees voor een shortsqueeze bij de Bullion Banks. Reden om dan juist long te gaan.   

Terug naar de cyclische analyse. Vorige weekanalyse gingen we uit van een aanstormende Primary bodem. Maar de AEX startte maandag jl  gelijk een stijging, dus daarop riepen we de bodem uit op 28/29 januari.  Zekerheid hebben we pas wanneer de eerstvolgende Minor bodem boven de bodem van 28-1 een turnaaround maakt. Dat wuift het 3PDH patroon naar de achtergrond. Tot punt 10 was de AEX patroon volgend, erna niet.
Het langzaam omhoog kruipen van de AEX on the wall of worries begint te lijken op de topvorming van 2000. Wanneer we 16-3-2020 als Kitchin bodem neerzetten, dan is er een snelle topvorming. Op een vroege top volgt een lange baisse. Dat is aannemelijk omdat zodra het subsidie infuus wordt verwijderd de afgezwakte bedrijven niet op eigen benen kunnen blijven staan. De economie komt dan in een diepe recessie.
De topvorming in 2000 was een kruipend proces met vroeg in januari een top op AEX 689 de top stond er in december op AEX 704. Dus niet veel verschil in de maanden na januari. Toen een omhoog gerichte wimpel. We gaan ons daar de komende periode op richten en zoeken naar gelijkvormigheid. Mochten er teveel wensgedachten komen, corrigeer dan gerust.

Nog even het WEF en Klaus Schwab en zijn Great Reset. Overigens opvallend dat de vergadering in Davos niet in het nieuws naar voren kwam. Maar goed, even een clifhanger. Een affiche van het WEF in het kader van de Great Reset is You ll own nothing, and you ll be happy. Vraagt u zich dan eens af wie het bezit dan wel heeft?
    
Vooruitblik week 5

666.66 werd maandag 25-1 gelijk overschreden, maar voor korte duur. Woensdag ging het valluik open. Zoals voorgaande Primarý s eindigden; geheel aan het einde een collaps. Je moet er vroeg in zitten, want wachten op een kleine correctie van 26> 27 in het 3PDH patroonb haalt de moed uit de schoenen. De premies stijgen dan zo hard, dat het niet meer loont om nog een put te kopen.
Voor volgende week is het erop of eronder. Logischerwijs eronder, omdat de U.osci nog geen LowestLow in de reeks heeft gemaakt. Vrijdag was een inside day, veelal een consolidatie. Erna wordt de weg in dezelfde richting vervolgd.
Maar het koersgat 574-580 sluiten zit er niet in. Dat is -10 % en vanaf de top zelfs -14 %. AEX 633 j.l. donderdag was -5% vanaf de top. Er kan nog wat bij komen komende week maar geen -10% vanaf de top. Dat is teveel voor een Primary als midden van de Cycle. Wel naar de finish van de Cycle, maar dat is pas in mei/juni te verwachten. 7 tot 9 maanden na 29-10-2020.
De technologie sector blijft de kar trekken. De weging van de technologie sector in de AEX is groot.
Wij verwachten na deze Primary bodem nog een fikse rally omhoog. Wat ons de afgelopen jaren is opgevallen is dat ASML veelal een lagere bodem maakt voordat de AEX zijn turnaround bodem maakt.
ASML had een koersgat tussen 424-431. Donderdag was de low 427; dus gedeeltelijk gesloten.
Maar de grafiek toont een H&S in wording en de signaal lijnen in de MACD maken een negatieve crossing. Er moeten wat winstnemingen uit denken wij; die waarschijnlijk goed wordt opgepakt. Dus consolidatie op dit niveau. Wellicht wordt een omlaag gerichte wimpel gevormd. 

Deze Kitchin is wel het toonbeeld van vroege topvorming. Het lijkt veel op de stijging uit de oktober 1998 bodem. Toen was er een vroege top in september 2000, met daarna een lange baisse tot maart 2003.  Actueel is het logisch gevolg dat wanneer het corona-stimulerings-infuus wordt verwijderd en de sterk afgezwakte bedrijven weer op eigen benen moeten staan, ze dan juist zullen omvallen en de werkloosheid sterk stijgt. Tel daarbij op dat de belastingen noodzakelijkerwijs omhoog moeten, dan blijven  de bestedingen laag. Een BTW verhoging is denkbeeldig. Het geld gaat dus niet rollen en de V in de verkeersvergelijking M*V=P*T zal blijven dalen. Dat is sterk deflatoir. De enige oplossing om het geld te laten rollen lijkt dan een basisinkomen. Al is het alleen al ter vervanging van het rondpompen van geld in de vorm van toeslagen.

Concluderend zien we volgende week uit naar de Primary bodem, gevolgd door een forse turnaround.

Vooruitblik week 4

666,66 wat een getal als high. Het getal van de duivel. In ieder geval staat de bar op zichzelf als een island reversal. Veelal een omkeerpatroon. Het is moeilijk te zien of de bodem van de 5e Minor in deze Primary is/wordt gevormd of was er een een verstopte op 15-1. Die gedachte komt naar voren omdat het maandag dag 25 is. Die lengte hebben we in de huidige trend nog niet gezien.
Iig zal worden gewerkt naar de Primary bodem in februari. Er zijn vele jaren dat na een euforie in januari de AEX een forse correctie maakt met een bodem in februari. Nu is dat waarschijnlijk de Primary bodem. Het patroon lijkt veel op het patroon van vorig jaar. Maar nu staat de index  pas op 1/3 van de Cycle. Er zal daarom niet een dergelijke daling zijn als vorig jaar februari. Maximaal een terugtest naar het uitbraakpunt 574-580, waar nog een koersgat ligt. Wanneer de a.s. Minorbodem de 5e is in de reeks. Krijgen we nog een opwaartse kans in de 6e om in te spelen op een daling naar de Primary bodem. Maar bij vorige correcties was de trend geheel aan het einde. Ook nu kan het in een streep omlaag toe slaan.
Voltrekt de daling naar de bodem van de Primary in een snelle rit; weet dan dat de top geheel aan het einde is gemaakt. Dat geeft doorgaande kracht aan. We moeten op de a.s. Primary in een bullische kans denken ipv een bearische dreiging.

Vooruitblik week 3

De Kitchin bodem per maart 2020 doorkruiste de statistische trend zoals weergegeven in de maandgrafiek. Er was geen verdubbeling uit de bodem van feb. 2016 en de dalingstijd was extreem kort. Ons meetinstrument de PMI toont wel een duidelijk beeld. In Duitsland had de PMI al een langere dalende lijn. In de grafieken hebben wij de Juglar ingetekend, zoals we denken dat die kan zijn. Dan zouden we aan de vooravond van een nieuwe technologische investeringsgolf staan. Bigdata zullen bijv. de marketing inspanning veranderen, Blockchain versnelt processen. Er kan veel meer sociaal economische sturing worden gegeven. Dat is wat Klaus Schwab graag zou willen met zijn Grote Herstart. Om betere sturing te kunnen geven hoort dat de groten steeds groter worden en de kleine verdwijnen. De pandemie zal dit versterken, wanneer MKB niet meer aan het infuus ligt. Dat infuus als liquiditeitenstroom verklaart dan ook dat de beurs stijgt tijdens de pandemie met als logisch gevolg dat wanneer het infuus eruit wordt gehaald; de gevolgen aan het licht komen en er waarschijnlijk een grotere ABC daling volgt zoals van 2000-naar 2003. In het  licht van die Kitchin (1998-2003) gebeurt er iets soortgelijks. In 1998 een felle daling van 3 maanden met daarna een felle stijging resulterend in een vroege top in de Kitchin.
We schetsten al eerder dat de stijging vanuit de 29-10 bodem wel eens gelijkvormig zou kunnen zijn als de stijging vanuit de nov.1999 bodem.
Op 31-1-2000 bodemde een Primary van 104 dagen. De ingrediënten lijken nu hetzelfde een felle niet aflatende stijging uit de 29-10 bodem en een Primary bodem welke waarschijnlijk punt 28 in het 3PDH patroon is. De Primary heeft een gemiddelde lengte van 95 dagen plus/min een deviatie van 19 dagen. 95 dagen is 1 februari. Volgens het 3 PDH schema zou dat mooi passen voor punt 28. Immers de AEX zou komende week de 5e Minor kunnen vormen. Daarna een snelle top in de laatste Minor van deze Primary en vervolgens de bodem in de 1e week van februari. Die kan zelfs reiken tot 574, want er ligt nog altijd een koersgat tussen 574 en 580.

Vooruitblik week 2

De pandemie en lockdowns dwingen consumenten om anders te werken en te consumeren. Dat kan de komende jaren leiden tot aanhoudende veranderingen in koopgedrag en investeringen. Investeringen in winkelcentra, shopping centra zullen afnemen. Ze worden omgevormd naar een ander gebruik. Investeerders en starters in horeca en vrije tijd zullen rekening houden met toekomstige pandemieen, nu er snel mutaties van het virus zijn.
Aannemelijk is dat deze Kitchin tevens een Juglar bodem is. Nieuwe investeringen zullen er zijn in nieuwe technieken en trends. Het is zinvol daar naar te zoeken. De Nasdaq lijkt the place to be.
Maar aannemelijk blijft een terugtest naar het uitbraakpunt in de grafiek van de Nasdaq.

In de AEX botst de koers weer tegen de weerstandslijn. Maandag is het dag 11 in de Minor en dag 21 in de Intermediate/Primary.
In de vergelijking met de consolidatie in januari/ februari 2020. Of wel van punt 20 naar 23 in het 3 peak domed house patroon (hierna 3PDH) duurde 17 dagen. U ziet een aantal dagen accumuleren tegen de weerstandslijn. Maar de uitbraak kwam er niet door de verkoopgolf.
Nu lijkt ons een mogelijk afzetting van Trump geen aanleiding voor een verkoopgolf. Anderzijds zou het Biden wel passen om startend vanuit een dieptepunt later te kunnen zeggen dat hij de VS er weer bovenop heeft geholpen.
Maar de indexen zitten nog te vroeg in de Cycle voor een collaps. Dus ook een daling nu naar eventueel punt 28 zal mild zijn en niet lager dan punt 20 denken wij.
In 2015 was er een collaps aan het begin van de Cycle en een langdurige herstel van augustus tot december om uiteindelijk toch in februari 2016 een lagere bodem op te zoeken. Maar dat was dan weer de laatste Cycle van de toenmalige Kitchin. Dergelijke scenario's zien we niet gebeuren. Het is te vroeg in de Kitchin. 
Een aankomende correctie van betekenis zal de Primary bodem zijn. Wanneer de beurs zijn opmars daarna voortzet zou de top laat moeten vallen.
Maandag is dag 74 in de Primary en dag 21 in de Intermediate. Wij verwachten daarop nog een week tot 2 weken rustige stijging tegen de weerstandslijn van het trendkanaal. Dan eind januari begin februari plotseling een aderlating naar de Primary bodem.
En u weet het eind januari zijn we benieuwd naar de uitkomst van het World Economic Forum. Of Klaus Schwab zijn zin krijgt en de contouren van de Grote Herstart duidelijk worden.
Volgens onze contraire grafieken DXY/Goud zou tot 2023 de US$ uit de gratie zijn ter faveure van het goud. Een vroege top 2023-2024 in goud, om daarna geheel uit de gratie te zijn. Wellicht door een geslaagde reset van het geldstelsel met de SDR als reservemunt. Maar pas op! Dit is een gedachte gebaseerd op de getoonde 15 jarige cyclus. Statistisch te weinig waarnemingen. Daarbij de waarschuwing dat in de 30- er jaren van de vorige eeuw toen naar een reset werd gewerkt, het goud vooraf werd geconfisceerd.

Vooruitblik week 1

Beste lezers een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Wij wensen u komend jaar elke dag  gezond weer op. 
Maar om met de deur in huis te vallen Europa weer terug aan het volk i.p.v. aan Klaus Schwab is een sociaal economische wens. Het WEF vergadert aan het einde van de maand. Het is zinvol om het nieuws rondom de vergadering te volgen. Het WEF blijft de denktank van het IMF welke The Great Reset omarmt. Het streven is een bezitloze maatschappij. Alles moet beschikbaar komen voor het collectieve gebruik om zo een stabiele economie en sustainable wereld te waarborgen. Daarop wordt bezit uitgekleed. Bezit wordt ontmoedigd doordat het financieel zwaar wordt belast. Een huis met energieklasse G? Oei! dat wordt opdraaien voor een sustainable wereld. Waarom denkt u dat de registratie van een energieklasse verplicht wordt? Juist, om te kunnen sturen. Een ander voorbeeld.
Na een OG collaps oefent de hypotheekhouder zijn recht uit nadat de loan to value desastreus is gestegen agv de collaps. U mag vervolgens terug huren van het bankenconsortium, welke het OG door verkoopt aan een pensioenmaatschappij om het rendement van de pensioenen beter te kunnen sturen.
Om het volk tevreden te houden wordt uiteindelijk het basis inkomen ingevoerd. Dat geeft lagere salarissen en dus hogere winsten bij bedrijven. Deze kunnen hoger worden belast waarmee het basisinkomen wordt gefinancierd. Tegen het belasten van de hogere winsten is geen weerstand; immers de conglomeraten is een oligopolistische positie gegund. Bestuurders komen in de plaats van ondernemers. Aandeelhouders ontvangen een stabiel dividend. Het basis inkomen wuift de sociale verzekeringen, toeslagen en instanties die zich daarmee bezig houden weg.
Goed zomaar wat fantasieen nav de weg welke Klaus Schwab en zijn vermogende volgelingen willen inslaan. En..... welke het IMF plaveit.

Maar u komt niet voor onze fantasieen, maar voor de cyclische trend van de AEX. U kent onze tegeltjes wijsheid: >Een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten, dan te veranderen<
Dat is het probleem wat we nu juist hebben. Het is het laatste kwartaal een chaos. Eind oktober stond er toch een Cycle-bodem, terwijl de structuur anders voorspelde. Daar toont zich dan de tekortkoming van de cyclische analyse. Je borduurt voort op de structuur en mist een groot deel van de 100 punten stijging na 29-10. Maar door te kijken naar gelijke bewegingen was de collaps in februari/maart  uit de trend ervoor voorspelbaar. De trend begon met de Cycle bodem van augustus 2019 en de Primary s daarna. Steeds geheel aan het einde een correctie. De Cycle bodem per 16-3 had een overtreffende trap. En de vraag blijft of daar de Kitchin is gevormd. Adhv de PMI als graadmeter wel. Maar statistisch valt deze uit het beeld van het staatje in de maandgrafiek.
Als het een Kitchin bodem is, dan is de top zeer laat gevormd, wat doorgaande kracht geeft.
Wij denken aan doorgaande kracht voornamelijk in de tech bedrijven. Mede ook omdat de hierboven geschetste maatschappij de techniek zo hard nodig zal hebben en/of juist een voedingsbodem is om de technieken rendabel te maken. Kijk eens naar de Nasdaq maandgrafiek. De index treedt buiten zijn trendkanaal gelijk als in 1997. Waarschijnlijk zal er een terugtest komen. Maar daarna geht 's voll los.

Laten we inzoomen op de orde van de dag. Opvallend is een gelijkvormig trendkanaal als in dec. 2019. Toen duidelijk 17 t/m 19 vormend van het 3Peak domed house patroon. Echter toen aan het einde van de Cycle. Nu aan het begin; het stijgende deel. Opmerkelijk is dat de U. osci naar een lowestLow werkt. Dat kan betekenen dat de Intermadiate nog niet is gebodemd en dat deze a.s. maandag na een kleine collaps er staat. Dan zou deze onder de bodem van 21-12 moeten duiken. Dat is nipt onder AEX 600. Dat geeft weer eenzelfde beweging als begin jan. 2000.
Al zijn we dan niet knallend het jaar uitgegaan, dan starten we wellicht met een grote knal. We gaan het zien.

Wekelijkse analyse 2020  juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 ziek 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 53

Week 53 noemen we maar de appendix van het jaar. Een paar dagen nog om de Ultimate oscillator naar een lowest Low te zetten. De low in de U.osci van 21-12  was niet lager dan 14-12. In de DAX kun je spreken van een positieve divergentie.
Het lijkt ongeloofwaardig dat 21-12 de  Intermediate bodem was.  Met 53 dagen past de bodem wel mooi in de reeks.  Maar het geforceerd dichten van het koersgat lijkt meer op een helpende hand dan  een spontane marktbeweging.
Maar toegegeven het is meer ons berenhoofd wat denkt aan een laatste uitschudding voor het einde van het jaar. 29-12, als uiterste datum, is dan een Intermediate van 61 dgn.
Kijkend naar het 3 peak domed house patroon welke in de DAX beter zichtbaar is; lijkt daar nr. 20 al geplaatst en is de index op weg naar de bull trap 23.  Vooropgesteld dat 28 de Cycle bodem zou moeten zijn; die niet eerder dan in mei is te verwachten is de index in januari pas op 1/3 van zijn lengte. Wat nog altijd het stijgende deel van de Cycle is. Wellicht is de weg naar 23 een lange weg en worden de beurzen na de inauguratie gedreven door euphorie.
Komende week moet duidelijk worden of de Intermediate bodem er alsnog staat of dat deze er stond op 21-12. Mocht het zo zijn dat 21-12 de bodem was, dan is nog een forse stijging in januari te verwachten

Vooruitblik week 52

De AEX stijgt wel, maar de beweging binnen het trendkanaal lijkt geforceerd. Elke dag een staafje hoger. Elke correctie omlaag wordt gelijk opgepakt. Het trendkanaal lijkt op het trendkanaal dec.2019- jan. 2020. Daar vormden zich de floor voor de laatste stijging naar de top van het 3 peak domed house patroon.  In de Bel 20 is het actuele patroon duidelijker. Nogmaals het is een patroon van 28 punten en manifesteert zich in de hoofd punten: 3 peaks 3, 5 en 7 een bear trap 10; een first floor 15 t/m 19 en uiteindelijk de Bull trap op 23.
We blijven uitkijken naar de Intermediate bodem komende week. Daarna kan er volgens het patroon nog een felle stijging zijn naar top 23 van het 3 peak domed house patroon.

Vooruitblik week 51

Maandag is de Intermediate op dag 46. De zijwaartse floor 15 t/19 van het 3 peak domed house patroon toont zich niet duidelijk in de AEX, wel in de DAX. We blijven toch vasthouden aan nr.20 als Intermediate bodem. Vorige Intermediate bodems waren steeds -/-40+. Daar houden we aan vast voor de aanstaande Intermediate bodem. Het zou mooi zijn nog voor de expiratie. Over het weekeinde heen geeft een Intermediate van 53 dagen. Oordeel zelf de langste vanuit de 16 maart bodem was 52 dagen. Dus het gaat erom spannen. Op vrijdag expiratie of de maandag erna AEX 575-580. Dat is -6 tot -7 procent. Dat lijkt teveel voor een Intermediate bodem. Spannende week dan.

Vooruitblik week 50

We volgen het pad 99/2000. Toen was 8-12-1999 een laatste instapkans. Actueel wordt het iets later in december 2020. We zien forse negatieve divergentie in de U.osci en de omhoog gerichte wimpel is ook al bearisch. Er komt nog een correctie aan, zo lijkt het.
Het 3 peak domed house patroon lijkt nog in tact. 11 t/m 14 tonen zich niet. Maar na het basement 10 als Cycle bodem lijkt nu 15 t/m 20 zich te vormen. 20 zou mooi zijn als Intermediate bodem.
In die situatie is 30-11 geen 2e  Minor bodem in de reeks na 29-10 en zou deze 2e Minor (nr18)  komende week bpdemen,
Dan staan er 2 lange Minors en volgt een korte met een snelle top op 19 en de bodem op 20.
Dann geht s los!

Vooruitblik week 49

Het ijkpunt van vorige week was duidelijk. We volgen nu het pad nov. 1999 naar jan 2000.
IN NLG en tijd komt het goed overeen met nu. Dat zou betekenen dat we volgende week, na de maaneclips morgen 30-11 een Minor bodem vinden nipt onder de 600. De vorige op 5-6 en 5-7 gaven dalingen van -40. Maar dat doorkruist de ingeslagen weg 99/2000
Toch hebben we de Primary boog in de daggrafiek laten staan om de structuur te volgen. U ziet het enig autisme is ons niet vreemd. Medio december zou er een Primary bodem volgens de oude structuur staan. We willen die Primary bodem ijken voordat we voor de eindejaars rally instappen.
In 1999 liep de eindejaarrally van 8-12 op NLG 608 naar 3-1 op NLG 686.
Dus de bodem in de 2e week van december zou zich als een milde Intermediate bodem moeten tonen voor een eindejaarsrally. Toont deze zich als een diepe Primary-bodem is het oppassen. 

Vooruitblik week 48

Maandag is het dag 25 in de Minor. In de vorige Cycle kwamen de Minors niet boven de 21 dagen. Daarop bekroop ons j.l. vrijdag de gedachte, na een bodempje op donderdag; het zal toch niet waar zijn! Net als 19-2-2020 dat na 1 dag de top er staat. Daar kwam nog bij dat de intraday grafiek eenzelfde patroon vertoonde als 19-2. Ondanks onze bullische omkeer een week geleden, bleef de structuur in ons berenhoofd zitten. De laatste Primary is 136 dagen; bestaande uit 3 Intermediates.  Het wijzigen van de bestaande structuur van 2 intermediates in een Primary, gaf steeds twijfel. Is de keuze wel juist?
Maar de toevalligheid van de gelijke bodem in NLG in 1999. Met een gelijke felle stijging uit die bodem gaf de doorslag voor het bullische scenario te kiezen. Natuurlijk ook gesteund door de nieuwe vaccinhoop in de markt. 
Voor volgende week wordt de keuze eenvoudig, want we hebben een ijkpunt.
Stijgt de AEX maandag  en overstijgt deze 605; dan wordt het bearische scenario weggewuifd en gaan we alsnog voor de 1999/2000 variant.
Daalt de AEX maandag, dan krijgt het bearische scenario de voorkeur. Daalt de AEX zelfs onder AEX 593, dan zou een forse daling kunnen inzetten die ons alsnog naar de Cycle bodem brengt medio december. How low can we go? In dit scenario in ieder geval onder de bodem van 29-10 AEX 527.


Vooruitblik week 47

Maandag is het dag 18 in de 1e Minor. De top is geheel aan het einde. Daarop de bekende lijfspreuk:>dat is doorgaande kracht<. Aannemelijk is dat we tot einde jaar blijven doorstijgen.
Dat is haaks op onze gedachte dat wanneer Biden de verkiezing zou winnen dat een socialer Amerika zal geven. Waarop de belastingen omhoog zouden kunnen gaan en waarschijnlijk een verkoopgolf in aandelen.
Niets van dit alles, gewoon een upcrash van 70 pnt. in 2 weken. Ook wij zijn een spijtoptant.
Op basis van de ISM PMI en de Duitse PMI welke 5 jaars grafieken tonen met een daling vanaf 2018, hebben we de Kitchin per maart 2020 geplaatst. Een Zwarte Zwaan in ons 30 jarige schema in de maandgrafiek. Er vond geen verdubbeling van de Kitchin bodem plaats,maar 2/3  stijging. En de correctie geheel aan het einde van de Cyclus. Anderzijds zegt dat weer iets over de kracht van de opgaande beweging uit de maart bodem. In de weekgrafiek hebben we al eens het halfmaste patroon genoemd. Een wimpel halverwege een koersbeweging.

We combineren in onze gedachte nu 2 zaken. Enerzijds de vele voorlichtings filmpjes van het WEF op youtube. The Great Reset wordt nu echt menis. De technocratische golf wordt doorgevoerd, met zijn negatieve sociale aspecten. Zoals sociale credits die het gedrag van u en ik controleren. China is daar al een voorbeeld van en Klaus Schwab omarmt dat.
En ii) wellicht is de NASDAQ bubbel nog niet op zijn einde en loopt deze vooruit op forse groei en winstgevendheid in de toekomst van technologie sector. Dit alles natuurlijk gevoed door de >what ever it takes< liquiditeitenstroom in de markten.
Dat bracht ons naar de toevalligheid dat de bodem van 29-10 gelijk is aan de bodem van 18-10-1999 in NLG. Oke onze fantasie slaat op hol. Maar de aanzet lijkt hetzelfde. Een upcrash die doorzet tot januari en dan pas een forse correctie.
Het lijkjt ons toch dat volgende week er een Minor bodem moet vallen.
Kort en goed mea culpa voor het missen van de Cycle bodem. We volgden de onderlinge structuur. Maar ook de hierboven omschreven tech rally is een fantasie. Maar wellicht bracht synchroniciteit ons toch op het pad.  

Vooruitblik week 46

We hebben week 45 hierboven fel rood geblokt, want + 45 AEX punten missen is een forse miskleun. Onder de grens 535-530 zouden de  valluiken open gaan. No way even 527, maar toen kwam er een ware koopgolf of dead-cat-bounce? Dat is nog te bezien. In ieder geval, viel er een Intermediate bodem op dag 38. Volgens de structuur zou er nog een Intermediate volgen van 6 tot 7 weken, waar de Primary bodem en Cycle bodem valt. Wordt AEX 575 niet overschreden, dan gaan we nog voor een diepe val met naschokken tot een dieptepunt medio december. Overstijgt de AEX 575 volgende week, dan stond 29-10 waarschijnlijk ook de Cycle-bodem er. De felle turnaround vanuit de bodem en positieve divergentie in de U.osci voldoet wel aan de eisen van een Cycle-bodem.
Wanneer Biden wordt gekozen als president, analyseerden we, dat voor een socialer Amerika de belastingen omhoog zullen gaan in de VS. Dat kan een verkoopgolf in aandelen oproepen. Aannemelijk is ook dat de dollar zal dalen. Een zwakke dollar geeft kracht aan de edelmetalen. Het lijkt erop dat goud een terugtest naar de vorige top heeft gemaakt. Kort en goed gaan we nog 2 spannende maanden meemaken op de valuta-, aandelen-, en edele metalen markten.

Vooruitblik week 45

Vrijdag j.l. was dag 15 in de Minor en 39 in de Intermediate. De reeks vanaf de maart-bodem was 49,42,46,52. De onderliggende structuur van de Intermediate toont steeds een 3 weekse Minor naast 2 twee weekse Minors. Dus laten we anticiperen op een 3 weeks Minor na de twee korte Minors. Dat betekent volgende week de bodem van deze Intermediate. De Intermediate is einde volgende week 46 dagen. Dat past mooi in de reeks. Onze wensgedachte is dat de AEX dan aarding vindt op de getekende parabool in de daggrafiek.

De polls in de VS voorspellen een winst voor Biden(78 jaar! Aannemelijk is dat voor een socialer Amerika, de belastingen in de VS omhoog gaan, wat slecht is voor de toekomstige bedrijfswinsten. Dat kan een onmiddellijke verkoopgolf in aandelen geven, direct nadat de uitslag bekend is.

Dat zou dan de 1e Intermediate bodem zijn in een reeks van 2 binnen de actuele Primary. Na de verkoopgolf nog enkele nachokken uitkomend medio december, waar na 9 maanden de Cycle bodem valt. Die naschokken komen dan overeen met het patroon in 2015 van 24-8 naar 29-9.

Maar.... onze fantasie reikt verder. Het 3 peak domed house patroon toont zich in onze wensgedachte.
Halloween-effect wordt dus wat uitgesteld, waarna een klassieke einde jaar rally ontstaat die de AEX  fors hoger kan brengen. 10 staat dan voor de Cycle bodem.
Maar 8 en 9 kunnen er ook al staan (8?, 9?) waarop nr. 10 er volgende week staat.
We gaan het zien

Vooruitblik week 44

We zitten nog in de spagaat. We analyseren:
i)volgt de AEX het patroon van 2015 verder? en
ii) Het halfmaste patroon in de weekgrafiek die een stijging voorspelt tot boven de februari-top.
Afgelopen week werden beide scenario's versterkt.
ad. i) het bekende hupje van 18-8-2015 toonde zich j.l. vrijdag.
ad. ii) In de week- en daggrafiek een terugtest naar het uitbraakniveau van de getekende wig.

In deze tweeledige situatie moeten we ijkpunten inbouwen voor volgende week.
IJkpunt I is maandag direct een daling onder de bodem van vrijdag. De Intermediate heeft een duur van 6 tot 7 weken. 6 weken is 2-11 a.s. Dus rond de verkiezingen in de VS een diepe bodem rond AEX 500. De mogelijke reden hebben we vorige week geanalyseerd.
IJkpunt II is een stijging a.s. maandag boven de top van vrijdag. In dit geval lijkt ons dat de terugtest op de dalende wig is bevestigd en kan de index verder stijgen. Een milde intermediate bodem zal zich dan na 7 weken tonen. Aannemelijk is dan ook dat 21-9 toch een Cycle bodem was na slechts 189 dagen. Er was positieve divergentie in de U.osci op de bodem.
In dat geval komt er een melt-up in het bijzonder in de tech aandelen. Dit wordt sterk gemaakt in de Nasdaq grafiek waar een omlaag gerichte wimpel als halfmast patroon vanuit zijn bodem en een cup & handle zich tonen.

      
Vooruitblik week 43

Als technisch analist moet je zoveel mogelijk objectief blijven. Ook al komen er allerlei berengedachten in je hoofd door deze pandemie. Kijken we naar de weekgrafiek van de AEX dan neemt de AEX duidelijk afstand van het halfmaste patroon. Maar kijk je naar de daggrafiek, dan heeft de AEX geen aarding meer met de parabool welke we tekenden om de Cycle te prognotiseren.
In de opgang uit de maart bodem vond de AEX steeds aarding op de parabool.
Zou de AEX opnieuw met de voeten op de grond terug op aarde komen; moet er zo n 100 punten af.
-100 in de weekgrafiek brengt de AEX onder de omlaag gerichte wimpel in de week grafiek.
We hebben 2 wensgedachten in ons hoofd: i) de spiegelfractal van Y* naar Z* = -100 en ii) het gelijke koerspatroon met 2015 ook -100.
-100  maakt het halfmaste patroon ongeldig. Daar willen we niet meer aan nu de uitbraak duidelijk is.
Hooguit een terugtest. 
Wanneer je de Nasdaq logaritmisch tekent is de uitbraak eind jaren 90 de uitbraak boven een trendkanaal. Boven eenzelfde trendkanaal vanaf 2008 is er nu een geringe uitbraak. Het kan dus nog euforischer. In de koersen kan een toekomstig winst zitten voor de technocratische 5e Kwave.
Tesla bijvoorbeeld,betitelt als tulpomanie, kan gratis geld krijgen. Hoe zit dat?
Tesla verdient geld met de ongebruikte emissierechten. De EU, Canada en enkele staten in de VS leggen autofabrikanten heffingen op voor de vuile auto's die zij fabriceren. Met het oog op boetes koopt bijv. FIAT de emissierechten van Tesla. Aannemelijk is dat de druk van de regeringen groter wordt en dus de belastingen op CO2 uitstoot en boetes bij overtreding toeneemt,
Naarmate Tesla meer auto's fabriceert krijgt Tesla een monopoliepositie en kan zij de prijs dicteren voor haar emissierechten. Dus..... wellicht heeft de markt hier weer gelijk wb de koersontwikkeling van Tesla.

Maar goed we blijven met de 2 scenario's in ons hoofd zitten. Daarbij komt, dat er een Cycle bodem aan zit te komen. Zegt u natuurlijk, maar dat kan 21-9 met 189 dagen zijn geweest en dat past mooi bij de wimpel die is getoond. Dan zou ook maart een Kitchin bodem zijn geweest. Ja dat kan. Wat betreft Duitsland zeker aannemelijk, omdat de al een jaar dalende PMI daar een turnaround heeft gemaakt.
Het zou ookl kunnen wanneer Trump wordt herkozen en dat van nu af aan dat duidelijk zou zijn.
Hij blijft Amerika zakelijk leiden.
Wordt Biden gekozen dan is aannemelijk dat de belastingen omhoog gaan, voor een socialer Amerika.
Maar de prognoses zijn nog niet duidelijk.
Het zou kunnen dat in de prognoses Biden lijkt te gaan winnen. Op die prognoses kan de markt de vrees in de benen krijgen en fors reageren voor de verkiezingen. Mocht Biden toch winnen... tja dan is het helemaal raak en duikelen de markten naar een Cycle bodem met een uitloop naar december.
Binnen nu en 2 weken weten we het 

Vooruitblik week 42

Na onze DXY/Gold vergelijking in vorige weekanalyse verscheen een fractal vergelijking van goud, waarin de opgang vanaf 1971 tot 1980 een zelfde patroon had als de stijging vanaf 1999 met de nodige correcties. De top werd daaruit voorspeld  per 2023.10. Wij hadden 2023.2 met een deviatie van 10 maanden.
De AEX volgt nog de spiegelfractal richting Y*, maar ook de 2015 fractal.
Maandag is dag 21 in de Primary, Dat lijkt ons wat te ver voor een 1e Minor, daarom hebben we de  Minute/Minor op dag 12 geplaatst. Benieuwd waar de omkering Y* wordt gezet. Van Y* naar Z* zou  gelijkvormig kunnen zijn met de forse correctie  in augustus 2015. Ijkpunt daartoe is een V top gelijk aan de grafiek uit 2015.

Vooruitblik week 41

Adhv de maandgrafieken van DXY en Goud nemen we u mee in onze fantasierijke gedachten.
De inverse correlatie tussen het paar wisten we al, maar komt in deze grafiek mooi tot uiting.

Van bodem naar bodem meten we vanaf aug.1971, toen het goudraam werd gesloten, 3 lange termijncycli van gemiddeld 15 jaar met een deviatie van 10 maanden.Toegegeven dat het statistisch te weinig is. Maar de regelmaat wordt duidelijk getoond en die kunnen we extrapoleren.

We weten top goud is bodem DXY en andersom.
De laatste bodem in DXY was 2008.2. 15 jaar later is februari 2023 met natuurlijk een behoorlijke deviatie van 10 maanden want we hebben hier maar 3 waarnemingen. Dus 2e helft 2022 tot oktober 2023 zou de DXY een bodem kunnen vormen en Goud een top. We zien verder dat goud in de laatste cyclus een late top maakt. U kent onze betekenis welke we eraan geven; dat geeft doorgaande kracht.
Na de bodem in goud per eind 2015 is dat een vroege top. De top in de cyclus vanaf 1999.08 was laat  Dat zou kunnen betekenen dat goud eind 2015 met een cyclus is gestart die een parabolische stijging geeft naar een vroege top. Daarna is de speculatie in goud weer voor jaren nihil.
Velen dichten geen rol meer toe aan de monetaire betekenis van goud, maar waarom ligt er dan nog zoveel in de kluizen van de CB s en repatrieerden enkele landen waaronder NL hun goud uit Fort Knox.
Stel nu dat het uitsluitend als rekeneenheid gaat dienen voor de verdeling van het aandeel in een nieuwe reserve munt, de digitale SDR.  
Er moet natuurlijk een nette aftocht  zijn van de dollar als reservemunt. Hoe realiseer je dat.
In de VS confisceerde men goud in de 30- jaren van de vorige eeuw. Je kon goud inleveren tegen een vaste prijs. Het bezit ervan was daarna verboden.
Zoiets zou zich kunnen herhalen. Inleveren tegen een vaste prijs. Lever je het later in dan krijg je een forse boete. Na een geslaagde confiscatie kan er een forse revaluatie zijn in goud die een decimering van USA staatspapier moet voorkomen.Wellicht dat er dan weer landen opstaan waar goud na de confiscatie met een forse afslag van de gerevalueerde waarde kunnen worden ingeleverd en daar een verdienmodel van maken. Het zou nog een laatste reddingsplan voor Zuid Afrika kunnen zijn als bananenrepubliek.

Conclusie van deze fantasy... is, dat de speculatie op een Big Reset het goud hyperbolisch laat stijgen, maar het risico is dat u plotseling wordt gekielhaald vanaf 2022 door een verplichte inlevering tegen een vaste prijs. Nogmaals laat deze fantasie geen idee-fixe worden, maar laat u ook niet te lang meeslepen in de stijging van goud.

Goed terug naar de AEX cycli. Het lijkt ons duidelijk dat er 21-9 een Primary bodem is gevormd. De huidige Minor lijkt een late top te maken. Vrijdag ging de AEX future na beurs naar 554.9
On the wall of worries stijgt de beurs gewoon verder. De sterk dalende Velocity toont aan dat het geld niet de economie binnen rolt. In een poging de schuldenberg weg te inflationeren zal de strijd tegen deflatie nog meer liquiditeiten geven.
Eerst maar eens een week verder kijken met een late top, maar waarschijnlijk wel een Minor bodem komende week of viel deze al op 2-10.
  

Vooruitblik week 40

Het was vorige week maandag gelijk raak de AEX  dook naar punt X in de spiegelfractal. We hadden de bodem graag lager gezien. Het kan nog, want de Minor is maandag op dag 21, de Primary 105 dagen. Maar de intermediate wordt dan 60 dagen en dat valt duidelijk buiten de trend vanaf de bodem op 16-3. De regelmaat zijn duidelijk veertigers. Iets erover heen met 52 dagen kan nog, maar 60 lijkt ons teveel. Bovendien draaide de AEX future vrijdagavond in de plus en zal zich maandag noog voort zetten. Een daling onder 533 bodem zit er denken wij niet meer in.
Echter het 2015 scenario lijkt in de prullenbak te verdwijnen. Naar punt Y in de spiegelfractal had een heftige beweging opwaarts moeten zijn.
Toch blijven we ons richten op Y* omdat de spiegelfractal zich heeft bewezen en waarom dan niet nog een stapje verder.

Vooruitblik week 39
Vorige week schreven we: Lastig vraagstuk. Als dat zo is moet je ijkpunten neerzetten..
Daartoe hebben we Y neergezet in onze spiegelfractal. De spiegelfractal ging mooi op, echter punt A valt uit de ban. En het is nu zelfs de vraag of punt X nog wordt afgemaakt. Maar toch het groene bolletje wat we tekenden met het identieke hupje afgelopen vrijdag toont weer eenzelfde beweging. Dat waren bij de start 15-6 toen 4 dagen. 4 dagen na vrijdag is de eerste helft van volgende week.
Maar we zien  een bullflag in de weekgrafiek, waarvan de onderste lijn maandag op ca. 535 ligt.

De ijking kunnen we hierop aanscherpen. Wanneer de actuele Minor in de 1e helft van komende week niet onder de bodem van 8-9 (535) daalt dan stond de Primary er op 8-9 na 85 dgn. De structuur van de intermediate wordt dan 8,15,18. Bij de start van de vorige intermediates zagen we steeds een zeer korte Minute/Minor van 10 dgn. Dat sterkt ons in de gedachte van een 8 daags 1e Minute.
Als blijkt dat 8-9 de Primary bodem was, zal er een sterke stijging starten na deze Minorbodem.
Dit dan ingegeven door de bullflag in de weekgrafiek. Dat is een halfmastpatroon. Ervoor +200 is erna ook + 200.Dan zou deze Kitchin toch weer voldoen aan de ervaringsregel over 30 jaar gemeten, waar Kitchin bodems zich steeds verdubbelden. Het lijkt een utopie in deze markt. Maar om te eindigen met een tegeltjeswijsheid:  Climbing on the wall of worries.......(don t worry be happy)

Vooruitblik week 38

Lastige analyse dit keer omdat we zaken zien die in tegenspraak met elkaar zijn. Als dat zo is moet je ijkpunten neerzetten.
Vorige week meldden we de bullflag als halfmastpatroon. Ervoor was +200 erna +200 vanuit het laagste punt van de wimpel.
Binnen de wimpel lijkt zich een spiegelfractal te ontwikkelen. We hebben dat rechts van de spiegel aan gegeven door terug te lellen van e* naar a*. i en ii zijn tussentijdse hupjes aan beide zijden.
Uiteindelijk is er een uitschudding naar de Primary bodem X*.
X was 15-6; wat 3 maanden na de corona crash bodem is. We hebben in de daggrafiek een 3e Primary geprojecteerd tot een mogelijke Cycle bodem medio december. Dat zou dan betekenen dat de AEX leegloopt naar de Cycle bodem.
Dat is geheel tegengesteld aan het halfmaste patroon.
Dat weten we pas op punt Y*. Stijgt de AEX daar door dan volgt waarschijnlijk een upcrash tot einde jaar. Y* is dan het ijkpunt.


Vooruitblik week 37

L
aten we gelijk met de deur in huis vallen. De AEX weekgrafiek toont zowaar een bullflag.
Een halfmast patroon halverwege een koersbeweging is de theorie. Ervoor was + 200. Erna +200 vanuit de bodem van de vlag lijkt toch een utopie. Zeg nooit nooit, want een vaccin  kan alle vrees uit de lucht halen.
We hebben voldoende vet op de ribben getoond voor steunmaatregelen en dat zou een euforie boost kunnen geven. Het gevoel van een maakbare economie zorgt voor het prosperity4ever gevoel.
Niet te vergeten dat de huidige situatie geholpen door de digitale technologie een omwenteling in werken en productie geeft. Daar kan een technologische investeringsgolf uit ontstaan die de arbeidsproductiviteit sterk kan verbeteren. Dat is waar de Juglar cyclus op is gebaseerd.
Wellicht dat de Nasdaq daarop vooruit loopt. Inderdaad nu laten we onze fantasie op hol slaan. Maar een tegeltjes wijsheid is: de markt heeft altijd gelijk.
Inmiddels is de Nasdaq aan het corrigeren. En gezien de tech in onze AEX wellicht een belangrijke grafiek om naar te kijken. Vrijdag stond er een hammer. Zo n spriet zegt eigenlijk ik ben wel diep gegaan vandaag, maar in mijn hoofd ben ik nog bullisch. De Nasdaq vond mooi steun op het 1e terugtest punt na de uitbraak op +/-10.800. Maar kijkend naar de U.osci dan zien we daar nog geen lowestLow in de reeks en de MACD maakt voorzichtig een neerwaartse kruising. Dus in de Nasdaq lijkt de daling nog niet klaar volgens het tijdschema. Maar vergeet niet dat de top daar geheel aan het einde is gemaakt. U weet het regel III uit de theorie zegt dat een late top doorgaande kracht geeft.
In de AEX lijkt de structuur van 3 Minute/Minors in een Intermediate ook nog niet klaar. De eerste ademnood voor de finish zagen we vrijdag en de tech aandelen in de AEX moesten flink lossen.
Volgen we het patroon van 2015, dan is er nog steeds gelijkvormigheid. Zelfs het hupje afgelopen week staat er. Dat zou betekenen dat er volgende week met koersgaten een snelle top staat in de laatste Minor Die vervolgens afstort naar de Intermediate/Primary bodem.
In de 15 minutengrafiek zien we als fractal al het gehele koerspatroon van het voorjaar2015 t/m september 2015. Dat is dan het risico dat het patroon er al staat. Immers fractals zijn er op verschillende schaal en het patroon is gelijkvormig.
Maar goed, we hebben nu ijkpunten voor komende week, waarbij maandag NY is gesloten.
Dat wordt dan dunne handel maandag. Daar kan dan snel bij opening een koersgat zijn, als reactie op het herstel nabeurs in NY.

Vooruitblik week 36

We hebben vorige week een mogelijk scenario getoond inhoudende een parabolische leegloop, met een Cycle bodem per einde november tot medio december. In de huidige structuur met een Primary van +/- een kwartaal, betekent dat een 3e Primary waarschijnlijk zal volgen. Immers medio september is 180 dagen en dat lijkt erg kort in de series hiervoor die steeds een periode van  7 tot 9 maanden hadden. Maar de weekgrafiek zaait daarin twijfel. Kijk eens hoe laag daar de Ultimate Oscillator al staat. We tekenden in de weekgrafiek een  driehoek met de bodems in het gebied 535-540. Die bodem kan dan wel eens breken met de Primary bodem medio september. En zoals we intekenen in de daggrafiek betekent dat volgens de structuur nog 2 Minute/Minor bodems.
Dus mogelijk in de 1e helft van  komende week een Minute/Minor bodem gevolgd door een laatste die dan een behoorlijke daling in zich zou moeten hebben.
Daar kunnen we pas beoordelen of er toch een Cycle was van +/- 6 maanden of dat er nog een Primary achteraan wordt geplakt.


Vooruitblik week 35

klik op grafiek

Every man has a place, in his heart there's a space,
And the world can't erase his fantasies
Take a ride in the sky, on our ship fantasii
All your dreams will come true, right away

Fantasy, Earth Wind & Fire


Vooruitblik week 34
Vrijdag was er in de AEX een aderlating na een late top en tevens sluiting van het koersgat 568>575. Dus dat is volbracht. De late top geeft doorgaande kracht aan.  Maar de catastrofale krimp in de economie kan de kracht uit de koersbeweging halen en een status quo geven in afwachting of deze krimp een vervolg krijgt. Dus wachten op de Q3 cijfers en daar achteraan de verkiezingen in de VS. Dan lijkt met al die onzekerheden een zijwaarts patroon voor de AEX meer voor de hand te liggen.
Dan weer geheel a h einde van de Cycle per einde oktober de finish door de onzekerheid wat de uitslag zal zijn van de presidentsverkiezingen of juist na 3-11 uit teleurstelling. Je weet het niet, maar een ding weten we wel. In dat tijdsraam van medio oktober tot medio november zou er een Cycle bodem moeten vallen. 

Afgelopen week was er een charme offensief van de ECB voor het Target 2 verrekensysteem, omdat de vordering van de Bundesbank op de armlastige EU landen boven 1.000 miljard was gestegen. Dat ligt gevoelig in Duitsland.
Betalingen binnen de EU worden gedaan via het clearingsysteem. Omdat het betalingsverkeer tussen de koper en verkoper binnen Europa geen belemmeringen mag hebben is er een clearingsysteem wat de betaling direct laat gebeuren onder garantie van de ECB. Echter op bankniveau kan er nog een onbalans zijn.

Laten we ter verduidelijking een handelstransactie binnen de EU concreet maken.
Stel u bent Duitse autodealer Ster en levert een Mercedes aan Italiaan Carlo wonend in Rome. Carlo kan de Mercedes niet contant betalen en financiert bij Banco Populare. Zijn financiele posjtie is voldoende en zijn financiering wordt gehonoreerd. Dus Carlo maakt het bedrag over naar de duitse dealer. Maar Banco Populare heeft zelf onvoldoende financiele armslag voor de funding van financiering van Carlo. Banco Populare zal dat willen belenen middels daggeldlening bij zijn collega s. Maar die collega commerciele banken vinden hem onvoldoende solvabel. Dan zal de CB Banca d Italia als lender of last resort moeten bijspringen. Dus op dat moment vindt er geldschepping plaats op de balans van de Banca d Italia en ontstaat er een schuldverhouding met Banco Populare.
De Italiaanse centrale bank heeft een schuldpositie gecreeerd waarvan de euro s naar Duitsland zijn gegaan. Daar ontstaat het Target 2 saldo. Het verschuldigde saldo van Italie is inmiddels opgelopen naar 540 miljard.
Daar zit het risico of zeg de onmogelijkheid van Italie in om uit te treden. De schuldpositie hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Iedere leider die dat in zijn mond neemt wordt van het toneel verwijderd.(Salvini)
Anderzijds kan de Bundesbank bij uitreding van Duitsland onmogelijk de vordering  opeisen. Dan implodeert de EURO en EU economie. Anders gezegd de schuldpositie in de huwelijks gemeenschap maakt het onmogelijk uit elkaar te gaan.

Waarom zijn de TARGET2-saldi sinds de financiele crisis gestegen?
We verklaarden het al Banco Populare kon het gevraagde krediet niet funden bij zijn collega’s.  Na de kredietcrisis vertrouwden banken elkaars solvabiliteit niet . En werd er meer geld vastgehouden in de NEURO landen. Dat leek een safe heaven. Dit betekende dat commerciele banken in de landen die het zwaarst door de crisis waren getroffen, moeite hadden om financiering te krijgen.
Omdat kredietverlening tussen banken essentieel is om de bankensector te laten functioneren, zijn de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied tussenbeide gekomen als lender of last resort. Centrale banken verstrekten de nodige financiering aan commerciele banken.
In de periode voor de euro kon een land als Italie de geldontwaarding door geldschepping elimineren door devaluatie. 
Maar onder het Euro regime en daardoor Italiaanse staatsleningen in relatie tot de zwakke solvabiliteit van Italie laag zijn geprijsd, heeft de EU een plofeconomie gecreëerd. ZEURO landen kopen op de pof boven draagkracht van NEURO landen. De plof economie wordt gevoed door gecreerde Euro s in de Zeuro landen. We zijn er allemaal beter van geworden. De ZEURO landen hebben op betere condities kunnen lenen en daardoor in vergelijking met hun zwakke positie boven draagkracht.
En Mercedes heeft een auto aan een Italiaan kunnen verkopen, die het zich anders niet had kunnen veroorloven. Want de rente voor een huurkoop financiering destijds in Lires was zo hoog dat hij het wel uit zijn hoofd liet de Mercedes te financieren. Of door de vele devaluaties van de Lire was de Mercedes in verhouding met een FIAT veel te duur voor hem.
Maar als een Italiaanse minister zegt dat NL heeft geprofiteerd van de export van tulpen naar Italie zou hij ook moeten zeggen, maar we konden ze niet betalen en hebben de EURO daartoe uitgehold.
Dit allemaal zolang de rest van de wereld vertrouwen blijft houden in de EURO door een tevredenstellend  monetair beleid van de ECB en besluitvaardigheid van de EU. Dat is de broze basis van het fiduciair geldstelsel.
Maar het mag duidelijk zijn dat het inmiddels een gedwongen huwelijk is geworden. Niemand kan uittreden want dan hangt de vordering als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de lidstaten.

Vooruitblik week 33
Twee tegel wijsheden vandaag i) Geld moet rollen (Velocity) en ii) Geld zoekt altijd naar rendement. 
ad i) Het geld rolt niet meer. In de verkeersvergelijking van Fisher M*V=P*T daalt de Velocity sterk. De stijging van de geldhoeveelheid laat het geld kennelijk niet rollen in de economie. In de linkerzijde van de formule wordt het helikoptergeld geelimineerd door de sterk dalende Velocity. Transactions (T= BBP) stijgen niet, maar zullen a.g.v. de krimpende economieen eerder dalen. Op basis van het evenwichtprincipe in de formule; dalen de prijzen.
Vooralsnog geen hyperinflatie zoals velen en ook wij vreesden met de eerste lading helikoptergeld na de financiele crisis in 2008 en Abonomics in Japan vanaf 2012. De Weimar hyperinflatie heeft bewezen dat  hyperinflatie niet alleen ontstaat door overdadige geldcreatie, maar door wantrouwen in de valuta. Op het moment dat de Rentemark werd geintroduceerd en het vertrouwen kreeg, was de hyperinflatie stel en sprong verdwenen.
  
Als het geld niet meer rolt, waar blijft het dan? In aflossingen en naar de financiele markten. Hierbij komt redenering ii) naar voren. Geld zoekt altijd naar rendement. Met de lage rente wordt naar meer risico gezocht. Zolang winstgevende bedrijven nog dividend betalen, zoekt het geld daar zijn rendement. Verder blijven toekomstgerichte aandelen (tech en biotech) in de verbeelding spreken ook wanneer deze nu geen of minimaal rendement bieden. De alsmaar stijgende Nasdaq is daar het bewijs van. Deze redenering werd bevestigd, op het moment dat oude economie aandelen zoals banken en RDS hun dividend niet meer betaalden; werden zij de rug toegekeerd.
Dus het feest van  stijgende aandelenkoersen kan nog even doorgaan zolang de winstgevende bedrijven hun dividend politiek niet wijzigen.  
Het feestje  werd even verstoord door geldnood a.g.v. margin calls. Waarschijnlijk dus eenzelfde roll over effect als de crash van 1987. Nu door snel ingrijpen van de CB s en garanties van overheden slechts een V spike. Wat dat betreft is onze tweet van 4-2 exact uitgekomen en daardoor historisch. De voorspelling had toen niets van doen met Corona, maar puur geredeneerd vanuit de finish van de Primary s na 15-8-2019.
Jammer dat we hier na 16-3 vasthielden aan de gebruikelijke positieve divergentie in de U. osci. bij een Cycle bodem. En voor ons zelf vast hielden aan het adagium: Never try to catch a falling knife.
Ondanks de voorspelling in de tweet van 4-2; zijn we zelf een spijtoptant.
Zo ziet u een opportunist zonder weet van de zaak verdient beter, door te redeneren dat een halvering van de koers een unieke kans op winst is. 

De bodem van 16-3 had zeker een mooie duur en structuur voor een Cycle bodem.
De bodem van 16-3 was nog altijd hoger dan de bodem van 16-2-2016. Per 16-3 j.l. hoeft er dan ook geen Kitchin bodem te staan. Maar in het schema in de maandgrafiek overtreft de duur al vele vorige Kitchin s. Hebben we de bodem gemist? Economisch gezien is de Kitchin een voorraad investerings cyclus welke meetbaar is met de PMI s. De PMI s in Duitsland waren al geruime tijd onder de 50, maar in de overige belangrijke industrielanden kunnen we niet spreken van een langere periode van PMi 's onder de 50.
Aannemelijk is dat de aanstaande krimp, deze wel gedurende een langere termijn gaat tonen. Dan zou pas in 2021 een Kitchin bodem kunnen vallen. Stel 60 maanden na feb. 2016.
Ieder ander onderbouwde visie is welkom. 
Deze Cycle heeft overeenkomstig de gemiddelde duur van 7 tot 9 maanden nog een kwartaal de tijd voordat deze bodemt. Veel zal afhangen van de verkiezingen in de VS. De bodem zal waarschijnlijk wel vallen voor de verkiezingen van 3-11 en de onzekerheid in zich hebben wat de uitslag zal zijn.
Wij verwachten daarom niet veel aderlatingen meer.

Wat wij doen kunt u ook!
Het is
  niets anders dan koerspatronen rangschikken, zodat er orde, regelmaat en structuur is in de chaos.
Bepaal de Primary met behulp van de Ultimate Oscillator(U. osci) met gemiddelden 5, 8 en 13,
Ga op zoek naar een LowestLow in een reeks. Daarmee kunt u de Primary s indelen.
Binnen de Primary s zoekt u naar regelmatige bodems van de Minute/ Minor. De methode van de matroesjka poppetjes.
Cycle bodems analyseert u met de weekgrafiek. Cycle bodems tonen veelal positieve divergentie in de U.osci. Gebruik AEXcel als naslagwerk.
 
De eenvoudigste weg is u kosteloos te registreren bij investing.com. Betaal voor reclamevrij 57,- per jaar. Dat is wel de moeite waard. Geen kermis op uw beeldscherm.
Maak de grafiek door bij markten op de aex te klikken. U ziet rechts boven een wolk met een witte pijl en zwarte pijl voor down- en upload. Ziet u deze wolkjes dan kunt u de lay out van de grafiek bewerken. Doet u dat met PC of Laptop. Sla deze op en geef hem een naam. Dagelijks heeft u dan op uw  smartphone of tablet inzicht in de stand van zaken en kunt u onze analyse beter volgen.
Of ons andere inzichten geven. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. 

Klik op onderstaande grafieken voor vergroting. U vindt daar aanwijzingen

Helaas gaan we niet alles voorkauwen. Neem d e moeite de grafiekmogelijkheden te onderzoeken.

Succes

Vooruitblik week 30

De 4e Minute/Minor tekende zich af 10-7, maar er was geen lowestlow in de U.osci. Erna lijkt het een vlooienspel van kleine bars. In ieder geval wordt met man en macht voorkomen dat het bearische wigpatroon geldig zou worden. Ook het bearische wigpatroon van 16-3 naar 14-4 werd ongeldig gemaakt. 15-4 werd inderdaad het patroon bevestigd en viel de index 17 pnt. van close naar close. Maar onmiddellijk werd de daling gepareerd. Er ontstond een zijwaarts patroon van een maand.
De structuur van 4 Minutes/Minors wordt nu doorbroken.
Dat 10-7 geen Primary bodem was wordt bevestigd door het zijwaartse patroon erna. Vanuit een Primary bodem is de turnaround feller. De EU top
zou een mislukking kunnen worden.
Die teleurstelling kan zich maandag uiten in een verkoopgolf en daling van de Euro. Maar dan zal Lagarde waarschijnlijk onmiddellijk ingrijpen en de markt verruimen.
De AEX zou toch nog een Primary bodem aantikken, dat zal kort en krachtig zijn. De top is geheel aan het einde gespot, wat doorgaande kracht aangeeft. Aannemelijk is dat daarna een melt-up start. Geeft deze een top aan het einde van de Cycle, dan zal de Kitchin-bodem niet met deze  Cycle-bodem samenvallen.
Desondanks moeten we alert blijven op stijgende PMI s, want dan zouden we de Kitchin-bodem hebben gemist. Onze redenatie was dat van de Kitchintop naar Kitchinbodem gemiddeld 275 dagen was met een minimum van 109 dagen en een max. van 915 dagen. Van 17-2- naar 16-3 = 28 dagen. Dan lijkt een Kitchin-bodem op 16-3 toch een utopie.

Vooruitblik week 29

De AEX future perste er vrijdagavond tijdens de avondsessie nog eens 3/4 procent bij.
Heel bijzonder. Kijken we naar de weekgrafiek, dan zien we geheel aan het einde een HighestHigh in de Primary. We vragen ons dan af hebben we een Primary bodem gemist?
We hebben het steeds gezegd. Net als alle voorgaande dalingen aan het einde van de Primary's en laatste 2 Cycles. Geheel aan het einde in 1 streep verticaal omlaag.
Het is vrijdagavond dat we dit schrijven, vanwege een korte break. Er zou dit weekeinde  een event kunnen zijn die de nekslag geeft.
Omdat de late top op doorgaande kracht duidt, zal er na de Primary bodem nog een melt up kunnen zijn.
In de VS zien we het vertrouwen duidelijk in de technologie aandelen. Een Nasdaq die nieuwe ATH s maakt. Dat zal hoogstwaarschijnlijk overwaaien naar Europa. Het vertrouwen dat de nieuwe technieken ons uit de crisis kunnen halen, maar die ook banen gaan kosten. Dat laatste is straks de teleurstelling als blijkt dat de bestedingen niet omhoog gaan en er nog meer gespaard wordt ipv uitgegeven.  
Nogmaals we blijven volharden in de structuur van de cycli. Dan is dit naar onze mening de laatste Minute/Minor in deze Primary, welke maandag of dinsdag een veer moet laten richting het 38,2 retracement niveau van de stijging vanaf grofweg 500 naar 580 = -30. Laten we inschatten tussen AEX  550-555 a.s. maandag of dinsdag.

Prognose week 28

Het wachten is op de top van de 4e Minute/Minor schreven we vorige week. Nou die kwam laat op vrijdag. Dat is behoorlijk bullish. Met de toppen op 5-6; 23-6 en j.l vrijdag op 3-7 kun je ook stellen dat het een maand accumulatie is voor een sprong hoger. Maar dan toch eerst nog een laatste uitschudding voor de Primary bodem. Zoals we blijven volharden in de fractal zal dit dan geheel aan het einde gebeuren met 1 streep omlaag. Waarna een krachtig herstel zal plaatsvinden.
Kijkend naar de maandgrafiek waar we vorige kop/schouder patronen hebben ingetekend komt enige twijfel naar voren. Immers de kop nu op 632 steekt er niet echt duidelijk boven uit.
Wanneer er nog een hogere top zou moeten komen. Dan zou de Kitchin bodem toch op 16-3 zijn gevallen. De PMI in de VS als graadmeter staat in juni weer duidelijk boven 50. Ook in Duitsland vindt een sterk herstel plaats. Een gemiste kans? Is er zo n vertrouwen in de markt dat de (bio)technologie een sterk herstel geeft de komende jaren? De Nasdaq bewijst dat. De feiten zaaien behoorlijke verwarring in ons bearisch denken. Wat we waarnemen is namelijk niet bearisch. i) late toppen ii) PMI boven 50 iii) Correctie 16-3 voldoet aan het 35% gemiddelde voor een Kitchin-correctie. iv Rond Kitchin bodems wijzigt de structuur.  v) meervoudige toppen en hogere bodems vanaf 5-6 welke duiden op accumulatie. vi)voldoende liquiditeit in de markten.
Toch wachten we af wat de Primary correctie wordt voordat we echt bullisch worden. Deze zou er toch moeten komen, want de structuur was erg standvastig de afgelopen maanden. De Primary's waren vanaf 15-8-2019 49, 61, 59, 45 en 59 dagen. Maandag is dag 53, dus aannemelijk is dat de Primary  voor medio juli is gefinished. 

Prognose week 27

Het wachten is op de top van de 4 Minute/Minor. Blijft de top onder de vorige top op 576 en vormt deze zich vroeg. Stel max maandag/dinsdag a.s. dan zal er zeker een sell off  zijn naar de Primary bodem, die wij rond AEX 520 verwachten. Geen crash want de top van deze Primary was laat dat betekent doorgaande kracht. De Primary zal naar verwachting onder de 60 dagen zijn. Dus voor medio juli. Het maximum in deze reeks vanaf de zomer 2019 is 3 weken.

Prognose week 26

In de regelmaat vanaf 15-8-2019 is de langste Primary 61 dagen en de kortste 45. Morgen 22-6 is het dag 39. Duidelijk een andere regelmaat dan de Primary s voor de Cycle bodem van 15-8-2019. Ervaring heeft geleerd dat de duur en structuur van de Cycli wijzigen rond de Kitchin-bodem.
Maar 16-3 was volgens ons geen Kitchin-bodem. Dat baseren we op de regelmaat van de GrandCycles (4 in een Kitchin) en ii) de lengte van de top naar de bodem, die gemiddeld 275 dagen is. Er was een in de reeks vanaf 1987 een erg korte van 109 dagen. Maar 1 maand zoals van 17 feb. naar 16 maart, lijkt ons te kort. Mocht de Kitchin in oktober/november vallen dan zou er een vroege top moeten zijn in deze Cycle. Dat zou dan de top op 573 van 5-6 j.l. ikunnen zijn. Dan hebben we nu tevens een ijkpunt. Immers gaat de AEX boven deze top uit komende week dan gaan we richting de helft van de Cycle. Voor de Primary geldt dan zeker een late top en gaat de AEX waarschijnlijk na de Primary bodem het koersgat 603-613 opvullen.
Ook wat betreft onze fractal van vorige week, had er afgelopen week een verticale stijging moeten zijn die de AEX kort boven de 573 top had moeten brengen. Maar zeg nooit, nooit in deze markt 2-tot 3 % 
stijging en de AEX bereikt 590. Voor het fractal scenario kijken we maandag en dinsdag nog de kat uit de boom. Als de fractal week-= daggrafiek is; dan waren het vanuit de 28-12-2019 bodem 63 weken tot 16-3-2020.
Dan nu 63 dagen voor een Primary-bodem is medio juli. Toont de fractal een gelijk beeld dan zou 
de daling in een week moeten plaats vinden.
We gaan het beleven de komende 4 weken. Nu is men nog te bearisch. Hierop gaat de AEX on the wall of worries juist hoger; is de ervaring.

Prognose week 25

We herkenden het koerspatroon in de daggrafiek vanuit de bodem van 16-3 in de weekgrafiek Fractals zijn gelijkvormig en dat kan op verschillende schalen zijn. Met de daling vanuit de top op 17-2 was B ook gelijkvormig met A in de uurgrafiek.
Wij denken dat vrijdag j.l op 535 de 2e Minute/Minor is gebodemd op dag 16.
De fractal met de weekgrafiek zou inhouden dat de AEX nog een sterke beweging omhoog maakt in de 3e Minor. Waarna de 4e in 1 streep omlaag de Primary bodem kan markeren in de 2e of 3e week van juli. Dat wil niet zeggen eenzelfde grote daling als in feb/maart. Maar wellicht een gelijkvormige structuur.
Met de fractal of noem het wensgedachte of synchroniciteit hebben we nu 2 ijkpunten. i) wordt het koersgat van 551>558 van 11-6 gevuld en gaat de AEX rechtsomkeert; dan is de top in de Cycle waarschijnlijk  gevormd op 5-6.
 ii) wordt de fractal beloond met een laatste felle stijging richting AEX 600+; dan is aannemelijk dat het patroon wordt afgemaakt met een streep omlaag naar de Primary bodem in de 2e of 3e week van juli.
i) heeft de voorkeur omdat de top in de Minor/Minute op dag 9 al werd gevormd. Niet zoals de voorgaande geheel aan het einde.
Dan volgt nog minstens 1 Primary maar aannemelijk is 2 met uiteindelijk een Cycle bodem in oktober/november. Wellicht weer als 1 streep omlaag als gevolg van de vrees of uitbraak van een 2e pandemie golf. Is dat het geval; dan zijn de rapen gaar.
 
Prognose week 24

27-5 was na 13 dagen een Minute/Minor bodem. Geheel aan het einde de top geeft de doorgaande kracht bij de kopers aan. En ook de actuele 2e Minute lijkt af te stevenen naar een late top want deze is maandag op dag 12. Er ligt nog een koersgat tussen 603> 613. In oktober 2007 werd de daling vanaf de top op 563 in juli 2007 nagenoeg geheel gecorrigeerd. Daarna begon de grote afdaling, met uiteindelijk de crash in 2008 toen de markten in geldnood kwamen na het faillissement van Lehman.
Je zou zeggen dat de gevolgschade van de pandemie al weer uit de beurskoersen is gehaald. De markten lijken voor te sorteren op een nieuwe technologische investeringsgolf getuige het ATH in de Nasdaq.
Het lijkt daarom ook veel op de V bodem van 1998 met daarna in 2000 nog een hogere top. Maar de correctie van de top in juni 1998 naar de Kitchin bodem toen was tenminste nog 109 dagen.
De euforie in de techfondsen erna lijkt op hetzelfde herstel nu en toen kwam er nog een overdrijving achteraan. Het zou ASML gewoon kunnen laten verdubbelen vanaf de bodem van 16-3 op 180. En wij toen denken dat kan nog naar 120. Zo zie je maar teveel denken over de beurs en (bedrijfs)economische risico's, maakt je nog geen goede belegger. Opportunistisch ondernemerschap op basis van inkopen op de lows bied meer soelaas. 
Na deze rally die het 61,8 retracement niveau duidelijk overschrijdt vraag je je af stond de Kitchin- en Juglarbodem er 16-3. Zo'n snelle correctie vanaf de top naar een Kitchin bodem hebben we nog niet gezien in de statistieken van de afgelopen 30 jaar.(zie maandgrafiek).
Aan de 35% crash, zoals het gemiddelde is in het staatje, daar is wel aan voldaan. Achteraf kunnen we zeggen dat de crash een plotselinge teleurstelling was op het prosperity4ever gevoel dat de samenleving maakbaar was. En nu blijkt dat het toch zo is door opnieuw geld te strooien. Als dat vertrouwen blijft dan wordt het beleggen op de <wall of worries>. Dat bevordert in ieder geval de beweeglijkheid. Als ijkpunt rest nog de PMI s. De PMI van Duitsland was al uit het dal geklommen. 
Inmiddels is de Cycle op 1/3 van de gemiddelde lengte. Maar in de onderliggende cycli met name de Minute/Minor zien we nog altijd late toppen. Aannemelijk is dat komende week er een kleine terugslag is voor de 2e Minute/Minor bodem. Dan zal het zijwaarts worden tot de eerste halfjaar cijfers komen die vervolgens een forecast zullen geven voor geheel 2020. Veel zal dan afhangen van de hoeveelheid winstwaarschuwingen.

Prognose week 23    

Maandag 1-6 is het dag 18 in de Minor. De correctie 27-5 lijkt na 13 dagen de 1e Minute/Minor bodem in deze 2e Primary. De top was geheel aan het einde, dus aannemelijk is dat de AEX volgende week hoger gaat. Hoe lang dit feestje van de marketmakers/hedgefunds doorgaat is de vraag. Zolang er genoeg geld wordt gestrooid zijn de markten maakbaar. Pas wanneer er geldnood is, komt er een 2e dalingsgolf. Toen in de DAX een H&S patroon zichtbaar was werden alle zeilen bij gezet om dat te pareren. Dat bracht ons naar de maandgrafiek. Na de H&S patronen bij de vorige correcties; is er nu maar een laag hoofd. In ieder geval is aannemelijk dat de AEX komende week de rechterschouder vormt. En dat zou best wel eens terug kunnen naar 560-580.
Eerst pas wanneer de 2e kwartaal cijfers bekend worden en prognoses voor het hele jaar komen, kan de markt de gevolgschade van de pandemie serieuzer in prijzen. Bij deze koersen lijkt er geen gevolgschade van de pandemie te zijn. Dus nogmaals het zijn steeds late toppen, die doorgaande kracht tonen. Dan kunt u ook redeneren, dat was ook de top van de Cycle per 17-2. Een maand later stond er de bodem. Die late top geeft doorgaande kracht aan. Het gaat te ver om een hogere Cycle te boven 630 te prognosticeren. Dan zit je in dezelfde emotie, dat je bij AEX 390 nog lagere koersen verwachtte. Emotie is een slechte raadgever. We moeten dit toch als een bearmarktrally beschouwen die nu toch wel voor de helft van de Primary zijn top zou moeten bereiken. Want weer geheel aan het einde lijkt ons onmogelijk. De helft bij de huidige structuur is 30 dagen na 14-5. Dus medio juni moet het feestje toch wel over zijn en zou de afdaling naar de 7e Cycle in deze Kitchin kunnen starten.


Prognose week 22
  
Vorige week schreven we: Uiterlijk de 1e helft van de week, mooi voor het lange weekeinde zou toch de Primary bodem moeten vallen onder AEX 491.Dit gebeurde niet en toen de index zijn vorige top overschreed werd duidelijk dat we de Primary bodem hadden gemist. De DAX, S&P, Dow etc. noteerde wel lager dan de 3e Minor bodem. Uiteindelijk hebben we de Primary op de lowest Low in de reeks van de U.osci gesteld op 14-5.
Het gebied tussen 525 tot 530 laat nu 3 toppen zien. Aan de onderkant wordt op 490 het aanbod goed opgenomen. Er is een zijwaarts trendkanaal. De markt wacht af wat de gevolgschade is. De markt zal dan waarschijnlijk leeglopen naar de Kitchin bodem. Geen crashes meer, alleen aan het einde van een Cycle is er dan nog kans op een mini crash. De markt crasht wanneer deze in geldnood zit. En we zien dat de markten voortdurend worden gevoed. Dus het wordt leeglopen tot een  bank of hedgefund omvalt. Berichten over vaccins zullen plotselinge opveringen geven.
Maar overeind blijft dat de gevolgschade fors zal zijn en langduriger dan de vorige crisis, omdat het banenverlies veel groter is en bestedingen veel langer laag blijven. Daarbij komt dat de belastingen omhoog gaan. 25 % BTW gaan we nog zien. Gemeentelijke belastingen welke omhoog zullen gaan. Allemaal remmend op de bestedingen.
Houden we vast aan de structuur van 4 GrandCycles in een Kitchin dan zou de bodem wel eens pas in het voorjaar van 2021 kunnen vallen. Deze Cycle een bodem eind september en dan nog een korte afsluitende, is de wensgedachte. AEX onder 200  bijvoorbeeld zou daar bij passen.

Prognose week 21

Rond AEX 500 is de daling 20%. De Nasdaq slechts 8%. ASML geeft nog geen krimp. Het lijkt of dat er wordt afgerekend met oude economie aandelen. Het vertrouwen blijft in de technologische ontwikkelingen welke ons op een hoger welvaartsniveau zou moeten brengen; zo denkt men waarschijnlijk. Algorithmen, blokchain dat zijn zaken die de platformeconomie rendabel kan maken.  Een platform heeft het karakter van een marktplaats en kan nieuwe vormen van delen, samenwerken en diensterlening mogelijk maken. Die platformeconomie levert maatwerk.
Maar intussen zal de schuldenballon van de oude economie moeten leeglopen. IMF en CB's zullen er alles aan doen de zaak niet te laten imploderen. Het is voorlopig geld erin pompen of verzuipen.

Terug naar de cycli. Uiterlijk de 1e helft van de week, mooi voor het lange weekeinde zou toch de Primary bodem moeten vallen onder AEX 491. Daarna weer omhoog. Dat kan nog even doorgaan of zijwaarts tot de Q2 cijfers er komen. Dan start men met extrapoleren en komen de winstwaarschuwingen. Dan zal de AEX leeglopen naar de Kitchin-bodem.

Prognose week 20

Na de Cyclebodem van medio augustus 2019, verkortten de Primary s naar een krappe 2 maanden. De reeks was 49,61,59,45. Erevaringregel is dat rondom kitchin bodems de lengte en structuur wijzigt, maar 16-3 was nog geen Kitchin-bodem. Dat wordt bevestigd in de stijging uit de 16-3 bodem. Immers de gevolgschade zal enorm zijn, maar de markten zitten nog in de ontkenningsfase. Met de Q2 cijfers zal het besef groter worden en zal de beurs verder leeglopen naar de Kitchin-bodem. En dat konden wel eens 2 Cycle s worden. Deze redenering valt terug op de regelmaat van 4 GrandCycle s in een Kitchin; en elke GrandCycle bestaat uit 2 Cycle s. 16-3 was naar onze mening de 3e GrandCycle. Dan zouden daarna nog 2 Cycle s volgen. De gevolgschade gaat zich de komende tijd tonen.
De betaalbaarheid van de overheidshulp in de toekomst zal voor u en ik zijn o.a een BTW-verhoging,
Op naar de 25%. Gemeentelijke belastingen die omhoog gaan etc. etc. Hogere lasten, afnemende bestedingen, lagere prijzen, lagere winsten, lagere lonen etc etc. U begrijpt het al er ontstaat een zich zelf versterkende neergaande spiraal. Deflatie genaamd.
Helaas,...... terug naar de Cycli. 4-5 bodemde de 3e Minute/Minor in deze Primary. De reeks hiervoor bestond steeds uit 4 Minutes/Minors. We stapten op 16-3 even van de structuur af door de gebruikelijke positieve divergentie in de U.osci tijdens de finish van de Cycle. We houden ons nu vast aan de structuur. De actuele 4e Minute/Minor brengt ons naar de Primary bodem. Deze zal duidelijk boven de 16-3 bodem gaan vallen. We voorspelden al eerder rond de expiratie van mei, maar wellicht maandag erna.

Prognose week 19

We kregen afgelopen week een 2e aanwijzing dat 16-3 de Cycle bodem was. De 3e Minor topt laat net als de vorige 2. Er is nog steeds doorgaande kracht. Maar wellicht na maandag nog wat lager te gaan, start de 4e Minor in de Primary. Deze zou in 1 of 2 dagen een top moeten zetten onder de vorige top.
Dan is het in 1 streep omlaag naar een Primary bodem. Waar die gaat vallen? Menig analist gebruikt de fibonacci verhoudingen 38,2 %, 50% of zelfs 61,8% x de stijging vanuit de 16-3 bodem.

We hebben dus komende 14 dagen een belangrijk ijkpunt. Wordt dit een Primary bodem die duidelijk boven AEX 389 finished, dan is de Cycle bodem per 16-3 zeker.

16-3 is dan ook de 3e GrandCycle bodem gevallen. De structuur van 4 GrandCycles in een Kitchin zegt dan dat er nog 2 Cycles volgen naar de Kitchin-bodem. Dat wordt dan voorjaar 2021. Een Kitchin van 60 maanden! Het lijkt ons dat de ontkenningsfase niet zo lang duurt.

Prognose week 18

We hebben afgelopen week ons berenhoofd leeg geschud en de Cyclebodem op 16-3 gesteld. Aanvankelijk lieten we ons leiden door een mogelijk positieve divergentie in de U. osci. Maar  in de eindfase van een Cycle passen geen late toppen in de Minute/Minor. De daling had neergaande kracht moeten hebben middels vroege toppen in de Minutes/ Minors.
AEX zal zeker nog terug vallen met de a.s. Primary bodem in te schalen medio mei.
Wanneer dan het 0,618 niveau 430-440 in zicht komt en kopers pakken de draad weer op, dan is daar een hogere bodem gevormd en gezien de tijd in de Cycle is dat een ijkpunt dat de Cyclebodem er stond op 16-3. Het eerste deel  van de Cycle veelal een derde deel is stijgend. Dat is dan medio juni. Als de infecties als sneeuw voor de zon verdwijnen en de terrassen open kunnen dringt men zich weer moed in en is de economische gevolgschade even op de achtergrond. Wanneer de 2e kwartaalcijfers meer zicht op de zaak geven komt het besef weer terug.
Dus de 7e Cycle in deze Kitchin is gestart. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze een vroege top geven in juni, maar nog eenmaal een aderlating naar de bodem van deze Primary. Naar verwachting 430-440. Elke hogere bodem is bullish voor de korte termijn.
Dan wordt u natuurlijk nieuwsgierig waar zou de Kitchin-bodem vallen. Statistisch zien we in het schema geprojecteerd in de maandgrafiek, dat gemiddeld 275 dagen na de top de bodem valt. Dat is dan de mediaan, de middelste waarneming. Wat we ook analyseerden is dat een Kitchin veelal uit 7 Cycles bestaat. Dus dat valt mooi samen. 9 maanden na 17-2 is medio nevember en een Cycle gemiddelde van 238 dagen na 16-3 brengt ons ook naar medio november. Maar dat is statistisch gebaseerd op resultaten uit het verleden en dat is geen garantie voor de toekomst.
 

Prognose week 17

15-4 viel de AEX uit de wig, maar de daling werd tegelijk gepareerd door 2 candles met een geringe uitslag op de dag. 15-4 was de 2e Minute/Minor in de actuele Primary. Maar hoe lang wordt deze Cycle of stond de Cycle er toch per 16-3. We hebben ons laten leiden door de gedachte dat er een positieve divergentie zou moeten zijn in de U.osci. Zoals veelal het geval was bij de vorming van de Cycle bodem. De lengtes van de Cycles in deze Kitchin zijn 239, 263, 276 en 231. Wanneer de structuur van deze Primary wordt afgemaakt dan is dat minimaal (15-4)+ (2 x 14 dagen)= 13-5. De Cycle is dan  272 dagen en de Primary 58 dagen, dat valt mooi in de reeks. Ijkpunt voor dit scenario is dat de index geen hogere top meer maakt. De top van de actuele 3e Minute/Minor is dan na 2 dagen gevormd. Als 2e ijkpunt zou de grafiek van de VAEX vanaf maandag parabolisch moeten gaan stijgen. Vormt de VAEX alsnog punt e in de grafiek dan wordt het allemaal uitgesteld en stond de Cycle bodem er toch 16-3 ondanks onze wensgedachte van een positieve divergentie in de U.osci. De Kitchin/Juglar Cycle staat er nog niet na deze Cycle bodem. De economische slachtoffers van deze pandemie moeten nog vallen. En dan komt men er achter als de winsten 50% zijn gedaald dat deze daarna 100% moet herstellen om op hetzelfde niveau terug te keren. Dan realiseert men zich dat het een illusie is en hoop slaat om in vrees.

Prognose week 16

Het was theoretisch goed uitgewerkt vorige week, maar maandag weerlegde de markt de theorie.
De AEX koerste gelijk hoger en brak zelfs door de 500 grens. Qua structuur was 16-3 een Cycle bodem, maar ons berenhoofd twijfelde. We vonden daarbij steun bij de positieve divergentie welke bij dergelijke bodems zich voor doet. We bedoelen een lagere AEX maar een hogere bodem in de Ultimate Oscillatoir (U.osci). Dat was niet het geval op 16-3 en bracht ons in de verleiding de structuur te verlaten. Een ding is wel duidelijk dat de gevolgschade van deze crisis groot zal zijn. Dat zal uitmonden in een Kitchin bodem in oktober of wellicht 2 Cycles verder in het voorjaar van 2021.
Dit is nog geen Kitchin bodem. Van de Kitchintop naar de bodem ervan is gemiddeld 275 dagen. De kortste was 109 dagen. Dus ruim 3 maanden na de top in februari. De aanstaande bodem is tevens een Juglar-bodem. Google maar eens op Juglar cyclus. A.g.v. deze crisis zal men op nieuwe technologieen investeren die een groei c.q. grotere arbeidsproductiviteit zal geven in het volgende decennium. Administratieve processen verminderen bijv. dmv blokchain. 5G zal zijn werking hebben op de informatie- en data technologie. Maar ook direct marketing, logistiek. In de techniek 3D printing. De gezondheidszorg zal efficienter worden etc.
Maar goed teug naar de cyclische analyse. We hebben een nieuwe wensgedachte uitgewerkt. Dit keer de volatiliteit index van de AEX (VAEX). Duidelijk is een vlagpatroon te zien. Dat is een halfmast patroon. Halverwege een koersbeweging.Die beweging is omhoog.
Een vlag en een wimpel heeft veelal een 5 patroon abcde in zich. In een wimpel kan een Wolf wave ontstaan. Dat is hier niet het geval; dus de ijkpunten welke we uitrekenden is slechts een wensgedachte om zaken te kunnen ijken. In de koers grafiek zien we al een abcde in de wimpel vanuit de 16 maart bodem. Dan zou het na Pasen niet meer herstellen en tonen we u als cliffhanger de vergelijking met 1987 van mijn collega. U begrijpt dat punt 101 een ijkpunt is net als 19-2 j.l ,29-7-2019 en 10-8-2015. Er zijn er zeker meer te vinden voor een val. Even een kleine opleving; hoogmoed komt voor de val.

Prognose week 15

Deze Cycle heeft veel fractals in zich. Zijn het wensgedachten of toch synchroniciteit?
De Primary s gaven al aan hoe de Cycle-finish zou zijn.Toegegeven zo n streep als deze Cycle-finish hadden we ook niet verwacht. Goed op 14-3 lieten we een fractal zien en voorspelden een bodem op 370-380 binnen 5 tot 8 dagen. Het werd 390 direct na het weekeinde.
We hebben een nieuwe cliffhanger als wensgedachte.
Laten we deze eens uitwerken met fibonacci ratio s
Een veel voorkomende ratio tussen de golfen is (golf1+golf3):golf5 = 1:0,618
Die ratio laat zich als volgt in de praktijk berekenen:
Golf-1 : 632,12-530,14  = 102
Golf-3 : 562,26-389,60  = 172
                                   274 x 0,618 = 169
Dat voldoet aan de EW regel:
in een 5 beweging neigen 2 golven naar gelijkheid.
In bovenstaande berekening dan Golf 3 en 5
Golf-5 : 486 -169 geeft als koersdoel AEX 317 Nu nog even de datum!
 
Hiervoor nemen we de ratio: (A+C):B = 1:1
Golven (1+2) lengte: 17 dgn = golf A.
Golven (3+4) lengte: 26 dgn = golf B. Dus 17 + C = 26 Daaruit volgt dat C = 9 dagen.
De top in de actuele Minor werd al na 1 dag gemaakt. Dus 31-3 + 9 dagen = 9 april. 
Vanaf de slotstand vrijdag 471,46 gerekend, zou de AEX in dit scenario nog voor Pasen 154 AEX punten kunnen dalen.
Een laatste paniek in de markt. Dat moet uit de VS komen of een nieuwe Corona haard in China?
Voor bovenstaande berekeningen nog even onze Disclaimer

Prognose week 14

Vorige week schreven we <Voor ons dus of een bodem de eerste helft van volgende week. Zo niet dan stond de Cycle bodem er op 16-3 op AEX 390; nipt boven de Kitchin bodem van februari 2016>.
Dat is op basis van de structuur welke we zien vanaf de vorige Cycle bodem aug. 2019. De structuur was 4 Minutes/Minors in een Primary. De Primary is duidelijk korter geworden dan in vorige Cycles. Steeds bestond een Cycle uit 3 Primary s. Nu duidelijk meer; logisch want de Minute/Minors zijn korter. In 1e instantie gingen we uit van 4 Primary's in een Cycle, In dat geval is maandag dag 59. 16-3 een bodem is erg kort na 45 dagen daarom telden we door.
Een ander uitgangspunt is dat deze daling aannemelijk maakt dat er positieve divergentie in de U. osci zal zijn op de bodem. Dus een lagere bodem in de AEX koersgrafiek en een hogere bodem in de U. osci.
Dat houdt in dat de AEX lager gaat dan 390 van 16-3. Dan is de beweging omlaag een 5 beweging. In een 5 beweging is 3 veelal de langste ( -172). Een andere regel is dat in de  5 beweging 2 tenderen naar gelijkheid.
2 en 4 zijn niet gelijk. Blijft over gelijk aan 1 of 3 ca. -100 of ca. -172.AEX -100 vanaf top 4 brengt de AEX niet lager dan 16-3.
Dus kennelijk ca. -172, uitkomend op ca. 310. Wij gaan voor een AEX van 320 voor of direct na Pasen. 

Prognose week 13

Naar onze mening zijn de komende week cruciaal. Immers in de regelmaat vanaf 15-8 vormt de AEX de 4e tevens laatste Minor/ Minute van deze Primary en tevens Cycle.
Bij voorkeur zien we positieve divergentie in de  Ultimate Oscillator. Maandag 23- of dinsdag 24-3 lijken ons de laatste 2 dagen voor een uitschieter. I omlaag. Immers de Minor is dan respectievelijk 24 en 25 dagen. De regelmaat vanaf 15-8 was 2 tot 3 weken. De langste was 25 dagen en markeerde de bodem van 31-1. Kijkt u AEXcel erop na.
Voor ons dus of een bodem de eerste helft van volgende week. Zo niet dan stond de Cycle bodem er op 16-3 op AEX 390; nipt boven de Kitchin bodem van februari 2016.
Maar dit is nog geen Kitchin bodem. Deze gaat in september dit jaar of zelfs maart 2021 vallen fors dieper dan de Kitchin bodem van 2016. Dus de paniek hoeft er nu nog niet te zijn. Er is hoop bij beleggers op de uitkomst van de verruimingen. Duitsland kondigde aan zelfs aandelen op te kopen als ondersteuningsmaatregel.
Blijkt na enkele maanden dat de verruimingen niet hebben geholpen, dan slaat de paniek echt toe.
  

Prognose week 12

Het mag duidelijk zijn dat deze gedwongen vraaguitval een kwartaalverlies gaat geven voor de bedrijven. In hoeverre daar een buffer voor is of een handreiking van de overheid wordt gedaan, zal aantonen hoe veerkrachtig de wereldeconomie is. De aandelenmarkt denkt van niet. Mocht het wel snel opgelost zijn dan zal er een heftige beweging terug zijn.
Maar dat de PMI s, als graadmeter voor een Kitchinbodem, de komende maanden onder de 50 zullen noteren is wel duidelijk.
Even onze waarnemingen en ervaringen op een rij:
1 Rond de Kitchin bodem veranderen de samenstelling en regelmaat van de cycli. Dat zien we in deze
   Cycle vanaf aug. 2019. Korte Minutes van 2 tot 3 weken zijn terug. De Primary s zijn korter.
   De regelmaat is 4 Minutes in een Primary en 4 Primary s in een Cycle.
2 Vormt er zich nu een Kitchin bodem? Wij denken van niet, want over 30 jaar gemeten is de
   gemiddelde lengte(mediaan) van de top van de Kitchin naar zijn LowestLow 275 dagen. (zie schema
   maandgrafiek. De top was begin februari + 9 maanden=november.
3 Gemiddeld 7 Cycles vormen een Kitchin. Binnenkort bodemt de 6e Cycle.
4 2 Cycle s vormen een GrandCycle. Steeds zijn er 4 GrandCycles in een Kitchin.
   Nu bodemt de 3e GrandCycle. Er kunnen dus zelfs nog 2 Cycles volgen met een Kitchin en tevens
   Juglar bodem in het voorjaar van 2021.
5 De finish van de Primary s in deze Cycle vanaf aug. 2019 waren steeds op het einde in een
   doorgaande beweging. Dat is te beschouwen als een fractal van de beweging die de AEX nu naar de
   Cycle bodem brengt.

In de uurgrafiek zien we dat A=C in de ABC beweging vanaf de top in februari. Vrijdag lijkt het begin gemaakt van de 2e correctie (D) in de vorm van een abcde omhoog gerichte wimpel.
Dat is nu het dilemma! Wordt de daling een 5 poot of is de daling voltrokken.
Voor een 5 poot geldt ook dat 2 poten tenderen naar gelijkheid. Dat lijkt bewezen met de uurgrafiek analyse. De 5e poot kan er geheel anders uit zien. Bijvoorbeeld een streep omlaag als laatste uitschudding. De 5e poot heeft niet veel tijd meer gezien de regelmaat (4 minutes/minors in een Primary) in de daggrafiek. De langste minutes/minors in deze Cycle waren 21 en 25 dagen. Maandag is dag 17. Dus op expiratie of de maandag daarop kan de bodem van deze Cycle er staan. En die zou wel eens op de vorige Kitchin bodem kunnen liggen te weten AEX 378. De daling vanuit de top is dan -40%
Uit onze waarnemingen weten we ook dat wanneer de correctie geheel aan het einde van de cyclus is we kunnen spreken van doorgaande kracht en de cyclus erna een hogere top zal geven.
Dat lijkt ons nu een utopie. Immers we hebben geanalyseerd dat de volgende of daarop volgende  Cycle ons naar de Kitchin-bodem brengt. Dan zal de top van de volgende Cycle niet meer boven 630 uitkomen. Maar laten we daar nog niet op vooruit lopen. Eerst zien waar de bodem valt. Zoals we analyseerden binnen 8 dagen.      

Prognose week 11

Vorige week maakten we een wat langere doorkijk waar de Kitchin zou kunnen bodemen.
Het mag duidelijk zijn dat de komende maanden de PMI duidelijk lagere cijfers zal laten zien nu de AEX de aankomende recessie inprijst.
De mediaan van het gemiddeld aantal Cycle s in een Kitchin is 7. We verwachten de 6e Cycle bodem in deze Kitchin binnen ca. 10 dagen. Maar dat lijkt ons nog geen Kitchin. En let op! de komende Kitchin wordt hoogstwaarschijnlijk ook een Juglar. Wat betekent dat? Dat betekent dat er na deze Juglar bodem een investeringsgolf in nieuwe technieken een groei impuls moet geven. Wellicht blockchain waardoor versnelde logistiek, vervallen van administratieve processen, modulaire productie die duurzamer gebruikt kan bevorderen etc. Dat als onderdeel van de ICT productiviteitsverbetering t.g.v.kapitaal maar niet t.g.v. arbeid. Dus geen aantrekkende consumptie maar eerder afnemend ondanks de lagere prijzen door deflatie.
Wanneer dit een Juglar bodem wordt dan is aannemelijk dat de bodemvorming langer is dan de aanstaande Cycle bodem. Hieruit concluderend zou
er dus een 7e Cycle kunnen volgen. Een andere statistische benadering is het aantal GrandCycles in een Kitchin. Empirisch hebben we bepaald dat 2 Cycles een Grand Cycle is en 4 GrandCycles vormen een Kitchin. Nu zou dan pas de 3e GrandCycle bodemen. Dan wordt deze Kitchin erg lang van ongeveer 60 maanden. Want dan zouden nog 2 Cycles volgen met een bodem in  het voorjaar van 2021. De Kitchins van 2003 en 2009 bodemden eveneens in maart.
Een andere statistische constatering is dat de lengte van de stijging in deze Kitchin 1.469 dagen is.
De gemiddelde dalingsperiode na een Kitchintop is 275 dagen. Ook dat voorspelt een 7e Cycle.
De kortste dalingsperiode was 1998 met 109 dagen. Dat was in 1x in de vorm van een salami crash. Dat is nu niet het geval. Het wachten is op sterke gezamenlijke stimuleringsmaatregelen van de CB s, waarop een V-bodem zichtbaar zal zijn en de correctieve fase omhoog net zo fel kan zijn als deze daling. Maar het zal een dead cat bounce zijn.
Het tegenargument dat Corona een virus is en dat bij hogere temperaturen en hoge luchtvochtigheid de infectiekracht afneemt. Dit hoopgevende signaal wordt minimaal in de media gebracht. Nee het lijkt erop dat de vrees moet blijven. Het lijkt daarom meer op een situatie waar men gepast misbruik van wil maken.
Maar goed nu even de horizon wat korter. We blijven stellen, dat komende 10 dagen de actuele Cycle gaat bodemen. Wanneer de AEX maandag onder de Cycle bodem van 15-8-2019 gaat is ons koersdoel de Cycle bodem van 28-12-2018. Zo niet dan vormt er zich wellicht een 2e bodem rond 530 en kalibreert de AEX de komende dagen. Eenzelfde patroon als aug. 2019. De valpartij van de koersen in China en Zuid Korea zijn verrassend beperkt. Er zal daar door de PBoC enorm worden gevoed. Maar dat de aankomende recessie een langer proces gaat worden is te verwachten .

Prognose week 10

In de verlate prognose van week 8 analyseerden we <wellicht dat de markt ons nog verrast met een sell-off>. Nou ja verrast? We analyseerden in weekprognose 7, de mogelijke fractals als voorbode van een grotere daling. Die kwam er, wat een kracht! Maar na ook de kleine sell-off in de edelmetalen
doet vermoeden dat er illiquiditeit is. Waarschijnlijk door margin calls welke dwingen tot liquidatie van posities. Er lijkt eenzelfde roll over als in 1987 te ontstaan. 
We hebben onder theorie in regel VI en VII gesteld dat rondom de Kitchin bodem de samenstelling en duur van de Cycli wijzigen. Welnu dat zien we in deze Cycle. De regelmaat en lengten van de cycli hebben gelijkenis met de Bullmarkt van de 90-er jaren. 4 Primary s vormen een Cycle en Minors van 3 tot 5 weken worden Minutes van 1 tot 3 weken. Dus hier een wijziging op de prognose van week 7,
waar we nog van de oude rangschikking uitgingen.
De Kitchin-bodem is in de maak zou je dan zeggen. Ijkpunt daartoe zijn PMI s onder de 50. Natuurlijk  zullen de PMI s komende maand onder de 50 noteren. Waarschijnlijk nog een Cycle er achteraan voor de Kitchin-bodem. Dan komen we uit in oktober.
Nu terug naar de daggrafiek. De structuur is duidelijk 4 Minutes/Minors in een Primary. De daling van afgelopen week is de 3e Minute/Minor. Dus blijven we strak in de leer dan komt er nog een afsluitende Minute/Minor. Dat strookt dan weer niet met hoe de Primary s als fractal finishten, als een streep omlaag. Maar laten we vasthouden aan de structuur van 4 Minutes/Minors in deze 4e Primary. De gemiddelde lengte van de Primary s in deze Cycle is 56 dagen; uitkomend op 27 maart.

Aannemelijk is dat de AEX de Cycle-bodem van 28-12-2019. Lijken 24 en 25 als rechter schouder door het  geweld weggevaagd te zijn. 26 voldoet wel weer aan het patroon; namelijk steun vindend  op het basement 16 en 18.

Prognose week 8.


Vandaag is het dag 18 in Minor en lijkt een Minor bodem in de maak. De bodem van 31-1 is een lastige. Qua structuur voldoet hij aan een Cycle bodem. Steeds 3 Primary s vormen een Cycle. Echter de lengte is met 169 dagen erg kort en ook de U.osci in de week grafiek was nog niet in oversold positie. Wellicht dat de markt ons nog verrast met een sell off en was de Primary na 59 dagen niet gefinished, maar een maand later.
Ook de turnaround van de U.osci in de weekgrafiek is niet krachtig. Het lijkt of er nog een uitschudding komt.
Een maand later begin maart zou kunnen. De vorige Cycle finishte ook in een 2 weekse felle daling.
Het Corona virus treft de economien in Azie hard. Stimuleringsmaatregelen worden genomen. China stimuleert hard, wellicht nog als laatste poging een devaluatie van de Yuan.


Prognose week 7

De bodem stond er vrijdag 31-1. Dat was de 3e Primary. Kennelijk heeft deze cycle 4 Primary s. Empirisch weten we dat rond Kitchin bodems de samenstelling en duur van cycli zich wijzigen.
Daar kunnen we iets mee.
Want...... kijkend naar de weekgrafiek toont de Ultimate oscillator nog geen bodempatroon c.q. LowestLow voor een Cycle bodem. Dan gaan we het met de waarnemingen invullen.

Steeds worden we geconfronteerd met, we noemen het, flashcrashes aan het einde van de Primary. Zijn dat fractals? Zou de Cycle en wellicht de op hande zijnde Kitchin bodem ook eindigen als een flashcrash zoals 1987 of 1998.
1987 voltrok zich in 6 weken. 1998 in 3 maanden. Is het Corona virus de aanleiding, dan staan de Centrale Banken onderling in overleg en klaar met injecties. Dus trekken de hedgefunds zich  terug dan kan er een kleine crash zijn die onmiddellijk wordt opgepakt door de CB s.
Immers in tegenstelling tot 1998 is dit een mondiaal probleem en niet een enkel hedgefund wat omvalt zoals in 1998.
Laten we dan eens kijken naar een typisch koerspatroon te weten het Three Peaks Domed House patroon. Een klassieker uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. George Lindsay herkende het patroon als regelmatige opbouw van bodem naar top en vervolgens weer een afbraak.
De rit van van 20 naar 23 is een steile. De top op 23 met de tussenstop 21>22 kan veel hoger liggen, als dat we nu positioneren. Wellicht brengt de AEX ons nog naar 700.
Aan u de keus, te veronderstellen dat het een tunnelvisie is veroorzaakt door een wensgedachte;
of dat het synchroniciteit is waarvoor we ons moeten open stellen.


Prognose week 6

Maandag opent de beurs in China weer en reageren op het corona virus en in de westerse wereld op de mislukte impeachment procedure van Trump. Vorige week waren we nog overtuigd van de laatste hyperbolische stijging. Maar dat scenario was een wensgedachte op basis van de statistische waarnemingen; uitgewerkt in de maandgrafiek.
Laten we eens kijken naar de regelmaat. Vanaf de Cycle-bodem op 15-8-2019 zien we een mooie regelmaat in de Primary. Steeds 4 Minutes/Minors vormen een Primary. In deze Primary is de AEX vanaf 6-1 in de 4e Minute/Minor. Dat is maandag dag 28 en de Primary heeft weer de korte regelmaat van ruim 2 maanden. De Cycle komt uit op 172 dagen. Er kan in de Minor nog een werkweek bij tot vrijdag. De Cycle is dan kort, maar het kan met 6 maanden (180 dagen)
Trump kan wel een uitschudding gebruiken in deze periode, als tijdens de verkiezingen NY maar weer een rit omhoog heeft gemaakt. In de VS is de PMI al sinds oktober onder de 50. Kijken we naar de fractale waarschuwingen welke plotselinge flashcrashes gaven aan het einde van de Primary c.q. Cycle, dan zou de komende daling fel en heftig en zich in een week kunnen voltrekken met een uitloop naar een Kitchin-bodem.

Prognose week 5

Beste mensen laten we eens kijken waar we staan. Naar onze mening wordt thans de 3e Primary gevormd in de Cycle welke 15-8 startte. Maandag is dan dag 165 en in de Primary dag 55. Dat kan nog wat langer allemaal. Maar past daar nog een stijging in. Je zou zeggen na de lange consolidatie vanaf 16-12 met een high op 612 en niet veel hoger daarna, dat het aanbod steeds goed werd opgenomen. Het lijkt ons eerder dat na deze accumulatie fase de AEX nog een sprongetje maakt, wanneer het cijferseizoen begint.
Maar daar staat tegenover dat de PMI onder de 50 is gegaan en de groei eruit is. Aannemelijk is dat dit jaar een Kitchinbodem gaat vallen. Echter dat rijdt Trump in de wielen. Hij zal voor zijn herverkiezing willen aantonen "make Amarica great again": zijn verkiezingsbelofte.
Kijken we naar de fractale analyse dan zien we steeds aan het einde van een Primary een vorm van een flash crash.
Ook aan de Cycle bodem van 15-8-2019 ging een korte felle daling vooraf. Voor de cyclische analyse is dat positief; immers een correctie geheel aan het einde toont doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de volgende cyclus stijgend zal zijn. Maar in de fractale analyse zou het een voorbode kunnen zijn hoe de daling naar de Kitchin-bodem kan plaatsvinden. Illiquiditeit in de financiele markten zou de oorzaak kunnen zijn. Een acute liquiditeitscrisis zou er aan ten grondslag kunnen liggen. In 2008 ontstond deze omdat de banken elkaars solvabiliteit niet meer vertrouwden en de onderlinge kredietloketten op slot gingen. Dan moet je wel assets verkopen om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. In augustus 2015 waren het noodzakelijke unwindings van de carry trades. Wat zou in 2020 de oorzaak zijn ? En wat zou de hand van Trump daarin kunnen zijn.
Maar goed in onze analyse dat over 30 jaar gemeten Kitchin bodems zich verdubbelen, is dat nog lang niet het geval. Maar we hebben nog weinig tijd. Dus laten we vasthouden aan nog een fikse felle parabolische stijging, wanneer de jaarcijfers goed worden ontvangen en menig spaarder de brief op de mat heeft liggen dat tot 250k de rente 0,00 is en daarboven negatief.  


Beste lezer,

Helaas heeft ons programma Tradestation een bug per 2020. Data wordt een eeuw terug gezet naar 1920.
We gaan op zoek of het is aan te passen. Anders zijn we genoodzaakt een ander programma te kiezen. En daar gaat wat uitzoek- en installatie werk in zitten.

We gaan er voor een maand uit, maar we houden vast aan een stijging overeenkomstig het voorjaar 2015.

Sorry voor het ongemak.

Weekprognose 2019 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 52

Prognose week 52

Laatste week van het jaar alweer. Afgelopen jaar viel de Cycle bodem aan het einde van het jaar op 472 en op 15-8 op AEX 528.Maandag 23-12 is dag 20 in de Minor. welke een omlaag gerichte wimpel/vlag vormt. In de uurgrafiek was er j.l.vrijdag al een uitbraak uit het patroon. Wellicht is de parabolische stijging gestart welke de top in deze Kitchin gaat geven. 10% erbij is 670-680.Dat zou mooi zijn. Dat de AEX in het voorjaar omhoog gaat is bij ons geen twijfel.

Prognose week 51

De doorbraak is daar. De AEX heeft vanaf 15-7 tot 31-10 geaccumuleerd met als bovengrens 580 en daarna een maand voordat de 600 punten grens definitief werd doorbroken. De inverse H&S in de X&O grafiek geeft als koersdoel AEX 680. De kolommen telling geeft 476+(103x1x3)=785. De laatste berekening volgens de X&O methode lijkt een utopie in de 47e maand van de Kitchin. Jawel 47 maanden alweer. Inkoop managersindex in de VS bivakkeert onder de 50. De NL Nevi op de 50 en de Duitse PMI geeft sinds augustus al een krimp aan. Als zodanig is de AEX  in de laatste fase van de Kitchin.  Anderzijds brengt de regelmaat van de  Grand-Cycle ons in verwarring. Immers thans is sprake van de 3e GrandCycle, waarnaar theoretisch statistisch er nog een 4e van 2 Cycle s zou moeten volgen.
Met name de duitse PMI cijfers, welke ons toch leidend lijken; tonen dat deze Kitchin op zijn laatste benen loopt. Ontegenzeglijk was de bodem van december vorig jaar een GrandCycle bodem. Alle andere indelingen gaan voorbij aan de regelmaat dat een GrandCycle uit 2 Cycle s bestaat.
Maar laten we ons t/m februari vasthouden aan een parabolische stijging welke zo typerend is voor de laatste stijgende fase.

Prognose week 50

ASML toonde zijn cyclus  een halfjaar, maarat  geen abc correctie
. Een tik omlaag en het aanbod werd gelijk weg gewerkt, waarna een nieuw alltime high ontstond.  Kijken we naar de U. osci in de AEX dan lijkt na 60 dagen al een Primary bodem te staan. Logischer was 109 dagen en een zwaardere tik omlaag. We gaan voor het scenario eind 2014 en voorjaar 2015. Dan was de bodem van 3-12 waarschijnlijk de laatste tik voor de stijging gelijk aan de bodem van 6-1-2015. Dividend aandelen zullen de sprong maken en de AEX een upswing geven naar de top van deze Kitchin in maart/april.
 

Prognose week 49

De 2e helft van november spraken we over de terugtest naar het uitbraakpunt. Het blijft maar uit.
De Primary is maandag op dag 60. Ondanks de sprieten was 21-11 toch de Minor bodem. Dan is er nu sprake van een 4e Minor in deze Primary. Aannamelijk is dat in deze Minor naar een bodem wordt gewerkt. Een hogere top mogen we dan pas volgend jaar verwachten. AEX roerganger ASML maakt een regelmatig cycluspatroon van een halfjaar. De laatste bodem was 7-6. Aannemelijk is dat ASML in december een bodem maakt voordat de laatste parabolische stijging ook daar start. 

Prognose week 48

We hebben de grafiek op candlestick gezet om te laten zien dat de daling naar het uitbraakpunt slechts 2 sprieten waren. Open en close dicht bij elkaar oftewel verkoopdruk wordt onmiddellijk opgevangen. Voor een Minor bodem zien we liever 1 of 2 barcharts met een volle rode buik. Als de route naar de bodem een abc is dan was wellicht vrijdag jl het c tje. A was -15 waanneer C ook -15 wordt dan land de AEX op 580 volgende week. Maandag is dag 25 in de Minor en dag 53 in de Primary. Na een zeer korte Primary hiervoor is een lange nu te verwachten. Dus na de komende Minor bodem zou nog een lange Minor van ruim 30 dagen kunnen volgen. Wellicht dan een bodem in de 1e week van januari. Na deze Minor bodem kan december euforisch worden. Kijk eens wat er in dec. 1999 gebeurde toen menigeen vreesde voor de millennium bug. On the wall of worries.......

Prognose week 47

Maandag is dag 1.376 in de Kitchin die 11-2-2016 startte. In de maandgrafiek vindt u het schema
van Kitchin-cycli over 30 jaar. De gemiddelde stijgende fase is 1.127 dagen. De AEX is ruim over het gemiddelde heen. We hebben de mediaan gebruikt om de uitersten buiten te sluiten.  Wat opvalt is dat een lange opgaande fase wordt afgewisseld met een korte. Maar die regelmaat wordt doorbroken in deze Kitchin. In de 90-er jaren zien we ook 2 lange opgaande fases in de opvolgende Kitchin s. De indeling van de GrandCycle vraagt ook aandacht. Het lijkt dat we de 1e GrandCycle van 565 dagen moeten splitsen. Maar dat later. Nu de weerstandslijn over de toppen is doorbroken, is er veelal een terugtest. Dat zou komende week kunnen zijn, als Minor bodem. Dan kan de laatste euforische fase in deze Kitchin starten met een top in het voorjaar. Een voorbeeld is de stijging oktober 2014 > april 2015. We kunnen dat ijken wanneer er een parabolische beweging naar AEX 700+ ontstaat.


Prognose week 46
Direct na onze prognose kon deze maandag j.l. in de prullenbak. Wat een lastige markt om orde te brengen in de chaos. We hebben een bijzonder korte Primary geplaatst op 3-10, maar blijven met een berenhoofd zitten. Na 3-10 zien we eenzelfde scenario van Minutes. Toch hebben we nipt voor de uitbraak nog een Minor geplaatst op 31-10. Indicatoren staan hoog, maar het geld zoekt naar rendement bij de negatieve rente. Er zijn weer geruchten rond DB. Het omhoog schieten van de reporente in september en vervolgens voeden van liquiditeiten door de FED om deze omlaag te drukken is aanleiding voor de geruchtenstroom rond DB. De reporente( voorschotrente, herfinancieringsrente) is de rente voor daggeld leningen welke de CB in rekening brengt en vervolgens banken elkaar onderling in rekening brengen. Waarschijnlijk sloten enkele kredietloketten onderling en moest een beroep op de FED worden gedaan. In 2008 begon het ook zo. De banken vertrouwden elkaars solvabiliteit niet meer. De kredietloketten onderling gingen op slot en vervolgens werden de markten illiquide en moest men assets verkopen om aan liquiditeiten te komen.
Maar de FED kwam nu snel te hulp, maar waarvoor? Het derivaten exposure van DB blijft een probleem en wellicht heeft dat bij enkele banken al tot noodzakelijke unwindings geleid.
Maar op de wall of worries gaat deze Kitchin gewoon verder naar zijn top en zoals statistisch blijkt wellicht naar een verdubbeling van zijn bodem. Maar toegegeven de black swan kan altijd neerstrijken en in dagen is deze Kitchin al over zijn gemiddelde stijgingsperiode.

Voorlopig is er nog geld genoeg zo lijkt het. Het what ever it takes scenario wordt vervolgd. Erger nog Lagarde is voorstander van de Modern Money Theorie waar geldschepping van de Centrale overheid niet meer wordt gedaan door schuldpapier in de markt te brengen, maar de overheid zelf creeert het geld door overheidstekorten waardoor de bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Als de overheid geen schuldenaar is kan zij ook niet failliet gaan. Het gecreeerde geld krijgt zijn waarde in de mate waarin de private sector de belasting kan betalen. De aan de overheid betaalde belasting is dan weer geldvernietiging. Dat is een mooie produktiecyclus die ons op een hoger welvaartsniveau brengt! Maar de private sector blijft gevangene c.q. slaaf van het groeiscenario.
Een ding is wel zeker het fiduciaire geldselsel zal zich, in welke vorm dan ook, voortzetten. Er zal alles aan worden gedaan om een Big Reset te voorkomen. Terug naar de goudstandaard of een koppeling eraan zal niet meer gebeuren. Eerder SDR's als reservemunt en proberen zonder schade voor de VS de petrodollar als reservemunt daarin over te laten gaan.


Prognose week 45

Vorige week maakten we ons er met 3 zinnen gemakkelijk vanaf. Maar ook deze week valt er niet veel zinnigs te melden. Hamvraag blijft waar valt de Primary bodem? Of hebben we hem gemist? Enige die in aanmerking komt is 10-3 na 49 dagen. Valt ver buiten het gemiddelde -/- de deviatie.  Nee laten we ons vasthouden aan de abcde omhoog gerichte wimpel die met een streep omlaag de bodem van de Primary zou kunnen markeren. Maandag is de Minor op dag 32. Uiterlijk eind van de week lijkt ons een bodem in de Minor geplaatst en naar verwachting ook de Primary bodem. Die is dan 87 dagen wat mooi past in de reeks.

Prognose week 44

De fractal in de weekgrafiek als accumulatie voor de stijging. Maar aub eerst nog een uitschudding voor een Primary bodem. Zie daartoe de weekgrafiek. De U.osci moet daar echt nog lager. Maandag is dag 25 in de Minor en 74 in de Primary. Wij denken een bodem net na Halloween.

Prognose week 43

Nog 10 weken te gaan dit jaar en nog 10 dagen tot Halloween. Mooi, dan nog aub een uitschudding in de Minor welke tevens de Primary bodem zal aangeven. Wij denken dat de bodem fractioneel na Halloween zal vallen. Op 31-10 is de Minor 28 dagen en de Primary 77. Daar kan nog wat bij.
Dan moet het afgelopen zijn met het zijwaartse patroon en zou volgens ons schema in de maandgrafiek het koerdoel AEX 700+ kunnen zijn in het voorjaar van 2020. Beleggers houden niet van onzekerheden. Dus als Brexit een feit is valt die onzekerheid weg, zo niet dan zal de markt lethargisch zijwaarts blijven bewegen. Maar nogmaals wij denken aan eenzelfde stijging als van oktober 2014 tot april 2015, waarna het feest in deze Kitchin over is.   

Prognose week 42

The greater the base, the bigger  the move. We tonen nog eens de X&O grafiek. Inmiddels heeft de AEX vanaf jan. 2018 al 6 keer zijn hoofd gestoten in de zone 570-580. Na 3x werd de AEX hard terug gewezen, maar opnieuw krabbelde hij op en laadde zichzelf op gedurende 2019. Naar onze mening gaat de AEX nog eenmaal fors stijgen t/m het voorjaar 2020. 20 jaar later kan de AEX nogmaals on the wall of worries AEX 700 passeren. Geld zoekt nu eenmaal zijn rendement en bij voorkeur geen negatief rendement. Zolang er een alternatief is in dividendaandelen van solvabele bedrijven. Of liquide bedrijven die eigen aandelen inkopen is er een kans dat het geld nog eenmaal zijn rendement op de beursen zoekt voordat het deflatiespook de financiele markten in de greep neemt. Want dat is zeker dat Draghi ons in een deflatiespiraal heeft gebracht. 100 euro uitlenen en later 99 terug ontvangen daarin zit de deflatie gedachte al dat met 99 euro later meer gekocht kan worden dan 100 euro nu.
Die gedachte is kennelijk al aanvaard en zal zich tussen de oren versterken.

Prognose week 41

Vorige week schreven we: Hopelijk krijgen we dan nog een 2e instapkans op AEX 540 als Primary bodem, dus nipt boven de Cycle bodem 528.
De plotselinge daling vorige week maakt de zaak ingewikkeld. Was 25-9 een Minor bodem en is in de 3e Minor een zeer vroege top gemaakt, of tellen we door en is de Minor na 38 dagen gevormd.
De hogere top na 25-9 is verwarrend. Met een lagere top waren we zeker van onze zaak en zetten we de Minor na 38 dagen neer. De MACD maakt een negatieve crossing en deze heeft nog verdere dalingsruimte. We kunnen het nog erger maken. Met de zeer snelle lowest low en een nipt lagere top dan 25-7 rijst de vraag is de Cycle bodem wel gemaakt per 15-8. Is er sprake van een korte Primary als appendix waarin alsnog de Cycle bodem valt? 231+ stel 65 dgn = 296 Het zou kunnen!
ijkpunt is dan komende week een crashende AEX onder AEX 528. Dat zou mooi zijn voor het Halloween effect.
Stijgt de AEX echter verder komende week, dan kan dat scenario in de prullenbak.
Wij kiezen toch de weg van een verdere stijging komende week en later een instapkans bij de eerst volgende Primary bodem rond AEX 540 aan het einde van de maand. Immers het principe van proportionaliteit is van toepassing. De felle forse daling staat in verhouding met de snelle stijging uit de bodem van 15-8.

Prognose week 40

We zullen er geen gewoonte van maken, pas maandagavond een prognose te maken.
De Minor bodem lijkt 25-9 gevallen na 30 dagen. Een late top weer, met een milde correctie. Alvorens af te dalen naar een Primary bodem lijkt het ons dat in de 3e Minor een hogere top wordt neergezet  In deze positieve beursontwikkeling  wordt hard geshort op de Comex. Want dat is dan een versterkend effect om ieder uit het goud te jagen. Geld zoekt nu eenmaal zijn rendement en bij negatieve rente ontstaat een bovenmatig risicozoekend gedrag. Er zijn 3 richtingen die over blijven. Hoog dividend aandelen, edelmetalen en vastgoed. Bonds hebben het ongeloof van negatieve rente in zich. De gedachte blijft dat er elk moment een ommekeer in de rente kan zijn, want dit lijkt  op een experiment. Maar Japan geeft het voorbeeld dat het decennia kan.
Het is natuurlijk ook absurd dat Draghi als bankier de inflatie moet stimuleren omdat overheden maar overschotten creeren. Inflatie creeren  via de bankiers (monetaire inflatie), die als doelstelling hebben hun buffervermogen te versterken. Zij steken hun nek niet uit om de teugels te laten vieren door meer risico's te nemen.
Bestedingsinflatie  door overheidsinvesteringen of gewoon door de lonen te verhogen komt direct in de zakken van de burger. Begrotingsoverschotten helpen daar niet bij. De economische bedrijvigheid wordt daarmee niet gestimuleerd.
Laten we fundamenteel de eerder genoemde stelregel volgen, dat geld zijn rendement zoekt. Dan lijkt ons dat hoog dividend aandelen van solvabele bedrijven de AEX omhoog gaan brengen naar een nieuw all time high. De X&0 grafiek sterkt ons in deze gedachte. Deze toont duidelijk een groot invers kop en schouder patroon. Hopelijk krijgen we dan nog een 2e instapkans op AEX 540 als Primary-bodem, dus nipt boven de Cycle bodem van 528.


Prognose week 39

Vandaag 23-9 is het dag 39 in de Primary en na de 11 dagen Minute bodem op 26-8 dag 28 in de Minor. Elke week verwachten we een correctie van betekenis. Maar de AEX blijft stijgen. Gestuurd door de neg. rente lijken de liquiditeiten druppelgewijs naar de aandelen te gaan. Dat zie je aan de voortdurende stijging met halve procenten per dag. Eerst de hoog dividend aandelen. Als de markt dan niet al te veel risico's laat zien gaat de kraan wat verder open. Dat lijkt het scenario komende maanden om naar een nieuwe top te stijgen in deze Kitchin.
Deze Minor heeft weer een zeer late top, Aannemelijk is dat de correctie kort en fel is waarna een 3e Minor start. Het is dan afwachten of in de 3e Minor een hogere top wordt gezet. Het merendeel van de analisten betitelt de stijging vanuit 15-8 als een bulltrap. Het kan, maar de top was laat wat doorgaande kracht toont. Wij zeggen na een bodem in deze 2e Minor weer opnieuw fors omhoog met een hogere top.

Prognose week 37

De Cycli tonen zich in kleine sprinters deze noemen we Minutes. Ze waren kenmerkend voor de jaren 90 daar hoorden ook kortere Primary s en Cycles bij. De 1e Minute van 11 dagen is nog herkenbaar maar de daaropvolgende hebben een minimale terugslag. Tellen we vanaf 15-8 dan is maandag dag 21 en zou er onderhand een grotere terugslag moeten zijn. We prediken hier al langer een terugval naar het uitbraakpunt 550 maar dat lijkt in deze markt teveel van het goede. Je gelooft je ogen niet met deze steile opgang zonder terugslag. Kennelijk het oude spreekwoord: On the wall of worries.......
Voor de GrandCycle waarvan er steeds 4 in een Kitchin zitten wordt het beeld ook rommelig.

De AEX zou sinds 28-12-2018 aan zijn 3e GrandCycle zijn begonnen. Een kitchin-bodem valt dan statistisch te berekenen als 28-12-2018 + 4 Cycles. Stel 4x8 maanden=32 maanden= augustus 2021.
Maar de Kitchin is nu 44 maanden onderweg. Daarboven op 32 maanden is een utopie.

De 1e Cycle van 272 kan als GrandCycle worden aangemerkt. De volgende op 26-3-2018. Maar onmiskenbaar is 28-12-2018 een GrandCycle bodem. Dat is dan weer een GrandCycle van 1 Cycle. Deze laatste breekt de GrandCycle bodem van 26-3 en zou de AEX vervolgens per saldo dalend moeten zijn. De hogere top per 25-7 past daar niet bij. Dus helaas van de logica van de GrandCyle, zijnde 2 Cycles, is geen chocola te maken.

Echter in de DAX lijkt de Kitchin bodem dichterbij. De PMI als meetinstrument bivakkeert in Duitsland sinds begin dit jaar al onder de 50. De Kitchinbodem zou dan niet ver weg moeten zijn. En Duitsland heeft een bepalende economische rol in Europa. Die gedachte vertaalt zich in de wensgedachte dat in de DAX een 4e GrandCycle dit jaar kan bodemen wat dan tevens de Kitchinbodem is. Maar nogmaals ook in de DAX is er dan geen regelmaat in de GrandCycles bestaande uit ieder 2 Cycles.
 

Prognose week 35

De AEX brak uit de stijgende driehoek en sloot het koersgat 548-553. De U.osci breekt duidelijk de dalende reeks en lijkt naar een highest-high op weg.  Aannemelijk is dat de Cycle
15-8 is gebodemd. Waarschijnlijk zal deze 1e Minor de uitbraak van de driehoek op 550 terug testen op 550-548. Voor een verdere stijging zou dat een ijkpunt kunnen zijn.
Mocht 548 toch breken, dan is er niet veel tijd meer voor een Cycle-bodem, en de structuur van de Minors is dan niet logisch. Immers er is een Minute van 11 dagen gezet met een hogere bodem.
Toegegeven 20-11-2018 werd er ook een hogere Minor bodem neergezet en viel alsnog veel later de Cycle bodem. Maar nu is er een duidelijk stijgende U.osci. Dat vertaalt zich dat de koers duidelijk afstand neemt van het gemiddelde wat in november 2018 niet het geval was. Oordeel zelf de U.osci toen en nu. We gaan het zien komende week. Ons scenario is dus een terugtest en daarna verder omhoog.

Prognose week 35

Onze suggestie vorige week dat Trump aanstuurt op een forse aderlating van de beurzen, om in het jaar van de verkiezing een sterk stijgende Dow te forceren, kreeg afgelopen week versterking.
Wat voert de Real Donald in zijn schild. In een tweet wederom openlijk Powell te bekritiseren en onverstoord de import uit China verder belasten.
De AEX futures daalden vrijdag na beurs nog fors. Maar een positieve uitkomst van de G7 in Biarritz kan maandag wellicht de ingezette daling doen omkeren. Je weet het niet in deze beurs.
Nog even terug naar AEX 534 en er doemt een inverse H&S op. Maandag is dag 19 in de Minor. Het is  een vreemde beweging. 15-8 was de LowestLow in de reeks en er was positieve divergentie in de U. osci; dus daar kan de Cycle-bodem zijn gevormd. Maandag nog een tikkie terug naar 535 en er staat een inverse H&S.
Stijgt de AEX vandaar uit sterk dan is het vrijwel zeker dat de Cycle bodem op 15-8 is gevormd. Dan start daar waarschijnlijk de laatste forse stijging naar een top boven 600 in deze Kitchin. Deze stijging is dan ingegeven door de berekeningen in het schema van de maandgrafiek. Waar we becijferden dat Kitchin bodems in het verleden zich steeds verdubbelden.

Prognose week 34

De renteverlaging van de FED op 31-7 bleek geen voedingsbodem voor groeiende aandelen. De renteverlaging leidde tot meer publiciteit voor  de groeiende hoeveelheid schuldpapier met negatieve rente. Onbekend maakt onbemind. De negatieve rente een nieuw fenomeen waar beleggers geen raad mee weten; met als gevolg een vlucht naar goud.
Het is de desorientatie van de belegger. Het is ook niet uit te leggen. Ik leen EUR 100,- van u en betaal u EUR 99,- terug en u accepteert dat. Leg dat maar eens uit op de basisschool. Maar ok het is de wet van vraag en aanbod. Het aanbod willen de banken niet meer en de vraag blijft achter en vraagt om nog meer stimulering. "Whatever it takes".  

Mea culpa voor het uitroepen van de Cycle bodem per 3-6. We lieten ons leiden door de positieve divergentie in de Ultimate Oscillator (U.osci), welke zich veelal toont bij een Cycle bodem. Kijkend naar de weekgrafiek dan zien we achtereenvolgens Cycles van 7 tot 9 maanden. Tellen we door dan is de Cycle maandag op dag 235 en de actuele Minor  op dag 12, dus daar kan nog een week bij waarin de laatste downtick plaats kan vinden. Wellicht nog even zijwaarts en dan eind augustus nog een uitschudding.
Rond 500 zien we in de weekgrafiek begin september de opgaande roze-lijn liggen.
Ondanks veel berennieuws in deze daling, is in deze Cycle(indeling)de top laat gevormd. Zolang de AEX niet onder de vorige Cycle bodem komt is alles nog mogelijk. Zelfs een mega-stijging boven AEX 600.
Wat tegen spreekt is de stijgende fase in deze Kitchin. 25-7 j.l was deze 1.260 dagen. Raadpleegt u het schema in de maandgrafiek dan is het gemiddelde 1.127.
Trumpiaans zou zijn zo snel mogelijk een Kitchin bodem veroorzaakt door PMI 's ver onder de 50 a.g.v. zijn handel- en valuta oorlog. Dan een consensus met China en een ommekeer om zo zijn herverkiezing veilig te stellen.


Prognose week 30

Op steeds meer signalen van negatieve rente stijgt het goud door. Op de verwachting dat goudmijnen  een sterk positieve exploitatie kunnen behalen op voortzetting van de goudprijs kan XAU versnellen. Wanneer de FED 31-7 de rente verlaagd geeft dat een verzwakkende dollar met als gevolg een stijgende goudprijs. We gaan het zien.
We hebben al eens eerder de grafiek van ASML als voorloper beschouwd voor de AEX. ASML is naast RD en Unilever de hofleverancier van AEX punten.
Welnu kijkt u eens naar de x&o grafiek van de aex. De grafiek toont nu 5 toppen en telt inmiddels 170 kolommen vanaf de 1e top in januari 2018. Wij denken dat er nu een sterke doorbraak komt na de 4 vorige terugwijzingen.

Prognose week 29

Vorige week schreven we Vervolgens is de kans groot dat Draghi naar het hoogste ambt van het IMF schuift. Werd toch vorige week Jeroen Dijsselbloem genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde.
Mr. Blueprint. Genoemd na zijn uitspraken dat de reddingsactie van de Cypriotische banken een blauwdruk zal zijn voor de toekomstige reddingsacties. Vooral de banken zouden moeten lijden, niet de belastingbetaler. We gaan het zien.
Het zijn saaie beursweken. De AEX is nog vroeg in de Cycle, maar danst op het dunne koord, welke de steunlijn is over de bodems van 18-6 en 27-6. We zien de U. osci al een diepere bodem maken.
Er lijkt zich een bearische vlag te vormen met een een abcde patroon, maar de AEX is boven de top van 18-4 uit gestegen. Voortzetting van de stijging zou logisch zijn, omdat de AEX nog in de beginfase van de Cycle is. Een doorbraak van de steunlijn toont mogelijk een vroege top in de Cycle met bearische gevolgen.
We hebben nog wat vakantie lectuur met de titel: Het belang van geld. Niall Furgeson
 

Prognose week 28

Vorige week schreven we: wellicht volgt de AEX de opwaartse trend na de wereldtop. En zo geschiedde met een koersgat. Kijkend naar de weekgrafiek dan heeft de AEX boven 570 inmiddels een 5e top gevormd.Ervaring leert dat meervoudige toppen opwaarts breken. De 1e top viel in jan 2018. Opvallend was dat na de halvering van de winst van Samsung. Asml slechts een minimale correctie gaf na de all-time high. Maandag is dag 11 in de Minor en we zijn benieuwd of het koersgat van 1-7 wordt gedicht.
Gebeurt dat dan kun je spreken van een een exhaustion of einde gap. Zo niet dan is de kans op een camping hausse groot. Het is duidelijk dat de Cycle per 3-6 is gebodemd. Daarop hebben we AEXel aangepast.
De markt heeft enkele zekerheden gekregen. De TOP 20 heeft geen verdere confrontatie gegeven in de handelsoorlog. En het what ever it takes beleid van Draghi zal worden voortgezet door Lagarde. In ieder geval geen Duitse monetaire hardliner als baas in Frankfurt. Vervolgens is de kans groot dat Draghi naar het hoogste ambt van het IMF schuift.
Dan is aannemelijk dat de euro ook helikoptergeld wordt en dat de rente nog lang 0 blijft of negatief wordt. Dat lijkt goed voor de aandelenmarkt en goud.

Prognose week 27

Vorige week schreven we: We zitten in de beginfase van de Cycle, wat een krachtige stijging moet geven. Zo niet dan kan er zich een vroege top vormen. Het tegengestelde gebeurde de AEX daalde afgelopen week. ASML daarentegen als hofleverancier van AEX punten steeg. ASML brak uit zijn neerwaarts trendkanaal.  ASML is veelal een voorloper op de AEX bij bodem- en toporming . Wellicht volgt de AEX de opwaartse trend na de wereldtop. 

We hebben een eerste Minor ingetekend na 15 dagen. J.l. donderdag was dag 24 kan ook. Maar anderzijds kan er bij de 2e een vroege top zijn gevormd. Uberhaupt dan in de Cycle een vroege top zoals begin juli 2015. Je weet het niet in deze beurs. Een crash scenario lijkt niet voorhanden. Crashes zijn er bij acute geldnood in de markt. Dat was in aug.2015, aug.2011, juli 1998 en natuurlijk het faillissement van Lehman toen de interbancaire kredietloketten op slot gingen. DB kon nog een aanstichter zijn, maar is door de stresstest van de FED gekomen. Dus wat zitten we hier toch te zeuren. Niks aan de hand met die bank. Een Badbank als outlet ernaast daar al je rommel in en tegen 60-70 % laten opkopen. De opkopers verpakken het om de risico's diffuus te maken,. Er is geld genoeg dus wordt het wel weer opgenomen door de markt, Zeker wanneer er negatieve rente aankomt.
 

Prognose week 26

De vrees voor een negatieve rente na de woorden van Draghi en de mogelijk lagere rente in de VS stuwde de goudprijs op. Tja, als je geld moet betalen om in staatsobligaties te beleggen, dan kun je beter in goud zitten of in aandelen dan krijg je nog dividend. Ook de aandelenmarkt werd gestimuleerd door de uitlatingen. Aannemelijk is dat de rente lang laag zal blijven.
De gevolgen van dit alles zien we in Japan.
Wanneer we trends willen zien dan zouden we demografische en economische naar Japan kunnen kijken. De trends aldaar zijn:
- 93% van haar inwoners woont in grote steden en een groot deel van hen is single;
- het land heeft het hoogste percentage inwoners boven 65 jaar;
- afnemend geboortecijfer
- de hoogste levensverwachting vanaf geboorte;
- de hoogste overheidsschuld per inwoner
Een groot verschil is het eigen woningbezit deze is in Japan erg laag.
Het gevreesde naijl-effect van Draghi van opblazen van schuld en exposure kan dus nog lang uitblijven wanneer we Japan volgen.

Goed terug naar de cyclische analyse. We hebben de Cycle bodem nu definitief per 3-6 geplot.
Met name de U. osci. geeft positieve divergentie, welke zo kenmerkend is bij een Cycle-bodem.
Ons scenario van verdubbeling van Kitchin bodems moet zich de komende weken gaan tonen door een overschrijding van AEX 572. Immers we zitten in de beginfase van de Cycle, wat een krachtige stijging moet geven. Zo niet dan kan er zich een vroege top vormen; met alle gevolgen van dien.
Maar dat is latere zorg. In principe zou de AEX komende week moeten opstomen boven AEX 572.

Prognose week 25

Vorige week schreven we: Toppen zouden in de dalende fase van de Cycle er snel moeten staan. Uit de bodem van 13-5 stond de top er na 3 dagen. Vrijdag was dag 4 vanuit de bodem 3-6. Is de AEX inderdaad in de dalende fase van de Cycle, dan zou er maandag geen hogere top mogen staan, want dat is dan alweer dag 7.
De top stond er op dag 8 op nagenoeg gelijke hoogte als 6-6. Een ultieme poging van de markt om het kop&schouder patroon ongeldig te maken. Vorig jaar november was de nipt hogere top aanleiding om de Cyclebodem per 26-10 uit te roepen op AEX 500, maar helaas het werd 6 weken later -24 punten lager.

Nu de top  in de Minor niet vroeg is gevallen passend bij deze fase in de Cycle hebben we de neiging de Cycle-bodem per 3-6 te plaatsen. Overige argumenten zijn: i) pos. divergentie in de U.osci; ii) pos. crossing MACD; iii) pas 1e Cycle in de 3e GrandCycle van deze Kitchin iv) ons model welke statistisch bepaald dat Kitchin bodems zich steeds verdubbelden in de afgelopen 30 jaar. 

Wat tegenspreekt is de zeer korte lengte van de Cycle en een structuur van steeds 3 Minors welke een Primary vormen. De laatste Minor staat dan op zich zelf en de Primary lijkt nog niet af.
Wanneer woensdag de FED meeting en woorden teleurstellend zouden zijn, zou er een Minor bodem gelijk of onder AEX 534 kunnen staan. Dat s dan -3 tot - 4% volgende week. 

Er ligt nog een gevaarlijke dreiging in de markt wat betreft Iran. Trump zal nog een statement willen zetten in zijn 3e verkiezingsjaar. Make America great again!  Het omverwerpen van het theocratische regime Iran is dan nog een een kans dat hij geloofwaardig zijn herverkiezing ingaat. Bondgenoot Saoedie Aarbie schaart zich nu achter de false flag van de VS. Een verdere escalatie kan zomaar gebeuren volgende week.

Prognose week 24

We gaan verder met scenario i) van vorige week. 3-6 stond er een Minor bodem. Toppen zouden in de dalende fase van de Cycle er snel moeten staan. Uit de bodem van 13-5 stond de top er na 3 dagen. Vrijdag was dag 4 vanuit de bodem 3-6. Is de AEX inderdaad in de dalende fase van de Cycle, dan zou er maandag geen hogere top mogen staan, want dat is dan alweer dag 7. In de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de U.osci naar een LowestLow op weg is. En de MACD maakt een negatieve crossing.
Nog even een omkeer redenering. Stel dat na de FED-meeting de markt naar een Cycle bodem werkt.
Dan zou op 19 juni er een top kunnen staan. Fractioneel ervoor een bodem. Immers de toppen moeten er nu snel staan in de eindfase van de Cycle.
We geven deze minor dan 14 dagen. Dan een kleine opleving voor de FED meeting. Die zou dan een teleurstellende uitkomst moeten hebben, waardoor er een uitschudding op de beurzen is.
Vandaar uit een sterke stijging die de AEX naar nieuwe toppen gaat brengen. Immers de komende Cycle bodem is nog geen GrandCycle bodem.  

Prognose week 23

Er is positieve divergentie in de U.osci. Dat zou kunnen betekenen dat komende week een belangrijke bodem kan vallen.
We hebben ons per 25-3 teveel laten leiden door de U. osci. Per 8-3 startte gewoon een nieuwe reeks, die per 25-3 al aangaf dat de reeks dieper zou gaan. We hebben hierop de Primary toch op 71 dagen neergezet. Dan kan het scenario als volgt worden:
 
i) De komende Primary bodem geeft tevens een Cycle bodem. Er volgt dan nog 1 Minor tot eind juni. Dat wordt dan een Cycle van een halfjaar. Deze valt uit de range gemiddelde +/- deviatie, maar terugkijkend in AEXcel hebben we meerdere Cycle's van een half jaar gehad.
 
ii) 2e scenario is dat komende week een 2e Primary bodem zich vormt; gevolgd door een 3e Primary die pas in september een Cycle-bodem geeft. Dus komende week een bodem gevolgd door een snelle top in de 3e Primary.
Deze zal een Cycle bodem geven in september, waarna een sterke stijging volgt met een nieuwe high in deze Kitchin. Een late stijging zoals vanuit de bodem van oktober 2014.


Prognose week 22

Vorige week sloten we af met de woorden"theoretisch zou de AEX tot 1-7 kunnen stijgen". De praktijk is weerbarstiger. De AEX daalde donderdag j.l met 0,6 punt onder de Primary bodem van 13-5.
ASML als hofleverancier van AEX punten daalde weer duidelijk onder de oplopende steunlijn en lijkt niet terug te kunnen keren in het trendkanaal..
Aannemelijk is een opleving van de 13-5 bodem, maar het is een zwak teken. 10 dagen na de Primary bodem er al weer onder. Toegegeven het is nipt, maar ASML als kartrekker is duidelijker een weg in geslagen. Het wordt billenknijpen. Wanneer volgende week de daling doorzet; zet u dan schrap. Dan is na 3 dagen de top in de Primary gezet en gaat de AEX per saldo dalen tot de Kitchin-bodem. Ter voorbereiding van wat er kan gebeuren kijkt u in AEXcel naar de data wanneer er zo vroeg in de Primary een top viel. Juist 16-6-2008! Wordt het dan toch het derivaten exposure van DB, wat moet worden gered, waarvoor een andere bank wordt geslachtofferd? Gelijk aan de redding van Bearn Stearns waarvoor Lehman werd geslachtofferd.

Prognose week 21

Maandag direct na onze prognose viel de bodem. Een lange Primary van 137 dagen. Gemiddelde + standaardafwijking is 115; -/- de standaardafwijking is 71 dagen. Binnen deze waarden zoeken we in de Ultimate Oscjillator naar een LowestLow in de reeks. Zo eenvoudig is de theorie, maar de praktijk is weerbarstig. Omdat we de Primary in eerste instantie op 25-3 hadden gesteld, ben je in de beginfase vande Primary niet scherp op een daling. Toegegeven dat de MACD nog hoog stond op 25-3. Maar nu is het plaatje duidelijk en lijkt alles op zijn plek te vallen. De AEX is in de beginfase. Theoretisch zou de AEX tot 1-7 kunnen stijgen.

Prognose week 20

De accumulatie was nog te zwak voor een krachtige doorbraak. TrumpTweets gaven vrees in de markt, maar de munitie is nog niet op. Ervaring leert dat Trump aanvankelijk de zaken op scherp zet om een onderhandelingspositie te forceren. Ondanks de moeilijke herkenning van de Primary, is er wel een mooie regelmaat van 2 Minors. Het lijkt alsof de TradeRegelmaat van de Intermediate weer terug is.
Deze regelmaat verdween nadat Trump werd gekozen. Enige relatie is natuurlijk een drogredenatie. Het valt ons alleen op.
Toendertijd vormden 2 Intermediates een Primary. De vorige Primary van 88 kalenderdagen toont dat ook. Donderdag vormde zich dan in de reeks een eerste Intermediate. Ons meetinstrument de U.Osci bleef nipt boven de waarde van de Primary-bodem van 25-3. Dus vooralsnog geen lowestLow in de reeks vanaf 27-12-2018. Mocht de Primary niet af zijn en alsnog een LowestLow in de reeks vanaf 27-12 tonen, dan is er nagenoeg geen dalingstijd meer. Immers de Primary is dan maandag op dag 137. We hebben de afgelopen 10 jaar 1x een maximum gezien van 138 dagen. Dus als maandag of dinsdag nog een uitschudding plaats vindt, dan weten we dat daar een belangrijke bodem is. Maar wij gaan ervan uit dat de AEX nog eenmaal piekt in mei en dat maandag de opgang verder gaat.

Prognose week 19

Plotseling gingen de beurzen omhoog na Kerstmis, nadat de FED aankondigde de teugels te laten veren. Woensdag j.l. stemden de FED leden nog met een handhaving van de rente. Maar men vindt de huidige inflatiecijfers nog aan de lage kant. Daarin lezen wij dat de rente niet meer omhoog gaat in 2019. Tel daar bovenop dat China ook noodzakelijkerwijs moet stimuleren, door de geldkraan open te draaien dan hoeven we voorlopig niet te vrezen voor illiquiditeit in de markt.
Wat wel zorgen geeft is de PMI van Duitsland. Het zijn waarden die bij een Kitchin-bodem horen.
Maar kennelijk zit Europa nog in een ontkenningsfase en overtreft de hoop op stimulering de vrees voor een recessie.
Zoals we de Primary op 25-3 hebben gesteld en de toppen van de Minor s laat zijn. Zit de AEX nog in de stijgende fase. Je kunt zelfs een Minute plaatsen na 15 dagen op 26-4. Voor deze datum vormde de AEX een neerwaartse wimpel als voortzettingspatroon. De voortzetting daarna was de accumulatie. Daarom denken we dat de AEX nog even opwaarts gaat na de oplading. Gaat dat met een gap dan zou dat wel eens de exhaustian gap kunnen zijn.  De Primary en de bovenliggende Cycle is per het einde van de maand op 2/3 van zijn gemiddelde lengte. Het lijkt het oude gezegde: > Sail away in may, but remember......<

Prognose week 18

De AEX is nog in de stijgende fase van de Primary. Per 13-5 is de AEX statistisch halverwege.
Een top nu zou een zwak signaal zijn. Dat betekent dat we met de aandelen tot 2/3 van de Cycle lengte welke 31-5 is, nog kunnen blijven zitten. Maar mede door het te vroeg uitroepen van de Cycle-bodem per oktober 2018, zijn wat aandelen te vroeg in gevangen en vallen de rendementen tegen.
Op AEX 558 ligt de neklijn van een eventueel op hande zijnde H&S toppatroon. Maar zoals zo vaak de laatste tijd, wordt de vorming van een H&S gepareerd
Het H&S patroon wordt gezien als een klassiek omkeerpatroon en mag niet worden gevormd, zo lijkt het.Dus wellicht dat op AEX 558 er weer munitie in de markt komt om als een raket te stijgen.
We krijgen weer vertrouwen in ons researchwerk, waar we becijferden dat Kitchin-bodems zich steeds verdubbelen. In de 4 uur grafiek zien we een mooie vlag als voortzettingspatroon. Dus wellicht nog even de vorige top 564 aan tikken en verder omhoog in deze Minor. Die op 30-4 op dag 19 is en er nog wel enkele dagen bij kunnen.


Prognose week 17

J.l donderdag steeg de AEX nipt onder de top van 2018. Onze voortdurende zoektocht naar de omkeerdata in de verschillende cycli blijft een moeilijke zaak. Mede doordat de CB's zorgen voor een constante stroom aan liquiditeiten, is de marktwerking van vraag en aanbod verdwenen. Er is steeds voldoende aanbod en de honger naar rendement geeft een constante vraag naar aandelen, obligatie's en commercieel vastgoed. Dat laatste is ook overgeslagen op de particulier. De vraag is dus wanneer komt er illiquiditeit in de markt. Wat zal de oorzaak zijn. Dat antwoord is belangrijk om de implosie te kunnen voorspellen. Inmiddels geven de uitspraken van Draghi >We are ready to use all instruments<
het gevoel dat alles wordt opgelost. Illiquiditeit lijkt ver weg. Dat zou dan die euphorische stijging kunnen geven naar de top van deze Kitchin. Vooralsnog was de plaatsing van de Primary op 25-3 juist. Een verdere stijging is mogelijk, omdat de opvolgende Primary in de stijgende beginfase zit.

Prognose week 16

We beginnen met een grafiek van de DAX. We hebben ons met de daling vanaf april 2018 al vergist door op de AEX te focussen. Waardoor de hogere top per 27-7-2018 een late top was en we daaruit concludeerden dat de daling niet diep zou zijn. Kijkend naar de DAX toonde 25-3-2018 zich als een duidelijke cyclebodem en was er een snelle top gevolgd door een lagere top per 15-6 waarna het per saldo dalen was. Ook nu weer geeft de DAX meer duidelijkheid. 25-3-2019 toont een duidelijke Primary-bodem na 88 dagen. Dat past beter in de gemiddelde lengte van 98 dagen -/- deviatie van 17 dagen, dan de 71 dagen waar we eerst op prikten.
Daaruit volgt de conclusie dat er een late top in de Primary stond en de AEX doorgaande kracht toont. Dat betekent dat de AEX zijn opmars zal voortzetten.
Dit is geheel tegengesteld aan de prognose van week 15. Als u ook in de juist|onjuist balk kijkt dan ziet u veel rood en grijs. Onze prognoses zijn dus zwak gedurende het eerste kwartaal 2019. Dat moet een waarschuwing zijn voor uw onbedwingbare speculatie 

Prognose week 15

De negatieve divergentie in de U.osci geeft twijfels over de Primary-bodem per 8-3. Immers om te bepalen waar de Primary bodem valt zoeken we naar een LowestLow in de reeks in vergelijking met een bodem in de daggrafiek. Er is  een LowestLow gevallen in de U.osci per 25-3. Dus kennelijk was de reeks nog niet af. Nu hebben we de Primary met 71 dagen per 8-3 erg vroeg uitgeroepen. Immers het gemiddelde is 98 dagen + /- 17 dagen. + 17 dagen betekent een bodem rond 21-4, wat 1e Paasdag is. Dus de kans is groot dat voor of na Pasen er nog een aderlating is.
Maar nogmaals de toppen zijn laat. Aannemelijk is dat de AEX daarna zijn opmars vervolgd. En wellicht kunnen we over enkele maanden de vertwijfeling wegwuiven en wordt wederom bevestigd dat Kitchin bodems zich steeds verdubbelen. Maar AEX 750 lijkt ons toch een sprookje.

Prognose week 14

In de daggrafiek staat een klein vlagpatroon. Ervoor waren 15 AEX punten. -15 punten erna zou AEX 535 geven voor een Minor bodem. Mooi boven de Primary-bodem van 529 per 8-3. 
Wat wel zwak is, is dat de U.osci lager is dan de Primary-bodem. Dat zou betekenen dat de Primary toch nog niet af was. Dat spreekt dan bovenstaande tegen.
Immers er vormt zich waarschijnlijk een LowestLow in de reeks en daar moeten we de Primary-bodem dan neer zetten. Maandag is dag 24 in de Minor. Voor een uitsluitsel wordt komende week een belangrijke. Dat betekent dat we volgende week middels dagelijkse twitter berichten met grafiek de vinger aan de pols zullen houden.


Prognose week 13

De Primary-bodem is geplaatst per 8-3 en dat de opmars verder zal doorgaan. De top van de Primary was namelijk laat en dat betekent doorgaande kracht. Dus de top van de opvolgende Primary zou er nog niet kunnen staan. Dit ondanks de key reversal welke vrijdag is gevormd. Hetgeen we veel zien bij een turnaround c.q. na een top en het is betrouwbaar patroon. 1-8-2011 stond er een hele mooie key reversal
Aannemelijk is dat er komende week een 1e Minor bodem wordt gevormd. Maandag is dag 17. Wellicht nog een klein herstel en dan later in de week een bodem. Het liefste zien we in de felle opgang korte sprinters. In principe moet de correctie niet veel om het lijf  hebben. Zoals gezegd de AEX heeft een late top gemaakt in de Primary en dan is het nu te vroeg voor een top.


Prognose week 12

We begonnen vorige week met:>De technische indicatoren U.osci en MACD tonen nu duidelijk de weg naar de Primary bodem< Maar inmiddels is de AEX boven de vorige top uitgestegen. Dus per 8-3 was de Primary-bodem al gevormd.
In ASML toonden we nog een WolfeWave in wording maar toen de koers boven 165 kwam kreeg ASML vleugels. Kennelijk zaten vele marktpartijen short en was het noodzakelijk posities te sluiten om verder verlies te voorkomen c.q. margin-calls op de deurmat zouden vallen. Na een Primary van 111 dagen is thans een Primary gebodemd na 71 dagen. Beiden netjes in het 68 % kansgebied van gemiddelde +/- de deviatie. We kregen de opmerking:> achteraf is alles voorspelbaar<. Nee, het zijn feitelijke statistische waarnemingen die we doen met de ultimate oscillator als meetinstrument.
Helaas is niets menselijks ons vreemd en worden zuivere waarnemingen en feiten daardoor vertroebeld. Soms herken je koerspatronen uit het verleden of je wilt ze zien, dan zijn het wensgedachten. En zo kun je niet op tegen de algoritmen welke uitkomsten geven voor korte trades. Daarenboven geeft het ruim voorhanden hebben van liquiditeiten of ze te creeren marktmacht aan de grote partijen.
Een ding valt op; wanneer er zich een H&S patroon als klassiek omkeerpatroon voordoet, wordt deze steeds gepareerd, zo lijkt het. We hebben het al vaak gezegd pas wanneer er illiquiditeit in de markt ontstaat zijn er oncontroleerbare dalingen. Alle andere dalingen worden georchestreerd, althans een bodem uitgezocht voor een turnaround.
Eens zal het schuld-geld-creatie systeem imploderen. Maar vooralsnog wordt de ballon steeds verder opgeblazen en berust het op het vertrouwen dat de renteverplichtingen op de schulden kunnen worden voldaan. Aflossingsverplichtingen tellen al niet meer. Stretchen, doorrollen of schuld omzetten in aandelen is in de plaats gekomen voor aflossen.
In het bedrijfsleven worden overnames gedaan en op CashFlow prognoses gefinancierd. Niet op prestaties uit het verleden maar op toekomstige prognoses. Nee, eigen vermogen is alleen maar ballast in de DCF methode. Overname geeft nieuwe kansen als toevlucht om de magere rentabiliteit van de bestaande exploitatie te maskeren. Met de DCF methode wordt kapitaal bevoordeeld door het schuld-geld-creatie systeem. Uit het niets wordt geld gecreerd tgv de aandeelhouders. Gaat het niet zoals geprognosticeerd, dan saneer je de boel met een ontslaggolf en blijft arbeid berooid achter. Een recent voorbeeld is de overname van Sanoma door Bayer.
Goed, terug naar de cyclische analyse. U kunt onze voorspelling al zeggen. Een late top in de Primary met een milde correctie toont doorgaande kracht.

Prognose week 11

De technische indicatoren U. Osci en MACD tonen nu duidelijk de weg naar de Primary bodem. Hoe lang en hoe diep? Aannemelijk is een ABC correctie. De 530 van j.l. vrijdag vraagt om een herstel begin volgende week. Al hadden we moeite om een Minor bodem te spotten. De laatste bodem lijkt ons per 8-2 wel duidelijk plaatsbaar. Dan was vrijdag j.l. dag 28. Ook vanuit de tijd gemeten is een herstel begin volgende week het meest waarschijnlijk. Een herstel tot 534-536 is voldoende, maar in de opvolgende Minor heeft de AEX nog voldoende tijd. Waarschijnlijk weer het oude liedje. Na een herstel zijwaarts op en neer om dan plotseling  enkele dagen onderuit te gaan om een V bodem te markeren.
De beweging vanuit de bodem van 8-2 lijkt een fractal van de beweging uit de bodem van 9-2-2018.
Ook vooraf gegaan door een korte verticale daling. Laten we eens, vanwege zijn weging, naar het leidende aandeel in de AEX kijken te weten: ASML. De koers is onder de bodem van 8-2 gegaan. Een gelijk patroon als naar de bodem van 27-12-2018 tekenden we in ASML als correctie. Wederom een omlaag gerichte wimpel als voortzettingspatroon gelijk aan de grote bodemvorming vorig jaar. Laten we die wensgedachte eens volgen op zijn uitkomst.


Prognose week 10

Het lijkt alsof de bears de gelegenheid krijgen om shorts op te bouwen. Steeds was er een daling vorige week, welke aan het einde van de dag werd weggewerkt. De AEX is uit de stijgende wig gevallen en j.l. vrijdag volgde de terug test. We hebben het al eens eerder gezegd dat het toppatroon in 2018 veel lijkt op het toppatroon in 2000.
De periode van 2000 naar 2009 als grote ABC correctie (A=C) zou wel eens een fractal kunnen zijn van de volgende grote correctie. Maar eerst nog de bubble verder opblazen. Kijkend naar de periode 2000 - 2003 zien we veel fractals voorbij komen. Het kunnen ook wensgedachten zijn in een manische  zoektocht naar een correctie. Hierbij de weekgrafiek uit de bodem van 2003 welke ons een felle stijging toont met een stijgende wig als laatste waarschuwing voor een op hande zijnde correctie. Die gebeurde toen in een 5 potige beweging gedurende 2004. We blijven wachten op een correctie om de laatste bubble mania mee te maken.

 

Prognose week 9

De AEX steeg vorige week verder maar vormde een stijgende wig. Maandag is het kalenderdag 60 in de Primary. Na de stijgende wig, de negatieve divergentie in de U.osci en de op hande zijnde crossing in de MACD zou er toch langzaam een daling moeten starten naar een Primary bodem.
Wellicht langzaam leeglopend naar de Brexit datum, waarna een opluchtingsrally ontstaat, als er toch  een oplossing is.


Prognose week 8

We hebben 3 Minutes ingetekend van ongeveer 14 dagen. Met een Primary a.s. maandag op dag 53 is de AEX over de helft. Met de getoonde kracht lijkt het ons dat er een late top in de Primary komt.
Dan kan de AEX nog hoger voordat een daling start. De wijziging van de structuur osci en lengte was in het verleden na een Kitchin-bodem. Wat betreft de uitslag in de MACD past de diepe bodem per 27-12 op een Kitchin-Low. Maar ons meetinstrument daartoe is de PMI. Die was nog niet duidelijk enkele maanden onder de 50. Dus een KitchinLow per 27-12 is uit te sluiten. Voor de bears rest nog het 2000-2001 scenario. Het ijkpunt zou zichtbaar moeten worden in deze 4e Minute; met een daling naar AEX 500 per eind februari als een A golf omlaag. B en C volgen dan om de Primary-bodem te markeren. Dat is dan de dalende weerstandslijn die steun wordt. Het is wachten op betere aanknopingspunten.  

Prognose week 7

Maandag is de AEX op dag 46 van het dieptepunt 27-12. Een uitzonderlijke stijging zonder enige correctie. Nergens konden we een Minor-bodem spotten. Na even een hyperbolische stijging begin vorige week, lijkt een wat grotere correctie te starten. Naar onze mening moeten dat instapkansen zijn, want de AEX is net gestart aan de 3e GrandCycle.
Toegegeven er blijft één onzekerheid gelden en dat is de lagere bodem van de Cycle t.o.v. die daarvoor. Maar de doorgaande kracht die wordt getoond door late toppen zonder noemenswaardige correcties toont aan dat er meer in het vat zit.
Of wat nog in ons hoofd speelt is het koerspatroon van 2000/2001 waarbij het toppatroon van 2000 veel gelijkenis vertoonde met het toppatroon in 2018. De bodem van  27-12-2018 is dan te vergelijken met de bodem van maart 2001. Waaruit een stijging startte van AEX 512 naar AEX 609 in 2 maanden. Daarvan weten we wat het vervolg was. Maar dat is een dystopie.
Ijkpunt daartoe is een terugval naar de vorige weerstandslijn welke nu als steun zou moeten dienen.
Dat is rond AEX 500!

Prognose week 6

Het is moeilijk zoeken naar een Minor bodem, daarom hebben we voorzichtigheidshalve 3 Minutes ingetekend. De Minutes waren herkenbaar in de Bullrun van de negentiger jaren toen de markt niet zo extreem werd beinvloed. Op basis van de felle omkering van de Ultimate Oscillator en de positieve crossing van de MACD beiden in de weekgrafiek is 27-12 de (Grand)Cycle bodem. Zoals we de indeling in de GrandCycle hebben gemaakt; is deze onder de vorige bodem gekomen; wat theoretisch betekent dat deze Kitchin per saldo dalend is geworden. Dan is deze rally, niet wetende waar hij eindigt, er een voor de laatste uitstapkans. Zeker nu in Duitsland de PMI onder de 50 is gedoken lijkt de kans klein dat de Kitchin bodem van 11-2-2016 zich verdubbelt in deze Kitchin. Het is goed de PMI in de gaten te houden. Wellicht is het een false move net zoals de uitbraak onder de dalende weerstandslijn in de weekgrafiek een false move was.
Voorlopig zitten we in de stijgende fase van de Cycle en verwachten we tot de zomer per saldo hogere koersen. 

Prognose week 5

Onze verwachting dat ASML de AEX omlaag zou trekken naar een Minor bodem werd tegengesteld. De beweging in ASML lijkt veel op de beweging tijdens de Q3 cijfers toen 30+ nu 20+. Er is nog steeds geen acceptabele correctie voor een Minor bodem. Vrijdag was dag 29. Er zitten vele loze handelsdagen in, maar zoals de vorigen dertigers waren, zou volgende week er toch een correctie moeten komen.
In de weekgrafiek van de AEX toont MACD een laagterecord, welke zoals u ziet past bij Kitchin-bodems. De PMI in Duitsland kwam onder de 50. De DAX toont al vanaf maart een duidelijk neerwaartse trend. Dan vraag je je af valt er in dit voorjaar nog een Kitchin bodem onder aanvoering van de DAX? Volgende maand is de Kitchin 36 maanden. We hebben ons al eens eerder laten verschalken met een korte Kitchin in 2011/2012.  
Velen richten zich voor de voorspelling van 2019 op het zeer tegenvallende groeicijfer van China. Daar komt dan bij dat voor Europa geldt dat Duitsland een krimp vertoont. In eerste instantie zal dat leiden tot stimulering wat positief zal uitwerken op de financiele markten. Dat is dan nog de ontkenningsfase op de financiele markten. Draghi zal dus niet snel een renteverhoging doorvoeren. En PBoC zal met extra liquiditeiten de zaak stimuleren. De FED heeft ook genoeg kritiek van de politiek (Trump) gehad.
Trump  zal de aandacht voor de muur, nu hij lijkt bakzeil te halen, moeten afleiden. Wellicht richt hij zich op handelsakkoorden met China ipv handelsoorlog. Mocht dat worden gerealiseerd, dan wordt de ingedrukte veer op de financiele markten losgelaten. Dat zou de V bodem ofwel een scherpe omkering van het sentiment kunnen zijn??

Prognose week 4

Vorige week verwachtten we een terugval naar AEX 477-480.Het werd een uitbraak boven 500. In de actuele Minor is nog geen noemenswaardige correctie geweest. Dus wat dat betreft moet er nog een correctie volgen. Wellicht met de cijfers per 23-1 van ASML. Steeds waren de cijfers van ASML aanleiding voor een koerssprong. Hierdoor zijn de verwachtingen wederom hoog gespannen. Wordt voor 2019 geen verdere groei aangekondigd, dan kan dat een teleurstelling zijn. ASML weegt fors in de index. Net als op 3-12 vormde de koerssprong in de AEX vrijdag j.l. een exhaustion gap. De einde gap per 3-12 werd gevolgd door een forse daling. In lichtere mate was dat 12-11 en 17-10 ook het geval.
Dus we wachten op een MInor bodem die ons een instapkans geeft voor een longpositie. 

Prognose week 3

Langzaam kruipt de AEX omhoog, maar het gaat niet van harte. De AEX wist niet duidelijk door de 500, als psychologische grens te breken. Vorige week bekroop ons een  bearisch deja vu met de Cycle van 2000/2001. Dit ingegeven door de nipt hogere top in juli te vergelijken met de nipt hogere top van sept. 2000. Het kan een bearische wensgedachte zijn of synchroniciteit. Toegegeven de gelijkenis is rommelig. Maar laten we het niet uit het oog verliezen en op zoek gaan naar ijkpunten. Het zou betekenen dat de AEX start aan de opgang vanuit de bodem van maart 2001.Dan zou er in deze Minor een terugval komen tot AEX 480-477. Olie kan tijdelijk een terugval krijgen en er dus minder petro dollars worden gecreerd wat een hogere dollar geeft.
Concluderend voor komende week verwachten we een terug naar AEX 480-477, waar dan een Minor bodem wordt gevormd.


Prognose week 2

We hebben orde in de chaos kunnen scheppen met de daggrafiek. Op 27-12 is er duidelijk positieve divergentie hetgeen de U.osci  op 26-10 niet toont. Er zijn nog 3 risico's voor dit scenario die tegen de theorie aanschoppen. Dat zijn i) vroege top na 123 dagen de DAX zelfs 57 dagen na de bodem op 26-3, ii) de hogere bodem op 20-11 iii) lagere opvolgende Cyclebodem. Eerder bekroop ons een bearisch deja vu met de Cycle van 2000/2001. Een lange baisse van 2 1/2 jaar toen.
Voorlopig gaan we er vanuit dat er een herstel komt. De stijgende U.osci toont een beeld van een turnaround en de MACD maakt een positieve crossing.

Prognose week 1

2018 was een heel lastig jaar wb de voorspellingen. Enerzijds door de zijwaartse beweging voor en/of na de Cyclebodems en anderzijds de wensgedachte dat Kitchin bodems steeds verdubbelden. Ook in de bearmarkt 2000-2003. Daardoor zetten we de Cycle bodem te vroeg neer en liepen we het laatste kwartaal achter de feiten aan.
Aannemelijk is dat de Cyclebodem er donderdag j.l. stond. Immers we hebben in de Primary een full-house van 3 Minor's welke alle drie de maximale duur vol maakten.
Maar de Cycle bodem is fors onder de vorige Cycle gekomen. Theoretisch is dan de Kitchin per saldo dalend geworden.
Met de waarneming dat Kitchinbodems zich steeds verdubbelden, zijn we op zoek gegaan naar uitzonderingen. Daarvan vonden we er maar 2. Oktober  2014 en  januari 1987. Rest de vraag wat zijn de ingredienten  voor een forse stijging in het voorjaar. Een gevoel van prosperity4ever bij de beleggers, maar de markt wordt alleen nog maar beinvloed door beleggersconsortia, welke rationeel handelen. Forse dalingen treden dan nog op bij een verschuiving van de beleggingsallocatie en/of illiquiditeit in de markt.
Door de stijgende rente vindt er een verschuiving plaats naar obligaties. 10 jaars rente in de VS is 2,7 tegen 0,37 voor NL staatspapier. Resteert een valutarisico. Maar deze hogere rente stimuleert de geldstroom naar de VS en maakt het dat de VS in zijn kapitaalhonger kan blijven voorzien. Een hogere rente in Staatspapier maakt het niet meer lonend hogere risico's te nemen in de leningen voor bedrijven met een BB rating. Vindt daar geen voeding meer plaats, dan kan daar een domino-effect ontstaan van omvallende bedrijven. Immers zij hebben geen enkel uithoudingsvermogen.

Goud toont een geronde bodem en de goud/zilvermijn index XAU toont een voortzettingspatroon in de vorm van een wimpel. Voor goud ligt er een meervoudige top op $ 1.365. Ervaring leert dat meervoudige toppen worden uitgenomen.
Er vindt accumulatie plaats. Bij iedere poging blijven er minder verkopers over, met als gevolg dat het gezegde geldt: the greater the base, the bigger the move.

Vooralsnog denken wij dat Cyclebodem in de AEX 27-12 is gevallen.
Mocht de AEX in januari verder dalen dan is de indeling verkeert. Of in een zeer bearisch scenario is de Cycle bodem 26-10 gevallen. De opvolgende actuele Cycle heeft dan een zeer vroege top gemaakt met alle gevolgen van dien. Vergelijk de Cycle bodem per 8-7-2015. De daaropvolgende Cycle had een vroege top en leidde de AEX naar een Kitchinbodem per 11-2-2016. Kijken we naar de al eerder aangestipte situatie uit 2000, dan stond de top er in de 2e GrandCycle en was er een lange baisse van 2 1/2 jaar. In ieder geval is er vanuit deze bodem een fors herstel te verwachten. Zowel in 2000 als 2007 werd de top dicht genaderd voor een 2e uitstapkans. Dus daar gaan we naar uit kijken en beoordelen of de stijging een herstelpoging is of toch nog een blow off zoals na de bodem van oktober 1997 en de AEX nog eens 71 % hoger zette in 260 dagen. Dan wordt alsnog de verdubbeling van de Kitchin bodem gerealiseerd. Maar nogmaals de ingredienten ervoor zijn nu niet aanwezig.
 

Weekprognose 2018 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prognose week 52

Tjonge het is een salami-crash aan het worden. Inmiddels is de AEX vanaf de top 100 punten gedaald  -17%. ASML -31% zelfs. Maar inmiddels zien we overal positieve divergentie. De Cyclebodem moet dichtbij zijn of is vrijdag gevallen na twee eindgaps. Met de licht hogere top in juli dan januari; hadden we een dejavu met de nipt hogere top in sept. 2000.Het lijkt ver gezocht maar de structuur toont veel overeenkomsten. Kijkend naar de DAX dan was de top niet in juli, ergo de DAX maakte een vroege top, daaruit hadden we kunnen afleiden dat de Cycle een diepe bodem ging maken. Mea culpa we bleven vasthouden aan nogeenmaal een melt up. Dit ingegeven door de waarneming dat de Kitchin-bodem zich steeds verdubbelde de afgelopen 30 jaren.
Wellicht heeft de DAX een bearische voorsprong, omdat hun economie meer industrieel is en sterk gericht op de auto-industrie en chemie. Die auto industrie heeft te leiden onder de schandalen en energie transitie.  VW kondigde al veel banenreductie aan. Toch ongelooflijk dat de verfijnde technieken van de benzinemotor worden vervangen door een elektromotor met een kern van veel koperdraad en erom heen een magneet. 125 jaar ontwikkeling zo maar in de prullenbak. Dat gaat niet zonder slag of stoot gebeuren. 
Wat dat betreft lijkt het klimaatakkoord meer kosten verhogend te zijn, dan dat het actueel economisch wat oplevert.
Overigens als zonlicht gratis is, maar het omzetten in kWh investeringen vergt; dan zou samenwerking in de EU moeten zijn dat de ECB obligaties op koopt van een investeringsfonds welke solarplants plaatst in de PIGS en daarmee kWh s creeert ipv obligaties op te kopen en euro s te creeren. Daarmee leveren de PIGS kWh om hun schulden af te bouwen en meer in verhouding te brengen met de Neuro-landen met als gevolg dat de Euro stabieler wordt.
 
Kijkend naar de start van de Kondratief cycli, dan ging dat steeds gepaard met een energie transitie stoom/kolen mechanica/olie dan is de volgende logische stap digitalisering, blockchain/ zonenergie. Maar in onze gedachte is de K-wave winter nog niet beeindigd met op het dieptepunt een herziening van het geldstelsel om een nieuwe start te maken.
Naar onze mening is de herziening in de maak met de SDR als reservemunt ipv de dollar. Het bewijs daartoe is de opname van de Yuan in het mandje. De SDR krijgt daardoor een bredere basis en is er een bredere basis voor schuldsanering.
Dus nu nog de swap, zonder pijn, van de dollarobligatie in SDR obigatie. Wat zou daarbij de betekenis van het goud worden. Menigeen roept om uitsluiting van het goud in een nieuw geldstelsel, maar wat is dan nog de waarde van goud in de kluizen van de CB 's? Het feit dat er repatriering heeft plaats gevonden, zegt wat over de plannen.
Vreemd is ook dat voorheen een half jaar voor een mogelijke shutdown er uitgebreid werd gesproken over het financieringsplafond. Nu is het ineens een feit en lijkt niemand zich er zich zorgen over te maken.

Maar goed voorlopig is de Cycle onder de bodem van de vorige gekomen, theoretisch betekent dat de Kitchin per saldo dalend wordt. Daarop  een uitzondering in oktober 2014.
Het is dan afwachten tot hoever het herstel reikt. De bodem lijkt ons hier in de buurt te liggen. De Minor is maandag op dag 34. Het lijkt erop dat vrijdag de bodem was. 

Prognose week 51

De prognose van vorige week kunnen we doorschuiven naar komende week. J.l. vrijdag was dag 24 in de Minor. Met de daling in NY kan er maandag ook voor de AEX nog wat af. 14 dagen erbij geeft 38 dagen en dat is veelal wel het maximum voor de MInor. Aangezien de vorige al lang waren zou er toch een kortere tussen moeten zitten. Wellicht dat de AEX nog voor de expiratie een duikvlucht neemt. Want augustus 2011 blijft op ons netvlies staan. Maar nogmaals dat was illiquiditeit in de markt door de eurocrisis. ECB zette onmiddellijk de geldkraan open, waardoor het snel en fel omkeerde. Wanneer er nog een collaps zou zijn van enkele dagen, kan het niet anders zijn dan dat een event de aanleiding is. Wellicht rond de Kerst. U moet niet vergeten ondanks dat in 1989 de muur werd omgehaald wat positief leek, was dat toch de aanleiding voor een mini-crash. Een plotseling ander wereldbeeld geeft onzekerheid bij beleggers. Dus dan maar even liquide denkt men. Zeker wanneer er een event voor het jaareinde is.

Prognose week 50

We nemen u eerst mee naar de maandgrafiek. Deze toont al geruime tijd rode paintbars. Dwz dat het maandslot lager is dan de maandopening. Kijkt u terug dan was dat steeds het eind van de Bullmarkt. Wat tegen spreekt is dat we nog altijd vroeg in de Kitchin zitten. Dan zegt u: in 2011 -2012 zijn we verrast met een zeer korte Kitchin, bestaande uit slechts 2 GrandCycles. Klopt en de PMI daalde niet onder de 50. 
We hebben steeds moeite gehad om de onderlinge samenstelling van deze Cycle te ordenen.
Ervoor of erna waren steeds consolidaties, die verwarring wekten.
Maar kijkend naar de DAX is er wel orde op zaken te stellen. Daar zijn het dan ook Duitsers voor.
In de DAX ziet u dat er een vroege top is gevallen in de DAXCycle. Als finish lijkt er een collaps van enkele dagen in de maak. In de AEX zien we eenzelfde patroon als de finish van 2011. Dan gaat de AEX onder de vorige Cycle bodem. Theoretisch betekent dat, dat de Kitchin per saldo dalend wordt.
En kunnen we het 30 jarige patroon van Kitchin s ,zoals in de maandgrafiek getoond, in de prullenbak gooien.
Maar er is nog een houvast. In oktober 2014 daalde de Cycle ook met -33 onder de vorige Cycle bodem. Daarna startte een stijging van 38 % gedurende 6 maanden.
-33 toen was 8 %. 8 % nu zou een bodem op circa AEX 460 geven.

Prognose week 49

De DAX blijft ons in verwarring brengen. 20-11 ging de DAX onder de bodem van 26-10, welke door ons als Cycle bodem werd uitgeroepen. De cyclus in de DAX is kennelijk nog niet af. We moeten de DAX als leidend beschouwen in Europa.
Afgelopen week kwam de molensteen Deutsche Bank weer eens in opspraak. Waar rook is, is vuur. DB kan natuurlijk als systeembank niet omvallen, dus zal een andere Duitse bank worden geslachtofferd. Hé, waar zagen we dat 10 jaar geleden? Hierbij een grafiek van een collega analist welke de counts from the middle section toont in de DAX daggrafiek. Dat is dan nog bearish voor de DAX en staat haaks op ons 3 peak domed house patroon in de weekgrafiek. Merk dus het verschil op daggrafiek versus weekgrafiek. De patronen kunnen op verschillende schalen voorkomen. 
Vooralsnog houden we vast aan de positieve crossings in de MACD als 2e signaal en wachten op de positieve crossing van de MACD in de weekgrafiek. Dat zou een bevestiging zijn dat de analyse juist is en dat de AEX nog eenmaal een felle stijging maakt die de top van de Kitchin gaat markeren.

Prognose week 48

We kunnen weinig toevoegen aan de prognose van vorige week. Afgelopen week is nr. 12 gevormd in het 3 peak domed house patroon. De minor was 25 dagen en de top werd op dag 17 gevormd. Dat is dan laat in de Minor en geeft doorgaande kracht aan. In ons scenario is de AEX opwaarts gericht.

Prognose week 47

De 1e Minor in de opvolgende Cycle vanaf 26-10 krijgt een gezicht en daarmee ook de Cycle.
Immers was deze Minor een laatste uitschudding van de voorlaatste Cycle, had er naar onze mening een vroege top moeten staan. De top werd pas op dag 17 geplaatst. Het 3 Peaks and Domed house patroon krijgt gestalte. Zeker als de AEX komende week nr. 12 vormt en daarna 13 en 14 voordat een fellere stijging begint. Een 2e bevestiging komt er wanneer ook in de weekgrafiek de MACD een positieve crossing maakt. Het is een korte analyse vandaag, maar het plaatje zegt genoeg.

Prognose week 46

Vanuit de bodem op AEX 500 is de index alweer 30 punten  gestegen. De actuele Minor welke 26-10 startte is maandag op dag 17. Aannemelijk is dat een correctie wordt ingezet naar AEX 515. Dan staat er een inverse H&S en kan de eindejaarsrally starten. Toch hebben we de Cycle als een open einde getekend. Daar waar we steeds lange Minors zien, is de laatste Minor slechts 11 dagen. Het lijkt er op dat die Minor nog niet af was. Tellen we door dan is maandag dag 28. 2e argument is dat de top op 533 nog niet is overschreden. Maar deze bearische twijfel kan worden weggewuifd met de positieve crossing in de MACD, die steeds een 2e bevestiging is nadat de Ultimate Oscillator een lowestLow in de reeks geeft of positieve divergentie toont. Dus rationeel, op basis van de indicatoren, moeten we het pad volgen van het 3 peaks and Domed house patroon en is de AEX omhoog gericht op weg naar nr. 11.

Prognose week 45

Omdat de laatste Minor met 11 dagen zeer kort was, blijft er onzekerheid of de Cycle per 26-10 is gefinished. Een 2 bevestiging krijgen we wel van de MACD die nu  een positieve crossing maakt. Het risico ligt nog op de loer wanneer we komende week niet duidelijk AEX 530 overschrijden.
Voorlopig focussen we ons op het 3 peaks patroon wat we vorige week toonden. Dat impliceert een licht hogere AEX in een zig zag beweging.Je zou kunnen zeggen een slow starter met de hyperbolische stijging aan het einde.
Of een verstopte bodem op 22, waarna de opvolgende Cycle start met een zeer vroege top om dan in elkaar te storten.

 

Prognose week 46

Menigmaal worstelden we met de verlengstukjes van de Cycle zowel in juli-aug. 2017 als feb.-maart 2018. Steeds passen en meten. Wat we over het hoofd hebben gezien is de fractale gelijkheid vanaf de top in januari met de top in juli-aug. 2015. Mea Culpa. In de lijngrafiek over de gehele periode ziet u een verwijding in 2018, maar de structuur is gelijkvormig in de telling 1,2,3,4. Vervolgens pakken we de daling van dec. 2015 tot de Kitchinbodem 11-2-2016 weer op en projecteren daarin de daling van juli j.l t/m heden. Aangezien de DOW vrijdagavond nog een forse daling gaf, kan de AEX maandag op dag 27 nog wat lager, maar ergens rond AEX 500 zou de bodem kunnen liggen.  Opvallend is dat de laatste dagen het nieuws maximaal negatief is. Dan lijkt een bodem nabij.
Aannemelijk is dat deze diepe en brede correctie van -70 tot -80 punten een GrandCycle bodem vormt. Dat maakt het noodzakelijk dat we de indeling veranderden. Dan zou de AEX nu aan de 3e GrandCycle beginnen en een hogere top moeten maken.
Laat dat nu mooi uitkomen met het 3 Peaks and Domed House patroon van George Lindsay. De punten 11 t/m 14 zijn daarin een mooie ijking. Even wat zijwaarts zigzaggend om de opinie te vormen. Afsluitend noemen we nog het Halloween effect.

Prognose week 43

De AEX is onder de bodem van februari en maart gekomen. Een daling onder de vorige Cycle bodem is theoretisch een per saldo dalende index in deze Kitchin welke in febr. 2016 startte vanaf AEX 376. Daarmee is niet voldaan aan onze waarneming over 30 jaar gemeten, dat Kitchinbodems steeds verdubbelden. In oktober 2014 daalde de AEX ook onder de vorige Cycle bodem en pasten we de theorie ook strak toe. En zie daar er startte een heuse upcrash tot maart 2015. Every crash needs a bubble; is het gezegde. Kijken we naar de DAX dan is deze overduidelijk onder de bodem van maart gedaald. Een serieuzer teken en een belangrijkere beurs dan de NL beurs.
Onze 2e graadmeter is de ISM PMI deze toont nog altijd duidelijk boven de 50.
Komende week Q3 cijfers. Met name Randstad kan de stand van de conjunctuur geven als het gaat over toename/afname van de bedrijvigheid. Bij voorkeur zien we een zijwaartse AEX die bodemvorming aantoont; dus laten we het komende week even aanzien wat de ontwikkelingen zijn.

Prognose week 42

Waarschijnlijk was dit de uitschudding. De consolidatie voor en na de vorige Cycle blijft lastig.
De samenstelling voldoet aan de regelmaat te weten 3 Minors in een Primary en 2 Primary s in een Cycle. Vervolgens 2 Cycles in een GrandCycle en 4 GrandCycles in een Kitchin. De GrandCycle bodemde per maart/april. Het is  te vroeg dat deze nu al dalend wordt naar een Kitchin bodem. 
Mocht de AEX toch nog nipt onder de Cycle bodem van februari en/of maart gaan? Een soortgelijke situatie was er in oktober 2014. Daarna startte de eindhype van de Kitchin tot het voorjaar van 2015.

Prognose week 41
We kunnen niets anders doen dan komende week zien waar het schip strandt. 
Maandag is dag 31 in de Minor. Is dit een eerste na de Cycle-bodem per 7-9 of staat er komende week een lagere Cyclebodem dan 7-9. De week grafiek toont nu een wat duidelijker beeld. We zien de U. osci naar een LowestLow gaan.
Wanneer de daling vanuit de top dan toch een 1,2,3,4,5, EWP is dan kan het volgende week eindigen. 1 en 3 waren respectievelijk -27 en -32 en 2 en 4 resp. +15 en +22. Wanneer 2 naar gelijkheid tenderen dan zou wave 5 -27 kunnen zijn. Uitkomend op AEX 527. Dan staat er geen lagere Cyclebodem dan 26-3 en starten we de laatste opmars in deze Kitchin naar AEX 650+. Every crash needs a bubble is dan ons uitgangspunt. Dit zagen we ook van oktober 2014 naar april 2015.
Ervoor hebben we met een gele rechthoek aangegeven en lijkt veel op het patroon welke de AEX nu volgt. Een zijwaarts patroon van 69 dagen komt overeen met het zijwaartse patroon van 45 dgn. van 9-2 naar 26-3. Totaal was de Cycle toen 254 dagen. Rekenen we terug vanaf 9-2 dan staan er aan het einde van de week 245 dagen. De Minor is dan 35 dagen.
Hopelijk kunnen we dan eindelijk deze lange zoektocht naar de Cyclebodem afsluiten.

Prognose week 40

Kijkend naar de daggrafiek dan zijn er voor en na de vorige Cycle 2 consolidaties van respectievelijk 54 en 45 dagen. Al gedurende het afgelopen jaar weten we daar geen goede raad mee vwb de cyclusverdeling.
Gemeten vanaf de bodem op 9-2 kan de Cycle er staan na 210 dagen op 7-9. Het feit dat In deze 1e Minor een late top wordt gemaakt bevestigd dat. Immers bij een laatste uitschudding naar de Cyclebodem zou er toch een vroege top zijn geweest.

Maar twijfels krijg je wanneer je naar de DAX weekgrafiek kijkt, waar zich een H&S patroon vormt.
Regel 2 uit de theorie toepassend moeten we de maart-bodem als Cycle bodem nemen.
De reeks Cycles kunt u in de weekgrafiek zien. Deze tonen een regelmatig beeld allemaal duidelijk boven 200 dagen. De actuele Cycle is dan a.s. maandag op dag 189 en dan kan er nog een laatste dalingsgolf zijn.
Cyclisch gezien toont de DAX een lagere Cyclebodem per maart van dit jaar dan de Cyclebodem per augustus 2017. Dit zou betekenen dat de DAX per saldo dalend wordt in deze Kitchin. Is in de DAX al meer vrees geprijsd dan in de AEX?

J.l. vrijdag daalden de bankaandelen in Italie fors. De regering wil het begrotingstekort op laten lopen. Dat tekort zul je moeten financieren met als gevolg extra liquiditeiten in de markt tegenover een schuldbekentenis. Italianen kennende zullen ze het consumeren. De gekochte BMW uit Duitsland zal schuldig blijven met als gevolg een verder oplopend negatief saldo in het Target2 verrekensysteem.
EU staat met de rug tegen de muur, want het afdwingen van de te verrekenen bedragen zal een implosie van de Euro geven. Dit geeft tevens de machtige positie van Duitsland aan als leenheer van de EU vazallenstaat.

Prognose week 39

Langzaam krooop  n zul je moet AEX omhoog, maar maakte de laatste dagen toch wat meer terrein prijs. We hebben een kleine parabool eronder getekend. De Elliott telling zit nog in ons hoofd, maar toegegeven, deze Minor heeft alweer een late top. Zo 'n laatste uitschudding had een vroege top moeten geven en dan plof onderuit. Met name de VS blijft maar omhoog door kruipen. Vorige week hadden we het nog over het principe van gemeenschappelijkheid. Dat hebben we in deze fase niet gezien. T.o.v. de VS blijft Europa en met name de DAX zwak. De Nikkei heeft alweer de januari top bereikt. Dit is een hele lastige fase voor cyclus indeling. We kunnen alleen wachten op de finish van deze Minor. Komt deze niet onder de vorige bodem, dan is deze Cycle indeling toch niet juist gebleken. Het mooiste zou zijn nog eenmaal een mini-crash naar AEX 520 en de DAX nipt boven de maart bodem met positieve divergentie in de Ultimate oscillator. Dan staat daar de Cycle bodem.

Prognose week 38

Op basis van het principe van gemeenschappelijkheid hebben wij een nieuwe indeling gemaakt.
Daarbij hebben wij ons laten leiden door de DAX,FTSE, S&P, Nikkei en Shanghai(SSCE). Dan is de start van deze Cycle 26-3 en is de 2e Primary nog niet gefinished. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
De AEX vormde afgelopen week een bearflag. Als halfmast patroon zou dat inhouden dat er nog 30 AEX punten af kunnen. Terug naar de februari/maart bodems als springplank voor een laatste opgang in deze Kitchin.
Maar wat dat betreft zet de DAX een lagere bodem neer dan 26-3. Echter S&P, Nikkei en FTSE niet. Een lagere bodem dan de vorige Cycle impliceert dat de Kitchin per saldo dalend wordt. Met een stijging van 56 % druist de DAX in tegen onze waarnemingen in de maandgrafiek. Waar Kitchin bodems zich gedurende 30 jaar gemeten steeds verdubbelden.
Concluderend stellen we dat de 2e Primary en Cycle nog niet zijn gefinished. Voor komende 2 weken kan er nog een uitschudding zijn naar het niveau van de februari/maart bodems.

Prognose week 37

Lastig vraagstuk deze week, omdat de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek doorzakt.
Kijken we naar de daggrafiek dan lijken de Primary en Cyclebodem per 17-8 gevallen.  Was er sprake van een doorgaande daling dan had  er  na 17-8 een kort herstel moeten zijn  van 2-3 dagen  en dan doorzakken. Dan konden we de de Minor van 15 dagen doortrekken. Tellen we toch door dan is de Minor maandag op dag 32 en zou het komende week hard onderuit moeten gaan. Een aanwijzing daarvoor blijft de omhoog gerichte wimpel wat een bearisch halfmast patroon is. Halfmast wil zeggen halverwege een daling. Ervoor was -25; -25 AEX punten erna geeft als koersdoel AEX 540.  Kijken we naar ASML dan zien we dat de bodem er stond op 17-8. Er na is er een duidelijke turnaround in de U.osci en zelfs een bullische wimpel. Ervaring leert dat ASML vooruit loopt en vaak de eerste signalen afgeeft.
Maar voor de AEX moeten we  komende week nog afwachten, welk signaal wordt afgegeven.
Mocht het alsnog tot een uitschudding komen dan is het de laatste voor dit jaar.

Prognose week 36

Er is een weinig veranderd; we zien geen krachtige turnaround. De finish van de 1e Cycle binnen deze 3e GrandCycle is moeilijk te spotten. Vorige week waren we van mening dat er nog geen bodemwaarden stonden in de Ultimate Oscillator.
Toch laat de eerste Cycle in de GrandCycle geen diepe bodems zien. We hebben ze omcirkeld in de weekgrafiek.
De kans bestaat dat de Cyclebodem er 17-8 stond, zoals we met de stippellijnen aangeven.
Maar de opwaartse beweging is een wimpel. Als halfmast patroon kan er zomaar 25 punten af. Dat is ruim -4%. Maandag is het dag 25 in de Minor, daar kunnen nog een paar dagen bij. Concluderend dus geen krachtige turnaround uit de bodem van 17-8 en de vorming van een omhoog gerichte wimpel biedt kansen voor een laatste uitschudding naar de zone 540-530.

Prognose week 35
Vorige week schreven we : > een bodem tussen AEX 540-530 is acceptabel<. Dat lijkt nog altijd het koersdoel. Maandag is dag 18 in de Minor en daar kunnen nog een paar dagen bij. De verwachting dat de AEX nog verder daalt halen we uit de weekgrafiek. De Ultimate Oscillator daar laat nog geen bodemwaarde zien welke bij een Cycle hoort. Bij een verdere daling zal er in de daggrafiek  waarschijnlijk positieve divergentie ontstaan in de U. osci. We hebben de augustus dalingen van 2011, 2015 en 2018 weer naast elkaar gezet. De schaal van 2018 is anders, dus dat geeft een vertekenend beeld. Gezien de late top in deze Cycle gaan we ervan uit dat de opvolgende Cycle nieuwe toppen zal laten zien. Kansen om scherpe limites te stellen en aandelen in te vangen.

Prognose week 34

Vorige week schreven we:> maar net zo goed kan het koersgat tussen 561 en 563 gevuld worden< En zo geschiedde.
Grote vraag is, is vrijdag de 2e Minor na 29 dagen gebodemd of is dit de start van nr. 3 en was er een zeer vroege top in deze Minor na een Minor-bodem op 2-8.
Dat is en blijft het dilemma van cyclische analyse. De Ultimate Oscillator toonde op 2-8 geen duidelijke turnaround en de MACD toont een negatieve crossing. Doorgaande daling is aannemelijk
A.s. maandag is de Cycle op dag 185 en kan de Primary-lengte ondergeschikt worden aan de Cycle bodem. Een korte Primary is ook aannemelijk, omdat de vorige Primary met 139 dagen extreem lang was.  In augustus 2017 telden we een Primary van 54 dagen. A.s. maandag is de Primary op dag 47. 14 dagen per saldo dalen en we hebben een aanvaardbare Cycle-lengte en een Primary van 61 dagen.
Dan het controversiele feit dat de top van deze Cycle op dag 168 is gevormd, dat is laat en geeft doorgaande kracht aan. Dat impliceert dan weer dat de bodem niet onder de februari-bodem kan vallen. In dat geval wordt de Kitchin namelijk per saldo dalend. De top van deze Kitchin is dan zeer afwijkend met een stijging van 53%, waar alle vorigen over 30 jaar gemeten steeds verdubbelden.
Dus een daling voor deze Cycle-bodem zou beperkt moeten zijn. Een bodem tussen AEX 540-530 is acceptabel. Maar toegegeven de patronen van 2011, 2015 en 2018 zijn gelijkvormig. Alle 3 daalden in augustus en daar kunnen we 2017 bijzetten. 2011, 2015 waren het gevolg van een liquiditeitscrisis. Acuut werden assets vrijgemaakt voor liquiditeiten. 2011 was de 1e eurocrisis, 2015 was het de devaluatie van de Yuan; welke noodzakelijke unwindings van carry trades veroorzaakte.
Nu zijn het de uitstaande leningen van Europese banken in Turkije, welke het risico vormen. Interbancaire kredietloketten kunnen gesloten worden voor banken met exposure boven draagkracht in Turkije.
Overigens wat hebben Spaanse banken te zoeken in Turkije, terwijl het eigen land investeringen in Solarpower plants kan gebruiken. Maar de Spaanse regering heeft kennelijk andere belangen. Bizar! energiebelasting op zonenergie in een land waar het vrij voor handen is en waar een postzegel in het landschap de EU28 kan voorzien van energie. Neurolanden investeren en Zeurolanden betalen terug in kWh. Dat is gemeenschappelijke EU aanpak. Maar kennelijk hebben de politici in Brussel ook andere belangen; dan gemeenschappelijke.

Prognose week 33

De Kitchin is inmiddels 907 dgn. onderweg.(zie maandgrafiek) De gemiddelde lengte naar de top is 1.127 dgn. In procenten gemeten is de stijging tot op heden 53 % bij een gemiddelde stijging van 104 %. Dus daar kan nog wel wat bij. Actueel zien we korte Minor's met late toppen.  We tekenden een voorlopige 2e Minor j.l.donderdag, maar net zo goed kan volgende week het koersgat tussen 561 en 563 nog gevuld worden. Gezien de late toppen en de tijd te gaan in deze Primary zijn we positief voor de maand augustus.

Prognose week 32

Er was nog geen Minor bodem afgelopen week. We hebben een Minute geplaatst na 15 dagen op 11-7; dus waarschijnlijk vormt zich nu een 2e Minor. De AEX blijft sterk, dalingen worden steeds gepareerd.
We waren bijna het tijdframe van de Puetz crash vergeten. Het tijdframe van 20 tot 29 augustus zou goed passen om de Cyclebodem te markeren. De Cycle is dan 197 dagen.
Voorlopig zijn de toppen laat en dat zou een verdere opgang betekenen."Every crash needs a bubble"

Prognose week 30

Volgende week kan zich nog een Minor-bodem tonen, maar net zo goed trekt de AEX door en was er een Minute  per 12-7 op dag 15. In de 90-er jaren waren Minutes kenmerkend voor de bullmarkt toen. Steeds korte sprintjes. We hebben die regel al eens meer genoemd toen we Minutes herkenden, maar toegegeven het was vaak snel uit met die regelmaat. Dus laten we ons daar niet op richten.
We kunnen niets anders doen dan wachten op een top van deze 2e Primary in de Cycle en dan nog eens proberen een september daling mee te pakken naar de Cycle-bodem. Als de trend zich doorzet dan kan het weer een kortstondige felle daling zijn. Rustgevender is het deze af te wachten; de lowest low in de Ultimate Oscillator te spotten en long gaan tot het voorjaar 2019.Prognose week 29

We zien de Ultimate Oscillator langzaam oplopen. Gevoelsmatig lijkt het alsof er nog veel negativisme  in de markt is. De call/put was vrijdag 0,89, maar de volatiliteits index blijft plat op de buik liggen; geen enkele verontrusting. Toch zagen we  woensdag 11-7 even een verkoopgolf op dag 14. Dat kan al een Minor/Minute bodem zijn geweest, dan was er een late top en slechts 1 dag een correctie. Maar aannemelijk is een twintiger komende week. Nogmaals De AEX is aan het begin van de Primary en op 2/3 van de Cycle. De vorige Cycle was kort met 164 dagen. Dan kan de actuele Cycle wat langer worden. Wij verwachten pas een daling na medio augustus. Dan wordt september weer een klassieke correctie. In september is de Kitchin 31 maanden. In de maandgrafiek leest u de gemiddelde dagen naar de top in de Kitchin. Dat zijn 36 tot 37 maanden. Wij gaan voor een milde correctie in september en wederom stijging tot het voorjaar 2019. Waar zou ASML dan staan in de laatste euforie van deze Kitchin? Dat is dan de statistisch opportunistische voorspelling. Toch waren   er 3 van de 7 Kitchin welke binnen 2 jaar de top vormden. Achtereenvolgens waren dat i) Golfoorlog 1 ii) de lange correctie 2000-2003 met daarin 9/11 en het Enron schandaal iii) Eurocrisis. Toch verdubbelden Kitchin bodems in genoemde 3 baisse perioden. Een ander bearisch uitgangspunt is de gelijkvormige abcde welke we tekenden in de maandgrafiek. Nu, net als toen in 2007 vormt zich een nipt lagere top om vervolgens per saldo te dalen. Pas wanneer de Cycle-bodem in september onder AEX 510 duikt is dat het signaal. Daar is nu nog niet op te anticiperen. Maar de beren onder u kunnen daar rekening mee houden. Na de september Cycle-bodem gaan wij voor een laatste hyperbolische stijging in deze Kitchin met een top in het voorjaar van 2019 en verdubbeling van de Kitchinbodem op AEX 376.

Prognose week 28

De bodem per 27-6 heeft zich bewezen afgelopen week. Er was nog onzekerheid, maar boven de bodem van 27-6 waren er weer kopers. Het lijkt weer zo n accumulatie gebied, waar de AEX zich oplaadt voor een stijging. De MACD staat op een kruising. We verwachten hogere koersen volgende week, immers de AEX is net aan een nieuwe Primary begonnen.
Het is een korte prognose deze week. Dan nog maar een analyse ter lering voor geinteresseerden en vermaak voor de betweters; hoe de oorspronkelijk moraalridder van de effectenbeurs een sluwe vos is geworden die allerlei starters oppompt. Een van die opgepompte zaken (IEX) moet geld ophalen, zodat medio 2019 Value8 RABO kan aflossen.

Prognose week 27

Na al het uitstellen van de Primary-bodem, was statistisch gezien afgelopen week de laatste kans.
Dus hebben we de finish geklokt op 27-6 na 138 dagen. 138 is ver buiten het gemiddelde 98 + deviatie 17=115. Voor en na de Kitchinbodem klokten we 3 lange Primary's van ongeveer dezelfde lengte. Erna volgden een aantal korte Primary s. Het herstel na de Primary bodem was nog zwak. Vrijdag ging de AEX uit de startblokken, maar aan het einde van de dag droogde euforie weer op.
Toch naar AEXcel kijkend zijn de toppen in de cycli nog altijd laat gevormd en zou er doorgaande kracht moeten zijn.
Blijven we strak in de leer dan moet de bodem er staan en zou nu een nieuwe stijgingsgolf moeten volgen voor juli en augustus, waarna gewerkt gaat worden naar de bodem van de Cycle.
Dat is dan weer het klassieke september-oktober patroon.

Prognose week 26

De AEX maakte vrijdag in de U. Osci een LowerLow !! U weet de U.Osci is ons meetinstrument. De LowerLow kan er toch op duiden dat de Primary nog niet af was. Maandag is dag 136. Met de BREXIT verkiezing was er een laatste uitschudding en klokten wij 134 dgn. Met de verkiezing van Trump per 9-11-2016 138 dagen.
In beide gevallen wachtte de markt op een uitkomst. Tja waar wacht de markt nu op zou je je kunnen afvragen. De migratietop dit weekeinde? Nee, maar wellicht wil de markt eensgezindheid van de EU leiders zien. Dat is mede bepalend voor de kracht van de euro. Ach, het is gissen, de markt bepaald. Achteraf weten we het.
Dus er zit niks anders op dan de LowestLow of pos. divergentie te spotten in de U. Osci. Dit voorafgaand aan een ommekeer. Het tijdschema in de Cycli helpt ons daarbij in de voorspelling. Want van de gemeten Primarý s is 136 en 138 de langste. Maandag is dag 136!

Prognose week 25

De AEX kruipt omhoog, maar van een krachtige turnaround vanuit de Primary-bodem is geen sprake. Zou er dan nog een correctie in kunnen zitten die alsnog de Primary-bodem markeert. Als we doortellen dan is het maandag dag 128. We hebben Primary's gehad van 138. Geheel 2016 waren 3 lange achter elkaar, Maar in 2017 hebben we een vrij regelmatige serie gehad van 80 wanneer we de mediaan nemen. De zwakte wordt ook in de weekgrafiek getoond. Nog altijd weet de index niet terug te keren in het opwaartse trendkanaal. Maar wellicht is dit alles een accumulatie voor een nieuwe sprong. De MACD is in de weekgrafiek nog altijd positief en in de daggrafiek is er een positieve crossing.
De Minor bevestigt nog altijd de doorgaande kracht. Ondanks 2 schijnbewegingen was er een higher high op dag 18. Maandag zijn we op dag 20 in de Minor. Als ma t/m woensdag er nog een hogere top wordt uitgeperst is dat positief voor een verdere stijging. Immers de top is dan laat gemaakt. Dan is aannemelijk dat na een Minor-bodem de stijging doorzet.

 

Prognose week 24

Dinsdag zagen we een verdere stijging en met een twitter bericht riepen we 29-5 tot Primary-bodem uit.
In de Primary was een late top, dwz doorgaande kracht. Maar vrijdag leek de doorgaande kracht alweer over en daalde de AEX onder het trendkanaal wat een vlagpatroon is. Wellicht nog onzekerheid wat betreft de G7 vergadering dit weekeinde. Inmiddels heeft Trump geen zekerheid gegeven.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat na de late top in de Primary het kruit in de opvolgende al zo snel is verschoten. Wellicht volgende week zijwaarts tot de vergadering van de ECB 14-6, waar men verwacht dat het opkoopprogramma van de ECB wordt beeindigd
Wat ons nog altijd verbaast, is de plotselinge turnaround in de huizenmarkt in vergelijking met de huizencrisis in de 80-er jaren. Jarenlang was men koopschuw en plots door de dalende rente en ommekeer in het economisch sentiment is er een overspannen huizenmarkt. Vanuit de technische analyse geredeneerd lijkt het een dead-cat-bounce.
Het biflatie scenario kan weer de kop opsteken wanneer de particuliere markt opnieuw een overcreditering laat zien. Met name kan de alsmaar stijgende lasten + een wellicht stijgende rente een vernieuwde noodzakelijke sanering in de gezinsuitgaven geven. Biflatie slaat dan weer toe, namelijk prijsdaling voor de gekochte zaken waarvoor een overcreditering geldt en verdere kosten inflatie welke de gezinsuitgaven onder druk zetten. En zo keert de wal het schip weer en zijn er opnieuw stimulerende maatregelen nodig. Maar och, de overheid zal wel weer procyclische maatregelen nemen.  Bijv. de renteaftrek voor de 21% BTW bij nieuwbouwwoningen niet langer aftrekbaar te laten zijn ipv stimulerend de BTW op nieuwbouw naar 6 % terug te brengen. Wonen lijkt ons nog altijd een primaire levensbehoefte.  

Prognose week 23

Het is lastig om de vorige Minor bodem te bepalen. De U osci. toont een duidelijke turnaround per 3-5, maar de bodems in de koersgrafiek zijn bepalend. De koersgrafiek liet een duidelijke bodem in de AEX futures  zien per 23-4, terwijl dat in de AEX-daily 25-4 is. De bodem per 29-5 is dan wel het maximaal aantal dagen( 36 resp. 34 dgn) wat we voor een Minor hebben gezien. Maandag is dan dag 42(vanaf 23-4) of 40 ( vanaf 25-4).We twitterden donderdag nog een mogelijke vorming van een abcde wimpel als halfmast patroon. Maar onmiddellijk viel de AEX al uit dat patroon en was de wimpel verkort. Dan denk je, nu gaat het gebeuren. Op naar AEX 540 als Primary-bodem. Maar vrijdag werd dat scenario keihard gepareerd door de VIX futures te verkopen en S&P futures te kopen.Resultaat VIX -14% S&P +1,25 %. Dat spel begon 31-5 om 20:00 uur.  Maar komende week komt er duidelijkheid dat is zeker. Mocht het toch een halfmast zijn in de uurgrafiek. De dalingervoor (-22) was in 5 dagen. Dan zou komende week de AEX theoretisch rond 540 kunnen bodemen. Maar nogmaals dat zijn extreme waarden in tijd voor een Minor bodem. Nu we de details bekijken lijkt 29-5 toch de beste bodemdag voor de Primary.

Prognose week 22

De AEX deed wat onze statistische analyse voorspelde. Een correctie naar de Primary bodem.
Tja, waar gaat die bodem vallen. Als we dat wisten! Aannemelijk is komende week, omdat maandag de Minor 25 dagen is. Een week erbij dan komen we aan de grenswaarde van 32 dagen voor een Minor. In ieder geval is het een Primary-bodem. De correctie kan niet zo heftig zijn als de val in februari en/of augustus 2015. In februari j.l. finishte een 2e Grand Cycle binnen deze Kitchin. Een cyclus van hogere orde, dus een overtreffende correctie. In deze Primary is de top laat gevallen, dat betekent doorgaande kracht. Dus na de aanstaande Primary bodem is een verdere stijging te verwachten. Het nu nog inzetten op een een AEX put heeft weinig kans van slagen, omdat er waarschijnlijk een snelle turnaround zal zijn.

Met Conte aan het bewind in Italie gaat de Euro een nieuwe krachtproef doorstaan. Conte gaat Keynesiaans te werk, zo is ons duidelijk gemaakt. De Italianen hebben een voordeel:Draghi is een thuisfluiter. De Target2 schuldpositie van Italie kunnen we op onze buik schrijven. 442 miljard kan worden afgeschreven. Kan de Euro dat wel dragen?
Wellicht moeten we rekening houden met een opmars van de dollar. Een goedkoper wordende Euro is steeds positief gebleken voor de aandelenmarkt binnen de Eurozone. 
 

Prognose week 21

De AEX zet zijn opmars voort. De late toppen zijn een teken van doorgaande kracht. Maandag is het dag 18 in de Minor en 101 in de Primary. Daar zou een wat grotere correctie moeten komen. Logisch want in een keer de vorige top op 572 nemen lijk teveel van het goede. Maar met deze kracht lijkt dat nog een instapmoment. Leedvermaak kwam, over ons heen toen PPG meldde dat zij de jaarcijfers 2017 en Q1 2018 intrekken. Zou de overnamestrijd 180 graden draaien?
Dat zou een mooie overwinning zijn voor het Rijnlandse model waar kapitaal en arbeid meer in evenwicht zijn en  waardecreatie het bedrijf solide houdt.
Er is verder niet veel te melden. Het lijkt erop dat we de laatste fase in gaan richting een verdubbeling van de Kitchin-bodem. Zie daarvoor de berekeningen in de maandgrafiek. Zo n laatste fase kenmerkt zich door een hyperbolische stijging. Dat zou ook wel eens voor de olieprijs kunnen gelden. De markt lijkt daar op te anticiperen gezien de loodrechte stijging van RD.


Prognose week 20

Tijdens onze break is de AEX verder gestegen. Politiek gezien was er een turnaround wat betreft Korea. Je vraagt je af wat Xi Kim heeft beloofd. Want na de legendarische treinreis van Kim naar China is de kwestie gekeerd.
De Minorbodem is moeilijk te spotten, omdat er geen noemenswaardige correctie is geweest. De U.osci laat een wat latere bodem zien bij een hogere AEX. 25-4 was echter de LowestLow in de koersgrafiek; na een top op de voorlaatste dag. 
In deze 2e Minor is een grotere correctie te verwachten omdat deze 4e Minor tevens een Primary bodem in zich kan hebben. In de weekgrafiek zien we de AEX tegen de onderkant van het verlaten trendkanaal aankloppen. Inmiddels is de AEX voor de 7e week hoger gesloten en dat is een unicum. Dus daarvan uit geredeneerd lijkt een daling naar een Primary bodem voor de hand liggend. Daarbij geholpen door het gezegde: Sell in May, but remember come back in September. Aannemelijk is dat een top tussen 565 en 570 wederom om terugval laat zien. Immers dat was nog altijd de top in 2007 voor de grote correctie. Maar met name de DAX heeft deze top al lang duidelijk genomen. De FTSE ook. Andere Europese indices blijven nog achter. Blijft de vraag stoot de AEX door? Want al met al heeft het abcde patroon in de maandgrafiek vanuit de bodem in 2009 gelijkvormigheid met het abcde patroon van 2003-2007.
In 2007 werd de top in juli 3 maanden later  nagenoeg geevenaard. Het is komende week 4 maanden later na de top op 572 in januari.

18-4-2018
,
We nemen een adempauze. De volgende prognose zal pas 14-5 a.s. worden geplaatst.
Wellicht krijgen we ontwenningsverschijnselen en zullen we bij eventuele heftige beweging een twitterbericht plaatsen. We beschouwen 9-2 als een (Grand)Cycle bodem en prognosticeren een verder opgaande beurs. Verwacht een Minor-bodem als terugtest van de uitbraak boven AEX 540.

Prognose week 16

Afgelopen week brak de AEX in de daggrafiek uit zijn consolidatie. Na een periode van accumulatie een signaal voor de bulls. De bearish ingestelde belegger zal zeggen: In de weekgrafiek is er slechts een terugtest naar de onderkant van het trendkanaal. En zo kun je er weer een andere analyse op los laten. U leest al die profeten, maar bent eigenlijk op zoek naar een bevestiging van uw gedachten.
En zo bent u de ene keer gecharmeerd van de ene en dan weer die andere. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. We proberen een trend te ontdekken, die veelal de neiging heeft zich voort te zetten. Maar bij een trendommekeer ziet u ons stuntelen. Voor de Cycle richten we ons op de LowestLow of pos. divergentie in een reeks van de Ultimate Oscillator. Voor een rustiger beeld hebben we daar de MACD aan toegevoegd.
Nu zegt de grafiek na een late top in de Minor en Primary, dat er doorgaande kracht is, wat een verder stijgende beurs moet geven. Maar bij bearisch ingestelden krijgt de raketaanval de gedachte: Nu zul je zien  het kaartenhuis stort in!  De zaak stort in door illiquiditeit maar de Centrale Banken hebben nog voldoende middelen om interbancair voor liquiditeiten te zorgen. Noodzakelijke unwindings, margin calls en of plotseling default van een vooraanstaande bank, dan is het alle hens aan dek en liquide maken van assets, dus een collaps.
Het lijkt ons dat de raketaanval als een non-event wordt afgedaan maandag. Je zou nog kunnen kijken vanmiddag naar enkele Midden-Oosten beurzen die open zijn op onze christelijke dag des Heren.
Wel kan de ogenschijnlijk hernieuwde koude oorlog een positieve wending voor Goud betekenen. Daar zien we al zo n lange zijwaartse beweging. Alle aanbod van speculanten  lijkt daar nu wel verwerkt. Alleen de harde kern zit er nog in. Bij een uitbraak boven US dollar 1.350 zijn er alleen nog maar kopers. Wil je de harde kern dan zijn goud ontfutselen zul je een forse prijs moeten bieden.

Samenvattend de cyclische analyse. Na de uitbraak in de daggrafiek lijkt 9-2 een finish van een Cycle en gezien de uitslag tevens Grand Cycle. In deze Minor is er een late top, welke de koopkracht aangeeft. Dus we gaan uit van een verdere stijging. Omdat er sprake is van een accumulatie vanaf 9-2 tot 26-3 heeft de stijging voldoende voltage lees uithoudingsvermogen.
We gaan het maandag 16-4 beleven.    

Prognose week 15

Er valt weer niet veel aan te vullen op de prognose van vorige week. Vanaf 9-2 is het heen en weer en nog een keer. Maandag is het dag 14 in de Minor en 59 in de Primary. Daar kan nog wel 14 dagen bij.
Dan is de Primary 73 dagen. We hebben de laatste tijd korte Primary s gezien. Zeventigers en tachtigers en een zeer korte van 54 dagen. Het kan dus ook volgende week voltooid zijn.
Net zoals er een minimale LowestLow was per 6-7-2017 was er 5-4 j.l. een minimale HighestHigh.
Maar feit is dat er relatief gezien een late top in de Primary is gemaakt. De indruk bestaat wel dat dit technisch als een shortsqueeze kan worden gezien. Niet als zodanig doorgaande kooplust.
Het koersgat wat is ontstaan moet dan ook niet als een break away gap worden gezien.
Aannemelijk is dat de AEX de komende week dat koersgat weer dicht.

Amerika daalde vrijdagavond alweer. De handelsoorlog baart toch kennelijk zorgen. Wat dat betreft speelt Trump met vuur, want China financiert nog altijd een groot deel van het begrotingstekort van de VS. Dat blijft een sterke troefkaart. Intrekking van de financiering zou een obligatiecrash kunnen veroorzaken.
Zoekend naar een trigger voor een finale uitschudding twitterden we afgelopen week dat de Dollar/Yuan als valutapaar weer op het niveau is van 2015. Een te dure Yuan vermindert de exportkracht van China. Export is nu eenmaal het verdienmodel van China en moet onverminderd doorgaan. We weten wat een devaluatie van de Yuan toen teweeg bracht. Nu is de situatie zo dat de importheffingen en tegelijk duurder wordende dollar bij een devaluatie sterke prijsstijging geeft voor de import van voornamelijk consumptieve goederen voor China. En dat kan dan weer het volk onrustig maken. We hebben al eens hamsterende Chinezen gezien. Dus aannemelijk is dat de PBoC nu niet zo snel naar het middel van devaluatie zal grijpen.
Het middel om de financiering van de VS af te bouwen lijkt ons een dalende dollar te geven en dus stijgende Yuan in het valutapaar. Dus China zit wat dat betreft in een spagaat. Het lijkt de zoveelste vorm van blufpoker van Trump, die uiteindelijk leidt tot de onderhandelingstafel waar alles weer in de minne wordt geschikt.
Het is afwachten waar en wanneer de AEX strandt na een laatste uitschudding, want dat lijkt ons zonder twijfel nu de structuur van 3 Minors in een Primary finisht.

Prognose week 14

Er valt niet veel aan te vullen op de prognose van vorige week. Het roze getekende vierkantje in de daggrafiek, als laatste Minor in de reeks, zouden we graag vol laten lopen. En dan bij voorkeur een laatste uitschudding boven AEX 506, waardoor de vorige (Grand)Cycle bodem nog in stand blijft. Dat geeft in de Ultimate oscillator een hogere bodem, lees positieve divergentie.
We hebben de MACD erbij gehaald. Deze laat wel ruimte voor nog meer negatief sentiment. De U.osci en MACD tonen aan dat de bodem van 9-2 van meer betekenis is dan de bodem van 29-8-2017.
Eerder hebben we 6-7-2017 als (Grand)Cycle bodem gesteld, maar de AEX bleef na 6-7 zwak, er was geen sprake van een turnaround in het sentiment. Thans tellen we vanaf 29-8-2018. Aannemelijk is dan dat de Cycle per 9-2 na 164 dagen er nog niet stond. Ook de structuur laat nog een 3e Primary toe.
Welnu het is wachten op de bodem van deze Minor en tevens Primary en (Grand)Cycle. De 3e Minor is de zwakste in de reeks en moet een laatste uitschudding geven waar velen op wachten om in te stappen.
Wat de trigger gaat worden is niet duidelijk. De stijgende  rente is al ingeprijsd, maar zal  wel een drukkend effect blijven houden. Het wapengekletter van de uitgeroepen handelsoorlog is ook weer ingedamd. Nergens zijn financiele brandhaarden, dus een plotselinge illiquiditeit in de markt is niet te verwachten. Aannemelijk is dat het meer zijwaarts beweegt met een laatste uitschudding net boven 506, met daarna een forse stijging.

Prognose week 13

Week 13 laatste week van het kwartaal, dus afbouwfase en ongeluksgetal.
Verrassende wending vrijdagavond. De AEX future daalde onder de Minor bodem van 2-3-2018, waarmee een dalende trend in deze Primary is ingezet. We moeten er dan ook ernstig rekening mee houden dat de Cycle per 9-2 nog niet af was.
Het alternatief is een vorige Cyclebodem per 29-8-17 ipv 6-7-17. Dan startte per 9-2 nog een  laatste Primary van 2 tot 3 maanden. Dus dat kan nog een bodem geven in april met de finish van de  derde Minor van deze Primary.

Dan moeten we er ernstig rekening mee houden dat de bodem op AEX 506 breekt. De DAX had al een lagere bodem per 2-3; de AEX bleef er nipt boven. Als we dan strak in de leer blijven zou dat betekenen dat de Kitchin zelfs per saldo dalend wordt. We hebben nog een escape en dat is de grafiek van september 2011, welke lichte naschokken vertoonde en gelijkvormig is met de actuele beweging.
Uitgaande dat een break van 506 een per saldo vroeg dalende Kitchin geeft, moeten we ons meetinstrument de PMI erbij halen. We weten dat de low in de Kitchin gepaard gaat met een PMI onder de 50. Logisch want de Kitchin is een voorraadinvesteringscyclus ook wel businesscycle genoemd.
Thans staat de PMI nog torenhoog. Er is een groot vertrouwen onder de inkoopmanagers.
Dit zou kunnen veranderen door de handelsoorlogen welke zich nu manifesteren. Importprijzen stijgen, dus laten we eerst maar eens de oude voorraad op maken en voorzichtig worden met nieuwe inkoop.
Een duidelijke sentiments verandering.Wanneer deze Kitchin nog even te gaan heeft kan de PMI diep onder de 50 komen en Juglar-achtige waarden geven.

Dat brengt ons op het onderscheid in crashes. Crashes kunnen ontstaan door illiquiditeit en/of sentiment. Crashes door illiquiditeit zijn kort en fel. Zeer negatieve sentimentsindicatoren zoals nu hoeven dan niet per se contrair te zijn. Immers illiquiditeit kan plotseling optreden,
Crashes door sentiment kunnen langdurig en slopend zijn. Voorbeelden van sentiments crashes naar onze mening zijn i) jaren 70, ii)val Berlijnse muur en afsluitend GolfoorlogI; dat gaf onzekerheid door een onzeker toekomstbeeld,maar de VS als hoeder van onze westerse waarden toonde zijn verantwoordelijkheid. iii) Enron debacle en aansluitend nine eleven. Het Enron debacle veroorzaakte wantrouwen wb de cijfers welke accountants presenteren. Hebben de bedrijven wel de solvabiliteit welke de accountscijfers aangeven? Nine eleven tenslotte veroorzaakte een ander toekomstbeeld voor de VS.
Maar de eensgezind tegen de War of Terror gaf het vertrouwen terug.
iii) Wantrouwen solvabiliteit banken. Startte in 2007 en eindigde in 2009. Dit is een nog altijd financieel tikkende tijdbom. Welke in de VS beter lijkt opgelost dan in Europa. Target2 saldi kunnen nog altijd niet verrekend worden.
Crashes door illiquiditeit zijn er legio 1987,1998,2007,2011,2015 en wellicht nu wanneer maandag a.s. wederom margincalls op de deurmat vallen. Herhaling van 1987 in een andere vorm en dimensie.
Maar in feite zien al de flitsdalingen er hetzelfde uit. Na het vallende mes zijn er soms naschokken of partijen wachtten juist op het instapmoment om niet de boot te missen en stappen massaal in de zgn V-correctie.
Hopelijk verdedigt de gedurende weken aanhoudende hoge put/call verhouding de verkoopgolf.
Het massaal sluiten van de putposities, kan zelfs een shortsqueeze geven. Dat zou de omkering kunnen geven en de stijgende poot kunnen zijn van de 3e Minor. Dan nog een laatste daling. Crossed fingers dat deze boven AEX 506 blijft.

Door strak in de leer te blijven is bovenstaande draaikonterij ontstaan en gooit onze wensgedachte in de prullenbak! De wensgedachte is gebaseerd op de statistische waarneming zoals gepresenteerd in de maandgrafiek, te weten: steeds een verdubbeling van de Kitchinbodem over 30 jaar gemeten. Zelfs in bearische tijden.
We spreken de wens uit dat het beeld per september 2011 eenzelfde beweging veroorzaakt en de bodem sterker wordt aangestampd om alsnog de hyperbolische stijging te maken. Maar owee wanneer 506 breekt!

Prognose week 12

De correctie welke op 14-3 eindigde lijkt ons geen 2e Minor bodem. Dus de opleving vrijdag j.l moet niet gezien worden als de start van een opvolgende Minor. Aannemelijk is dat volgende week nog een correctie volgt om een, in tijd, acceptabele Minorbodem neer te zetten.

Na het 2e dieptepunt begin maart blijven speculanten steeds meer puts dan calls kopen. Kennelijk anticiperend op een 2e grote dalingsgolf. Aannemelijk want menig daling is een abc-tje.
Maar de U.osci  laat per 9-2 een duidelijke lowest low in de reeks zien. Toegegeven liever zien we positieve divergentie aan het einde van een reeks. Een 2e dalingsgolf zou dat kunnen tonen. Daar hebben de shorters een punt.

Maar zoals wij nu de indeling hebben met een Cycle bodem op 9-2-2018 en de vorige op 6-7-2017 is de structuur binnen de Cycle ordelijk. En is het aannemelijk dat de AEX aan het begin staat van een nieuwe Cycle en accumuleert voor een stijging. Een slow starter. Ervaring leert dat slow starters  hyperbolische stijgingen aan het einde hebben. Er is nu zelfs een 2e bevestiging van een Cyclebodem per 9-2 omdat de U.osci in de weekgrafiek duidelijk oploopt.
Conclusie: Volgende week een correctie naar een Minor bodem, maar deze correctie zal gering zijn.

Prognose week 11

De 1e Minor in de opvolgende Cycle is geschied. 21 Dagen met een late top. Een late top betekent doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de top op AEX 540 wordt genomen. We hebben een nieuwe wensgedachte. Een tweede Puetzcrash in juli a.s. Want ook in juli is er een maan- en zoneclips in een periode van 14 dagen. In ieder geval lijkt de opgang vanuit 2003 tot 2007 erg veel op de opgang van 2009 tot heden. Een ABCDE diagonal triangle. Laat nu de daling in maart 2007 gelijkvormig zijn met de actuele februari/maart daling. In dit scenario past nog een hyperbolische stijging zoals einde jaren 90, maar nu een op een kleinere schaal. We kennen nog de daling van augustus 2007, waar interbancaire rentes tussen de verschillende banken hard op liepen.  Dat waren de eerste signalen van een ophande zijnde Credit Crunch. Maar de acute aanleiding van de illiquiditeit in augustus 2007 waren unwindings van carry trades.
Goed met de wensgedachte gaan we uitkijken naar een top van AEX 620-650 in juli en zou er een parabolische stijging moeten ontstaan komende maanden.

Prognose week 10

Vorige week schreven we:>Maandag is dag 17 in de Minor. Het zou een teken van kracht zijn wanneer de 534 top in deze Minor breekt en dat niveau wordt dan, als terugtest, de bodem van de Minor<.
Maar de terugtest werd een terugtest van de Cyclebodem. TA en cyclische analyse zijn nu elkaars tegengestelden. Want TA laat een halfmast patroon zien. Daling ervoor is daling erna.
Maar dan gaat de AEX duidelijk onder de (Grand)Cycle bodem en is het uit met de pret voor de bulls.
Vooralsnog gaan we uit van eenzelfde beeld als 2015, toen op 29 sept. de bodem van 24-8 ook nagenoeg werd gehaald. Maar u begrijpt het al. Voor dit scenario mag de AEX niet onder 516 dalen komende dagen.

Prognose week 9

De U.osci in de daggrafiek laat een duidelijke turnaround zien. De bevestiging van een belangrijke lange termijn bodem op 9-2 wordt daarmee gesterkt.
Afgelopen week accumuleerde de AEX en testte steeds de weerstand tussen 534-535. Maandag is dag 17 in de Minor. Het zou een teken van kracht zijn wanneer de 534 top in deze Minor breekt en dat niveau wordt dan, als terugtest, de bodem van de Minor.
Een duidelijke terugval maandag is een teken van zwakte. Immers de top is dan vroeg gemaakt en de Minor had niet de kracht om door te gaan.
We denken dat de ECB maandag de geldkraan openzet en de banken ruim zal faciliteren om het faillissement van de Letse bank als een non-event voorbij te laten gaan. Het is wel merkwaardig dat de sancties voor de bank uit de VS moesten komen en niet vanuit Europa. Dat gesjoemel in die Baltische staten mag kennelijk van de ECB.
 
Zoals we vorige week al beredeneerden moet de bodem van 9-2 op basis van de lowestlow in een reeks een belangrijke lange termijn bodem zijn. Ook zien we na de presidentsverkiezingen in de VS de structuur veranderen. 3 korte Primary s in een Cycle. Je kunt stellen het is de structuur van de stijging. Als de stijging doorzet kan die structuur doorzetten en hebben we daaraan een richtsnoer. Op basis van die structuur kunnen we dan op 9-2 een GrandCycle neerzetten verdeelt in 2 Cycles.
Aannemelijk is een tweede na de Kitchinbodem van 11-2-2016, want een GrandCycle van 729 is een utopie. Dan .is tot de Presidentsverkiezingen de eerste GrandCycle. Een duidelijk keerpunt met daarin 2 events te weten Brexit en Trump
Vervolgens moeten we ons richten op de top van deze Kitchin om een dalend traject in te kunnen slaan.
We hebben we daarbij weinig aan de tabel in de maandgrafiek. Te weinig waarnemingen. De deviatie in de dagen naar de top is 340. Dan krijg je een 68% zekerheid met 1.127 +/- 340 dagen. Aan die zekerheid hebben we niets.
Nee we moeten ervan uitgaan dat net als in de VS er nog een parabolische stijging moet komen om de top in de AEX te maskeren.
Dan zegt u in de VS is dat al getoond en follow the leader. Daar hebt u een punt.
Maar de stijgende rente daar kan een dollarstijging geven en dus verzwakking van de euro. Dat willen we toch graag zien voor onze export? Een dollarstijging is controversieel en wordt niet ondersteund door de grafiek. Immers we zien in de maandgrafiek een zeer grote vlag als halfmast patroon. Na een uitbraak boven de dalende weerstandslijn is een stijging naar 1,80 aannemelijk. Nog eenmaal een terugwijzing binnen het patroon zou dan moeten gebeuren, maar toegegeven niet logisch. Dus daar zitten we dan weer vast.

Goed, laten we eerst zien of deze Minor zijn kracht toont en de AEX als late top volgende week de weerstand 534-535 duidelijk overschrijdt.

Prognose week 8

Statistisch gezien hebben we de bodem gehad. Kijken we in de weekgrafiek naar de bodem van ons meetinstrument de U.Osci  dan is de uitslag de lowestLow in een reeks vanaf de Kitchinbodem
11-2-2016. Hier moet een bodem van een cyclus van hogere orde staan. Een GrandCycle bodem. Echter die hadden we al geplaatst per eind augustus vorig jaar. Wanneer dit een eerste GrandCycle bodem is, dan is de lengte 2 jaar. Dat is een utopie. Daarom hebben we een eerste laten vallen rondom de Amerikaanse verkiezingen. Immers daar werd een zijwaarts patroon afgesloten en startte een opgaande beweging. Toegegeven de argumentatie is niet sterk, maar in ieder geval is dit een belangrijke bodem.
Even terug naar de Kitchin analyse. Van de 7 Kitchins vanaf 1987, waren er 3 welke zijn top binnen 2 jaar na de bodem vormden: aug 89, sep 2000 en feb. 2011. Maar steeds was er een verdubbeling van de AEX bodem. Daar blijven we aan vasthouden. Razendsnel nu een nieuwe top voor de zomer.


Prognose week 7

Zo dat was honing voor de beren. En het feit dat de AEX in de weekgrafiek uit het trendkanaal is gevallen, smaakt naar meer voor de beren. We hebben steeds op een Primary bodem geanticipeerd, maar dit lijkt op een cyclusbodem van hogere orde.
Na de Kitchin bodem is in de U.osci de lowestlow in de reeks gevallen. De verticale daling roept herinneringen op aan positieve divergentie. Dus een opleving en vervolgens een lagere bodem in de koersgrafiek, met een hogere bodem in de U.Osci. Maar dat valt niet te rijmen met de structuur vanaf de Kitchin bodem. Die structuur is steeds 3 Minors in een Primary. 3 Minors staan er en langer dan 38 is zelden getoond. Zeker wanneer er eerst een forse dead cat bounce moet zijn om vervolgens weer te dalen. Daar gaat wel 10 dagen overheen.
Dus geredeneerd vanuit de structuur was vrijdag j.l. wel de bodem, maar dat is geen zekerheid.
 
In week 34 van vorig jaar hebben we aandacht gegeven aan de Puetz crash. De maaneclips en zoneclips zijn eind juli en begin augustus dit jaar het dichtst bij elkaar. Maar het fenomeen heeft  zich ook nu bewezen. 31-1 j.l. was er een maaneclips en 15-2 is er een gedeeltelijke zonsverduistering. Dus dat geeft nog risico's tot 15-2.

Prognose week 6

So far so good. Resteert de vraag; is of wordt dit een Primary bodem of Cyclebodem. Kijkend naar de weekgrafiek dan zien we daar een mooi patroon van pos. divergentie bij de GrandCycle s. In de weekgrafiek zien we nu geen mogelijkheid van pos. divergentie. Dus de analyse van de U.Osci in de weekgrafiek laat zien dat hier sprake is van een Primary bodem.
Dan de mogelijkheid van pos. divergentie in de daggrafiek. Er zou dan maandag een felle opleving moeten zijn met direct daarna een daling die een lagere bodem geeft in de koersgrafiek en tegelijk een hogere bodem in de U.Osci. Kijkend naar de DJIA en SP500 lijkt de daling daar nog niet klaar.
Maar is daar in de AEX nog tijd voor binnen de huidige Minor? Maandag is dag 34. We hebben waarden gezien van max. 38. Dus dat zou kunnen. En de eerste Minor in deze Primary was slechts 14 dagen. Gezien de structuur zou je aan het begin er liever 1 Minor van maken van 46 dagen, maar die lengte is absurd.
Toegegeven dat er nog ruimte is in de Primary, maar dan zou de AEX er een 4e Minor erachteraan moeten plakken. Echter de structuur is steeds 3 Minor s in een Primary.
Concluderend kunnen we stellen dat er inderdaad nog een daling achteraan kan volgende week. Maar er zou een Primary moeten finishen welke een zeer late top had. Late toppen is een teken van doorgaande kracht. Na de Primary bodem zou er dan wederom een krachtige opwaartse beweging moeten zijn, die een top geeft voor de U.Osci in de weekgrafiek.

Prognose week 5

Woensdag, dag 22 in de Minor, zette de daling in. Maar het wil niet vlotten. Maandag is dag 27 in de Minor en dag 73 in de Primary. Daar kan nog een week bij. Ook de U.osci kan nog lager.
We wachten dus op een duidelijke Primary-bodem. Afgelopen week was de daling niet overtuigend.
Een ding is zeker. De top is extreem laat, dat betekent doorgaande kracht. Na een bodem zal de AEX een nieuwe top gaan maken.

Prognose week 4

Maandag is dag 20 in de Minor en dag 66 in de Primary. Houden we vast aan de trend van 3 Minors in de Primary, dan zou de Primary in de actuele Minor moeten finishen. Minors zijn maximaal 4 tot 5 weken; 28 tot 35 dagen dan. Op dag 20 betekent dat nog max. 14 dagen. De vorige Primary had maar 8 dagen nodig voor een correctie.
We kunnen nog een inschattingsfout maken. Was 29-6 de Cyclebodem of 29-8?
29-8 was niet de LowestLow in de reeks van de U.osci. 29-6 had zelfs positieve divergentie, wat we graag zien bij een lange termijnbodem. Maar omdat de correctie van de GrandCycle overtreffend zou moeten zijn hebben we gekozen voor 29-8. Anderzijds, wanneer 29-6 een (Grand)Cyclebodem is, dan is voldaan aan een ervaringsregel n.l. dat een slowstarter veelal een versnelling kent aan het einde.  Waarom is het belangrijk de a.s. bodem te kenmerken als Cycle of Primary bodem?
Dat is belangrijk om zekerheid te krijgen hoelang we long kunnen blijven. In ieder geval is in beide situaties de top zeer laat gevormd; dat betekent doorgaand kracht. Dus na de bodem zouden de koersen gewoon weer hard kunnen stijgen. We vinden met de daggrafiek toch weer aansluiting in de weekgrafiek van de 90-er jaren. Het probleem bij fractal herkenning blijft de gelijkvormigheid op verschillende schalen. Het zou zo maar kunnen dat de gelijkvormigheid zich voortzet 1 op 1 in de daggrafiek of zelfs uurgrafiek, maar ook weer kan terugvallen in de maandgrafiek van de 90-er jaren.
En zo heeft het een hoog gehalte aan wensgedachten. Maar Benoit Mandelbroth was geen selffulfilling professor.

Prognose week 3

De AEX staat nog maar aan het begin van de tweede GrandCycle. Op basis daarvan is er nog voldoende tijd voor een verdere stijging. Ondanks dat we de fractal met de jaren 90 in de prullenbak gedaan lijkt de AEX krachtig genoeg om in het eerste halfjaar 2018 de gelijke hyperbolische stijging van de jaren 90 waar te maken. Opvallend zijn de vele beleggingreclames op TV. Sparen is in de ban gedaan, zo lijkt het. Het is schuld aflossen of beleggen.
In 2017 waren de Primary's kort  en de Intermediate s niet herkenbaar. Wellicht dat in de actuele Minor de Primary correctie plaatsvindt. Maandag is de AEX op dag 13 van de 3e Minor. Nu zegt u: Er zijn er al 3 getekend van 14,14 en 18.
Zeker, maar het meetinstrument de U.osci moet een LowestLow in de reeks tonen. Dan pas gaan we op zoek naar een Low in de koersgrafiek. De laatste 2 Minors moeten we kennelijk samenvoegen tot 1 van 32 dagen.  Aannemelijk is dat de AEX een twintiger of zelfs dertiger er achteraan plakt. Dat past dan in de trend van Primary s van 70 tot 90 dagen in 2017. Een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten dan te veranderen.
Maar nogmaals we denken dat de correctie niet veel om het lijf heeft. Voor het 1e halfjaar zijn we bullish. Volgende week naar de expiratie kan nog stijgend zijn om vervolgens  na de expiratie een aderlating te doen. Maar de top van 2007 kan net zo goed een brug te ver zijn. Dan moet daar een bruggenhoofd worden gevormd  en versterking worden gehaald om vervolgens een krachtige doorbraak te maken. De fase van accumulatie zal een dalende U.osci geven, immers de afwijkingen van de gemiddelden worden dan kleiner.

Prognose week 2

J.l vrijdag zagen we in de slotveiling een mooi staaltje van marktmanipulatie. Na sluiting werd de index over zijn vorige top getrokken.
Toestroom van geld naar de markten is nog altijd voldoende. Alleen incidenten kunnen illiquiditeit veroorzaken. Bijvoorbeeld toen in 2008 banken elkaars solvabiliteit niet meer vertrouwden sloten de banken de interbancaire kredietloketten en was er illiquiditeit. In aug. 2011 was er de bankencrisis in Europa met implosiegevaar voor de euro. In aug.2015 de devaluatie van de Yuan. Margin-calls maakten unwindings van carrytrades noodzakelijk.

Voor de VS is belangrijk dat de dollar de wereldreservemunt blijft en dat zoveel mogelijk handelstransacties in USD worden afgerekend. Met name de olietransacties. We hebben gezien hoe de VS dat met harde hand verdedigt. Gadaffi, Quatar wordt in diskrediet gebracht, Venezuela is het volgende slachtoffer. Saoedie is nog een belangrijk steunpunt in het Midden-Oosten voor de petro-dollar.
Voor de Big Reset moeten we dus denken aan een nieuwe wereld reserve munt en een oplossing voor de VS. Want zonder de dollar als wereldreservemunt, is de VS failliet. 


Inmiddels zien we echter dat steeds meer handelstransacties in Yuan worden afgerekend. De invloed van de dollar is tanende. Maar nog altijd heeft de VS een beurs met solide fondsen en de US staatsobligaties zijn een safe heaven. Dus voldoende kapitaal vloeit naar de VS om hun kredietbehoefte te financieren met dollars die ze zelf uitstrooien. De gecreeerde dollars maken een kasrondje. Daarvoor is een sterke dollar nodig. Echter de dollar verzwakte in 2017. Dus daar ontstaat een dilemma voor de FED. Renteverhogingen moeten de dollar sterk houden, maar kan de economie wel een stijgende rente verdragen?
Ook voor het verdienmodel van China is een sterke dollar nodig. Een stijgende Yuan verzwakt de exportpositie. Maar thans zien we door de aantrekkende vraag uit het buitenland dat de export van China weer groeit. Het verdienmodel komt dus nog niet in gevaar. Een devaluatie van de Yuan is niet oppertuun. De aantrekkende vraag zorgt ook voor meer inkoop van grondstoffen. Met als gevolg dat de commodity-index een nieuwe top maakt. 

Inmiddels heeft de Yuan een weging gekregen in het SDR mandje, wellicht wordt voorgesorteerd op een nieuwe wereldreserve munt, maar belangrijker is dat de PBOC minder autonoom in zijn beslissingen is!
We zien dus dat overal wordt gewerkt aan stabilisatie c.q. beheersbaar houden van de markten, dat geeft een toenemend vertrouwen voor beleggers. Zonder incidenten zien we een stijgende AEX in het 1e halfjaar van 2018. Daarbij laten we ons ook leiden door de 30 jarige analyse in de maandgrafiek.
Maar nogmaals gebeurtenissen welke illiquiditeit in de markt veroorzaken kunnen forse tijdelijke correcties geven. Tijdelijk, want het vertrouwen in de maakbare economie en monetaire controle is groot.  Op de incidenten kun je niet anticiperen. Maar is het slechts illiquiditeit en zijn er geen defaults van banken dan blijft het vertrouwen in de markten. Dan zijn het investerings momenten.Weekprognose 2017 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 51

Op 1-12 maakte de U.osci een duidelijke ommekeer. Dan is maandag dag 17 in de 2e Minute/Minor. De correctie kan zelfs al geweest zijn j.l. Vrijdag. Dan stoomt de AEX weer verder op. Tot einde van het jaar zal men trachten dit niveau te handhaven. Dan is er een jaarrendement op de AEX van 1/8 = 12,5 % gerealiseerd.
Deze laatste twee weken heeft het weinig zin de AEX te analyseren. Mocht er een forse beweging ontstaan dan melden wij ons tussendoor. Zo niet melden we ons pas in 2018 en wensen u een zalig kerstfeest en voorspoedig en gezond 2018.

Prognose week 50

Week 50 alweer. Het halloween- en eindejaarseffect is dit jaar ver te zoeken. De gap j.l. vrijdag leek de start te worden, maar aan het einde van de dag was daar slechts een anorexia spriet van over. Die toont grote twijfel en aannemelijk is dat het koersgat komende week wordt gesloten en de AEX weer zijwaarts koerst. Wel zien we de U. osci. omhoog kruipen. Maar niet krachtig genoeg om te spreken van een omkering. Kennelijk is de plaatsing van de Primary bodem per 17-11 juist en accumuleert de AEX voor een koerssprong begin januari.
Het lijkt ons allemaal te vroeg in de Kitchin om al van een forse correctie te spreken. Natuurlijk willen we niet het H&S patroon negeren. Het was zo duidelijk. Vanuit de aug. bodem een EWP 5 impuls beweging  en vervolgens een ABC correctief. Maar we hebben het al eerder gezegd; zodra marktmachten het klassieke omkeerpatroon zien wordt het ongeldig gemaakt. Maar toegegeven de spriet van vrijdag is geen duidelijke omkering van de markt.
Maandag zijn we op dag 24 van de Minor. Ander scenario is dat op 1-12 een Minute is geplaatst. Regel V uit de theorie. De korte sprintjes die we als teken van een bullmarkt zien. Maar toegegeven in deze gemanipuleerde markt is niets meer zuiver. In het geval van de Minor corrigeert de AEX komende week. In het geval van de Minute, stijgt de AEX verder.
Zegt u wat heb ik aan zo'n analyse, verschillende scenario s waar ik geen kant mee uit kan. Ja sorry voor het ongemak. Ook wij kunnen nu geen richting kiezen, maar nogmaals het is te vroeg in de Kitchin voor een omkering. Opwaarts het komende halfjaar blijft het uitgangspunt. Maar het scenario van een hyperbolische stijging als fractal van de jaren 90 gaat de prullenbak in. Het blijkt een wensgedachte te zijn.
 

Prognose week 49

Wat een lastige structuur om te analyseren. De U.osci laat een Lowestlow in de reeks van de Primary zien, maar maandag zijn we op dag 40 in de Minor. Het plaatsen van de Minor en Primary per 17-11 kan, mits de AEX niet onder de low van 17-11 gaat. Dus zetten we daar een ijkpunt.
Daalt de AEX onder de low van 17-11 dan wordt de 2e Primary binnen deze Cycle per saldo dalend. 
In de weekgrafiek zet de U.osci een verdere daling in; dus lijkt het dalende patroon nog niet af.
Te denken valt aan een psychologische crash. Deze is als volgt te verklaren: Mochten belangrijke niveaus aan het einde van het jaar breken dan kan er een rollover effect ontstaan. Immers geen enkele fondsbeheerder wil als enkeling uitleggen dat hij is blijven zitten met zijn stukken na een grote daling. Dan liever met zijn allen nat en je kunnen verschuilen achter de marktbeweging, dan een zwaar verlies bij het sluiten van de boeken per 31-12.

Dit alles is niet ons voorkeurscenario. Dat scenario gaat ervan uit dat over 30 jaar gemeten Kitchin bodems verdubbelen en dat is nog niet het geval.

Maar wellicht nu de Senaat in de VS heeft ingestemd met het belastingplan de beurs maandag uit zijn slof schiet en de lang verwachte versnelling en eindejaarsrally start.

Prognose week 48

De AEX bewoog afgelopen week zijwaarts en een omhoog kruipende U.osci. We tekenden vorige week al het halfmaste patroon en projecteerde de mogelijke daling. Voor de C daling is nog weinig tijd. Maandag is de Minor op dag 33 en dat zijn maximale waarden voor de Minor. Onze voorkeur gaat uit naar een laatste uitschudding en een hogere bodem in de U. osci. Projectie van de A-golf ( A=C) geeft AEX 520 per 1-12; dat is dan dag 37. Het is niet anders dan wachten op een trendomkeer.

Prognose week 47
Kennelijk hebben we een verkeerde indeling. Kijkend naar de weekgrafiek krijgen we een antwoord.
We gaan ervan uit dat de GrandCycle correctie groter zou moeten zijn dan tot 29-6. Dan komen we uit op de 2e bodem rond 506 op 29-8. Vanuit die bodem zien we ook een duidelijke turnaround in de Ultimate Oscillator. Dan staat er weer een lange Primary van 133 dgn. We geven toe het blijft een rommelige structuur in de Primary's. Maar de weekgrafiek schept een duidelijker beeld. Daar hebben we zelfs een opwaarts trendkanaal. Ander feit is dat de Grand Cycle een late top maakt met een meer zijwaartse correctie in de tijd. Dat toont doorgaande kracht.
 
Dan zou maandag of dinsdag de Minor bodem er moeten staan met een maximale correctie tot AEX 527. Dus AEX 527 is het ijkpunt voor deze analyse met een tachtiger als Primary. Gaat de AEX duidelijk door de 527 dan moeten we de analyse bijstellen.

 
Prognose week 46

<De Primary bodem is daarmee wel bevestigd>, schreven we vorige week. Niet dus!. Vertroebeld door de wensgedachte was de analyse niet helder meer. Er is een LowestLow in de Ultimate Oscillator(U.osci) gezet en noopte ons de Minors anders in te delen.
A.d.h.v. ons meetinstrument de U.osci is duidelijk te zien waar de omkeringen liggen. Daar hebben we de violette pijltjes geplaatst. Er is dan weer sprake van een lange Primary, die over het gemiddelde plus deviatie gaat. Dus de bodem is heel dicht bij. Aannemelijk is dat de U.osci popsitieve divergentie geeft. We zien 2 lange Minors, maandag is dag 19 van de derde en tevens laatste; daar kan nog een beursweek bij van dalingen. Een terugtest van de uitbraak is AEX 527 dat is het 61.8 fibo niveau. AEX 539 is het 0,382 Fibo niveau. Aangezien de top zeer laat is gevallen is er doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de eindejaarsrally na deze correctie start.
 


Prognose week 45

De opgang ging vorige week weer verder met een hogere top. De Primary bodem per 25-10 is daarmee wel bevestigd. Zonder tegenslagen zou de AEX tot einde jaar verder op kunnen stomen.
AEX 563 was de top voor de crisis begon. Dat zal zeker weerstand geven. Maar vooralsnog zou het overeenkomstig de wensgedachte verder kunnen stijgen. Wellicht een kleine hapering komende week wanneer er een Minorbodem kan vallen. Maar de Minor is maandag pas op dag 12 en kan er nog een week achteraan plakken.

Prognose week 44

De kleine aderlating kwam er op 25-10 nipt boven AEX 540. Tevens was er een LowestLow in de Ultimate Oscillator in de reeks. Hierop plaatsten we de Primary bodem. De structuur is weer van ouds. Twee Intermediates vormen een Primary. Over 3 tot 4 maanden mogen we een wat grotere correctie verwachten als Cyclebodem. We herkennen fractale gelijkvormigheid vanuit de Kitchin bodem 11-2-2016 met de stijging vanuit 1987 in de maandgrafiek. Dat betekent dat we voor de AEX een hyperbolische stijging prognosticeren tot februari 2018, waar een Cyclebodem kan worden verwacht met een grotere correctie.

Prognose week 43

Aannemelijk is dat de hyperbolische stijging op de beurzen zich voortzet, maar graag nog even een aderlating voor Halloween in de vorm van een Primary bodem. Dat was de laatste zin van de vorige weekprognose. Laat nu 26 oktober er een ECB vergadering zijn. Twee mogelijkheden naar de ECB vergadering toe, daalt de index naar zijn Primary bodem. Of de uitkomst brengt de markten hard onderuit.
Wij denken dat de bodem slechts valt op de dalende weerstandslijn welke wij tekenden in de daggrafiek. En dat de Primary bodem slechts een terugtest is naar die weerstandslijn, welke steun wordt rond 530. Daarvandaan zet de stijging door tot het voorjaar 2018.

Prognose week 42

Het accumulerende toppatroon lijkt gelijk aan de 2e-3e week september. Een zijwaartse correctie in de tijd en weer verder omhoog. Vooralsnog hebben we na 19 dgn de minor bodem neergezet. Dan volgt nu de 3e in de reeks die tevens de Primary bodem in zich kan hebben. Dan zou er een vroege top in deze 3e Minor moeten staan. Wellicht maandag al.
Afgelopen week werd duidelijk dat China een belangrijk goudvrager is. Na  een week  sluiting van de Chinese beurs, zagen we afgelopen week de goudprijs weer aantrekken en vrijdag boven de 1.300 noteren. Mocht goud ooit weer een monetaire betekenis krijgen, dan is het onder druk van China. En vergeet niet China heeft een behoorlijke machtspositie, met de enorme vordering op de USA middels USA staatspapier. Nu bestaat het SDR mandje uit de Dollar, Euro, JapYen, Pond en Yuan. Daar zou goud ook een weging in kunnen krijgen onder druk van China. Wellicht als onderhandelingsresultaat na een crediteurenakkoord en doorhaling van een groot gedeelte van de schuld van de VS.
Nog altijd is er voldoende vertrouwen in de verschillende valuta van het SDR-mandje, dus kan er in alle rust gebouwd worden aan herijking van het geldstelsel met zelfs een digitale munt. Het blijft toch opmerkelijk de veerkracht en blijvende acceptatie van het huidige fiduciaire geldstelsel ondanks de oplopende mondiale schuldposities van landen. De autoriteiten weten toch steeds weer een oplossing te vinden. Soms denk je zijn de conjunctuurgolven en met name de Kwave monetair overwonnen? Kijkend naar de Nikkei zie je daar zelfs een uitbraak  en schotelvorming in de maandgrafiek. Er lijkt een nieuw vertrouwen in de Japanse bedrijven te ontstaan.
Aannemelijk is dat de hyperbolische stijging op de beurzen zich voortzet, maar graag nog even een aderlating voor Halloween in de vorm van een Primary bodem. 

Prognose week 41

De oude structuur lijkt weer terug te keren na de 3 korte Primary's in de vorige Cycle. Inmiddels is de AEX maandag op dag 101 in de Primary.
Er is wederom een late top in de Minor. Aannemelijk is dat na de bodem van deze 2e Minor in een reeks van 3; de laatste een nipt hogere top gaat vormen. Deze 3e Minor zal dan volgens schema een grotere correctie in zich hebben. Daarmee wordt de Primary bodem gevormd. Na deze aderlating kan na Halloween(31-10) weer een nieuwe sterkere opgang worden verwacht.

Prognose week 40

We kunnen heel kort zijn. De AEX is uitgebroken boven de getekende weerstandslijn. De Minor bodem was moeilijk te spotten en is geplaatst op de omkeer van O. Osci. De Minor kende een zijwaartse correctie, wat natuurlijk een uiting van kracht is. Menigeen houdt rekening met een grotere correctie in oktober. De markt legt een zware verdediging aan door steeds meer puts dan calls te kopen. Er zal zeker nog een correctie zijn, maar mild. De AEX zal doorstomen.

Prognose week 39

China houdt zich aan de VN resolutie en voert de sancties uit tegen Noord Korea. Hiermee wordt  munitie voor Trump weggehaald. Mocht China zich niets van de VN resolutie hebben aangetrokken, dan had Trump een vrijbrief voor een harde maatregel. Trump voert wel de oorlogstaal op naar Venezuela. Zoals voorspelt na het breken met de PetroDollar.
Wint het CDU van Merkel de Bondsdagverkiezingen dan komt er ook rust aan het front in Europa.
De beurzen zullen dit hernieuwde vertrouwen omarmen en uit de slof schieten.

In de daggrafiek zien we een correctie in de tijd op top niveau. Maandag is de Minor op dag 27 en de correctie is minimaal. Het laagste punt in de top-consolidatie was 15-9. Dag 17 in de Minor, na hiervoor 3 x 18 dagen. Het kan de Minor bodem zijn. Een eventuele late daling in deze Minor zal niet veel om het lijf hebben, want er is een zware verdediging door de voortdurende koop van puts. De call/put ratio was vrijdag 0,72.
Menigeen zit op de september/oktober crash te speculeren; wachtend met investeren tot Halloween.
Maar zolang gaat het niet duren. Ook in de weekgrafiek zien we een stijgende U. osci die nog altijd onderin bivakkeert.
Technische en cyclische redenen genoeg om op een stijging te speculeren.

Prognose week 38

"Ik Claudius Juncker" sprak afgelopen week zijn troonrede uit en werkt met zijn vazallen aan de heilstaat EUSSR. Een land moet zelfs zijn monetaire vrijheid inleveren. Had Griekenland, Portugal, Spanje en Italie nog maar een volledige monetaire vrijheid van een eigen munt en naar vertrouwen een passende (hoge)rente. Dan was de schuld van deze landen niet zo hoog opgelopen.
Toegegeven dat de levensstandaard dan op een lager niveau was. Maar niet geknecht kunnen worden door je schuldenaren, maakt een meer mediterrane leven mogelijk. Nu hebben we torenhoge garanties moeten afgeven voor de betalingsonmacht van deze landen in 2011-2012; nadat we ze eerst boven draagkracht hebben gefinancierd met onze leveranties voor een hogere levensstandaard. Van deze afzet hebben de noordelijke landen geprofiteerd.
Nog altijd is er een vordering van 941 mld, op de zuidelijke EU staten in het Target2 verrekenmodel(leverancierskrediet). Dit wordt vnl door Duitsland gedragen (860 mld). Overigens was het na WO I andersom. Maar ondanks de 60 mio mensenlevens hebben de geallieerden het fatsoen gehad  na WO II schulden kwijt te schelden op voorwaarde dat wanneer de Duitslanden zouden herenigen, alsnog terugbetaling zou plaatsvinden. U begrijpt het al, daar werd niet meer over gesproken in 1990.

Het blijft onbehoorlijk van de Duitsers zich halsstarrig op te stellen, maar wellicht komt daarmee juist de financiele positie van Duitsland naar boven en kunnen zij zich geen enkele kwijtschelding permitteren. Of zit het in de aard van de Duitser om anderen te knechten?
Overigens viel het ons op dat door oorlogen en Spaanse griep Europa in 2 eeuwen met 144 mio werd ontvolkt! We tellen nu 512 mio inwoners in de EU tegen 325 mio in de VS. Het zet je toch aan het denken.

Goed waarvoor u hier komt over de zin en onzin van cyclische beursbewegingen. Juist!
Die cyclische bewegingen zijn na 2009 al niet meer cyclisch, doordat de financiele grootmachten de markten overliquide houden en aan valse munterij doen.
Afgelopen week is duidelijk geworden dat per 29-8 er een duidelijke bodem stond. In deze Minor is zelfs laat een top gevormd. Dat betekent doorgaande kracht.
In de stijging vanuit de AEX 506 bodem zien we een halfmast patroon. Ervoor 12 pnt; erna eveneens geeft aan dat 527-529 de voorlopige top is. Dus even een stapje terug voor de Minor bodem en dan weer verder stijgen lijkt ons.

De U osci in de daggrafiek heeft nu duidelijk richting gegeven. In de weekgrafiek zien we de U.osci nog altijd onderin bivakkeren. Ook daar zal nog een upswing moeten komen lijkt ons. Lees: een forse koersafwijking van de gemiddelden. Er zou dus nog een opwaartse kracht moeten komen die dat veroorzaakt.
Dat onderbouwt de late top in de Minor n.l. doorgaande kracht die zich zal manifesteren. Weet u het nog de uitspraak van Puetz: Every crash needs a bubble. Dit met in het achterhoofd de berekeningen in de maandgrafiek laat ons toch volharden in een meer hyperbolische stijging van de AEX. De minimale stijging in dagen naar een Kitchin top gemeten over 30 jaar was 639 dagen. 639 dagen na 11-2-2016 geeft 4-1-2018.

Prognose week 37

Het moet niet gekker worden met het kopieer gedrag van de Chinezen. Nu pogen ze zelfs Bretton Woods te kopieren. De bedoeling is duidelijk. De enige reden dat de dollar nog waarde heeft is vanwege de oliehandel welke wordt gedomineerd door dollarbetalingen. Olie schept PetroDollars; een soort moneylaundering.
Mocht men zo de hegemonie van de dollar willen terugdringen, dan zal de dollar sterk aan kracht afnemen. Overigens daalt dan hun belegging in US Staatspapier ook in waarde. Maar wie weet geven ze de VS daarmee een genadeklap. Wanneer China sterk genoeg is dumpen ze de Treasury s, wat niemand wil of kan herfinancieren en de VS is failliet! Hieruit kunnen we ook afleiden dat China altijd nog een monetaire functie van het goud wenst. Het is voor te stellen dat nadat de Yuan in het SDR-mandje is geklommen, zij wellicht ook een weging van goud daarin wensen. Het mandje zal in het begin nog te zwaar zijn voor de luchtballon, maar halverwege zullen ze wel weer lozen en kan de ballon weer tot ongekende hoogte stijgen. Het is maar een ideefix maar L histoire se repete.
Ter onderbouwing zien we goud nu een 3  voudige top maken en de WolfeWave analyse toont stijgingskansen naar 1.550. In dollars wel te verstaan. Inmiddels is de Euro alweer 20 % gestegen vanaf het dieptepunt dit jaar.

Goed, terug naar de cyclische analyse. We zitten duidelijk met een dilemma. In de maandgrafiek hebben we de U. Osci ingebracht en constateren een sterke negatieve divergentie. In de theorie van de U. Osci betekent dat, dat de afwijking van de koers t.o.v. de gemiddelden afneemt. We zien dat ook in de periode van 1996 tot 1998. Toen was het dat de rente daalde en men op zoek was naar lucratieve investeringen. Investment banking kende hoogtijdagen en de techbubble ontpopte zich.
Dus de negatieve divergentie in de U, osci zegt dat de stijgende gemiddelden nauwgezet door de koers worden gevolgd met een steeds kleinere afwijking. Dat vertaalt zich ook in de VIX, die de beweeglijkheid van de markt aangeeft. Deze staat ultra laag er is geen beweging in te krijgen. Ofwel de marktmachten(G3 FED,ECB BoJ) hebben alles in hun greep. Alleen een Zwarte Zwaan kan een beweging veroorzaken.
Het is nu even afwachten wat de markt doet. Want of na 60 dagen stond er al een Primary/ Intermediate ( Minors 24,18,18) of er volgt nog een dalende Minor.
Kortom we weten het even niet, maar hopelijk hebben we toch weer uw gedachten geprikkeld met de zin of onzin van deze weekprognose.

Prognose week 36

Liquiditeitscrises en vertrouwenscrises laten de markten dalen. Aan liquiditeitscrises kunnen de CB s wat doen. Dus zorgden de marktmachten(FED,ECB en BoJ) 29-8 voor voldoende liquiditeiten. Hoe? door het valutapaar USDJPY te kopen en tegelijk de VIX te verkopen.
Met deze ruil (swap) wordt de indruk gewekt dat de markt sterk herstelt en brengt kopers naar de markt. De bedragen welke hiermee gemoeid zijn kunnen alleen worden opgebracht door een gezamenlijke actie van CB s.

U zag afgelopen week hoe belangrijk de plaatsing van de Minor bodem is. Aanvankelijk was de 2e Minor na 28 dagen geplaatst, omdat daar vanaf de top een kleine abc correctie stond. Maar we hebben niet voor niets de Ultimate Oscillator als meetinstrument. Op de daggrafiek hebben we pijltjes geplaatst in de U.osci. Duidelijk omkeringen aangevend. Echter het wordt diffuus wanneer positieve divergentie optreedt. Maar daarvan weten we dat dan een cyclus van hogere orde bodemt.

De Cyclebodem van 30-6 werd op een haar na genaderd. Dit is tevens de neklijn van een groter toppatroon. Het is wel geen zuivere H&S, maar de vorming van een toppatroon vanaf maart is herkenbaar. In de achter ons liggende Primary van 60 dagen, zijn pogingen gedaan om de H&S te ontkrachten. Donderdag a.s. wordt een belangrijke dag, want Draghi zal duidelijkheid naar de markt moeten brengen of  hij  en wanneer de ECB de verruimende programma s gaat temperen.
Het mag duidelijk zijn met PMI s op zeer hoge niveau s dat de conjunctuur topt.
Zonder rare bewegingen van Trump op de laatste kernproef van Nrd Korea(vertrouwenscrisis) zal de markt komende week naar 7-9 in een zijwaarts patroon bewegen.

Prognose week 35

Afgelopen week werd het koersgat nagenoeg gesloten en zette de AEX de daling weer in. De Barcharts blijven als vlooien op de getekende lange termijn steunlijn dansen.
Nu rijst de vraag is de vorige Minor gebroken of is de MInor te plaatsen op 21-8 met een duur van 28 dagen. De U.Osci helpt ons daar niet mee, deze blijft uiterst zwak. Als zodanig meet de U.osci de afwijking van het gemiddelde. Een grote uitslag toont dus een forse afwijking van de gemiddelden, veelal een trendomkeer aangevend. De geringe uitslag nu geeft twijfels aan de trendomkeer. Maar als we doortellen dan is de Cycle maandag op dag 292 en de Primary op dag 132, terwijl deze juist een mooie regelmaat aangaf van 83,77 en 73 dagen. Dus laten we ons vasthouden aan een Cycle-bodem per 30-6.
Vanaf de top op 533 staat er een abc correctieve beweging per 21-8. Als de Minor 28 dagen was per 21-8, dan is de 3e Minor in de reeks zwak en zette mogelijk zijn top op dag 2 en vervolgt zijn weg omlaag langs de getekende bergparabool.
De beurzen reageerden amper op de speeches van Yellen en Draghi; wel de valuta. De euro is dit jaar vanuit het dieptepunt in januari 15 % gestegen. Een stijgende Euro had voorheen een dalend effect op de AEX. Dit jaar amper.

7-9 wordt dan een belangrijke datum. De datum dat de ECB een aankondiging doet en in hoeverre het opkopen van obligaties wordt gecontinueerd, dan wel wordt verminderd. De Primary is dan op dag 69 en de Minor op dag 18. De vorige Primary s na de Kitchin bodem waren respectievelijk 83,77 en 73 dagen. Dus we moeten denken aan minstens een zeventiger. Met 18 dagen op 7-9  heeft de Minor nog in dagen een dalingspotentieel van 2 weken uitkomend op Prinsjesdag. De Primary is dan 83 dagen. Dus na de bekendmakingen op 7-9 kunnen enkele dagen van rouw zijn en de AEX net als in december 2015 een forse aderlating geven.

Nu zijn we toch weer een bearisch patroon aan het schetsen, terwijl de AEX slechts 43 % is gestegen vanuit de Kitchin bodem. De minste stijging afgelopen 30 jaar was 92%. Voor het bullische patroon geldt dat deze Primary niet onder AEX 505 mag geraken. Wellicht toont de AEX nu eenzelfde hobbel als na 30-6 en schiet deze uit de slof na een dubbele bodem op 516. De 3e Minor maakt dan vervolgens een late top in deze Primary boven 533 en dan toont de U. Osci een plotselinge top die dan duidelijk de trendomkeer aangeeft. Vervolgens zakt de AEX nog eenmaal terug naar 516 voor de Primary bodem. De AEX zit dan nog altijd in een zijwaarts patroon vanaf maart en volgt het gezegde: the greater the base; the bigger the move en beginnen de Bulls aan een nieuwe zegetocht.

Kijkt u ook eens naar de weekgrafiek. De uitbraak boven de groene weerstandslijn is een feit en een tweede terugtest is aanstaande of net als in de daggrafiek blijven de barcharts als vlooien dansen op de weerstandslijn die nu steunlijn is geworden. Nu zegt u in 2015 brak de AEX ook uit. Zeker maar ziet u de grillige uitslagen toen en het was in de eindfase van de Kitchin.

Prognose week 34

De bodem van de vorige Minor werd vrijdag nog niet gebroken. Wel was er weer een koersgat. Deze worden in 90 % van de gevallen gesloten. Dat zou maandag kunnen gebeuren.
Analyseren we de AEX future dan is de FutureLow van 11-8 gelijk aan 24-7 te weten 515,65. Dus in de future grafiek is de vorige MInor bodem niet gebroken en blijft het stijgingsscenario in tact na een late top in de 2e Minor. Aangezien de Future meer handelsuren kent is het belangrijk altijd de future mee te nemen in de analyse. Het is wel opvallend dat er vanaf 30-6 een behoorlijke discrepantie is in de koersgrafiek en future grafiek.
In deze 3e Minor zal tevens een Intermediate en/of Primary bodem finishen.
Waarom en/of? Omdat we in de laatste Cycle deze zagen samenvallen. Er is een andere structuur ontstaan, wat we meer hebben gezien na een Kitchin-bodem. Het is afwachten of deze structuur doorzet.
Komt deze Primary niet onder de 30-6 bodem dan houdt het bullische scenario nog altijd stand.
In dat geval kan deze 3e Minor nog een hogere top gaan maken, zeker wanneer deze hickup hetzelfde patroon heeft als de beweging van 30-6 naar 6-7. Dan is menigeen op het verkeerde been gezet en volgt een ongekende shortsqueeze.
Oke, met deze analyse hebben we u wellicht in verwarring gebracht. Dus moeten we piketpalen als ijkpunten neerzetten. Breekt de bodem op 515,65 in de Future dan moeten we opletten op een versnelling omlaag en is AEX 505 de ultieme bodem.
Dat is allemaal vroeg voor een Primary bodem, wanneer dat volgende week zich voltrekt.
Na deze kleine hick up richten wij ons op een hogere top in de actuele 3e Minor.
In dat geval zal het koersgat maandag sluiten en liggen verdere stijgingen in het verschiet.
Zo niet dan kan een versnelling omlaag langs de getekende bergparabool zich voltrekken en gaat de verdubbeling van de Kitchin-bodem zoals de afgelopen 30 jaar sprake van was in de prullenbak!
We wijzen tenslotte nog op het Puetz-crash patroon. Gebeurt het nu niet dan is de kans volgend jaar groter. Puetz analyseert namelijk: You need a bubble to have a crssh! Laat die bubble de AEX dan toch naar een verdubbeling van de Kitchin-bodem leiden?

Prognose week 33

Forse dalingen in de markt, zoals 2011 en 2015, waren veelal aan het einde van de Kitchin; m.u.v. 2001 welke een vervolg kreeg in 2002.
Deze dalingen hadden steeds te maken met een vertrouwenscrisis of liquiditeietscrisis.
We noemen ze :
1998 Azie-crisis(07-98) 600> 375 in okt. = -234;  default-risico's Aziatische landen; liquiditeitscrisis,
2001 TwinTower           600> 385 in sept.= -215;  start War on Terror; vertrouwenscrisis,
2002 Enron-affaire       510> 285 in sept.= -225;  Fiducie accountancy blijkt illusie; vertrouwenscrisis,
2008 Lehman,             496> 231 in okt. = -265;  Implosiegevaar geldstelsel; liquiditeitscrisis,
2011 Eurocrisis            360> 260 in sept.= -100;  Defaultrisico Zuidelijk Europa,liquiditeitscrisis
2015 Valutacrisis         500> 400 in aug. = -100;  Unwinding carry-trades, liquiditeitscrisis
2016 Oliecrisis            470> 380 in feb.  = - 90;  Olieprijs, vertrouwenscrisis.
 
Nu is aan het begin van de Kitchin er een vertrouwenscrisis omtrent Zuid-Korea, maar het kan omslaan in een opluchtingsrally volgende week. Natuurlijk moeten we vasthouden aan onze ijkpunten zoals we ze vorige week noemden. En 519 is nu eenmaal met een koersgat gebroken.
Er lijkt zich eenzelfde patroon te ontwikkelen als de augustus daling 2015. Toen hadden we  baat bij de fractal 2011-2015. Een 2e keer op herhaling lijkt een sprookje. Wat tegen staat is de hogere 2e top. Kenmerkend voor een afstorting is de falende correctieve rally, die dan de bearische vrees versterkt. Thans was er een opwaartse rally welke boven de 530 top van 27-7 uitstijgt.
We tekenden in de daggrafiek een groene lijn onder de bodems vanaf de Kitchinbodem. Vrijdag vond de AEX steun op deze lijn. Wordt maandag het koersgat gesloten, dan is er geen herhaling met 2011 en 2015. Immers toen was het een begingap die meestal niet worden gesloten. Dus belangrijk ijkpunt voor volgend week is of het koersgat wordt gesloten.

Prognose week 32

Het wordt spannend komende week. Breekt de AEX definitief uit boven 530; of komt er nog een uitschudding. Inmiddels is de U.osci in de weekgrafiek duidelijk opwaarts. Voorlopig hebben we 30-6 uitgeroepen tot(Grand)cycle bodem. Maar de slechts 5 % daling vanuit de top is minimaal en niet passend bij een (Grand)Cycle bodem. Maar we moeten keuzes maken en qua samenstelling en lengte is 30-6 een passende bodem. Natuurlijk houden we in ons achterhoofd de analyse over 30 jaar gemeten dat Kitchin-bodems steeds verdubbelden.
Kijken we naar de maandgrafiek dan lijkt de abcde van maart 2003 naar juli 2007 op een fractal van de abcde welke zich ontwikkelt vanuit de bodem van maart 2009. Beoordelen we de verhoudingen t/m d en prognosticeren we daarop e dan komen we uit in het voorjaar 2018 op een AEX van 650. De kortste periode naar de top van de Kitchin waren 639 dgn (8-1989), 701 dgn(09-2000) en 702 dgn(feb.2011). Dus grofweg 2 jaar. Middels deze analyse komen we ook uit in het voorjaar 2018.
Inmiddels kon de markt 3 maanden accumuleren voor een opwaartse uitbraak. Aan de onderkant is de vorige Minorbodem op AEX 519 een belangrijk breekpunt.
Breekt 519 dan wordt deze per 30-6 gestarte Cycle dalend en dat is zeer vroeg. Dan staat e zeer waarschijnlijk op AEX 537. Dus komende week 2 ijkpunten voor plan A of plan B
 

Prognose week 31

Na een korte break hebben we de grafieken bijgewerkt. In deze Kitchin is een andere structuur,cq samenstelling van de cycli te herkennen. 3 Minor s vormden in de eerste Cycle een Intermediate en vervolgens vormden 2 Intermediates een Primary. In de tweede Cycle lijkt de mildere uitslag van de Intermediate samen te vallen met de Primary. Het kan eenmalig zijn in de laatse Cycle, maar we moeten rekening houden met een structuurwijziging. Het is een ervaringsregel dat de lengte en samenstelling van de cycli zich rondom een Kitchinbodem wijzigen.
Per 30-6 is voldaan aan een LowestLow in de U.osci in de reeks van 2 Cycle s, dus roepen we 30-6 uit tot GrandCycle-bodem. Toegegeven dat er geen positieve divergentie is. Maar de reeks van lagere toppen en bodems vanaf de top is duidelijk gebroken en wederom is in de laatste Minor een late top gevallen. 6-7 is welliswaar een nipt lagere bodem, maar niet in de AEX future. Overigens is de barchart een spriet die de vertwijfeling aangeeft.
Welnu dat geanalyseerd hebbende, wat is dan het vervolg. Verder omhoog naar onze mening, maar hoever? Met de milde correctie van de GrandCycle toont de markt een opmerkelijke opgaande kracht, maar de macro-economische factoren als oplopende rente en zelfs oplopende euro, dreigende afbouw van QE, zijn geen goede ingredienten. Oplopende rente is wel goed voor de bankaandelen en de weging in de AEX is aanzienlijk.
Maar belangrijk blijft het AEX niveau van AEX 564, zijnde het niveau per 15-6-2007 van voor de financiele crisis. Wordt dit niveau uitgenomen dan is het patroon van lagere toppen in deze Kwave winter beeindigd. Willen we nog vasthouden aan een armageddon van deze Kwave winter, veroorzaakt door de noodzakelijke implosie van de schuldenberg, dan lijkt AEX 564 een belangrijk ijkpunt. Bij voorkeur nipt daaronder. Een vroege top in de actuele Kitchin is ook wenselijk daartoe. De eerder geanalyseerde verdubbeling van Kitchinbodems in de opvolgende Kitchin is geen garantie voor de toekomst.
 

Prognose week 29

In de vorige Cycle vanuit de Kitchin-bodem tot de Trumpverkiezing zijn nog  2 Primary's te spotten. De ultimate Oscillator geeft een duidelijke LowestLow in de reeks weer in de 2e Intermediate. In de actuele Cycle herkennen we 3 korte Primary's in de Cycle. Er is sprake van een gewijzigde structuur. Tot 2008 herkenden we deze korte Primary s en was de trend 3 Primary s in een Cycle. U begrijpt al waar onze analyse naar toe gaat. Namelijk was 30-6 dan toch de (Grand)Cycle bodem? Ondanks het gemis aan positieve divergentie van de U.osci in de weekgrafiek; lijkt het zo te zijn.
Slechts een daling van 6 % vanaf de top, daar waar vorigen 10 tot 15 % corrigeerden. Een korte correctie die geheel werd ingedamd en beheerst door de marktoligopolisten, zo lijkt het. Als deze correctie zo mild is dan ontstaat een euforisch gevoel van: alles is onder controle. Daaruit kan een hyperbolische stijging ontstaan. 
Dat is vreemd genoeg, want deze Kondratieff-winter zou toch moeten eindigen in een correctie die zijn weerga niet kent. Met hogere bodems in de Kitchins na 9-3-2009 lijkt het alsof de ABC correctie van 2000 tot 2009 (goed zichtbaar in de maandgrafiek) de afsluiting was van de Kwave vanaf 1949 Maar dat zou slechts een winterperiode zijn van 9 jaar. De lente was tot 1968(18jr), de zomer tot 1980(12 jr),de herfst tot 2000(20 jr.); dan zou tot 2009 de winter slechts 9 jaar zijn zonder dat de schuldenberg van de vorige Kwave is opgeruimd. Kan niet waar zijn.
Wel zien we de kenmerken van de nieuwe Kwave opdoemen. Een korte trendwatch van de vorige Kwave s. De 1e Kwave was steenkool met stoom als aandrijving een belangrijke animator. Hierdoor kwam de mechanisatie en urbanisatie op gang. De 2e was een logistieke transitie(railway,Taylorisme)In de 3e Kwave werd olie de brandstof voor de verbrandingsmotoren en petrochemie gaf ons meer producten; automatisering verbeterde de logistiek.
In de nieuwe opdoemende Kwave wordt dat digitalisering en het wegwuiven van de fossiele brandstoffen. De digitalisering en informatie technologie brengt de efficiëntie op een hoger niveau en maakt een totale controle over de maatschappij en zijn burgers mogelijk. Vanuit de duurzaamheids gedachte ontstaat de circulaire economie. In de nieuwe Kwave kan de afvalindustrie de eerste afvallers geven. Maar overdenkt u zelf de trends door de eeuwen en wellicht ontdekt u nieuwe verdienmodellen. Philips heeft ze wel ontdekt.
We zijn er even tussenuit tot einde van de maand. Eerstvolgende update 1-8.

Prognose week 28

De 10 jaars rente NL is van nipt negatief in augustus 2016 opgelopen naar ruim 0,75 % nu. Jawel de rente op de markten heeft een stijgende trend. Dit t.g.v. de bankaandelen en t.g.v. uw pensioen. Maar de veelal fors gefinancierde techaandelen doen daarop een stap terug. Kennelijk is het plafond van de ECB bereikt c.q. men laat het economisch herstel nu aan de markt over.
De aandelenmarkt corrigeert minimaal naar de GrandCycle bodem. Er is een duidelijk positieve ondertoon. Afgelopen dagen startte elke dag met een daling, die aan het einde van de dag was weggewerkt. Vanaf de top zijn we 6 % gedaald. Nemen we de GrandCycle bodems van 2013 en 2014 als voorbeeld was dat respectievelijk 11% en 14 %. Dus in deze GrandCycle 40 tot 50 punten eraf uitkomend op AEX 500-490 zou passend zijn. Komt er volgende week dan nog een uitschieter en ontstaat er positieve divergentie in de U. osci? Qua tijd zou volgende week dat de max zijn. Immers we zien een structuur van max 3 Minors in een reeks en a.s. vrijdag is de 3e Minor in de reeks 30 dagen.

Prognose week 27

J.l. maandag geen vertrouwenscrisis, sterker nog de beurs ademde vertrouwen in de oplossing van de bankencrisis in Italie. Er komt steeds meer vertrouwen in de financiele autoriteiten welke alles onder controle lijken te hebben als onderdeel van een nieuwe wereldorde. Zaken en burgers onder controle. Deze trend zien we binnen de EU groeien. Ondanks de kritiek op de regelgeving en controle van Brussel blijven regeringen en het merendeel van de burgers de ontwikkeling steunen. Er moeten echter eerst meer angsten ontstaan onder de burgers om de controle te accepteren en zich veilig te voelen. Worden terreurgroepen in de wereld gevoed of zijn deze spontaan zelf ontstaan?
Terug naar de analyse waarvoor u komt. Gaandeweg de week namen de neerwaartse krachten toe, maar steeds werden die aan het einde van dag overwonnen. In de VS blijft het helemaal rustig.
Ons meetinstrument de Ultimate Oscillator(U.osci) toont nu in de weekgrafiek een LowestLow in de reeks. Het wachten is op positieve divergentie.
A.d.h.v. de U.Osci hebben we de Primary anders geordend. We zien na de Kitchinbodem per 11-2-2016 ook een andere orde in de Minor. Veelal een reeks van 3 vormend een Intermediate. Oorspronkelijk vormde 2 Intermediates een Primary. Dat zou een Primary per 18-4 geven van 160 dagen. Ondanks de geringe uitslag in de koersgrafiek is er een forse down in de U.osci.
Dus zou 18-4 kunnen doorgaan voor een Primary bodem. Toch geven wij er de voorkeur aan de verdeling 83, 77 te maken.
Nu dan de laatste waarschijnlijk korte Primary in deze Cycle en tevens laatste Minor. Wellicht maandag en dinsdag een opleving en vervolgens down naar het niveau 490-500 met een hogere bodem in de U.osci.

Prognose week 26

De ontknoping? We wachtten al geruime tijd op de GrandCycle bodem. Het feit dat Draghi de stekker uit 2 noodlijdende banken haalt, kan een kortstondige vertrouwenscrisis geven, welke een aderlating in de AEX geeft a,s, maandag. Maar vanzelfsprekend zal Draghi maandagmorgen de kraan openzetten en de markt overspoelen met liquiditeiten. Blijft daardoor verder bloedvergieten uit, dan zal de markt razendsnel herstellen en ontstaat de houding <alles onder controle>.Dit kan juist een opluchtigsrally geven die onze ogen laten knipperen. Dit laatste ingegeven door de late top in de GrandCycle en onze studie dat Kitchinbodems zich steeds verdubbelen. Maar... rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


Prognose week 25

Wat een processie! Dalingen worden nog altijd goed opgevangen door de markt. We hebben de Minor verplaatst van 1-6 naar 7-6. Of 15-6 kan ook! Primary maandag 139 dagen dat hebben we nog niet gemeten en dan slaat de twijfel zelfs toe. Was 15-6 ook een Primary bodem en (Grand)Cycle bodem. Voor een (Grand)Cycle bodem moet er 7 tot 10 % af vanaf de top. Kijkt u maar terug in AEXcel.De grijze cellen in de data zijn links naar grafieken uit het verleden. Sinds QE zijn de Primary s langer geworden. Verklarend hiervoor is de liquiditeit in de markt. De markten blijven goed gevuld, c.q. aanvulling kost geen geld. De cyclische analyse wordt hierdoor diffuus. Maar goed, gezien de nog niet getoonde turnaround passend bij een (Grand)Cycle bodem en nog te hoog staande U.osci in de weekgrafiek, is nog een aderlating te verwachten.
Duidelijk is een steun te zien in het gebied 520-521. Daar is de AEX onder gedoken. Wellicht was vrijdag een terugtest.

Prognose week 24

Draghi veranderde niets aan het beleid. Rente nul en blijven verruimen. Inmiddels is de ECB balans opgeblazen tot het astronomische bedrag van 4000 mld. Schuldpapier wat ooit een einde van de looptijd zal hebben en afgelost moet worden. Dan ontstaat het tegenovergestelde. Of heel de zaak met SDR s aflossen, wat dan geldt voor alle landen in het SDR mandje. In dat geval is het IMF The lendor of last resort en kan zij een schuldenakkoord afdwingen. Dan beginnen we gewoon opnieuw.  Het is maar een ideefixe!!
 
De AEX beweegt vanaf 18-5 zijwaarts maar inmiddels geeft ons meetinstrument de Ultimate Oscillator een LowestLow in de reeks en je bent geneigd om de dubbele bodem op 7-6 als bodem uit te roepen. Echter in de weekgrafiek zijn er nog geen bodemwaardes passend bij een GrandCycle bodem. Dus aannemelijk is dat we in de daggrafiek positieve divergentie mogen verwachten.
De vraag ontstaat: was 1-6  of 7-6 een bodem.
Na een zijwaarts patroon schiet de AEX na 1-6 uit zijn sloffen. Dat lijkt ons de start van een nieuwe Minor. In dat geval was 7-6 een tussenbodem en 8-6 en 9-6 een laatste poging om de bodem op 519 te verdedigen.We hebben vervolgens naar de VIX gekeken zowel de CBOE als de VIX AEX staan historisch laag. Dat duidt toch allemaal op een daling naar een GrandCycle bodem met een spike in de VIX. Met nog een korte Intermediate in de reeks van de Primary zou eind juni de bodem van alle cycli incl. GrandCycle er toch moeten staan lijkt ons. 30-6 is de Primary 150 dgn. De langst gemeten sinds QE is 138 dgn. Dat was de voorlaatste.
 

Prognose week 23

Plotseling was er vrijdag de stijging met een koersgat in de ochtend welke aan het einde van de dag werd gesloten. Maar feit is dat een Minute/Minor van 15 dagen werd afgerond. Je bent ook geneigd 18-5 als (Grand)Cycle bodem te betitelen. Maar die Ultimate Oscillator heeft nog zeker geen bodemwaarde. We blijven volharden in eigen zinnigheid. Dan nog maar een korte Intermediate erachter aan. We hebben AEXcel bijgewerkt met links naar grafieken uit voorgaande Cycles en Kitchins. De grijze blokjes zijn hyperlinks. Een enkele keer zien we 3 Intermediates in een Primary . Na de korte Primary van 83 dgn volgt dan nu kennelijk een lange van 130 tot 140 dgn.
Nogmaals we willen een LowestLow in de Ultimate Oscillator zien en bij voorkeur positieve divergentie.

Prognose week 22

Maandag is het dag 11 na de eerste afdaling richting (Grand)Cyclebodem. Maar iedere afdaling wordt een halt toegeroepen. Even zie je s morgens een kleine start, maar aan het einde van de dag terug bij af of zelfs minitieus hoger. Alles lijkt onder controle. Op 18-5 voldeden alle cycli aan bodemwaarden qua tijd. Intermediate 52 dagen, Primary 107 dgn, Cycle 190 dgn. en GrandCycle 462 dgn. Vorige week projecteerden we de uurgrafiek in de uurgrafiek van 7 okt 2014. Toendertijd was 9 dagen later de bodem. Herhalen we dit een week later dan geeft dat een geheel ander inzicht. Je zou zeggen 18-5 was een bodem! Maar ons meetinstrument de Ultimate Oscillator vertoont nog geen bodemwaarden.
Zeer lange GrandCycle's zagen we in de Kitchin 2003-2009. Daar bestond de GrandCycle steeds uit 3 Cycles. Maar zoals u ziet laat de U.osci bij iedere Cyclebodem een duidelijke low in de reeks zien.
Er moet lijkt ons volgende week toch een capitulatie ontstaan. Want Intermediates over de 70 dgn zijn zeldzaam. De zoektocht naar lange Intermediates brengt ons toch weer naar de GrandCycle bodem van 16-10-2014. Dinsdag 6 juni als eerste handelsdag na Pinksteren is dag 71 in de Intermediate. In zo n lang weekeinde kan er veel gebeuren!

Prognose week 21

Geweldig hoe Thierry Baudet Draghi liet zweten. We hebben al eens Target2, het verrekenmodel tussen de Europese lidstaten, besproken. Kort door de bocht beschouwen we het als een leverancierskrediet. Want helaas blijven de zuidelijke landen aan met name Duitsland Luxemburg en Nederland nog altijd behoorlijke bedragen schuldig.
Baudet confronteerde Draghi daarmee. En daagde hem uit wanneer er een Nexit zou zijn NL nog 110 mld te ontvangen heeft. Draghi reageerde geirriteerd en beschouwde dat als een fictie. Waarop Baudet gevat Draghi confronteerde met zijn eigen fictie enkele maanden geleden. Dat wanneer Italie uit zou stappen de rekening voor hen niet betaalbaar is. Daar waar Wilders holle frasen orakelt, noemt Baudet feiten. Target2 stabiliseert de Euro nog altijd niet. Het probleem van 2011-2012 is nog niet opgelost. De Zeuro landen staan nog altijd in het krijt. Er kan dan ook geen Italiaanse bank omvallen wat een kettingreactie geeft aldaar. En wellicht moeten NL, Duitsland, Luxemburg en Finland samen dan zo n 1.000 miljard laten verdampen om de euro te redden.

Terug naar de cycli. De AEX heeft een eerste afdaling gemaakt naar de GrandCycle bodem.
Maar zowel in de dag- als weekgrafiek maakt de Ultimate Oscillator nog geen LowestLow in de reeks.
Naar onze mening komt er nog een ferme harde tik aan.
De telling van de Intermediate schiet dan ver door, maar kijkt u eens naar de GrandCycle bodem van 2014. Zie daarde lange Intermediates en Minors. Daarop hebben we maar weer eens wat geplakt in Paint met de uurgrafieken van toen en nu.
Met dank aan ADNbeursanalyse, welke de grafieken minitieus bijhoudt.
Wellicht maandag nog 530, maar dan moet de afdaling zich voortzetten. In 2014 werd de top op 22-9 gezet en de bodem stond er met een spriet op 14-10. Dat zijn slechts 22 dagen. Actueel stond de top er 9-5 +22 = 31-5. Tja dan zou een put week 1 het kunnen na vertellen.

Prognose week 20

Met de start van de week een late prognose. U kent het rijtje in AEXcel alle cycli lopen op hun laatste been, maar de markt wordt nog steeds goed gevoed. Geld zoekt steeds zijn rendement. Er wordt weer fors ontspaart, wat natuurlijk goed is voor de economie. Alleen het wordt niet besteed, maar verschuift naar meer risicovolle beleggingen. De instroom is nog altijd hoog. De eerste GrandCycle bodem lijkt ver weg. Maar ineens zal er die zijn zoals okt. 2014 en juni 2013. Zoiets moet het worden lijkt ons. Het mag duidelijk zijn dat deze 1e GrandCycle een vervolg krijgt. En het lijkt onmogelijk, maar de analyse over 30 jaar gemeten dat Kitchinbodems zich steeds verdubbelen lijkt ook in deze Kitchin zijn vervolg te krijgen. Dus het is wachten op de GrandCycle bodem alvorens te investeren. 


Prognose week 19

Deze beurs laat je van je geloof af vallen. Geheel aan het einde van de Cycli weer een HigherHigh.
Dan maandag nog een vreugde sprongetje, wanneer de kaarten in Frankrijk zijn geschud.
De euforie is weer geheel terug en iedereen roept dat we de crisis van ons af hebben af geschud.
Ook de huizenmarkt is weer geheel op zijn retour tot 300k is de markt alweer krap.
Op de pof hebben we deze groei gecreeerd. Duidelijk is te zien dat de grafiek hyperbolische trekjes heeft sinds 2009.
We blijven strak in de leer. Ergens moet binnenkort een instapkans komen wanneer Cycle en GrandCycle bodemen. Want al deze late toppen zijn een krachtig teken. Na de GrandCycle bodem moet er nog een opwaartse kans liggen nu de toppen steeds zo laat in de Cycli pieken.

Prognose week 18

De Minor stond er dus op 18-4 en accumuleerde. Plots was daar de opluchting dat LePen niet een meerderheid kreeg. Macron en zijn beweging En Marche is uit het niets opgestaan, Aannemelijk is dat na het aftreden als minister van economische zaken Macron is gesponsord door het bankiershuis Rothschild, waar hij vandaan komt. En waar komt Draghi vandaan? en waar werkt Barroso nu? En wie waren de oprichters van de FED in 1913? Wie werden uit Portugal verjaagd door de Inquisitie en trokken naar Antwerpen. Maar ook daar rukte het Katholicisme op en voelde men zich niet veilig. Dan naar Amsterdam. Om het oprukkende Katholicisme een halt toe te roepen financieren we toch gewoon Willem van Oranje! Zodat we veilig ons kapitaal in NL kunnen investeren en maken we er een Gouden Eeuwfeestje van.
De financiele- en EU machten zullen er alles aan doen om Macron in het zadel te hijsen. Het lijkt een gelopen race, maar dat leken ook de Amerikaanse verkiezingen. Mocht LePen toch winnen, dan zijn de rapen gaar.
Inmiddels loopt de GrandCycle op zijn laatste been. Maar toch geheel aan het einde een HigherHigh in de reeks vanaf 16-2-16 is zeer bullisch, Kennelijk wordt na de komende GrandCycle bodem de zaak nog verder opgeblazen. Eind mei begin juni zou de GrandCycle kunnen bodemen en is er een instapkans voor een ritje opwaarts.

Prognose week 17

De ontknoping volgt komende week. De Minor is op dag 28 a.s. maandag of 18-4 was na 22 dagen een Minor bodem. Vanuit deze bodem was het herstel te zwak; of de opvolgende Minor accumuleert voor een laatste stuiptrekking opwaarts. Maar we zien de Ultimate Oscillator nu fors vooruitlopen in de daggrafiek.Dat geeft aanleiding te denken dat maandag de koersgrafiek volgt. Een overwinning van LePen zou de aanleiding kunnen zijn.
Zo niet dan is het een kortstondige opluchtingsrally, want de GrandCycle bodem is in het vooruitzicht. Deze staat gepland eind mei begin juni.
Bij de vorming van een GrandCycle bodem, zien we veelal positieve divergentie. Dus de U.osci in de weekgrafiek moet eerst een dieptepunt bereiken alvorens de koersgrafiek een LowestLow in de reeks zet. Daarop zet de U.osci een hogere bodem neer.
Aannemelijk is dat dit een korte heftige koersval gaat worden zoals oktober 2014 en juni 2013. Toen zo'n 4 tot 5 weken durend.

Prognose week 16

Er verandert niets aan de analyse! De toppen blijven laat vallen, wat doorgaande kracht geeft. Even was er vrijdag een Zwarte Zwaan scenario door de crisis rond Noord-Korea, maar het lijkt juist dat de wereldvrede sterker is geworden, omdat China en de VS naar een oplossing zoeken. Wanneer de China en de VS dat kunnen is dat ook een uitdaging voor Rusland en d VS voor wat betreft Syrie. Toegegeven dat de economische belangen tussen China en de VS groter zijn dan tussen Rusland en de VS.
De AEX is aanbeland op 2/3 van de Cycle. Er is duidelijk een hogere top over de helft gemaakt. Aannemelijk is dat een volgende Cycle een hogere top laat zien. Maar eerst deze Cycle en GrandCycle bodem spotten de komende 2 maanden. Wij rekenen op de eerste helft van juni.
Omdat eveneens de GrandCycle bodemt, zou de correctie wat heftiger en langer moeten zijn.  Voor wat betreft de timing van de Minor is de AEX op dag 21. Een kleine correctie kan deze week maar net zo goed nog na het weekeinde. Aannemelijk is dat AEX 521 de top van deze Cycle was. De correctie welke vrijdag inzette gebeurde met een klein koersgat. Mogelijk wordt dit gesloten als een B golfje; daarop volgt nog een C golfje om de correctie van deze Minor af te maken. Daarna is het opletten. Wordt geen hogere top neergezet, dan start de grotere correctie naar de bodem van de (Grand)Cycle.  

Prognose week 15

Vrijdag maakte de Minor op dag 11 een NewHigh. Het zou natuurlijk kunnen dat 6-4 een Minute bodem was. Minutes zijn de kleine sprinters kenmerkend voor een Bullmarkt. In dat geval zet de stijging nog even door.
De weekgrafiek toont een opmerkelijke kracht. De Ultimate Oscillator blijft in overgekocht (boven 70) gebied hangen. De negatieve divergentie is minimaal.
Vorige week analyseerden we de eindfase van de 2 GrandCycles uit de vorige Kitchin waarin de correctie zich in 4 tot 5 weken voltrok. We verwachten de bodem van deze GrandCycle over ongeveer 8 weken. Dat zou betekenen dat pas na Pasen een daling ingezet kan worden.

Prognose week 14

J.L. maandag maakte de index inderdaad een kleine duikvlucht met een koersgat, maar onvoldoende voor een Primarybodem. Dus de Primarybodem van 31-1 blijft staan met een gemiddelde lengte -/- deviatie. Wel verschoven we de Intermediate, want 27-3 was nipt lager dan 22-3. Nog ongeveer 6 tot 8 weken dan zal de drie eenheid Primary, Cycle en GrandCycle bodemen. Dat moet  een grotere correctie worden. Kijken we terug naar de GrandCycles in 2013 en 2014 dan voltrok de correctie zich in respectievelijk 5 en 4 weken. 2015 en 2016 mogen we niet vergelijken want daar viel de GrandCycle samen met de Kitchin. Nu zal de eerste GrandCycle bodemen in de nieuwe Kitchin. Gezien het geschetste tijdpad voor een daling naar een bodem eind mei, kan de index komende week nog wat hoger. Het is maandag dan ook pas dag 7 in de Minor en Intermediate.

Prognose week 13

Alweer een kwartaal in 2017 voorbij. Aannemelijk is dat 22-3  een Intermediate bodem werd gevormd na 50 dagen. Met weer een zeer late top gaan de stijgingen verder.
Alternatief is dat we de Primary na 83 dagen te vroeg hebben neergezet. Maandag is dan 138 in de reeks. Als dan zou de AEX komende week verticaal moeten afstorten richting 500. Gebeurt dat niet dan kabbelt de AEX voort in de stijging. Nu ook AKZO door het kapitaal verkwanselt dreigt te worden, kan dat meer gelukzoekers naar de beurs gaan brengen. vd Lande was een goede tweede afgelopen week.  Het goedkope kapitaal uit Amerika en Japan zoekt zijn rendement.
Al had de PvdA niet onze politieke voorkeur toch is de afslachting jammer. Kapitaal en arbeid zijn  twee belangrijke componenten in de economie welke elkaar nodig hebben, maar er moet een gezond evenwicht zijn. Nu is dat evenwicht weggeslagen en ontstaat overwicht van de component kapitaal en viert het AngelSaksische denken hoogtij. Juist op dat noodzakelijke evenwicht zou de PvdA zich moeten richten en het Rijnlandse model moeten omarmen. Quinta Essentia. Wat dat betreft hebben we nog niets geleerd van de crisis na de 1e industriele revolutie. ER was geen continuïteit in de economie doordat arbeiders werden uitgebuit en het geld bij de DGA's van die tijd terecht kwam. Zij speculeerden met het geld en wellicht drank en vrouwen (vrij naar J Dijsselbloem) Het enige nuttige was dat de zonen hun geluk beproefden in avontuurlijke ontdekkingen in de 2e helft van de 19e eeuw. Maar had arbeid kunnen profiteren dan was door bestedingen van hun zijde er continuiteit geweest.
Maar goed terug waarvoor u kwam. Een afstorting volgende week is het ijkpunt dat de gestelde Primary na 83 dagen niet juist is en alsnog bodemt. Maar ook dan is de top laat gevormd en wordt de speculatieballon verder opgeblazen dit voorjaar.

Prognose week 12

De verkiezingen zorgde niet voor onrust en nog altijd zijn de koersgaten niet opgevuld. Maandag is dag 24 en vrijdag werd op dag 21 nog een hogere top gezet. Extreem bullish dit alles. De late top en korte haastige correctie in de vorige Minor(24-2) gaf de doorgaande kracht al aan. Nu zal tevens de Intermediate moeten bodemen; wat een zwaardere correctie moet geven.
Maar daarvan uit weer gewoon up lijken de late toppen aan te geven. Inmiddels heeft de Trump rally zo'n 20 % stijging gegeven. En deze lente fase in de Kitchin gemeten vanaf 11-2-2016 alweer 37%. Met dit percentage mag nu wel duidelijk zijn dat de Kitchin bodem per 11-2-2016 er stond. Statistisch gezien en gemeten over 30 jaar zou de Kitchin bodem zich moeten verdubbelen.(zie maandgrafiek) Welnu we zijn aardig op weg. Het goedkope geld zoekt zijn rendement en inmiddels zien amerikaanse bedrijven hun kans om pacman te spelen. Unilever was de 1e gegadigde uit de AEX, Akzo volgde en wellicht nog meerdere.
Die gedachte komt in de markt en geeft meer speculatiedrift en dus veel hogere koersen.
In ieder geval zal dit tijdperk na de collaps van 2008-2009 in de geschiedenisboeken komen als de Centrale Banken Bubble. Hoe lang men de markten kan blijven verruimen en hun balansen opblazen is de vraag. In ieder geval net zo lang als er vertrouwen is in de leidende valuta's Dollar, Yen, Euro en Yuan. En zo niet dan  beginnen we gewoon opnieuw en krijgen we credits van het IMF op basis van toegewezen SDR's waarbij het IMF een schuldenakkoord afdwingt en de schuldenberg wordt gedecimeerd. Vanzelfsprekend zal dan de beurs ook gedecimeerd zijn.
Deterministisch beschouwd is er altijd nog de 250 jarige cyclus van een economische macht. Het lijkt ons dat Trump hard werkt aan het armorgeddon van de USA.

Prognose week 11

De AEX doorbrak afgelopen week nipt de top van 2015. Een nieuwe HigherHigh die opnieuw een bevestiging geeft voor een Kitchinbodem per 11-2-2016. Kijken we naar de maandgrafiek dan lijkt een ABCDE wigpatroon in de maak en kan de AEX op 570-580 de bovenste lijn van het wigpatroon raken. Deze maand lijkt onwaarschijnlijk. Maar er is een nieuwe campagne gestart. Overnamekandidaten heet de campagne en zo staan enkele AEX fonsen in de belangstelling.
In ieder geval is er weer een late top in de MInor en vrijdag kan wellicht betitelt worden als een exhaustion gap. Een mooi technisch verloop zou maandag een opening zijn op 508 en de rest van de week dalen naar een Minor bodem welke het koersgat 497-499 opvult.
Dat alles dan wellicht vanwege politieke onrust.

Prognose week 10

De AEX maakte vrijdag een nipt hogere top. Ondanks dat we vorige week een paar lagere candels voorspelden voor een Minor bodem, bleek die ene uithaal vrijdag 24-2 voldoende. Het geeft de kracht aan van deze rally. Inmiddels is de 1e GrandCycle in deze Kitchin alweer op dag 389. Een late top in de GrandCycle maakt het aannemelijk dat na een bodem in april/mei de AEX verder zal stijgen. Waarschijnlijk zal de bodem veel te maken hebben met de verkiezingsuitslagen in Europa, waarvan wij de aftrap doen.
Verder is aannemelijk dat wanneer de AEX zou stijgen, dat het gevolg moet zijn van een Europese vorm van abonomics, Draghinomics dan. Een verdere monetaire verruiming geeft een verwatering  van de Euro wat tot uitdrukking komt in de verhouding met de dollar en in een stijging van assets. Zolang er nog vertrouwen is in de Euro kan dat geen kwaad. Maar dat vertrouwen zou in de genoemde verkiezingsperiode weg kunnen vallen.
Maar al met al zou volgens onderstaande conclusie, gemeten over 30 jaar, ook in deze Kitchin de bodem van 11-2-2016 kunnen verdubbelen. Tenzij, zoals we bekritseerd worden, de Kitchin bodem per 11-2-2016 er niet stond. Echter de stijging na 11-2-16 en hogere top maakt dat onwaarschijnlijk.


Prognose week 09

Vrijdag j.l. kan een Minor-bodem zijn, maar liever zien we er nog een down candle bij. Maar in ieder geval maandag of dinsdag  de Minor-bodem. Dan weer pijlsnel up, want de top was laat, dat betekent doorgaande kracht.
Het is de vraag of de index dan boven de vorige week geschetste weerstandslijnen uitbreekt. Waarschijnlijk eerst een accumulatie fase. Als die goed stand houdt dan zijn de accu's voldoende opgeladen om een opwaartse bliksemschicht te maken. Ook wij kunnen ons de maandgrafiek niet vorstellen, waar een gelijke wig zich vertoond als 2003-2007 met een abcde patroon. Maar we hebben al eens voorgerekend dat de afgelopen decennia Kitchin bodems x 2 gingen.
Enige verklaring daarvoor is een Europese vorm van Abonomics. Dus verdere verruiming door de ECB en daaropvolgende waarde daling van de Euro tot uitdrukking komend in stijging van assets.
Het opblazen van de balansen van de Centrale Banken gaat maar door. In NL gaat het goed als verkiezingsretoriek, maar kijk eens naar de hyperbolisch stijgende staatsschuld. Dus dat het beter gaat is op de pof; eens krijgen we de rekening gepresenteerd.
Vooruitblikkend naar volgende week verwachten we aanstampen van de Minor bodem en dan direct weer up.

Prognose week 08

De korte stop voor een Minor bodem kwam er niet vorige week. De AEX trok door. De future zette de koers vrijdagavond zelfs nog boven de 500. De top in deze Minor is laat gemaakt, dat zou betekenen dat na een Minor bodem volgende week de AEX nog hoger gaat.
We hebben de weekgrafiek gecomprimeerd en zien dat de AEX op een kruispunt van wegen staat.
Enerzijds is er een trendkanaal met even wijdige lijnen, waarboven de index in 2015 uitsteeg en werd terug gewezen en aan de onderzijde werd opgevangen. Als zodanig heeft dit trendkanaal zich bewezen.
Dan is er over 2 toppen 2007 en 2015  een weerstandslijn getekend waartegen de AEX zich nu ook stoot. Dus n.a.v. de late top in deze Minor is aannemelijk dat na een milde Minor bodem komende week, de AEX nog 1x boven zichzelf uitstijgt. Daarna een vroege top, waarna de onzekerheid toeslaat; te weten verkiezingen in Europa en het financieringsplafond van de VS.

Prognose week 07

Afgelopen week brak de AEX nipt boven het consolidatiepatoon uit. Er werd even een hogere top neergezet dan 3-1. Voor ons aanleiding om de Primary-bodem per 31-1 neer te zetten.
Dan is de AEX
gestart met de 2e Primary in deze Cycle. In de meivakantie mogen we dan een bodem verwachten. Tevens de 1e Grandcycle in deze Kitchin. Meer dan deze opsomming van data kunnen we niet melden deze week. De vorige Primary had een late top. Aannemelijk is dat de top er nog niet staat na 13 dagen en dat de index nog boven 500 kan komen na een korte stop voor de Minor bodem. Maandag is de Minor 13 dagen.

Prognose week 06

Het was Adam Smith, met zijn boek Wealth of nations de grondlegger van het modern kapitalisme, welke het woord mercantilisme (kruidenierspolitiek) introduceerde voor protectionisme. De politiek welke in de 16e tot 18e eeuw door veel Europese staten werd gevoerd ter bevordering van de welvaart en ter vergroting van de macht van de staat. Het mercantilisme werd verdedigd door economen welke meenden dat een actieve handelsbalans de voorwaarde was voor vergroting van de eigen welvaart. Zij hechtten grote waarde aan de bescherming van de eigen industrie om zo een krachtige exportpositie te bereiken. Lees dit tegen het licht van de gouden standaard destijds. De positieve handelsbalans leidde tot een vergroting van de goud en zilvervoorraad welke aldus van Amerika via Spanje naar Europa vloeide. Trump heeft daarvan niets geleerd en voert deze machtspolitiek opnieuw in. Aannemelijk is dat de dollar daardoor sterker wordt.
Maar waarschijnlijk als tegenpool zal het financieringsplafond in maart moeten worden verhoogd om zijn plannen voor de infrastructuur door te zetten. Dat zal dan de opmars van de dollar stuiten. In het kader hiervan moeten we de beweging van goud de komende tijd beoordelen. Een sterkere dollar betekent een daling van goud en andersom. Trump zelf was als zakenman gebaad bij het leverage effect. In zijn optiek was dat succesvol, dus aannemelijk is dat hij dat op macro niveau doorzet. Dat betekent een verdere vergroting van de leencapaciteit en impliceert een verzwakking van de dollar.
Maar wellicht geeft de machtspolitiek van Trump in aanvang voldoende vertrouwen aan de dollar zodat dat een daling compenseert. Een munt heeft altijd een relatieve waarde t.o.v. een andere valuta.
Gezien de verkiezingen in Europa en de verdeeldheid kan juist de Euro verder verzwakken. 

Terug naar de cyclische analyse van de AEX. 480 brak vorige week maar tegelijk grepen de marktoligopolisten  in en veerde de markt op. Aanvankelijk dachten we aan een verdere daling. Maar realiserende dat de vorige Primary;s extreem lang waren kon daarop een korte volgen overeenkomstig de gemiddelde lengte -/- de deviatie (101-16) uitkomend op 85. Per 31-1 klokten we 83 dagen waarbij er een LowestLow,  was in de Ultimate oscillator; gemeten vanaf 9-11-16. Tegelijk was het een steun op de uitbraaklijn van het grote wigpatroon. Maar....... de weekgrafiek toont ons nog een te hoge Ultimate Oscillator. Dus vandaar uit geredeneert komt er toch nog een staart. Dat zou 9-2 kunnen zijn wanneer Draghi speecht, waarbij we een deja vu hebben met 3-12-2015.
 

Prognose week 05

Het ijkpunt werd afgelopen week niet gerealiseerd. Ergo de vorming van een kop & schouderpatroon werd onmiddellijk gepareerd met een koerssprong op 25-1. Per saldo gaat januari 2017 als een zijwaartse beweging de boeken in. Overigens ongebruikelijk voor januari.
Hoe nu verder? Wordt de top op 490 alsnog geforceerd of werkt de AEX naar een Intermediate en Primary bodem.
We weten het gewoon niet, nog altijd staat er de vroege top in deze Intermediate. In deze fase van de Primary lijkt ons overschrijding van AEX 490 niet meer haalbaar.
Mocht dat wel het geval zijn dan weten we dat er alsnog een late top is in deze Primary, welke medio februari een bodem kan vormen. Is dat het geval dan zal hoogstwaarschijnlijk na de Primary bodem de AEX nog eenmaal vlammen dit voorjaar.
Dus voor volgende week verandert er weinig. Het wachten blijft op een doorbraak van 490 aan de bovenzijde of 480 aan de onderzijde. Echter in deze fase van de Primary is het aannemelijk dat 480 breekt.

 Prognose week 04

We houden vast aan een Minor en Intermediate bodem per 30-12. Dat betekent dat maandag a.s. dag 24 in de actuele Minor is. In deze Minor en Intermediate is de top zeer vroeg gevormd.
Het vorige week geschetste scenario kan volgende week toeslaan. De beweging in vergelijking met sept/okt. 2014 is nog altijd gelijkvormig, met nu een 2e opleving voor de waterval.
Ijkpunt is een barchart omlaag die duidelijk tot onder AEX 480 reikt.

Prognose week 03

Er lijkt zich een lange hals gevormd te hebben overeenkomstig het blackSwan model. Waar zagen we dat meer? Juist in de zuivere vorm april-sept 2016. In een onzuivere vorm zien we nu veel gelijkenis met oktober 2014. Dus is de vraag: braakt de zwaan komende 2 weken de Trump rally uit?
Dan zijn we weer terug bij af.

Prognose week 02

De AEX ging in het begin van de week direct uit de startblokken. Daarop hebben we de Minor en Intermediate per 30-12 geplaatst. In de weekgrafiek is nu duidelijk een higher high zichtbaar in de U.osci waarmee de Cycle bodem per 9/11 wordt bevestigd.
Dat was een krachtig teken, omdat de top geheel op het einde werd gevormd. Die kracht is erna bevestigd. In de maandgrafiek zien we overeenkomsten tussen de trendkanalen |2003>2007| en |2009> tot heden|. Objectief lijkt binnen het actuele trendkanaal nog een bovenste punt E zich te moeten vormen wil het trendkanaal gelijkenis krijgen. Het lijkt een utopie maar dat komt omdat we ons focusden op lagere Kitchin s in deze Kondratieff winter. Maar kennelijk is dat fout, want een Kitchin gemeten vanaf maart-2009 tot heden is een onmogelijke lengte. Dus het blijft aannemelijk dat sept. 2011 en feb. 2016 Kitchin-bodems zijn. Voor een Kitchin-bodem per 11-2-2016 zijn de feiten:
- 3 maanden PMI < 50
- correctie van 10 maanden.
- Cycle 11-2 naar 9-11 heeft een late top en milde correctie. Dat lijkt de eerste krachtige Cycle van de nieuwe Kitchin

In onze zoektocht hebben we de Kitchin bodems en toppen vanaf 1987 in beeld gebracht. Zoals u ziet is er steeds sprake van ongeveer 200 % stijging. Ook in de bearische jaren.
De kortse lengte naar een top was 639 dagen en 2x komt rond 700 dagen voorbij. Een late top wordt afgewisseld met een vroege top. Aannemelijk is dat zich in deze Kitchin een vroeg top vormt.
20 maanden na feb. 2016 moeten we op onze hoede zijn. Dat is dan sept. okt. 2018.
Daaruit volgt de vraag: kan de AEX in deze Kitchin 2x gaan rond AEX 700 tot sept. 2018?
U denkt die beren van beurscyclisch worden bullisch!. Dan moet de top juist nabij zijn!
Aangezien euro en AEX contrair aan elkaar zijn, zou een dalende euro een stijging geven van de AEX. 
De contraire werking wordt komende weken op de proef gesteld. Want de euro/dollar grafiek toont een inverse H&S waarop de euro kan herstellen naar ca. 1,075. Is de contraire redenatie juist dan zou de AEX moeten corrigeren of minimaal zijwaarts bewegen komende periode .We gaan uit van dat laatste. Wederom een zijwaartse beurs in het voorjaar als adempauze op de verticale stijging hiervoor en accumulerend voor een volgende sprong. Die volgende sprong kan veroorzaakt worden door het financieringsplafond van de VS en noodzakelijk beleid Trump. Externe geldverslindende projecten worden afgebouwd waarop de dollar sterker wordt en dus de euro weg glijdt.

 

Prognose week 01

Nieuw jaar nieuwe kansen. U veel voorspoed gewenst. Reflectie toont dat we in februari 2016 een belangrijke kans hebben laten liggen. Zo n 6 weken na de belangrijke 11-2 bodem toont de prognose rood. Want aanvankelijk verwacht je in de Kondratieff winter steeds lagere Kitchin-bodems. Maar dat blijkt niet juist te zijn. Maar om nu te zeggen dat deze nog moet vallen na 64 maanden, dat denken wij niet. Overigens achteraf een mooie correctieve periode van april 2015 naar feb-2016

De aanvankelijk geprognotiseerde dubbele zigzag in de maandgrafiek met WXY patroon, lijkt de prullenbak in te kunnen. Er is slechts een ABC correctie vanaf 2000 gemaakt en we gaan ervan uit dat op 11-2-2016 een hogere Kitchin is gevormd. Is de Kwave winter dan beëindigd? Nee dat zeer zeker niet er moet nog een financieel armageddon komen.
 
Het idee is dat het spaargeld in deze strenger wordende Kwave winter zal verdampen, door generlei waarde meer te hechten aan het ruim gecreëerde monopoly geld. Een valuta is altijd een relatieve waarde t.o.v. een andere valuta. Dan vraag je je af welke gaat bezwijken? De euro of de dollar.  Gezien de veerkracht van de Amerikanen en daar tegenover de besluiteloze EU, dan lijkt de euro het onderspit te moeten delven de komende jaren.
De verdamping van het spaargeld kan tot uitdrukking komen in de stijging van waardepapieren en goud. Hoe lang nog? Eens zullen ook solvabele bedrijven na een aanhoudende diepe recessie het vertrouwen verliezen. Maar eerst zullen de junk bonds en small-caps bezwijken door de oplopende rente in de VS.
De actuele Kitchin heeft nog 5 weken te gaan voor het jaarfeest. Aannemelijk is dat de top er dan nog niet staat. Mocht dat wel et geval zijn dan is de top zeer vroeg gevormd, wat bearisch is.
Januari wordt een belangrijke maand. Eindigt hier het Trump effect en slaat dat om naar vrees voor zijn beleid. Een beleid wat nog meer geldschepping zou moeten geven. In maart verschijnt het financieringsplafond van de VS opnieuw aan de horizon en zal het expansieve beleid gaan knellen.
 
Voor komende week geldt dat de MInor maandag op zijn maximale lengte is gekomen van 31 dagen en de finishvlag dichtbij is. Tevens zal de Intermediate een bodem gaan vormen. Je zou zeggen dat er dan toch zo n 5 % af kan. We zien ook een bergparabool in ontwikkeling. Wellicht gaat de koers langs de rechter poot net zo steil omlaag. Het eerste Wolfe Wave target 425- 430 is onder de vorige Cycle bodem. Dat gaat het niet worden, verwacht steun op de oplopende steunlijn vanuit de 11-2 bodem. Ongeveer 455 tot 460. Dat is dan mooi - 5 %


Weekprognose 2016 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prognose week 52

In onze zoektocht naar de Kitchinbodem verrassen wij u vandaag met de lineaire maandgrafiek.
Vorige week schreven we nog dat de PMI minimaal onder de 50 daalde, maar het waren wel 4 maanden tussen 48 en 50. We gaan daarom toch 11-2-2016 uitroepen tot Kitchin bodem. Dat brengt de zaak wel in verwarring, omdat we nog altijd in de Kondratieff winter zitten. Je verwacht dan lagere Kitchin's uitmondend in een diepe Kondratieff. Maar dat zijn wensgedachten die de zuivere analyse vertroebelden. Vreemd genoeg constateren we na 2009 nu 2x hogere bodems in de Kitchin. Daar waar we in de maandgrafiek oorspronkelijk een dubbele zigzag prognosticeerden; lijkt nu, na een ABC correctie vervolgens een uitbraak en gebruikelijke pullback, er een opwaarts potentieel in te zitten. Het abcde trendkanaal 2003-2007 lijkt zich zelfs te herhalen!!
Het enige wat je erbij kunt voorstellen is een sterke waardevermindering van geld door de monetaire verruimingen, wat tot uitdrukking komt in stijging van waardepapieren. Zolang er vertrouwen is in de munt treedt er geen hyperinflatie op.
Echter de obligatiemarkt lijkt op zijn retour en ook de heftige opleving in de huizenmarkt op bijna gratis geld, kan een voorbode zijn van ernstigere problemen later, wanneer hypotheekrenten van 4 tot 5 % verschijnen.
Met deze controversiele weekprognose moet u het deze week doen en vernemen graag uw reactie.

Prognose week 51

We schreven: op het moment dat de stijging hyperbolisch wordt, is er de top.
Afgelopen periode is de zwakte van de cyclische analyse tot uiting gekomen. Een zijwaartse beweging toont niet duidelijk een bodem. Het is dan dubben en afwegen. Tussen 16-9 en 9-11 was het moeilijk kiezen omdat de uitschudding zo minimaal was. Nu de uitbraak uit de consolidatie heeft plaats gevonden is duidelijk dat 4-11 / 9-11 de bodem was.
De laatste Cycle had dan een late top en een milde correctie, dat betekent doorgaande kracht. Ook in deze Minor is er een late top, maar deze is hyperbolisch nu. Het is mogelijk dat vrijdag de top was van deze Minor.
Gezien de verstreken maanden in deze Kitchin mogen we ook een top in deze Cycle verwachten.
Toegegeven dat  de regelmaat van de Kitchin, gemeten over 3 decennia, ons in de steek laat.
We hebben ook in 2013 en 2014 steeds gezocht naar een Kitchin-bodem, maar hebben uiteindelijk 23-9-2011 / 4-6-2012 uitgeroepen om enigszins de regelmaat van de Kitchin te plaatsen. Na een lange 2003-2009, volgde een korte welke samen weer tendeerden naar de gemiddelde lengte.
Ook nu zijn we alweer in maand 64 vanaf 23-9-2011. We zitten ons dan ook aardig te verbijten met dit geknutsel.  Ons meetinstrument daartoe de PPI gaf geen waarden onder de 50. Slechts 1 maand onder de 50 in feb. 2016. Het zal toch niet waar zijn dat 11-2-2016 een Kitchin-bodem was?? Dan lijkt het onwaarschijnlijke van de maandgrafiek zich te voltrekken. Namelijk een uitbraak uit de omlaag gerichte wimpel en een pull back naar het uitbraak punt om vervolgens nog een e te vormen tussen 550- en 600. Een onwaarschijnlijk scenario in deze winter periode van de Kondratieff. Maar beoordelen we de maandgrafiek niet met bearische wensgedachten dan is het een zuivere waarneming die voldoet aan de  theorie te weten: uitbraak en pullback. Overigens  de ongebreidelde geldcreatie van de Centrale Banken is niet te stuiten en maakt wellicht het onmogelijke waar!!! Spaargeld verdampt, solvabele bedrijven houden hun waarde.

Nu is in de daggrafiek een abcde wimpel (diagonal ascending triangle) herkenbaar met een throw-over bij e, zoals vaak voorkomt. Vanuit de patroonherkenning zou vrijdag j.l. een top gezet kunnen zijn.
De eerdere geanalyseerde Wolfe Wave kan naar de prullenbak omdat deze verlenging niet past in het patroon, of toch???? De ijking berekent als 2e Ww5 AEX 480. Op een haar na gehaald j.l. vrijdag.
Aannemelijk is dat de AEX ons eerst terug brengt naar de start van de wimpel. Dan is de AEX in de maandgrafiek weer terug onder de weerstandslijn en is de uitbraak ongeldig!
Toegegeven we brengen u in verwarring, maar de TA in de maandgrafiek kan niet worden weggewuifd omdat deze voldoet aan de theorie bij een uitbraak.

De eerste index welke last zou moeten krijgen van de rente stijging in de VS is de small cap Russell 2000. Immers daar zitten de zwakkeren, welke de rentelasten moeilijk kunnen afwentelen.
Onze aandacht gaat daar naar toe de komende weken.

Prognose week 50

Wat een ontknoping vorige week. Onmiddellijk zag je op 5-12 in de ochtend een stijging van de s&p futures en futures van de europese indices. Een gezamenlijke actie van de financiele autoriteiten welke een shortsqueeze gaf. Daaroverheen donderdag een voortzetting van de koopwoede van de ECB. Zelfs de beperkende vloer wat betreft het opkopen van obligaties met negatieve rente werd weggehaald. Zo wordt de balans van de ECB verder opgeblazen.
Zoals we hebben gezien in de VS, waar verruiming van de markten ook direct t.g.v. de financiele markten ging zal de Europese variant niet afwijken. En ondanks onze bearische wensgedachten gevoed door het Kitchin en Kondratieff schema is er vooralsnog een bullische voedingsbodem.
Duidelijk is dat 9-11 een Cycle bodem is neergezet en een eerste Minor per 2-12. Voor een vervolg van de stijging mag 436 niet breken. Op het moment dat dat gebeurt, wordt deze cycle per saldo dalend.
Vreemd genoeg wordt er geen verruiming gegeven aan Monte dei Paschi di Siena. Er werd zelfs hulp gevraagd aan Quatar. Kennelijk wil men deze bank opofferen. Dat kan wel eens infecteren komende weken en opnieuw de euro onder druk zetten. Een munt heeft altijd een relatieve waarde, dus de dollar zal verder stijgen wat weer negatief is voor Goud. Alarmerende berichten voor het edelmetaal komen uit India en China waar de overheden importbeperkingen opleggen om zo het tweede geldcircuit  in die landen te  verbannen. Goud maakt een dodelijke kruising; het 50 MA kruist het 200 MA.

Voorlopig lijkt er voor de aandelenmarkten geen vuiltje in de lucht. Een eventuele infectie van de Italiaanse banken, zal hoe dan ook opgevangen worden en kan wel een aderlating geven zoals in 2011, maar tot aan de verschillende verkiezingen in Europa zullen de financiele autoriteiten in een gezamenlijk actie het vertrouwen trachten te handhaven.
Wel zal er een GrandCycle bodemen in mei- juni volgend jaar en aannemelijk is dat dat samenvalt met een Kitchin-bodem. De trendmatige werking van de Kitchin is geheel weg gewuifd door de alsmaar verruimende acties van de centrale banken. Dus wat gaat de trigger worden welke het gelijk terug geeft aan de markten? Renteverhoging VS, nee dat is al ingeprijsd.
Wel blijft het gezegde "the greater the base the bigger the move' onze gedachten voeden. Nu er een opwaartse uitbraak ontstaat uit de consolidatie is het aanbod opgedroogd en krijgen de kopers de overhand. Op het moment dat de stijging hyperbolisch wordt, is er de top!


Prognose week 49
De prognose van vorige week blijft staan. De verkiezingen in Italie en Oostenrijk vandaag kunnen van invloed zijn op de financiele markten. Met name de euro zal reageren. De nivellerende kracht is de ECB. Draghi staat klaar om bij een negatieve uitslag de markten sterk te verruimen. Dus het resultaat van de verkiezingen blijft ongewis.
Voor wat betreft de actuele Minor is er ook de twijfel. Aanvankelijk stelden we de bodem op 29-11, maar maandag is dag 25 en kan de Minor bodem net zo goed vallen. Een dilemma waar ons meetinstrument de Ultimate oscillator ook geen antwoord op geeft.
Het plaatsen van de Minor bodem heeft wel consequentie voor het verloop van de Cycle. Immers vrijdag werd de Minor bodem van 29-11 gebroken en zou de Cycle per definitie dalend worden met op dag 1 al de top. Dat lijkt ons een zeer onwaarschijnlijk scenario. Dus we mogen ervan uitgaan dat maandag er een bodem valt. Of niet natuurlijk als de uitslag zodanig is dat de markten een euforische eindejaarsrally inzetten. Is dat het geval dan gaat de AEX hoogstwaarschijnlijk 460 overschrijden in december.

Prognose week 48


We hebben de Cycle bodem op 9-11 neer gezet, wat een AEX low gaf van 436 in de index en 425 in de future koersen. De volgende analyse is dan ; waar komt de top in de actuele 1e Minor. Wordt 459,57 d.d. 10-11 nog gebroken. Dat zou een late top geven, wat doorgaande kracht voorstelt. Dus hogere koersen.
Maar wat gaat er maandag 5-12 gebeuren,wanneer de uitslag van het Italiaanse referendum bekend is. Het constitutionele referendum is er om uit de politieke impasse te komen. Constitutioneel omdat de inzet is dat Renzi de macht van de senaat wil beperken. Renzi heeft zijn lot verbonden aan het referendum een verlies betekent dat Italie in een impasse komt. De trend in Italie is dat er de afgelopen 70 jaar 63 regeringen zijn geweest; dus volgens de trend is het aannemelijk dat de huidige regering Renzi eindigt na 5 december.

Wat zal het op de financiele markten doen is de vraag. Voldoende aangetoond is dat de centrale banken de financiele markten beheersen, daarvan is het Trump effect een bewijs. De aanvankelijk diepe knieval in Azie werd opgevangen en de beurzen bewegen opmerkelijk zijwaarts. Overigens al een halfjaar. Aannemelijk is dat bij een nee de ECB de markten sterk verruimt. 5 december is dag 25 in de Minor. Een dag om een bodem neer te zetten. Is deze bodem onder de Cycle bodem AEX 436 dan ontstaat een extreem bearische situatie, want dan is de top in deze Cycle, na 1 dag gezet, Vooropgesteld dat komende week de AEX niet boven de 460 uit gaat.
Aannemelijk is dat er na 5 december door de verruiming van de markten een eindejaarsrally ontstaat, maar vanuit welk niveau?
Door de situatie in Europa kan er een ander verassende situatie ontstaan v.w.b. de renteverhoging in de VS. Menig partij is ervan overtuigd dat de rente in de VS omhoog gaat echter een mogelijke sterke daling van de euro na een negatieve uitslag van het referendum in Italie zou nog versterkt worden met een renteverhoging door de FED.
Aangezien de Centrale Banken streven naar stabilisatie en status quo, zou de verrassing dan kunnen zijn dat de rente door de FED 14 dec. niet wordt verhoogd.
Concluderend kunnen we stellen dat komende week weer een zijwaartse week wordt.
 
Nog even het vizier op Goud. Dat is inmiddels op het fibonacci retracement niveau 0,618 aangekomen van de stijging uit de bodem van medio december. Er vormt zich een dodelijke kruising van het 50 daags gemiddelde met het 200 daags. Gezien de extreme oversold situatie mag een shortsqueeze worden verwacht. Zeker wanneer het hierboven omschreven scenario zich voltrekt.   

Prognose week 4
7

We hebben de Cycle bodem op 9-11 neer gezet! Dat zou betekenen dat de actuele Minor niet onder 436 mag gaan. Dat nemen we als ijkpunt in deze Minor.  Een daling onder de 436 in deze minor betekent dat we fout zitten. In het extreme geval is er nog een escape dat 10-11 de top van de Cycle al is gezet, maar dat is een utopie! De vroegst gemeten top ligt wel erg dichtbij n.l. in de vorige Cycle na 12 dagen.
Wat volgt uit de positionering van de Cycle bodem op 9-11 is; dat er hogere bodems in de Primary zijn gezet. Dat zou nog een hogere top in deze GrandCycle kunnen geven. Maar is vreemd voor de positie waarin we ons bevinden in deze Kitchin. Je zou toch mogen stellen dat de economische bedrijvigheid langzaam naar de Kitchin bodem werkt na 63 maanden.
U  denkt nu wat een chaos maken ze van deze analyse. Klopt, omdat we wensgedachten hebben die niet stroken met de zuivere waarnemingen.
Maar laten we het ijkpunt in het begin genoemd, gebruiken voor het gelijk van de markten.

Prognose week 46

Wat een ontknoping afgelopen week. Il Duce Trump  president van de VS. Wat iedereen verwachtte gebeurde aanvankelijk. In Azië gingen de beurzen hard onderuit en het eerste uur ook in Europa, maar toen begon een opmerkelijke opmars. Dan denk je toch aan een samenzwering van de FED en de ECB? NY zette zelfs alltime highs neer. Goud werd opnieuw omlaag gebracht. Een order van 1.400 gold futures om 15:45 haalde beren uit hun hok. Feit is dat de helft van de goudprijs stijging dit jaar, teniet is gedaan. In ieder geval werd het verwachtte scenario wanneer Il Duce president zou worden 180 graden gekeerd. Wij blijven onze twijfels houden over de vermeende Cycle bodem per 9-11.
Zeker er is voldaan aan de voorwaarden te weten LowestLow in de U.osci en positieve divergentie. Dus wat zeuren we!
Ongeloof en wensgedachten laat ons sterk twijfelen. We aanschouwen nog volgende week en gezien de Minor op zijn laatst a.s. dinsdag. Wellicht komen partijen tot bezinning. Er was afgelopen week een sterk oplopende rente in de VS. De Dollar/Yuan verhouding beslecht v.w.b. de carry trades. Vorig jaar augustus was dat nog reden voor unwindings wat illiquiditeit in de markten gaf.
In ieder geval mocht er nog een uitschudding op de aandelenmarkten plaatsvinden met tegelijk positieve divergentie in de U.osci dan ligt daar waarschijnlijk de Cycle bodem.

  
Prognose week 45

Toch nog....... de LowestLow in de reeks of positieve divergentie na komende uitschudding.
De ultimate Oscillator is het meetinstrument waarmee we de Cycle bodems meten. Aangegeven door een LowestLow in de reeks of positieve divergentie. Het is onze vertwijfeling welke ons en u het bos instuurt; mea culpa. Komende week is het uiterste in tijd om deze Primary en Cycle af te ronden. Dus geen 16-9 als Cycle-bodem, maar hoogstwaarschijnlijk eerst nog een uitschudding.
Waar het gaat eindigen weten we niet, maar het zal zeker te maken hebben met de verkiezingen in de VS. Wellicht herhaalt zich een gelijke verrassing als Brexit. We hebben de gaps waarna een uitschudding plaats vond omcirkeld in de grafiek. Het lijkt ons aug. 2011 en aug. 2015 op herhaling.

Prognose week 44

We hebben de Cycle per 16-9 geplaatst. Noodgedwongen statistisch gezien, maar de correctie is niet Cyclewaardig. Na 16-9 herkennen we een vlag als correctieve abcde. Wanneer hierin de top van de opvolgende Cycle al is geplaatst, dan heeft de AEX per saldo een dalende gang tot ca. medio april. Dan zou het Halloween effect t/m april niet opgaan dit jaar. Toch ziet alles er behoorlijk voorspelbaar uit wat geen onzekerheden voor de beleggers geeft. Clinton wint de presidentsverkiezingen. Renteverhoging VS in december is inmiddels ingeprijsd. DB verraste met goede cijfers. Allemaal ingredienten voor een positieve start van een eindejaarsrally.
Echter vrijdag opende de FBI plotseling de email onderzoeken van Clinton. Dat zal tot aan de verkiezingen nog onzekerheid geven; tot dan moeten we zaak maar langs de zijlijn bekijken.

 
Prognose week 43

Weer een zijwaartse week waar we niets mee kunnen. Maandag is dag 122 en 256 in respectievelijk de Primary en Cycle. U kent onze nu al een maand durende twijfel of 16-9 een Primary en Cycle bodem was. Steeds stelden we een ultimatum en die zijn inmiddels al wel verstreken. Dus zegt u: neem nu eens een standpunt in Beurscyclus! Mee eens. Alles wijst erop dat 16-9 een Cycle bodem was. Immers i) maximaal zien we 3 Minute/Minors in een Intermediate e ii) max. 2 Intermediates in een Primary.
Dat is allemaal al gepasseerd. We kunnen stellen dat er alles aan gedaan wordt om het H&S patroon ongeldig te maken. Het nadeel van een ruime liquide markt, waar de marktmachten vrij spel hebben. Wanneer de AEX boven de schouderlijn op 460 uitbreekt, lijkt ons een shortsqueeze te starten. Immers het  klassieke H&S-patroon weerleggen geeft  een ommekeer in de beleggershouding. Dan weten we zeker dat 16-9 een Cycle bodem was met een zeer late top, waarop nog een felle eindejaars rally uit volgt. Maar dan zijn we te laat en hebben onze analyses u dit keer niet geholpen in uw beleggingsbeslissing.

Prognose week 42

Met een blauw vak hebben we in de daggrafiek de zijwaartse periode aangegeven. Je kunt het zien als een accumulatie. We hebben lang een periode gehad met een call/put verhouding in het voordeel van de beren. Dan kun je stellen dat in de accumulatie veel aanbod is opgenomen door de markt en dat binnenkort de AEX opwaarts uitbreekt wanneer het aanbod is opgedroogd. Dan wordt het gezegde  the greater the base the bigger the move werkelijkheid.
Nog altijd vinden wij AEX 437 per 16-9 onvoldoende correctief voor een Cycle bodem. Maar zoals vorige week al gememoreerd statistisch zijn de cycli op hun eindpunt. We telden in het verleden een enkele keer  3 Minors in een Intermediate, maar nog nooit 3 Intermediates in een Primary. Dat is het geval e wanneer 16-9 als een 45 daags Intermediate wordt gesteld. De AEX vormt dan actueel een 3e Intermediate binnen deze Primary. We geven de AEX de uiterste kans om met een Minor van 31 tot 33 dagen nog een waterval te laten vormen en daar dan een Cycle-bodem neer te zetten. Gebeurt dat, dan is het vliegensvlug in de calls,
De vraag naar Goud trok niet aan afgelopen week, zoals we hadden verwacht na de feestweek in China. Mede door de forse verkoopdruk steeds weer na de fixing, kan het niet zo zijn dat 1 partij zichzelf iedere dag in de vingers sneed. Of er moet iemand klem hebben gezeten en liquiditeiten nodig had. Welke overheid?of DB?

Prognose week 41

Inmiddels zijn we 3 weken op zoek naar de Cycle bodem. Was het 16-9? Voor ons onvoldoende correctief. Toegegeven dat de top laat is gevormd wat doorgaande kracht aanduidt. En ook in de actuele Minor werd de top laat gevormd. De weekgrafiek lijkt duidelijkheid te geven. Daar zien we de Ultimate Oscillator naar een lowestLow in de reeks dalen. Dus we houden nog even voet bij stuk en wachten alsnog op een uitschudding. Blijft deze maandag of dinsdag uit, dan wordt het toch 16-9.
Opmerkelijk was de collapse in Goud afgelopen week. Het viel op dat direct na de fixing in London om 14:00 goud werd gedumpt. Dat, in een week dat China feest viert. Geruchten zijn dat China wordt gegund zijn goudvoorraad op niveau te brengen tegen een acceptabele prijs, nu de Yuan per 1-10 deel uitmaakt van de SDR. Overigens erg onhandig van de verkopende partij om in zo'n week te verkopen bij afwezigheid van China. Dus dat bevestigt de gedachte dat dit een georganiseerde actie is. Mocht dat volgende week blijken dan is afgelopen week een lange termijn bodem in goud gevormd.
Al met al kan komende week een verrassende week worden.

Prognose week 40

Afgelopen week nog onvoldoende duidelijkheid. Wel kwam het DB systeemcrisisgevaar naar boven.
Ondanks dat het vrijdag grotendeels werd weggewuifd nadat 2/3 van de oorspronkelijke boete werd kwijtgescholden is de wankele positie door de onderlinge verwevenheid van andere banken met DB weer eens aan de oppervlakte gekomen. 2011 op zijn retour? We hebben een vreemd standpunt in deze. Ingegeven door de halsstarrige houding van de Duitsers bij de kwijtschelding van de Griekse schuld. Omdat juist zij het waren welke zoveel schulden kwijtgescholden hebben gekregen; brengt Nemesis de gerechtigde wraak voor de Grieken.
Om nog een Cycle bodem te markeren zou volgende week de laatste kans op een waterval moeten zijn.
Zo niet is het een slow starter na toch een bodem op 16-9. Maandag is het dag 17 in de Minor en dag 63 in de Intermediate. Langer dan komende week kan het niet. Dus of we zitten al 2 weken in de nieuwe Cycle die de AEX  naar hogere regionen brengt. Of de Cycle bodem manifesteert zich komende week door een waterval.


Prognose week 39

Maandag is het dag 10 in de Minor. Deze Minor is of de start van een nieuwe Cycle of de laatste van de vorige welke nog een uitschudding geeft. Afgelopen week hebben we daar onvoldoende antwoord op gekregen. De ultimate Oscillator toont onvoldoende kracht behorend bij de start van een Cycle en anderzijds is er naar onze mening geen LowestLow in de reeks. Verder tellen we vanuit de Brexit-bodem een 5 golf. En deze zou gevolgd moeten worden door een ABC correctie. In die redenatie zou B j.l. vrijdag geplaatst zijn en volgt nu de C. A=C is -28. Dan zou de AEX naar het gebied 430-435 moeten dalen. En dat in een verticale beweging. We wachten het af.

Prognose week 38

Dilemma alom. Zijn j.l. vrijdag de cycli gebodemd? Alle data volstaan.
Respectievelijk Minor(25),Intermediate(45),Primary(84) en Cycle(218). De top is dan zeer laat gevormd en de correctie minimaal. Dat impliceert nu al de start van een eindejaarsrally in alle heftigheid. Wanneer je met een grote afstand naar de grafiek kijkt dan valt een zich herhalende  kop & schouder bodempatroon op. Een kop per 11-2 met aan beide zijde schouders welke geen vervolg krijgt maar uitmondt in een 2e kop en schouder met een Brexit-kop. Anderzijds kun je zeggen dat er gedurende een half jaar een zijwaarts patroon is. Daarvan weten we: the greater the base, the bigger the move. Gedurende een halfjaar een oplaadstation om daarna vol energie te flitsen.
Mooier zou een ABC correctie vanuit de top zijn. Waarbij komende week er een spike opwaarts is nadat de FED de rente niet verhoogt en direct daarna er een teleurstelling is over de economische situatie of anderzijds een klein event welke de AEX terug brengt van 455 naar 425. Er staat dan een ABC-correctieve beweging en het resterende koersgat 450-451 is gesloten. Dit alles binnen een Minor. van 2 weken. Het is een wensgedachte. Maar zeer aannemelijk is dat de FED de rente 21-9 niet verhoogt.
Dus voor volgende week gaan we uit van een stijgende AEX met wellicht een shortsqueeze op donderdag.


Prognose week 37


De Minor is a.s. maandag op dag 21 en de Intermediate op dag 41. Aannemelijk is dat de Minor bodemt op ca. AEX 446, maar dat er nog een korte Minor volgt waarin Intermediate, Primary en Cycle finishen. Dus na een bodem maandag a.s. een opvering en dan de bel voor de laatste ronde naar de Cyclebodem. Wanneer het geen forse daling wordt naar de Cycle bodem, zal de daaropvolgende Cycle een krachtige opwaartse beweging geven. immers de top in deze Cycle is op dag 207 gevormd; geheel aan het einde. Dat betekent doorgaande kracht. Doorgaande kracht doordat de markten niet worden verkrapt en er geen renteverhoging in sept. zal zijn. Er moet een aanleiding zijn om de markten te laten dalen.Ofwel door plotseling optredende illiquiditeit. In aug. 2015 was het de devaluatie van de Yuan welke noodzakelijke unwindings van carrytrades veroorzaakte. Hopelijk doorziet men eens de opgeblazen balansen van de Centrale Banken. Hoe moet je die ooit verkorten? De onmogelijkheid daarvan moet toch eens de ogen openen. Alleen het IMF kan dit oplossen door boven de partijen te staan en een schuldenakkoord af te dwingen waarvan de obligatiehouders en spaarders de dupe zullen worden.Echter het afdwingen van een schuldenakkoord en invoering van een nieuw geldstelsel kan pas wanneer ook de Westerse Wereld met de rug tegen de muur staat. Helaas ging daar in het verleden veelal een WW aan vooraf.
Achter de schermen is het IMF bezig de SDR als wereldreservemunt sterk te maken. Door toetreding van Yuan is al een breder draagvlak gecreeerd. Gezegd wordt dat China ook goud in het mandje wil.
Goud toont een Wolfe Wave in wording. Ijking van punt 4 bevestigt dat. Extrapoleren we de figuur dan zou punt 5 zich begin oktober vormen in het gebied 1.280 tot 1.300.

Prognose week 36

Ja hoor, daar was de uitschieter na de accumulatie. Velen zaten toch short en een kleine squeeze veroorzaakte de stijging. En dat geheel aan het einde van Cycle. Dat zegt wat voor de eindejaarsrally. Wij denken aan een snelle daling in september. Gezien de late top in de Cycle. Daarna een felle eindejaarsrally. Twee bewegingen waar we na een half jaar wachten op kunnen anticiperen. Waar we ook op kunnen anticiperen is NUGT. Goud is in het begin van het jaar in de gratie gekomen door bail-in regels. Waarbij spaarders boven de 100k meebetalen aan reddingsoperaties van banken. En als je daarbij toch geen rente meer krijgt of er zelfs voor moet betalen om het te stallen; kun je het beter in het schaarse goud parkeren dan in monopolie geld wat uit het niets wordt gecreeerd. De daling van Goud afgelopen maand wordt gevoed door speculaties voor een renteverhoging in de VS. Maar no way; het prille herstel is zeer mager. De PMI voor augustus is onder de 50 gedaald. Op het moment dat de rentemarkt door heeft dat de rente niet wordt verhoogd, kan goud weer aan een opmars beginnen. Maar dat zal einde jaar worden. Ondertussen kunnen we bezien of in NUGT de rechter schouder van het inverse H&S patroon wordt gevormd.
Maandag is de VS dicht, dus wellicht in dunne handel wordt de AEX nog hoger gezet. Maar daarna zou de daling naar de Cycle bodem toch moeten beginnen.

Prognose week 35

Wat een richtingloze week. De ending diagonal van vorige week richt zich op en toont een driehoek met hogere bodems. De AEX zou zomaar een uitschieter naar boven kunnen maken alvorens de Cycle bodem op te zoeken. Want maandag is het alweer dag 200 in de Cycle. De vermeende gelijkvormigheid met 2015 kan de prullenbak in. Er is geen illiquiditeit of onzekere voortslepende oorzaak die een abrupte koersval kan veroorzaken. Geo politiek gezien wellicht. Dan zou zich  een escalatie moeten tonen. De PMI cijfers nog altijd boven de 50 dus nog geen vrees voor krimp in de vraag. Nog altijd een ruimgeld politiek van de Centrale banken. Dan hebben we nog de negatieve rente en het effect van negatieve rente op negatieve rente waarbij pensioenfondsen nu bijv. 130  moeten inleggen om straks een uitkering te kunnen doen van 100.Al met al is het klimaat voor aandelen nog niet zo slecht.
Alleen een event kan deze beurs in beweging brengen. De beweging van afgelopen week lijkt een accumulatie-fase. Daarop volgt veelal een uitschieter opwaarts. Er kan zich net zo goed even een kortstondige top melden op 458 en vervolgens weer omlaag; als nu direct omlaag naar een Minor bodem. We weten het gewoon niet. Al onze bakens zijn verdwenen.

Prognose week 34

De beweging van afgelopen week voltrok zich overeenkomstig 2015. Daarop voortbordurent zou de AEX volgende week een tik omlaag moeten maken. Dat betekent dat de Minor na 15 dagen nog niet af was, of.... dat na 1 dag al een top is gemaakt wat super bearisch is. De future koersen zijn wat duidellijker.
Daar zien we een ending diagonal triangle. Ook dit patroon is bearisch.
Echter gezien de late toppen en accumulatiefase denken wij dat de correctie niet zo diep zal gaan als 2015. Immers er is geen oorzaak voor illiquiditeit in de markt. Dat was in 2015 wel, toen was het de devaluatie van de Yuan, waardoor unwindings van euro en dollar carrytrades noodzakelijk waren. Wellicht dat een daling naar AEX 425-430 erin zit voor komende week. Maar is er geen incident; dan herpakken de oligopolisten zich weer.
Zowel in de Primary en Cycle kunnen er nog 6 weken bij als gemiddelde lengte voor de Cycle. Het zou wel betekenen dat september per saldo dalend wordt.

Prognose week 33

Komende week zoeken we naar een verdere bevestiging van de gelijke beweging met 2015.
Opmerkelijk was dat deze gelijke beweging afgelopen week zelfs in de uurgrafiek werd bevestigd.( zie onze tweets)
Wat tegen staat voor een gelijke collaps van -80 zoals in 2015 zijn de late toppen in de Cycli en de vele toppen vanaf maart in de daggrafiek. Het lijkt erop alsof er een accumulatie plaats vindt. Houdt u even de grafiek bij de hand want we gaan ontleden.

De Cycle heeft statistisch nog een ruimte van ca. 90 dagen. De Cycle heeft 2 Primary s in zich waarvan de 1e is beslecht en de 2e waarschijnlijk kort zal zijn. De Primary op zijn beurt heeft weer 2 Intermediate s in zich. Na alle waarschijnlijkheid staat er al 1 Intermediate van 39 dagen en mogen we vanaf 2-8 een bodem na 50 tot 60 dagen verwachten.
Dat zou dan al de Cycle bodem kunnen zijn.
Het is dan afwachten of deze net als in 2015 -80 is. Voordat u speculeert volg dan komende week de daling of deze met een gelijke beweging als 2015 zich blijft voltrekken. Is dat zo verwacht dan de collaps na de expiratie.
Na deze Cycle bodem in sept. oct. verwachten we een eindejaarrally welke de toppen van het huidige consolidatie patroon zal overstijgen en dan pas de grote Kitchin-daling.

Prognose week 31

We hebben wederom een Minute ingetekend in de daggrafiek. De uptrend blijft doorgaan met steeds late toppen en kleine correcties. Maandag dag 38 in de laatste Primary van deze Cycle. Nogmaals per saldo is de beweging vanaf maart zijwaarts, met enkele neerwaartse uitschieters. Het gezegde is: The greater the base, the bigger the move. Wij denken dat nog een opwaartse uitschieter volgt.
Statistisch volgt een Cycle-bodem in sept. oct. 7 tot 8 maanden na 11-2. Heel graag wil je dan de top timen. Wat dat betreft zien we bij voorkeur eerst de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek nog  pieken gevolgd door negatieve divergentie. Pas dan gaan we op zoek naar een top in de koersgrafiek. Ook voor komende week verwachten we een verdere opgang van de AEX gezien de kracht ingegeven door late toppen.
De prognose voor week 32 vervalt.

Prognose week 30

Het lijkt alsof de AEX Brexit van zich af heeft geschud. Vanuit de 11-2 bodem heeft zich vanaf maart een brede basis gevormd met 2 Brexit neerwaartse uitbraken. ER leek zich even een H&S te vormen, maar daarvan weten we inmiddels dat de markt oligopolisten deze kost wat kost proberen weg te werken.
In de weekgrafiek is de Ultimate oscillator nog zwak. Daar moet zich nog een high tonen. Kijkt u maar terug. Ook al is er een zwak begin alijd vormt zich een top in de reeks op het niveau van 0,70- 0,80.
Deze opmerking is dan tegengesteld aan vorige week, maar beschouw het als voortschrijdend inzicht bij een nadere analyse. 
Wij denken dat er een accumulatie plaats vindt vanaf maart en de markt windt aan kracht. De twee valpartijen rond Brexit heeft de markt kunnen pareren. Dus waarom zou de AEX niet nog eens uit zijn slof schieten. Want wat heb je in obligaties te zoeken? Speculeren op nog verder negatieve rente om koerswinsten te behalen?
Het lijkt erop. Maar zo slecht zijn de bedrijfscijfers ook niet. ASML nam al een sprongetje. Dus wellicht volgt de rest. In ieder geval zien we in de Minor s /Minutes steeds weer late toppen; welke doorgaande kracht aantoont.
We gaan voor verdere irrationele stijging on the wall of worries.

Prognose week 29

Vandaag komt de uitslag van de stresstest voor de banken, maar dat zal weinig impact hebben. Pas erna, wanneer banken 2 weken de tijd krijgen de zaak op orde te brengen. Want als er kapitaal bij moet, waar moet dat opgehaald worden? Of keihard verkorten, dus activa afstoten.
Het is raar om mij heen vele bearische geluiden komende  week, maar in de cyclische analyse  herkennen we Minutes met late toppen. Wat doorgaande kracht voorspelt.
Ik kan me ook niet voorstellen dat de mislukte coupe in Turkije een impact geeft. Het is ongeloofwaardig zo slecht het was voorbereid en hoe snel rechters werden afgezet. Het lijkt of dat laatste ook al klaar lag.

Maar goed aannemelijk is een kleine teruggang volgende week, daarna verder omhoog voor de korte termijn. Voor de lange termijn spreekt de de zwakke performance van de oscillator in de weekgrafiek  een lange opgang tegen. Meer kunnen we er niet van maken deze week.

Prognose week 28

Waar rook is, is vuur! Deutsche Bank wil 150 mld. om Europese banken te redden. Juist DB wil het vege lijf redden. We hebben al eens eerder het derivaten exposure van DB getoond en vermoedens dat DB de Lehman van Europa wordt zijn er alom. In ieder geval beloont de markt DB met een LowestLow. Wanneer het derivaten exposure van DB gaat rollen is het armageddon daar. Maar first things first. Prioriteit nr 1 is de Italiaanse bankencrisis. Daar moet 40 mld. in. Nog zo n grote puinhoop.

Benieuwd hoe Draghi het probleem gaat oplossen. Zeker nu Dijsselbloem voor zijn beurt praat en keihard een standpunt inneemt als socialist.
Fantasierijk het volgende: Langs een omweg de pensioenfondsen laten investeren in achtergestelde financiele obligaties. Probleem is dat het risicodragend kapitaal is, maar als overheden een garantie afgeven kan dat worden weggewuifd. Twee vliegen in een klap. Pensioenfondsen meer rendement, banken versterkt. Maar in feite is het dan weer dekapitalisatie van het volk en herkapitalisatie van de banken, want de pensioenfondsen hebben niets anders dan gebakken lucht in hun portefeuille welke later alsnog wordt afgewaardeerd. Maar de ballon is weer even opgeblazen.

Maar wat deden de beleggers met Brexit, het lijkt het oude gezegde : on the wall of worry.....
Want kijken we naar de cycli, dan staat onomstotelijk vast dat 11-2 een GrandCycle bodem was.
Dan mogen we pas de laatste GrandCycle in deze Kitchin in 2017 verwachten. U weet dat we met een mea culpa 2011 hebben uitgeroepen tot een korte Kitchin, na de extreem lange van mrt. 2003 tot mrt. 2009. Na de 2011 bodem tellen we duidelijk 3 GrandCycle s. Dus nu al instorten met een dieptepunt in 2017 lijkt ons te voorbarig.

Vandaag is dag 17 in de Minor en er is een hogere top neergezet. Dan zegt u dan kon 6-7 een Minute zijn van 12 dagen en is de AEX op dag 5 in de daaropvolgende. In beide gevallen bullish. Immers we weten van korte Minors ofwel Minutes dat deze bullish zijn. En mocht dit een Minor worden dan is een hogere top op dag 17 ook bullish.
We gaan voor verdere stijging en draaien pas rond AEX 450.

Prognose week 27

Zoals we gewend zijn van de besluitvorming binnen de EU zal er geen Brexit komen en het Engelse volk wordt straks uitgelegd dat hun Brexit-vote heeft geleid tot een sterk onderhandelings resultaat met de EU, waarbij GB de EU heeft kunnen dicteren. De natie is dan tevreden en waant zich weer in de 19-eeuw. Brittania rules the world (EU).
Voorlopig zal het rustig zijn aan het Brexit-front en start een proces om de standpunten diffuus te maken. Harde dalingen op de beurzen verwachten we niet meer, maar het blijft een moeilijke keuze.

Uitgangspunt blijft 11-2 als Grand Cycle bodem. Met op zijn vroegst een Cycle bodem begin september. Wij denken aan Bull kansen in de 2e helft dit jaar. We hebben de Primary op 136 dagen ingetekend. Er staat nog een klein deel van het Brexit koersgat open. Waarschijnlijk wordt dat gesloten en zal er een reactie komen. Maar de Minor is maandag pas op dag 10. En kan dan in een kleine Bullflag als een abcde patroon rustig neerwaarts peddelen om daarna weer een spurt omhoog te maken.

Prognose week 26

We gaan niet veel over Brexit en gevolgen analyseren. Het enige wat we u meegeven is de site welke de verwevenheid van politici met het bedrijfsleven onderzoekt. Die verwevenheid is een van de reden dat Brussel niets anders is dan een top down bestuur en gedepolitiseeerde besluitvorming. Beslissingen worden gepresenteerd als technische, neutrale maatregelen waarover geen discussie mogelijk is. Daarnaast wordt de samenleving onder totale controle gebracht en zonder dat we er erg in hebben ontstaat een totalitair regime welke u en ik op elke hoek van de straat controleert. De bruinhemden van weleer zitten nu achter camera s en registreren alles en iedereen die een afwijkend gedrag toont.
Maar goed terug naar de cyclische analyse. U wordt nu geconfronteerd met het dilemma van de cyclische analyse, waarbij de keuze welke je maakt nog altijd cruciaal is en niet zomaar een statistische benadering is die foute beslissingen uitsluit. Want...... plaats je de Primary bodem op 16-6 dan is een vroege top gemaakt en zal de komende 2 tot 3 maanden nog dalende zijn. Plaats je de Primary bodem 8 dagen later, dan kan van hieruit een felle stijging ontstaan.
In kasstromen denkend zou dat het geval kunnen zijn, want aannemelijk is dat de ECB volgende week de markten extra gaat verruimen, om een eventuele verdere collaps uit te sluiten.
Wat het extra moeilijk maakt is de nipt hogere top op 23-6, waarop je theoretisch een nieuwe Minor moet klokken. Dan hebben we slechts een Minor van 8 dagen en volgt nog een dalende staart.
Dus een keuze moet hier gemaakt worden. Denkend aan de maatregelen welke de ECB zeker zal gaan doen om verder bloedvergieten te voorkomen en de negatieve krachte te neutraliseren, maken wij de keuze de Primary bodem op 134 dagen te stellen en verwachten een krachtige opleving.

Prognose week 25

Het mag duidelijk zijn dat de eerder geprojecteerde Primary van 85 dagen niet juist was. Meten we vanuit 11-2 dan zijn er 126 dagen voorbij en herkennen we een island reversal als omkeerpatroon.
Prachtige bodem! Dus start de AEX aan de 2e Primary in deze Cycle. Circa 3 tot 4 maanden hierna staat er een Cycle bodem. Dat is dan weer een oktober bodem. Vervolgens een Cycle van 7 maanden is mei 2017. Daar is de GrandCycle ca. 455 dagen. Laat dat dan maar een Kitchin bodem zijn! Zie Tabblad Kitchin in AEXcel. Wanneer 16-6 een Primary-bodem was zal de AEX aan het stijgende deel van de opvolgende Primary starten. Waarschijnlijk nog even billen knijpen voor het Brexit referendum, maar daarna de opluchtingsrally.

Prognose week 24

We werden afgelopen week geconfronteerd met problemen in ons analyse programma Tradestation; vandaar dat er geen dagelijkse updates waren van de grafieken. De totale indeling in Minors, Intermediate s, Primary s moesten opnieuw worden getekend. Monnikenwerk. We werden weer geconfronteerd met de vreemde indeling per sept.2015. Een hogere bodem dan het dieptepunt op
24-8. We kunnen zeggen dat de close hoger was dan 29-9. Maar dat is zaken kloppend maken.
Een indeling van LowestLow naar Lowest low of positieve divergentie in de Ultimate Oscillator; laat een gat van 59 dagen als ondefinieerbaar staan. Wellicht als appendix, welke we vaak bij hele belangrijke bodems zien. 11-2 kan daarmee worden gedefinieerd als een hele belangrijke lange termijn bodem.
In eerste instantie een GrandCycle. Hieruit volgt dat de AEX nog een lange weg te gaan heeft voor een nieuwe GrandCycle bodem. AEX 458 per 21-4 lijkt ons dan ook niet de top van deze GrandCycle. Tot aan het Brexit referendum zal het wel vrees in zich hebben. De uitslag zal daarna een opluchtingsrally geven. Dat zou impliceren dat er geen Brexit komt. Mocht dat wel zo zijn dan zal de AEX in deze GrandCycle leeg lopen, maar het zal dan geen crash geven.
Wij gaan voor de opluchtigsrally na het referendum. Tot die tijd zijwaarts. 
P.s. de weekgrafiek herstellen we in de loop van de week.

Prognose week 23

Velen zien nu een H&S formatie opdoemen. Doorbraak van de neklijn geeft als koersdoel AEX 405.
Als dat de situatie wordt uit vrees van BRexit, dan lijkt ons de Primary te vroeg neergezet op 85 dgn.
Maar naar 23 juni is nog 17 dgn dan wordt de Primary 133 dgn. Dat lijk ons dan weer onwaarschijnlijk.
Houden we de Primary op 85 dagen en breekt deze op AEX 425-, dan start een langere dalingsgolf om de bovenliggende actuele Cycle dalend vol te maken tot aan de finish.
Juist omdat de H&S zo voor de hand liggend is en partijen er alles aan zullen doen de vrees voor een Brexit uit de markt te halen; gaan wij voor een zijwaarts patroon. Wanneer de kruitdampen voor een Brexit zijn over gewaaid volgt een explosieve stijging.

Prognose week 22

Voor de komende maand geldt de vraag: verhoogt de FED de rente in de VS. In Europa zal het niet gebeuren, dus wat kan Draghi nog doen. Gezien zijn achtergrond bij Goldman Sachs zal hij maatregelen nemen t.g.v. het kapitaal. 
Afgelopen jaren heeft QE t.g.v.het kapitaal niets opgeleverd wat betreft aantrekking van de economie. Het geld is niet in de economie gekomen despijt dat staatsschulden zijn geexplodeerd en wij de rekening krijgen gepresenteerd als belastingbetaler, maar er niets voor hebben terug gekregen.
QE naar het kapitaal heeft dus niets opgebracht voor de economie. De economie kan alleen een turnaround maken wanneer de werkgelegenheid aantrekt. Maar ontslaggolven zijn nog aan de orde van de dag. Waarom dan niet QE t.g.v. de component Arbeid. Centrale banken kunnen weliswaar niet direct geld overmaken naar de private sector. Dan zou de overheid leningen moeten uitschrijven die door de ECB worden gekocht. Het zou als pensioenreparatie voor de jeugd kunnen worden gebruikt; verlaging van de premieheffingen waardoor de factor arbeid goedkoper wordt; een potje voor de overheidsgarantie's ter bevordering van de bedrijvigheid; verbetering infrastructuur; BTW verlaging; of eindelijk eens het kwartje van Kok terug geven. En natuurlijk wordt hiermee ook de Staatsschuld verhoogd. Maar de gepensioneerde generatie heeft dat achtergelaten. En maar hard roepen op feestjes dat ze dit land hebben opgebouwd. Uitgevreten in werkelijkheid door bovenmatig van de sociale voorzieningen te profiteren en te misbruiken. Dus het wordt tijd voor de big Payback. 
Maar ja voor deze gedachtenspinsels komt u hier niet. Maar wat betreft de Cyclische analyse van de AEX laten we dit jaar steken vallen. Het is behoorlijk rood aan het worden op het scorebord hierboven. Het wordt veroorzaakt door een bearische grondhouding in deze winterfase van de Kondratieff. En wellicht is men toch in staat de eeuwenoude trendmatigheid te doorbreken?
Mea Culpa, mea culpa. Vorige week hielden we nog vol dat door de lagere bodem per 6-5 tegenover de bodem van 5-4 de dalende trend was ingezet. Maar nee de bodem van 6-5 blijkt een eindbodem te zijn van een bovenliggende cyclus. Het kan niet anders dat na de gevleugelde rit afgelopen week, op 6-5 een Primary bodem is gevormd en een extreem korte Intermediate. Bevestiging krijgen we door ons meetinstrument de Ultimate Oscillator. Daar  zien we een LowestLow in de reeks vanaf de Cycle bodem per 11-2. Natuurlijk hebben we dat gezien, maar we hielden rekening met positieve divergentie. Fout!Dat is dan een wensgedachte vanuit een bearische grondhouding. Dus wees daarvoor op uw hoede wanneer u onze prognoses leest. Vergelijk ons sentiment dan met de hiernaast vermelde ISEE sentiment index. Of sterker nog corrigeer ons beargumenteerd met grafieken en/of meetinstrumenten. Het staat u vrij.
Met de prille start van deze 2e Primary binnen de Cycle, moet er nog opwaartse kracht zijn in de maand juni.   
 

Prognose week 21

Zware strijd rondom de neerwaartse lijn. Een gehele week zijwaarts met pogingen om uit te breken. De tijd begint nu echt te dringen, maar de samenkomst van 3 Cycli te weten Minor, Intermediate en Primary moet nog een uitschudding geven. Ondanks de zijwaartse beweging was de top in deze Minor op dag 4, waarna een neerwaartse driehoek werd gevormd. We blijven volharden in een finish die lager moet vallen dan AEX 426.
In de maand grafiek hebben we het meetinstrument van de Kitchin ingetekend en de AEX bodem omcirkeld. 1987 2011 vallen daarbij uit de trend. In 2012 daalde de PMI nipt onder de 50 in nov. en dec.
Ook de juglar is herkenbaar 01-1958, 11-1970, (01-1975) 07-1980, 01-1991, 10-2001, 12-2008. Dan rijst de vraag waar valt de volgende van deze 7 tot 11 jarige conjunctuurcyclus. Komen Kitchin en Juglar binnenkort samen? U weet dat we grote moeite hebben, over 30 jaar gemeten, dat de 4e GrandCycle per 11-2 niet de Kitchin bodem was.
Nu we met de PMI cijfers zien dat de laatste daling onder de 50 uit nov. 2012 stamt, moeten we wellicht meten vanuit juni 2012 toen de AEX een bodem liet zien op 281.
Vandaar uit gemeten is er een regelmaat in de lengte. De AEX is dan per 11-2 j.l. gestart met de 4e GrandCycle. Hieruit volgt dan weer dat 11-2 j.l. een hele belangrijke lange termijn bodem is en dat Kitchin en Juglar mogelijk in 2017 gaan samenvallen. 11-2-2016 + 480 dgn geeft 5-6-2017. Maar we weten ook dat de laatste GrandCycle in de reeks sterk afwijkt aangevend een nieuwe trend. In ieder geval zijn we met de tussentijdse Kitchin 2011-2012 geheel op het verkeerde been gezet. Maar aannemelijk blijft dat Kitchin en Juglar gaan samen vallen en dat een reeks aan dalingen in het verschiet liggen. First things first, eerst de aanstaande Primary bodem beoordelen en in hoeverre daar een krachtig herstel plaats vindt.

Prognose week 20

Hoe staat het meetinstrument voor de Kitchinbodem ervoor? Even dook de PMI index onder de 50 maar het was van korte duur. Nadat op 11-9-2008 550 miljard werd onttrokken aan het systeem toen de kredietloketten werden gesloten als gevolg van vermeende insolventie van de banken, is er een ruim geld politiek gevoerd en afgelopen 2 jaren zelfs een ruil van obligaties voor renteloze liquiditeiten.  Japan gaat nog verder,daar wordt de balans van de BoJ verder opgeblazen met het opkopen van aandelen in ruil voor liquiditeiten. Het moet niet gekker worden. Wat zal de Zwarte Zwaan zijn die het vertrouwen weghaalt van de berg van virtuele fiduciaire geldvorderingen. Want dat lijkt het wel te worden, een Zwarte Zwaan event die dit experiment van fractioneel bankieren laat imploderen. In ieder geval weten we dat een vertrouwenscrisis nu vele malen ernstiger zal uitpakken dan in 2008, omdat de schuldposities zijn geexplodeerd.

Terug naar de cyclische analyse van de AEX. We stuurden vorige week aan op de finish van de Intermediate en tevens Primary. Die neerwaartse rit werd ook ingezet na een klein colletje als vroege top in deze etappe. Vrijdag op dag 7 was er een plotselinge spurt opwaarts door het uitlokken van een shortsqueeze nadat er een LowerLow was neergezet. Maar het kan niet anders dan dat volgende week de neerwaartse rit wordt hervat. Maandag is dag 10 in de Minor en dag 42 en 98 in respectievelijk de Intermediate en Primary. In onze beleving per saldo nog een afdaling tot einde van de maand.

Prognose week 19

Het is alweer over met de Minutes. Het herkennen van de MInutes na de belangrijke 11-2 bodem was aanleiding om op een krachtige stijging voor te sorteren. Maar we kunnen ze alweer reduceren naar slechts 2. Aannemelijk is dat j.l. vrijdag na 31 een Minor is gebodemd. De daling onder de vorige Minor bodem geeft aan dat de opvolgende Minor een dalende Minor wordt naar de Intermediate en tegelijk Primary bodem. Theoretisch dan een makkelijke speculatie. Immers deze laatste Minor moet dan een vroege top neerzetten rondom woensdag, want laat dat tevens een Bradley draaidatum zijn! Dus in dit geval een top om vervolgens leeg te lopen naar de Intermediate cq. Primary bodem. Zoals vorige week gesteld, wachten we deze bodem af of we nog in krachtig vervolg moeten geloven. Een Primary welke nu onder de vorige Minor duikt oogt niet sterk.

Prognose week 18


Je kunt de AEX thans zowel bearisch als bullish benaderen, welke keuze maak je?
Na de (Grand)cycle bodem van 11 februari zien we steeds korte Minors door ons Minutes genoemd. Uit de theorie (empirisch) halen we dat dit een voorportaal is van een felle stijging. De koersstijging werd ditmaal bevestigd door de Ultimate Oscillator. Vrijdag j.l. werd het koersgat gesloten en vond tevens de terugtest plaats van de uitbraak boven de dalende weerstandslijn. So far so good.
Bearisch gezien kunnen we wigpatronen herkennen waaruit steeds een koersval plaats vond. Dit rijmt niet met bovenstaande waar de opgang van de Grandcycle nog maar pril is, tenzij we zoals in 2003 verrast worden door een appendix. Kijkend naar de daggrafiek van destijds, was de appendix een Cycle, bestaande uit 2 Primary s. Thans is de AEX met de eerste Primary bezig. Dus laten we die eerst eens afwachten. Of daarvan de daling nu al is ingezet is mogelijk, maar strookt niet met de korte Minutes. Toegegeven dat met een appendix nog wordt voldaan aan de 30 jarige trend van 4 GrandCycles in een Kitchin, maar de PMI cijfers geven nog geen krimp aan. Dus vandaar uit geredeneerd laat de Kitchin-bodem ook nog even op zich wachten. Voor de korte termijn gedachte verwachten wij maandag op dag 14 een Minute bodem en dan weer fel omhoog.

Inmiddels heeft goud de consolidatiefase na een eerste stijging gebroken. NUGT gaf een mooi koerssprong van globaal $80 naar $120. Mogelijk komt er een terugtest, maar ondanks de waarschuwing van vorige week geeft de uitbraak uit de consolidatiefase ons een nieuw koersdoel van 1.315. We speculeren op een op hande zijnde Elliott Wave III en de ending diagonal fractal  zodat verdere stijgingen in het verschiet liggen. Voor en rustige opgang is er GDX en verder hebben we SVM en IPT (beiden Toronto) in portefeuille.

Prognose week 17

Als goud beschermt tegen inflatie dan zou het edelmetaal moeten dalen bij deflatie. Echter het stijgt in deze deflatoire periode. Maar het is niet alleen deflatie er wordt tegelijk monetair geinflationeerd. Het effect blijft daarvan uit omdat tegelijk de  solvabiliteit van de banken omhoog moet. De makkelijkste weg daartoe is balansverkorting door inkrimping van de activa. En de neerwaartse zichzelf versterkende spiraal van kredietdeflatie is in volle gang.
Echter geld zoekt nu eenmaal zijn rendement. Negatieve rente maakt obligatiehouders kopschuw. En spaarders weten zich ook geen raad. Neem daarbij de mogelijk negatieve effecten van monetair inflationeren en goud krijgt weer glans.
Vraag blijft of Goud blijvend kan profiteren van het mogelijk mislukken van het monetaire experiment na 1971. In ieder geval explodeerden de goud- en zilvermijn aandelen afgelopen 2 maanden. Een terugval is te verwachten. Trades kunnen speculatief worden opgepakt middels NUGT Nogmaals dat is zeer speculatief. En de felle opwaartse beweging in goud vraagt om een correctie en dan kan er zo een kwart af van dit met derivaten versterkte ETF fonds.

Inmiddels gaat de AEX verder omhoog en de toppen blijven laat in de korte Cycli. Nu Griekenland weer opspeelt hebben we een deja vu met mei/ juni 2012. Maar de late toppen nu maken het verschil met toen. Er is voldoende kracht, totdat duidelijk wordt dat Draghi geen oplossingen meer heeft.   

Prognose week 16

5-4 was toch de Intermediate bodem en de AEX zette daarna een HighestHigh 2016 neer. Hiermee wordt de kracht van de markt bevestigd en blijkt 11-2 een 4e GrandCycle bodem te zijn, maar nog geen Kitchin bodem. Een trend van decennia wordt doorbroken. Overigens werd de trend per sept 2011 al gebroken, maar helaas volgden we de trendmatigheid en hielden vast aan een bearisch scenario.
De markten lijken gecontroleerd te worden. Daartoe is er voldoende liquiditeit voorhanden en geld zoekt nu eenmaal naar rendement. Met de trend naar een negatieve rente vinden de liquiditeiten hun weg op de aandelenmarkt en Goud. Voor de aandelen markt geldt dat de Q1 cijfers het vertrouwen in de aandelen moeten bevestigen.
We hebben al eens de ending diagonal in Goud laten zien die eenzelfde beeld geeft als de grotere ending diagonal van 1982 naar 2001. Het vermoeden is dat Goud is gestart aan de krachtige Wave III.

Voor de AEX geldt dat maandag dag 13 in de Minute/Minor is. Aannemelijk is een terugval naar het uitbraak punt boven de dalende weerstandslijn en waarschijnlijk tevens gapclosing. Omdat de top van de Intermediate geheel aan het einde is gevallen, verwachten we nog doorgaande opwaartse kracht wanneer de Q1 cijfers positief zijn.

Prognose week 15

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat 5-4 een intermadiate-bodem was. Temeer omdat de Minute door het Paasweekeinde weinig handelsdagen had. Maar maandag is al dag 60. Een bodem in de eerste helft van de week is te verwachten rond AEX 420. Dat is de getekende steunlijn in de weekgrafiek.
Met de uiterst late top in deze Intermediate, welke doorgaande kracht voorspelt, is het aannemelijk dat er een krachtig opwaarts vervolg plaats vindt. In dat geval is de fractal met augustus vervallen.
Toch is de wensgedachte nog heimelijk aanwezig. Met de kleine up van deze week keken we met een schuin oog naar 14 tot 18 augustus 2015 en warempel onze appendix wensgedachte kreeg voeding. De uurgrafiek toont eenzelfde structuur. Maar nogmaals alleen wanneer er dit weekeinde of maandag een Zwarte Zwaan neerstrijkt. DB is weer terug bij het niveau van 11-2 en is een potentiele trigger voor het Zwarte Zwaan scenario.

Prognose week 14

Ziet u hoe laat de top is gevormd in de actuele Intermediate? Op dag 48 terwijl we Intermediate s hebben gezien van 47 en 48 dagen. De late top geeft doorgaande kracht aan. De openingsgap en krachtige daling is honing voor de bears. Maar blijven we strak in de leer met deze late top dan zou deze kortstondige daling nog volgende week kunnen doorzetten naar AEX 420-425 en vormt zich daar de Intermediate bodem; om vervolgens weer hard te stijgen. Maandag is het dag 53 in de Intermediate. Dan kunnen we tot voor de expiratie een bodem verwachten. Maar nogmaals met deze late top verwachten we een korte en snelle abc correctie. Aannemelijk is dat a.s. maandag wordt gewerkt aan gapclosing, waarna nog een afmaker komt.

Prognose week 13

We hebben weinig te melden na het mea culpa van vorige week. Buiten de Draghi-spike heeft de AEX  gedurende maart een zijwaartse beweging gemaakt. The greater the base the bigger the move, omhoog of omlaag is dan de vraag. De aanslag in Brussel had weinig impact.  Je kunt stellen dat ondanks de forse put/call verhouding veel aanbod is opgenomen in deze consolidatie en in feite een accumulatie heeft plaats gevonden.  Inmiddels zijn we dinsdag op dag 47 in de Intermediate en dag 19 in de onderliggende Minor/Minute. Aannemelijk is dat we eerst een bodem gaan opzoeken als laatste uitschudding om vervolgens weer te stijgen.
Dus voor komende week verwachten we een daling en zien we volgend weekend weer verder.

Prognose week 12


Het mag duidelijk zijn dat door vasthoudendheid aan de 4e GrandCycle= Kitchinbodem, we de 11-2 bodem te lichtzinnig hebben opgepakt. De doorgaande kracht uit de 11-2 bodem toont wel aan dat daar een GrandCycle bodem is gevallen. Daarmee is een 30 jarige trend weggewuifd.
De markt heeft nu eenmaal altijd gelijk, hoewel er wel geen sprake meer is van de invisible hand van Adam Smith, maar marktmachten oligopolisch lijken te zijn. Alleen een Zwarte Zwaan scenario kan de gecontroleerde functie van de marktmachten nog doorbreken.

Ook onze fractal heeft niet meer de structuur uit 2015 toen de nrs. 16, 17 en 18 werden gevormd. Helaas moeten we de handdoek in de ring gooien en bleek het een wensgedachte.
Beoordelen we de houding van de beleggers dan vinden we aansluiting bij de huidige trend.
Immers de extreem lage obligatierente met een trend naar negatief geeft  thans een hoog renterisico in de portefeuille. De kans van een rentestijging vanuit 0 % is historisch gezien groter dan vanuit bijv. 5 %. Aandelen hebben dan nog het voordeel van dividend. Daarnaast is goud een alternatief tegenover een mogelijk negatieve spaarrente en mogelijke rijkentax boven 100k.

Cyclisch moeten we constateren dat 11-2 de uitgangspositie is tot een Zwarte Zwaan event zich voor doet. Tot dat moment moeten we uitgaan van een gecontroleerde stijging. Wat een mogelijk korte felle stijging ook toont, zijn de opdoemende korte Minors van 2 weken; door ons Minutes genoemd. Ervaring leert dat deze voorkomen in een bullrun. Zie de theorie-pagina regel V.
In de intermediate is de AEX maandag op dag 39 en is aannemelijk dat eerst nog een aanloop wordt genomen om door de dalende weerstandslijn te breken. Dus aannemelijk is dat er nog geen doorbraak plaats vindt, maar eerst wordt teruggeschakeld voor de coll tot ongeveer AEX 425 om vervolgens verder te stijgen.

Sorry voor het ongemak, maar een diepe 4e Grandcycle bodem, zoals de trend gedurende 30 jaar, was het uitgangspunt van de voorspelling. Maar de gemiddelde lengte (396) plus deviatie (91) is inmiddels ruim overschreden. Daarnaast geeft de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek aan een nieuwe (Grand)Cycle te zijn gestart na de positieve divergentie op 11-2. Tevens geven de korte Minors (Minutes) aan, dat het een felle korte bullrun kan worden naar waarschijnlijk een vroege top. 

Prognose week 11

En weer een Draghi-spike j.l. donderdag. Aanvankelijk hadden we na de bodem van 11-2 er geen vertrouwen in dat de AEX in de fractal nog het gelijke niveau van nr. 12 zou bereiken zoals in 2015.
Jazeker donderdag op een haar na. Alleen een gelijke vorm werd niet gerealiseerd wel komt de structuur overeen met een V-structuur, maar toegegeven dat is gestuurd door een wensgedachte.
Echter de tijd is weer gelijk aan 2015. Was de rit van 15 naar 18 28 dagen; in 2016 van 11-2 naar 10-3 idem.

Komende week komt dan de grote ijking. Vanaf maandag/dinsdag moet een harde daling inzetten; zo niet dan kan het scenario de prullenbak in. Wat de oorzaak zal zijn, daar kunnen we alleen maar naar speculeren.
Feit is dat een stijgende Euro een dalende AEX geeft. Dus dan richt je je op de grafiek van de Euro.
Met de bestudering van de grafiek van Goud vorige week, zien we in de maandgrafiek van de Euro eenzelfde structuur als de Goudgrafiek van 1982 naar 2001; bizar!!. We weten dat na de vorming van het patroon in 2001, goud explodeerde.
Het tart alle vorm van logica dat de Euro zou stijgen. Maar goed de waarde van de Euro is altijd in relatie met een andere munt, in dit geval de dollar; dan volgt daaruit .....

Ook in de cyclische analyse blijft nog 1 redenatie over die pleit voor een daling. De regelmaat van de Grandcycle binnen de Kitchin. 4 GrandCycle s vormen een Kitchin. (Zie AEXcel tabblad Kitchin) Toegegeven 2009-2011/12 was al een uitzondering. Een volgende uitzondering erachter aan betekent dat de geconstateerde regelmaat van zo n 30 jaar ook de prullenbak in kan. Dat is dan weer de regelmatig opdoemende frustatie van de -invisible hand of Adam Smith- welke door oligopolistische krachten wordt weggewuifd.

Een geheel tegengestelde beweging kunnen we halen uit de daggrafiek n.l. een halfmastpatroon welke juist een verdere stijging aangeeft na 2 Minutes van 13 dgn. En u weet de Minute is een korte Minor veelal voorkomend in een Bullrun. Het is voor ons nog onwaarschijnlijk totdat  we volgende week wakker worden geschut uit onze wensgedachten.
Aan u de keuze, wij gaan voor het beren-scenario eenzelfde structuur volgend als 2003-2008.  

Prognose week 10

Doordat de Minor de vorige top overschreed was de dalende trend gebroken en hebben we de Cycle bodem moeten verplaatsen naar 11-2. De Primary s zijn nu ook anders gesitueerd, maar heeft niet onze voorkeur, omdat er geen lowest low in de U-osci staat per 14-10. In de week grafiek hebben we dan nog het vraagteken voor een lowest low in de U-osci; welke daar steeds de bodem van de GrandCycle aangeeft.
In de fractal is de AEX in het gebied tussen de twee toppen 12 en 14, waarbij nr. 12(449) niet mag worden overschreden.
Dus we gaan afwachten of we de punten 17 en 18 herkennen, of tonen zich deze al met de kleine dip in de grafiek. De tijd dringt nl. Bij overschrijding van 449 kan de wensgedachte in de prullenbak.
Als cliffhanger nog 2 ending diagonals in goud. De een bestrijkt 20 jaar de ander 2 jaar. Aannemelijk is dat wave II in goud is beeindigd en dat krachtpatser III is gestart.

Prognose week 09

Vorige week maakten we al de opmerking: zie je de fractal dan is hij veelal al beeindigd.
Voor onze fractal past een stijging naar het koersgat 437-441 en dan de V-top (nrs.16,17 en 18).
Dat is + 4 %. 2 dagen euforie na de G20 top is daartoe voldoende.
Het gaat bij fractals om de gelijke structuur. Afgelopen week voltrok zich de structuur van juli/aug. 2015. De daling naar 409 en tegelijk stijging naar 425 had dat in zich. Wij komen tot deze vergelijking doordat er In de uurgrafiek tot vrijdag een synchroon patroon was. Echter vrijdag werd alles doorkruist en werden we wakker geschud uit onze wensgedachte.
Maandag is dag 18 in de Minor, dus volgende week kan dalend zijn. Of er is woensdag een Minute (regel V) van 13 dagen neergezet. Dit laatste wordt bevestigd wanneer de AEX komende week verder opstoomt.
U komt niet voor een dergelijk kan vriezen of dooien advies. Sorry dan, maar we kunnen het nu niet voldoende duidelijk krijgen om overtuigend richting te kiezen.

Prognose week 08

Wij tonen u een fractal of is het een wensgedachte, dat zal moeten blijken. Het is geen advies maar een  uitwisseling van gedachten, in de hoop dat we ook in uw Eureka momenten mogen delen, of anderzijds u onze visie beargumenteerd weerlegt. Succes vermenigvuldig je door het met elkaar te delen. Bij voorbaat dank. Ter ondersteuning enkele voorbeelden van fractals

Wanneer de fractal gelijkvormig wordt met juli, aug. 2015 dan zou zich een dubbele top vormen rond de 440. Dat lijkt onwaarschijnlijk en toegegeven; zie je de fractal dan is hij vaak al beeindigd en is het vervolg de wensgedachte. Maar stel dat, nu een Brexit is voorkomen, eenzelfde uitwerking heeft als het voorkomen van een Grexit in 2015. Dan wordt Europa wellicht weer even euforisch.

Dan nog een drogredenatie: wanneer 2015=2011 dan volgt uit bovenstaande fractal redenering dat 2016=2011. In het geval van 2011 kan er nu een daling starten tot onder de bodem van 11-2. Vervolgens een klein herstel en dan een waterval. Opvallend is dat de Intermediate (toen nog midlow in de nomenclatuur) in 2011 met 47 dagen gelijk is met 2015. We gaan het beleven de komende weken. Redeneren we drog stug verder; dan zou er 47 dagen na 11-2 een diepe bodem staan op ca. AEX 300.
Maar probeer uw speculatiedriften nu te bedwingen, want bovenstaande is onbezoldigd amateurwerk.

Prognose week 07

Vanaf  $ 1.050 per medio december start een explosieve stijging van Goud. Waarom? Omdat per 1-1-2016 nieuwe bail in regels van kracht zijn geworden voor de banken. Niet de belastingbetaler draait op voor insolvente banken, maar de spaarder. De situatie in Cyprus destijds diende als blauwdruk. Spaargeld > 100k is geen safe heaven meer. Om bankruns te voorkomen is er tevens de roep om het 500 euro biljet af te schaffen. Voeg daarbij de negatieve rente en Roverheden zijn bezig de banken t.l.v. de vermogende particulier te redden. De volgende stap is natuurlijk het confisceren van goud, zoals ook in de dertiger jaren van de vorige eeuw geschiedde. Goud werd tegen een vaste prijs ingenomen en het bezit ervan was verboden. U bent gewaarschuwd!
Inmiddels vertaalt het wantrouwen in de banken zich met forse koersdalingen met DB aan kop. In hoeverre zet zich dit door, want met name het derivaten exposure van de DB is een tikkende tijdbom onder het bestel.

Met de daling onder de bodem van 20-1 is het aannemelijk dat de Cycle nog niet is gefinished. Is dit wel het geval dan is in de daaropvolgende actuele Cycle een extreem vroege top gevallen en is er  gedurende 7 maanden een per saldo dalende beurs te verwachten.
Anderzijds rekenen we vanuit de bodem op 8-7-2015, dan is daar na 12 dagen al een top gevallen en kan deze Cycle zich onder de crash cycles scharen.

Wij denken dat er een appendix is en de neerwaartse krachten van de GrandCycle de AEX een diepe val laat maken.
De tijd daartoe is moeilijk in te schatten. Het tijdframe van de GrandCycles in deze Kitchin is behoorlijk chaotisch. Maar een finish gelijk aan aug.2011 en aug.2015 binnenkort, is niet ondenkbaar.
Laten we daarom inzoomen en naar de Minor kijken. Helaas dat geeft ook twijfel. Is er donderdag j.l. een bodem gevallen op dag 22 of gaan we volgende week finishen? De vorigen waren 28 en 37 dagen. Aannemelijk is dan dat op de Minor van 37 dagen een korte volgt. De opleving vrijdag is nog te gering om van een bodem te spreken. Mocht maandag de AEX richting 400 opstomen, dan willen we donderdag j.l. als Minor bodem erkennen.
Start desondanks onmiddellijk een daling dan zullen de koersen komende week verder hard dalen naar de Minor bodem tussen 370-360.
Maar ook wanneer we een vroege top kunnen spotten in de buurt van AEX 400 en dus donderdag een Minor bodem was, dan is een verdere daling gedurende februari en maart te verwachten.Prognose week 06


AEX presteerde zwak afgelopen week en had niet de kracht het koersgat 437-441 te sluiten. De neerwaartse krachten zijn groot en brengt ons naar de analyse van de GrandCycle, waarbij we veronderstelden dat slechts een Primary volgt na de 20-1 bodem. Of zelfs dat, gezien de trendmatige lengte van de Cycle, deze per 20-1 nog niet af was. Waaruit volgt dat gedurende 2 maanden er nog per saldo dalende koersen zijn. De DAX zien we inmiddels onder de bodem van 20-1 dalen.
Tegenover de ruime liquiditeitstoevloed naar de beurzen door de geldverruimende maatregelen van de Centrale Banken zijn er tussendoor omstandigheden welke tijdelijke illiquiditeit geven. Een voorbeeld daartoe waren de noodzakelijke afwikkelingen van carry trades toen de Yuan devalueerde in augustus vorig jaar.
We kennen nog de olievlekwerking van het faillissement van Lehman in 2008 en de eurocrisis 2011.De loketten van de banken gingen op slot waardoor de toestroom stopte en assets moesten worden verzilverd.
Een nieuwe bankencrisis binnen Europa lijkt zich te ontwikkelen rond Deutsche Bank. DB vormt met zijn derivaten exposure en slechte resultaten een serieus risico hiertoe. De markt dekt zich in op een mogelijk defaultscenario met een sterk oplopende CDS premie als gevolg. Tegelijk wordt het aandeel gedumpd.
Opvallend is dat in de media weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan de penibele situatie bij DB. Martin Armstrong houdt met diverse artikelen vinger aan de pols van het probleem. U begrijpt dat een nieuwe bankencrisis in Europa de Euro terug brengt naar zijn startwaarde of zelfs lager

Terug naar de cyclische analyse. Deze Minor maakte een top op dag 12 dat is niet extreem vroeg.De Minor toont daarmee voldoende doorgaande kracht. Tegelijk zien we een sterke stijging van de Ultimate Oscillator uit de bodem van 20-1. Dit bevestigt een Cycle bodem per 20-1 en ondermijnt de veronderstelling dat de Cycle nog niet was gefinished. In de koersgrafiek lijkt zich een opvolgend koerspatroon als fractal te ontwikkelen en kan er een Wolfe Wave ontstaan. Een bevestiging daartoe zou een bodem per 8-2 zijn tussen AEX 408-410. Dan zou er in een opvolgende Minor gapclosing kunnen zijn in een 5e WolfeWave. Het vervolg laat zich dan raden.
 
Prognose week 05

Met een felle stijging uit de 20-1 bodem bevestigt de Ultimate Oscillator de Cycle bodem met een lengte van 196 dgn. De laatste indeling met een Cycle-bodem per 8-7-15 en 20-1 j.l. lijkt juist. Maar de vorige Cycles waren respectievelijk 254 en 265. Het kan dus nog wat langer.
We hebben al vele synchrone patronen met 2015 gezien. Of wij willen de patronen zien en zijn het wensgedachten. Nu zien we  het patroon vanaf de top in april-2015.
Dit patroon impliceert gapclosing komende week en dan opnieuw onderuit met ca. 80 punten om een lagere Minor bodem neer te zetten dan 20-1. Daarmee zou met de 1e Minor in de opvolgende Cycle de vorige Cycle bodem al zijn gebroken. Dat lijkt ons onwaarschijnlijk, maar wat ook onwaarschijnlijk is, is dat na de Cycle bodem  er nog een gehele Cycle achteraan wordt geplakt. Immers de GrandCycle loopt op zijn eind. Daarmee komt de GrandCycle op 670 dgn. Bovenop de gemiddelde lengte komt dan 2x de deviatie. Een dergelijke lange GrandCycle met een waterval einde vinden we in 2006.
We zetten in op een Primary als appendix waarin de neerwaartse krachten van de GrandCycle de ondergeschikte cycli gaan overtreffen en de AEX naar een diepe bodem gaat brengen in dit kwartaal.
Of.... was de Cycle bodem wel per 20-1? De vorige Cycles waren resp. 254 en 265 dagen. Dan kan er nog 2 maanden achteraan geplakt worden en zal een waterval koerspatroon geven.
Het eerste ijkpunt zoals gezegd is gapclosing 437-441 gevolgd door een daling naar een Minor bodem. Die Minor bodem is dan een belangrijk ijkpunt, want gaat deze onder de bodem van 20-1 dan geeft dat de neerwaartse krachten van de GrandCycle aan en volgt slechts een appendix na 20-1 waarbinnen de AEX naar een diepe bodem wordt gebracht.


Prognose week 04

De daling afgelopen week was niet de daling welke we voor ogen hadden. De daling naar een LowestLow  gaf sterke positieve divergentie in de U.osci en zou op een Cycle-bodem kunnen duiden.  We waren vanaf de augustus bodem in twijfel over de indeling en hebben steeds een stippellijntje in de Primary laten staan per 7-8-2015. De Cycle bodem meten we adhv een LowestLow of positieve divergentie in de U.osci in combinatie met de koersgrafiek. De positieve divergentie per 8-7 geeft een afsluitende reeks aan in de koersgrafiek, maar we werden met 24-8 in verwarring gebracht. Maar nu er een lagere bodem dan 24-8 is gemaakt is 24-8 niet langer een Cycle bodem. We hebben daarop de indeling gewijzigd, waardoor er weer regelmaat is in de Cycle lengte.
De Primary bodem per 29-9 is dan wel buiten de regel van een LowestLow in de reeks immers deze is nipt hoger dan 24-8. 
Wat wel duidelijk tegenspreekt in deze analyse is de GrandCycle. Immers de indeling welke we nu doen impliceert een vervolg met een Cycle van ca. 7 maanden ongeveer 200 dagen; terwijl we al 462 dagen tellen in de GrandCycle. Dus hooguit kan er nog een Primary achteraan geplakt worden van zo'n 100 dagen. Er zou dan eind februari een teleurstelling moeten komen vanuit het ECB besluit of toch weer eerder vanuit China. Gemeten binnen de GrandCycle is de resterende tijd kort zodat de correctie crashend zou kunnen zijn na een korte opgang in de vorm van een halfmast patroon. Dan staat er een crashbodem eind April begin mei, wat weer niet rijmt met het tijstip van dergelijke bodems
afgelopen decennia. Een volledige Cycle van ca. 7 maanden past beter. Er is dan weer een klassieke bodem eind augustus begin september. U ziet er blijven voldoende onzekerheden in de indeling. Die indeling is juist zo belangrijk voor de uitkomst ervan.
Maar laten we ons eerst opmaken voor 2 positieve weken in februari. Wellicht volgt de AEX de opgang vanaf 29-9-2015, waar dan volgende week nog zweepslagen zijn en de AEX het koersgat tussen 406 en 412 kan opvullen.

Prognose week 03

Waar is de Minor bodem gevallen;dat is de hamvraag. Wanneer deze 11-1 is gefinished, dan is in de opvolgende actuele Minor de top na 2 dagen gevallen en is het dalen tot eind van de maand. Is deze vrijdag gevallen dan is een shortsqueeze maandag aannemelijk.
Er is veel overeenkomst met de bewegingen van januari 2008, augustus 2011 en augustus 2015. Toen was er illiquiditeit in de markt. In 2008 moest SocGen de long trades van Jerome Kerviel sluiten. In 2011 waren het de Zeuro landen welke niet aan hun verplichtingen konden voldoen. Illiquiditeit tijdelijk opgelost door leverancierskrediet van de Neuro s middels Target 2 en in augustus 2015 illiquiditeit door unwinding van carry trades US$/CNY. EURO/CNY
Wat ze alle 3 gemeen hebben is een afstorting in 3 dagen van 40 tot 60 punten. En alle drie hebben ze een hupje vooraf. Kijkt u maar eens  naar de kwartiergrafieken 18-1-08, 8-8-2011 en 18-8-2015.
Mocht maandag en dinsdag een dergelijke afstorting geven,laat u dan niet voor 10:00 in de luren leggen door dat hupje. Iets anders is natuurlijk een shortsqueeze. Die is herkenbaar door een onmiddellijk startende upcrash.
De basis zal waarschijnlijk vooraf in de nacht in Azie gelegd worden. Een signaal wordt gegeven wanneer de PBoC de CNY niet langer kan steunen, wat ze in de eerste week van januari week deed met torenhoog oplopende rente.
We zullen ons Midweeks melden wanneer een van de twee mogelijkheden zich voor doet en dan de opvolgende mogelijkheden analyseren.


Prognose week 02

Afgelopen week verlengden we steeds de Minor, omdat er geen enkele opleving was. Maandag is de Minor op dag 28.
In 2000 en 2008 daalde de index de 1e week ook hard. We weten wat die jaren verder deden. As januari goes, goes the year. Het lijkt allemaal te makkelijk.
Maar laten we kijken waar we zijn. Onomstotelijk lijkt ons de Primary-bodem per 14-12. Deze bodem is gebroken. Dat betekent dat deze opvolgende Primary van 3 tot 4 maanden per saldo dalend is geworden. De finish van deze Primary is tevens de finish van de Cycle en GrandCycle.  Ervaring leert dat 4 GrandCycles in een Kitchin zitten. Dan zou er dus over 3-4 maanden een Kitchin-bodem kunnen staanzijn. Toegegeven dat dat te vroeg lijkt. Immers kenmerkend voor de Kitchin bodem is een reeks PMI cijfers onder de 50. Er is pas 1 maand een score van 48.
Maar laten we verder deduceren dan heeft deze Primary 2 Intermediates en 4 Minors in zich.
Minor 1 gaat volgende week bodemen. Volgens het patroon zullen we dan nog 3 Minor-bodems zien, dus ook 3 oplevingen. Die moeten we spotten om te puten in deze berenkans.
Aannemelijk wordt dat de AEX  tot donderdag door stort. Opmerkelijk is het synchrone patroon met 2008. Toen SocGen de puinhoop van Jerome Kerviel moest opruimen en extra koersdruk gaf. 24-1-2008 stond de AEX 120 punten lager vanaf het jaarultimo, -23%. Vertaalt anno nu komt dat uit op AEX 346 wanneer we meten vanaf het jaareinde. Meten we vanaf de top op 3-12 dan is de uitkomst 364. Van de dalingen in augustus hebben we geleerd dat 364 er 14-15 jan. a.s. kan staan.


Prognose week 01

Afgelopen week hebben we deels onze verantwoording afgelegd. We kijken nu weer vooruit.
Vanzelfsprekend een voorspoedig en gezond 2016 gewenst.
Financieel kijken we uit naar de ontknoping van het experiment van de de Centrale Banken. Obligaties worden geruild voor liquiditeiten, maar de uitwerking is niet wat men ervan had verwacht. De liquiditeiten stromen naar de financiele markten. Ze bevorderen niet de bedrijvigheid maar de speculatie. De schuldbubble wordt steeds verder opgeblazen totdat het vertrouwen wordt weggevaagd. Dan is een schuldsanering noodzakelijk en zullen de crediteuren (obligatiehouders en spaarders) maar gedeeltelijk hun geld terug krijgen. Hoe en wanneer dat zijn uitwerking krijgt geeft wensgedachten. Toegegeven de toetreding van de Yuan tot het SDR-mandje is zonder noemenswaardige reuring gegaan. Het is een klein onderdeel van de herijking van het geldstelsel. Een nieuwe standaard zal mondiaal worden aanvaard met een deja vu naar Bretton Woods. Daar vond ook een herijking plaats en kon met de wederopbouw worden gestart. Mede door investeringen in nieuwe technieken (petro chemie) werd nieuwe werkgelegenheid  gevormd. Het vooruitzicht van toekomstige werkgelegenheid geeft hoop aan de natie en saneren verandert in durfinvesteringen waarop de motor wordt aangezwengeld.
Herijking zal pas plaatsvinden bij een mondiaal financieel armageddon, wat zal dat dan zijn? Of zijn we in staat de durfinvesteringen in nieuwe technieken te bevorderen dat zodoende een kantelpunt ontstaat en nieuwe werkgelegenheid geeft? De lente van de nieuwe Kondratieff cyclus moet op het netvlies komen en/of in de verbeelding komen, zou je zeggen. Volgens ons is Philips daar een goed voorbeeld van door in te zetten op healthcare. Maar natuurlijk geen advies om op deze koersen te kopen. Eerst moet de AEX een lagere Kitchin-bodem maken.
Maar waar en wanneer gaat deze vallen.
Ervaring leert dat de Kitchin zo'n 4 GrandCycle's in zich heeft en dat macro economisch er een reeks PMI figures onder de 50 moet staan. Dat laatste is een start gemaakt en zal zich de komende maanden moeten voortzetten. De gemiddelde lengte van de GrandCycle is 51 maanden met een deviatie van 10 maanden. We zijn in maand 52. 2016 zou dan het dieptepunt moeten vallen. Tegeltjeswijsheid in deze: as januari goes so goes the year. Wanneer de eerste dagen van het nieuwe jaar positief zijn volgt een goed beursjaar. Andersom hebben we ook bevestigingen gezien. Toegegeven het blijft tegeltjeswijsheid.
Maar de Minor gaat zijn correctiefase in. Dus aannemelijk is een correctie komende week. Daaruit volgt een felle opleving. Immers de top werd laat gevormd dat betekent doorgaande kracht. Die kracht moeten we meten met de U. osci. En het lijkt gezien de stand dat het kruit inmiddels is verschoten. Tweede week van januari lijkt een goede kanshebber voor een nieuwe dalingsgolf.
 

Weekprognose 2015 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 53

De AEX kwam met 430 2015 binnen en zette er toch zo'n 20 % bij begin dit jaar. Voor de aandelen beleggers een goed 1e kwartaal en zij hebben genoeg uitstap momenten gehad toen het Grexit-drama begon. Optie speculanten hadden ook een goed jaar achter de rug, met de voorspelde uitschieter volgens het synchrone patroon met 2011 in augustus, september en 14 dagen geleden. 9-8-2011 werd 24-8- 2015 ; 23-9-11 werd 29-9-15 en 25-11-11 werd 14-12-15.
De AEX is nog bezig met een EWP correctief patroon op EWP III als impulsbeweging omlaag. Verwacht begin januari de start van EWP III.3 hetgeen veelal de krachtigste is. Dit rijmt echter niet met het synchrone patroon uit 2011 welke een stijging in het voorjaar voorziet. Maar een keer moet de synchrone beweging eindigen en een andere gelijkvormige fractale beweging volgen. De waarschuwing bij synchroniciteit is er niet in door te schieten. Was het synchroniciteit of toch een wensgedachte die toevallig uitkomt?
Na de bodem in november 2011 maakt de AEX een lange opgang in 2012 om vervolgens startend in april een forse correctie te maken. De Cycle startte in 2011 per 23-9 nu per 24-8 een maand verschil.
Per 14-12 is de 2e Primary gestart in de Cycle welke een lengte van 3 tot 4 maanden  heeft. Een bodem dan tussen medio maart en medio april. Daar finishen waarschijnlijk vele boven liggende Cycli. De Cycle, GrandCycle en Kitchin ? Empirisch weten we dat de 4e GrandCycle de Kitchin bodem in zicht heeft.
Inmiddels is de PMI als  conjuncturele graadmeter van de Kitchin onder de 50 gedaald en dat moet  nog even voortzetten om naar de bodem van de Kitchin te werken. Deze heeft een gemiddeld berekende lengte over 3 decennia gemeten van 51 maanden + - een deviatie van 10 maanden. Uitzondering op de regel na de lange Kitchin van 72 maanden was 2009-2011 (30 maanden). We bleven echter doorrekenen, omdat we PMI cijfers < 50 misten. Hierdoor zijn we in de opgang van 2012 tot 2015 onnodig bearisch gebleven. Dom want het is juist de liquiditeit en tegengesteld de illiquiditeit van de markten die de bewegingen geven. De geldverruimingen brachten de aandelen naar speculatieve hoogten. De vraag is gaat dit zich doorzetten en/of wat zal de illiquiditeit veroorzaken?

De 4e GrandCycle in deze Kitchin bereikt over 50 dagen zijn gemiddeldelde lengte + deviatie. Dus ook daarbinnen is de finish in zicht.  Concluderend kunnen we stellen dat de komende 3 tot 4 maanden volgens onze berekening vele bovenliggende cycli bodemen. Dat moet dan een krachtige bearische periode worden. Daarin continueert de AEX dan niet het patroon 2011-2012.
Er komen waarschijnlijk voldoende kansen voor de optiespeculanten begin januari en worden de aandelenbeleggers dit voorjaar waarschijnlijk spijtoptanten.
We gaan het beleven!

Prognose week 52

Het gebeurde zoals je dacht dat zou gebeuren. 14-12 werd de uitschieter zoals 24-8 dat was. Bewegingen kunnen gelijkvormig zijn maar zelden identiek. In 2011 daalde de AEX naar 270 in nov., toen zo'n 13 pnt. boven de low van 23-9-2011. Ook nu was het 13 punten boven de low van 29-9 j.l..
Blijft de AEX het pad uit 2011 volgen, dan vindt de komende week een krachtige opwaartse beweging plaats. Vanaf medio december volgt veelal een stijging. Echter donderdag j.l. vormde zich een Island reversal; hetgeen een bearisch patroon is. Een bearisch vervolg vindt ook zijn bron in EWP, waar het aannemelijk is dat na de correctieve II, vanaf 473 impuls 3 neerwaarts is gestart. Dus hier zouden we dan duidelijk afwijken van het koersverloop eind 2011 en vervolg 2012.
 
Cyclisch
Een Primary niet na 84 dagen maar na 109 dagen geeft een late top op dag 95 en impliceert doorgaande kracht.  De doorgaande kracht kunnen we komende week meten in de U.osci. Het meetinstrument moet dan snel afstand nemen van de neerwaarts gedraaide gemiddelden. Een grote afstand van het gemiddelde geeft een snelle sprong opwaarts van de U.osci. Gebeurt dat niet dan is aannemelijk dat een vlag wordt gevormd tot in de eerste week van januari.

Inmiddels loopt de GrandCycle op zijn laatste benen. Volgens regel VI uit de theorie zou de neerwaartse kracht van de GrandCycle de opwaartse krachten van  ondergeschikte cycli moeten  elimineren. Na de gedane herindeling zou de 4e GrandCycle empirisch gezien tevens de Kitchinbodem in zich moeten hebben. Dan wordt het feest voor de beren.
Dus voor volgende week geldt vormen we een vlag tot het nieuwe jaar, of volgt de AEX zijn pad omlaag na het bearische Island reversal patroon.
Het meest aannemelijke na de LowestLow in de U.osci is een EWP correctieve III (1).2 in de vorm van een vlag of wimpel als halfmastpatroon. Ervoor was -53 erna wederom -53, maar waar vandaan?


Prognose week 51

Lastige analyse voor komende week. Centraal staat natuurlijk de eventuele renteverhoging in de VS per de 16e.
Wat gebeurt ervoor en wat erna.  Yellen heeft al voldoende gehint op een renteverhoging, dus waarschijnlijk is deze al in geprijsd. Beleggers houden niet van onzekerheid dus juist ervoor kan de markt nog omlaag. De renteverhoging kan  leiden tot een stijging van de dollar c.q. daling Euro en Yuan. Stijging van de dollar t.o.v. de Yuan hebben we in augustus gezien wat voor effect dat had. Sluiten van opgezette trades tussen de valutaparen veroorzaakte illiquiditeit in de markt, waarop een noodzakelijk verkoopgolf in assets plaats vond.
Een renteverhoging kan ook een genadeslag geven voor de hoog risico obligatieleningen de zgn Junkbonds, waarbij de debiteuren categorie C bedrijven zijn op de  S&P ranking. Deze kunnen geen renteverhoging dragen en of hun obligaties door dalende vooruitzichten van de hand worden gedaan, waarop die markt illiquide wordt en kredietdeflatie toe slaat.
Juist deze bedrijven welke veelal al aan het infuus liggen hebben injecties nodig in de hoop dat ze beter worden. Macro economische vooruitzichten liggen daar ook aan ten grondslag. Verdwijnt de hoop op genezing en worden infusen verwijderd dan start de terminale fase. Dit kan een domino effect c.q. trigger geven.

Cyclisch gezien ook lastig. We zien een lowest Low in de U.osci. Tellen we door dan is er een Primary van 109 dgn. Wat daarop tegenspreekt is een Intermediate van 73 dgn. Dat kan ;zegt u, want de vorige was zeer kort met 36 dagen.
Wanneer vrijdag een bodem is gevormd, zou maandag a.s. de koersen hard moeten stijgen naar hogere regionen. Kijken we naar de GrandCycle dan loopt deze ook op zijn laatste benen en zijn krachtige stijgingen niet te verwachten. Het lijkt ons toch dat de top van de GrandCycle per 27-4 is gemaakt.

Wat betreft de Minors hebben we eenzelfde besluitvorming als in augustus. Was 17-8 toen een Minor bodem na 21 dgn, Gelijk nu is de vraag was 4-12 na 18 dagen een bodem. Met die beredenering is er een zeer vroege top na 1 dag gemaakt en gaat de AEX nog zeer diep. Handhaven we de intermediate op 48 dagen, dan wordt het een waterval van tuimelende koersen. Immers maandag is dan pas dag 28. Kijk daar !!!!. Maandag 24-8 was ook dag 28. Toen was er een openingsgap van 10 punten en een low van -40. In dat geval zou het in de nacht van zondag op maandag weer uit het Oosten moeten komen.
Spannende week met een ontknoping.

Prognose week 50

Vorige week schreven we: We focussen ons op de vorming van de triangle en een eventuele neerwaartse uitbraak.
De neerwaartse uitbraak kwam er nadat de markt teleurgesteld was over het rentebesluit van de ECB.  De marktpartijen waren vooruitgelopen op verdere liquiditeitsverbetering. Dat was de doorgaande kracht welke tot uiting kwam in de late toppen van de Minor s.
Maar al vroeg in de net gevormde Primary per 16-11 kwam er de teleurstelling. Het is nu de vraag of de markt hernieuwde kracht kan putten uit de omstandigheden. Wat tegenwerkt is de opvering van de euro. Steeds bij een draaiing van de euro vanuit de onderste steunlijn vond er een correctie in de AEX plaats. Augustus 2011 is daarop een uitzondering. Wellicht zijn de verruimende mogelijkheden van Draghi uitgeput waarop de markt dan ook op anticipeert en kan de euro aan kracht winnen. Binnen het trendkanaal van de EURO/Dollar grafiek is er voldoende ruimte omhoog. De omkeerredenatie is dan, mocht de FED de rente verhogen per 16-12, wat zeer aannemelijk is gezien de uitlatingen van Yellen, dan kan de AEX opveren.
 
Terug naar de AEXcycli. We zien dat de vorige Minor bodem per 16-11 duidelijk is gebroken. Dat betekent dat deze Primary per saldo dalend wordt. Dus stel 3 tot 4 maanden na 16-11. Dan komen we uit in de 2e helft van februari.
Dat is dan tevens de Cycle bodem met een lowest low in de Ultimate Oscillator of positieve divergentie. De afstand tussen de koers en zijn gemiddelden is groot  bij een plotselinge forse daling; hetgeen een grote uitslag in de U.osci geeft. Verder dalende koersen zal ook het gemiddelde doen dalen waardoor de afstand tussen de koers en de gemiddelden kleiner wordt. De U.Oscii stijgt daarop en positieve divergentie ontstaat.
We zien nu vroeg in de Primary een  LowestLow in de grafiek. Kijken we terug dan is aannemelijk dat er positieve divergentie zal ontstaan. Dus ook gemiddelden zullen omlaag gaan tenderen en de afstand kleiner maken. Per saldo mogen we dan lagere koersen verwachten.
16-02-2016 is de 4e Grandcycle 488 dagen lang. In het verleden hebben we steeds 4 Grandcycli in een Kitchin gezien. Tevens hebben we de Kitchin bodem gerelateerd aan de PMI cijfers met een reeks onder de 50. Welnu de PMI cijfers waren vorige maand onder de 50 en waarschijnlijk zet deze trend van krimp door. Maar toegegeven de vasthoudendheid aan deze wetmatigheid heeft ons al per 2013 een Kitchin bodem doen voorspellen, omdat de 2011 bodem daar niet in paste.  Dus heel voorzichtig fluisterend voorspellen we voor de zoveelste keer een Kitchin bodem in de 2e helft van februari c.q. 1e helft van maart 2016. Welk niveau?? Tja de steunlijn in de maandgrafiek ligt op 170, maar dat lijkt een utopie.

NY was vrijdag positief gestemd en de AEX future liep op naar 451. Aannemelijk is dat de AEX maandag een herstel geeft. Dan is de Minor bodem vrijdag na 18 dagen gevallen. Dat is vroeg maar acceptabel na een lange van 33 dagen hiervoor. Overigens is de vorige Minor ook in te delen in 19+14. Het is dan de vraag hoe snel de volgende Minor zijn top neerzet om vervolgens de weg omlaag te vervolgen.
Redeneren we dat bij een renteverhoging in de VS per 16-12 de AEX een opvering zal geven, dan zou tot die datum de AEX per saldo dalend kunnen zijn. Dat is dan een Minor van 30 dagen.  In ieder geval gaat de maand december dit jaar niet als een nachtkaars uit.

Prognose week 49
De AEX brak boven 473 uit, waarop wij de Primary per 16-11 laten bodemen na 84 dagen en de Intermediate na 48 dagen. Dat betekent dat gestart is met de 2e Primary binnen deze Cycle. Volgens schema zou deze bodemen ca. 7 maanden na 24-8 is 24-3. Vanaf maandag zijn dat nog 118 dagen. Dan is de GrandCycle 528 dagen, dat is dan weer uitzonderlijk. In ieder geval maakte de Primary met een indeling op 84 dagen een late top na 72 dagen. Dat betekent doorgaande kracht. Het is de vraag hoe snel de top wordt gezet in deze Laatste Primary. Er lijkt zich een ABCDE ending diagonal triangle te vormen. De E moet dan nog geplaatst worden op een hoger niveau.  Veelal volgt een verticale daling uit de ending diagonal triangle. Gebeurt dat dan wacht ons nog een 3 tal maanden per saldo dalen tot de Cycle bodem.
We focussen ons volgende week derhalve op de vorming van de triangle en een eventuele neerwaartse uitbraak.

Prognose week 48

Het is voor nt beren billen knijpen wat betreft de top op AEX 473 per 4-2. De DAX overschreed deze top inmiddels. Het is een chaos in de cycli. De mogelijkheden zijn tweeledig. Wij noemen ze:
i) Per 16-11 is een Intermediate ( 48 dgn) en een Primary ( 84 dgn) gebodemd.
ii) Per 16-6 is slechts een Minor gebodemd en volgt nog 1 minor waarbinnen  alsnog een Intermediate en Primary finishen
i) Is Bullisch immers er vormden zich late toppen en wat daar voor spreekt zijn een afgeronde reeks in de Ultimate Oscillator ( magenta bolletjes) en de meervoudige topvorming welke als accumulatie werkt.
ii) Tegenover het cluster aan toppen staat een zichtbare V dubbele top, welke hiervoor leidde tot felle dalingen.
Dan toonden we nog de synchrone patronen uit 2008 en 2011 waarna felle dalingen volgden. 2008 is genoegzaam bekend. En in 2011 werd de Index zowat terug gebracht naar het dieptepunt in augustus van dat jaar. Dat zou nu rond de 420 liggen. We kunnen echter pas richting kiezen wanneer aan de bovenzijde 473 breekt en aan de onderzijde 448.

Inmiddels beweegt de AEX binnen de 5e GrandCycle. Kennelijk moeten we onze halstarrigheid dat de Kitchin bodem overeenkomt met PMI cijfers onder de 50 loslaten. PMI onder de 50 betekent dat de inkoopmanagers voorraden afbouwen omdat de economische bedrijvigheid conjunctureel afneemt. Het risico van incourantheid neemt toe en de rentekosten in de voorraadfinanciering drukken op de exploitatie. Conjunctureel was er in 2011 nog altijd een laagconjunctuur welke door de Eurocrisis kortstondig werd versterkt.

Op basis van de laagconjunctuur in 2011 plaatsen we toch een Kitchin  met een lengte van 30 maanden. Na een lange van 72 maanden gedurende 2003-2009.
Vervolgens laten we ons in de weekgrafiek leiden door de LowestLows in Ultimate Oscillator waardoor een andere indeling plaats vindt en yhans zelfs de gemiddelde lengte heeft.  Met een LowestLow per 24-8 j.l. zegt u dan zou daar de 4e kunnen staan. Maar conjunctureel is er nu geen sprake van een dieptepunt in de economische bedrijvigheid en zolang de rente laag is en een ruim geldpolitiek wordt nagestreefd hoeft deze niet terug te vallen. Alleen een Zwarte Zwaan event waardoor er een vertrouwenscrisis ontstaat veroorzaakt een ommekeer.
Vanuit de extreme uitslag in de Ultimate Oscillator per 24-8 kan geredeneerd worden dat positieve divergentie kan volgen. Positieve divergentie ontstaat bij een lagere bodem in de koersgrafiek (<402) met tegelijk een hogere bodem in de Ultimate Oscillator.
Maar dan moet het komende 10 dagen gebeuren. De Minor is dan 31 dagen. Dit scenario ontstaat wanneer 448 breekt.
We kunnen nu niets anders doen dan de afwachten welk niveau neerwaarts of opwaarts breekt en dan go with the flow.

Prognose week 47

4-11 is als top aan te merken van deze Minor. Dan is de top na 2 dagen gevormd en dat is bearisch. Gaat u op zoek in AEXcel naar Minor toppen binnen max 4-5 dagen voordat een Primary bodemt. Resultaat is dat deze dalingen krachtig zijn wanneer tevens een Cycle bodemt. Veel minder krachtig bij sec een Primary bodem.
Het is nog niet voorgekomen dat een Intermediate 4 Minors telt. Dus deze 3e Minor moet nog 2 bodems in zich hebben. Zowel Intermediate als Primary bodem. Waarschijnlijk wordt de Intermediate een 60-er na de korte 36 hiervoor. De Primary rond de 100 dagen. Dan resulteert een Minor als late twintiger of beginnende dertiger. De bodem kan er dan staan in de eerste week van december, waarna  een sterke up start.
Borduren we verder op het patroon uit 2011. Dan zou de daling duidelijk stoppen boven de bodem van 29-9. Naar schatting 420-425.
Dan nog dit..... 20-11 gaat ABN Amro naar de beurs. Partijen zullen er alles aan doen om er een positieve beursgang van te maken.


Prognose week 46

De AEX was vorige week aardig op weg het synchrone patroon 28-10-2011 tot 25-11-2011 in te vullen. Echter vrijdag was er het banencijfer, waarop de euro onderuit ging en de AEX een boost kreeg, maar de top van 4-11 werd niet overschreden. 
Nadat we een korte Intermediate hebben geprojecteerd van 36 dagen, telt de actuele Intermediate maandag 41 dagen.  De Primary telt maandag 77 dagen. Ca. 20 tot 25 dagen kan er nog in zitten voordat de AEX de finish bereikt van de Intermediate, Primary en natuurlijk de actuele Minor. Dat is dan weer passend met het synchrone patroon 2011 toen de correctie 28 dagen duurde. Met een top op 4-11 zijn er maandag al 5 dagen verstreken. Bevestigt de top van 4-11 zich komende week dan is na 2 dagen een top geplaatst. Dat is bearisch en voorspelt een per saldo dalende Minor. De Minor is maandaag op dag 9 en daar kunnen nog 2 tot 3 weken bij. Dat is dan weer passend met het synchrone patroon 2011. Vanzelfsprekend mag in dat scenario de AEX niet boven 473 uitstijgen komende week, want dan kan het hierboven geanalyseerde in de prullenbak.

Prognose week 45

Direct na de weekprognose van week 43 werd duidelijk dat we de Cycle-bodem naar 24-8 moesten verplaatsen.
Het scenario van de appendix kan de prullenbak in. Echter in de weekgrafiek hebben we de cycli niet aangepast, om een beeld te houden met de eerdere analyse.
Wat nu? De Cycli nemen extreme waarden aan. Ook nu de Intermediate welke maandag op dag 70 is aanbeland. Terugkijkend is er eenmaal 73 dagen geklokt, dus er zou komende week een bodem gevormd moeten worden. Alternatief is een Intermediate van 36 dagen per 29-9. In 2012 zagen we 2x een dergelijk extreem korte Intermediate.
Terug in de tijd brengt ons naar het synchrone patroon, hetwelk nog altijd intact is. Aanstonds moet dan gestart worden met de daling welke zich voltrok van 28-10-11 tot 25-11-11 en de AEX nagenoeg terug bracht naar de bodem van 23-9-2011. Wat opvalt is dat binnen het synchrone patroon de tijd wordt ingehaald. Als volgt: 9/8 (11) - 24/8 (15)= 15 dgn;
23/9-29/9 = 6 dgn. etc.
Vooralsnog zijn na de bodem van 24-8 de toppen steeds laat binnen de Cycli, hetgeen doorgaande kracht aangeeft. We moeten niet denken dat alsnog een collaps in november plaats vindt. En zolang Draghi verruimende maatregelen aangeeft om deflatie te bestrijden zijn de markten liquide genoeg.

Analyse moet dan zijn: waarop ontstaat illiquiditeit? In 2008 was dat het faillissement van Lehman, waardoor men elkaars solvabiliteit niet meer vertrouwde en de interbancaire kredietloketten sloten.
In 2011/2012 was dat insolventie van Griekenland en mogelijke infectie van de Zeuro-landen. Zaterdag kwam het nieuws dat de Griekse banken wederom een tekort hebben van 14,4 mld
., maar dat kan opgevangen worden.
Onlangs zagen we door de devaluatie van de Yuan en verkoop van US-staatspapier dat er illiquiditeit ontstond.

Het meest extreme wat er kan gebeuren is insolventie van Deutsche Bank, daartoe vindt u op internet vele speculaties.

Dat is dan het verschil met Lehman. De bekendheid maakt verdedig mogelijk, waarop het niet gebeurt.
Maar dat deze Kitchin zal dalen door een event is wel zeker. Naar dat event kunnen we alleen maar raden.

Vooralsnog volgen we het synchrone patroon, wat een correctie voor komende week aangeeft. Daarnaast willen we u de analyse van een ervaringsdeskundige niet onthouden.

Maandag 19-10-2015

Blijven we strak in de leer dan betekent de doorbraak vandaag van de top op 9-9 j.l. dat de Cycle bodem naar 24-8 moet worden verplaatst. Een buitenissige lengte van 312 dgn. Datzelfde geldt voor de Primary. Met 151 dgn eveneens buitengewoon lang. Tegelijk herkennen we duidelijk een synchroon patroon met 2011. 29-9 is een failure geworden. Er werd geen lagere bodem gezet dan 24-8. Aannemelijk is dan  dat 29-9-2015 een gelijke bodem markeert als 23-9-2011. Vervolgens zien we dat de dip per 14-10-2015 overeenstemt met de dip per 4-10-2011.
Aannemelijk is dat AEX overeenkomstig het koerspatroon uit 2011 verder stijgt, met als koersdoel AEX 480.
De eerstvolgende correctie in 2011 startte 24-10-2011 en duurde een maand. De AEX werd toen teruggewezen naar het startpunt 23-9-2011. Synchroon is dat thans 2-11-2015.
Vanzelfsprekend is de overstijging vandaag nipt en kan een false move zijn, maar blijven we strak in de leer, dan moeten wij u dit niet onthouden. Daarnaast vinden we duidelijk bevestiging met het synchrone koerspatroon uit 2011.

Prognose week 43

Maandag is het dag 103 in de Primary of wanneer we de bodem per 24-8 plaatsen dag 54. Het lijkt erop  dat we ons ongelijk moeten bekennen en de Cycle bodem per 24-8 moeten plaatsen na 312 dagen. We hebben steeds vastgehouden aan 8-7 op basis van de beweging van ons meetinstrument de Ultimate Oscillator welke na 8-7 een duidelijk omkeerpatroon laat zien met een highest high na positieve divergentie. Eerst pas na overschrijding van AEX 452 willen we het gelijk aan de markt geven.
In de tussentijd moeten we wel rekening houden met een veel latere Kitchin-bodem als waar we op hadden ingezet.
Of het wordt de lengte van een Primary na 24-8 of zelfs de lengte van een Cycle na 8-7.
Toegegeven dat  dit een zwakke niet opinieerende prognose is maar we moeten ons herpakken op basis van nieuwe uitgangspunten; die ons pas worden aangereikt na overschrijding van AEX 452. Wordt deze niet overschreden dan blijft de reeks in de Ultimate Oscillator dalend en is het wachten op een LowestLow in de reeks. U zegt die was er op 24-8. Jazeker maar daar startten we mee bij aanvang van deze prognose. De beweging na 24-8 gaf geen duidelijk omkeerpatroon.
Hiermee moet u het doen tot 1 november en geeft ons de mogelijkheid een grondige analyse te doen.

Prognose week 42

Augustus en september kenmerkte zich door steeds lagere bodems in de weekgrafiek. De taditionele slechte maanden augustus en september werden zwaar verdedigd met overdadige putposities die als wal het schip deed keren.
Dus dat hebben we gehad zegt u. Op naar het Halloween effect en een eindejaarsrally.
Wij hadden ingezet op een appendix van de Cycle met daarin een collaps, omdat inmiddels zich een vijfde GrandCycle aftekende. En ervaring leerde dat de laatste GrandCycle binnen de Kitchin een andere trendmatigheid aangeeft.
We voorspelden daarbij een collaps, omdat de tijd drong. Voorafgaand aan de Kitchin bodem 2009, zette de dalingen in 2007 al in en voorafgaand aan 2003, was de top in 2000. 1998 is een voorbeeld dat de correctie weinig tijd had binnen de trendmatige periode van de Kitchin, waarop de correctie naar de Kitchinbodem in een crash gebeurde.
Maar het is in 2015 niet zo uitgekomen. De markten schijnen eerst weer een gevoel van prosperity4ever te moeten krijgen om dan bij een Zwarte Zwaan event in te storten. Maar dat is onvoorspelbaar.
Zelfs VW geeft geen vertrouwenscrisis op de markt, terwijl juist Duitsland nog de eurozone sterk maakt.

We hebben nog het escalerende conflict in het Midden-Oosten.
Dat Rusland zijn vriend Assat te hulp schiet is natuurlijk een farce. Het enige belang wat Rusland nastreeft is een hogere
olieprijs. De Russische begroting is gebaseerd op een olieprijs tussen 80-100 $. Rusland is er alles aan gelegen dat de onrust in het Midden-Oosten toeneemt, waarop de olieprijs aantrekt. Dat is naar onze mening de reden van de inmenging van Rusland, waarop we nog vele uitlokkingen mogen verwachten.

Even terug naar de EWP analyse. Wij prognotiseerden steeds een wave 5 als afmaker nipt onder de bodem van 24-8.
De DAX heeft op 29-9 wel een lagere bodem neergezet. Aannemelijk is dan dat 29-9 een failure wave 5 was. Dan zou na de opwaartse correctie afgelopen week toch een aanzienlijke daling kunnen starten als de 1e golfbeweging van Wave 3.
Deze hardnekkigheid op een dalingspatroon wordt ook ingegeven door de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek welke nog altijd geen omkeerpatroon weergeeft. Tenslotte is de AEX maandag met 98 dagen aanbeland in de finishfase van de Primary. De finish mogen we dan eind oktober c.q. 1e week november verwachten. 


Prognose week 41

Week 40 is rood gekleurd; weer een misser. We gooien de handdoek in de ring  voor het crash scenario binnen een korte GrandCycle. De wall of worry, in de praktijk een verdedigingswal van putopties, blijkt een onneembare vesting te zijn. De wal keert het schip. Het sluiten of verwateren van de uitstaande puts zorgt voor koop dus stijgingspotentieel, vandaar de zweepslagen.
Toch zowel in de weekgrafiek als de daggrafiek laat de Ultimate Oscillator nog geen omkeerpatroon zien.
Dus moeten we nog voortborduren en zoeken naar de LowestLow in de reeks. Houvast hebben we nog aan EWP, waar na een complexe 4 nog een dalingsgolf 5 verwacht mag worden. Overeenkomstig het synchrone patroon met 2011 moet deze nipt onder de augustus bodem vallen. We houden het op AEX 396 voor maandag en/of dinsdag.

Prognose week 40
Toen ik het weeknummer veranderde besefte ik hoe kort 2015 nog maar duurt; een kwartaal slechts.
Q3 loopt op zijn einde. September staat bekend als een dalende maand en dan met name de laatste week van september. Ook deze is bijna voorbij en we hebben nog geen antwoord gekregen. Er is geen duidelijke uitschudding geweest dan wel tegengesteld een shortsqueeze. Vrijdag j.l. was meer een dead-cat-bounce.
Inmiddels alweer een maand zijwaarts zij het met zweepslagen. We hadden het kunnen weten. Immers na de collaps in augustus 2011 waarmee de actuele AEX een gelijk koerspatroon liet zien, was er destijds ook een zijwaarts patroon met zweepslagen welke uiteindelijk  per 23-9-2011 eindigde in een LowestLow. Extrapolerend zou dat thans ma. di.  5-6 oktober zijn.

De Minor is a.s. maandag op dag 35. Dat kan niet zegt u. Inderdaad de Minor treedt ver buiten zijn oevers.
We zagen dit ook tijdens de collaps van sept. okt. 2014 met een Minor van 38 dagen.
Voor de hand ligt om de Minor bodem per 24-9 te plaatsen. Echter dan wordt de dalende reeks van de Minors gebroken en moet de Cycle naar 24-8 verplaatst worden. Dat zijn 312 dagen en voor de Primary geldt dan 151 dagen. Extreme waarden. We blijven  volharden in eigenzinnigheid. Ik hoor u denken welke escape hebben ze nu weer gevonden.
Maar u weet op deze site vindt u geen beschrijvend commentaar, maar opinierend en altijd met een analyse. En bij wensgedachten c.q. voorspellingen worden ijkpunten gegeven; een soort stoploss op een voorspelling.

Dit keer ingegeven door de EWP telling. Aannemelijk is dat j.l. vrijdag V.4 startte. Dat betekent dat V.5 nog moet volgen. Dan vinden we weer houvast aan ons oude principe dat de bodem onder de bodem van 24-8 moet vallen. Analyseren we de wave equality in deze I t/m V structuur, waarvoor geldt dat 2 van de 5 waves  will tend toward equality in time en magnitude. II en IV voldoen ook aan een regel n.l. Is II eenvoudig van structuur dan is corrective wave IV complex.
Resteert de analyse dat V gelijk zou moeten zijn aan I of III.
Een vlugge blik laat I afvallen, resteert III. V moet dan in tijd en omvang gelijk zijn aan III. III telde 19 dagen. V was j.l. vrijdag 16 dagen onderweg. Auw!! dan zou maandag t/m woensdag nog een collaps kunnen geven. Voorafgaand aan de collaps naar de bodem per 24-8 zien we eenzelfde patroon (geel geaccentueerd) , zei het thans een grotere vorm.
EWP heeft altijd nog een uitvlucht, zoals u weet, waardoor het de bijnaam Elliott Zweef heeft gekregen.
If perfect equality is lacking, a .618 multiple is the next likely relationship.
In de praktijk zien we voortdurend hoge put/call waarden, welke een sterke remweg veroorzaakt voor een collaps. Laten we dan minimaal uitgaan van .618.
Dan wordt de berekening 102 x .618 = -63. Voor V geldt dan 451- 63 = 388. Dat is een daling van 8 % maandag t/m woensdag. Het kan zelfs maandagmiddag tot woensdag worden. Want aannemelijk is dat V.4 maandag in de ochtend wordt afgemaakt op het niveau van AEX 430. Dan gaan we daar maar weer short.
We gaan het beleven (of niet) komende week.

Prognose week 39

Vorige week eindigden we met de zin: De foutkans van deze analyse is dat 24-8 de bodem was van de Cycle, maar dat hebben we in de eerste alinea weerlegd. Dan zegt u de daling onder 402 heeft niet plaatsgevonden. Notabene was dat al 2 weken een ijkpunt. Dat is zo, maar..... door de zijwaartse beweging heeft de markt nog geen richting gekozen c.q. antwoord gegeven.
De index moet of uit zijn slof schieten met een shortsqueeze of een uitschudding geven onder AEX 402. Zolang een van beide bewegingen niet heeft plaats gevonden is er geen Minor bodem geplaatst. Maandag/ Dinsdag  is dag 28/29 en dat past nog. Wanneer maandag of dinsdag  alsnog een uitschudding onder 402 is (-9%) dan is het onmiddellijk long tot AEX 430.
Plan B is/was dan een bodem op vrijdag j.l. waarop waarschijnlijk een opluchtingsrally volgt komende week; die verder kan reiken dan AEX 430. Ons voorkeurscenario is maandag/dinsdag een daling onder AEX 402.

 

Prognose week 38

Deze week een prognose zonder omzwervingen. Laten we  inzoomen op de waarnemingen uit de TA en cyclische analyse.
Wat betreft de cyclische analyse bestempelen we 8-7 als Cycle bodem. De laatste vier hebben een trendmatige duur van 220,225,254 en 265 dagen. Plaatsen we de Cyclebodem op 24-8, dan zou de Cycle met 312 dagen uit de trend vallen, dus deze mogelijkheid vervalt in de visie van trendmatigheid.
Vorige week gaven we ons ijkpunt voor de crash nog 2 dagen. Maar ten spijt woensdag werd zelfs een hogere top neergezet op dag 16. Volgens de theorie betekent een late top doorgaande kracht. Maar daar staat tegenover dat zich in de daggrafiek een halfmast patroon vormt. Een vlag c.q. wimpel halverwege een koersbeweging. Voor het halfmastpatroon daalde de AEX in een streep -75. Erna -75 geeft als koersdoel AEX 380. Bijkomstigheid is wel dat dit patroon zo doorzichtig is en menig analist dit benoemd. Hierdoor worden inmiddels zoveel put posities ingenomen, die dan juist een remweg geven. Dat kan zelfs leiden tot een shortqueeze c.q. deadcatbounce bij enig goed nieuws. Dat is het gevaar in deze onzekere markten. Maar wellicht verhoogd de FED a.s. donderdag de rente niet en is er een opluchtingsrally. Laten we de finish van de Minor afwachten. Woensdag een dag voor het rentebesluit is de Minor 23 dagen, wat mooi past in de trend.

We nemen u mee naar onze keuzes. We hebben ervoor gekozen om achter de Cycle slechts een Primary te plakken waarin de Kitchinbodem valt in de vorm van een crash. Dit laatste omdat gezien de duur van de Kitchin de tijd krap wordt voor een correctie in de tijd.
De analyse van de GrandCycle s laten zien dat de Kitchin uit 4 GrandCycles bestaat, waarbij de laatste in de reeks de trend aangeeft van de GrandCycle in de opvolgende Kitchin. Er is een trendbreuk omdat we nu 5 GrandCycle s waarnemen. Hoogstwaarschijnlijk a.g.v. QE1,2 en 3, waardoor de markt werd overspoeld met liquiditeiten.
Er volgen uit het schema van de GrandCycle s  2 keuzes:  er volgt een langere of een kortere GrandCycle. Wij kozen voor een kortere van 365 dagen. Ook ingegeven door het feit dat augustus en september zwakke maanden zijn.
Wat tegen spreekt zijn nog altijd PMI inkoopmanagers cijfers welke boven de 50 staan. Juist kenmerkend voor de Kitchin bodem is een reeks PMI cijfers onder de 50. De Kitchin is een voorraad investeringscyclus. Een inkoper zal weinig voorraad aanhouden wanneer de vraag afneemt, andersom zal hij voorraad aanhouden bij een toenemende vraag om nee verkopen te voorkomen.
Goed onze keuze voor een Cycle bodem op 8-7 en vervolgens een appendix in de vorm van een Primary waarin de Kitchincrash valt is hiermee verklaard. Maar natuurlijk geen zekerheid.
Zoomen we vervolgens in dan zien we een snelle top na 8-7 in de weekgrafiek en in de maandgrafiek ontstaat een Paintbar voor het eerst sinds de grote dalingen 2007-2009. De paintbar is een signaal parameter in Tradestation. De bar  kleurt rood wanneer het 5 daags close gemiddelde < 5 daags open gemiddelde.
OK u neemt een verwaaide paintbar waar in de opgang van 2009 naar 2015, maar deze kregen geen vervolg. Het is juist opvallend van de paintbar dat deze zelden alleen staat. Dus vanuit deze gedachte zou september een vervolg kunnen geven.

Dan weer even terug naar de korte termijn cyclische analyse. We hebben in de eerste alinea een mogelijke Minor-bodem geanalyseerd per 16-9 op dag 23.
En nu komt de cliffhanger.... binnen deze Primary tonen de Minor s steeds lagere bodems, dat zou betekenen dat er een kans is dat komende week de AEX onder 402 duikt.(-7%) De foutkans in deze analyse is dat 24-8 de bodem was van de Cycle, maar dat hebben we in de eerste alinea weerlegd.
Aannemelijk is dat het wordt veroorzaakt door een event. Dan nemen we u nog even mee naar een complottheorie.
Deze zegt dat in de vluchtelingenstroom naar Europa ook terroristen infiltreren. Het paard van Troije anno 2015.
Tenslotte tonen we u met deze link een 7 jaars cyclus in de joodse kalender, Shemitah geheten en laten u vertwijfeld achter in uw gedachten.
Let op! de mening van ons is uitsluitend om uw gedachten te vormen; niet te beinvloeden. (disclaimer)
Vorm eerst uw eigen mening, neem vervolgens andere meningen ter harte om, tunnelvisie te voorkomen.
En natuurlijk ontvangen wij ook graag uw gefundeerde mening. Kent u nog de betekenis van de SPAR winkels?
Samen Profiteren Allen Regelmatig.

Prognose week 37

Easy (like sunday morning) is steeds onder de link van Prognose week ..  Zondagmorgen na een vroege boscross en veel endorfine in het lijf is het relaxed schrijven. Let s get started ...
 
De moeder van alle bubbles is de SchuldBubble en deze loopt in de Kondratieff-winter leeg. We hebben niets anders dan op de pof onze welvaart gecreeerd. Zorgde het opblazen van de bubble voor voldoende liquiditeiten; het leeglopen ervan veroorzaakt illiquiditeit. Het is dan alle ballen verzamelen ofwel activa verkopen om aan liquiditeiten te komen. Dit om de hoofdsommen schuld te kunnen aflossen dan wel saneren. China heeft de aftrap gedaan. US Staatspapier noodzakelijkerwijs verkopen om de eigen economie een liquiditeitsboost te geven. Dat veroorzaakt een herfinancieringsprobleem voor de VS, want welke andere landen hebben een handelsoverschot met de VS en zijn in staat het geld achter te laten in de VS? Daarenboven komt nog het jaarlijkse begrotingstekort van de VS, wat om financiering vraagt. Dit alles is rente opdrijvend, echter dat is nog niet geconstateerd. Wellicht blaast de FED zijn balans verder op met het papier. Als lender of last resort is er de FED en veronderstelt een nieuwe ronde QE.
Zo ontstaat een deja vu met de Weimar Republiek. Echter zolang er vertrouwen is in de US$ zal er geen hyperinflatie ontstaan. Maar wanneer fiducie een illusie blijkt te zijn zal het geld maximaal worden omgezet  in tastbare goederen en geldt de verkeersvergelijking van Fisher MV=PT. De excessieve reserves als vordering op de CB worden dan opgevraagd en de CB moet leveren. M en V aan de linkerzijde dan ++  en aan de rechterzijde P ++++ want T (bbp) stijgt niet. Het lijkt dan zo makkelijk om in goud te investeren, maar daarbij komt een 2e deja vu met de dertiger jaren toen goud tegen een vaste prijs werd ingenomen en het bezit ervan verboden werd. Dat alles natuurlijk om het samen te brengen en vervolgens de wereld het voorstel van Bretton Woods te doen. In beide gevallen L Histoire se repete alleen in een andere vorm en dimensie.
Dus wellicht kan goud op de instorting van het PetroDallar regime nieuwe ATH s neerzetten, maar het kan ook door overheden worden ingenomen, om vervolgens slechts dienst te doen als rekeneenheid voor de vaststelling van een  nieuwe wereldmunt.
Of wellicht met het streven van de overheid om Goud buiten spel te zetten en tastbaar geld geheel te vervangen in giraal geld, kan kiloWatt(kW) of Joule  een rekeneenheid zijn. Daarmee kan een  bewustwording van het duurzaamheid/ energie vraagstuk meer gaan leven en geeft het  investeringen in duurzaamheid/energie als basis van een nieuwe Kondratieff. De Kondratieff-golf is immers  een lange termijn investeringsgolf waarvoor innovaties ten grondslag liggen en welke ons nieuwe economische bedrijvigheid en groei geeft.
De investeringen komen dan voort uit de credits op basis van te verkrijgen trekkingsrechten bij het IMF (SDR s) Dan starten we toch gewoon een nieuw geldstelsel? Toen destijds de Rentemark met bijbehorende schuldsanering en voorwaarden de Reichsmark verving, was de vertrouwenscrisis plotseling opgelost en begon men in Duitsland gewoon opnieuw.
Maar goed aan onze fantasieen en omdenken om van een probleem een kans te maken heeft u nu niets.
Nu moeten wensgedachten voor de AEX  omgezet worden in klinkende Euri s.
Vorige week stelden we een daling onder de bodem van 24-8 als ijkpunt voor een crash binnen het tijdframe van de Primary. Max ca. 120 dagen na 8-7. (gemiddelde lengte +deviatie) Dat op basis van de aanname dat een korte GrandCycle volgt. De laatste fase van de GrandCycle overruled de orde en regelmaat van de onderliggende Cycli.
Welnu het heeft niet plaatsgevonden afgelopen week, maar we geven het nog 2 dagen de tijd, omdat in het kader van synchrone koerspatronen er nog een collaps maandag of dinsdag kan gebeuren. Dinsdag omdat NY maandag is gesloten, maar wellicht komt het vannacht uit het Oosten na 2 dagen gesloten te zijn geweest. Mocht dat het geval zijn kiezen we toch voor een Intermediate van 61/62 dagen i.p.v. 47 zoals die nu is ingetekend en volgen nog 2 of 3 Minors waarin de Kitchin-crash plaatsvindt. Wat dus nog 2 of 3 korte oplevingen geeft om puts aan te schaffen.
En u weet onze stelregel van de rode paintbar in de maandgrafiek. Zelden staat deze alleen. Daaruit geredeneert kan nog een rode paintbar in september volgen. De bar kleurt rood wanneer het 5 daags close gemiddelde < 5 daags open gemiddelde.

We gaan het beleven volgende week (of niet)
 

Prognose week 36

De voorspelde ochtenddaling j.l. maandag werd een middag daling. Het zijn hoofdbrekens of op 24-8 een Intermediate finishte na 47 dagen en dus een 2e Minor van 28 dagen of ,zoals we nu hebben ingetekend in de daggrafiek, is per 14-8 nog een derde Minor/Minute van 14 dagen gestart en vindt de Intermediate per 31-8/1-9 een bodem na 54/55 dagen; passend in de reeks. Dat is bijzonder belangrijk voor het verloop van de crash en of dit uberhaupt de start is van de Kitchincrash, welke wij als appendix binnen 1 Primary van ca. 100 dagen aannemelijk hebben gemaakt.

De appendix is ontstaan uit de keuze van een afwijkende laatste GrandCycle binnen de Kitchin, zoals we dat over een reeks van 30 jaren hebben waargenomen. Maar zoals u van ons gewend bent bouwen we ijkpunten in om de voorspelling te controleren om uiteindelijk het laatste stuk erop te kunnen vertrouwen. Zo ook de patroonherkenning uit 2011, welke inderdaad tot de afstorting in week 34  + j.l. maandag leidde. De patroonherkenning ging j.l. vrijdag verder. Maar toegegeven veelal eindigt het patroon op het moment dat je het ontdekt en lijkt het op een wensgedachte. Maar het fenomeen van zich herhalende patronen in de aandelenmarkt is genoegzaam aangetoond.

We hebben een patroon voor ogen, waarvan volgende week een ijkpunt komt met een forse daling onder AEX 402 van vorige week maandag. Wordt het ijkpunt niet bevestigd dan kan het scenario van de appendix in de prullenbak en komt de Kitchinbodem(crash) veel later.

Onwaarschijnlijk lijkt nu. Maar wat doen de Chinezen? In ieder geval kwam de bevestiging dat China Amerikaans staatspapier verkoopt. Dat vraagt om herfinanciering en is rente opdrijvend. Maar dat laatste was niet te merken. Aannemelijk is dat de FED opkoopt en de markt weer voorziet van liquiditeiten. Dus lang geld wordt geruild voor kort geld. Maar wellicht komt met het dumpen van China toch vrees in de markt en/of illiquiditeit zoals we in de prognose week 34 uitlegden. Hierbij de verdeling van het Amerikaans Staatspapier in buitenlandse handen. Het verhaal is dat China via Belgie en Luxemburg dumpt, vandaar het grote bezit van Belgie.
Een uiteindelijke omkeer kan ontstaan wanneer de vrees wordt weggenomen en noodzakelijkerwijs QE 4 wordt aangekondigd.

Prognose week 35

Het monetair inflationeren van de mondiale economieen is mislukt. Het tegenovergestelde is het geval. Prijsdalingen en krimp in een zichzelf versterkende modus. Dalingen van bijvoorbeeld olie kan tot de kostprijs gaan. Die ligt op ongeveer $ 25,- Zat er voorheen een speculatieve waarde in van een alsmaar groeiende vraag, nu wordt een toekomstige  krimpende vraag verwerkt in de prijzen.
Afgelopen week zagen we verschillende aandelen in een crash belanden. DeltaLloyd, Vopak, Heijmans e.v.a. ASML is inmiddels 25% lager. Allemaal voorschokken van de aanstormende crash. Dit werd afgelopen week bevestigd door de daling onder de vorige Cyclebodem per 8-7. Waardoor de actuele Cycle per saldo dalend wordt.
We hebben al eerder de GrandCycles in beeld gebracht als belangrijke onderverdeling van de Kitchin. Waarbij de laatste in de reeks de lengte aangaf van de opvolgende reeks. In de actuele Kitchin is duidelijk sprake van een trendbreuk door 5 Grandcycles. Dat vindt zijn oorzaak in de overmatige liquiditeit van de markten en dalende rente door QE. We geven maar weer eens de ZWFr. als voorbeeld. Je kunt de markt nog zo beinvloeden eens keert de markt zich tegen je en rekent met je af. Ook het boerenbedrog van Landbouwsubsidies is daar een voorbeeld van. Zolang er geen mondiale planeconomie is maar een markteconomie zal dat het geval zijn.
Vanuit de gedachte dat de laatste GrandCycle uit de reeks de lengte van de opvolgende reeks aangeeft, zijn er 2 mogelijkheden of een langere of een kortere. In 2002 zijn we daarmee verrast. Daar volgde een appendix achter een gelijkmatige reeks.
We hebben nu gekozen voor een kortere van stel een jaar. Daarbij inspelend op het feit dat augustus en september bewezen zijn als de zwakste maanden.
In de praktijk betekend dat er na de Cycle-bodem van 8-7 slechts een Primary volgt naar de GrandCycle en tevens Kitchin-bodem. Dus een lengte van gemiddeld 98 dagen +/- deviatie uitkomend in de periode van 28-9 tot 28-10 a.s. Zie AEXcel.
We delen de Primary in 2  Intermediates een enkele keer 3. Vervolgens bestaat iedere Intermediate uit 2 Minors. Maar ook hier geldt: soms 3. De vorming van de top is essentieel voor het verloop van de Cyclus. Is deze vroeg dan is er veel dalingskracht. De keuze daarin is moeilijk en daartoe gebruiken we ons meetinstrument de Ultimate Oscillator. U zag bijvoorbeeld dat we afgelopen week de Minor bodem steeds verplaatsten. Maar stel dat deze toch op maandag j.l. is gevallen, dan was er slechts 1 dag up in de nieuwe Minor en gaan we maandag en de gehele week verder down.
Maar vooralsnog stellen we de bodem op vrijdag of a.s. maandag wanneer in de ochtend de daling op WallStreet nog wordt verwerkt. De Minor is dan 28 dagen en de Intermediate 47 dagen . Dat is allemaal passend.
Vrijdagavond  daalde de AEX future naar 439 dat is rond de getekende steunlijn over de bodems in de daggrafiek.

Maar niet getreurd! Wanneer deze laatste intermediate van 2 maanden uit 2 Minors bestaat, volgt er nog een upswing bij de start van de 2e en tevens finale Minor. Wanneer de Minor bodem en tevens Intermediate bodem maandag valt zelfs nog 2 upswing-kansen om de crash te bespelen. N.l. a.s. week en de 3e week van september.
Hier moet u het mee doen, leuker kunnen we het niet maken.

Prognose week 34

We hebben de afgelopen jaren gezien dat wanneer de markten voldoende liquide zijn, het geld zijn weg vindt naar rendement. Partijen worden daarbij creatief met allerlei instrumenten en bouwen schuldposities op. Immers er kon voldoende kredietruimte worden gecreeerd waarbij de rentevooruitzichten dalend waren. Zo wie doet je wat. Hierdoor zijn vele bubbles ontstaan. Zolang de markten worden voorzien van monopoly geld en er vertrouwen is in dat monopoly geld is er niets aan de hand,  Daarin heeft Amerika een weg gevonden vanaf 1971 en worden ze geholpen doordat de US$ de wereldreservemunt is. Japan en China hebben hun verdiensten in  Amerikaans Staatspapier aldaar achtergelaten. Daling van de dollar t.o.v. de YEN en CNY was gunstig voor de schuldpositie van Amerika. Fnuikend voor Japan en China.
Nu er sprake is van devaluatie neemt voor Amerika de schuld toe t.o.v. China en Japan. De schuld  wordt voor de US als een molensteen om de nek. Zolang het bijgedrukte geld wordt geaccepteerd. Dus vertrouwen is in de US$ kan dat probleem worden weggewuifd. Maar als het schuldenpapier niet meer wordt opgenomen door de markt heeft Amerika een financieringsprobleem en ontstaat verdere kredietdeflatie, dus krimp.
Daar komen nog eens carry trades bij. Goedkoop lenen in US $ en investeren in China. Volgens inschatting van de BIS zijn de carry trades sinds 2008 vervijfvoudigd en belopen een bedrag van 6 tot 9 biljoen(1terra0) Carry trades zijn gunstig bij een dalende dollar. Maar wat nu wanneer de CNY devalueert om de exportmotor aan te zwengelen en de US$ carry trades dus stijgen in hoofdsomwaarde. Het minst erge is dat je ze kunt doorrollen, maar dat vraagt weer meer margin. Dus meer financieringsruimte. Is daar geen ruimte of dekking voor dan ontvang je een margin call, met het dringende verzoek aan te zuiveren op straffe van liquidatie. Daar liggen de gevaren van illiquiditeit. Assets moeten dan worden vrijgemaakt om aan de margin call te kunnen voldoen. Dat kan een schokgolf geven in de aandelenmarkt.

Het is verbazingwekkend hoe afgelopen dagen de koersbeweging van de AEX synchroon liep met 2011. Vrij vertaalt betekent dat er een gelijke houding in de markt is dan in 2011. Toen werd de EuroCrisis erna bezworen en dat lijkt nu ook het geval. Maar hoe:

crisis schuld
 2009 140 mld
 2012 240 mld
 2015 400 mld

Dat is dus niet terug te betalen. Het verdienmodel van Griekenland is niet toereikend, de belastingbetaler kan het niet opbrengen, hoe je het belastingregime ook hervormt. In het kader van cyclische analyse is te zien dat elke deal 3 jaar schijnt te houden.

Houden we nog even vast aan het synchrone verloop dan zou er a.s. maandag of uiterlijk dinsdag nog een uitschudding zijn. Dat past ook in het cyclisch plaatje. Met name de Intermediate was vrijdag op dag 37, waar we in het verleden vaak minimale waarden in de 40 zagen. Maandag zijn we dan op dag 40 en dag 21 in de Minor. Dan is het plaatje compleet. Daarna is het feest van de beren even over denken wij.
Maar desondanks houden we vast aan een GrandCycle van een jaar als laatste in deze Kitchin. Dan valt de Kitchinbodem nog in deze Primary. Gaussiaans geredeneerd ((98+15)-41) staat de bodem er  over 73 dagen uitkomend op 29-10 a.s.
Maar een intermediate van 73 dagen hebben we nog niet gezien. Dus laten we er wat dagen aftrekken. Maandag/dinsdag 19-20 oktober.

 Prognose week 33

De eerste berichten van een overeenkomst tussen de EU en Griekenland sijpelen binnen. Dat zou maandag nog een oplucchtingsrally kunnen geven, met name voor de bankaandelen. Vanuit de cyclische analyse niet logisch. Immers we hebben nu 2x een lagere top gehad en maandag zijn we op dag 14 in de Minor van waaruit  een stijging niet aannemelijk is. Eerder  een finish richting einde van de week. Graag zien we het koersgat tussen 471 en 477 gesloten worden.
Dat is -5 % en roept tegenwerking op van de marktoligarchen.  Hetzelfde geldt voor het H&S patroon in de uur- en kwartiergrafiek met een neklijn op 496. Die klassieker wil men altijd wegwerken.
Volgens het synchrone verloop met 2011 zou in deze week de collaps moeten starten. Dat zou dan  een event moeten zijn, waaruit een dreigend liquiditeitstekort ontstaat. Events kun je vooraf voorspellen wanneer het een escalatie is van een slepende omstandigheid. Dat kunnen we nu niet bedenken. De alsmaar dalende olieprijs is slecht voor enkele economieen. Met name de Russische economie  Wellicht dat er retoriek uit Poetins mond komt als bliksemafleider voor zijn binnenlandse problemen. Maar ook dat werkt  niet storend  voor de financiele markten.
Wanneer 480 breekt geeft dat veel bearische zekerheden immers dan wordt de 1e bodem in deze Cycle gebroken en wordt de Cycle per saldo dalend. Wij denken nog altijd aan slechts een appendix van 1 Primary als verlenging van de Cycle, waarin de Kitchin bodem valt. Daartoe krijgen we volgende week een ijking. Immers voor een appendix ter grootte van een Primary is de tijd kort; gemiddeld  3 maanden, maximaal 4 waarvan er 1 is verstreken.


Prognose week 32

Het worden spannende weken. We hebben vele aanknopingspunten gevonden met de koersbeweging van 2011.  Toegegeven dat het in flarden synchroon loopt, maar afgelopen vrijdag was het weer zover. Overigens de stijging vanuit de bodem op AEX 480 is synchroon aan de laatste opgaande beweging in 2011. Dat zou betekenen dat we de lagere top op 506 voorlopig niet meer terug zien. Een turbo short of soortgelijk product met stoploss 510 zou niet meer uitgestopt kunnen worden. Het is een chaos in de grafiek, maar de grote vraag is hebben we het groene vlak overgeslagen of is de beweging daarin doorgeslagen. Hierin is het gevaar dat er wensgedachten komen en je er een draai aan gaat geven.
Afgelopen vrijdag vonden we duidelijk aansluiting met de week t/m 22-7-2011. Het vervolg laat zich raden een gestage daling komende week gevolgd door een collaps in de week van 10 tot 15 augustus.
We zijn van mening dat er geen volledige Cycle meer volgt naar de Kitchin-bodem, maar een appendix met de lengte van een Primary met een gemiddelde van 98 dagen en een deviatie van 15. Dus tussen 98-15=83 dagen en 98+15= 113 dagen. Dat betekent dat een belangrijke bodem valt tussen 29-9 en 29-10.
In China is de PPI al gedaald naar 50 en wellicht is komende week een verdere collaps daar aanleiding voor de bewustwording. We gaan het zien. 

Prognose week 31

Afgelopen week kregen we een verdere  bevestiging van de Cycle bodem per 18-7 j.l. Even leek het erop dat de bovenkant van het vlagpatroon werd getest, maar vrijdag brak de index door de lijn over de toppen, om weer binnen de vlag te komen. Maar  deze Minor laat een late top zien dat betekent dat er nog stijgingspotentieel is na de Minor bodem; minimaal zijwaarts. Er is nog een koersgat boven 480. Sluiting daarvan is maandag te veel gevraagd, maar in deze beurs weet je het nooit
Aanvankelijk vertoonde de AEX een gelijk patroon met 2011, maar de upcrash doorkruiste het scenario. In de 5 minutengrafiek kwamen donderdag en vrijdag gelijke patronen voor. Op twitter kunt u dat zien. We kwamen donderdag met een voorspelling op basis van een gelijkvormig patroon. Vrijdag om 14:30 nog steeds synchroon en jawel de uitschudding volgde. We krijgen de indruk dat we in 2011 zijn verschoven naar 11-7. Destijds was de top 22-7 en een bodem 9-8. In 18 dagen -80. Verder dalen volgende week zou een bevestiging geven. Vervolgens nog een felle opleving en dan de collaps. OK wensgedachten, maar de uitkomst wat betreft het bestaansrecht van synchrone patronen in de 5 minuten grafiek j.l. donderdag en vrijdag liegt er niet om. We gaan het meemaken of niet....
Hierbij dank aan adnbeursanalyse, welke onbaatzuchtig de koersgrafieken in zijn geledingen sinds 2003 minutieus opslaat. Op een regenachtige dag kunt u zelf knippen, plakken, vergroten, verkleinen. Het eenvoudige Paint is toereikend.


Prognose week 30

ASML zorgde inderdaad voor zweepslagen afgelopen week 4 % omhoog 4% omlaag.
Eens te meer is afgelopen week duidelijk geworden hoe moeilijk het is een Cycle bodem te bepalen.
Dat is en blijft de achilleshiel van het cyclisch concept, maar niet van de Gaussiaanse beleggingsmethode. Immers rationeel had u gedurende de deviatie periode scherpe limites kunnen opgeven voor aandelenkoop en wellicht had u ASML ingevangen op 90 of lager, afhankelijk hoe scherp u de limiet had gesteld.
Het heen en weer schuiven om te zoeken naar de juiste indeling, werd u niet veel wijzer van. Vaak heeft het te maken met een wensgedachte waar je dan een invulling bij zoekt. In deze situatie ook. Met een Kitchin van 6 jaar en 3 maanden ben je op zoek naar de bodem, waar steeds minder tijd voor is. Aannemelijk is dan dat dit in de vorm van een collaps gaat gebeuren zoals 1987, 1998 en 2011. Want dit alles is Gaussiaans niet uit te leggen, alleen als zwarte zwaan scenario. Veel overeenkomsten waren er met de beweging in 2011. Dus daarop zetten we de Cycle op 7-5. Rationeel gebruiken we de Ultimate Oscillator als meetinstrument. Waarbij we zoeken naar een Lowest Low in de reeks of positieve divergentie.
Een ding is zeker 16-10-2014 was een Cycle bodem. En de reeks geeft een gemiddelde aan van 228 met een deviatie van 28. Dus 204 dagen van 7-5 paste perfect. 256 dagen is dan het andere uiterste in de kromme van Gauss het werd 264. Acceptabel en daarbij vinden we duidelijk een LowestLow in de reeks c.q. positieve divergentie. Rationeel voor de Kitchin geldt dat de PMI cijfers een belangrijk meetinstrument zijn. Duidelijk is te zien dat deze onder de 50 gaan gedurende de bodemvorming van de Kitchin. Verklaarbaar immers de Kitchin is een voorraad investeringscyclus. En een inkoper houdt niet graag veel voorraad aan bij een dalende vraag. Anderzijds is hij bang voor nee-verkoop, dus te weinig voorraad, bij een toenemende vraag. Om die reden beschouwen we sept. 2011 niet als Kitchin-bodem.

Vertroebeld door de wensgedachte was een Cycle bodem per 7-5 een onjuiste analyse. Erger is nog dat  het neerwaartse trendkanaal als een  halfmast patroon gezien kan worden. 144 punten ervoor (366 > 510) geeft 144 erna; is 456+ 140 = 596. Dat is dan weer onmogelijk in de Gaussiaanse gedachte.
Naar onze mening blijft het een Zwarte Zwaan event wat de bodem gaat geven.
Voor volgende week speculeren we op het sluiten van 2 koersgaten. Dus terug naar 480. Blijft het eerste koersgat open dan wordt dat een breakaway gap. Dan wordt overigens het scenario van een AEX richting 600 bevestigd, wat voor ons een onmogelijk scenario is. Maar de markt heeft altijd gelijk.
Achteraf weten we het.

Prognose week 29

Wat een ontgoocheling en lafhartige vertoning van degene die steeds > democratie, solidariteit en gelijkheid< predikt. Zo lijkt het in ieder geval. Het komt heel ongeloofwaardig over. Er moet iets achter de schermen gebeurd zijn. Wellicht heeft Amerika zaken overruled en iets in het vooruitzicht gesteld. Bijvoorbeeld bij de verkoop van havens. Griekenland is en blijft strategisch een belangrijk land. Niemand wil daar inmenging van Rusland op welke wijze dan ook. Cyprus heeft daartoe een waarschuwingsschot gegeven.
Tsipras heeft zich vereenzelvigd met de Eurocraten, welke referenda naast zich neer leggen, hun eigen weg gaan en de spelregels gaande weg veranderen.
Toch toonde hij zich een staatsman in het EU parlement, door rustig, zonder emotie beargumenteerd te speechen na de uitbrander van Verhofstadt en in enkele voorbeelden Verhofstadt de mond snoerde. Helemaal schitterend was de aanval op de Duitsers. Als het om solidariteit gaat herinnerde hij hen eraan dat in de jaren 50 Europa de helft van de Duitse miljardenschuld kwijt schold. Miljarden toen zijn biljoenen nu!
Begrijp ons goed we zijn geen fan van de uiterst linkse Tsipras, maar u kent onze slogan -1 x -1 = +1
 
Wat nu? In ieder geval moeten we vasthouden aan de regelmaat van de Kitchin. Kenmerkend voor de Cycli van hoge orde is dat deze zich op alle markten moeten manifesteren. De crash in China lijkt daartoe een voorbode. Maar hiermee kan ook de stelregel bewezen worden: >wanneer het slechte beursnieuws op het journaal verschijnt is de bodem nabij <.
Toch willen we niet meegaan in het optisch perfect lijkende technisch plaatje te weten:
- In de daggrafiek is de AEX gebodemd op de steunlijn van een neerwaarts gerichte vlag, welke een
   halfmast patroon is.
- In de weekgrafiek heeft de AEX een terugtest gedaan naar de weerstandlijn over de toppen, welke
  nu steun is geworden.
- Cycle van 265 dagen.
- Er is een breakaway gap ontstaan.
Het kan,maar is technisch te gemakkelijk en te transparant. De Uosci in de weekgrafiek heeft nog geen echte bodemwaarde, daar moet nog naar toe gewerkt worden. Dat is een belangrijk aanknopingspunt voor ons. Vergeet ook niet dat er zich nu overal kop& schouder formaties vormen. En we hebben het eerder gezegd. De beursoligarchen zullen er alles aan doen om dit klassieke omkeerpatroon ongeldig te maken. Maar de markt zal altijd gelijk krijgen. Daartoe herinneren we u aan de Zw.frank.

Kijken we naar AEX synchroon 2011. Dan valt toch de gelijkvormigheid op. 2x een gap in de uurgrafiek. Vandaag was sprake van een forse opwaartse afwijking die maandag tenietgedaan kan zijn. Maar toegegeven dit zijn wensgedachten. In de daggrafiek van mei 2011 zien we 2 opwaartse candles welke ingeklemd worden door een neerwaartse candle. Maandag gaan we het weten.
We schrijven dit vrijdagavond, er kan nog veel gebeuren dit weekeinde.
 
Dan nog dit; een oplossing en wijze raad van Varoufakis uit 2011. Onder het motto: >Eenvoud is kenmerk van het ware< (Simplex veri sigillum) Dan begrijpt u dat hij persona non grata was bij de Eurocraten.
En natuurlijk is hij te ver gegaan met beschuldiging van terrorisme aan de EU.

Prognose week 28

Wat een week met zweepslagen in de AEX 10 punten erbij 10 punten eraf, vrees voor een Grexit. Het is voor iedereen duidelijk, zelfs het IMF, dat een schuldverlichting voor Griekenland noodzakelijk is. Maar de precedent werking t.o.v. andere Zeuro landen is de grote valkuil voor de Eurocraten. Dijsselbloem blijft rechtlijnig en wijkt niet van het pad. Natuurlijk moet Griekenland zijn financieel wanbestuur oplossen, maar daar moeten tegelijk subsidierende maatregelen tegenover staan die het verdienmodel versterken. BTW verhogen op toerisme stimuleert niet het verdienmodel. Wat dat betreft zou er voor Griekenland een soort WsnP moeten komen. Een crediteurenakkoord waarna een restantschuld resteert welke met een bestaansminimum in enkele jaren terug betaalt kan worden. In die jaren moeten de hervormingen ook zijn doorgevoerd. Griekenland heeft dan zijn politieke wil getoond en het land gaat enkele jaren diep door het stof. Nogmaals ook de EU en IMF hebben schuld aan deze situatie. Griekenland was niet kredietwaardig in 2011/2012 maar schuldsanering toen zou een olievlekwerking geven. Dus de Grieken hebben de redding van het zwakke banksysteem in de Eurolanden voor een deel op hun schouders moeten dragen.
Maar het is ook duidelijk geworden dat de Eurocraten de regering Tsipras geen gesprekspartner vinden. Enerzijds ook begrijpelijk als je weet dat Tsipras uit een uiterst linkse c.q. communistische hoek komt en onmiddellijk na aantreden alle hervormingsmaatregelen heeft stopgezet.
Tenslotte nog de opmerking dat het rustig verloop tussen de Nai en Oxi betogers lovenswaardig is. Varoufakis kan met zijn vrouw vrij door Athene lopen. Dat zegt iets over de beschaving en democratische bakermat van Griekenland. Er zijn twee kampen; maar kennelijk respecteren zij elkaars mening.

Inmiddels zijn we zowat 2 maanden na 7-5 en is het nog altijd moeilijk de Cycle-bodem vast te stellen. De ultimate oscillator (Uosci) is daarbij voor ons een belangrijk meetinstrument. Een lowestLow in de reeks wel of niet gevolgd door positieve divergentie is bepalend. Per 7-5 is er een lowestLow in een aaneengesloten reeks waarna een turnaround plaats vond die echter zwak is en onmiddellijk daarna per 18-6 weer een LowestLow neerzet. Bulls zeggen dan daar is de Cycle bodem gevallen en accumuleert de AEX nu voor straks na een Nai een sprong omhoog te maken en de stijging voort te zetten. Na 18-6 is er nog geen lagere bodem gevormd en is er wat te zeggen voor een accumulatiefase.

Maar anderzijds is de vorming van de bodem per 18-6 geen echte uitschudding.Er zitten veel sprieten in de daling. De LowestLow na 7-5 kan dan juist een teken van  zwakte zijn. Het vermoeden komt daarbij dat er sprake is van een appendix van de Cycle zoals in 2002 en de structuur van de Grandcycle in de komende Kitchin aangeeft. In die appendix komt dan de collaps die in een klap de Kitchin bodem neerzet. Dit voldoet aan de empirische theorie, dat wanneer een bovenliggende cyclus finished, de structuur van de ondergeschikte cycli rommelig wordt.
Opvallend en tot onze verbazing, maar wellicht zijn het wensgedachten, volgen we het pad van 2011. Zelfs met kwartierkoersen intraday welke gelijkvormig zijn. Op Twitter staan enkele kwartierkoersen grafieken van de laatste dagen. Voor de Kitchinbodem geldt dat alle beurzen een belangrijke bodem moeten vormen. Al houdt de Dow zich sterk, de Chinese beurs is inmiddels 25 % gedaald. De uitslag afgelopen vrijdag was 8 % tussen laag en hoog.
In het pad van 2011 past maandag a.s. een stijging op wellicht een Yes in Griekenland. Dus ondanks de mogelijkheid dat na een Yes in Griekenland, maandag de AEX een kleine upcrash maakt, achten we de kans groot dat we daarna de daling hervatten, op basis van een gelijk beeld met 2011. Blijven we kort bij huis dan is de Minor maandag op dag 18. Vrijdag is deze kortste Cyclus uit onze waarnemingen op zijn gemiddelde lengte. Het is  zaak een gelijke collaps als primo augustus 2011 te spotten. Als we doortellen is dat pas in oktober en dat zou dan weer een klassieker zijn. Maar we moeten niet doorslaan in synchroniciteit want ondanks dat alles met elkaar is verbonden moet het niet je ratio bepalen. Je gaat dan dwangmatig op zoek en worden het wensgedachten die drogredenaties geven. Dus blijft u kritisch op onze waarnemingen, ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. We geven geen adviezen maar publiceren slechts de waarnemingen met het doel dat je succes vermenigvuldigt door het met elkaar te delen. Twitter is daartoe een mooi instrument en zou dan ook inhoudelijke informatie moeten uitwisselen geen loze kreten van narcisten.
Als cliffhanger geven we gelijkvormigheid met 1987 middels deze link weer.

 Prognose week 27

Wat een ontknoping. Toen Tsipras sprak van een referendum, werden de onderhandelingen afgebroken. Als het volk moet beslissen weet men de uitslag al. We hebben ervaren dat Brussel tegengesteld opereert aan het stemgedrag van de Europeanen(Grondwet EU 2005),dus is het logisch dat de EU een referendum wil blokkeren.
Maar het stemgedrag van de Grieken kan in de praktijk wel eens anders uitpakken. Als Tsipras niet uitlegt wat de gevolgen zijn van NO en de Grieken komende week de financiele chaos ervaren, zou dat een ommekeer in hun houding kunnen veroorzaken. Als het volk dan uiteindelijk voor YES (austeriteit) kiest als het minst kwade, zal de regering aftreden en is het game over voor speltheoreticus Varoufakis en Tsipras en is Brussel de winnaar.
Maar het is nog geen zondag 23:59. Tsipras en Varoufakis onderhandelen op de basis dat bij een default van Griekenland Europa meer te verliezen heeft dan Griekenland.
Consequentie van een default is ook dat zolang Griekenland een lidstaat is; verhaalsrecht mogelijk blijft op de Euro-schulden. Voor beeindiging van het lidmaatschap is de instemming van de overige leden nodig. Landen met grote vorderingen op Griekenland zullen tegen stemmen. U begrijpt het al de financiele en juridische chaos is compleet bij een default van Griekenland.

Het wrange is dat Griekenland heeft moeten bloeden voor de wankele positie van de banken en Euro in 2011/2012. Griekenland was toen al niet kredietwaardig en had geen uitbreiding van de schulden mogen krijgen. Maar (gedeeltelijke)kwijtschelding toen, kon niet worden gedragen door de banken en schepte een precedent tegenover de andere Zeuro-landen met als mogelijk gevolg een implosie en einde van de Euro.
 
Het kwalijke is dat de EU niet heeft mee geholpen aan  een rendabel verdienmodel voor de Grieken. Europa moet toch een eenheid vormen en samenwerking bevorderen? Waar betalen we de contributies voor de een wat meer dan de ander om de welvaart te herverdelen toch? Bijvoorbeeld de Duitsers stimuleren te investeren in SolarPowerPlants in Griekenland i.p.v.Co2 uistotende centrales langs onze landsgrenzen.
Nu wordt hun beste verdienmodel toerisme om zeep geholpen door hogere BTW op toerisme. De consument wijkt dan uit naar Turkije en de neerwaartse spiraal krijgt een versnelling. Natuurlijk valt de Grieken te verwijten dat zij de belastinghervormingen niet hebben kunnen doorvoeren; en de pensioenleeftijd niet kunnen verhogen. Overigens heeft Varoufakis daar een reden voor. Het omslagstelsel werkt in Griekenland met een jeugdwerkloosheid van 53 % andersom. De ouderen moeten voor de werkloze jongeren zorgen.
Maar sympathie gaat naar de Grieken omdat -1 x -1=+1 en u weet inmiddels wat we bedoelen.

Maandag is de ultieme test voor de Euro. Het is moeilijk te zeggen wat er maandag gebeurt op de beurzen. Als de Euro zich sterk houdt, kan het allemaal meevallen. Immers dan is de onzekerheid weg en kan er zelfs een opluchtingsrally zijn.

Voor de cyclische analyse geldt nog altijd; komt hier de Cycle bodem of, als een gelijk beeld uit 2011, is deze gevallen op 7-5(in 2011 16-3). In het geval dat deze op 7-5 is gevallen spreken we over een vroege top en geldt regel II uit de theorie. Dan zijn we begonnen aan de correctie van deze Kitchin en gaat de AEX dieper. Wat echter tegenspreekt voor een Kitchindaling zijn de PMI cijfers welke nog altijd boven de 50 noteren. Zo kenmerkend voor de aanloop naar de Kitchinbodem zijn PMI cijfers onder de 50.

Komt er maandag een uitschudding dan zal die zich voortzetten. Immers de intermediate heeft nog ruimte. Ook de Minor is maandag pas op dag 11 daar kunnen nog een paar dagen bij. In dat geval wordt de Cycle erg lang, Dus we neigen sterk naar een Cycle bodem op 7-5.
In het geval dat maandag de beurzen fors hoger gaan als opluchting is de Cycle  gevallen op 18-6 en wordt een collaps uitgesteld. Wellicht worden de verliezen op het Griekse default te veel voor Deutsche Bank en wordt een wankele DB de trigger voor een collaps later deze zomer/najaar.
We gaan het maandag allemaal beleven!

Prognose week 26

Het is de vraag of de doos van Pandora door Yanis(Nemesis)Varoufakis en Alexandre Tsipras wordt geopend. De democratie is in het oude Griekenland ontstaan. Wellicht zijn Varoufakis en Tsipras de verpersoonlijking en rechtvaardiging van het nee tegen Europa in 2005 en krijgt dit alles een olievlekwerking waarop de democratie zegeviert en het establishment in Brussel leert luisteren naar de Europese volkeren.
We hadden gedacht dat het aankloppen bij Poetin zou leiden tot een radicale omkeer, maar deze blijft uit. Er sluipt nu wel geopolitiek gevaar in. Prachtig om te zien hoe de speltheoreticus Varoufakis het spel hoog speelt. Hij legt nu druk op de schouders van Merkel. In feite zegt hij Merkel u moet de ministers overtuigen van mijn gelijk anders heb je een Grexit op je geweten.  
Inmiddels zoeken we ons een weg waar de Cycle-bodem is gevallen of gaat vallen.
Dat is en blijft het probleem van Cyclische analyse. Wij menen met de LowestLow of positieve divergentie in de Ultimate Oscillator een belangrijke indicator gevonden te hebben. Voor de Cycle en GrandCycle bodem kijken we naar de weekgrafiek. Daar is de GrandCycle duidelijk te herkennen als een LowestLow van 2 Cycle's. M.u.v.2012-2013.
Wacht even is in 2011 wellicht een andere trend ontstaan en is daar een Kitchin bodem gevallen?
Die discussie hebben we meerdere malen gehad en heeft logica. Na een zeer lange volgt een korte om het geheel weer naar het gemiddelde te laten tenderen. Echter de Kitchin is een voorraad investeringscyclus. Meetinstrument uit echte economie daartoe zijn de PMI cijfers. Kenmerkend voor een Kitchin-bodem zijn cijfers onder de 50. In de tabel onder deze link hebben wij dat vanaf de 70-er jaren gemarkeerd. De logica is dat het voorraadrisico hoog is bij teruglopende vraag cq vraaguitval. Het kost de inkoopmanager onnodige liquiditeiten en rente om voorraad aan te houden. Je zou nu kunnen veronderstellen dat de ruime toevloed aan liquiditeiten en extreem lage rentestand  wat betreft duurzame goederen het risico gering is om voorraad aan te houden en een soort aanbod economie wordt gecreeerd; waarbij  de druk wordt gelegd op de verkopers om e.e.a. te slijten tegen elke prijs.(deflatoir).
Zoomen we in op de weekgrafiek dan zijn er charttechnisch 2 zaken die vertwijfeling zaaien. We zien de chart met 2 achtereenvolgende sprieten die vertwijfeling uitspreken en nu stuit op de lijn van de lange termijn wig.
Daaruit volgt de redenatie dat dit een pullback is na de uitbraak; hetgeen een bullish vervolg zou moeten krijgen. De U.osci laat een LowerLow zien. Aangezien de AEX halverwege de GrandCycle is, is dat een mooi punt om op te veren. Echter we hebben de stelling aangetoond dat de GrandCycle veranderd rondom de Kitchin-bodem. Als wensgedachte hebben we deze GrandCycle 365 dagen gegeven.
Maar kijkt u eens terug naar de charts bij een Cycle bodem, daar ziet u volle candle s, geen sprieten van vertwijfeling. Hetzelfde geldt voor de Cycle bodem in de daggrafiek. In deze link hebben we een paar snapshots geplaatst wanneer een Cycle finished.
Ook daar zien we volle candles naar de bodem. Tevens herkennen we in deze laatste fase een WolfeWave. De ijkpunten kloppen, ook de hellingshoek 1-2 met 3-4 klopt, alleen de binnenligende structuur is rommelig. Dat zou nog eenmalig een daling onder de 460 moeten geven met een volle candle, waarop een turnaround plaats vindt. Qua tijdsduur is de Cycle maandag 22-6 op dag 249, waarbij de gemiddelde lengte + deviatie ad. 248 dagen is overschreden.
 Logisch zou dan zijn dat de spanning rond de Grexit morgen maandag 22-6 nog tot het maximale wordt opgevoerd, waarna een oplossing is die een positieve wending geeft. Die dan zijn weerga niet kent en een langere dead cat bounce geeft tot einde van de maand.
 

Prognose week 25

Afgelopen week hebben we wellicht de schijn gewekt sympathie te hebben voor Tsipras en Varoufakis, maar dan is het door de formule: De vijand van je vijand is je vriend; net zoiets als -1 x -1 = +1 .
De EU is een dystopie! Van het begin hadden de burgers dat al door, maar we werden gelokt met de euro. Als Nederlanders hebben we samen met de Fransen in 2005 in een referendum een Europese Grondwet verworpen. De EU haalde achteloos zijn schouders op en drukte die grondwet er alsnog onder een andere naam door.(het Verdrag van Lissabon). Toen werd al duidelijk gemaakt dat de stem van de gewone Europeaan er in Brussel niet toe doet. Kennelijk ontwikkelt men een centraal geleide superstaat waar de stem van de burger niet meer telt. In de ondergeschikte landen wordt in de naam van de democratie een volksvertegenwoordiging gekozen. M.b.v. moderne ICT technologieen kan men de burger controleren om hem uiteindelijk te laten bewegen en handelen zoals de superstaat het wil. Immers al wat we doen wordt op elke hoek van de straat gecontroleerd. Door uw mobiele telefoon bent u te traceren. Uw financiele handel en wandel is inzichtelijk. De War on Cash moet daar toe leiden. Dat alles leidt ertoe dat we ons in een keurslijf laten dwingen. Zonder dat we er erg in hebben ontstaat een totalitair regime. Er lijkt wel geen geheime politie te zijn, maar de beelden van camera's, de gegevens van financiele instellingen worden gecontroleerd op matches. Omdat we weten dat men onze handel en wandel controleert zorgt dat er voor dat we ons gedragen volgens de normen opgelegd door de superstaat. We verworden tot een volk van horen, zien en zwijgen. 18 miljoen mensen lees je de wetten voor; die ontneem je hun eigen waarde, die dwing je in een keurslijf.
Rebellerende lieden als Tsipras en Varoufakis moeten we koesteren als aanstichters van een mogelijke paleisrevolutie. Overigens kreeg Varoufakis in het hol van de leeuw menigmaal het applaus aan zijn kant. Elke econoom weet, dat het terugbetalen van schuld uit een verdienmodel moet komen dat economische groei dan wel toegevoegde waarde genereert.

Maar wat heeft Griekenland te bieden als toekomstig verdienmodel. Juist... zonne-energie. Dus laat E.ON AG investeren in Solar plants i.p.v CO2 uitstotende centrales aan onze landsgrens. Laat Griekenland terug betalen in kW s. KW s houden in elke valuta hun waarde.
Willen we Europa economische kracht geven, dan moeten we het Rijnlandse model aanhouden. Geen machtspolitiek,niet alleen rendements denken maar elkaars mogelijkheden bundelen om synergie te bereiken ook al vergt dat investeringen die niet onmiddellijk rendement opleveren. Investeringen gericht op de komende Kondratieff, waarvan we de contouren al kunnen bedenken. Een technologische ontwikkeling en economie gericht op duurzaamheid, kwaliteit van leven. De circulatie-economie, waar de afvalindustrie uiteindelijk de eerste zal zijn die moet saneren, zoals we ook in deze Kondratieff industrieen moesten saneren of in zijn geheel verdwenen. OK we draven door in onze fantasie. Terug op aarde aub.
 
Wat betreft de cyclische analyse, is per 9-6 j.l. de eerder gestelde Cycle bodem per 27-5 gebroken . Zowel intraday als close. Het is miniem, maar we moeten strak in de leer blijven. Kennelijk was de Cycle nog niet af en gaat de finish van de Cycle zwaar drukken op de markt. Daarbij hebben we niet veel tijd meer gezien de gemiddelden en deviatie. Wanneer 9-6 een Minor bodem was dan is de top snel gevormd. Daarbij komt dat de intermediate (voorheen MidPrimary)dan 33 dagen was. Dat is dan weer te kort. Dus naar onze mening komt er volgende week een harde ontknoping. we denken linea recta down.

Prognose week 24

Met de komst van de euro hebben de landen van de Eurozone een deel van hun soevereiniteit opgegeven. Voorheen konden de zwakkere landen zoals Griekenland, Italie, Spanje hun concurrentiepositie versterken door devaluatie van de munt, waardoor zij voor het buitenland goedkoper werden en de bedrijvigheid zich handhaafde. Binnen de Eurozone is dat geblokkeerd. Wat dan rest is bijv. loonmatiging. Maar daardoor nemen de binnenlandse bestedingen af. En u voelt het al het wordt een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal welke de bedrijvigheid laat afnemen en deflatie ontstaat.
In feite zijn de armlastige landen de dupe van het monetaire ontwerp van de eurozone. Door de haast zijn er weeffouten gemaakt.
De onder de economen rebellerende Varoufakis probeerde met zijn gewraakte schema duidelijk te maken dat de bedrijvigheid omhoog moet door vers geld. Investeringen vanuit de publieke sector en private sector worden samengebracht in de markteconomie, waar dan natuurlijk wel hervormingen moeten plaatsvinden. Tegelijk kunnen de sociale voorzieningen gevoed worden voor een klein deel uit de publieke gelden en uit de opbrengsten uit de markteconomie (heffingen, retributies etc). De eenvoud van het schema werd gewraakt en Varoufakis werd van de onderhandelingstafel gehaald. 
Griekenland was in  2010/11 al failliet. Als bereddering hebben we Griekenland nog meer leningen verstrekt bovenop de  al onhoudbare schuldenberg. Dat alles met een bestraffende austeriteitspolitiek welke de moraal van de Grieken breekt. Het blijven financieren van een failliete boedel is in feite de schijn van kredietwaardigheid hoog houden en is de eurozone aan te rekenen.
Een faillissement in 2010/2011 binnen de Eurozone zou rampzalig zijn voor het vertrouwen in de nog jonge Euro,en de olievlekwerking destijds naar de overige armlastigen kon leiden tot implosiegevaar van de hele Eurozone. Inmiddels schijnt dat alles minder gevaarlijk te zijn.
U begrijpt dan nu dat Griekenland nooit binnen de Eurozone failliet kan gaan en ook binnen de Eurozone geen  kwijtschelding kan krijgen. Immers de andere zwakke landen welke ook zware offers hebben gebracht zullen in opstand komen. Dus kwijtschelding van een deel van de schulden maakt een Grexit noodzakelijk. En kwijtschelding lijkt de enige mogelijkheid voor het land om de lasten te verlichten. Vervolgens kan Griekenland pas terug treden wanneer de administratieve en fiscale zaken op orde zijn.
Politiek ook een middel. Immers naar de andere landen wordt een waarschuwende vinger opgestoken. Dat gebeurt er met je wanneer je je niet aan de spelregels houdt; dan zetten we je buitenspel.
Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wanneer je het Ijslandse verhaal leest, waarbij zij even lonkten naar Rusland, stond het IMF heel snel op de stoep met een portemonnee goedkoop geld. Tsipras hoeft maar een schijnbeweging te maken door een vlucht naar Rusland te boeken en  EU + IMF zullen toeschietelijk zijn. Natuurlijk houdt het NAVO bondgenootschap e.e.a tegen, maar via Gasprom gaat het buiten de politiek om in een zgn uitsluitend zakelijke deal. Gasprom legt zo een paar miljard neer in ruil voor een pijpleiding door Griekenland welke een betere distributie mogelijk maakt.
Het gaat er om spannen deze maand, wat de beren in de kaart speelt. Pas wanneer dit alles is beslecht is er een opluchtingsrally mogelijk, hoe de uitkomst ook is.

In de AEX daggrafiek zien we 2 dagen sprieten van vertwijfeling. Vrijdag blonk ook niet uit in duidelijkheid. We zien de candles  van de getekende bergparabool verwijden. Zoals de vorige getekende parabool zagen we daar halverwege de daling een magnetische werking van de parabool. Aannemelijk is dat de AEX wat zijwaarts beweegt in het begin van komende week, maar de Minor is nog niet af. Aan het einde van komende week is de Minor op dag 18. Het zou ons niet verbazen wanneer de AEX dan op 460 staat. De expiratie is pas de 19e dus is er met juni puts nog een uitloop of gewoon andere short derivaten zoals turbo's, sprinters, speeders etc.
Wanneer we de 470 breken is de Cycle duur van 203 dagen definitief van de baan. Tellen we door dan komen we op een duur van 240-250 dagen. Dat zou betekenen dat deze Cycle in de week voor expiratie zou kunnen finishen en dat kan zeer hard afstorten worden. Kuddegedrag heeft voor een bubble gezorgd, maar datzelfde kuddegedrag zorgt er ook voor dat iedereen op hetzelfde moment verkeert zit en met zijn allen door de draaideur eruit wil.  

Prognose week 23

Spannend!, maar de zoektocht  naar de Kitchin-bodem welke steeds werd terug gefloten maakt je twijfelachtig nu de kansen er liggen. Je trekt lijnen voortbordurend op de diamant, welke in het verleden naar boven uitbrak. Ook nu kun je dat beredeneren met de getrokken lijnen.
Laten we vasthouden aan de door ons gekoesterde Ultimate oscillator. In de weekgrafiek beweegt deze nog onderin. Dat kan betekenen dat de Cycle nog niet af is en dan gaat de AEX diep komende 2 weken; in ieder geval onder AEX 470. Maar hoe is dan de verdeling van de Primary's? Wacht, we hebben regel VI uit de theorie:
Bij de vorming van een lange-termijn-bodem is de gelijkvormigheid van de ondergeschikte cycli niet regulier. In de praktijk zien we dit rond een Kitchin-bodem. Voor de Minor geldt dat de top waarschijnlijk er al staat. Met vorige Minors van 3 weken zou de bodem van deze Minor rond de expiratie kunnen vallen. En als het nu begint vallen de margin calls achterelkaar in de bus; want de margin debts zijn maximaal; het kan niets lijden. Dan kan 1987 op retour zijn. We hadden in februari al een fractal-wensgedachte. In 1987 waren het stop-loss orders welke over elkaar heen tuimelden. Nu margin calls die voor liquidatie van posities zorgen. We gaan het beleven. 

Prognose week 22

Na the war on Gold in de 20er en 30er jaren van de vorige eeuw, voorafgaand aan een reset, wat uitmondde in Bretton Woods;  lijkt nu the war on Cash gestart. De voorstellen daartoe waren nieuwsafgelopen week. Geen bankruns meer; maar gewoon alles blokkeren en GEA transacties per week maximeren, niet grensoverschrijdend. Geen vluchtkapitaal meer. Men broedt ergens op!
De schrik zit er goed in bij de beleidmakers. Afgelopen week werd QE van juli en augustus naar voren gehaald om de markt te voorzien van extra liquiditeiten. Een Grexit zou een liquiditeitscrisis geven, dus voed je de markt vooraf om een eventueel default van Griekenland niet te laten knellen. Werd hiermee een signaal afgegeven? Het vertrouwen in de euro werd even weggevaagd. Een snoekduik van 1,14 naar 1,10.
Heeft u de diamanten fractal gezien? In 2012 werd de diamant niet neerwaarts afgemaakt. Van maart tot 4 juni 2012 was er een correctie van 16% in 80 dagen, maar daarna is er een voortdurende stijging geweest.
-16% nu brengt de AEX naar 420 en 80 dagen dan komen we uit in de 2e week van augustus. Dat is een hele rustige collaps kun je zeggen.
Nu de U.osci duidelijk in hogere regionen is aanbeland, klokken we de Cycle op 203 dagen. Nog een cycle binnen deze GrandCycle geeft een bodem in december. Maar wij denken aan een afwijkende GrandCycle zoals we steeds hebben gezien bij de finish van de Kitchin. Wensgedachte is 365 dagen. Dan is medio oktober een forse low. In dat geval moet de top in deze Cycle er snel staan.
We projecteerden nog een stijgende wig met een ABCDE beweging binnen de wig. Dan moet de AEX maandag of dinsdag steun vinden op lijn B-D. Daarna mogelijk nog 1x opwaarts en binnen de wig blijven. Dat is het ultieme punt om short te gaan met OTM puts. 

Prognose week 21

Hoogmoed komt voor de val. Zonder voorafgaande hoogmoed geen diepe val. Dat zien we steeds voor een forse collaps. Vanaf dec/jan. piekt de AEX na een jaar consolidatie. Vorige week meldden we dat het te transparant is, gezien het gezegde, om vanaf mei een plotselinge daling te verwachten. Maar daar moeten we op terugkomen, nu we de feiten op een rij hebben gezet. Rechtsboven vindt u data, welke aangeven dat mei een top weergeeft, waarna in de desbetreffende jaren een collaps van enige omvang plaats vond. Klikt u op de data voor de grafieken. Als volgt:
1998 Azie-crisis(07-98)  600> 375 in okt.  = -234; default-risico's Aziatische landen; liquiditeitscrisis,
2001 TwinTower            600> 385 in sept.= -215;  start War on Terror; vertrouwenscrisis,
2002 Enron-affaire        510> 285 in sept.= -225;  Fiducie accountancy blijkt illusie; vertrouwenscrisis,
2008 Lehman,              496> 231 in okt. = -265;  Implosiegevaar geldstelsel; liquiditeitscrisis,
2011 Eurocrisis             360> 260 in sept.= -100.  Defaultrisico Griekenland, liquiditeitscrisis,
Meeste gelijkenis heeft 2002, zelfde startniveau, dubbele top etc. Aan de basis lag toen een vertrouwenscrisis in de Accountancy. Op de gepubliceerde cijfers c.q.waarderingen kon men niet vertrouwen. Echter fiducie is de basis van ons geldstelsel.
Als je het rijtje ziet staan dan is -200 tot in september in deze fase van de Kitchin kansrijk. Nog een jaar erbij? Daarvoor is de kans miniem. Echter wat tegenspreekt is de zeer late top in de Cycle en onderliggende cycli. Dat impliceert doorgaande kracht. Aan u de keuze. 

Prognose week 20

De voortdurende subsidiering van het geldstelsel door de Centrale Banken resulteert op de beurs in een Centrale Banken Bubble (CB bubble). Al geruime tijd wordt hierdoor de marktwerking uitgeschakeld en u merkt dat het ons ontmoedigd. We hebben bij de ZwFrs gezien wat het effect is, wanneer er niet meer wordt gesteund. De markt krijgt in een klap gelijk. Een dergelijk scenario moeten we voor ogen houden wanneer de Centrale Banken het niet meer kunnen ondersteunen, door waarschijnlijk een Zwarte Zwaan event welke een liquiditeitscrisis geeft en de bubble laat imploderen.

Even was vorige week, tijdens een korte break, ons enthousiasme terug in het al ruim 2 jaar evangeliseren van de naderende Kitchin-bodem. Maar nadere analyse met bijgewerkte grafieken en AEXcel geeft aan dat deze nog niet gestart hoeft te zijn. We houden een slag om de arm en nemen u mee in de analyse.
We vinden weer aansluiting in de regelmaat van de cycli en bemoedigt ons in verdere cyclische analyse. Immers na de extreem korte Primary van 61 dagen wordt deze Cycle afgerond met waarschijnlijk een zeer lange tweede Primary zodat het geheel weer tendeert naar het gemiddelde. Inmiddels zitten we in het tijdframe waarbinnen een Cycle bodem kan vallen of hij is donderdag j.l al gebodemd na 203 dagen.
In de daggrafiek is voldaan aan een LowestLow in de U.osci, maar in de weekgrafiek kan het nog lager.
Echter dat hoeft niet want de LowestLow in de weekgrafiek geeft juist de bodem van de GrandCycle aan.
De laatste GrandCycle gaf de afgelopen decennia aan welke nieuwe trend hij inzet in de opvolgende Kitchin. Toegegeven dat een trend van 20 jaar in deze Kitchin wordt gebroken. Maar op basis van wensgedachten een laatste GrandCycle van een jaar brengt ons naar een Kitchin bodem in de maanden oktober, november. De crash zou dan in juli moeten starten, want veelal is de lengte van een crash toch minimaal 3 maanden.
Wat betreft de PrimaryMidLow (61,48,52) is te zeggen dat er nog wel een uitschudding komt. Immers deze was donderdag j.l op dag 42 en dat lijkt aan de korte kant, maar het is mogelijk.

Verdiepen we dan constateren we een zeer late top in de Cycle, wat vooralsnog doorgaande kracht geeft. In de daggrafiek zien we al geruime tijd accumulatie tussen AEX 500 en 510. Kennelijk moest de markt even diep ademhalen om nog een sprintje te trekken en de AEX kan 510 breken. Ook technisch gezien lijkt een ABC afgerond en een vlagpatroon was zichtbaar halverwege de daling.
In de weekgrafiek zien we nu een anorexia candle. Een spriet die aangeeft dat er geen body is voor voortzetting van de dalende trend. Deze spriet lijkt in de weekgrafiek dan ook niet meer dan een terugtest van de uitbraak.
Last but not least is het gezegde sail away in may ..... te transparant voor een collaps nu naar een Kitchin-bodem. Het is dus nog niet wat het lijkt in je stoutste dromen. Never in your wildest dreams could it be this easy.

Prognose week 17

De LowestLow in de ultimate oscillator is en blijft toch het ijkpunt. Vorige week hebben we ons in de luren laten leggen. Maar plotseling was er dan toch de correctie en kan a.s. maandag de U.osci een lowestLow laten zien. Helemaal aan het einde wanneer je er niet meer in gelooft, kwam de correctie. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de Kitchin. Dus hoe moeilijk zal het zijn om de Kitchin-correctie te timen. We weten nu dat we moeten vertrouwen op de LowestLow in de U.osci. Maar aan de bodem hebben we niets. We moeten de top timen! Laten we dan aftellen. Maandag is dag 186 in de Cycle.
Dus waarschijnlijk volgt een korte Primary van 60-70dagen. Na de mogelijke Primary-bodem a.s. maandag zal de AEX als een duveltje uit een doosje omhoog schieten. Immers zo laat de top moet wel een nieuwe up-crash geven na deze kortstondige aderlating. Maar het zou dan een snelle top moeten zijn. Aannemelijk is dan dat er al na een week een top staat in de laatste Primary van deze Cycle. Dat biedt short kansen naar een Cycle bodem.
Met deze prognose moet u het doen tot 10 mei. 

Prognose week 16

Geen LowestLow in de Primary. Echter de recente uitbraak boven de 500 lijkt geen false move te zijn.
Na Pasen kon de mogelijke ABC-correctie in de prullenbak.  Daarom hebben we de Primary bodem toch op 26-3 na 100 dagen gesteld . Tellen we door dan zijn we maandag op dag 119, maar met deze kracht gevoed door liquiditeiten lijkt de markt gewoon door te stoten tot een irrationele top in deze centrale banken bubble. Ook Grexit lijkt niet meer te spelen. De Grieken flirtten even met de Russen, maar hulp aannemen kan alleen wanneer de Grieken uitgestapt zijn, ook uit de NAVO. Het zal allemaal met een sisser aflopen. De zwakken worden geholpen de sterken genivelleerd.
Wat de trigger gaat worden voor de realiteitszin, het is gissen. U merkt het al wij weten ook geen zinnig woord te zeggen bij deze marktontwikkelingen.

Prognose week 15

Het is niet geworden wat we verwachtten. Een zwakke daling tot nu toe in de C daling. Met de uitslag in U.osci kan 26-3 geen Primary bodem zijn. De A in deze, waarschijnlijke ABC correctie, was 20 punten B bereikte 496. Theoretisch zou de correctie tot 476 kunnen reiken. Dinsdag is dag 34 in Minor, of dag 12 wanneer we een Minor klokken per 26-3 na 22 dagen, De actuele Minor topte dan waarschijnlijk na 5 dagen, hetr geen zwak is. In dat geval gaat de AEX deep down met een positieve divergentie op de bodem komende 2 weken.

Prognose week 14

Er kwam een draai van Euro dus de pair trade moest draaien. Het lijkt erop dat de trend weer wordt gevolgd. Immers we zijn maandag op dag 104 in de Primary en de U.osci tendeert naar een lowestlow.
Voeg daarbij het sluiten van het 1e kwartaal en vervolgens wachten op de 1e kwartaalcijfers, dan is de correctie daar naar een Primary-bodem a.s. vrijdag voor het lange Paasweekeinde. Daarbovenop nog de Grexit-vrees en de AEX staat zo 5 % lager vanaf de top.  Maar hoe extreem laat is de top wel niet gevormd. Daar moet nog een krachtige ralley uit voortkomen na de Primary bodem. Wellicht biedt ASML leuke kansen, nog even down komende week waarop een put kan worden geschreven en vervolgens in de uptrend tot  voor de kwartaalcijfers per 15-4 sluiten.

Prognose week 13

Volgende week zit er alweer een kwartaal op in het nieuwe jaar die voor de bull s goed is geweest met een stiging vanuit de januari bodem van 25%. Bear s zoals wij overeenkomstig de Kitchin-bodem verwachting, likken onze wonden. QE tart de cyclische analyse. Pas wanneer deze Centrale Banken Bubble barst kan de cyclische analyse weer voortgang vinden. We hebben bij de Zw.frs. gezien dat men de marktwerking niet eindeloos kan uitstellen. Wat de trigger gaat worden blijft een gok. Een lezer merkte terecht op dat aan de crash van 1987 een dollarcrash vanaf 1985 vooraf ging. Nu is er sprake van een euro-crash.
Thans is er wellicht een pair trade (short in euro, long in europeesche aandelen) met torenhoge margin-debts. Deze kan klem komen bij een draai van de euro.
Onderbouwde Zwarte Zwaan scenario's zijn altijd welkom.

Prognose week 12

Greenspan als grondlegger van de dollarcreatie, waarschuwt nu zelf voor hyperinflatie. Vooralsnog is het vertrouwen in de dollar groter dan de euro of moeten we ons ontdoen van de rotte appel Griekenland en loopt de markt daar op vooruit. Of is het een  kunstmatige harde daling van de Euro. Krachten in de markt willen de Euro naar pari met de Dollar. 1.0463 hebben we al gezien. Inmiddels is de AEX vanuit de januari bodem een kwart gestegen daartegenover staat een daling van 9 % voor de Euro. Vooralsnog ondervinden we als consument weinig gevolgen van de dalende euro(importinflatie). De benzineprijs aan de pomp stijgt weer wat terwijl de olieprijs vlak blijft. Dat is dan een voorbeeld.

Inmiddels kunnen we geen trend ontdekken in de cyclische analyse van de AEX. Het enige houvast zijn de late toppen, welke wijzen op doorgaande kracht. We hebben wel 2 gelijkenissen te weten wat vooraf ging in 1998 en 1987. Vooraf aan de collaps ging het verticaal omhoog. Maar nogmaals we kunnen geen enkel aanknopingspunt vinden wanneer het zal voltrekken. De wolfe wave analyse is verwijderd. De duidelijke doorbraak boven 422 is in strijd met de ijkpunten. QE in de VS en Europa maakt de Central Bank Bubble totdat deze wordt doorgeprikt en de derivatenbom of margin calls hun werk gaan doen. Vervolgens worden excessieve reserves door bankruns opgevraagd en omgewisseld in sterke valuta of edele metalen, waardoor de betreffende munteenheid nog verder duikelt en de prijzen zich excessief aanpassen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Waar wordt het vertrouwen het eerst weggevaagd: In de Euro of Dollar ?
 
In de Weimar republiek ontstond de hyperinflatie niet door de geldpers maar door een totaal verlies aan vertrouwen in de Reichsmark. De toestroom van marken werd grotendeels ingewisseld voor buitenlandse valuta met als gevolg een sterk dalende mark. De daling werd versterkt door massale speculatie op een verdere daling. Door invoering van een nieuwe munt de Rentemark tegen de verhouding 1:1.000 miljard Reichsmark keerde het tij. In deze munt was wel vertrouwen, mede doordat de Staatsschuld door de hyperinflatie was verdampt en de geallieerden de herstelbetalingen verlaagden. Speculatie op een daling werd teniet gedaan door de rente op de leningen hiertoe gelijk te stellen aan de waarde daling, waarop speculatie weinig zin had.
Maar bovenstaand scenario is nog ver weg. Hoewel een Euro van 1.38 vorig jaar naar nu 1.04, wie had dat gedacht in zo'n korte tijd. Het lijkt haast kunstmatig te zijn om naar pari te werken en dan tovert Lagarde iets uit haar hoed. Een nieuwe munt die wel het vertrouwen heeft?    

Prognose week 11

Crude crash, Pleuro, wanneer volgt de AEX-crash? Wat Draghi wenste namelijk inflatie i.p.v. deflatie lijkt theoretisch te gaan lukken. Immers de crashende Euro geeft import inflatie. Voor ons worden de te importerende producten duurder. Maar het wordt ongedaan gemaakt door een afnemende vraag. We zouden het wel moeten merken in onze dagelijkse levensbehoefte. Het zijn uitzonderlijke tijden die de geschiedenis boeken in gaan als once a life time. Rente nihil of zelfs negatief, waardoor er alleen nog een debiteuren en valuta risico is. Je vraagt je af, moeten we ons spaargeld in Europa niet in ZwFrs obligaties plaatsen. Maar inmiddels is de Euro t.o.v. de ZwFrs zowat 40% gedaald (1,66 2008 > pari) en kan daar dan nog meer af? Want ook de Zwitsers krijgen te maken met een sterke krimp nu zij zichzelf uit de markt prijzen. Wat resteert zijn wellicht in dollars noterende goudmijn- zilvermijn ETF fondsen.

Overigens gaat de Pleuro wel heel hard down. Je zou haast denken dat IMF/BIS krachten de euro naar pari met de dollar wensen om zsm een nieuwe wereldmunt te creëren. China blijft dan nog een grote crediteur welke onder dwang kwijting tekent. Dit zal China  doen wanneer zij haar afzet aan de rest van de wereld weer kan laten opleven. En dat kan alleen wanneer de VS en Europa nieuwe kredietlijnen onder voorwaarden  ontvangen van het IMF. Wat de voorwaarden zijn, dat is dan de vraag.

Wat betreft de cyclische analyse laten de indicatoren ons in de steek. Houden we ons aan de trend van de Primary dan zou na 109 dagen er een Primary kunnen staan. Maar kijkt u eens naar de Ultimate Oscillator (U osci)  geen LowestLow in dit meetinstrument. De vorige LowestLows waren na respectievelijk 69 , 61  en 48 (55) dagen. Is dat een nieuwe trend?  In ieder geval zien we voor het eerst in deze rally negatieve divergentie en behoort een terugval naar 460 tot de mogelijkheden komende 2 weken. Maar gezien de late toppen is er daarna weer doorgaande kracht.

De GrandCycle hebben we ingetekend per 16 oktober 2014. Ook  een trendbreuk. Oorspronkelijk bestond de Kitchin uit 4 GrandCycle s, waarvan de de laatste de trend van de GrandCycle in de  opvolgende Kitchin aangaf. Nu zal de aderlating gebeuren in deze GrandCycle, maar waar starten we?

Bezit van de zaak is het einde van het vermaak Dus wanneer maandag door opkoop, de obligaties tegen liquiditeiten worden geruild kan het feest wel eens eindigen. Zeker wanneer de markt merkt dat het een slechte ruil is. Immers de ECB trekt ook de aflossingen naar zich toe, dus haalt in een keer de terugbetaling van de hoofdsom uit de markt.  Door de hogere kapitaaleisen waarop de banken hun activa laten krimpen komt dit geld op korte termijn niet in de economie als kredietverlening aan de private sector en blijft nutteloos als een vordering op de ECB staan. Per saldo ontstaat er een krimp in de bedrijvigheid.
Zo maifesteert zich de deterministische Kondratieff-winter.
De sapstroom in de boom trekt zich gedurende de winter geheel terug, totdat de zon gaat schijnen en de temperatuur oploopt. De sapstromen komen op gang en de groene blaadjes ontluiken. Een deterministisch steeds weer terugkerend proces
Vergeet niet dat er onderhuids veel innovaties plaats vinden welke zullen ontluiken wanneer nieuwe sapstromen van IMF/BIS op gang komen. Als er dan goed is gesnoeid komen de sapstromen eerder aan de kruin. 

Prognose week 10

Aan onze prognose van vorige week merkte u al dat we ontmoedigd raken.  Een steeds weer repeterend systeem wordt de das omgedaan door een overvloed aan liquiditeiten.
Zolang de liquiditeiten naar de beurs vloeien blaast deze bubble zich verder op en zal de geschiedenis ingaan als de bubble van de Centrale Banken. Bubbles kenmerken zich door hyperbolische stijgingen tot een event plaats vindt en een ieder zich bewust wordt van het irrationele. Hierbij een grafiek, waarin QE wordt afgezet tegen de S&P. Aannemelijk is dat zolang de  ECB de markten blijft verruimen de kunstmatige stijging zich voortzet. Dat wat er gebeurde met de Zw.Frs. is dan een voorbeeld van wat er kan gebeuren in de aandelenmarkten. Eens is het niet meer houdbaar en keert de marktwerking abrupt terug. Dan natuurlijk omgekeerd aan de Zw.frs.
De huizenmarktbubble ook zo n voorbeeld, de banken bleven er geld in pompen op steeds hogere waarderingen. Het tegendeel is nu waar op lagere waarderingen wordt geld uit de markt gehaald, door minder verstrekkingen en daarenboven aflossingen te eisen. Pro cyclisch i.p.v. anti cyclisch.
 
Een voorbeeld van een hyperbolische stijging is getekend in de grafiek in deze link van de gold/dow ratio. Hyperinflatie is niet logisch in het actuele deflatoire proces. Hyperinflatie is door de eeuwen dan ook voornamelijk ontstaan wanneer er geen vertrouwen meer was in de nationale munt. De euro is slechts een ruilmiddel geen geld. Goud blijft een waarde anker. Als dat niet zo was waarom hebben de Centrale Banken dan goud in hun kluizen en repatrieren zij dit uit de VS. Tegenover deze jarenlange mythe en inspanningen kan het waarde anker niet zomaar worden weggewuifd. Wat is uiteindelijk de vergoeding voor de goudvoorraad en het koesteren ervan in de kluizen van de Centrale Banken tegenover de geldcreatie? Op het moment supreme zult u er geen profijt van hebben omdat het dan al is geconfisceerd. Op dat moment is het omgekeerde waar en is het slechts een rekeneenheid van de Centrale Banken in een gedecimeerd geldstelsel.beurs

Prognose week 9

Waar zijn de trendmatige correcties, zoals de Primary Zelfs de Minor meet maandag 21 dagen,maar nog geen enkele corrigerende beweging. Er lijkt geen marktwerking meer te zijn. Na alles wat we hebben geanalyseerd blijft de fractal met 1987 welke we in de prognose van week 5 doorrekenden naar nu. De uitkomst was AEX 475 per 20-2. Met de Minor maandag op dag 21 zou de AEX toch wat terug moeten komende week.

Prognose week 8

De enige trend lijkt opwaarts te zijn. De cyclische analyse geeft geen enkel aanknopingspunt. De Primary-bodem zou een LowestLow in de Ultimate Oscillator moeten geven. Kijkend naar de koersgrafiek zou 6-2 een Primary-bodem kunnen zijn. Maar de U.osci laat geen LowestLow in de reeks zien en volharden we in de mogelijkheid van een correctie komende week. De Primary wordt dan  de langste Primary  met 128 dagen. Vallen we terug op de analyse van week 5, dan zijn de technische analyse en cyclische analyse tegengesteld.
Nu de Gaussiaanse methodieken bakzeil halen, resteert het Zwarte Zwaan-scenario. Dan komen fantasieen naar boven. Per 25-2 wordt een verdrag tussen Cyprus en Rusland getekend welke Rusland de mogelijkheid geeft militair gebruik te maken van enkele havens en vliegvelden. Griekenland vervolgens als kat in het nauw  zou een mislukte schuldsanering kunnen leiden tot een toenadering tot Rusland. U begrijpt dan zijn de rapen gaar. Anderzijds zijn in de geschiedenis van Europa de Baltische Staten een speelbal geweest. Een Oekraine-scenario voor een van deze staten zou helemaal desastreus zijn voor het wankelige evenwicht tussen Oost & West. Maar het zijn maar fantasieen. 

Prognose week 7

Met een Uosci op een hoog niveau lijkt ons dat de Primary-bodem er nog niet staat. Wel hebben we per 2-2- een Minor na 27 dagen ingetekend. Vorige week schreven we .... ergens houdt dat adagio op. Er kan zomaar een vroege top vallen. Welnu de gedachte dat met een hoge Uosci de Primary bodem er nog niet staat zou in de actuele Minor de top op 3-2 gezet kunnen zijn, onder de top van de vorige. Dan zou het komende week fors moeten dalen naar de Primary-bodem rond AEX 440.  Wellicht geeft de Solunar-cycle  het juiste spoor. In week 5 hebben we laten zien wat vooraf ging in 1987. Wensgedachten bracht ons naar de volgende grafiek. Met deze cliffhanger moet u het doen deze week.

Prognose week 6

De Primary is nog niet voltooid zo lijkt het na de daling op WS NY j.l. vrijdag. AEX 442-446 is een mooi koersdoel voor de Primary-bodem. Dan weer opwaarts. Dit op basis van de extreem late top in deze Primary. Ergens houdt dat adagio op. Er kan zomaar een vroege top vallen. Het falende van het cyclische systeem is dat je dat dan pas zeker weet wanneer de bodem van de vorige cyclus is gebroken. Dan kun je al even onderweg zijn. Maar QE in Europa doet zijn werk net zoals dat in de VS zijn werk deed. Liquiditeiten welke naar de beurzen vloeien i.p.v. dat het kredietverlening aanzwengelt. Als zodanig ontstaat er een gevoel van prosperity forever omdat alles onder controle lijkt te zijn. Alleen een Zwarte Zwaan kan nog neerstrijken en alles te gronde richten. We hebben gezien wat de koersmanipulatie in de ZwFrs niet meer te houden was. De weerstand tegen de EU c.q Euro lijkt op te lopen nu er ook in Spanje massale protesten zijn. Het EU verdrag is nog altijd een politieke manipulatie. Het 2/3 nee tegen de Europese Grondwet in een referendum uit 2005 geeft nog altijd de stem van het volk weer. Maar toendertijd is dit met een charme offensief van de politiek ter zijde geschoven. Wanneer Griekenland succes krijgt dan zal dat een olievlekwerking geven in de Zuidelijke landen. Het lijkt dan ook dat er geen enkele ruimte wordt gegeven aan Griekenland en een Grexit onvermijdelijk wordt of ........ Griekenland zoekt toenadering tot Rusland.  Dan zijn de rapen gaar.
Een kat in het nauw .....

  
Prognose week 5

Een extreem late top in de Primary voorspelt verder koersgeweld omhoog. Met dit koersgeweld in maand 71 van de Kitchin ontstaat de vraag: waar hebben we een Kitchinbodem gemis? De enige die daarvoor in aanmerking komt is 2011. 35 maanden na het Lehmann-debacle in de VS en 30 maanden na het dieptepunt in maart 2009 in de AEX. Maar daar vinden geen PMI cijfers onder de 50 en was voornamelijk een kortstondige eurocrisis waarbij er grote vrees ontstond dat banken zwaar moesten afschrijven op Griekse leningen. Met name de Landesbanken in Duitsland zaten zwaar in Griekse leningen en een default van Griekenland zou een heftige kettingreactie geven. Zover is het niet gekomen. De correctie toendertijd komt naar onze mening niet in aanmerking voor een Kitchin-bodem omdat de bodem ontstond door slechts een kortstondige liquiditeitscrisis.
In de week grafiek tekenen we een grote wig, waar de AEX nu stuit aan de bovenkant, dat vraagt om een correctie. Maar nogmaals de toppen zijn extreem laat gevormd, wat doorgaande kracht betekend. Maar zie hier wat vooraf ging in 1987. Vanuit 16-12-2014 gemeten is dan vergelijkbaar een AEX van 475 op 20 februari a.s., maar dat is natuurlijk fantasievol vergelijken.

Even terug naar de Zwitserse Frank daar heeft de markt weer gelijk gekregen. Men dacht de markt 3 jaar te bedotten, maar toen de situatie zich normaliseerde werden de 3 jaren koersmanipulatie in een klap hersteld. Ook voor Goud gaat dat eens komen naar onze mening. Natuurlijk willen partijen het Goud zijn monetaire functie afnemen wat men in feite in 1971 al deed. Maar dan de eenvoudige vraag, waarom hebben vele landen hun goud gerepatrieerd en slaan ze het op in kluizen van de Centrale Banken? Niet om  zijn sierwaarde maar kennelijk wordt er nog een monetaire waarde aan toegeschreven. Dus de monetaire betekenis van goud kan niet zomaar worden weggewuifd. Het buitenspel zetten van goud bij een reset van het financiele systeem zal niet door alle landen worden geaccepteerd. Zeker niet de Aziatische landen en aan de economische betekenis van deze landen kan niet worden voorbij gegaan. Wanneer fiducie een illusie blijkt te zijn, zal ook een plotselinge herwaardering van Goud plaatsvinden.      


Prognose week 4

De Zwitsers trokken het niet meer, om de dalende euro te ondersteunen. Ruim 3 jaar lang kochten zij vnl. Frans, Duits en Nederlands staatspapier. De kosten van honderden miljarden interventies werden echter te hoog en de balans van de SNB werd opgeblazen.  Ze stonden kennelijk met de rug tegen de muur, want macro economisch is het niet logisch dat je zo n draconische maatregel neemt die desastreus is voor de eigen economie. De toeristenindustrie bijvoorbeeld kan het wel vergeten, omwisselen is al lastig en dan nog 25 % duurder. Ik denk dat menigeen bij Karlsruhe linksaf slaat naar Oostenrijk. Waarschijnlijk heeft Draghi de Zwitsers al geinformeerd wat hij donderdag a.s. gaat doen. Als afleidingsmanoeuvre beklaagt Lagarde zich dat de president van de SNB niet heeft overlegd met haar. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat er een forse QE komen. Aannemelijk is dat de euro nog dit jaar naar pari gaat met de US$.
Inmiddels is een nieuw KitchinHigh neergezet en moeten wij bakzeil halen in onze niet aflatende bearische waarschuwingen overeenkomstig de regelmaat van de Kitchincycli. De ingredienten  te weten: i) QE en ii) goedkoper wordende Europese aandelen; zouden juist het tegenovergestelde kunnen geven. Stuivertje wisselen met WallStreet? Zij zijwaarts wij op korte termijn fors stijgen dit halfjaar?  
Wat duidelijk is geworden is dat een Kitchin correctie alleen nog kan voortkomen uit een event waaruit een liquiditeitscrisis ontstaat. Dat maakt de aankomende Kitchin-crash onvoorspelbaar.
Voor wat de actuele cyclische beweging geldt dat na een Primary bodem in de eerste helft van februari de AEX toch hoger zal gaan en alle statistische regels zal tarten. Dit vanwege de late toppen. Voor week 4 geldt meer zijwaarts, wachtend op donderdag wat de ECB in petto heeft, wellicht nog een Draghi-spike en dan op zoek naar de Primary-bodem. In de tussentijd moeten we overdenken wat het event zal zijn welke een liquiditeitscrisis zal geven. Of wordt het toch een geopolitiek event welke het vertrouwen wegvaagt.

Prognose week 3

Zelden komt een prognose zo precies uit als vorige week. Het koersgat werd gepenetreerd maar niet geheel opgevuld. Belangrijk feit afgelopen week was dat de eerste dagen van januari dalend waren. Een ongeschreven regel zegt dan dat het jaar lager eindigt. Kijkt u maar eens terug in de tijd. Dat kan vertaald worden in een speculatieve backspread. Als combinatieorder open sell call dec. 2015 AEX 200 en open buy call dec. 2015 AEX
420 als bescherming(backed)voor het geval het allemaal hoger gaat gedurende 2015.  Dat moet een agio kunnen opleveren van Euro 19.500. Dus een break-even van AEX 395 en een max. verlies van 2.500,- U kunt de zaak zoveel eerder sluiten bij winst op de combinatie. Natuurlijk kunt u het mogelijke verlies ook gewoon investeren in OTM puts december AEX 240 daarvoor kunt u er ongeveer 15 van kopen. Je zou toch zeggen dat 2015 toch eindelijk het jaar wordt van de Kitchin-bodem. Welke lager zou moeten uitkomen dan AEX 195, zoals we eerder ijkten.
Wat ook opviel is dat wat er in Frankrijk gebeurde geen impact op de beurzen had. De aanslagen in Londen en Madrid hadden dat nog wel. Ook dat zegt iets over het vertrouwen.
Thans loopt de Primary op zijn eind. Wellicht nog eenmaal een hogere top. Dit omdat meervoudige toppen veelal worden gebroken. Zie hiervoor de groene weerstandslijn in de daggrafiek. Maar dan toch op weg naar de Primary bodem. Thans is de numerieke telling van de Minor s rommelig. De verdeling na de Cycle-bodem in december kan ook 32, 29, 21 en dan nu nr. 4 van ongeveer 30. Dan zou de bodem in de eerste week van februari vallen. Vormt er zich een hogere top dan is dat een zeer late top in deze Primary wat doorgaande kracht betekent. Tot maart lijkt een crash dan ook nog niet te verwachten. Dus wellicht kan de Backspread tot maart wachten.    

Prognose week 2

Beste lezer een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar vooral zoek het geluk in uw gezondheid. Anima Sana in Corpere Sano.
Maand 71 in de Kitchin en het lijkt erop dat er nog een hogere top moet komen. De toppen in de vorige 3 Kitchins waren er na respectievelijk 52 en 23 maanden. Aannemelijk is dat deze Kitchin eindigt in een crash, zoals bijvoorbeeld in 1998 en 1987 waar het in 2 maanden was bekeken. We hebben u in 2013 groot, groter, grootst voorgehouden. De dalingen in respectievelijk 2010, 2011 en 2012  waren het gevolg van  Euro-crises, waar acute liquiditeitsproblemen ontstonden. Laat nu de euro weer een nieuw dieptepunt maken, maar het doet de AEX niets. Er is kennelijk veel  vertrouwen in Draghi s QE welke geen liquiditeitscrisis hoeft te geven.
Wat gaat hij doen de komende maanden om het deflatoire proces te stoppen? Maar wellicht komt hij met de rug tegen de muur te staan en moet een Grexit voorkomen worden. Verkiezingen in Griekenland zouden daartoe kunnen uitdraaien. De daling in 2011 was uit vrees van het uit elkaar vallen van de Eurozone, waar alle zeilen werden bijgezet. Het Target2 systeem werd tijdelijk ingezet. Men liet het leverancierskrediet t.g.v. de zuidelijke landen sterk oplopen. Inmiddels zitten we met het Target2 verreken-systeem weer in rustiger vaarwater en lijkt er ruimte om het leverancierskrediet t.g.v. de Zeuro-landen weer op te laten lopen. Het is nu echter de vraag in hoeverre Duitsland, NL dat willen of kunnen.
In ieder geval gaat een eventueel dreigend Grexit veel reuring geven en het vertrouwen in de Euro verder onder druk zetten. Immers er is al zoveel geinvesteerd om het geheel bij elkaar te houden.
Een valuta heeft altijd een relatieve waarde. Tegenover een afnemend vertrouwen in de Euro staat een toenemend vertrouwen in de dollar en vervolgens een dalende goudwaarde. Daarmee bewijst het nog zijn monetaire waarde. Had het geen monetaire waarde, waarom zou je dan je goud repatriëren, zoals NL en Duitsland hebben gedaan. Kan een systeem van SDR's het overnemen. Dit systeem zou credits moeten geven op basis van verdiencapaciteit en vermogenspositie van een land. In feite werden de afgelopen jaren bedrijfsovernames zo gewaardeerd. Toekomstige cashflows contant gemaakt tegen een bepaalde disconteringsvoet bepaalde de waarde van een bedrijf. Ook hier ontstond een financierings euforie gebaseerd op toekomstige cashflows die uiteindelijk niet werden gerealiseerd, waarop gesaneerd moest worden. Ook dat proces draagt nu bij aan een neerwaartse spiraal.
Wat gaat het worden de komende weken? Komende maandag en wellicht dinsdag een stap  terug om de bodem te markeren van de Minor. Let daarbij op het koersgat tussen 405 en 407. Wordt het niet gesloten dan is een hogere top te verwachten.

Weekprognose juist | onjuist 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 52

Afgelopen week kregen we duidelijkheid over de cyclusverdeling. We hebben moeten afwijken van de  LowestLow in de Ultimate Oscillator en de koersgrafiek als maatstaf te houden. De indeling van de Cycle van februari naar oktober heeft een afwijkende indeling in Primary's. Maar een leidraad blijft gehandhaafd, steeds late toppen welke doorgaande kracht aangeven. Ook nu weer met de Primary MidLow. In het voorjaar evenaart de Kitchin de lengte van de voorgaande en die was al extreem lang. In de nieuwe indeling hebben we binnen deze Cycle nog 3 tot 4 maanden te gaan naar de bodem. Januari zou lager moeten eindigen dan bij aanvang, want in 2015 zou toch een Kitchinbodem moeten vallen rond AEX 150.Laten we met deze cliffhanger het jaar afsluiten. Ik wens u een vredig kerstfeest en een goed begin. En stel u eens voor dat u de feestdagen moet doorbrengen in een vluchtelingen kamp in Syrie. Geen eten heeft met huilende kinderen van de honger om u heen, u angst heeft om in de nacht vermoord te worden door barbaren. Als u zich daarin verplaatst merkt u dat u met al uw westerse zorgen heel gelukkig bent.

Prognose week 51

We hebben toch geen veranderingen aangebracht in de rangschikking van de cycli. Het lijkt een achtbaan te worden waarbij bij iedere top er een verrassing is. Inmiddels dalen de kosten door de dalende olieprijs aanzienlijk en dat bevordert de winst van enkele bedrijfstakken. Maar door het zichzelf versterkende effect van deflatie dalen de omzetten drastisch en is er hier en daar sprake van sterke vraaguitval danwel kopersstekingen en dat noopt tot sterke marge verkrapping. Nu Olie van 107 halverwege het jaar naar nu 57 is gecrashed (-47%)rijst de vraag volgt nu de AEX. Cyclisch gezien zou dat moeten. En volgens het schema van de Kitchin waar we in de 70e maand zijn kan het geen baisse meer zijn zoals 2000-2003 en 2007-2009 maar een crash. Het wekelijks inslaan van OTM puts was afgelopen week weer succesvol met -25 punten in de AEX. En de finish gedachte van de Primary werkte mee aan de timing. Het is nu de vraag waar valt de Primary bodem en is er nog een instapkans voor een volgende dalingsgolf of gaat dit de crash worden.
Kijken we naar de onderliggende verdeling dan zouden we juist komende week een antwoord moeten krijgen voor de juiste verdeling. We krijgen dan de ijking op de vertwijfeling cq vraag; finished de AEX in een Primary bodem of MidPrimary bodem?
Immers wanneer we 16-10 als Cycle bodem nemen dan volgt nu een MidPrimary bodem Wanneer we 8-8 als Cycle bodem nemen dan volgt nu een Primary bodem. Deze is van hogere orde en zou een grotere uitslag moeten geven dan de daling sept-okt. en op of onder AEX 366 kunnen eindigen.
We gaan het beleven komende week.

Prognose week 50

Chaos blijkt geen chaos te zijn wanneer koerspatronen worden gerangschikt Dat is de basisgedachte van deze site. Maar dan moet je ze wel goed rangschikken, natuurlijk.Nu blijkt is zoals we ons verantwoord hebben in de prognose van week 47 toch geen goede rangschikking. Nu er een nieuwe top staat kenmerkt 16-10 toch een Cycle bodem. Dus de indeling moet anders. De reeks is dan 220,225 en de laatste per 16-10 254. Ons meetinstrument de Ultimate Oscillator is dus onjuist gebleken. We zullen dat aanpassen komende week.
Rest ons niets anders dan te wachten op de top. Toch lijkt het steeds goed wat geld op te offeren voor OTM put opties februari  of zelfs OTM weekopties. Want zoals we bij de fractale dalingen hebben gezien. Plotseling is er een verticale streep. Mogelijk zet het nieuwe jaar in zoals de eerste week van 2000. Dus wacht tot na de kerst, want de oligarchen zullen er alles aan doen om  het jaar uit te gaan met een nieuwe jaartop. En de dunne handel in de laatset dagen van het jaar helpt hen daarbij. De eerste week zullen ze dan waarschijnlijk en veer laten. 

Prognose week 49

Soms heb je de neiging de handdoek in de ring te gooien. Cyclische analyse als houvast wordt zwaar op de proef gesteld en inmiddels is een rustig beleggingsklimaat van september 2011 tot heden voorbijgegaan.
Immers we predikten vanaf eind 2012 al een mogelijke Kitchin-correctie. Na een lange hiervoor een korte daaropvolgend; was de gedachte. Mea culpa, maar het is niet anders. Beter een verkeerde mening als geen mening.

De markten zijn met overheidssubsidie overeind gehouden. We weten dat wanneer zaken door subsidies of belastingvoordelen overeind wordt gehouden dit niet lang gedragen kan worden. Neem de kinderopvang een explosieve stijging in de bedrijfstak gevolgd door een ineenstorting, wanneer de fiscale voordelen verdwijnen.
 
De vraag ontstaat dan; wanneer verdwijnt de kunstmatige verruiming van de financiele markten. Voor Europa is de VS natuurlijk het grote voorbeeld. Immers daar is door QE ogenschijnlijk toch weer een kleine groei ontstaan. Maar wellicht is het door daling aan de kostenkant dat de macro economische cijfers verbeteren. Immers ondanks de inflatoire verruiming zien we deflatie. Dit komt omdat het geld niet in de economie komt maar als excess reserve op de bankbalansen blijft. In feite blijft er een vordering op de Centrale bank totdat het geld wordt opgenomen chartaal of in de vorm van kredietverlening.
Net als bij een bedrijf, je kunt wel omzet maken maar als die niet wordt betaald is het slechts een boekhoudkundige omzet. Niet betaalde omzet zijn vorderingen, debiteuren; en in enkele gevallen worden deze dubieus en kun je de gemaakte omzet afboeken als niet gerealiseerd.

In onze gedachten hanteren we de oneliner: Wanneer fiducie een illusie blijkt te zijn ........ wat dan. Aannemelijk is dat er bankruns ontstaan. Om dat te voorkomen is Cyprus de blauwdruk. Banken voor een week sluiten om vervolgens 10 % als rijkentax van het spaargeld boven 100k af te romen. Maar het vertrouwen is dan weg en burgers zullen na de gedeeltelijke confiscatie hun geld alsnog omzetten in goederen, waardoor er een prijsexplosie ontstaat (hyperinflatie) en de rol van goud zijn glans krijgt.

Het minder verontrustende is het Japan scenario. Het vertrouwen blijft en we blazen de zaak nog verder op met als gevolg dat niet door groei maar door een verdere verhoging van de arbeidsproductiviteit en lastenverhoging een samenleving ontstaat met veel uitvallers. De consumptie groei komt in ieder geval niet op gang. Japan was daarvan ook een goed voorbeeld. Noodzakelijkerwijs moest de BTW omhoog om Abenomics te financieren. Maar dat is natuurlijk de doodsteek om de consumptie op gang te brengen. Vergeet niet dat wanneer u in de BV NL uw inkomen consumeert u max. 52% IB/PH+21% BTW= 73% belasting betaald.
Rutte houdt ons nu een worst voor om de belasting te verlagen. Aannemelijk is dat de gemeentelijke belasting c.q. bezuinigingen omhoog gaan. Niet linksom dan maar rechtsom. Ombuigen heet dat.

Het lijkt ons dat de Kitchin correctie dit keer een Zwarte Zwaan scenario zal zijn en dus onvoorspelbaar geworden. Ga je dan vervolgens kijken naar de ontwikkeling in crises uit het verleden; dan volgt na de financiele crisis een geopolitieke crisis. Daar zijn we in aanbeland. Dalingen kunnen dan voortkomen als reactie op toenemende onzekerheid rond de toch al gespannen geopolitieke situatie. Een verdere daling van de olieprijs zal Rusland schenden, maar ook de VS. Immers zij hebben fors geinvesteerd in schaliegas. Een verdere daling van de olieprijs maakt de winning minder rendabel en dus investeringen waardeloos. De OPEC zullen hun eigen belangen op lange termijn nastreven en dat is de winning van schaliegas om andere alternatieve energiebronnen een halt toe te roepen.
Enkele hebben nog een buffer om dat uit te zieken zij zullen de kraan open houden. Rusland heeft weinig reserves meer en zal zich samen met de andere zwakkere oliewinners wreken. Wanneer je geen economische macht meer hebt dan maar je militaire macht gebruiken! In ieder geval zullen de geo politieke spanningen hierdoor verder oplopen en kunnen  escaleren met het Midden-Oosten als speelbal c.q. als schuldigen worden aangewezen. Waarschijnlijk zal Israel daarbij provoceren en als katalysator worden gebruikt.

Nou genoeg controversiele en voor sommigen drogredenaties gespuit;  terug naar de Gaussiaanse afvlakking van zaken. Gezien de duur van de Primary  houden we vast aan een Primary- bodem die zich toch een dezer dagen moet manifesteren. Wellicht een milde om vervolgens zijwaarts het jaar uit te gaan.

 
Prognose week 48

Zoals u ziet hebben we de Minor anders verdeeld. De dertiger zoals we vorige week dachten werd 't niet. Toch weer korte Minutes kenmerkend voor bullish sentiment. Het tart de cyclische analyse.
Inmiddels is de reeks in de vijfde en laatste Minor aanbeland van de Primary en zien we een late top. Dat betekent doorgaande kracht. Kennelijk zoekt deze markt extremen op, terwijl de tijd dringt voor een Kitchin-correctie. We blijven het herhalen dan kan dat alleen in de vorm van een crash door een Zwarte Zwaan event. Wat dat gaat worden is onvoorspelbaar.
Wellicht zijn de correcties is de onderliggende Cycli zoals nu de Primary finish ook in de vorm van een plotselinge collaps van -20 om vervolgens weer door te stomen; immers dat voorspellen late toppen.
 

Prognose week 47

Het gaat spannend worden. Ervaring leert dat de Cycle waarin de Kitchin bodemt, zich moeilijk laat herkennen.
In het verleden zette de laatste GrandCycle je op het verkeerde been door uit de trend te vallen. In deze Kitchin is al een GrandCycle uit de trend en deze laatste eveneens.
De laatste 2 candles in de weekgrafiek zijn sprieten welke vertwijfeling aangeven.
We kregen opmerkingen over de verdeling van de Cycles. Hou je een trend aan dan zou logischer zijn 220,225(175) en 254 (235).Een dergelijke opstelling geeft een geheel andere kijk op de zaak. Immers met onze indeling duikt de AEX al snel onder de vorige Cyclebodem terwijl de andere indeling dat pas aan het einde doet.
Ons meetinstrument is de Ultimate Oscillator (U.osci). In de weekgrafiek geeft deze duidelijk een lowest low aan in de reeks en daarop schalen wij de Cycle in.
Laten we vervolgens naar de Minor kijken, want daar ligt wellicht een mooie shortkans. De 19 dagen welke we reeds intekenden had een minimale correctie en de U.osci geeft geen opwaartse korte move die de start van een opvolgende Minor aangeeft. Dus wellicht wordt het weer een dertiger zoals de twee voorliggenden. Dan zijn we maandag op dag 32. Gezien de tijd kan de Minor-bodem dan alleen nog in 1 streep omlaag vallen. De Primary-finish kan dat alles nog eens versterken. Dergelijke bewegingen worden veelal door een event veroorzaakt. In ieder geval mogen we van Poetin niets verwachten hij zal zich dit weekeinde wel rustig houden in Brisbane. Maar wellicht trekt hij een lange neus naar de wereld door bij terugkomst de hybride oorlog in Oekraine meer body te geven.
Nogmaals nu de Primary aan zijn finish begint kan het wel eens een bewegingsvolle week worden.

Voor goud zou 30 november wel eens belangrijk kunnen worden. De Zwitsers gaan in een referendum stemmen voor redding van het Zwitsers Goud. Terughalen van het goud zou wel eens de tekorten in Ford Knox kunnen blootleggen. De voorraden zijn al jarenlang niet meer gecontroleerd en wetgeving om dat te doen wordt tegengehouden. Komt de waarheid aan het licht? Geloof maar dat het vertrouwen dan geheel weg is.
En vertrouwen is juist het waarde anker van ons fiduciair geldstelsel.

Prognose week 46

Weet u het nog groot, groter, grootst; waar 2010 gelijkvormig was met de eurocrisis in 2011 en de AEX nog eens grootser over doet. Zo was onze wensgedachte voor 2013. Onze fantasie reikt ver.

Fractale wensgedachten geeft 2011 is 2014, met een geijkt dieptepunt op AEX 134. Immers Wolfe Wave 5 is veelal overshooting.
In detail 14-7-11 is 7-11-14, dan zou de AEX maandag lager gaan. We weten ook hoe het in augustus 2011 afliep! Echter, koerspatronen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige koersontwikkelingen!

Leuk spel data verwisseling! Is 15-07-11 gelijkvormig met 15-11-07?
Dan nog een puzzle voor deze zondag. Wat maakt u van 8-1-15? De oplossing hoeft u niet in te sturen, want per 8-1-15 zou wel eens de hoofdprijs kunnen vallen.

Prognose week 45

Halloween achter de rug, dus nu het Halloween-effect. Statistisch is gebleken dat investeringen na Halloween veelal een goed rendement geven tot zelfs april. Bradley lijkt invers te zijn, immers 16-10 was een low. De Bradley-analyse geeft een high aan. De waarnemingen c.q. prognoses zijn draaipunten. De lijnen welke zijn getrokken in de grafiek is de interpretatie van de schrijver. Gaan we inverse verder dan is 20-11 een high en kan een geo-politiek zwarte zwaan scenario het Halloween-effect verslaan.
De highs bij de vorige Kitchin's waren in 2000 en 2007. Verschil 7 jaar. Wensgedachte dat 2014 wederom een top geeft? De vorige Kitchin was 2.211 dagen en naar de top 1.586. 1.586 dagen naar de top in de actuele Kitchin was 12-7-2013 en 2.211 dagen naar de bodem geeft 29-3-2015. Nu zou de top in de DJIA nog moeten ontstaan. Aannemelijk is dat dat dan rond 20-11 is. Gezien het tijdspad erna zou de Kitchin daling hoogstwaarschijnlijk een crash zijn. Een event, waarschijnlijk geo-politiek. Immers met geldschepping kunnen we de economie tegenwoordig repareren,zo blijkt in Amerika. Dus prosperity4ever. Ondanks dat ebt het vertrouwen in Obama weg. Aannemelijk is dat hij een statement gaat maken. Some where, some how.
Fractal wensgedachte is dat we een deel van het H&S patroon in de DJIA hebben gemaakt, overeenkomstig 2007. Het opgaande deel geeft ook gelijkvormigheid. Dat zou dus kunnen aanduiden dat de beweging vanaf de top in 2007 zich versneld toont vanaf medio november.
Voor de AEX geldt dat we maandag op dag 18 in de Minor zijn en er een koersgat gevuld moet worden.

Prognose week 44

De AEX steeg uit boven 388, waarop we de PrimaryMidLow op 69 dagen hebben gesteld. Volgende vraag is was dit tevens een cycle bodem. Dat zou betekenen dat deze cycle 304 dagen was. Om nog meer verwarring te zaaien zien we wel een mooie beweging voor een GrandCycle van 479 dagen. Maar we tellen steeds 4 GrandCycles in een Kitchin. 16-10 is zeker geen Kitchin-bodem, met name de inkoop-managers -index is in het verleden altijd een goede graadmeter geweest, met waarden duidelijk onder de 50 bij Kitchin-bodems.
Een feit is wel zeker dat de bodem op 366 2 vorige Cycle-bodems heeft doorbroken waarop deze cycle per saldo dalend is geworden. Maandag zijn we op dag 80 in de Primary. Dus nog zo'n 30 dagen te gaan voor een bodem daar. Gezien de lengte van de GrandCycle hebben we een appendix voorspeld, geen volledige Cycle.
Afgelopen week wilde Steen Jacobsen zijn SaxoBank Outrageous predictions 2014 nog eens kracht bij zetten door in november een Eurocrisis 2.0 te voorspellen. U begrijpt wanneer een dergelijke uitspraak van een vooraanstaand econoom in de markt wordt gezet het juist niet gebeurt. Hetgeen de mogelijke appendix-crash de komende 30 dagen weer uitsluit. Lastig om zekerheid voor een scenario te vinden in deze markt.
Maar dat een eurocrisis 2.0 de Kitchin crash kan veroorzaken is behoorlijk zeker. Dan zou de euro een nieuw dieptepunt geven. De laatste tijd gonst het ook geruchten rond belasting op spaartegoeden.  Rompuy, Draghi en Lagarde zouden de bankensluiting in Cyprus als blauwdruk gebruiken om de daaruit voortkomende bankruns te blokkeren. Wellicht dat goudmijnaandelen genoteerd in dollars interessant kunnen zijn. Ondanks dat de fractal- analyse van goud in de prullenbak kan is wave 4 nog altijd niet in het gebied van 1 gekomen (1.000 dollar).
Belegging in Noorse kronen is een optie, maar de hard dalende olieprijs zal ook de glans van de Noorse kroon halen. Immers zij zijn erg afhankelijk van de grondstofprijzen.
Alles bij elkaar worden het spannende weken. Nu de vorige Cycle bodems zijn gebroken zou er zich geen  hogere top in de AEX kunnen vormen en zou de Primarybodem over max. 6 weken lager moeten zijn dan AEX 366.

Prognose week 43

De vorige Cycle bodem is gebroken! Natuurlijk zullen er dead-cat-bounces zijn, maar per saldo is de daling naar de Kitchin-bodem gestart. Daartoe hebben we een WolfeWave-analyse gemaakt in de maandgrafiek. Ww4 en Ww5 zijn bepaald volgens de WolfeWave formule. Voor Ww4 is dat 422,81. In werkelijkheid werd het 425,74. Ervaring leert dat wave 5 een overshoot geeft.  Dus de onderste steunlijn in de grafiek op circa 165 zou wel eens kunnen breken. De berekende AEX-waarde van 134 lijkt nu een utopie, maar de AEX voor expiratie op 366 was een week geleden ook een utopie!
Voor de timing is de hamvraag is er een interim bodem als PrimaryMidLow gevallen na 55 dagen of na 69 dagen. Het laatste is aannemelijk. Daarvoor is de ijking komende week een stijging a.s. maandag boven 388.
Zo niet dan is komende week nog een daling onder 366 te verwachten en was de beweging vrijdag een dooie- katte-sprong.

Prognose week 42

Dat was een lekkere berenhap afgelopen week. De vraag is was dit lokaas voor een berenval of is er meer honing te vinden.
De ultimate Oscillator geeft thans een grotere uitslag dan op de Cycle bodem. Maandag is de AEX alweer op dag 66 in de Primary. Tijd voor een PrimaryMidlow, of hij is 2-10 gevallen na 55 dagen. In dat geval is er sprake van een snelle voortzetting van de daling en is de crash de komende 2 weken.
Eerder hebben we de appendix genoemd en de mening dat de GrandCycle in de reeks moet passen. Maandag is de AEX op dag 476 van de GrandCycle. Het kan niet zo zijn dat volgende week daarin de bodem valt en dus de bodem van de Kitchin. Daarop kun je dan toch stellen dat deze GrandCycle uit de reeks gaat vallen. Dan nog het Halloween-effect. Dat brengt ons naar de gedachte dat dit een berenval is met nog een felle opleving na 31-10. In dat geval komt de Kitchin crash direct in jan/feb 2015.

Prognose week 41

Wederom lijkt zich een bergparabool te vormen, zoals we al enkele hiervoor gezien hebben. Veelal gaat de koers terug naar het begin. Dat zou AEX 390 zijn. Wat we ook de afgelopen periode hebben gezien is dat elk H&S-patroon wordt bestreden. Ook nu staat er een duidelijke kop en schouder waar va de neklijn op ca. 416 is gebroken. Het koersdoel van 10 punten onder de neklijn is deze keer zonder enige tegenstand bereikt. Een pullback naar de neklijn op 416 is voor volgende week het meest logische scenario. Dat kan er maandag al staan. Dan wordt het opletten.
Gaat de AEX dan weer linea recta onderuit zonder enige tegenwerking lijkt de finish naar de Kitchin-bodem gestart. Maar wederom een oktober crash is geen verrassing meer, daar zijn partijen op voorbereid.
Al loopt de weekgrafiek van 87 aardig synchroon met de actuele daggrafiek. Maar ook met 2000, waar nog even een topje op 704 werd gezet.
Naar onze mening moet het komen door een event. En hoogstwaarschijnlijk is dat een geo-politiek event.

Prognose week 40

Afgelopen vrijdag werd de bodem van 15-9 geevenaard en op de Q15 grafiek is te zien dat de bodem zelfs werd gebroken. Maar houdt rekening met extra verkoopdruk door afloop van het 3e kwartaal. We zien in de Q15 grafiek een kop en schouder formatie ontstaan welke volgens de omslag-methode een koersdoel heeft van 406. Ervaring leert dat marktpartijen juist dergelijke klassieke omkeerpatronen om zeep helpen met future-mandjes, waarna de massa weer instapt.
De Minor is maandag a.s. op dag 14 dus daar kan een week daling bij. Wanneer de AEX duidelijk afstand neemt van de 416 is de vorige Minor bodem gebroken. Dan staat de top in deze Primary en tevens Cycle er na 42 dagen. Dat zou dan toch een mooi signaal zijn om short te gaan voor de finish van de 4e GrandCycle welke tevens de Kitchin-bodem in zich heeft.

Prognose week 39

Ieder houvast wordt weggeslagen. We vinden nergens een trend. Na 3 Minutes stond er na 38 dagen een bodem. Die bodem zou dan tegelijk een MidPrimaryLow moeten zijn. Aanvankelijk was er een vergelijking met als startpunt de bodem van 1998 en 2009, maar het dendert gewoon door. En waar het stopt? Het onmogelijk lijkt waar wanneer je de getekende wimpel als halfmast-patroon analyseert. Ervoor waren zo n 30 punten, erna ook 30 punten; dat geeft zowaar 445 als doel. Laten we maar stoppen met voorspellen. Maar net als de finish van de laatste 2 Cycles, wanneer je denkt dat de correctie niet meer komt, dan zijn ze er toch (juni 2013 en juli 2014).Zo zal het ook met de Kitchin correctie zijn. 

Prognose week 38

In deze chaos van cycli is 8-8 het vertrekpunt als Cyclebodem. Vandaar zijn Minutes te herkennen met een uithoudingsvermogen van een estafette. Even een adempauze om het stokje over te geven en opnieuw sprinten. Het is te hopen dat het stokje binnenkort valt en dat het game over is. Na een lange GrandCycle van 640 dagen dachten we aan een compenserende korte van ongeveer een jaar. En dan past 8-8 in dat rijtje. Qua uitslag van de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek lijkt daar een GrandCycle bodem te staan. In juni 2013 waren het 42 AEX punten 8-8 waren het 32 AEX punten. Dus je zou zeggen dat is het dan. Wij blijven volharden in 4 GrandCycles in een Kitchin. En 8-8 is naar onze mening geen uitslag voor een Kitchin-bodem. 480 dagen is thans het gemiddelde van een GrandCycle met een deviatie van een kwartaal. Gemeten vanaf 24-6-2013 is dat 17-10-2014 + de deviatie is 572 dagen geeft 17-01-2015.Dan plakken we er nog een gehele Cycle achteraan.
Laten we ons voor de korte termijn focussen op de MidPrimaryLow. Wanneer de AEX maandag of dinsdag nog even fors herstelt liggen daar putkansen om net als de parabolen aan het begin van het jaar langs de rechterpoot verticaal te dalen.

Prognose week 37

De verticale stijging in deze fase van de Cycli tart alle logica en ontneemt je alle moed om nog een voorspelling te doen. Duidelijk is dat de Goldman discipelen vanuit hun roots gelijk acteren en bevestigt des te meer de prognose van vorige week. QE uit de VS wordt hier gekopieerd. Echter ook in de VS heeft het niet tot stimulering geleid omdat de M en de V in de formule MV=PT elkaar tegenwerken. (Klik op links voor grafieken)We zien een extreme stijging van de geldhoeveelheid maar tegelijk een sterke daling van de omloopsnelheid. Dus het linker deel van de formule blijft neutraal, dan gebeurt er rechts ook niets. Omdat geld zijn rendement volgt blijft het door de nihil rentestand ongebruikt liggen. Pas wanneer het rendement oplevert maakt men het vrij en gaan de M en de V elkaar versterken en groeien P en T (bbp). Maar voorlopig blijft de rente laag dus gaan we een zijwaartse economie beleven met een hoge speculatiedrift. Waarschijnlijk het Japan-scenario. Als daarbij de kosten van arbeid niet afnemen zal de werkdruk fors toenemen. Immers haal je geen rendement uit je product dan moet de arbeidsproductiviteit omhoog.
Voor de cycli geldt nu dat we klaarblijkelijk zijwaarts gaan. Maar weet u het nog juni 2013 en actueel juli 2014 Er leek geen Cycle bodem meer aan te komen. Maar plotseling kwam toch de aderlating. Dat geldt ook voor de Kitchin. Het lijkt alle schijn te hebben dat het een event wordt als gevolg van de geo-politieke spanningen. Iets dergelijks als 9/11.
Voorlopig is onze beredenering u.h.v. de trend een wensgedachte gebleken. Late toppen suggereerden dat eigenlijk al en eigenzinnigheid werd afgestraft. Net als in juni 2013 suggereerden de late toppen doorgaande kracht. Maar het gaat tegen de Kitchin trend in. In dat kader lijkt de veiligste Kitchin bodem te voorspellen 1 cycle = 7 maanden na 8-8.

Prognose week 36

Week 36 alweer en de AEX is weer terug op het niveau van begin dit jaar. Het lijkt erop dat de oligopolisten de zaak beheersen. H&S patronen worden bestreden. Dan ontstaan volgende vragen:
i) Wie zijn de oligopolisten? En is dat wel zo? Vervolgens
ii) Als er partijen zijn die de markten beheersen, dan gunnen ze zich een uitstapkans om vervolgens de indexen te laten afstorten.
ad i) Wie het zijn dan komen we in de sfeer van complottheorieen en wordt het anti-semitisch. Daar blijf ik buiten. Hiertoe het bekende filmpje over de ondervraging van Paulson.
ad ii) Daartoe een aantal grafieken van pre-crashes afgelopen decennia. 2007, 2000, 1997, 1986 en vervolgens hoe staat 2014 in dat rijtje.
In eerste instantie valt de interval van 7 jaren op. Gaat dat vervolgens verder? Dan moeten we doortellen en ontstaat het volgende 1994, 1987. 1980, 1973, 1966, 1959, 1952, 1945. Aan u de interpretatie. Vervolgens de vraag heeft men zich een uitstapkans gegund. 2007 en 2000 is dat duidelijk. De index wordt tot een haar na terug gebracht naar de top om vervolgens een langere tijd leeg te lopen. 1998 is dat moeilijk te constateren.28-10-1997 leek het niet te houden, maar het werd opgevangen. 1994 was een zeer matige Kitchin-bodem. 1987 was er gedurende 1986 een  distributiefase; 1980 was het einde van de Kwave zomer; 1973 overduidelijk; idem 1966; 1959 geheel niet; 1952 Korea-crisis. Helaas verder reiken mijn data niet.
De laatste rebound afgelopen weken, zou wel eens de uitstapkans kunnen zijn. AEX 415 zou maandag dan nog kunnen en dan plof onderuit naar de Minor-bodem. Maar dat zeiden we vorige week ook. Dus wat heeft u aan deze voorspelling. In ieder geval een stuk geschiedenis en zaken om over na te denken.

Prognose week 35

Het ijkpunt AEX 402 werd gebroken en er is zelfs een late top in de actuele Minor. Dat zou betekenen dat na een Minor-bodem komende week er wederom een felle opleving is. Maar dat wordt een dead-cat-bounce.
Krijgt de Kitchin appendix dan een verlenging ter grootte van een Cycle (7 mnd)? Dan zou er wederom een GrandCycle volgen van ca. 600 dagen. Dat kan natuurlijk? Maar...... in onze fractal lopen we aardig synchroon. Dat zou betekenen dat de bodem van deze Minor rond 390 zou moeten vallen aan het einde van de week met een uitloop naar maandag 1-9. De voorspelde september crash komt dan pas vanaf medio september. Vooraf moet er volgens de door ons gevolgde fractal nog een felle opleving zijn. (dead-cat-bounce) Dan keihard onderuit met - 50 AEX punten in 1 week. Wensgedachten?. Jawel, maar dit keer  krijgt u dus twee ijkmomenten: i daling Minor bodem; bij voorkeur sluiting gap. Zo niet dan was het een exhaustion gap welke het einde van een belangrijke daling markeert en dus meer zekerheid geeft voor een Cycle bodem gelijk aan juni/juli 2013.
Maar na onze mening kan het geen GrandCycle bodem zijn. We tellen nl. steeds 4 GrandCycles in een Kitchin.
ii een felle opleving na aanstaande Minor bodem.

Overeenkomstig de Goldfractal is een geopolitiek event de meest logische oorzaak voor een stijging van goud. Immers goud moet nog een felle stijging maken overeenkomstig de fractal daar. Het edel metaal maakt zich op voor hoogstwaarschijnlijk een  EWP golf 5 blow-off. Er staat nu een inverse H&S in de weekgrafiek, welke een koersdoel heeft van ca. 1.600.


Prognose week 34

Het wordt nu erop of eronder voor ons scenario. De Q15 grafiek lijkt een fractal van de daggrafiek.
Dat betekent dat er in het eerste deel van de week een opleving zou kunnen zijn naar AEX 400 of zelfs 402. Maar voor ons scenario mag de AEX daar niet boven(ijkpunt. Daarna zou de daling naar de Kitchin-bodem moeten starten. Deze zou theoretisch de 2 vorigen moeten breken op resp. AEX 217(2003) en 195(2009).
Dan start de 2e helft van de dubbele ZigZag.

Let op! het is onze fantasie,wellicht wordt het werkelijkheid. Zo was onze fantasie in week 12 een vergelijk met het ontstaan van WW1. Die fantasie lijkt een bredere basis te krijgen. In ieder geval zijn er vele kruidvaten. Wie steekt de lont aan?

Prognose week 33

Een kleine rechthoek in de koersgrafiek en een gap j.l. vrijdag. Dan krijgt u onze wensgedachte.
Die wensgedachte is een AEX per sept. expiratie rond AEX 300.
Komende week rebound. Voor het geschetste scenario mag de AEX niet meer boven 402 komen.

Prognose week 32

De toon is gezet, en onzekerheden nemen toe. Enerzijds de vele brandhaarden anderzijds de toenemende bedrijvigheid zoals uit de cijfers blijkt benodigd geen stimulering meer. PMI cijfers blijven hoog. Een waarde onder de 50 was in het verleden het kenmerk voor een naderende Kitchin-bodem. We blijven het daarom zeggen het zal moeten komen van een event waarbij iedereen door de draaideur naar buiten wil. Waarschijnlijk een geopolitiek event. De tijd is er rijp voor.
De vlag als halfmast patroon werd een rechthoek waaruit de AEX is uitgebroken. In de weekgrafiek staat er een volle candle. Laten we de exhorbitante stijging van ASML uit de index-berekening dan had de AEX 392 aangetikt, hetgeen ons koersdoel was.
De Ultimate Oscillator in de weekgrafiek laat bodemwaarden zien. Alleen de koersgrafiek laat nog geen uitslagen zien die bij een dergelijke LowestLow in de U.Osci horen. Aannemelijk is dat de koersbodem volgt na positieve divergentie in de U Osci. Positieve divergentie in 2008 was 128 dagen; in 2011 49 dagen.
Aangezien we alleen nog ruimte hebben voor een appendix in de GrandCycle lijkt het ons dat de appendix slechts de lengte krijgt van een Primary. Dat betekent dat september een absolute crashmaand wordt van -100 AEX punten. Ijkpunt daartoe is wederom de vorming van een rechthoek of terug keren in de bestaande rechthoek de komende week.

Prognose week 31

Vorige week was de laatste zin "bij voorkeur zien we nog een volle dalende candle voor komende week om met zekerheid met de finishvlag te wuiven." De volle candle omlaag kwam er, maar pas na een stijging terugkerend in de vlag als voortzettingspatroon.
De daling is uitgebleven en kijken we naar de Ultimate Oscillator dan zien we daar het beeld van een turnaround. Aannemelijk is dat de Primary en Cycle bodem is gevallen na een extreem late top. U weet het, dat  betekent doorgaande kracht.
De weekgrafiek zegt ons het tegenovergestelde. Daar zien we 2 sprieten die vertwijfeling aangeven. Inmiddels daalt de Ultimate Oscillator richting LowestLow in de reeks. Aannemelijk is dat het dalende patroon in de weekgrafiek nog niet is beeindigd. Maar gezien de verticale daling van de U. Osci de afgelopen 2 weken, is een correctie opwaarts te verwachten.
In ieder geval wordt de zekerheid van een appendix aan deze Kitchin steeds groter. Wanneer we de appendix de lengte van een Primary geven dan zou de Kitchin bodem er over circa 3 maanden staan. De GrandCycle heeft dan een duur van 480 wat accepetabel is in de reeks. Ijkpunt hiervoor is een duidelijke daling onder AEX 400 komende week welke een volle neerwaartse candle geeft in de weekgrafiek.
Gebeurt dit niet dan is een stijging tot medio augustus mogelijk, waarna we de horizon moeten verleggen.

Prognose week 30

De weekprognose van vorige week kreeg een bijzonder bittere uitkomst. Het leed bij vele gezinnen legt diepe wonden die door geld niet goed te maken zijn. Seniorschap ontwikkelt zich met steeds meer waardering voor het leven en begrip voor het leed wat vele gezinnen is aangedaan. Hierbij mijn oprechte medeleven.

Uit vorige week leren we dat we langzaam in het tijdperk van de geopolitieke crisis treden. De financiele crisis lijkt door de meerderheid als bezworen beschouwd. De maatregelen welke zijn genomen worden door de marktpartijen als voldoende gezien en langzaam ontstaat weer wat euforie in verschillende sectoren. Alleen de schuld is draaglijker gemaakt en de problemen zijn grotendeels afgewenteld op de burgers. Maar alleen schuldsanering kan de crisis oplossen. Overigens zijn wij ervan overtuigd dat achter de schermen bij het IMF aan een reset van het geldstelsel wordt gewerkt. Een ontwikkeling is duidelijk geworden de afgelopen eeuw. We verwijderen steeds meer van de tastbaarheid van het geld. Dat betekent ook dat bij een reset de koppeling met goud niet mag worden verwacht. Hoogstwaarschijnlijk zullen de SDR's een sleutelrol gaan spelen. Maar tot die tijd zal het goud als waardeanker in de beleggingsfantasie blijven en een blow-off doormaken. Zoals dat kenmerkend is voor een beleggingsperiode en bijbehorende speculatiedrift. Zo heeft het onroerend goed in Duitsland jarenlang geen stijging gekend. Maar gevoed door de vrees dat hyperinflatie van de WeimarRepubliek kan terugkeren geeft, dat vele Duitsers hun geld in stenen stoppen. Verwacht daar nog een OG blow-off. 
Terug naar de cyclische analyse. De vraag is nu: zijn de Minor, Primary en (Grand)Cycle gefinishd.
Je zou aan de hand van het vlagpatroon veronderstellen dat er nog een dalingskans is naar AEX 392 met als resultaat positieve divergentie in de Ultimate Oscillator. Dat zou betekenen dat de crisis rond vlucht MH17 zich zou verdiepen komende week door opgelegde sancties over en weer. Ook de spriet in de weekgrafiek geeft nog vertwijfeling aan. Dus bij voorkeur zien we nog een volle dalende candle voor komende week om met zekerheid met de finishvlag te wuiven.

Prognose week 29

Afgelopen week werd op het laatste moment de cyclische analyse bevestigd. Echter het wordt er niet makkelijker op. We hebben een aantal analyse punten:
1 Maximale lengten Primary en Cycle zijn bereikt, Ultimate Oscillator maakt een LowestLow in de reeks.
2 Een late top in de cyclus geeft doorgaande kracht,
3 D
e daling van de top naar de bodem donderdag j.l. was slechts 6 dagen. De kortste gemeten Cycle finishes in deze Kitchin waren
   12 dagen ( dec. 2013) en 27 (juni 2013). Deze laatste finish was tevens een GrandCycle bodem.
4 Gaussiaans is 2 Cycles in een GrandCycle. Een enkele 3 zoals de vorige. Dit is thans de tweede Cycle.
5 Appendices cq verlengingen veroorzaakten 2 maal een verlenging, maar steeds op de bodem van de Kitchin. Thans is er sprake van een top.

Van de bovenstaande analyse punten moeten we chocola maken. Achtereenvolgend zijn er 2 Cycles met een zeer korte finish, terwijl de Kitchin finish toch langzaam zijn stempel moet gaan drukken en de ondergeschikte cycli moet gaan overmannen. Een finish van slechts 6 dagen lijkt ons niet realistisch. Dat pleit voor een opleving naar het vorige uitbraakpunt 408-410, waarna de AEX wederom 20 punten afstort. ( ABC correctie)

Wat volgens punt 2 kan gebeuren is een razendsnelle opluchtingsrally die een extreem vroege top maakt en vervolgens een daling met de lengte van 1 korte Primary, dus 3 maanden, als appendix.
Tegelijk zou dan overeenkomstig de gesignaleerde appendices daarin de bodem van de Kitchin moeten vallen. Nou dan weet u het wel.
Dus ijkpunt voor komende 2 weken is een dead cat bounce met een extreme kracht, welke de AEX terugbrengt naar 420 of zelfs overtreft. Gebeurt dit dan lijken OTM puts op september kansrijk. Oktober heeft de naam, maar september maakt extreme dalingen waar.
Maakt de AEX slechts een zwakke terugtest naar het vorige uitbraakpunt 408-410 dan was deze Primary en/of Cycle nog niet gefinished en staat de AEX volgende week vrijdag tussen AEX 390-400, met positieve divergentie in de Ultimate Oscillator.

Prognose week 28

De AEX is in maand 65 van de Kitchin  en maakt een hogere top. De PMI in de VS staat op recordhoogte.
Trends uit het verleden worden verpulverd. Als het gaat om de PMI cijfers zien we dat deze bij een Kitchin bodem een duidelijke reeks onder de 50 heeft. In deze Kitchin gebeurde dat gedurende 1 maand in november 2011. We hebben de bodem van 2011 al eens eerder geanalyseerd voor een mogelijke Kitchin bodem na de extreem lange van 2003- 2009. Maar niets voldoet daaraan. Dus borduren we voort op de trend. U ziet dat de Pimary geheel aan het einde van zijn trend is. De Minor kan nog 10 dagen en tenslotte de Cycle heeft  wat meer ruimte. 12-15 juli is een major turning point in de Bradley grafiek. De verwachting is een high.
We kunnen niets doen dan afwachten op het gelijk van jarenlange vastlegging van de trend.
 
U kent onze drogredenatie voor goud. Vanuit de fractal analyse waar de correctiegolven 2 en 4 gelijk lijken te zijn; zou een golf 5 moeten volgen. Vervolgens de stelling name dat Goud daalt op deflatie maar stijgt op inflatie en of geopolitieke events. Dan volgt daar uit dat er (hyper)inflatie ontstaat vanuit bankruns zoals uitgelegd in de maandgrafiek of een escalatie van de War on Terror.
Volgens de fractal analyse zou het goud nu aan een niet te stuiten opmars zijn begonnen. Hopelijk geeft ons dat dan een succes ervaring in de voorspellingen. Want wat betreft de AEX prognoses is ook ons alle moed uit de schoenen geschoven. Nu nog long gaan na 65 maanden Kitchin cyclus is slecht risico management. Hoewel een terugkerend verschijnsel is dat PHI veelal in de zomerdag zijn low vindt en in dec. zijn high. Die trend lijkt dit jaar ook op te gaan. Dus wellicht is daar nog een long speculatie te maken. 

Prognose week 27

OK de AEX is aan zijn correctie begonnen om zeer binnenkort de Primary en Cycle bodem neer te zetten. Overeenkomstig de trend zou dit tevens de GrandCycle bodem moeten zijn. Immers we tellen steeds 2 Cycle's in een GrandCycle m.u.v. de vorige welke een verlenging kreeg. Dat schrijven me dan maar toe aan QE.
 Lang hebben we getwijfeld, maar de Ultimate Oscillator laat na 640 dagen een duidelijke LowestLow zien.
We kunnen ons niet voorstellen dat er nu nog een Cycle volgt. Kijken we dan naar de max. lengte van de Primary en Cycle. Dan kan er max een maand bij. Weet u het nog juli/aug 2011 in 18 dagen 70 AEX punten onderuit. Het kan zo maar gebeuren de komende 14 dagen, maar dan wel door een event.

Prognose week 26

Zoals u ziet in de weekgrafiek hebben we de GrandCycle verlengd overeenkomstig de uitslag van de Ultimate Oscillator. We hebben nog eens naar de 2 Kitchins 80-84 en 84-87 bekeken. Iedere Kitchin netjes verdeeld in 4 GrandCycles gemeten m.b.v. de Ultimate Oscillator. In de U.Osci zie je voor de crash van 1987 een higher high geheel aan het einde. Iets wat ons ook nu stoort. Veelal vormt de U.Osci negatieve divergentie en werkt naar een lowestLow of positive divergentie bij de vorming van de (Grand)Cycle bodem.
In de actuele daggrafiek zien we sprieten als candles en er is een kleine gap tussen 406-407. De Primary heeft niet veel ruimte meer, maar gaan we in het patroon van een maands Minor door, dan zou medio juli er een belangrijke bodem zijn.

Prognose week 25

Er was een regelmaat van Minutes waardoor het aannemelijk was dat  j.l. maandag de AEX een daling zou inzetten naar 405, maar de koers blijft bovenin hangen met sprietige candles die je vertellen ik wil niet omlaag.
Dat alles in een week waarin de technisch analisten een draai om de oren kregen van een promovendus. Wanneer we de laatste jaren de technische analyse ter hand nemen, dan heeft hij nog gelijk ook. Maar dat komt omdat de technisch analist geen kennisvoorsprong meer heeft. TA programma's zijn zo ingeburgerd en er wordt op de signalen gehandeld. Het is me juist het laatste jaar opgevallen dat zodra  er een H&S patroon ontstaat al is het al in 15 min. grafiek, partijen dit pareren en het H&S patroon zo snel mogelijk om zeep helpen, omdat hun posities een ander belang nastreven. Om met Porter5 in huis te vallen is de macht van de aanbieders en toetredingsdrempel tot de markt zo hoog dat er een oligopolistische situatie is ontstaan. 
Een investering in ASML rond de Cycle bodem 4-6-2012 had een beter rendement gegeven dan het zenuwachtige handelen in opties. Dus Gaussiaans beleggen volgens AEXcel is zo gek nog niet. Hypocriet zegt u, want vanaf  juni 2012 was er na 3 jaar bij ons al een routeplanning naar de Kitchin-bodem. En in week 19-2013 lieten we nog een crashende fractal in ASML zien. Jazeker geheel waar!

Ter zake: Een bevestiging voor hogere koersen komt er van de Ultimate Oscillator welke een nipt hogere top eruit perst. Dus niks geen negatieve divergentie. In de situatie dat het concept je in de steek laat, ga je op zoek naar aanpalende analyses. Bradley hadden we al lang niet meer bekeken. Laat daar nu een major turning point staan op 15-7. Dus laat de markt dan maar uitrazen en zelfs de bovenkant van het trendkanaal in de maandgrafiek bereiken, om vervolgens door een event de afgrond in te duiken. Hebt u ook niet het gevoel dat overal van die kleine brandhaarden zijn. Oekraine, Irak ISIS, nog altijd Syrie,Nigeria Boko Haram. Wellicht dat de War on Terror weer aangewakkerd wordt en de VS betrokken maakt. Dan krijg je een deja vu met 9/11/01 dinsdag 15:50 NL tijd. Ik kwam net thuis van een boodschap en keek naar RTL 7 en geloofde mijn ogen niet. Je wist dat de Cycle zou eindigen in september met zo'n mooi evenwichtige cyclusverdeling. Dus dat was bingo.
Toen nog met Supercharts en de zelf gesleutelde Cycle indicator en dat alles op windows 98. Thans oogt het plaatje geheel anders top naar top wordt overschreden aan het einde van de Cycle. Er is nog een houvast uit de theorie; dat is het principe van proportionaliteit. Een reactie op een voorgaande koersstijging staat qua omvang meestal in verhouding tot die stijging. Nou dan weet je het wel. Een VIX zo extreem laag( lees euforisch) kan het extreme tegengestelde oproepen. U weet het resultaat van een overdosis bij een Junk !
We onthouden ons even van tussentijdse Minute of Minor voorspellingen. Maar op iedere stijging wat puts in slaan geeft volgens de normale verdeling een 68 % kans op winst in de periode 22-6 tot 25-8. (zie AEXcel)

Prognose week 24

Bijna alle maatregelen trok de ECB donderdag j.l. uit de kast. De rente werd verlaagd naar 0,15 % en banken leggen er vanaf 11 juni geld op toe als zij geld bij de ECB stallen. Daarbij komt een leenprogramma van circa 400 mrd. gericht op de private sector. Er wordt een programma voorbereid met MKB-leningen als onderpand. Als blijkt dat banken daar niet aan voldoen moeten ze het geld terug betalen. De vorige keer werd de kredietruimte gebruikt om staatsobligaties uit eigen land op te kopen. De daarop dalende rente kwam ten gunste van de overheden, maar stimuleerde niet de kredietverlening aan bedrijven en particulieren.
Er blijft nog één ding overeind wat tegenwerkt aan de stimulering en dat zijn de hogere kapitaaleisen, waardoor banken streven naar balansverkorting en dus krimp van de kredietverlening. Van Lanschot is daar het extreme voorbeeld van. Geloof maar dat DNB van Lanschot aan het infuus heeft. De solvabiliteit moet omhoog, waarop van Lanschot vorig jaar aankondigde te stoppen met zakelijke kredietverlening.
Wat betekent dat alles voor de beurzen. In ieder geval was er euforie donderdag en zagen we een Draghi Spike die vrijdag doorzette.
We hebben in de daggrafiek ingezoomd op de details. Herkenbaar zijn dan Minutes met late toppen. Regel V uit de empirische theorie geeft daarop aan dat de koersen nog even zullen stijgen. Ook de late toppen bevestigen de doorgaande krachten.
Aannemelijk nu is is dat een correctie een geopolitiek event wordt. Immers in dat deel van de crisis zijn we in het voorportaal beland na een aantal voorbodes.  Dat goud dan een vluchthaven wordt en nog een EWP 5e golf geeft in de vorm van een spike is aannemelijk. Dit volgt uit een omkeerredenatie dat goud op deflatie niet zal stijgen.Toegegeven dat bovenstaande redenatie kenmerken van een drogredenatie in zich heeft(onjuiste oorzaak-gevolg-relatie) Voor een Elliott Zweef 5e golf hebben we vorige week een ijking gegeven. EWP 4 mag niet in EWP I geraken en bij voorkeur niet onder 1.240.
Het gevaar van een crash komt ook tot uitdrukking in de VEAX en VIX, deze staan op een dieptepunt.
Velen voelen zich voldoende veilig in aandelen en er is geen enkele beweging. Juist dan hoeft er maar iets te gebeuren en men vertrapt elkaar in blinde paniek bij de uitgang. Maar u zegt, en terecht, vanaf ultimo 2012 wachten we al op de correctie en voor wie wacht geldt dat vele kansen voorbij zijn gegaan. In individuele aandelen zeker. Het zegt maar weer eens dat elke analysevorm zijn keerzijde heeft. Aannemelijk was dat na de lange Kitchin 2003-2008/2009 er een korte zou volgen. Daar hebben we ons op gefocust en werd een kokervisie. De monetaire verruiming heeft alles verlengd. Nu Europa nog eens na komt en wellicht zal de Amerikaanse optie hier ook nog volgen als de krimp zich doorzet, dan kan het weer een lange Kitchin worden, Een crash wordt echter steeds zekerder. Een crash wordt veelal beslecht in een kwartaal. Deze Kitchin zou in het vervolg van de anderen lager moeten gaan dan AEX 195. Dus OTM putten steeds een kwartaal verder rollen bieden met een minimale gokpremie kansen.

Prognose week 23

Tjonge wat wordt de gaussiaanse methode op de proef gesteld. In AEXcel hebben we waarschijnlijkheidsdata voor Primary, Cycle en GrandCycle opgeschoven. Maar het wordt allemaal onlogisch. Immers voor een forse uitslag hebben we nog 6 weken. Dan zou het volgende week echt moeten starten. Wellicht nog AEX 411 aantikken.
Het zal zeker een event moeten gaan worden. Hoogstwaarschijnlijk een geo politiek event. De goudfractal werd vorige week zwaar op de proef gesteld. We hebben een nieuwe bottom-line ingesteld (1.240-1.250). Daaronder kan het geheel naar de prullenbak met wensgedachten. Goud liet een veer door de gememoreerde krimp(deflatie) en de terugtrekking van de Russische troepen uit de Oekraine.
Meer hebben we niet te melden. Het wordt of een zwarte zwaan crash, of opnieuw de cycli onder de loep leggen.
Andere inzichten zijn altijd welkom.

Prognose week 22

Op basis van de turnaround in de Ultimate Oscillator hebben we per 16-5 j.l. de PrimaryMidlow geplaatst na een Minor van 31 en 32 dagen, maar het tart elke logica. De AEX is in de 2e helft van de Cycle, waarbij we in de eerste helft grote fluctuaties zagen, waarop je een duidelijke bodem kon traceren. Maar in de verbredende formatie welke zich nu vormt is het niet logisch een bodem te markeren. Een val uit de verbredende formatie zou een duidelijke bodem geven. Moeten we daar nog op wachten? Is deze binnenkort? Wie het weet mag het zeggen. In het boek de Zwarte Zwaan van Nassin Nicholas Taleb wordt de impact van het hoogst onwaarschijnlijke beschreven. Bepaalde gebeurtenissen zullen zich nauwelijks of nooit voordoen, maar als het dan wel gebeurt is de impact enorm.
Het lijkt erop dat de zich verbredende formatie nog even door moet zetten als zwanenhals om vervolgens af te storten in het putje. Zie het EWP scenario van mijn collega. Helaas is dit tevens zijn zwanenzang. Na deze maand vervalt zijn bijdrage.
 
Prognose week 21

Het leek eenvoudig vorige week. Wanneer de PrimaryMidlow tot het laatste wacht voor een correctie, is een short positie voorspellen niet moeilijk meer. Maar toegegeven eraan voorafgaand zijn er 2 dalingen binnen de vlag, waarop we shorts innamen welke op niets uitliepen. De vorige dalingen waren respectievelijk 7 en 8 indexpunten. Afgelopen vrijdag waren het 7 indexpunten vanaf de top. Dat lijkt dan niet op de gewenste correctie voor een PrimaryMidLow. Immers de vlag is een halfmastpatroon. De daling vanaf de top naar de start van de vlag was 17 indexpunten. Dus om te komen tot een PrimaryMidlow lijkt een bodem op AEX 405-17=AEX 388 aannemelijk.
Maar alle logica van de cyclische theorie wordt getart. Want maandag is dag 35 in de Minor en 66 in de PrimaryMidlow. Zeker met een positief slot in de VS vrijdag lijkt het niet logisch dat we maandag lager gaan, tenzij een event ons helpt. 
Maar een ding is zeker de Kitchin moet wel eindigen in een crash, maar daaraan voorafgaand kan er nog een opwaartse spike zijn zoals in 1987, mocht dat gebeuren dan is het opbouwen van shortposities op december wanneer de Kitchin 70 maanden is een aan zekerheid grenzende speculatie. In de vorige Kitchin had de AEX al vanaf de zomer 2007 een dalende lijn ingezet. In deze Kitchin zijn het steeds plotselinge dalingen geweest welke ons de voorspelling gaf groot, groter grootst. De vorige waren steeds het gevolg van een optredend wantrouwen in de euro. Wellicht dat de opkomst voor de verkiezing van het Europarlement a.s. woensdag zo dramatisch slecht is, dat het wantrouwen opnieuw toeslaat.
U heeft inmiddels gezien dat we gelijkvormigheid zien in correctie 2 en 4 van de opwaartse 5 golven beweging in Goud. Zie naastgelegen grafiek. Mocht het een wensgedachte zijn, niets menselijks is ons vreemd; dan horen wij graag uw tegenargumenten.

Prognose week 20

Hoe vinden we onze weg in deze markt welke veel verschillende signalen afgeeft. Er is een duidelijke vlag zichtbaar, maar tegelijk maakte de AEX een late top op 403 in de Minor.
Kijken we naar de DJIA en S&P dan vinden we daar late toppen in de Kitchin. De DJIA maakt zelfs een drievoudige top, waarvan we weten dat deze veelal opwaarts uitbreekt.
VIX zowel S&P 500 als AEX liggen gedurende een jaar plat op de buik.
Kennelijk maakt niemand zich nog zorgen, de markt lijkt beinvloedbaar. Natuurlijk de rente is bijna nul, dus wanneer het daalt  financieer je een mandje aandelen om de zaak op te krikken. De Margin-debts blijven onverminderd hoog. Deze markt lijkt alleen te dalen door een event.
Voor komende week lijkt ons een dalende week te worden, gezien de op hande zijnde PrimaryMidLow en Minor welke maandag na 28 dagen toch een daling zou moeten geven.

Prognose week 16

Wanneer je je bedient van een eenvoudig concept als de cyclische analyse waarbinnen enkele empirische uitkomsten kunnen leiden tot aannames en kokervisie, dan moet je kritisch blijven op het contraire.
Zo ook nu. De aanname dat de Kitchin-cyclus de repeterende overtreffende cyclus is en het feit dat deze nu een lengte heeft van het gemiddelde + de deviatie, overtuigd je van de wetenschap dat deze binnenkort gaat finishen. Terwijl juist langzaam de economie uit zijn dal lijkt te klimmen. Dan moet je je afvragen is de Kitchin al gebodemd? Dat zou dan de correctie in 2011 kunnen zijn. Dat waren 30 maanden na de Kitchin bodem van maart 2009. In de reeks tellen we de kortste op 32 maanden direct aan het begin van deze Kwave a.g.v. de Korea-crisis; dat was een duidelijk event.
In 2011 corrigeerde de DJIA met 15% de AEX 27%. Dat zijn waarden in een opgaande beweging maar naar onze mening niet in een Kwave winter. Nee alles lijkt erop dat door een event er een plotselinge collaps gaat komen, die iedereen weer met beide benen op de grond zet. Waar gaat de Kitchin vallen? Dat moeten we afleiden uit de Grand Cycle reeks. Wat kan daar nog afwijkend zijn op de eerder gestelde reeks. In de reeks past nov. 2012 wel in de gemiddelde lengte, maar niet in de uitslag van de Ultimate Oscillator. In de weekgrafiek lijkt juni 2012 na 255 dagen veel meer een bodem te markeren. Sterk afwijkend dan!
De volgende GrandCycle overeenkomstig de uitslag in de Ultimate Oscillator is vervolgens juni 2013 na 385 dagen. Tel je daar de gemiddelde lengte van de GrandCycle zijnde 440 dan kom je uit op 7-9-2014. De standaardafwijking van de GrandCycle is een kwartaal.-/- de deviatie is dan juni +/+ de deviatie is december. OTM puts december zouden dan de minst risicovolle speculatie zijn. Vanuit de eerdere benadering komt er juni uit als Kitchin bodem. Dan zou de crash nu zijn aangevangen in een niet aflatende daling startend met een breakaway gap j.l.vrijdag.
Laten we dat voor komende week als ijkpunt nemen. Maandag is dan dag 31 in de Minor is er daarna geen turnaround  om het koersgat te dichten dan lijkt de niet aflatende daling naar de Kitchin-bodem gestart.
Wij zijn er even tussenuit naar het dak van de wereld. eerst pas medio mei is de volgende prognose.

Prognose week 15

We hebben afgelopen week de Primary-bodem neergezet na 88 dagen. De late top in de Minor doet vermoeden dat we na een correctie komende week weer hoger gaan. Maar onze GrandCycle dan? We hebben deze overtreffende Cyclus ingeschaald op 575 dagen. Dat is de laatste GrandCycle in de reeks welke de bodem moet aangeven van de Kitchin. Daarbinnen hebben we nog slechts ruim 2 maanden te gaan. Dat na deze Minor er dan nog een hogere volgt is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer er geen hogere top wordt uitgeperst. Staat de top van deze Cycle er nog altijd na 30 dagen. EWP veronderstelt een 3e golf neerwaarts, die is met een fors lagere Dow vrijdag ingezet lijkt ons.

Prognose week 14

De laatste zin van de vorige prognose werd geheel teniet gedaan vorige week. Het heeft er alle schijn van dat de Primary-bodem na 88 dagen d.d. 14-3 is gevallen. Maar er is geen lowest-low in de reeks!!
De EWP-grafiek is duidelijker met zijn telling en veronderstelt een krachtige 3e golf neerwaarts welke komende week kan aanvangen.
De margin-debts van februari zijn gepubliceerd en deze zijn weer gestegen. QE heeft goedkoop geld gecreeerd, waarmee de stijgingen op de beurzen voor een deel zijn gefinancierd. Dit blijft als een zwaard van Damocles boven de markt hangen. Bij deze hoge financiering heeft de markt er baat bij dat de koersen stijgen. Nu QE wordt getemperd wordt de financiering steeds moeilijker. Een plotseling optredende daling geeft dekkingstekorten welke aangezuiverd moeten worden. Dat zal thans door de de tempering van QE moeten gebeuren door verkoop van aandelen. Wordt daarbij de dollar duurder dan zal men sneller geneigd zijn de dollar-schulden terug te brengen. Treedt dit beiden op dan kan het bekende domino-effect zijn beslag krijgen.

 
Prognose week 13

Na het koersgat op vrijdag kwam er inderdaad een herstel. Dit herstel lijkt toch de stijgende fase van een nieuwe Minor. De beweging is weer krachtig en roept zelfs de vraag op of de Primary al is gebodemd na 88 dagen.
Kijk ik naar ons meetinstrument de UOsci dan was er 14-3 geen lowestLow in de reeks. Dus aannemelijk is dat er nog een daling in de koersgrafiek volgt die de LowestLow in d UOsci geeft. De periode 18-4 t/m 13-5 2011 roept eenzelfde beeld op. Met de laatse candle die als magere spriet de twijfel laat zien tussen de kopers en verkopers zou je toch denken dat de opwaartse fase van de Minor voorbij is en dat het zuur in de benen komt van de klimmers nu de finish van de Primary nadert. Nogmaals de UOsci geeft ons een vertrouwen in een nog te vormen LowestLow als Primary bodem. 

Prognose week 12

De aandacht voor de 100 jarige herdenking dit jaar van WW1 en de annexatie van de Krim heeft wel een associatie. Weliswaar was destijds de aanslag in Sarajewo op de troonopvolger van de Donau-dynastie Frans Joseph en zijn vrouw de lont in het kruidvat voor WW1. Maar dat was weer het gevolg van de annexatie van Bosnië Herzegovina door de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, waardoor in Servië grote beroering ontstond.
Tja dan komende week nog een aanslag in Den Haag als lont in het kruidvat.......
, maar gelukkig Poetin komt niet, dus wordt daarmee de fantasie voor WW3 beeindigd.

OK u komt hier niet voor onze fatasieen maar voor de cyclische analyse. Het lijkt alsof we op de goede weg zitten. De GrandCycle krijgt een verlenging. Met de analyse < de laatste zal de eerste zijn> is aannemelijk dat de volgende Kitchin weer van lange duur is. Waarschijnlijk zal daar de reset van het geldstelsel plaatsvinden en tegelijk de impuls zijn voor de nieuwe groene Kondratieff V  die een duurzame samenleving nastreeft na een mislukte samenleving welke op groei was gebaseerd. Gesteund door de informatie-technologie welke alles meetbaar maakt kan elke verspilling worden uitgebannen.

Veelal is het tijdpad van een crash zo'n 3 maanden; t/m juni is dat passend. We hebben dan diverse voorbeelden. Aannemelijk is dat de 2011-crash een fractal is, maar de crashes van 1987, 2001-2003 en 2008 kunnen ook een beeld schetsen wat komen gaat. Laten we dan het traject volgen van de 2011-crash in een verkorte vorm.
Aannemelijk is dat na het koersgat van donderdag op vrijdag de AEX a.s. maandag een herstel geeft op dag 16 in de Minor. Met 13 dagen j.l. vrijdag lijkt ons de Minor nog niet volledig. Aannemelijk is dan dat op of voor de expiratie de AEX nog lager gaat en positieve divergentie laat zien in de Ultimate Oscillator. Wellicht na wat dreigende retoriek richting Rusland.

Prognose week 11

Vorige week was een desastreuze prognose. De Krim bezetting had meer impact dan verwacht. Hoewel, aan het einde van de week was alle vrees uit de lucht.
Wat mij opvalt is dat de meerderheid waarschuwt voor deflatie, zelfs de topvrouw van het IMF. Moeten we dan juist niet contrair gaan. Greenspan en Bernanke waren zich ervan bewust dat de deflatoire crisis van de jaren 30  bezworen moest worden met een ruimhartige geldcreatie. Dat kan de markt niet ongestraft aan zich voorbij laten gaan.
Door tegelijk hogere solvabiliteitseisen aan de banken op te leggen werd het doel, de kredietverlening van de banken te stimuleren, om zeep geholpen. Met als gevolg dat de geldcreatie als excessieve reserves op de bankbalans bleef prijken als slapende hyperinflatie. Wat nu wanneer het huidige schuldpapier en masse niet meer wordt vertrouwd en men naar bezit terug grijpt. Massaal vinden bankruns plaats om voor het geld goederen en goud te kopen. Noodzakelijkerwijs zullen de banken de excessieve reserves liquide moeten maken om aan de geldvraag te kunnen voldoen. De excessieve reserves als vordering op de CB worden opgevraagd. De geldcreatie wordt dan tastbaar. De omloopsnelheid stijgt exponentioneel. De verkeersvergelijking van Fisher (MV=PT) zegt ons vervolgens dat de prijzen hyperbolisch stijgen, immers T(BBP) is krimpend.

Weet u nog dat we een jaar geleden groot, groter grootst hadden en dat het geheel teniet werd gedaan door QE.
Bij het ontstaan van de grote daling in het voorjaar van 2010 en de grotere daling in de zomer van 2011 was er een vertrouwens crisis in de Euro. Welnu, kijkt u eens in de weekgrafiek naar  de geel omcirkelde patronen.
Wij zien daar fractale gelijkvormigheid in. Ook de beweging erna lijken in verhouding met elkaar te staan. Wensgedachten vult dan al snel eenzelfde eindcrash in als 2011 in een hogere dimensie. Deze brengt ons dan naar de Kitchin-bodem dit jaar op AEX 168!!. Is de daling dan wellicht het gevolg van een geo-politieke crisis in Europa?
Kijken we naar de dag grafiek dan zien we daar een verwijdend patroon omlaag gericht welke zich als fractal lijkt te herhalen. Ook de getekende parabolen tonen in het klein eenzelfde patroon. Steeds is er een V-top te herkennen in de geel omcirkelde koersgebieden. Zou de correctie en herstel in februari dan een V markeren van een hogere orde? Wensgedachte, fantasie of werkelijkheid we gaan het beleven dit jaar.
  

Prognose week 10

De fractal welke we wilden ijken bleek een wensgedachte, maar een Minor-bodem richting AEX 392 werd werkelijkheid. Helaas werd de Minor-bodem AEX 395. Een late top betekent doorgaande kracht. Kijken we naar de Q15 grafiek dan zien we gedurende 14 dagen of top-vorming of een accumulatiefase. Voor een keuze  moeten we te rade gaan bij de resterende tijd in de opvolgende hogere cyclus: de Primary. Maandag is de AEX op dag 77 aanbeland met een gemiddelde lengte van 98 + eventueel deviatie van 13. Het is dus aannemelijk dat in de per 27-2 gestarte Minor de top en bodem van deze Primary wordt gevormd. Met een late top in de vorige Minor is het aannemelijk dat op het adagium "the greater the base the bigger the move"; de AEX een kleine upcrash maakt waarop iedereen euforisch wordt. Kijken we naar de VIX in de S&P dan is daar de euforie nog ver te zoeken. Dat hebben we juist nodig om bij een trigger uit het Oosten (zo denken wij) de margin-calls op gang te krijgen voor het roll-over effect  bij de actuele  extreme margin-debts. Andere vorm andere dimensie dan de 1987-crash toen er een roll-over effect was door de stop-loss limieten.
Overigens zal de VIX nog meer euforie moeten tonen voor dat we kunnen spreken van een top. Het lijkt erop dat zelfs na de Primary bodem er een stijging in zit tot mei/juni en dat de AEX nog hoger gaat. Hiertoe hebben we een maandgrafiek van stal gehaald, welke de Kondratieff-correctie als een ABCDE correctie laat zien, met daarin een WolfeWave. De onwaarschijnlijkheid van deze grafiek is dat er geen reset van ons geldstelsel in zit.
In ieder geval toont deze beweging ook een collapse aan naar deep-down-under.Prognose week 09

Plotseling was er donderdag een daling die vrijdag teniet werd gedaan. De correctie lijkt ons te weinig voor een Minor-bodem. Maandag is dag 20 het is aannemelijk dat de AEX een diepere knieval maakt richting AEX 392. De late top in de Minor betekent doorgaande kracht, waarop het aannemelijk is dat de AEX hoger gaat.
Echter de EWP-analyse geeft een andere richting aan na de ii opwaartse correctie. We hebben een fractal in beeld die we komende week willen ijken. Het patroon hebben we als verlenging in de daggrafiek geplaatst, maar nogmaals gezien de late top in de Minor lijkt het een wensgedachte.  

De GrandCycle is aanbeland op de gemiddelde lengte + de deviatie en toont net als in de Kitchin 2003-2007 een extreem uithoudingsvermogen. De tijd dringt. Het wordt daarbij steeds aannemelijker dat er een collaps komt door een trigger die bij de actuele extreme margin-debts vervolgens margin-calls veroorzaken welke een roll-over liquiderend effect geven.

En dan nog dit....
Grafiek van het gemiddeld aantal zonnevlekken in een maand. Wordt het ook kouder op de beurs?

Prognose week 08

Het 0,618 retracement heeft de AEX overschreden en de afgelopen 2 dagen zagen we in de Q15 grafiek een accumulatiefase. Aannemelijk is dat de AEX maandag  de 400 overschrijdt. De toppatronen uit 2000 2007 en heden lijken met een helikopterview veel op elkaar. In dat geval kan de AEX nog hoger, maar als golf 2 zou de AEX onder de 408 de top moeten maken. Als ijkpunt zou een exhaustion-gap maandag kunnen vallen. Tevens is de AEX maandag op dag 13 in de Minor en zou er vanuit cyclisch oogpunt een top kunnen staan.

Prognose week 07

Vorige week hebben we 2 zwarte zwaan scenario s besproken, waarvan scenario 2 is afgevallen n.l. het direct afstorten.
Scenario 1 lijkt zich ook niet te voltrekken. Immers het herstel is gerommel in de marge. Hoewel slow starters veelal de versnelling aan het einde van de beweging laten zien. U weet dat wij als ijking voor een Kitchinbodem de inkoopmanagers index in de VS gebruiken. Ervaringsregel is dat rondom de Kitchin-bodem deze index onder de 50 moet noteren. De plotselinge forse daling van 57 naar 51 is en behoorlijke aderlating en speelt onze ijking in de kaart. Overigens zou dit jaar statistisch gezien de Kitchin-bodem moeten vallen.
Wanneer? Daarvoor kunnen we een andere ervaringsregel invullen. Rondom de Kitchin veranderen de cycli qua tijdsduur en samenstelling. Aanvankelijk hadden we ingezet op een kortere GrandCycle, maar dat is fout gebleken. Dan naar de volgende ervaringsregel de appendix. De appendix moet zodanig zijn dat tevens een GrandCycle ontstaat die de voorbode is van de GrandCycles in de opvolgende Kitchin. Daaruit zouden we nu kunnen redeneren dat de volgende Kitchin een lange gaat worden gelijk aan de Kitchin 2003-2009 (VS 2002-2008) Daar zou toch de basis gelegd moeten worden voor het mondiale crediteurenakkoord waarbij ook het spaargeld een eenmalige aanslag krijgt van bijvoorbeeld -20%. Plotseling een eenmalige belasting-, spaarheffing. Dus het lijkt raadzaam juist op het dieptepunt van deze Kitchin cq Kondratieff in aandelen te gaan. Immers de bank is houder van uw aandelen en kan deze zomaar niet innemen. Welke aandelen dan? Aandelen die voorsorteren op een duurzame samenleving en nieuwe digitale technologieen en vanzelfsprekend een goede solvabiliteit bezitten. Hoe raar het ook klinkt. Philips lijkt daar met health care en het goed bij kas zitten op in te spelen. Maar ook dat aandeel zal meegesleurd worden bij de vorming van de Kitchinbodem.
Terug naar de cycli. Wij gaan er dus vanuit dat er een appendix komt van een halfjaar. Dat betekent een Cycle van 180 dagen uitkomend in juni. Dan hebben we nog even de tijd, echter de top moet er vroeg staan. Inmiddels zijn we maandag al op dag 56. De EWP analyse van mijn collega geeft nu wel een heel mooi scenario een fibo 0,681 retracement geeft tevens een kop- en schouder patroon. De schouderlijn ligt op circa 398 dat zou dan theoretisch het maximaal haalbare zijn komende week. U begrijpt dat wanneer men wederom een poging doet om het H&S patron ongeldig te maken er alsnog een shortsqueeze kan ontstaan. Beware, want het lijkt core business dergelijke klassiek omkeerpatronen te weerleggen. Dan zijn we weer terug bij het begin n.l. het Zwarte Zwaan scenario 1. Maar misschien voltrekt het toch zoals de meerderheid verwacht; een nette retracement in EWP golf 2 en vervolgens hard onderuit in de veelal krachtigste 3e golf!

 
Prognose week 06
Binnen het verwijdende patroon ging de AEX zoals voorgaande keren linea recta van de weerstandslijn naar de steunlijn. Wat ons opvalt is dat in de eerste helft van de week er bij aanvang van de dagelijkse handel steeds pogingen werden gedaan om de index hoger te zetten. Maar dan plots lijkt het alsof er geld vrij gemaakt moet worden en gaat de index strak onderuit. Wanneer de liquiditeiten dan vrij zijn gemaakt is er weer rust. Dat lijkt erop te duiden dat er fors wat verplichtingen in de markt liggen op verschillende niveau s die noodzakelijk afgebouwd moeten worden en dan is het weer even rustig.
Een voorbeeld wat de valutacrisis voor ons betekent kunnen we zien bij DSM versus ASML. DSM rekent af in lokale valuta en krijgt daardoor een valutaverlies voor zijn kiezen van -20 tot -30%. ASML daarentegen kan zich door zijn monopolistische positie veroorloven af te rekenen in Euro s. Dus de beursgenoteerde firma s welke door hun concurrentie positie noodgedwongen zijn af te rekenen in locale valuta krijgen te maken met forse valutaverliezen, tevens ontstaat er vraaguitval vanuit de zwakke landen. In ieder geval versterkt de valuta crisis de deflatie. De olievlekwerking lijkt gestart.
De meerderheid zit nu comfortabel te wachten op een opwaartse correctie om daarop short te gaan. Maar de markt verrast veelal om de ingenomen posities van de meerderheid te wissen en de uitgangspositie weer neutraal te maken. Wat zou in deze nu de zwarte zwaan kunnen zijn?
1. Nu in een keer afstorten zoals in 1987(-50%, 91 dgn) en 1998(-40%, 73 dgn)
2. Vanuit deze bodem een doorschietende top maken. Rond AEX 400 zullen velen een short positie opbouwen.
    Een verdere stijging kan dan een short sqeeze geven waarop alle beren worden afgeschoten.

Scenario 2 kunnen we ijken. Immers volgt er een short sqeeze nadat de 408 top wordt overschreden, dan kunnen er  volop OTM puts worden ingeslagen. Immers de Kitchin-bodem moet er komen en gezien het tijdpad wordt het juist dan steeds zekerder dat het een collaps wordt naar de bodem.
Scenario 1 is fatalistisch, maar niet onmogelijk. Aangezien het in 1998 230 index punten waren in 73 dgn en in 2008 in de eindfase circa 200 punten in 93 dagen. Dan is het morgen OTM puts juni inslaan.

Prognose week 05

Een dergelijke uitslag zoals vrijdag kan te maken hebben met een kortstondig liquiditeitsprobleem en is wellicht het topje van de ijsberg. De onzekerheid wat Yellen gaat brengen lijkt ons onlogisch. In ieder geval is de vorige Minor bodem per 7-1 duidelijk gebroken. Dan zijn er drie mogelijkheden.
1. De Cycle bodem is niet na 175 dagen gevallen en zijn we maandag op dag 217. Maar gezien de duidelijke turnaround in de Ultimate Oscillator houden wij het op de 175 dagen bodem per 16-12
2. De PrimaryMidLow is vrijdag of maandag a.s na 42 dagen gevallen. Dan gaat de index volgende week weer als een raket omhoog, omdat de top laat is gevallen.
3. De AEX daalt verder komende week naar AEX 380 dan verlengt de PrimaryMidLow naar zijn gemiddelde lengte.
Dit laatste is een zeer bearisch signaal en is het aannemelijk dat de grote correctie is gestart. Voor de zekerheid is het dan wachten op de opleving uit de PrimaryMidLow bodem om serieus in te zetten op de daling naar de Kitchin-bodem dit jaar.  

Prognose week 04

Maandag alweer de 20ste. Voordat je het in de gaten hebt is januari zonder enige verandering alweer voorbij.
Daar waar we juist een collaps hadden verwacht. Fout!
U weet dat we ons focusten op de Kitchin-bodem in combinatie met de 4e GrandCycle bodem. Met de regel dat rond de Kitchin-bodem de duur en samenstelling van de cycli wijzigen, hadden we ingezet op november december gevormd door een kortere GrandCycle. Er was een correctie naar 16-12 maar deze had totaal geen kracht. Het is nu daarop logisch dat we een verlengde krijgen en pas medio van dit jaar een Kitchin-bodem mogen verwachten. In die tussentijd zouden de PMI cijfers moeten gaan dalen. Of a.g.v. een plotselinge financiele crisis stort de boel in. Ergens zou een land of gerenommeerde bank insolvent kunnen raken. Maar vooralsnog niets van dat. Met het kopen van tijd door de slechte leningen op te kopen en monetair te inflationeren wordt de ballon van fiduciair geld steeds verder opgeblazen. We kunnen niets anders doen als wachten op dit moment in de Kitchin.

Prognose week 03

Medio december waren we de weg kwijt geraakt, maar we krijgen de horizon weer in beeld. Zoiets komt doordat je vasthoudt aan een scenario en daar aanmatigend in wordt. Maar beter een verkeerde mening dan geen mening. Weet u het nog op basis van de GrandCycle en het adagio < de laatste zullen de eersten zijn>, voorspelden we een GrandCycle en Kitchinbodem rond ultimo november. De bodem kwam er 16-12 maar had niet het effect. Eerder hadden we al twijfels doordat de PMI-cijfers uit de USA geen krimp gaven. Toen hebben we de margin debts naar voren gehaald, waarbij een plotseling collaps als gevolg van over elkaar heen rollende margin-calls de trigger kon zijn. Helaas niets van dit alles.
Duidelijk is dat 16-12 een Cycle bodem was. In het kader <de laatste zullen de eersten zijn> komt er kennelijk een appendix zoals in 1998 en 2003 waar deze een langere GrandCycle inluidden. Deze laatste Cycle was 175 dagen. Dus laten we een half jaar erbij tellen. Wat de trigger gaat worden? Wellicht rondom de nieuwe vaststelling van het schuldenplafond per 7 februari a.s. komt de VS wederom in een begrotingscrisis.
Terug naar de korte termijn cycli. Getelt vanuit de bodem per 16-12 zijn we maandag 13-1 op dag 28. De AEX vormde laat zijn top, dus aannemelijk is dat we na een bodem komende week opnieuw hoger gaan. Echter de lijn over de toppen is steeds aanleiding geweest voor een forse correctie. Kijken we naar EWP dan zien we daar nog ruimte in de verwijdende formatie naar AEX 415-420 deze maand, maar dan zou er een Minor-bodem rond de jaarwisseling gevormd zijn. Wij gaan voor forse aderlating komende week met daaruit weer een krachtige turnaround.  

Prognose week 02

U merkt wel dat wij in verwarring zijn met onze analyses. Niets lijkt te wijzen op een op hande zijnde Kitchinbodem. De PMI cijfers laten een onverminderd vertrouwen zien bij de inkoopmanagers. Zij durven voldoende voorraad aan te houden om nee-verkopen te voorkomen. 2014 wordt alom genoemd als het jaar van herstel en einde van de crisis. Positief is dat door het kopen van tijd hier en daar problemen zijn opgelost. We noemden al eerder de Alt A hypotheken waar de staat garant voor stond.  Ook het leverancierskrediet van de Neuro-landen daalt. Maar de Margin-debts blijven wel onverminderd hoog.
Terug naar de cyclische analyse. In de weekgrafiek krijgen we een aanknoping dat de Cycle en/of GrandCycle nog niet gefinished kunnen zijn. De Ultimate Oscillator laat daar een onverminderd negatieve divergentie zien.
Er moet nog een bodem waarde komen in de Oscillator. Gezien de tijdspanne moet het een collaps worden. Voor volgende week lijkt zich een bodem te vormen in de Minor.


Prognose week 01

We zitten geheel fout en hebben het schema van de GrandCycle nog eens onder de loep genomen. Hieruit volgt een alternatief !!
Aanvankelijk ingegeven door het Bradley dieptepunt in december 2013 prognotiseerden we een GrandCycle van ongeveer een jaar gelijk aan de periode 1998-2001. Kenmerkend voor de Kitchin-bodem is dat de lengte en regelmaat van de ondergeschikte cycli zich wijzigen rond de Kitchin-bodem. We kozen dus voor een kortere GrandCycle. Echter  in het verleden vormde zich rond de  Kitchinbodem 2x een appendix.
Gezien de turnaround per 16-12 met een upcrash is het alternatieve scenario nu ook een appendix. Dus de GrandCycle verlengen we naar 575. Dat betekent dat de Kitchinbodem er pas in juni 2014 kan staan. Hierbij worden we gesterkt door de PMI cijfers, welke afgelopen decennia  zo n betrouwbare indicator waren. Alvorens de Kitchin-bodem er stond daalde de PMI index enkele maanden onder de 50.
Dat was al een tijd ons bezwaar in deze markt, maar we projecteerden de extreem hoge margin debts op 1987 en zagen daar een mogelijke dalingsgolf a.g.v. over elkaar heen rollende margin-calls. In 1987 waren dat over elkaar heen rollende stop-loss orders die een niet te stoppen aanbod-tsunami gaf.
Bovenstaande is een beredeneerd alternatief, maar nog altijd kan de vrees voor tempering van QE  komende week direct toeslaan. De margin-calls doen dan de rest.

 

Weekprognose juist | onjuist 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prognose week 52

Dacht je alles in kaart te hebben volgens schema, wordt je geheel terug gefloten. Het fractalpunt F17 wordt ook ongeloofwaardig, maar.... er licht nog altijd een groot koersgat tussen 381>385. Ook de NewLow in de Ultimate Stochastics is een aanwijzing voor een diepe Low in januari. Die mogelijkheid verdwijnt wanneer de AEX boven de 400 gaat. Dan was het koersgat een break-away-gap. Maar mede door de tijdslijnen van de GrandCycle houden we vast aan een koersval in januari. We willen u tenslotte niet de SaxoBank Outrageous predictions 2014 onthouden. Als u onze prognoses kent, kunt u begrijpen dat wij ons daar geheel in kunnen vinden.

Prognose week 51

De herstelbeweging tot de kerst konden we op onze buik schrijven.De Kitchin bear wordt in zijn winterslaap gestoord en brult van woede.  Kijkt u eens naar de Ultimate Oscillator in de daggrafiek. Die kondigt een new low in de koersgrafiek aan.
We plaatsten afgelopen week een fractal-analyse welke het aannemelijk maakt dat we langs de bergparabool naar AEX 362 duiken. Maar hoe zit het dan met de PrimaryMidLow. Welnu de uitslag in de Ultimate Oscillator doet vermoeden dat we diep gaan. Kijken we dan vervolgens naar de Cycle en GrandCycle dan is daar de bel voor de laatste ronde gegaan. Tenslotte Bradley welke 23-1-2014 als een lowest-low aangeeft.
Dan gaan we tellen vanaf 5-12-2013 Op 23-1-2014 zijn dat  49 dagen. De Cycle is dan 213 dagen, de GrandCycle 433. Hoe mooi past dat niet in het schema!! Rest nog de Primary per 9-10 te zetten dus toch 107 dagen.
Per 23-1-2014 is de actuele Primary dan 106 dagen. Dat betekent dat 5-12 een PrimaryMidlow was na 58 dagen. Waarna een extreem snelle top er stond!!!! Verder weet u dat we 4 GrandCycle's in een Kitchin tellen. Jawel, meet uw hartslag nu......, dat zou Gaussiaans beredeneerd betekenen dat de Kitchin-bodem er kan staan in de laatste week van januari na een crash van 59 dagen. Laat nu die margin-calls maar over elkaar heen rollen en de hele zaak liquideren.

Prognose week 50

We luiden het jaar uit met een fractale wensgedachte kracht bij gezet middels Bradley 2014.
We projecteren de beweging van de AEX vanaf de top in 2007 in de actuele AEX grafiek. We herkennen fractale gelijkvormigheid in de verhouding 4:1. Dat geeft een herstelrally tot voor de Kerst. Hierna wordt een eerste dalingsgolf in de Kitchincrash kansrijk. Hierbij een knipoog en deja vu naar Jerome Kerviel.Wat wordt nu de zwarte zwaan?
We zijn terug tussen Kerst en Nieuwjaar.

Prognose week 49

De Bitcoin heeft als eenheid zowat de goudprijs benaderd. In november steeg de virtuele munt zo'n 6 % per dag. Naar onze mening is de Bitcoin de munt van de onderwereld en wordt er door hen een pyramidespel gecreeerd waar uiteindelijk de massa de dupe van is en enkelen aan de top van de pyramide profiteren. Daar waar voor het bancaire betalingsverkeer stringente regels gelden ter voorkoming van witwaspraktijken en/of restricties te handelen in bepaalde zaken(wapens, uranium etc.) en met bepaalde landen (vh Iran bijv.) kan in Bitcoins zonder tussenkomst van banken door partijen anonieme transacties worden gedaan. Dat maakt de munt aantrekkelijk voor de onderwereld met hun bijbehorende gamefixing.

Terug naar de cycli. We kunnen er geen chocolade van maken. Vorige week hadden we een ijkpunt voor de keuze van de Primary. De vorige op 65 dagen of 107. De aanhoudende kracht doet inderdaad vermoeden dat we 107 dagen moeten aanhouden. Dan zijn we maandag a.s. op dag 54 en kunnen we het jaar nog rond de AEX 400 uitluiden. Maar 54 dagen betekent wel dat volgende week een PrimaryMidLow zou moeten vallen. Dus een wat grotere correctie is te verwachten. Het kan zomaar doorzetten langs de rechter poot van de bergparabool welke we tekenden in de daggrafiek.

Prognose week 48

Laten we eens terug grijpen naar de zekerheden die we hebben in de cyclische analyse.
Wat we zeker weten is de Cycle-bodem per 24-6-2013. Dat betekent dat maandag dag 154 is. Dan hebben we nog 2 maanden te gaan voor een bodem. Het scenario de laatste zullen de eersten zijn, waar we kozen voor een korte laatste Cycle kan naar de prullenbak. Vervolgens hebben we nog de onzekere Primary-bodem. Dan maar terug grijpen op de trend van de PrimaryMidLow die is maandag a.s. op dag 47. Je zou dan toch zeggen dat de Low in deze Minor moet vallen. Als we dan verder afpellen dan zou de top in deze Minor al gezet moeten zijn op 18-11. Dat betekent dat volgende week per saldo dalend zou moeten zijn. Daar hebben we dan een ijkpunt voor de Primary. Mocht er geen daling zijn, dan is de Primary bodem niet na 65 dagen gevallen maar na 107 dagen.
Het EWP scenario laat een verdere stijging zien en dat pad werd de afgelopen weken netjes gevolgd.
Dan nog dit. Gaussiaans gezien zou de Kitchinbodem in het eerste halfjaar 2014 moeten vallen uiterlijk maart 2014 (60 maanden). We kunnen daarop nog eens een rustige optiestrategie neer zetten in de vorm van de call back-spread. De theoretische Back Spread is een geschreven ATM put of call in combinatie met gekochte OTM put of call in de verhouding 3:1. Beurscyclus Backspread is een geschreven ITM call of put covered middels een gekochte ATM call of put. Dit altijd als combinantie order met een agio.
Een combinatieorder met enerzijds een geschreven AEX call juni 200 en ter bescherming een koop/open de AEX call juni 400 biedt kansen. Afgelopen vrijdag was daar voor 1 contract tussen 17.600 en 17.700 voor te krijgen. Een break even dus op AEX 376-377.
Het is aannemelijk dat de Kitchin-bodem daaronder komt. Achterover leunend kunt u de AEX leeg laten lopen ten gunste van u. Mocht de Kitchin bodem niet in het eerste halfjaar 2014 vallen, dan is uw verlies 2.300 tot 2.400. Dus dat wordt dan geen vakantie.

Prognose week 47

Ongelooflijk hoe de Minor bodem 13-11 tot stand kwam. In een flits en een barchart als spriet, welke de vertwijfeling in zich had. Partijen kunnen niet omlaag en worden gevoed door de toestroom van liquiditeiten. Rente naar nihil, obligatiemarkt met behoorlijke risico's waar geen rendement tegenover staat. Dus rest de aandelenmarkt. Dit alles heeft een hoog speculatiegehalte in zich c.q. men loopt inmiddels ver vooruit op het herstel of oplossing van de schuldencrisis. Vorige week moesten we bekennen dat de aanvankelijk waardeloos geachte Alt A portefeuille van ING, toch door het kopen van tijd, een acceptabele opbrengst lijkt te krijgen. Dat soort signalen geeft vertrouwen voor de oplossing van de schuldencrisis. Zoals gebruikelijk loopt de aandelenmarkt voor de muziek uit. Dat kan betekenen dat we langere topvorming krijgen. Bijvoorbeeld zoals in 2000. De IPO s in de social media lijken dezelfde overwaardering te hebben als destijds de IPO s in de ICT. Inderdaad topvorming. De regelmaat van de Kitchin laat ons volharden in een aankomende forse correctie. Maar afgelopen week zagen we in het klein ook gelijkenis met juli 2007. Het lijken wensgedachten, want vorige week voorspelden we uit hetzelfde beeld een AEX nipt boven 400. Dat is dan het ijkmoment voor volgende week: of de spike in de 15/60 minuten grafiek zich manifesteert in gelijke vorm.
  
Prognose week 46

Het plaatsen van cycli in deze fase blijft lastig. Zo hebben we de Primary overeenkomstig de ultimate Oscillator in de daggrafiek na 65 dagen geplaatst. De weekgrafiek toont een LowestLow in de Ultimate Oscillator per 9-10 na 107 dagen. Gaussiaans is dat het meest aannemelijk, dus waarom die eigenzinnigheid? Noem het onderbuikgevoel. Tijdens de finish van de Kitchin is de regelmaat veelal zoek en word je steeds op het verkeerde been gezet. Naar onze mening klinkt hier ergens de bel voor de laatste ronde. De suicide methode maximaliseert wel de mentale kracht, maar verzuring zal ertoe leiden dat de finish niet wordt gehaald. Het koningsnummer zal uitmonden in een koningsdrama voor de finish in Q2 2014. De topvorming nu heeft gelijkenis met de topvorming in 2007. In de Q15grafiek zien we fractals. Daartoe hebben we voor volgende week een ijkpunt. Projecteren we de weg naar de top in 2007 komende week in de actuele grafiek, dan zouden we in de eerste helft van de week moeten pieken rondom AEX 400 en rechtsomkeer maken in een scherpe daling.

Prognose week 45

Positief verrassend afgelopen week was de interesse voor de Alt-A hypotheek portefeuille van ING. In den beginne van de crisis was de nominale waarde van de portefeuille nog de waarde van het eigen vermogen. De marktwaarde(p.m.) zou het vermogen geheel wegvagen. En zie hier; het kopen van tijd heeft ertoe geleid dat de marktwaarde geheel ten goede is gekeerd. Zijn de autoriteiten erin geslaagd 5 jaar na de creditcrunch met het creeeren van nog meer schulden de wereld voor een bankroet te behoeden. Jawel, alleen moeten u en ik nu de lasten ervan gaan dragen. Het geheel wordt dus afgewenteld op de private sector en zal leiden tot een sociaal politieke crisis. Inmiddels lijkt financieel de maximale euforie bereikt en lijkt de top van deze Kitchin te worden. Dat geeft ons vraagtekens over de duur van deze Kitchin. Het lijkt allemaal langer te gaan duren. In tegenstelling van het schema van de GrandCycle. Zou er dus een verlengde i.p.v.een korte GrandCycle kunnen ontstaan. Maar gausiaans geredeneerd zou de maximale lengte 60 maanden zijn. Inderdaad dan moet er in 3 maanden nog heel wat gebeuren.
In ultimate Oscillator zien we zowel in de dag, week en maand grafiek new highs ontstaan. De oscillator loopt veelal voor op de koersgrafiek. Dit zou betekenen dat we komend kwartaal nog hogere koersen mogen verwachten. Dat is dan weer tegengesteld aan bovenstaande gausiaanse benadering. Het is voor ons ook ongeloofwaardig maar de technische analyse geeft dit aan. Ook de cyclische analyse met steeds zeer late toppen bevestigt dit. Het EWP scenario blijft ongewijzigd en duidt ook op een hogere top.
Maandag zijn we op dag 26 met een zeer late top. Wat wel voor de cyclische analyse geldt is dat de regelmaat ver te zoeken is wat duidt op een niet natuurlijke beweging.
Voor volgende week geldt toch echt een Minor-bodem, maar daarna weer nieuwe toppen gezien de cyclische theorie. Alleen Bradley geeft een majore top aan en de abcde wimpel in de maandgrafiek loopt op zijn einde.
Wat gaat de trigger worden om de manie om te laten slaan?

Prognose week 44

De euforie houdt aan met een zeer late top in deze Primary. In de maandgrafiek tekenden we een abcde ascending contracting diagonal. Deze lijkt een fractal van de grote beweging 2003-2007. Ook op kleine schaal lijkt er gelijkvormigheid. In 2007 ging de AEX even buiten het speelveld. Dat zou volgende week kunnen gebeuren. Immers Bradley geeft een Major top op 1-11 +/- 3 dagen. Maar eerst lijkt ons een korte heftige daling naar een Minor-bodem in het begin van de week. Waarop nog een euforische beweging van enkele dagen volgt met een gelijkenis aan 11 t/m 13 juli 2007.
 
Prognose week 43

De regelmaat van de cycli lijkt ondergeschikt te worden aan de krachten van de overtreffende Kitchin. Er is geen chocolade van te maken. Terug lezend de prognose van vorige week is er duidelijk sprake van een turnaround. Maar hoe moet je dan de Cycle plaatsen? Gezien de trend van de Primary s is per 9-10 een Primary bodem gevallen. Echter de Ultimate Oscillator laat geen lowest low in de reeks zien. Om die reden hebben we de Primary geplaatst per ultimo augustus na slechts 65 dagen. Tegelijk hadden we een deja vu met november 2011. Toen waren we in afwachting van een Grand Cycle bodem, maar de uitschudding was zeer zwak. Daar is dan de achilleshiel van de cyclische analyse. Je bent op zoek naar een bodem welke je meet naarmate er een bearische uitslag is in de Oscillator. Op 9-10 was er geen sprake van een duidelijk bearische uitslag in de Oscillator. Anderzijds geeft de new high in de Oscillator aan dat de koersgrafiek nog hoger zal gaan. Hierbij krijgt het EWP scenario in de maandgrafiek waarschijnlijk zijn gelijk.
In ieder geval hebben we in het klein al genoeg voorbeelden gehad, dat geheel aan het einde van een cyclus er een kortstondige vrije val was. Dat lijkt ook het scenario te worden voor de Kitchin-bodem.
Bradley gaf op 7-10 +|- 3 dagen een major draaipunt; het werd 9-10. Een Major High is 1-11. In dit tempo van 20 punten in 10 dagen kan er AEX 400+ staan begin november. 

Prognose week 42

Was de stijging vanaf woensdag een dead-cat-bounce of is er sprake van een turnaround en zitten we verkeerd. Wat zijn de argumenten van een dead-cat-bounce:
- Een Minor van 9 dagen, deze lijkt nog niet af.
- Een PrimaryMidlow van 42 dagen. deze lijkt nog niet af.
- Halloween-effect (investeer na 31-10-2013)
- geen duidelijke LowestLow in de reeks van de Ultimate Oscillator per 30-9 en verder.
- Bradleay MajorLow 7-10-2013 +/- x dagen.

Wat zijn de argumenten voor een turnaround:
- Primary na 65 dagen op 30-9
- Minor van 42 dagen
- berekening halfmast patroon voldoet.
- EWP voorkeurscenario, steeds terugkerend koersdoel via verschillende berekeningen AEX 400+
- Bradley MajorLow 7-10-2013

Onze  mening is geef de beren nog 1 week de kans. Ijking is een felle diepe uithaal, dus geen zwakke correctie naar een Minor bodem.

Prognose week 41

Lethargisch! De zin om de beurs te volgen verdwijnt helemaal. Maar de klok tikt door. Maandag dag 106; dan ga je zoeken. Hebben we een bodem gemist? Het heeft waarschijnlijk te maken met regel VI uit de theorie.
De finish van de Kitchin laat de reguliere regelmaat van de onderliggende cycli verdwijnen. De PMI-figures blijven duidelijk boven de 50 dus daar vinden we nog geen ijkpunt. Het is nu wachten op de Primary bodem. Je zou zeggen nog voor de oktober expiratie. Gezien het positieve slot in de VS kunnen we maandag richting 380. Dat lijkt ons een kans een BackSpread combinatie op te zetten. Open Sell call okt. 350 gecombineerd met Open Buy call okt. 380. Dat zou met een agio van 26,40 kunnen. Dus een break-even op AEX 376,40. Alles eronder op de 3e vrijdag of zoveel eerder dat we het genoeg vinden, is winst. Maximaal verlies bij deze prijs-combinatie is dan 360,-

Prognose week 40

De Primary loopt op zijn eind, maar de neerwaartse krachten zijn nog niet sterk. Aannemelijk is dat vrijdag de Minor is gebodemd na een halfmastpatroon. Zowel de Minor en ook nog altijd de Primary hebben laat een top gevormd. Blijven we strak in de leer dan zou de AEX nog hoger gaan. In de grote beweging vanaf juni vormde zich een groter halfmast patroon. Worden beiden als halfmast beschouwd in hun koersbeweging dan komen we voor beiden uit op AX 400-AEX 410. 1= 363+47 2= 374+23.
Echter de finish van de Primary is in zicht en dat legt een zware tol op het uithoudingsvermogen van deze stijging. 23 AEX punten= + 6 %. Wanneer de kredietlimiet van de VS maandagavond wordt verhoogd kan er een kortstondige opluchtingsrally zijn. In dat geval moet ook het goud een heftige opwaartse beweging maken, immers de geldcreatie vindt doorgang. Er kwam een tweet voorbij dat er nieuwe turbo series waren voor Goud. Dus wellicht ligt daarin volgende week een kans. Wij twitterden afgelopen week een grafiek van de vordering welke Duitsland nog altijd heeft op voornamelijk de PIGS in het Europese verrekensysteem Target 2. Beschouw het als een leverancierskrediet voor geleverde maar nog niet betaalde producten en diensten aan de PIGS. Met Ctrl F kunt u terug lezen wat we daar als eens over verwoord hebben.
Wellicht dat Merkel nu zij sterk in het zadel zit na haar verkiezingsoverwinning, met een vordering van 573 miljard een machtsmiddel in handen heeft, waarmee zij ook de machtigste vrouw van Europa wordt. In de grafiek ziet u dat de vordering is afgenomen, maar nog altijd 573 miljard is.
De Amerikanen zullen het aangrijpen en wellicht opblazen om de aandacht van hun problemen te vertroebelen.
Al met al wellicht een nieuwe trigger.

Prognose week 39

Door PC problemen waren we genoodzaakt even buiten spel te zijn. Onze woorden m.b.t. de opvolging van Bernanke kreeg een verrassende wending. Summers trok zich terug. Verlenging van het beleid van Bernanke werd kracht bijgezet door het opkoopprogramma van obligaties niet te temperen.
Nu de Kitchin naar de finish loopt en zijn laatste reserves uit blaast, zijn we al geruime tijd bearish. Maar met de toevloed aan liquiditeiten in de markt wordt de ballon nog verder opgeblazen. Wellicht was de daling in juni een voorbode hoe het kan verkeren. Toen geheel aan het einde van de Cycle een aderlating. Dat lijkt ook het secnario voor deze Kitchin. Maandag is dag 25 in deze Minor en dag 90 in de Primary. De PrimaryMidLow is pas op dag 25 en had een minimumlengte van 36-40 dagen en had steeds 2 Minors in zich. Aannemelijk is dat na een kortstondige Minor-correctie komende week er nog een hogere top wordt neergezet.


Prognose week 3
8

Het diplomatieke succes afgelopen week gaf een toenemend vertrouwen onder de beleggers. Alleen de tempering van de maandelijkse sanering van de bankbalansen in de VS houdt beleggers nog afwachtend.
Zo geheel aan het einde van de Kitchin lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Immers de cijfers uit de VS verbeteren en ons ijkpunt de PMI-cijfers blijven sterk. Augustus ook weer sterk boven de 50. Dat lijkt erop dat de Kitchin collaps niet uit de macro cijfers moet voortkomen. Kijkt u eens terug in de PMI cijfers naar 1987. PMI-cijfers werden toen zelfs sterker in de zomer. Ook na de crash van 1987 geen enkele krimp in de PMI cijfers. De zwarte zwaan destijds kwam uit het zelfversterkende effect van de stop-loss limieten. Dat sterkt ons in de gedachte dat de margin debts de trigger kunnen worden, na geldnood in de markt. Tempering van QE is geen acute geldnood. Bernanke heeft de markten daar al op voorbereid. Dus lijkt al in geprijsd te zijn. Acute geldnood kan ontstaan bij het imploderen van de derivaten-ballon. Maar dat zou het werk van Summers (opvolger Bernanke)doorkruisen. Hopelijk voorkomt de markt deze georganiseerde afpersing. OK complottheorie, maar hebben de grote Amerikaanse bankiershuizen vooraf ook niet naar Bretton Woods gewerkt? 1944 was het ideale jaar, menig land stond met de rug tegen de muur.

Wat betreft de cyclische theorie is de AEX maandag op dag 84 in de Primary. In de Minor op dag 19, met een late top op dag 12, wat doorgaande kracht impliceert. Maar het zou een onmogelijke situatie geven wanneer de top op 380 in deze Primary wordt overschreden. Dat kan alleen wanneer we een Primary bodem klokken na 65 dagen. Dat lijkt ons verre van trendmatig. Juist omdat de PrimaryMidlow een sterke trend is gebleken en steeds uit minimaal 2 Minors bestond. Aannemelijk is dat volgende week er een Minor-bodem valt.

Prognose week 37

De controle over de olie- en gasvoorraden lijkt de inzet van een nieuwe machtsstrijd en/of koude oorlog. Vreemd genoeg lijkt ook China zich in de machtstrijd te mengen. Syrië lijkt een dodelijke cocktail te worden. Wellicht dat een exploderende olieprijs de nekslag wordt voor deze Kitchin. Nu de Kitchin op zijn laatste been staat en niets wijst op een correctie zou een escalatie in Syrie de collaps kunnen geven. Trendmatig zien we steeds correcties geheel aan het einde. De vorige Cycle. de laatste PrimaryMidLOw. Wellicht dat de Kitchin dat ook doet.
 
Prognose week 36

De hamvraag blijft waardoor de markt in geldnood komt c.q. wat is de trigger om assets te verkopen?
- stijgende rente,
- margin calls,
- PMI cijfers welke een sterke slow down aangeven,
- tempering van de maandelijkse geldverruiming (tapering)

Het lijkt een combinatie van bovenstaande. Met name de torenhoge margin debts, kunnen zich geen enkele daling veroorloven. Lagere koersen verlaagt de dekking, dus moet er aangezuiverd worden op straffe van liquidatie. In geval van liquidatie, omdat de kredietplafonds zijn bereikt, ontstaat een zichzelf versterkend effect en is 1987 op herhaling. Toen waren het de stoploss orders welke door de ingezette daling een domino- effect veroorzaakten. Als we terug kijken in deze weekprognose dan maakten we daar al gewag van in week 35-2012. Dus een jaar geleden waren we deze mening al toegedaan. De margin debts zijn ruim 1/3 gestegen.
 U kunt de data van 1987 op de NYSE datasite terug vinden. Dan ziet u dat in de reeks destijds sept. 1987 een hoogste debet positie gaf. Dus de markt was gevoelig voor een daling. Om u een idee te geven hoe de crash van 1987 eruit zag hebben we deze geprojecteerd in de actuele grafiek. Er is beslist geen fractal herkenning!! Het brengt de collaps van toen in de huidige schaal om u een indruk te geven. Feitelijk is de AEX-top nu (380) 300% van de EOE-top destijds (130)
Er staat inmiddels een H&S-patroon in de AEX. Het is ons opgevallen dat de laatste tijd dergelijke bearische patronen door markt- cq. geldstroom manipulatie werden gepareerd. Maar nu is er kennelijk krapte in liquiditeiten c.q. het kredietplafond van de markt is bereikt.
Alle ingrediënten zijn er voor een collaps naar een GrandCycle en tegelijk Kitchin bodem, alleen de PMI data zo kenmerkend in het verleden stroken niet. Oktober heeft de naam als crash maand, maar statistisch zijn de dalingen in september numeriek het meest voorkomend. Met een late expiratie deze maand zijn er kansen in dit casino.
Overigens bleek de backspread juni zoals vorige week uitgewerkt kansloos het werd een maart 2014 serie.

Prognose week 35

De daling werd toch nog proportioneel aan de stijging. Maar weer geheel aan het einde van de cyclus. Dat beeld doemt ook op voor de Kitchin. Met een gemiddelde lengte van 51 maanden en een deviatie van 9 maanden wordt het tijd dat we de Kitchin gaan shorten. De Kitchin is thans in maand 54. Gemiddelde lengte + de deviatie is 60 maanden. Dan komen we uit in febr. maart 2014. Ons oorspronkelijk scenario was de laatsten zullen de eersten zijn met een laatste GrandCycle van ca. 1 jaar uitkomend in november. Achterover leunend de AEX ballon leeg laten lopen biedt de combinatieorder Open sell  Call juni 2014 AEX 160 in combinatie met Open buy  Call juni 2014 AEX 380.Deze laatste als achtervang, mocht de markt zich geheel anders gedragen. Daarom noemen we deze combinatie BeurscyclusBackSpread. De originele backspread hebben we al eens uitgelegd.
Met de prijzen van vrijdag j.l. moet een agio van 195,- te realiseren zijn. Dat betekent een break-even van AEX 355 uiterlijk per juni 2014 en een maximaal verlies van Euro 2.500,- op een ontvangst van 19.500,- De Kitchin is dan 64 maanden en is duidelijk zijn standaardafwijking voorbij. Gaussiaans beoordeelt heeft deze optie-combinatie dan een 68% zekerheid. Na de vorige opeenvolgend lagere Kitchins op respectievelijk AEX 217 en 198, zou deze Kitchin lager moeten gaan. Een AEX 160 zou er bij de aankomende Kitchin-bodem kunnen staan. Tweede voordeel van deze positie is geen billen knijpende knock-out niveaus, zoals bij turbos, speeders etc. Vanzelfsprekend kunt u altijd eerder sluiten. De combinatie geeft een forse margin van het verschil ad 22.000, maar daarvan ontving u al 19.500. Wilt u nog even wachten en zekerder van uw zaak zijn, doe dan een backspread wanneer de AEX rond 400 staat. Kijk dan naar de dec. 2014 series Daar is zelfs een call AEX 80.
Het wachten is op een aankomende top in deze Primary. In de daggrafiek leek zich een H&S patroon te vormen. Een neklijn op 366 en een schouder op 373. De markt zal het patroon ongeldig proberen  te maken, dat is core business de laatste tijd. Er kan zeker nog een hogere top komen na deze late top in de PrimaryMidLow. Maar eind augustus moet het naar onze mening ophouden.

Prognose week 34

Het zoeken naar de juiste draaidatum blijft moeilijk. Vorige week spraken we over een proportionele daling naar de PrimaryMidLow. In de Q15-grafiek was dat ook zo. Maar beoordeel je de daggrafiek dan staat daar als candle zo'n anorexia spriet i.p.v. een rondbuikige beer. Alle candle-patronen tot de eenvoud terug te brengen is een spriet een spijtoptant. Toch is aannemelijk dat vrijdag de MidPrimaryLow is gevallen. Het zou maandag nog kunnen, omdat de DJIA vrijdag nog geen turnaround liet zien. Maar dan is het alweer dag 59.
In ieder geval elke dag dat de AEX lager gaat is het zekerder dat er een draaidatum staat.
Mochten we maandag niet lager gaan dan is te verwachten dat de AEX eind volgende week een hogere top vormt tussen 385 en 390. Dan is het echt afgelopen voor de AEX. Ondanks het uitblijven van PMI-data welke een aankomende Kitchin-bodem voorspellen kan deze niet lang uitblijven. Overigens zoals ook de beurs steeds aan het einde van een cyclus corrigeert in een collaps; kan wellicht ook de PMI plotseling een sterke daling geven die tot nadenken zet voor het komende kwartaal en dan juist een trigger is. OK u heeft gelijk dat zijn wensgedachten.

Prognose week 33

De dubbele ZigZag zoals in de maandgrafiek getoond lijkt een serieus scenario te worden. De geprojecteerde X
zou een hogere top moeten neerzetten. Alvorens een eerste daling wordt ingezet zijn er twee berekeningen welke ons naar eenzelfde top brengen. Ten eerste Wa=bX daar uit volgt AEX 255+175= AEX 430. Ten tweede werden we onlangs op de vingers getikt met een foute Wolfe Wave. Een juiste en alternatief geeft voor de laatste beweging aan 330+(1,27x 42)= AEX 420.WolfeWave 5 treedt veelal buiten het patroon.
Eerst zou komende week de PrimaryMidLow zich moeten vormen. Een eerder gecommuniceerde per 7-8 is te vroeg. De wet van de proportionaliteit zou een forse uitslag kunnen geven voor de PrimaryMidLow.

Prognose week 32

Wie A zegt moet ook B zeggen. We hebben de PMI-cijfers als ijking gebruikt voor een naderende Kitchinbodem.
De PMI cijfers kwamen voor juli duidelijk boven de 50 uit. Blijven we strak in de leer dan moet de Kitchin-bodem opgeschoven worden. En het patroon de laatste zullen de eersten zijn, zou een andere Kitchin-lengte voorspellen. Wellicht lange GrandCycles zoals in de Kitchin 2003-2009. Voorlopig moeten we verder borduren op de trend van de GrandCycles en dat zou pas een bodem zijn in het voorjaar van 2014. Doordat Bernanke de monetaire verruiming nog niet heeft afgezworen, komen de markten niet in geldnood. Dus wordt er speculatief op aandelen ingezet. Dat lijkt nu de veilige haven om je tegen de geldontwaarding te hoeden. Immers spaargeld levert geen rendement en de koopkracht ervan daalt, obligaties hebben ook geen rendement en hebben bovendien een debiteurenrisico. Chinezen zullen in de huidige economische situatie hun leverancierskrediet aan Amerika niet afbouwen. En omdat QE vooralsnog geen zichtbare stijgende inflatie toont staat Goud buitenspel. Maar u weet ons standpunt de uiteindelijke hyperinflatie is verborgen op de balansen van de banken en/of komt juist tot uitdrukking in een blow-off van de aandelen.
Enige wolk aan de lucht is de herverkiezing van Bernanke. Janet Yellen zal het beleid van Bernanke volgen en geeft geen onzekerheid voor de markten. Ieder ander kan die onrust wel geven. Daarbij laat degene die een ander beleid voorstaat bij voorkeur bij aantreden de lijken uit de kast vallen, zodat hij met een schone lei kan beginnen. De opvolging is per 31-1-2014. Echter de beslissing zal in het najaar vallen.
Wat betreft de cyclische analyse krijgen we een bevestiging van voortzetting van de Minutes. Hoe meer cycli in dezelfde tijd geeft de kracht van de markt aan, is een empirische regel. Minute 4 is donderdag j.l.gestart en zou ons volgens de regelmaat naar de MidPrimaryLow moeten brengen, maar dat pas na komende week. Het kan dus zomaar hoger de komende week.

Prognose week 31, V A K A N T I E

Prognose week 30,

We schreven eerder dat in een eventuele appendix een vroege top is te verwachten. Deze stijging heeft de kracht van een aanhoudende shortsqueeze.
Nu ontwikkelen bulltraps zich veelal wanneer velen bearisch zijn. De economische data roepen ook een bearisch sentiment op. Alleen de blijvende toestroom aan liquiditeiten, dalende obligatiemarkt en toch nog goede bedrijfswinsten brengt partijen naar de aandelenmarkt. Het lijkt dat aandelen beter het monetair inflationeren trotseren dan de spaarrekening.
Aangezien de Kitchin-bodem niet lang meer op zich laat wachten is deze stijging een laatste hype en creeert zo juist een crash.
Maar de aanleiding die moeten we zien te vinden. Elk onderbouwd scenario is welkom.
In ieder geval gaf het Bradley major turningpoint geen handvat.
Alles is mogelijk. Dat is een one-liner wanneer de analist het niet weet. Onwetendheid is ons niet vreemd;we doen slechts aan doelredenering aangevuld met wensdenken.
Het zou te mooi zijn wanneer we zelfs nog de X op AEX 400+, getekend in de maandgrafiek, weten te bereiken. Het is afwachten op een toppatroon.

Prognose week 29
Door criteria aan te geven voor beeindiging van QE gaf Bernanke duidelijkheid aan de markt. Dus slechte economische data betekent dat de patient nog aan het infuus blijft, waardoor de levensverwachting wordt verlengd. De markt was op het verkeerde been gezet met de onzekere uitlatingen en maakt in no-time de verliezen weer goed. Het Goud bevestigt opnieuw zijn originaliteit tegenover het micky mouse geld. De bodem bel heeft daar geklonken.
Wat we in deze beurs hebben gezien is dat markt steeds nipt onder de vorige top bounced.
Aannemelijk is dat de euforie zo dadelijk stopt nipt onder AEX 373, waarna hoogspel wordt gevoerd en op topniveau een accumulatie plaats vindt. Economische data zullen niet verbeteren, dus dat brengt de markt niet omlaag. Alleen een markt die tijdelijk in geldnood zit door bijv. de margin debts. Wordt AEX 373 overboden, dan komt de X in beeld zoals in de maandgrafiek is aangegeven.

Prognose week 28

In tegenstelling tot de metalen koper, aluminium etc welke een industrieele toepassing hebben heeft goud daarenboven een monetaire waarde zo is gebleken. Valuta's hebben een relatieve waarde. De waarde van de dollar wordt bepaald in relatie tot de Euro, Yen etc. Goud heeft een relatieve waarde ten opzichte van het fiduciair geldstelsel in het algemeen of t.o.v. monetaire inflatie in het bijzonder. Of kort en goed een relatieve waarde t.o.v. het vertrouwen. Twee grafieken bevestigen dat.
Aanvankelijk was de belofte gedaan dat goud aan de dollar was gekoppeld met een vaste waarde van $ 35 troy ounce. Toen Nixon in 1971 dat vertrouwen beschaamde zagen we een eerste blow off. Immers wat is de dollar waard als je het ongelimiteerd kunt drukken.
Echter in de 90-er jaren ebde de hoge inflatie weg en het vertrouwen in het fiat-geldstelsel nam sterk toe waarop goud daalde. Na de instorting van de ICT bubble en vele schulden, lees geldschepping, dubieus werden kreeg goud zijn glans terug als hoeder van het vertrouwen. Een eerste vertrouwensbreuk kwam met het Enron debacle, toen bleek dat de cijfers van accountants niet betrouwbaar waren. Hoe kun je dan nog waarderingen vertrouwen. Dat is juist de kernwaarde van ons fudiciair geldstelsel.
Vervolgens bleek in 2007/2008 dat het vertrouwen wat aan de banken was gegeven werd beschaamd en piekte het Goud opnieuw. Aanvankelijk had de correctie na de piek in 2011 eenzelfde vorm als de correctie na 1980.
Nu is dat op basis van het vertrouwen dat het geld experiment kreeg omdat QE niet de verwachte monetaire inflatie gaf, maar biflatie. Kredietdeflatie is zichtbaar, monetaire inflati