Elke analist zou een tijdlijn en kasboek moeten hebben om de prognoses te boekstaven.
 


Beste geinteresseerde,

Onderstaand vindt u de scenario s welke we analyseerden. Het zijn wensgedachten. Veelal op basis van koerspatronen uit het verleden. Deze zijn geen garantie voor herhaling.
De geprojecteerde koerspatronen zijn dan ook nooit een beleggingsadvies.(disclaimer)
Achteraf foute scenario's worden met een rood kruis aangegeven.
Ga naar X@Beurscyclus en klik op de grafiek voor de actuele analyse. U kunt terug scrollen naar de vorige analyses; zodat u een beeld vormt of de prognoses juist waren.
 

Scenario analyse

klik op grafiek voor vergroting

   
18-12-2023
Verdere stijging AEX gedurende 2024.
       
       
8-9-2023
koersvergelijking S&P 1987 versus 2023
       
       
fractal topvorming 2000
10-6-2023
10-7-2023 21-7-2023 27-7-2023  
 
3PDH
31-3-2023
punt 28  per 20-3-2023      
     
Spiegelfractal
week 3-2023
projectie projectie 8-2 projectie 15-3 projectie 14-4
fractale wimpel
week 48-2022
       
       
AEXfractal
dag 2015/week 2022
       
       
         

Beste geinteresseerde,

We stoppen met de uitgebreide weekanalyse. Daarvoor in de plaats becommentarieren we de grafieken regelmatig. We starten met onze wensgedachte (Scenario analyse) en volgen dat met de week-, dag- en sentimentsgrafiek(VIX). Deze plaatsen we voorzien van toelichting
@X/media
  
We analyseren de bewegingen en onderliggende structuur met behulp van eenvoudige statistiek (AEXcel). Overeenkomstig de trend voorspellen we een volgende koersbeweging.
Maar de financiele markten zijn veranderlijker dan het nuchtere verstand suggereert. 
Voor het laag kopen en hoog verkopen hebben opportunisten meer succes dan analisten die beren op de weg zien. Dus bepaal zelf uw beleggingsbeslissing. (disclaimer)  

Heel veel succes met uw beleggingsbeslissingen.

Vooruitblik week 2

Wij wensen u een voorspoedig 2023.
De eerste week van januari werd een hoopvolle start voor de beleggers. Opnieuw cijfers uit de VS die positieve impulsen gaven.
Onze wensgedachte voor de fractal uit 2015 is een V-top, met een 2e top nipt onder AEX 735. Dus voor onze wensgedachte volgende week een iets hogere top en dan de achtbaan omlaag naar de Primary bodem in deze 5e en 6e Minor.
Uiteraard vervalt het scenario bij een duidelijke doorbraak van AEX 735 volgende week. 13-12 was er een body die reikte tot 725 met daaraan een spriet tot 741. Die spriet tellen we niet mee.
De 725 High van j.l. vrijdag lijkt ons al de top.

Echter het tegengestelde moeten we ook beoordelen. We noemen het Wimpelfractal.
Een voorteken dat de fractal wensgeachte in het zicht van de haven in rook opgaat is de DAX. Deze maakte in de uurgrafiek al meervoudige toppen als een accumulatieproces. Vrijdagavond werd de meervoudige top gebroken en dat kan tot enthousiasme leiden a.s. maandag bij de opening. Ook de daggrafiek stemt daar hoopvol voor een doorbraak.

Dus ijkpunt voor volgende week is een rechtsomkeer na een nipt hoger topje, maar duidelijk onder AEX 736. Stijgt de AEX met een volle candle daarbovenuit, dan beschouwen we 30-12-22 als Primary bodem na 78 dgn met de structuur van 4 Minors. De structuur van 6 Minors was zichtbaar in de vorige Cycle, maar usance ervoor waren steeds 4 Minors in een Cycle.
De variantie in de Primary s is nu eenmaal wijd verspreid resulterend in en forse deviatie van 20 dgn.
Wordt 30-12 een Primary bodem dan is de top laat gevormd wat doorgaande kracht aangeeft.
Toont de weekcandle zelfs een koersgat dan weten we dat de fractal 2015 in de prullenbak kan en de wimpelfractal de voorkeur krijgt.

 

Elke analist zou een tijdlijn en kasboek moeten hebben om de prognoses te boekstaven.
Wekelijkse analyse 2022 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 52

In ons fractal scenario 2015 lijkt 1 poot van de V-top gemaakt te zijn afgelopen week.
Heel technisch daalde de AEX tot het 38,2 Fibo niveau en ging rechtsomkeert. Nog niet overtuigend want de anorexia weekcandle heeft duidelijk meer voeding nodig.
Mogelijkheid 1 is dat de AEX er een eindejaarsrally t/m de 1e week van januari uitperst tot AEX 734. En de VIX verder daalt.
Mogelijkheid 2 voor volgende week is dat de Minor nog niet af was na 12 dagen en er nog een daling naar het 50% fibo niveau en tevens een terugtest van de uitbraak uit de wimpel in de weekgrafiek.
Aanwijzing daarvoor vinden we in de daggrafiek waar de U.osci lager gaat na de 692 bodem van j.l. dinsdag.
De daling zou dan volgende week moeten gebeuren en tevens een Primary bodem geven.
De structuur is dan 4 Minors in een Primary. Toegegeven de laatste 2 toonden een structuur van 6 Minors.
Dus bij mogelijkheid 1 kan de 5e Minor na een nipt lagere top in het gebied 730-740 een diepere bodem hebben. Waarop de 6e Minor de uitputtende daling is van de 1e Primary in deze Cycle die 13-10 startte.
iig willen we de V-top zien of nu direct, of eerst nog een verdere daling komende week naar het 0,5 fibo niveau op AEX 676 en dan een shortsqueeze naar AEX 730-740.
De eerstvolgende weekanalyse zal in het nieuwe jaar zijn, maar er is nog Twitter.
Voor het nieuwe jaar moeten  we rekenschap houden dat  januari de 34e maand in de Kitchin is. Dat De PMI als maatsaf voor de Kitchin voor NL en Duitsland onder de 50 noteert. Dat betekent krimp.Vooruitblik week
51

Vorige week schreven we:We geven nu de voorkeur aan het kop en schouder scenario in de daggrafiek met een daling in deze Minor naar AEX 700+.
En zo geschiedde. Alleen het H&S patroon kon in de prullenbak nadat het beter dan verwachte inflatiecijfer in de VS een shortsqueeze gaf met zelfs een hogere top. De daling daarop, na de renteverhoging, kwam toch nog onverwacht. Dat gaf ons een dejavu met december 2015.
Laten we strak in de leer blijven en de geplaveide weg nog niet verlaten. Eerst de dubbele top spotten in de weekgrafiek.
In de weekgrafiek hebben we fibo niveau s aangegeven respectievelijk AEX 691 (38,2%) en
676 (50%). Het 50% retracement ligt tevens op de dalende weerstandslijn, waar de AEX bovenuit brak.
We zien inmiddels meer analisten welke vandaar uit een rally verwachten. Tot zelfs nieuwe hoogten. Dit op basis van het halfmaste patroon in de weekgrafiek. We hebben al eens eerder de fractal gememoreerd uit de maart 2020 bodem en het daarop volgende halfmaste patroon van juli tot oktober 2020.
Wat zou de voeding zijn voor dit bullische scenario? Een dalende rente en/of dalende energieprijzen? Iig kan het opveren vanuit de dalende weerstandslijn in de weekgrafiek aangegrepen worden als een terugtest van de uitbraak, waarop wederom een shortsqueeze ontstaat. Voor ons 2015 fractal scenario dan tot nipt onder de top van AEX 741
Volgt er dan een crash zoals in augustus 2015, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk door een event zijn;  een zwarte zwaan. Maar we zien het patroon grafisch nu niet.

De VIX vertelt ons iets anders. Aannemelijk is dat deze aan een stijging is begonnen = daling AEX. Maar een daling naar AEX 676 op de dalende weerstandslijn kan velen bullisch maken in het nieuwe jaar. Komt de AEX daarna niet boven 741, dan start daar de daling naar de Primary bodem.
Volgens schema dan tussen 91 en 111 dagen na 13-10. De Primary  toont dan weer 6 Minors zoals de vorige twee. Het gemiddelde min de deviatie is 23-12 a.s. Dan wordt afgeweken van de structuur van de twee voorlaatsten. Want de actuele Minor is de 4e. We gaan het zien!

Vooruitblik week 50

De AEX daggrafiek toont een kop&schouder in wording. De index zou dan niet meer hoger dan 726 moeten gaan dit jaar. Het fractal-scenario 2015 voorziet wel in een hogere top boven AEX 736.
Dat zou  nog een stijging geven van 3 tot 4%. Dat lijkt er niet meer in te zitten dit jaar. Wellicht dan de 1e week van januari.
We geven nu de voorkeur aan het kop en schouder scenario in de daggrafiek met een daling in deze Minor naar AEX 700+. Dan de 1e helft van 2023 een stijging naar het gebied 726-736; waarop de V-top er staat zoals de fractal 2015 toont. Daarop dan een felle daling naar de Primary bodem in februari.

Belangrijk is nog de VIX. Deze maakt de LowestLow van 2022 en een positieve crossing in de indicator die we daar gebruiken. Er lijkt toch een turnaround te komen; waarbij vrees weer in de markt komt.

Vooruitblik week 49

Vorige week eindigden we met: Bovenstaande fantasierijke analyse vraagt om ijkpunten. Een belangrijk ijkpunt is de top van de vorige Primary. Dat is AEX 736. Dat lijkt ons de stoploss voor shortposities. Als signaal dat de bearmarkt nog niet ten einde is een  doorbraak van de vorige Minor bodem op 701.
Breekt deze dan is de correctie van de actuele Primary ingezet.


AEX 736 werd niet overschreden, maar de late top in de Minor impliceert doorgaande kracht. De actuele Minor is maandag op dag 18. Het lijkt ons dat 736 in deze Minor niet meer wordt overschreden.

Het patroon in de daggrafiek toont ons een fractal met de weekgrafiek vanaf de maart-2020 bodem.

Dat zou betekenen dat de AEX boven 736 uitstijgt en vervolgens een V-spike maakt; om dan volgend jaar jan. feb. te crashen door een event. (Taiwan?)Dat is dan de 1e Primary-bodem. Daaropvolgend een 2e Primary welke de AEX in 2023 naar een nog diepere Cycle-bodem kan brengen.
In week 45 memoreerde we al naar 2015 als zijnde het voorbeeld waar aan het begin van de Cycle een crash was. Was dat een vorm van synchroniciteit?


Vooruitblik week 4
8

Er volgde vorige week geen vermoeidheid en daaruit voortvloeiende terugval. De AEX weet op een hoogniveau te consolideren. Of is het accumuleren voor een hernieuwde stijging. Positieve zaken in de grafiek zijn: i) doorbraak van het 200 daags EMA ii) doorbraak 0,618 Fibo iii) wimpel in de weekgrafiek. Duidelijk zaken die verschillen met 2001 waar we vaak de vergelijking mee maken.
Toen de correctie van de parabolische stijging van de techwaarden in de 90-er jaren. De correctie daarop werd gesterkt door negatieve events: a) 11-9-2001 b) faillissement Enron, waardoor waarderingen in twijfel werden getrokken.Dit leidde tot de A poot de grote ABC correctie uitmondend in 2003 op AEX 218.
De actuele correctie startte duidelijk in januari van dit jaar en werd versterkt door events als a) de oorlog in Oekraine met als gevolg b) een energiecrisis die kosteninflatie geeft.
Omdat voldaan is aan de energiebehoefte deze winter, dalen de energieprijzen
Echter structurele hoge energieprijzen zullen in verschillende sectoren de winsten sterk onder druk zetten. Om te bezuinigen is arbeid dan veelal het slachtoffer.

Kijken we naar de weekgrafiek dan zien we een wimpel ontstaan. T.o.v. een evenwijdig dalend trendkanaal worden de uitslagen omlaag aan het einde van de wimpel minder sterk. Men kan zeggen vraag en aanbod komen dichter bij elkaar en doorbraak van dalende gemiddelden en fibo-niveau s geeft een toenemend vertrouwen. In de maandgrafiek zien we krachtige volle groene candles na het aanraken van EMA 50. Vergelijkt u 2001 in de maandgrafiek.
Onze fantasie gaat verder en we zien een fractal vanuit de maart 2020 bodem tot november 2020, waarna een blow off ontstond.
Echter het lijkt nu niet logisch dat er een blow off ontstaat. i) Maand 32 in de Kitchin. We zitten dicht bij de finishvlag die meer uitputting moet geven. Sterk gemaakt door  ii) een PMI <50 in de EU welke een krimpende economie aangeeft.
In de VS is de PMI nog niet onder de 50. De EU heeft de VS beschuldigd te profiteren van de oorlog in Oekraine, vanwege gasleveringen tegen exorbitante prijzen en wapenleveranties.
Dat het in de EU slechter gaat dan in de VS komt tot uitdrukking in de dalende Euro. De huidige opleving is in een evenwijdig dalend trendkanaal en een neerwaartse uitbraak van de getekende driehoek. Een euro onder de startwaardering (2002) in de toekomst zou ons niet verbazen.
Een dalende euro wakkert de kosteninflatie aan doordat de import duurder wordt.

Bovenstaande fantasierijke analyse vraagt om ijkpunten. Een belangrijk ijkpunt is de top van de vorige Primary. Dat is AEX 736. Dat lijkt ons de stoploss voor shortposities. Als signaal dat de bearmarkt nog niet ten einde is een  doorbraak van de vorige Minor bodem op 701. Breekt deze dan is de correctie van de actuele Primary ingezet.
 

Vooruitblik week 47

Vorige week schreven we: Voor volgende week kijken we wat de correctie is op deze shortsqueeze. De AEX kan dan dalen naar het 0.618 correctie niveau van deze stijging vanuit de 13-10 Cycle bodem. Deze ligt op 672 en het 50% op 661.
De AEX vervolgde zijn opmars en steeg tot 718+. Duidelijk boven het 0.618 correctieniveau en boven EMA 50. Er volgde een korte correctie naar AEX 701.
Dat zou na 14 dagen een Minor bodem kunnen zijn. Wederom dan een late top in de Minor, wat doorgaande kracht aangeeft. Maar de candle van 18-11 is een inverted hammer. Het slot blijft dicht bij de opening. De stijging op de dag wordt dan niet geheel vertrouwd. Het vertrouwen wordt gesterkt wanneer maandag de AEX boven 718 uitstijgt en de Minor bodem daardoor wordt bevestigd. De U.Osci geeft echter negatieve divergentie aan. Dat is een teken van uitputting. 

De DAX weekgrafiek toont inmiddels 7 groene weekcandels en geen negatieve divergentie in de daggrafiek. We tekenden in de Dax weekgrafiek een WolfWave. Grafisch wordt niet voldaan aan de ijkingregels en we smokkelen met het beginpunt, maar de ijkberekeningen kloppen wel.
Veel hangt nu af van het wel of niet doorbreken van AEX 720 en/of doorbreken van DAX 14.710 volgende week.
Aannemelijk is dat de vermoeidheid toeslaat en er een terugval plaatsvindt. We kunnen nu geen duidelijkheid geven, maar middels tweets zullen we komende week de beweging volgen en toelichten.


Vooruitblik week 46

Vorige week schreven we: Maar  vooralsnog is onze visie voor komende week omhoog. Ijkpunt is overschrijding van AEX 680. Afgelopen vrijdag werd AEX 676 gehaald.
Met de beter dan verwachte CPI cijfers uit de VS ontstond een short-squeeze sterk gemaakt door roerganger ASML, welke een aandelen inkoopprogramma aankondigde de komende 3 jaar.
De AEX wist op dag 28 in de Cycle boven het 0,618 Fibonacci uit te breken en een dag later uit te draven tot het 0.786 Fibo niveau. De top van de vorige Cycle werd na 28 dagen bereikt echter deze reikte niet verder dan het 50% Fibo niveau. Er is nu dus een krachtiger herstel. Of zijn er meer shortposities opgebouwd de afgelopen periode, die noodzakelijkerwijs moesten worden gesloten?
De 10 jaars NL rente toont een H&S in wording. Gegeven het feit dat de PMI NL (Nevi) onder de 50 is gedaald geeft aan dat NL in een krimpende fase van de Kitchin is beland. Dit geldt ook voor Duitsland
Het onvermijdelijke is dat de EU in een recessie belandt en de inflatie afneemt. Of....wordt het een spiraalwerking van aanhoudende kosteninflatie met als gevolg een stagnerende economie. (stagflatie)? Of Biflatie? De prijzen van grondstof gerelateerde producten stijgen dan en de prijzen van schuldgerelateerde activa dalen. Dat laatste is een logisch gevolg van de door schuldinjecties gecreeerde plofeconomie, waardoor de economie een junkstatus kreeg. Het afkicken ervan kan een diepe crisis geven.

Voor volgende week kijken we wat de correctie is op deze shortsqueeze. De AEX kan dan dalen naar het 0.618 correctie niveau van deze stijging vanuit de 13-10 Cycle bodem. Deze ligt op 672 en het 50% op 661.

Vooruitblik week 45

Vorige week schreven we: Het zou mooi zijn wanneer we dan een inverse H&S kunnen spotten in de verschillende indices. Voor de AEX 630, DAX 12.600, Nasdaq 10.600. Allen -5%.
Dat was een Low te ver zo bleek. En dat kwam omdat de AEX nog even door trok en de EMA 50 penetreerde. Tevens was de top in de Minor laat op dag 18 en de voorlaatste Minor top werd overschreden. Reden genoeg om 13-10 tot Cycle-bodem uit te roepen.
De late top in de Minor toont doorgaande kracht aan, voeg daartoe de net verlaten Cyclebodem dan zou de AEX verder opwaarts kunnen corrigeren in de vorm van een ABC Als A(+67)=C , dan kan C tot 720 reiken. Dat zou een prachtig punt zijn voor een short-positie. Immers als er voldoende gas is om de winter door te komen is er voldoende (tijdelijke) euforie om contrair te gaan.

Kijken we naar de VIX dan zien we dat er vroegtijdig een keerpunt kan zijn. De VIX  nadert de getekende balk, waar in het verleden turnarounds plaatsvonden. 
Een (Zwarte Zwaan) event kan roet in het eten gooien. In 2015 stond er in juli een Cycle bodem. Direct aan het begin van de Cycle was er een collaps a.g.v. noodzakelijke unwindings van carry-trades. Het werd schrapen naar liquiditeiten om aan de afkoop verplichting te voldoen. Daarna een lange opwaartse correctie om uiteindelijk in februari 2016 te eindigen in een milde Kitchin-bodem.
Dan is er nog het Puetz-window welke zich 8 november opent.
Maar vooralsnog is onze visie voor komende week omhoog. Ijkpunt is overschrijding van AEX 680. Afgelopen vrijdag werd AEX 676 gehaald.
 

Vooruitblik week 44

Donderdag j.l. verhoogde de ECB in navolging van de FED de rente met 0,75. Onbegrijpelijk Bestedingsinflatie rem je af met renteverhoging. Nu is er sprake van kosteninflatie door de sterk gestegen energiekosten; dan ga je niet nog eens een schepje erboven op doen door de rentekosten sterk te verhogen. Is er sprake van een dubbele agenda? Wordt de EU bewust in een recessie gedreven?
We hadden voor afgelopen week 2 ijkpunten. i) Het 50 daags gemiddelde als top en ii) een terugval naar de schouderlijn op 630-628.
Dat laatste zou de bodem van de 1e Minor in deze Primary en Cycle kunnen zijn.
Jawel 1e Minor van deze Cycle. We hebben genoeg aanwijzingen dat de Cyclebodem er stond op 13-10. i) Er was sprake van positieve divergentie in zowel dag- als weekgrafiek. ii) In de daling naar 13-10 was er sprake van vroege toppen met een uitschuddingsdag c.q. turnaround op 13-10. iii) Inmiddels heeft de AEX de top van de voorlaatste Minor overschreden, waardoor de dalende trend is gebroken. Vanzelfsprekend is het 50 daags EMA nog een brug te ver en is komende week een terugval te verwachten om daar de Minorbodem te vormen.
Het zou mooi zijn wanneer we dan een inverse H&S kunnen spotten in de verschillende indices.
Voor de AEX 630, DAX 12.600, Nasdaq 10.600. Allen -5%.

Vooruitblik week 43

In onze twijfel of de Cycle-bodem is gevallen op 13-10 schreven we vorige week: Laten we afwachten hoe de Q3 cijfers van ASML worden ontvangen. Die werden goed ontvangen, maar de koers weet nog niet door het 50-daags gemiddelde te stijgen.
Wellicht ontstaat er bij de AEX met een terugval in deze 1e Minor een inverse H&S. Dat zou een mooi bodem teken zijn voor een eindejaarsrally en het aloude Halloween-effect. Boosdoener kan nog het Puetz-window zijn. Google maar eens op dit begrip. Maar nogmaals iedereen verwacht een crash en heeft er zich  tegen gewapend. De hoge premie s  op de puts maakt de winstkans klein.
Ja, korte weekopties, maar dat bood alleen kansen in de eindfase van de Cycle cq. Primary. Zoals afgelopen maand. Nu hebben we de twijfel of de Cycle bodem wel/niet is gevallen.  Het anticiperen op shortsqueezes na pos. divergentie in de U.osci biedt meer kansen in korte ritjes met calls.
ASML afgelopen week was een uitgelezen kans. Nadeel in zo n onzekere markt als deze is dat je te snel winst neemt.
Voor volgende week gaan we beoordelen of de Minor een turnaround gaat maken op de schouderlijn van het inverse H&S patroon circa AEX 628. (1e ijkpunt) Dendert de AEX  daar door heen dan is de Cycle-bodem nog niet gezet.
Mocht er een turnaround zijn, dan liggen er toch weer kansen voor een shortsqueeze als eindejaarsrally.
Maandag is het dag 11 dus het kan nog hoger in deze Minor naar het 50 daags gemiddelde op AEX 663.(2e ijkpunt)  Dus concreet voor volgende week i) late top bij voorkeur 50 daags gemiddelde aantikken. ii) korte Minor en terugval naar de schouderlijn van het inverse H$S patroon in wording op AEX 630-628. Vandaar uit een mogelijk einde jaarsrally.

Vooruitblik week 42

Ons fractalscenario kon vorige week in de prullenbak. Ipv een herstel, kwam er een uitschudding Hamvraag is was 13-10 een Cycle-bodem na 219 dgn. Op een fikse daling volgde een fors herstel. Een daling van 3,5% werd omgebogen naar een kleine plus. Typische candle voor een
Cycle-bodem. Voeg daar aan toe de langdurige positieve divergentie in de dag- en weekgrafiek dan zijn er genoeg argumentn voor een Cycle-bodem. Roerganger ASML was intraday gehalveerd vanaf de top. Woensdag komen zij met de Q3 cijfers. Waarom zouden die tegenvallen?
Deze laatste Primary kunnen we wederom verdelen in 6 Minors gelijk aan de vorige Primary. Ondanks dat we steeds naar de indeling van 4 Minors wilden, is een 2e Primary op rij een verdeling van 6 Minors. Dus ook daar lijkt het plaatje af voor een Cycle bodem.
Laten we daarom eens afwachten hoe de Q3 cijfers van ASML worden ontvangen a.s. woensdag.

Vooruitblik week 41

De positieve divergentie in de weekgrafiek is een slecht teken voor de beren; die echter nog steeds de overhand hebben. Overal ziet men beren op de weg. Daar tegen is een forse verdediging in derivaten opgeworpen als hedge op de aandelenportefeuille. Er is nog niet gecapituleerd. Dat gaat waarschijnlijk onder dwang gebeuren; wanneer door een event er illiquiditeit ontstaat en het schrapen wordt om geld bijeen te rapen om de margin-calls te pareren.
Anderzijds roepen de short posities en overdadige put posities steeds shortsqueezes op.
Het is zaak de positieve divergenties te spotten. 
Kijk eens bij ASML hoe die positieve divergentie in de U. osci zijn uitwerking had.
Wellicht daar een opwaartse ABC naar 500.

Alleen in de finish naar de Cyclebodem zijn er kansen. En daar zitten we mee. Is er wellicht al een Cyclebodem gevallen op 28/29 september? Na een lange van 299dgn afgewisseld door een korte van 204 dgn. En keurig de structuur volgend van 2 Primary s. En een LowestLow in de reeks met positieve divergentie.
We mogen in deze economische situatie echter niet veel euforie meer verwachten in een opvolgende Cycle. Dan zou het een zijwaarts patroon worden met nog een uitschudding in 2023, wanneer gedurende dat zijwaartse patroon de short posities zijn afgebouwd.
Dat wil ook niet zeggen dat de boel niet alsnog kan crashen door een event. In aug. 2015 zagen we aan het begin van de Cycle een collaps gevolgd door een opleving om uiteindelijk in feb. 2016 een lagere Cycle- en tevens Kitchin bodem neer te zetten.

Ons fractal scenario is nog op koers. A en B zijn gevormd en alle ontstane koersgaten zijn opgevuld. Hieruit concluderend zou volgende week een stijgende beurs zijn die ons naar C brengt.
C was in het patroon van 28-1 naar 2-2 (5 kalenderdgn; 3 beursdgn) de krachtigste beweging. Dus wellicht maandag nog iets lager, maar dan zou volgens het fractal scenario volgende week een positieve beurs zijn. Dat is dan weer een ijkmoment voor onze wensgedachte.

Vooruitblik week 40


Cyclisch gezien wisselen periode van hoogconjunctuur en laag conjunctuur elkaar af. De economische groei van de afgelopen jaren is een gekochte economische groei. Er is een plofeconomie gecreeerd door goedkoop krediet. De mondiale schuldenberg staat nu te wankelen omdat de rente tarieven omhoog zijn geschoten. In een jaar tijd is de NL 10 jaar van 0,00 naar 2,6% gestegen.
In landen als Italie gaan de rente- & aflossingsverplichtingen forse begrotingstekorten geven.
Wat staat er te gebeuren wanneer de ZEURO landen zoals Italie meer steun wensen? De markten prijzen al een Euro crisis in door de EURO in de uitverkoop te doen tgv de Dollar.
Mocht de finish naar de Cycle bodem uitmonden in een crash, dan zal dat door een liquiditeitscrisis op de markten gebeuren. Het kan zelfs uit China komen, waar de vastgoedmarkt wankelt.

Onze fractal voldeed aan zijn beweging te weten 10* daalde onder 4*. Inderdaad fors minder daling dan we hadden gedacht. Volgende week nog lager achten we niet aannemelijk. De Minor van 20 dagen past mooi in de structuur.
Hoe mooi zou de ijking van 10* naar 11* zijn wanneer dat in eenzelfde roeptoeter gaat als van 10 naar 11 met een abcd e-failure. Van 10( 24-1) naar X (14-2) waren 21 dagen. Dat zou  actueel de 2e Minor kunnen zijn in deze Laatste Primary binnen deze Cycle. Theoretisch volgen dan nog 2 Minors naar de Cycle bodem. Dan zegt u de huidige Fractal heeft een andere tijdsduur. Zeker! maar begint aardig synchroon te lopen. Van 7 naar 10 waren 12 dgn. van 7* naar 10* 16 dgn.
Van 10 naar 12 waren 42 dgn. Het theoretisch vervolg laat zich raden.
Er is nog een klein koersgat tussen 657 en 654. Laat de AEX dat eerst maar eens vullen. Dt is tevens fibo 0,382.
U begrijpt dat wanneer de bodem van 29-9 komende week breekt het hele fractal scenario in de prullenbak kan. Maar dromen die uitkomen beginnen veelal vanuit een fantasie.

Vooruitblik week 39

Het is vrijdag dat we deze weekanalyse schrijven. Niet wetende hoe de AEX vandaag sluit.
Vanaf 8-3 tot heden maakt de AEX een grote zijwaartse beweging tussen 740 en 650 met een uitschieter naar AEX 633. The greater the the base, the bigger the move! En aangezien we in de eindfase van de Cycle zitten zou er een capitulerende uitschudding kunnen zijn. Wij zien een fractal van het grote zijwaartse patroon gedurende december en januari. Voor de uitschudding naar de Cyclebodem van 7/8-3 een dubbele top op 1 en 5  Wellicht willen we het zien door de wensgedachte dat de finish van deze cycle een laatste uitschudding moet zijn van 11* naar 12*.
We gaan het zien of 11* > 12* zich tonen als laatste ronde naar de finish van de Cycle.
Iig hebben we met 10 en 11 nog een ijkpunt. 10 was duidelijk lager dan 4. Dat zou betekenen dat 10* lager dan 4* moet gaan komende week. Dan een herstel naar 11* (AEX 660?). Om vervolgens te duiken naar de Cyclebodem. 

Vooruitblik week 38

We twitterde vorige week het vervolg van de fractale gele rechthoeken  in de daggrafiek met -37 na de 1e opgang. Het werd zelfs -40 met -0,15 nipt onder de Primary bodem.
Zo snel een top in de opvolgende Primary is zelden voorgekomen. Ja voor de kredietcrisisCrash van 2008. Zie AEXcel

Maar wellicht was de Primary nog niet gevallen. Het kan! Tellen we de laatste Minor door dan is maandag dag 26. Nog mooier zou een lagere Primary bodem zijn onder AEX 632 van 23-6.
Want dan is de trend van lagere bodems wel een zeer sterk signaal, dat deze Cycle in een bloedbad gaat eindigen. Maar dat betekent een daling van minstens 5% komende week. En de turnaround na 8-9 toont duidelijk een start van een Minor. Eerder is nu een opwaartse correctie te verwachten.

Het is een wensgedachte, maar voor een laatste daling naar de Cycle-bodem zien we graag een herstel naar AEX  700+. De eerder geschetste ABC met A=C naar het 0,618 fibo 755 lijkt dan een utopie.
We worden na deze correctie gelijk aan de correctie in mei wel gesterkt om het fractale vervolg te volgen naar AEX 700+.

Vooruitblik week 37

We eindigden vorige week met de woorden: 
Mocht er daarentegen komende week een milde Primary bodem vallen(ijkpunt) dan kan het scenario, geschetst in de weekgrafiek, een kans krijgen. Te weten: een opmars naar het 0,618 fibo op AEX 755, tevens neklijn van het getekende H&S patroon. Vandaar uit een collaps naar de Cycle bodem
En zo geschiedde. De AEX zette in het fractale blauwe vierkant nog wel een lagere bodem neer op 8-9. Maar daar ontstond een Hammer, die vrijdag werd bevestigd.
Er staat een inverse H&S. Die het beste zichtbaar is in ASML. De hogere bodem als rechter schouder geeft de belegger moed. Laten we ons eens richten op deze roerganger in zijn weekgrafiek.
Wanneer ook hier een ABC correctie opwaarts zou plaatsvinden op de daling van 776 > 403, dan is het koersdoel 645. A was 177  B+177 geeft 645 voor C. Het 0,618 fibo is 634. Dat is in theorie. Nu nog de praktijk.
Het zou tevens een herstel kunnen inluiden van de Nasdaq en SOX. Dus laten we dat ijken.
De SOX is daar het duidelijkst in. Deze corrigeert de  voorafgaande stijging nipt boven het fibo 0,618. Toegegeven dat de EWP telling zweverig is. 3 is de kortste maar 2 en 4 tenderen toch weer naar gelijkheid. Een ABC opwaartse correctie in de SOX geeft een koersdoel voor C van 3.234. Laat nu het 0,5 fibo op 3.227 liggen! Dat ASML correleert met de SOX zien we duidelijk aan de bodem datum
5-7.Voor beiden een duidelijke bodemdatum na een langdurige daling.
 

Vooruitblik week 36

Het zou mooi zijn wanneer de regelmaat van 4 Minors in een Primary zich komende week toont.
Woensdag is dag 14 in de 4e Minor. Komende week is dan de Primary bodem te verwachten.
Strak in de leer zou de Primary bodem lager moeten gaan dan de vorige bodem op AEX 632.
Dat zou ca. -50 AEX pnt moeten zijn komende week of te wel -7%. Dat lijkt onmogelijk geheel aan het einde van de Cycle. Maar juist de 2 Primary s hiervoor gaven een signaal af met een daling geheel aan het einde van de cyclus (-110 in 19 dgn en -82 in 17 dgn.)
We herkenden gelijkenis met de start van de vorige primary. De gebieden zijn in de daggrafiek omkaderd met i en ii. Verder hebben we de bewegingen genummerd. Tot aan nr 14 j.l. 1-9 waren 70 dagen. In de vorige Primary 62 dgn. In het blauwe vierkant tekenden we een herstel a en vervolgens diepere bodem b.
Maandag zijn we op dag 181 in de Cycle. Na de zeer lange van 299 dagen of de verdeling in tweeen respectievelijk  146 en 153 dgn; kan er Cycle volgen van 180>190 dgn.
Dat zou dan een crash overeenkomstig nine/eleven kunnen zijn. Toen was de daling 25 dgn -167 in die laatste Minor. Actueel zouden we dan vanaf 16-8 (AEX 732) moeten rekenen.+ 25 dgn. kom je uit op 10-9. Daarvan is al -68 gerealiseerd. De daling zou door een event kunnen zijn, die een laatste uitschudding geeft.
Vrijdagavond kregen we een voorproefje in de DAX, vanwege toenemende vrees voor het afsluiten van NorthStream. De daling zou naar lijn M in de maandgrafiek kunnen (AEX 590-600)
U zegt dat we ver doorslaan in onze fantasy. Maar elke gerealiseerde droom vindt nu eenmaal zijn oorsprong in creatieve gedachten. Met het meten van de branduren van een kaars werden wel stoffen toegevoegd die de kaars verbeterde, maar het heeft geen gloeilamp opgeleverd.
Onze ogen zien koerspatronen die als groepen voorkomen en schaalbaar zijn (fractals) en daar komen creatieve gedachten bij. Maar we brengen het met ijkpunten voor ons eigen handelen.
Mocht er daarentegen komende week een milde Primary bodem vallen(ijkpunt) dan kan het scenario, geschetst in de weekgrafiek, een kans krijgen. Te weten: een opmars naar het 0,618 fibo op AEX 755, tevens neklijn van het getekende H&S patroon. Vandaar uit een collaps naar de Cycle bodem. 

Vooruitblik week 35

AEX 743 werd niet overschreden in deze  Primary. De Cycle kan zijn dalende trend voortzetten. Ontegenzeglijk was 7-3-2022 een Cyclebodem. volgens de trend staat er 7 tot 9 maanden later een Cycle bodem. De 2 laatste waren weliswaar korter, Maar ze zijn ook samen te voegen tot 299 dagen
Een uiterst lange van bijna 10 maanden.
Maar heb je een regelmaat voor een Primary in beeld van 10 tot 12 weken; is er plots een uitschieter van 107 dagen. Toch weer de oude reeks van 3 tot 4 maanden. Zo blijft de cyclus-analyse slechts richting gevend. Heb je een regelmaat te pakken wordt je uit de tunnelvisie gedreven. In de situatie van de afgelopen bearmarktrally werden we al gewaarschuwd door de positieve divergentie in de weekgrafiek, maar we hielden vast aan het patroon van 2001.
Toch houden we het patroon van de bearmarkt van 2000 naar 2003 aan. In de maandgrafiek zien we na de top in sept. 2000 6 maand candles naar het EMA 50. Actueel vanaf de top in nov. 2021 7 dalende candles. Eens zien of de augustus 2022 candle gelijk wordt aan de mei 2001 candle; namelijk een korte candle.
In 2001 volgen dan 4 duidelijk dalende maand candles. Toen in 2001 -38% naar de 11-9 bodem.
Een Cyclebodem in november-december zou dan passend zijn. Een gelijke daling van 38 % zou de AEX naar 465 brengen of te wel de steunlijn X in de maandgrafiek.

Vooruitblik week 34
Onze wensgedachte eenzelfde patroon te volgen als de bearmarkt 2021ging in rook op.
We hebben geen verklaring kunnen vinden voor de gewijzigde regelmaat. Steeds telden we 4 Minors in een Primary, maar de bodem van 23-6 brak met deze traditie.
Uiteindelijk was er toch een opluchtingsrally, die nipt onder de top van de vorige Primary (AEX 743) bleef steken. Daarmee is de Cycle nog altijd neerwaarts.
De opluchtingsrally analyseerden we in de laatste vooruitblik in week 31. En zo geschiedde.
Wordt AEX 743 niet overschreden dan blijven we vasthouden aan een bearmarkt en voorspellen we een diepe Cycle bodem in november.


Vooruitblik week 3
1
Inmiddels heeft de AEX in de daggrafiek het 50- en 200 daags gemiddelde geslecht. De dalende trend,lees bearmarkt, eindigt wanneer de top van de vorige Primary (AEX 740+) opwaarts breekt. Duidelijk is dat 23-6 een Primary bodem was na 107 dgn. Deze valt uit de reeks vanaf okt 2020. Ook de verdeling in 4 Minors werd doorkruist. We hebben de 1e Minor van deze 2e Primary op 14-7 geplaatst omdat 8-7 niet hoger kwam dan de 28-6 top. Dan is de AEX maandag op dag 18.
Dat is een late top, wat doorgaande kracht aangeeft. Dus het wordt billen knijpen voor de beren of AEX 740 sneuvelt.
Er is nog een houvast in de maandgrafiek. In 2001 was er een bearmarktrally na 6 maand candles vanaf de top. Nu na 7 maand candles. Allebei stuitten ze op het 50 weeks gemiddelde. Toen een bearmarktrally van 512 naar 609= 97 pnt = 19%  1,19 x 632 = 752 Dat overschrijdt AEX 740
In absolute zin was de stijging nu 100 pnt.
Hier moet u het mee doen tot 21-8

Vooruitblik week 30
Afgelopen week werden we uit onze droom gehaald. De projectie van het terugkerend patroon, werd door een shortsqueeze om zeep geholpen. We waarschuwden al met roerganger ASML daar zagen we positieve divergentie en de laatste dalingsreeks van -28% lokte een correctie  uit  met de Q2 cijfers in zicht.
En nu? we zijn door de markt verslagen en kunnen er in wat betreft cyclusanalyse even geen chocola van maken. Er stond vrijdag een omgekeerde hamer, veelal een toppatroon na een stijging. En nipt werd het 200 daags gemiddelde aangeraakt.
Logisch is nu dat 23-6 een Primary bodem was na 107 dgn. i.p.v 12-5. De onderverdeling is geheel anders. Steeds hadden we 4 Minors in een Primary, nu 6. En de duur valt uit de toon van de afgelopen Primary s. Dat waren steeds zeventigers na 29-10-2020.
Dan zegt u maar het kan nog als de markt na het weekeinde afstort. Maandag is dag 32 en de top op 719 van d.d. 31-5 is nog niet overschreden.
Nee, deze Minor heeft een late top. Dat is juist een teken van kracht. Aannemelijk is wel dat de index komende week corrigeert, maar nog geen afstorting. Deze stijging is wel parabolisch zoals we aangeven in de daggrafiek. Parabolische stijgingen geven veelal een overtreffende correctie.

Wanneer de laatste top in de vorige Primary op AEX 740+, niet wordt overschreden, blijft het neerwaartse  patroon geldig. Dan kunnen we deze stijging als een bearmarkt rally af doen.

We zullen opnieuw orde en regelmaat proberen te vinden. Daar hebben we de tijd voor want augustus wordt tot 20-8 een break
.

Vooruitblik week 29

Vorige week schreven we: Vooralsnog is de top op dag 5 gemaakt. Stijgt de AEX niet boven 676 dan kan er een snelle daling volgen naar de expiratie 15-7
Op 1 AEX punt na kwam vorige week vrijdag 676 in beeld. Daarna startte een daling maar vrijdag was er een fikse opleving op dag 22 in de Minor! Dus geheel aan het einde nog een opleving. Of tellen we fout met de Minor of zelfs Primary?
We zetten de Minor op 5-7 met een lengte van 12 dgn. We hebben Minors van 15 tot 21 dagen gehad in deze daling vanaf 17-11-21. Een korte 3e Minor van 12 dagen kan, maar in de dalende reeks staat er een hogere bodem. Maar met de start van parabool Z in AEX projectie, was dat ook het geval! 25-1 was er een bodem op  AEX 734 10 dgn later een flitsbodem op 742. Wederom een ijkpunt in de AEXprojectie grafiek die zich bewijst.

Dan volgt nog de vraag. Zitten we verkeerd met de Primary? Is 23-6 een Primary bodem? Daar zitten dan 6 Minors in en een lengte van 107 dagen. Dat valt uit de toon wat betreft regelmaat en de indeling. Toegegeven we hebben reeksen gehad van 3 tot 4 maanden. Maar in deze Kitchin zien we na 16-3-2020 kortere lengtes.
Vergelijken we de opleving vanuit 12-5 dan zien wij een duidelijke turnaround en de 1e Minor komt boven de top van de vorige Minor. Een krachtig herstel passend bij een Primary-bodem.
Na 23-6 is er sprake van correctie-fase in de vorm van een wimpel.

Echter bij de roerganger van de AEX, ASML, zit wel een addertje onder het gras. De U.Osci toont al even positieve divergentie. Woensdag presenteert ASML de Q2 cijfers. Die zullen ongetwijfeld goed zijn. We hebben de dalingen in kaart gebracht. Na een laatste daling van 28% is een fors herstel aannemelijk. Wanneer ASML de AEX sterk mee omhoog neemt en de AEX boven 676 uit stijgt kan het hierboven geanalyseerde in de prullenbak Dus u bent gewaarschuwd! Handel op uw eigen inzichten, 

We hebben nog de afsluiting van de Northstream als eventuele paniek duikvlucht, maar dat is te uitvoerig in het nieuws en kan niet meer voor een verrassing zorgen.
Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Poetin de opdracht geeft. De val in inkomsten en nieuwe sancties zal hem weerhouden. En juist dan kan een krachtige opluchtingsrally ontstaan.
Maar nogmaals het past nog niet in de cyclische analyse hierboven. Wij verwachten dat pas in augustus.


Vooruitblik week 28

Vanwege een korte break schrijven we deze update donderdag 7-7. AEX projectie is nog altijd gelijkvormig. Echter wanneer AEX 676 morgen 8-7  wordt overschreden dan kan de wensgedachte de prullenbak in. Vooralsnog is de top op dag 5 gemaakt. Stijgt de AEX niet boven 676 dan kan er een snelle daling volgen naar de expiratie 15-7

Vooruitblik week 27

Vorige week sloten we af met: Ongeldigheid van het uitgestippelde pad ligt op de loer in de weekgrafiek. Daar zien we een forse positieve divergentie. Dus pas op voor onze wensgedachte. Echter een Primary- en of Cycle bodem staan er nog niet.

Er was een koersgat in de week- en  daggrafiek van 672 > naar 681. Deze werd gedeeltelijk gesloten tot 676. Zou deze alsnog kunnen sluiten komende week?
De uurgrafiek (AEXfuture) geeft dat een kans op korte termijn. Vrijdag bodemde daar een Minute en we zien een bullflag als halfmast patroon. Ervoor waren 45 AEX punten. Erna geeft AEX 693. Maar een AEX stijging boven de vorige Minor top op 676 maakt onderstaande analyse ongeldig.

We zoomen in en kijken naar de daggrafiek. Maandag is dag 11. Minors hiervoor tonen veel lengtes van 15 en 21 dgn. De Primary is op dag 53 met lengtes ervoor van 67,76,67,79,75,78, en de laatste 65. Een zeventiger nu is aannemelijk. De Primary bestond steeds uit 4 Minors. Thans bevinden we ons in de 3e. Stel dat deze een bodem maakt na 15 dagen, dan kan de laatste 21 dagen zijn of andersom 21 en een verwoestende van 15 dagen naar lijn Y op AEX 580-590

Dan naar onze AEX projectie. Parabool Y telde 36 dagen. Parabool Y* 35 dagen. Wederom een gelijkvormig patroon daar waar Y overgaat in Z en idem Y* overgaat in Z*. Dat vierkant, bestaande uit 5 dgn geeft dan een +/- 5 dgn. variantie in de volgende berekening.
Parabool Z was 39 dgn. Stellen we parabool Z* op 39 dagen dan komen we uit op 1-8 of -/- de variantie op 27-7  Dat geeft een Primary van 76 tot 81 dgn  Vanaf de 2e Minor bodem 23-6 39 dgn verdelen in 2 Minors. Waarvan de laatste waarschijnlijk de felst dalende is.

Dan nog het 3PDH patroon in de DAX, die volgens het patroon en onze wensgedachte  naar 28 moet afstorten. Wellicht is daar de trigger het mogelijke gastekort. Wellicht de vrees richting dDay 22-7 geeft de daling. Daarna een eventuele opluchting en alsnog een diepe daling. Of alles in 1x. Je weet het niet,

Nogmaals bovenstaande analyse is het gevolg van een bearische wensgedachte en kan daardoor een tunnelvisie geven. Wat u doet n.a.v de analyse is uw zaak. (disclaimer)

Vooruitblik week 26

Vorige week sloten we af met de woorden:>Vanuit de geschetste punten kan een bearmarktrally ontstaan naar lijn Z tussen AEX 680 > 690.
Maar eerst was er een schijnbeweging die ons in vertwijfeling bracht. Even daalde de AEX onder de bodem van 17-6. Maar op de top van 2020 (632) kwam er de shortsqueeze of noem het dead catbounce. Het zou nog hoger kunnen om het koersgat tussen 672 en 681 te sluiten.
Echter de vorige Minor had zijn top er staan op dag 4, direct na het weekeinde. Het zou mooi zijn wanneer dat zich a.s. maandag herhaalt. Maar om dan het koersgat te vullen is een brug te ver.
De AEX gaat steeds tot het uiterste en zet je op het verkeerde been.
Maar dat komt omdat we een wensgedachte hebben dat de AEX het patroon van 2001 volgt. Gaat het niet zoals je verwacht verrast de markt je. Onzin natuurlijk en aanmatigend. Dat is niet onze stijl.
Toch keerde de AEX weer terug in het trendkanaal Y>Z, na een schijnbeweging er boven.

We zien een nieuwe herhaling van een patroon. Vergelijkt u de 2 gele rechthoeken.
Er wordt gestart met een gelijkbenige parabool gevolgd door een hickup tP. Dit herhaalt zich in de 2e rechthoek, zelfs de dalende parabool Y en Y* zijn gelijkvormig.
We gaan komende maand zien of parabool Z* gelijkvormig is met Z. Daartoe hebben we een driehoek gevormd, gekloond en in de 2e rechthoek geplaatst.
We komen uit op 25-7 AEX 560. Dat is dag 74 in de Primary en passend in de reeks.
Projecteren we de daling in de daggrafiek en houden we lijn Y als steun dan is 25-7 AEX 572. Het is een Primary bodem die een overtreffende daling kan geven en even onder lijn Y kan dalen. Maar dat is dan invulling geven aan de wensgedachte oftewel selffulfilling prophecy.

In de DAX weekgrafiek krijgen we met het 3PDH-patroon  een bevestiging van een een verdere daling. De VIX Stoxx 50 heeft weer ruimte voor een stijging, lees daling van de koersgrafiek.
Punt 28 is dan een voorlopig einde van de daling.

Ongeldigheid van het uitgestippelde pad ligt op de loer in de weekgrafiek. Daar zien we een forse positieve divergentie. Dus pas op voor onze wensgedachte. Echter een Primary- en of Cycle bodem staan er nog niet. 
 

Vooruitblik week 25

Vorige week is ons een tunnelvisie te verwijten, Gefocusd op een lange Minor van in de 30 dagen, zagen we de bodem van 2-6 na 21 dagen over het hoofd. Ons meetinstrument de U.Osci gaf geen signaal af. We toonden met de gele blokken een mogelijk zelfde patroon. Na het verlaten van de omhoog gerichte vlag zou een forse daling zich kunnen voltrekken. En zo geschiedde.
Dus daar hadden we houvast aan met putposities. Hadden we de Minor van 21 dgn. gespot, dan was de actuele Minor net gestart en hadden we vertrouwen in een langere daling.

De AEX is aanbeland in het trendkanaal tussen de lijnen YZ en volgt daarmee weer het pad 2001.
Bij AEX 620 tikt de AEX maandag lijn Y aan. Dat lijkt ons teveel van het goede.
We zien eerder een kans in een stijging om het koersgat 672>681 op te vullen. Dat zou een ultieme kans zijn voor nieuwe put posities. Of zoveel eerder de VIX EurostoXX de rand opzoekt van de getekende dal parabool. De VIX EU tikte de bovenkant Bollinger Band aan. Een terugval is te verwachten; lees hogere koersen in de EU koersgrafieken. De VIX EU heeft natuurlijk een hoog gehalte DAX in zich. De DAX heeft nog het 3PDH patroon af te werken, waarbij de route naar 28 een crashende route is. Inmiddels heeft het 3PDH patroon in de DAX na punt 27 nog een schijnbeweging gegeven met een WolfeWave. Er is wat voor te zeggen dat er nog altijd een bullishe omlaag gerichte wimpel staat. Maar de uitbraak lijkt een false move te zijn. Daarmee is het kruit verschoten. Het had geen doorgaande kracht en de teleurstelling kan dan als een uitputtings fase een daling naar 28 geven.
Tenslotte nog de maandgrafiek. Daar hebben we de lijnen W X Y geplaatst met een M als middenlijn.
Lijn M heeft vele malen als steun gefungeerd. Thans is dat het gebied 590 > 600. Maar ook de SMMA 50 thans AEX 616. Vanuit de geschetste punten kan een bearmarktrally ontstaan naar lijn Z tussen AEX 680 > 690. Dan is tevens het eerder besproken koersgat opgevuld.


Vooruitblik week
24

Vorige week schreven we >Mocht de AEX steun vinden in het gebied 680-685 en rechtsomkeer maken.
>Dan is een ABC-correctie naar de neklijn van het H&S patroon zoals in de weekgrafiek getekend mogelijk.<
We hebben de rechtsomkeer nog niet kunnen zien. Vrijdag was het herstel van de dag nog te gering.
Tevens analyseerden we de regelmatige toppen en beoordeelden een trend dat na de top de AEX per saldo minstens 9% daalde. Ijkpunt is dan actueel de top op 719. Daar zou de AEX niet meer bovenuit moeten steken in deze Primary. Dit ondanks de late top in deze Minor die maandag op dag 31 staat. Extreem lang. Dat komt dan toch weer overeen met het 2001 scenario, waar deze Minor 36 dagen duurde. Toch met het vooruitzicht van de FOMC meeting is het aannemelijk dat maandag t/m woensdag een herstel is tot de uitkomst van de FOMC en Powell spreekt.
Zou dat een turnaround geven of juist een teleurstelling voor de markt?
Het is nog te vroeg in de Cycle voor een collaps. Velen azen op een herstel van de Nasdaq.
Laten we daar eens naar het lange plaatje kijken in de maandgrafiek. We zien aan de top in 2000 tot de bodem in 2002 een EWP 5 poot omlaag. Mooi volgens de regels waar 2 tenderen naar gelijkheid nl 2 en 4 en 3 de langste is met wederom een onderverdeling van 5 subgolven. Dat projecteren we naar actueel met de top in nov.2021. Dat resulteert in een koersdoel van NQ 6000-7000 in 2023. Vervolgens  inzoomen op 2001-2003 en vergelijken met de actuele daggrafiek.

In het blauwe vierkant tonen we in beide grafiek de koers van bovenkant BollingerBand naar de onderkant. Waarna  een herstel is naar de bovenkant BB.
De daling van vrijdag heeft een koersgat geslagen Aannemelijk is dat dat komende week wordt opgevuld. Maar daarna zou de glijvlucht weer kunnen verdergaan overeenkomstig de bearmarkt 2000-2002.
Dus voor volgende week is onze voorspelling een licht herstel tot woensdag daarna voortzetting van de daling.

Vooruitblik week 23

31-5 werd toch nog een late top gezet in de Minor. De gestippelde weerstandslijn over de toppen werd doorbroken en het 50 daags EMA brak ook. Ons 2001 scenario kan in de prullenbak.
Met deze late top is het aannemelijk dat de bodem van de Minor op de steunlijn valt tussen AEX 680-685 en vandaar een nieuwe Minor start welke hoger gaat. Maar dat zou betekenen dat in de actuele Primary eveneens een late top gaat vallen. Dat past niet in een bearmarkt waarin we zitten na het death cross. Mocht de AEX steun vinden in het gebied 680-685 en rechtsomkeer maken. Dan is een ABC-correctie naar de neklijn van het H&S patroon zoals in de weekgrafiek getekend mogelijk.
 
Het mogelijk andere scenario hebben we aangegeven met de 2 gele blokken in de daggrafiek.
Beide blokken starten met een omhoog gerichte vlag. Mocht hetzelfde patroon zich voltrekken als in het 1e blok; dan zou de Minor bodem volgende week na een collaps steun vinden op de paarse lijn welke net als in het 2001 scenario de steunlijn is onder de bodems van de Minors. Dan is het 2001 scenario na een false move weer geheel in tact. Wel is een feit dat de collaps na het 1e gele blok het einde was van een Cycle en een uitputtings daling was. Dat is nu niet het geval. De AEX is nog in de 1e fase van de Cycle. Dus dit scenario is wankel en meer ingegeven door een wens gedachte.  


Vooruitblik week 22

DE AEX steeg vrijdag nipt boven de 700 en stootte wederom tegen het 50 EMA. Net zoals in 2001 was dat steeds een weerstand. Vrijdag was dag 15 en het is aannemelijk dat maandag de terugtocht naar de Minor bodem start. Als dat gebeurt is de top van de Minor en van de Primary op dag 5 gemaakt. Maar het is billen knijpen. 707 met een lont aan de kaars was de top op 17-5; 702 j.l. vrijdag.
In de future is het verschil achter de komma.
U begrijpt dat het gehele scenario vervalt wanneer de AEX maandag doorstijgt. Er is dan een late top in de actuele Minor gemaakt wat doorgaande kracht aangeeft.
Daartoe geeft de DAX al een eerste waarschuwing. Met een halfmast patroon en uitbraak uit de parabool, zou daar zomaar een shortsqueeze kunnen ontstaan. Dan vervalt daar ook het 3PDH patroon.
Dus maandag wordt cruciaal!


Vooruitblik week 21

De FED blijft dagelijks geld uit de markten zuigen middels een aantrekkelijke reverse repo rente. Afgelopen vrijdag bijna 2.000 miljard. De vraag is maakt zij de markten bewust illiquide of kunnen zwakke banken zich geen schatkistpapier op de balans permitteren bij deze stijgende rente?
De dollar zet zijn opmars voort. De VS heeft ook weinig last van de geopolitieke onrust in de wereld, waardoor de VS een veilige haven wordt en zelfs goud dreigt te verslaan.

Terug naar de cycli. Het koerspatroon van de AEX is nog altijd gelijkvormig met 2001. Het 50 daags gemiddelde was j.l. dinsdag een brug te ver. Ook in 2001 werd de index daar steeds terug gestuurd.
Er zijn nu 3 ijkpunten bevestigd. 50 % Fibo en 2x het 50 daags EMA.
J.L. vrijdag werd een koersgat gesloten. Wellicht maandag a.s. nog een opleving nadat NY aan het einde van de dag een turnaround maakte. Maar dat zou voor de AEX, volgens het uitgestippelde scenario, geen doorgaande kracht moeten geven.
Maar.....nadat er voor de 7e keer op rij in de VS een lager weekslot was, wordt alom een sterke opvering gepredikt. Beoordeel je de cycli in de DJIA dan is een langere opwaartse correctie aannemelijk. Dat zou fnuikend zijn voor ons scenario.
 
12-5 beschouwen we als Primary bodem. Maandag zijn we op dag 11 van de 1e Minor van een reeks van 4 in deze Primary. Deze Minor heeft dan nog een week of zelfs 2 weken te gaan. Aannemelijk in dit patroon is een lagere bodem.
Conclusie: Volgens schema zou de turnaround in de VS voor de AEX niet veel om het lijf moeten hebben. Ijkpunt blijft het 50 daags EMA welke op 706 ligt. Bij doorbraak daarvan de komende week kan ons scenario in de prullenbak. Dat zou een stijging van ca. 3,5% moeten zijn.

Vooruitblik week 20

We ijken de actuele daling met het congruente patroon uit 2001. Overeenkomstig het patroon in 2001; hebben we een vroege Primary neergezet. In vergelijking was de Minor bodem van 12-5 j.l. de bodem van 20-6-2001 of 28-6-2001. Zelfs het hupje aan het einde van de Minor was zichtbaar. Wat overigens ook gelijk is. is de correctie van de daling vanaf de top op 830 >653.(-177) naar de top op 5-4 AEX (+90) = 50% gelijk aan 2001.
In het patroon van 2001 zagen we de AEX achtereenvolgens 3x zijn hoofd stoten tegen het 50 daags gemiddelde. Het 50 daags gemiddelde lag j.l. vrijdag op  710. De AEX had vrijdag een high op 694.68. Zegt u wat worden jullie ineens secuur met 2 cijfers achter de komma. Ja onzin natuurlijk!
Het gaat om gelijkvormigheid niet om gelijkheid. In 2001 daalde de index in 1 beweging met 10 % tot de volgende Minor bodem. Dat is dan weer een ijkmoment.

Vooruitblik week 19

Middels Twitter hielden we u met grafieken op de hoogte van de koersontwikkeling. Het 3PDH patroon hebben we inmiddels in de prullenbak gegooid. Na de bodem op 8-3 verwacht je een ABC correctie, maar de markt is te zwak voor een opwaartse C. De techaandelen, te euforisch benaderd op toekomstige winsten, zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. ASML valt uit de schotel maar weet zich nog staande te houden boven 514. Ervaring leert echter dat meervoudige bodems breken.

De AEX is inmiddels onder de bodem van 27-4 gedoken. Deze bodem markeren we als 2e Minor bodem. In deze 3e is het maandag 9-5 dag 12. De daling kan zich overeenkomstig het patroon van 2001 geleidelijk voortzetten met als steun de bovenste paarse lijn van het getekende evenwijdige trendkanaal. Maar komend in de buurt van de 652 bodem is er een shortsqueeze te verwachten.
Volgens het patroon van 2001 zou deze niet boven de getekende oranje stippellijn komen. Volgens schema zou dan de bodem van de Primary per eind mei, primo juni onder de 600 noteren.

Wanneer is een renteverhoging van de ECB te verwachten?  Dat kan zij pas als de bank klaar is met het opkopen van obligaties. Lagarde zegt dat het opkoopprogramma in het 3e kwartaal kan worden beeindigd. Dus pas daarna zal de rente worden verhoogd.
Daar zou een trigger kunnen liggen voor een versnelde daling naar de Cycle bodem.
Overeenkomstig het patroon van 2001 naar de onderkant van het getekende trendkanaal zijnde de bodem van 16-3-2020 op AEX 495-500. We gaan het gaandeweg ijken.

Inmiddels is het vertrouwen in de EURO ver weg. T.ov de dollar daalt de EURO met een volle candle onder de meerjarige steunlijn vanaf het ontstaan van de ECU. Nog erger de sancties tegen Rusland verzwakken de EURO t.o.v. de Roebel. Het lijkt erop dat Europa het kind van de rekening wordt.
Een ernstige recessie dreigt, wat het inflatiespook zal laten verdwijnen.
 
Week 17 en week 18 geen vooruitblik.

Vooruitblik week 16

AEX uurgrafiek volgt nog het 3 peak domed house patroon. Dat zou betekenen dat in de actuele Minor de AEX na Pasen hoger gaat. In de week grafiek zien we de U. osci nog onderin hangen. Daar wordt het make it or break it. Je bent geneigd het laatste te denken, maar on the wall of worries is wellicht het adagium

Vooruitblik week 15
 

Wanneer DXY 100 zou bereiken, zouden we de paren EUR/US$ en XAU opnieuw beoordelen. Ergo we zien in de Euro maandgrafiek nu een volle candle onder de steunlijn komen.>What ever it takes< wordt een onmogelijke opgave voor Christine.
Goud maakt (nog) geen contraire beweging t.o.v. de stijgende US$.
Maar het gaat erop lijken dat van de crises in de wereld, toch de US$ de winnaar gaat worden.
We merkten afgelopen week in de uurgrafiek de 3 pieken op van het 3PDH patroon.
Heel bijzonder. Naar de top op 23 van het 3PDH patroon zou betekenen dat de AEX na een bodem op 10 er gedurende april nog een top richting AEX 800 uit kan persen. Er is een ongeveer gelijk tijdframe van punt 3 t/m 7 met het stijgende deel. In de uurgrafiek waren 3 t/m 7 circa 2 weken. Na punt 10, wat de zeer late Minor bodem zou kunnen zijn, volgt het basement 11 t/m 14 gevolgd door de first floor. We schatten dan in dat van de first floor tot de top ca. 14 dagen kan duren. Dan zijn we in de 1e week of wellicht 2e week van mei aanbeland.
Een wensgedachte die we gaan ijken. Dus eerste station is het basement in kaart brengen.

Alternatief blijft het scenario maart 2001 naar mei 2001. U ziet in de grafiek van 2001 dat de AEX uit het neerwaartse trendkanaal breekt en vervolgens de daling voortzet met als steun de bovenste lijn van het trendkanaal. De uitbraak boven dat trendkanaal is er nu al.
Terugvallen op de bovenste lijn van het trendkanaal zou betekenen dat de AEX in 2 dagen zo ‘n 3% moet dalen. Dat zou dan de Minor bodem en tevens nr 10 van het 3PDH patroon kunnen zijn.
We gaan het komende week ijken.  

 

Vooruitblik week 14

Kijkend naar de AEX maandgrafiek lijkt er weinig gebeurd. De index is terug boven de getekende middenlijn.
Door de huidige omstandigheden stimuleert de overheid de economie sterk. Het begrotingstekort zou dit jaar aanvankelijk afnemen door het stoppen van de Coronasteun. Maar door extra uitgaven zet de daling niet door en kon wel eens boven 3% BBP komen. Een tekort werkt stimulerend een overschot afremmend. Een achterstand inlopen stimuleert. Een voorsprong verdedigen niet.
Tijdelijke omstandigheden laat de inflatie sterk stijgen en stagflatie wordt weer gepredikt.
Biflatie is passender. Daling van de schuld gerelateerde zaken, stijging van de grondstoffen, energie kortom dagelijkse levensbehoeften. Door de dalende rente en ruim geld politiek zegevierde het leverage effect. De stijgende rente kan dan het tegenovergestelde veroorzaken te weten deleveraging of in gewoon nederlands schuldafbouw. Dat is niet stimulerend voor economisch groei.
Maar voor nu geldt dat de winsten van bedrijven op peil blijven, de arbeidsmarkt blijft krap dus werkgelegenheid alom. Dat zijn nochtans positieve berichten.
De AEX toont daarbij doorgaande kracht met een late top in de Minor. Deze is maandag op dag 25 en heeft nog geen noemenswaardige correctie laten zien. Wel worstelt de index met het 50 daags gemiddelde. Na de death cross ligt er een zware weerstand bij het 200 daags tussen AEX 745-750.
Na het death cross benaderen we de markt als een bearmarkt en trekken een vergelijking met
maart>mei 2001 en maart>mei 2008. In dit herstel zou gedurende april het 200 daags gemiddelde worden bereikt. Want het is zeer waarschijnlijk dat met deze late top in de Minor de volgende hoger zal gaan richting 745-750. Het is dan te bezien hoe de omstandigheden zijn.

Vooruitblik week 13

De ijking van het patroon van voorjaar 2001 kan in de prullenbak. De stijging laat een sterke turnaround zien met een late top in de Minor. Morgen, maandag is het dag 21 in de Minor.
Een Minor bodem nipt onder AEX 700,toont een inverse H&S met een koersdoel naar AEX 800. Anderzijds bleek het 50 daags gemiddelde een weerstand te zijn.
Het andere alternatief is het patroon van het voorjaar 2008 na de deathcross. U ziet dat de 1e aanraking van het 50 daags een terugval gaf. Een 2e poging lukte wel en het 50 daags werd zelfs steun. Maar het 200 daags erna was teveel van het goede. Daar startte de grote crash.
Eens kijken of we dat patroon kunnen ijken.
Komende week dan een fors lagere Minor bodem. Dit zou al in strijd zijn met de late top in de Minor.
Is er slechts een daling naar +/- 700 en dan een turnaround, dan staat er de inverse H&S met een fors hoger koerspotentieel, zoals we aan het begin analyseerden. 
Een ding is wel duidelijk geworden 7-3 was een belangrijke bodem. Een korte Cycle met eveneens 2 korte ervoor. 196 dgn, 146 dgn. en 153 dgn. Een verandering van de trend? In deze trend zou een top in mei rond de maaneclips gevolgd door een crash tot september in deze bearmarkt passen.

Vooruitblik week 12

De bodem van 8-3 heeft stand gehouden. Beter nog, vrijdag steeg de index fors.
Duidelijk is dat 8-3 een belangrijke bodem is. De Cycle indeling is sterk afwijkend van de gemiddelde lengte min deviatie. 299 dgn. zou ook nog kunnen na de korte en verstopte van 196. Iig is 8-3 een belangrijke bodem. Omdat de gemiddelden 50 en 200 daags een deathcross maakten, denken wij dat 2022 een Bearmarkt wordt. 2001 was na de euforie van de 90-er jaren een bearmarkt. En daar gold ook: So januari goes, goes the year. En.... de cycle van okt.2000 naar maart 2001 was 155 dagen.
Wensgedachte natuurlijk. Maar we gaan ijken of het patroon wordt gevolgd.
Daartoe hebben we in de daggrafiek een oplopende rechthoek getekend. Daarbinnen zou de AEX omhoog moeten kruipen.
De index breekt dan uit het getekende omlaag gerichte trendkanaal (paarse lijnen). Vervolgens wordt de bovenkant van dat trendkanaal de steunlijn, wanneer de AEX zijn daling na de mei vakantie voortzet. Dat is onze wensgedachte.
Tijdelijk hebben we de U.osci vervangen door de TSi indicator, omdat deze wat meer afvlakt dan de grillige U.osci.
Deze toont met de crossing dat er duidelijk ruimte omhoog is. Echter eerst een Minor bodem.
Maandag is de AEX op dag 13 na de bodem op 8-3. Daar kan nog een week bij.
Maar uitbreken boven de rechthoek  zou al gelijk betekenen dat onze wensgedachte in de prullenbak kan. En vanzelfsprekend ook de onderkant op ca. 670. Breekt de onderkant dan kan zelfs de plaatsing van de Cyclebodem op 8-3 in de prullenbak.

Vooruitblik week 11

Vorige week schreven we: De 4e is maandag of dinsdag op dag 11 of 12. Dat zou mooi passen met de Primary van juli tot oktober vorig jaar die 79 dagen had met eenzelfde indeling.
H
et kwam zo uit. Tenminste dat moet nog blijken. De SWIFTban kan maandag wellicht zijn eerste uitwerking hebben. Dan krijgt de laatste Minor er nog een week bij.
As goes january so goes the year! sterker nog we volgen het pad van 2001. Dat betekent een baisse gedurende het hele jaar. Het 36 weeks gemiddelde ( roze stippellijn), toont zich als een steun. Niet direct als een weerstand. In de grafiek van 1997 t/m 2003 ziet u hetzelfde. De steunen zijn goed te traceren en vervolgens de weerstanden in 2001 en 2002 idem.
Dus laten we ons richten op de weerstandpunten 6 en 8 voor eventuele omkeringen. In 2001 was er na de maart bodem een 50% retracement van af de top Dat betekent actueel 740. Het 38,2 % niveau ligt op 721, waar nu ook het 36 weeks SMMA staat. Dus laten we ons richten op een opvering naar AEX 720 met een tijdfactor van 2/3. Dit laatste omdat de top in 2000 in september werd gevormd en in 2021 in november. Hanteren we de tijdfactor dan komen we uit aan het beging van de mei vakantie.
We hebben de Cycle indeling sterk afwijkend van het gemiddelde -/- deviatie geplaatst op respectievelijk 146 en actueel 153 dagen. Dat is na mei 2001 het meest logische omdat we na 17-11 alleen maar lagere toppen zien. 8-3 als 1 Cycle zien vanaf 13-5-2021 is 299 dagen. Het zou ook nog kunnen. Maar op basis van de regel van gemeenschappelijkheid hanteren we voorlopig oktober 2021 als een bodem en vervolgens 8-3. Volgende week wordt spannend of de bodem van 8-3 stand houdt.


Vooruitblik week 10

De zoektocht naar de Cyclebodem, bracht ons j.l. vrijdag toch weer naar okt.2021. Een zeer korte van 146 dagen. Zet je de Cyclebodem op 20-12 of 25-1 of 24-2. In alle 3 laatste situaties is de top van de daaropvolgende Cycle zo extreem vroeg gemaakt, dat het een grote slachtpartij gaat worden.
Inmiddels is alles zo oversold dat een shortsqueeze is te verwachten. 
We hebben een deja vu met 2000. Na een top in september ontstond een lange bearmarkt.
De bodem in dec. 2000 geeft ook een deathcross zoals u ziet.
Het startsein van een bearmarkt.
We houden  ons  vast aan de Primary, welke de regelmaat toont van 4 Minors. De 4e is maandag of dinsdag op dag 11 of 12. Dat zou mooi passen met de Primary van juli tot oktober vorig jaar die 79 dagen had met eenzelfde indeling.

Inmiddels daalt de euro t.o.v. de US$ naar pari. De dollar kon wel eens de winnaar worden van de Europese malaise. We keken daarom met een nieuwe blik naar de DXY grafiek. We herkenden zelfs een WolfeWave en zowaar een cupenhandle. Ijking daartoe is een stijging boven 100.
Het druist in tegen wat we jarenlang hebben benoemd, namelijk een daling van de dollar als tegenpool van stijgend goud. In de grafiek is een top in goud een bodem in DXY en andersom. Zie de oranje verticale hulplijnen. Maar als dat elkaars tegenpolen zijn zegt u. Ho wacht even dan zou goud in die redenatie moeten dalen. Ook goud maakt een duidelijke CupenHandle. En het kan niet met deze doortrekkende inflatie. Dan rijst de vraag zet deze inflatie wel door? We blijven aanhanger van biflatie, daling van alle schuldgerelateerde zaken en tegelijk prijsstijging in de dagelijkse levensbehoeften, energie en grondstoffen. Daar past een stijging van de goudprijs bij.
Lastige analyse doordat we een WolfeWave en CupenHandle herkenden in de DXY grafiek.
We komen op  deze analyse terug wanneer DXY door de 100 gaat. 

Vooruitblik week 09

De zoektocht naar de Cyclebodem blijft een moeilijke. Was het 5-10-2021 (146 dgn) 20-12-21 (221 dgn) of 25-1 (257 dgn. Deze laatste valt af, want zo'n snelle top na een Cycle bodem is een utopie.  Of valt deze een dezer dagen. Vandaag 28-2 is het dag 291. De regel van gemeenschappelijkheid geeft 5-10 een goede kans of een dezer dagen. 20-12 valt af omdat ons meetinstrument steeds dieper gaat. Om die reden focussen we ons op de Primary en zijn onderlinge structuur van 4 Minors. Dan moet de actuele de laatste Minor zijn in deze Primary. Met naar verwachting een collaps.
28-12 is dag 6 in de Minor en 70 in de Primary. De vorige 4 waren 69.67,79 en 75 dagen.
Dus de AEX zou deze week in de buurt van de finishvlag kunnen zijn. Dan zouden we zelfs nog de Cyclebodem nipt onder 300 dgn kunnen neerzetten.
De voorlaatste van slechts 196 dgn, wordt dan met deze extreem lange recht gezet.
We hebben al eens getoond dat ASML als roerganger veelal voor de muziek uitloopt.
De aanhoudende positieve divergentie zou in ASML wel eens voor een turnaround kunnen zorgen.
Die dan weer de AEX meeneemt. Maar niet voor lange duur, want de gemiddelden in ASML vormden een death cross!
Onze voorkeur gaat uit naar alsnog een Cyclebodem deze week.
Een herstel zoals het voorjaar 2008 lijkt dan in de maak gevolgd door een veel lagere bodem in de 2e helft van het jaar.
 

Vooruitblik week 08

Er zijn 3 zaken die de analyse moeilijk maken. i) de top van 4-1-22 is hoger dan 8-12-21 en ii) de bodem van 14-2 is hoger dan 24-1. iii) De WXY daling lijkt een voltooide correctie.
In alle 3 de situaties kun je zeggen dat er een wijziging is van de trend ervoor. 4-1 is hoger dan 8-12. De dalende trend stopt dan bij 20-12-21. Maar daarna zien we weer een reeks met lagere bodems en lagere toppen. Tot 24-1 waar het WXY patroon lijkt te zijn geëindigd. 14-2 toont daarop een hogere bodem. Of ...... 14-2 was geen Minor bodem. Minors van 30+ hebben we gezien. Als we doortellen is maandag kalenderdag 28. Het zou dus kunnen dat in de 1e helft van volgende week de index alsnog onder AEX 734 duikt. Dat is -1,5%.
De zoektocht naar de juiste Cyclebodem stagneert bij deze tegenstrijdigheden en we vallen terug op de regelmaat van de Primary s
We pakken de structuur van de Primary op en stellen de vorige Primary bodem na 75 dagen
op 20-12. De regelmaat was 4 Minors in een Primary. Daalt de index in de 1e helft van komende week inderdaad onder AEX 734. Dan is daar de 3e Minor geplaatst en volgt nog een naschok middels een korte Minor van 11 tot 14 dagen. Het zou dan weer de situatie van 2015 kunnen zijn. Dat na een geplaatste Cycle per 8-7-2015 er onmiddellijk een collaps plaats vond in aug. 2015 met daarna een lang herstel, om uiteindelijk toch een lagere Cycle bodem neer te zetten in februari 2016.
Ook in 2015 was er een lastige zoektocht naar de Cyclebodem die pas eind september werd gevonden, toen de AEX niet lager ging dan 24-8-2015.
Neem in deze ook nog de analyse van de DAX mee vorige week.  

Vooruitblik week
07

De Bearflag is nog altijd niet naar beneden uitgebroken, maar de daling vrijdagavond in de AEX futures doet vermoeden dat maandag met de opening deze neerwaarts breekt. De aangekondigde spoedbijeenkomst van de FED 14-2 gaf de vrees in de markt dat de FED de rente vroegtijdig verhoogd.
Een daling onder de bodem van 24-1 geeft weer voeding aan onze zoektocht naar de Cycle bodem.
Zo snel eronder duiken is een utopie. De regel van gemeenschappelijkheid uit de theorie geeft dan de voorkeur aan 6-10-2021 na 146 dagen. Extreem kort. Maar zover is het nog niet. Eerst zal de index onder de 24-1 bodem moeten duiken. Een 1e signaal echter is de weekgrafiek. Daar zien we de U.osci verder dalen.
Verder herkennen we in de DAX een gelijkvormig patroon met 2015. De dubbele top viel ons op, waarvan de 2e top nipt lager is dan de eerste. Voorafgaand was er een 5 beweging omlaag.  Oordeelt u aub zelf en haal 2015 erbij. Is het een wensgedachte die tunnelvisie geeft of synchroniciteit ? 
Ijkpunt is dan dat volgende week per saldo fors lager gaat. Dinsdag een minimale opleving gelijk aan 18-8-2015. Vervolgens de collaps op maandag 21-2 a.s.
 


Vooruitblik week
06

Direct na onze weekanalyse dook de AEX naar een nieuw dieptepunt. En de regel van gemeenschappelijkheid uit de theorie was van toepassing. Daarop riepen we 24-1 uit als Cycle bodem.
Met een (abc)WX(abc)Y correctie lijkt dat ook zo. De pos. divergentie in de weekgrafiek ondersteunt die analyse.
Consequentie van deze analyse is dat de AEX daar de komende week niet onder duikt. Want dan zou de top van de actuele Cycle al op dag 9 zijn gevormd en dat is een utopie. Maar de vorming van een bearflag heeft er alle schijn van dat de AEX komende week juist wel lager gaat.
We zouden nog altijd 6-10 als Cycle bodem kunnen houden. Maar de U.osci in de weekgrafiek ondersteunt dat dan weer niet.
Dus dan moet volgende week uitsluitsel geven. Kijkend naar ASML als roerganger, dan valt de pos. divergentie opin de U.osci en de MACD  welke onderin een pos. crossing lijkt te maken. Daar zou volgende week wel eens een shortsqueeze kunnen ontstaan die het sentiment doet keren. Maar dat riepen we vorige week al. Wellicht onder aanvoering van de Nasdaq in de vorm van een abc opwaartse correctie.

Vooruitblik week 05

Powell heeft gesproken. Hij spreekt de mogelijkheid uit, als de omstandigheden dat noodzakelijk maken, voor een renteverhoging in maart. Tevens komt er dan een einde aan het opkoopprogramma.  Beleid is er wel op gericht om de balans van de CB te verkorten. Het had dus niet veel om het lijf.

We zijn nog steeds op zoek naar de juiste Cyclebodem. Dit omdat een hoofdregel is dat alle hoofdindices een bodem moeten maken, Op 20-12-21 is dat niet zo. 6-10-2021 voldoet daar wel aan maar is te kort. De actuele bodems in de indices tonen niet allen een lagere bodem dan begin oktober. Dus het blijft een zoektocht. 
Laten we ons daarom focussen op de Primary. Deze is in de AEX per 20-12 gevallen en toont daarvoor een mooie trend respectievelijk:75,79,67,76 dagen. Daar kunnen we wat mee. Eind feb./begin maart mogen we dan een Primarybodem verwachten. De top is op 4-1-22= dag 15 gevallen. Daarbij de kanttekening dat er handelsdagen weg vielen aan het einde van het jaar. De top is dus zeer vroeg gevallen. Daarbij komt dat inmiddels de bodem van 20-12 is gebroken; wat deze Primary per saldo dalend maakt. Er is dan nog een dalingsgolf aan het einde te verwachten.
Inmiddels ziet een ieder een H&S toppatroon. Het wordt breed gedragen op internet en daar wordt op geanticipeerd. Daar zit een addertje onder het gras van een plotselinge shortsqueeze.
Maar goed focus op de Primary die steeds 4 Minors in zich had. We hebben er nu 2 afgetikt. De voorlaatste maakte na 3 candles zijn top en dat lijkt nu ook zo te zijn.  In de uurgrafiek zien we een meervoudige bodem in een megafoon patroon. Je zou het als een halfmast patroon kunnen zien.
De daling ervoor, wordt de daling erna.
Is januari een dalende maand dan is er een beursgezegde: As goes januari, so goes the year.
Wellicht dat partijen dat niet willen afwachten, na de extreme stijgingen in 2021 in met name de Tech fondsen. Daarop kan  de stekker eruit worden getrokken en margin calls doen de rest die een domino effect kunnen geven. Ook omdat de koersen inmiddels onder het 200 daags gemiddelde zijn gezakt, zou men het zekere voor het onzekere kunnen nemen.
ASML is een voorbeeld van blijvende zwakte.  Echter er is sprake van positieve divergentie in de U.osci en een mogelijke positieve crossing in de MACD. Daar kan dan een shortsqueeze ontstaan die andere fondsen meeneemt.  Maar vooralsnog verwachten we niet dat de top van de actuele 3e Minor  wordt overschreden (AEX 758).Overigens was dat een terugtest naar het 200 daags gemiddelde, Een reden temeer dat men vroegtijdig afscheid wil nemen van aandelen. 
 

Vooruitblik week 04

Vrijdag werd afgesloten met een doji. Openings en slotkoers zijn gelijk. Het geeft aan dat de markt kwetsbaar is en zich mogelijk op een omslagpunt bevindt.
Waar je de Minor plaatst of op 10-1 of op 19-1 in beide gevallen is de top zeer vroeg gevormd. Dat geldt ook voor de Cycle welke wij, in een verwarrend beeld met de overige wereldindices, per 20-12 hebben geplaatst. Dit is een hogere bodem dan 6-10-2021, waar meerdere indices duidelijk bodemden. Echter 6-10-2021 geeft een Cycle lengte van 146 welke ver buiten de gemiddelde
lengte -/- deviatie valt; welke, 234-30=204 is. De Cycle bodem van mei en de bodem van oktober vonden mooi steun op het 50 daags gemiddelde. Nu is er een duidelijke worsteling.
Maar we hebben gezegd dat we de FOMC meeting afwachten om wat meer duidelijkheid te krijgen.
In de VS geeft de Russell 2000 en de Nasdaq wel een neerwaartse richting aan. Beiden duidelijk onder het 50 daags gemiddelde.
De Russel2000 toont een topvorming van een jaar en breekt daar naar beneden uit met een >death cross< in de nabijheid. De Nasdaq is duidelijk onder het 50 daags gedoken. Vele fondsen op de Nasdaq zijn fors gedaald en staan onder het 200 daags gemiddelde. De Nasdaq wordt nog hoog gehouden door de 5 toonaangevende aandelen afgekort met FAANG. Maar vrijdag crashte een van hen te weten Netflix. Maar ook de andere 4 hebben al aanzienlijke dalingen gemaakt vanaf de top.
 
Maar juist na deze dalingen, kan er een shortsqueeze ontstaan, wanneer de FED  woensdag een statement afgeeft wat de oplopende inflatie als tijdelijk bestempeld vanwege de inhaalvraag en leveringsproblemen. En daarop ter bevestiging verder geen actie onderneemt. Dat zou ook een boost geven aan de populariteit van Biden. In het 1e Presidentsjaar is zijn populariteit fors gedaald; met name door de afnemende koopkracht agv oplopende inflatie. Dus er is een statement te verwachten die de inflatie bagatelliseert.

Maar als Cliffhanger en wensgedachte nog even deze grafiek met gelijkvormigheid in het patroon.
Voor de crash een steeds weer terugkerende opleving van 1 tot 2 dagen. Vergelijk 18-8-2015 en 19-2-2020. Zegt u: Nu al een crash past niet in het cycluspatroon. Maar in 2015 was de collaps aan het begin van de Cycle met, na een opleving, een lange baisse tot februari 2016.
Tot slot nog een beurswijsheid >So Januari goes, so goes the year<

Vooruitblik week 03

Het wordt een analyse met vele gezichtspunten. Maar het toont ook de verwarring in ons hoofd.
De Nasdaq blijft zijn zwakte tonen en beweegt in een neerwaarts trendkanaal. Zegt u : Dat ziet eruit als een halfmast vlag patroon! Daarbij komt dat de Nasdaq  blijft worstelen met het 50 daags gemiddelde, Hiervoor werd daar steeds steun gevonden. Maar er was in de Nasdaq wel aanhoudende negatieve divergentie op de weg naar de top. En inmiddels staan vele fondsen van de Nasdaq onder hun 200 daags gemiddelde.  Bearish blijft ook de stijgende rente en inflatie in de VS. Vraag blijft is dit tijdelijk door de inhaalvraag na de krimp in 2020, waar nu zo snel niet het aanbod op aansluit.
De PMI geeft aan dat het vertrouwen bij de inkoopmanagers hoog blijft. In Duitsland blijft de PMI hoog noteren. Wel hebben we gememoreerd dat een snelle verdubbeling van de Kitchinbodem in 1/4 van de gemiddelde Kitchin lengte gevolgd kan worden door een 3/4 baisse periode.

Wat het nog lastiger maakt zijn de verschillende bodem data. Een Cycle bodem moet gedragen worden door alle Cycli. In mei-2021 was dat zo, maar daarna kun je verschillende bodem data zien. Nasdaq  S&P, DAX  tonen begin oktober een duidelijke bodem. Zelfs de AEX  toont daar een diepere bodem op 751 dan de 755 op 20-12. Vnl onder invloed van ASML welke door verandering van de weging in de AEX eind september een duikeling maakte. Overigens is ASML onder het 50 daags gemiddelde gedaald en het 200 daags is getoucheerd. Het is daar wachten op het death cross. Dan is het sprookje van ASML over.
Maar in de AEX  is de LowestLow in de reeks van ons meetinstrument wel weer aanleiding voor een bodem in de AEX per 20-12.
Daarbij hebben we eerder een bodem in oktober weggewuifd vanwege de korte duur van 146 dagen, wat fors buiten  het gemiddelde van 230 dgn +/- de deviatie van 30 dgn. +/+  de deviatie dan komen we uit in begin februari.
De aanhoudende zwakte in de VS is wellicht in afwachting van de uitkomst van de FOMC meeting 25-26 januari.
Dus laten we afwachten of dat wat meer richting gevend  nieuws brengt.

Vooruitblik week 02

De 1e Minor in de Actuele Cycle vond vooralsnog steun op het 50 daags gemiddelde. De sprietige candles geven aan dat de daling werd gepareerd maar er geen munitie is om uit te breken. Dus blijft de AEX bij de opening, in afwachting van.......
Maar dan het forse koersgat. Wordt het volgende week direct opgevuld of gaat de index toch nog iets lager? Want in december was er uitval cq enkele dagen van weinig handel, dus de Minor kan nog wat doorzakken komende week.
De VIXstoxx50 is fors terug gevallen en maakte een top eind november ipv de Cycle bodem van 20-12 welke wij vooralsnog neer hebben gezet in de AEX. Dat is de verklaren omdat de DAX een groot gewicht heeft in de VIXstoxx50. Kijken we naar de DAX daggrafiek dan zien we een afwijkend gedrag t.a.v. de AEX.
De Cycle van 13-5 tekenden we in de DAX. Daarna zien we een LowestLow op 6-10. Zowel in de koersgrafiek als de U.osci als lowestLow in de reeks. Dan zou je zeggen dat zou een Cyclebodem kunnen zijn. Maar met een lengte van 146 dagen extreem kort. In de DAX weekgrafiek zien we in de Koersgrafiek nog geen LowestLow voor een Cyclebodem. En de top  op 5-1 was nipt onder de top van 18-11.
In de DAx zou nog een forse tik omlaag kunnen plaatsvinden die de AEX meesleurt. De U.osci in de DAX biedt dalingsruimte voor dat scenario.
Dan stond de Cyclebodem er niet in de AEX per 20-12. De regelmatige structuur laat ons dan weer in de steek.
Concluderend kunnen we zeggen. Maakt de DAX zijn patroon af, dan zal het koersgat in de AEX komende week  niet worden opgevuld en zou er een dubbele bodem voor de AEX kunnen ontstaan tussen AEX 755-760. Maar bij een belangrijke bodem in de markt zouden alle indices dat moeten aangeven, dus zou de AEX lager moeten gaan dan 20-12.

Dan nog dit. De 10 jaars rente in de VS en in Duitsland gaf een spike omhoog afgelopen week. De FED meeting is pas eind januari. We weten dat rentestijging fnuikend is voor de Nasdaq. Dat heeft alles te maken met de waardering van toekomstige kasstromen. Met bedrijfsovernames/waarderingen wordt er gerekend met het contant maken van toekomstige kasstromen tegen een bepaalde rente.
(Discounted cashflow,DCF). De waardering van groeiaandelen is daaraan gelieerd. Dus gewaardeerd obv toekomstige kasstromen. Bij een hogere rente is de contante waarde lager. Vergelijk (1/(1,10)10  versus 1/(1,20)10. Dus zet de rentestijging door dan zou de NASdaq een plotselinge felle daling kunnen geven totdat de FED eind januari de zaak sust. Overigens toont de Nasdaq grafiek onze ervaring de laatste jaren. Zodra er een H&S dreigt te ontstaan wordt deze tegengewerkt.
De eventuele daling in de DAX lijkt steun te vinden op 14.800+. Bij de Nasdaq 14.000+.

Vooruitblik week 01

Wij wensen u een voorspoedig 2022 in alle gezondheid.
Wij gaan weer zorgen voor orde in de chaos door koerspatronen te rangschikken en overeenkomstig de trend een mogelijke richting aan te geven. Vergelijken we de groen/rode blokjes vorig jaar dan was het 50/50. We hebben duidelijke een inschattingsfout gemaakt met de Cyclebodem van mei. Daar liet ons meetinstrument de U.osci ons in de steek en dan ontstaat er een ontkenningsfase van + en - de standaardafwijking van het gemiddelde. Een periode van 60 dagen waarin voor 68% zekerheid de Cyclebodem valt.
De trend wordt gevoed door liquiditeit (Go with the flow) of illiquiditeit waar veelal een vertrouwenscrisis aan ten grondslag licht. Maar autoriteiten kunnen aan de kraan draaien en meer liquiditeitsverruiming geven. In het verleden is gebleken dat de "Lendor of last resort" steeds weer een turnaround weet te realiseren. Het heeft er iig toe geleid dat volgens het schema in de maandgrafiek  gedurende 30 jaar; Kitchin bodems zich verdubbelen en slechts 35 % corrigeren.
Dat ondanks de toenemende schuldenberg. Dat vraagt om een nieuwe start. >The Great reset<, wat wordt weggewuifd als een complot theorie. En daar gaan we ons ook verder niet in mengen. Maar als openlijk op affiches door het WEF wordt geroepen >You ll own nothing, but you ll be happy< rijst bij ons de vraag: We will own everything and will be the happiest? Met deze cliffhanger starten we dan wel het denkproces hieromtrent.

Goed terug naar de cycli. We hebben de Cyclebodem geplaatst op 20-12. 4 Minors werden gecompleteerd en de Primary s toonden hun regelmaat. De Cycle corrigeerde in een ABC correctie; waarvan A>B 60 pnt. waren en B>C 54. Onze voorkeur ging uit naar een terugtest van de uitbraak uit het trendkanaal in de maandgrafiek. Dan was er meer aanbod vrij gekomen om een sterkere stijging te verwezenlijken. Een late top geeft doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de AEX in het voorjaar hoger gaat. Wordt echter 830 niet overschreden. Dan staat er een vroege top. Kijkt u dan eens naar de tabel in de maandgrafiek. Daar waar een vroege top werd gezet en waarbij de Kitchin bodem zich verdubbelde. Een lange baisse volgde. 
Maar vooralsnog gaan we daar niet vanuit. Dit ondanks het H&S patroon in de weekgrafiek. We hebben juist de laatste jaren ervaren dat dit klassieke omkeerpatroon door de markten wordt tegengewerkt. Wanneer het patroon in beeld komt lijkt er een tegenoffensief te starten om dalingen te voorkomen. En wellicht dat met Kaag als min. van Financien overheidstekorten worden gecreeerd die een stimulans zijn voor groei.
 

2021

juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 52 d.d. 28-12-2021

Wanneer we strak in de leer blijven, dan is 20-12 j.l. de 3e Primary gebodemd en Cycle finished.
Onze voorkeur ging uit naar het testen van de uitbraak in de maandgrafiek tussen AEX 700-710.
Vanaf eind 2018 liggen de de gemiddelde Cycle data dicht bij elkaar. Blijft de vraag was 16-3-2020 een Kitchinbodem. Ons meetinstrument  de inkoopmanagersindex daartoe was minimaal onder de 50. Kijkend naar de PMI van Duitsland. Dan gaf deze vanaf 2018 een duidelijk dalende lijn aan met een turnaround in het voorjaar van 2020. Je zou zelfs kunnen stellen dat daar een Juglar is gebodemd. Dat we nog vooraan in de Kitchin zitten bevestigen de late toppen in de Cycle s. Dat is een teken van doorgaande kracht. Ook deze Cycle gaf een late top. Aannemelijk is een stijging boven de vorige top in het voorjaar. Maar dan moet het H&S patroon wat we in de weekgrafiek zien, worden gepareerd.
Daartoe moet AEX 810 duidelijk worden overschreden.   Maar we werden verrast. De actuele Minor is  gestart per 20-12 met een duidelijke turnaround en zelfs 2 koersgaten. Hopelijk wordt 1 van de 2 opgevuld. De laatste was het minimale koersgat 782-784. Overigens ligt er nog een fors koersgat in de daling vanaf de top tussen 815-810. Dan is tevens de schouderlijn in de weekgrafiek gebroken.
Daar is ons vizier op gericht de komende 2 weken.
 

Vooruitblik week 51

De twijfel of 3-12 een Primary bodem was, werd vrijdag weg genomen. Door onder de bodem van 3-12 te duiken. In deze 4e Minor van de 3e Primary in deze Cycle zou de Cyclebodem nog voor het jaarultimo er kunnen staan. Normaliter is de laatste fase hard down. Maar u voelt zelf aan de marktbeweging dat er een handrem zit op de daling.
Nu is het zo dat de top laat is gevormd in deze Cycle, dat is een teken van doorgaande kracht.
Dus na deze Cyclebodem kan er een krachtig herstel c.q. hogere top ontstaan in 2022.
Dat is dan het bekende gezegde: on the wall of worries.

Maar eerst de Cyclebodem spotten! We hebben de laatste 2 Cyclebodems slecht getimed. De bodem van oktober 2020  gaf het beeld van juli/aug 2015 en aug. 2011. We focusden in okt. 2020 op een forse laatste aderlating, maar plotseling keerde de markt na een milde bodem en kreeg daarna vleugels. De bodem van mei van dit jaar was geheel verstopt. Ons meetinstrument de U. osci maakte geen bodem. Grofweg is het tijdsframe van een Cyclebodem 7 tot 9 maanden. In het slechtste geval heb je dan een ontkenningsfase van 2 maanden. U ziet zelfs in bovenstaand overzicht 10 weken achtereenvolgens rood. Het zegt iets over onze afnemend timing gevoel. Dus blijf zelf kritisch als u onze week analyse leest. De cyclische bewegingen zijn een feit, maar de juiste interpretatie is een tweede.

Volgens de structuur zou in deze Minor een laatste dalingsgolf moeten zitten naar de finishvlag van deze Cycle. Een twintiger zou een bodem kunnen geven van 23-12 tot einde jaar. Veelal is er een liquiditeitscrisis in de markt. De feb. mrt crash van 2020, begon met een omslag in het sentiment maar voedde zichzelf door over elkaar rollend aanbod door margin-calls. Aug. 2015 waren het unwindings van carrytrades. 2011 was de Euro liquiditeitscrisis.

Ondanks de aankondiging van tapering en afbouw van QE, was j.l. de vrijdag wederom een nieuwe ATH in de tapering aan de achterdeur. Kennelijk kan de markt het zich permitteren om minder liquide te zijn of de FED stuurt aan op een collaps. Beter in het 1e jaar van een Presidentstermijn dan aan het einde. Dat beeld zien we ook vaak bij CEO s van beursgenoteerde bedrijven. Slechte boekresultaten bij aanvang door o.a. forse afschrijvingen om de beurskoers te drukken. Om aan het einde van de termijn zichzelf op de borst te kloppen met een hogere beurskoers.
We gaan het zien komende 2 weken. Toch als we de maandgrafiek beoordelen dan lijkt er niet meer in te zitten dan een terugtest van de uitbraak. Spiegelen we de actuele Primary met de vorige dan zien we eenzelfde beweging 3 toppende Minors gesteund door een aanstormende. In de spiegel wordt de aanstormende van  AEX 700 naar het weerstandsgebied rond 775 in de actuele Minor een dalende. 825-75 =750. In de weekgrafiek staat er dan een LowestLow in de U.osci.  

Vooruitblik week 50

Twee weken geleden wilden we juist die dead-cat-bounce zien. Die kwam er toen niet maar afgelopen week dan toch. Een shortsqueeze die zich al aankondigde door de aanhoudende positieve divergentie in de oscillator. Het wordt billen knijpen met de expiratie. Die positieve divergentie na de LowestLow in de  TSI (True Strength indicator). Ons nieuwe meetinstrument wat ruis weghaalt op de korte termijn t.o.v. de U. osci. De Ultimate Oscillator  handhaven we voor de weekgrafiek. Je kunt stellen dat er een Primary stond van 58 dagen. Dan zou er nu een ABC correctiegolf omhoog kunnen ontstaan in een 4e Primary binnen deze Cycle. Maar de structuur was steeds 4 Minors in een Primary en veelal zeventigers tot negentigers. Zie ook AEXcel. Dus we houden vast aan de 4e en laatste Minor die dan tevens de Cycle-bodem moet tonen. Het is afwachten wat de FED woensdag gaat toelichten of ergo of ze de tapering naar voren halen. Want de terugkoop van QE aan de achterdeur is nog nodig om de makt niet te laten verzuipen, of de kleine zwakkere banken nog een rente te gunnen. Kan ook zomaar zijn.
Dus dat wordt spannend komende week. Of er komt een dreun die de Cycle bodem aangeeft en het 3PDH patroon in de uurgrafiek bevestigt; of we zitten verkeerd door vast te houden aan de structuur en de markt plakt er, grillig als deze is, nog een Primary achteraan. 

 Vooruitblik week 49

Vorige week schreven we: Dus voor volgende week is ons ijkpunt een dead cat bounce.
Die kwam er niet! Er ontstond het tegenovergestelde een zijwaartse beweging. Maar de uurgrafiek geeft een dalende driehoek weer. Vrijdag brak de AEX naar beneden uit. De enige groene candle van betekenis was 1-12. 30-11 Vormde zich dan de 3e Minor in deze Primary, welke sinds begin van deze Cycle (13-5) uit vier Minors bestaat. Volgens schema zou dan deze laatste Minor tevens de bodem van de Primary en Cycle kunnen aangeven. Een Cycle van 220 tot 230 dagen. Dat is een gemiddelde lengte. In de weekgrafiek zou dat betekenen, dat de AEX onder de steunlijn vanaf de mrt. 2020 bodem zakt. Een trendbreuk dus.

Vooruitblik week 48

Vorige week schreven we: Maar het lijkt  ons dat in deze Minor toch de aanzet wordt gegeven voor een correctie. Die wordt behoorlijk zeker wanneer de bodem van de vorige Minor op AEX 800 breekt.
Die bodem brak fors, Maar de VIX maakte een piekmoment, de 4uur grafiek geeft al positieve divergentie en tenslotte de candle in de daggrafiek is een inverted hammer. Deze kan een bodem aangeven. Voor deze laatste uitschudding past een dead-cat-bounce. Om daarna in de laatste Minor van deze Primary en Cycle de finish te bereiken. Het zou mooi zijn als volgende week zo'n dooie kattensprong wordt gemaakt. Maar aan het einde van het jaar nog volop instappen voor een eindejaarsrally is risicovol. Aannemelijk is dat het kruit wordt droog gehouden. Een lethargisch herstel, om aan het einde weer in een streep omlaag de Primary en tevens Cycle bodem neer te zetten.
We hebben u vorige week in verwarring gebracht door 3 Minors in een Primary te tellen. Het zijn er 4, maar de wensgedachte is om ze gelijkmatig te verdelen, Dan voeg je naar wens de kleine samen. 11 en 16 als 2 laatsten in de vorige Primary kun je samentrekken, omdat de laatste geen hogere top maakt. Maar de laatste twee respectievelijk 12 en 16 dagen maken ieder een hogere top.
Echter het kan maandag nog verder zakken. In de avondhandel ging de AEX onder aanvoering van de DAX (-5%) nog even onderuit.
Dus voor volgende week is ons ijkpunt een dead cat bounce. If so dan is te verwachten dat de finish naar de Cycle  zo'n 3 weken in beslag neemt. Daarop zijn we heel benieuwd of het een terugtest wordt van de uitbraak in de maandgrafiek.(zone 680-700). Maar laten we nog niet op de zaak vooruitlopen. Eerst een fors lagere bodem in de U. osci van de weekgrafiek.

Vooruitblik week 47

Vorige week schreven we:Laten we eens zien of de komende 2 weken er volle body's in de weekcandles volgen.Zo niet dan gaat de wensgedachte naar het land der fabelen.
Die kwamen er niet. De AEX kroop omhoog maar, ondanks een schijnbeweging, maakte wel het eerder geschetste halfmast patroon waar.
Wellicht dat de komende week in het teken staat van de (her)benoeming van de FED voorzitter.
Powell of Lael Brainard. Dat kan onrust geven. De markten waren voorbereid op eerst pas een renteverhoging in de zomer van 2022.  Met de laatste uitspraak van Powell, daalde de 10 jaars rente in de VS. Maar loopt weer op binnen de handle van het Cup& handle patroon. De dollar stijgt maar ook goud en zilver. Terwijl de dollar en goud elkaars tegenpolen zijn. Dan zou je kunnen zeggen 1 van de 2 maakt een schijnbeweging. Maar in de grafiek top dollar = bodem goud hebben we nog een weg tot 2023 volgens de cyclus van gemiddeld 15 jaar. Zilver is ook een industrieel edelmetaal. Deze maakt nu eveneens een cup&handle patroon.  Waarom deze zijstap naar de metalen, dollar en rente in de VS? Omdat dit indicatoren zijn voor inflatie. Biflatie wel te verstaan want de levarage (hefboom) van schulden zou zich moeten wreken met een periode van deleveraging. Dalende prijzen bij hoge schulden geeft een zichzelf versterkend effect. Echter de Kuznets cyclus is nog in zijn stijgende fase naar onze mening. Dus daling van huizenprijzen is te vroeg lijkt het. Maar het blijft vreemd dat je in 2015 nog een gratis keuken kreeg om de nieuwbouw aan de man te brengen en nu je alleen met overbieding een huis kunt bemachtigen. Een extreme turnaround die riekt naar een vroege top en een lange baisse in de cyclus.
 Anderzijds zullen de investeringen van de overheid met bijgaande begrotingstekorten het geld aan het rollen brengen. Dat is inflatoir. Iets wat in de periode van bezuinigingen en overheidsoverschotten juist niet het geval was.

Voor de AEX komt de finish van de Cycle in beeld en is afhankelijk van de duur van deze laatste Primary.
Deze bestond steeds uit 3 Minors waarin de AEX nu de 2e vormt. Maandag is dag 18. Dus dat kan nog even. 2 weken verder een Minor bodem kan. Maar het lijkt  ons dat in deze Minor toch de aanzet wordt gegeven voor een correctie Die wordt behoorlijk zeker wanneer de bodem van de vorige Minor op AEX 800 breekt. We zijn gewend aan plotselinge dalingen geheel aan het einde. Dat kan ook in de laatste Minor gebeuren. Maar minimaal een correctie van een maand lijkt ons logisch. Dus de gehele laatste Minor. Dat kan dan een bodem worden in jan. 2022.  Wellicht moeten we wederom alert zijn, want vorige bodems in mei en de Primary bodem op 6-10 zijn ons ontglipt.

Vooruitblik week 46

Vorige week schreven we: Als 6-10 toch weer zo'n verstopte Cyclebodem is, dan zou de AEX verder krachtig moeten stijgen. Ijkpunt is dan dat de AEX  volgende week de 2 laatste sprieten als Candle duidelijk moeten weerleggen met enkele volle groene body s.
De twee volle body's kwamen pas aan het einde van de week. Geen Cycle bodem per 6-10.
Het lijkt ons aannemelijk dat de markten het volhouden tot het einde van het jaar. Een stijging naar 840-850 is slechts 3 tot 4 %. Dus waarom niet! Mooi naar de bovenkant van het trendkanaal wat we tekenden in de weekgrafiek.
We tekenden een EW 5 patroon in de weekgrafiek. 3 is de krachtigste. Twee impulsbewegingen tenderen naar gelijkheid. Dan zou 1 en 5 gelijkvormig kunnen zijn. 1 was circa 180 punten. Maar dat gaat het niet worden. De bovenkant van het trendkanaal is een stijging van 90 punten vanuit de 751 bodem. Vanuit de Primary bodem zien we een krachtig herstel. Gelijk aan de 390 bodem in 2020. Gevolgd door 3 sprieten gelijk aan 2020. Om de gelijkvormigheid te behouden zouden 3 volle weekbody's volgen. Dat betekent volgende week een Minor bodem, gelijk gevolgd door een forse stijging die een groene weekcandle geeft.
Toegegeven dat het een wensgedachte is die zoekt naar bevestiging.
Maar de AEX zou aan het einde van het jaar best wel eens op 840/850 kunnen staan. Dat zijn nog 6 weekcandles of te wel 42 dagen. De Primary is dan op dag 82. Waarna een snelle felle daling volgt van een maand. Welke dan de Cycle bodem weergeeft. Een Primary van ca. 110 dagen en een Cycle van ca. 260 tot 270 dagen. Dat past weer in het schema.
Laten we eens zien of de komende 2 weken er volle body's in de weekcandles volgen.
Zo niet dan gaat de wensgedachte naar het land der fabelen.  

Vooruitblik week 45

Vorige week schreven we: We hebben het idee dat de finish naar de Cyclebodem wederom een plotselinge daling geheel aan het einde zou kunnen zijn. Het is dan nu nog te vroeg in deze laatste Primary om onder dat 50 daags gemiddelde te duiken. Een Minorbodem op 790 komende week lijkt mogelijk. Opvering daarvandaan zou dan door zalvende woorden van Powell moeten komen.
Het werden geruststellende woorden van Powell. De rente bleef ongewijzigd. Wel gaf hij aan het steunprogramma af te bouwen, met als doel dat in de zomer van 2022 het steunprogramma is afgebouwd. Tegelijk zei hij daarbij dat dat niet betekent dat dan ook de rente omhoog zal gaan. Natuurlijk niet; het herstel c.q. de groei moet zich eerst  bewijzen. Daarop daalde de 10 jaars rente in de VS en zette de Nasdaq zijn opmars voort. In de AEX vormden zich daarna twijfelachtige candles.
Een doji gevolgd door  een inverted hammer. Beiden een mogelijke top aangevend. Maar dat is erg vroeg in de per 6-10 gestarte Primary. Overigens zoals u ziet hebben we de daggrafiek aangepast. De plaatsing van de Minors onderin de grafiek gaf een te grove schaalverdeling, waardoor de bewegingen minder duidelijk werden.
Erg vroeg zeggen we, omdat het technisch plaatje na de Minor bodem op 29-10 er perfect uit ziet.  Na de accumulatie om de 800 top te doorbreken was er even een aderlating naar de Primary bodem om vervolgens een sprint te trekken en mooi terug te vallen op de vorige toppen. Vorige weerstanden werden steun.
Daarbij komt zelfs dat een reeks van 2 Primary's wordt afgesloten met een lowestLow in de U.osci
In een wat verfijndere oscillator eveneens.
Maar na de Cycle van 196 dgn per 13-5 lijkt ons een Cycle van 146 dagen per 29-10 niet logisch. We hebben ze echter wel gezien in het verleden. Kijkt u maar terug in AEXcel. De bijbehorende grijs geaccentueerde datum is de hyperlink naar  de grafiek van toen.
De daling naar de Cyclebodem van 13-5 was ruim -40 (5,5%) per 6-10 ruim -50 (6,2%). In mei hebben we de Cycle bodem lang ontkend, 10 weken zelfs zie bovenstaande weeknummers.
Dan de VIX van de Stoxx 50. Want een Cycle bodem moet breed worden gedragen door meerdere indices. We zien een evenaring van mei
Maar...... actueel een bodem van waaruit de vorige keren de VIX duidelijk steeg. Daarbij pos. divergentie in de U.osci. Dieptepunten in de VIX zijn dus toppen in de koersgrafiek.
De weekgrafiek geeft al geruime tijd neg. divergentie in de U. osci. En daar willen we graag een dieptepunt zien of pos. divergentie. Dus ook vanuit de weekgrafiek beoordeelt geen Cycle bodem per 6-10
Als 6-10 toch weer zo'n verstopte Cyclebodem is, dan zou de AEX verder krachtig moeten stijgen.
Ijkpunt is dan dat de AEX  volgende week de 2 laatste sprieten als Candle duidelijk moeten weerleggen met enkele volle groene body s.

Vooruitblik week 44

Sorry weer laat op de zondag. We zullen er geen gewoonte van maken.
Vorige week schreven we dat de 10 jaars rente in de VS aan de bovenkant van het cup&handle patroon was gekomen. En niet in 1x zou doorstoten. Dat gebeurde ook niet. Maar we hadden gedacht dat de Nasdaq dan zijn rechter schouder zou vormen van het H&S patroon in wording. Echter het werd een nieuw ATH in de Nasdaq. Dus het vermeende H&S patroon kan de in de prullenbak.
Nogmaals de Nasdaq is erg gevoelig voor rentestijgingen cq- dalingen, omdat er in de techaandelen een forse leverage zit. 

Maandag is het 1-11; tjd om de maandgrafiek er weer eens bij te halen. We hebben dit keer de lijngrafiek op de lows genomen. En hebben wat lijnen in de logscale grafiek getrokken. Opvallend is de vele malen dat de index zijn hoofd stootte vanaf de 2015 top. Na een laatste uitschudding in maart 2020 is er sprake van een duidelijke doorbraak. Aannemelijk is minimaal een terug test als a.s. Cycle bodem. Verder hebben we een brede band ingetekend tussen 370 en 390. Een niveau waar steeds steun werd gevonden. Je vraagt je af; komt er na de uitbraak eenzelfde euforie als van 1996 tot 2000. Maar welke economische euforie hoort daarbij. De euforie van de maakbare economie misschien? Of het creeren van begrotingstekorten die nieuwe impulsen geven. Iig het opkopen van obligaties liet het geld niet rollen de afgelopen jaren.
Eerder zijn we geneigd te denken aan biflatie. Deleveraging, schuldafbouw geeft daling van de schuldgerelateerde zaken, terwijl de prijzen van grondstoffen, dagelijkse levensbehoefte stijgen. 
Dat laatste zien we nu gebeuren. Het scenario van biflatie zal juist een stagnatie in de hand werken. Dus een mogelijke langere baisse.
Het blijft moeilijk voorspellen. Maar het viel ons op in de maandgrafiek dat de periode na de kredietcrisis tot de Coronapandemie als een soort accumulatie gezien kan worden. Het wordt bevestigd door de uitbraak die we niet meer een hickup kunnen noemen. Maar goed laten we ons focussen op de a.s. Cycle bodem, die zich waarschijnlijk in het nieuwe jaar zal tonen.
We hebben gezien dat de Primary-bodem nipt onder het 50 daags gemiddelde kwam. We hebben het idee dat de finish naar de Cyclebodem wederom een plotselinge daling geheel aan het einde zou kunnen zijn. Het is dan nu nog te vroeg in deze laatste Primary om onder dat 50 daags gemiddelde te duiken. Een Minorbodem op 790 komende week lijkt mogelijk. Opvering daarvandaan zou dan door zalvende woorden van Powell moeten komen.

Vooruitblik week 43

AEX 804 werd gebroken en daarmee werd de breakaway gap bevestigd. Maandag is dag 19 in de Minor. De late top geeft nog meer doorgaande kracht aan. Wel werd j.l. vrijdag met een inverted Hammer afgesloten, wat een top candle kan zijn. Maar ja, dan even rustig terug naar een Minor bodem en weer up. Binnen Europa is de AEX een outperformer. DAX, CAC en Stoxx 50 tonen geen hogere toppen. Aannemelijk is dat de AEX plots afbreekt.
Maar de 10 jaars rente in de VS komt iets terug de handle van het cup&handle patroon heeft zijn top bereikt en zal niet in 1x doorstoten.  In een kleine terugval of zijwaarts patroon kan de Nasdaq zijn rechter schouder vormen. En wellicht de AEX na de Minor bodem ook een paar tandjes hoger.
2-3 november is er een FOMC meeting. Het is te gemakkelijk dat een tapering wordt aangekondigd en de rente omhoog schiet. Natuurlijk is men bewust van de gevolgen van een dergelijke aankondiging en wellicht durft men het pas aan het einde van het jaar 14-15 december. En met de Reverse Repro wordt toch flink aan de achterdeur opgekocht. Voor onze Cycle telling is het dan dag 215. Een crash duurt veelal 6 weken 42 dagen dus.
Mooi uitkomend op de gemiddelde lengte + 1x de deviatie. Dat mag dan wel eens na de korte hiervoor.

Vooruitblik week 43

Afgelopen week gaf weer eens aan dat cyclische analyse geen basis van succes is. De regelmaat werd hard doorkruist. Ook de spiegelfractal kon de prullenbak in. Wat een desastreuze wending.
Een beetje eigenwijs ook wel, want ons meetinstrument de U.osci gaf een forse uitslag. Echter we hielden vast aan de regelmaat en zette in op pos. divergentie en het afmaken van de spiegelfractal.    Gezien de kracht in de markt na de dubbele top op AEX 800+ Lijkt de daling hiervoor een accumulatie om met volle energie door te stoten. Een terugval om het koersgat 779 > 784 op te vullen zou nog kunnen. Mocht dat niet gebeuren dan is het als een break away gap te beschouwen en een bevestiging van een mogelijk eindejaarsrally. U wordt draaierig van ons en dat kunnen we begrijpen. Maar de turnaround geeft een geheel andere kijk op de zaak.
De 2e Primary is 6-10 gebodemd en maandag is pas dag 12 in de opvolgende Primary. Het zou nu bearisch zijn wanneer AEX 804 niet wordt overschreden. Dan staat er een vroege top. Kijkt u terug in AEXcel wanneer vorige vroege toppen er stonden in de laatste Primary van de Cycle. Want dat mogen we aannemen dat de laatste Primary is gestart in deze Cycle. Het worden kennelijk 3 korte. 31-12 is deze Primary dan op dag 86 en de Cycle op dag 232.
Mocht echter AEX 804 breken en de breakawy gap bevestigen, dan is een einde jaarsrally mogelijk. Ontwikkelt die zich dan heeft een crash geheel aan het einde van de Cycle een grote kans.
Dat is dan tevens het ijkpunt voor komende periode. Wordt AEX 804 krachtig opwaarts doorbroken, dan is doorgaande kracht aannemelijk en kunnen we ons waarschijnlijk opmaken voor een crash aan het einde van de Cycle. Deze duren gemiddeld 6 weken. Maart 2020 zelfs slechts 4 weken.
Mocht 804 niet breken dan is een leegloop mogelijk tot einde jaar zoals in 2018. Wellicht wederom onder leiding van de techaandelen die gevoelig zijn voor een rentestijging. Mogelijke aankondiging van tapering kan de oorzaak zijn van een fel stijgende 10 jaars rente.  We zien in de Nasdaq nu een H&S in ontwikkeling. 

Vooruitblik week 41

Met de snelle opvering vanuit AEX 751 toont de markt zich nog niet gewonnen. We tonen de 4uurs grafiek en zien daarin een spiegelfractal. Blijven we strak in de leer dan is de regelmaat een reeks van 3 Minors, welke weer uit 3 Minutes bestaat. Zie ook AEXcel. Woensdag 6-10 j.l. zou een Minute kunnen zijn gebodemd. Maar de hoge stand van de U. osci geeft twijfels. Daar staat tegenover dat in de daggrafiek er een forse oversold positie staat in de U.Osci. Waarschijnlijk zal op de Primary bodem er positieve divergentie staan in de daggrafiek. Gemiddelde duur van de Primary 94 dgn - de deviatie van 19 dgn; dan kan  6-10 een Primary bodem zijn, maar de vorige was al erg kort. We gaan voor een voortzetting. 
Terug naar de 4 uur grafiek. Een langere Minute dan 14 dgn hebben we niet gezien. 14 dgn is 12-10. Dinsdag a.s. Ijking daartoe zou de index maandag al fors moeten dalen. Zo niet dan stond er toch een Minute van 8 dagen op 6-10. De 2e Minute dan in de reeks van 3. Dan zou er nog een derde volgen. Niet langer dan 14 dagen. die het trio van 3 Minors vol maakt. 6-10 + 14 dagen is 20-10.
Dus blijkt uit de ijking dat 6-10 een Minute bodem was dan staat de Primary bodem er max. 14 dagen later. Gaat de index maandag verder omlaag en valt de Minute op 12-10. Dan kan er nog max 14 dagen bij. Zou de spiegelfractal zich voortzetten, dan zou de bodem op het niveau van 19-7 liggen.

Dit alles volgens de regelmatige trend hiervoor. Een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten dan te veranderen.(disclaimer)

Vooruitblik week 40

We krijgen wat meer zicht op de zaak. De Minor is op dag 14. Zet de regelmaat zich voort dan mogen we medio oktober de bodem van de actuele Minor en Primary verwachten. Dat moet een diepere bodem zijn. Vandaar uit een herstel en dan op zoek naar een Cycle bodem. De Cycle bodem in mei was kort en had geen LowestLow in de U.osci. Hierop bleven we een diepere bodem voorspellen wat 10 weken een verkeerde visie gaf. Aannemelijk is dat de Cycle langer is met diepe uitslagen of positieve divergentie in de U.Osci. Dat betekent na de aanstaande Primary bodem nog een Primary erachter aan dan komen we uit in januari 2022. Stijgt de rente in de USA verder dan zal de Nasdaq een veer laten. Immers het betreft hier veelal groei bedrijven in nieuwe technieken met hoge researchkosten die veelal met een forse leverage zijn gefinancierd. Een stijgende rente is een nekslag voor hen.   

Vooruitblik week 39

Het is en blijft een chaos in de cycli. U merkt aan onze publicaties dat de chaos ons ontmoedigd om er een analyse op los te laten. De Primary van 67 dagen valt uit de range. Op basis van de LowestLow in de U.osci kun je hem verlengen met 63 dagen naar 130 dagen. Maar hoe minimaal is dan de correctie? Slechts 2 beursdagen met een weekeinde ertussen. Dus toch maar 19-7 als Primary bodem neerzetten.  Dan is de Primary op dag 70 en kan er medio oktober een bodem vallen. En lees dan nog eens de laatset alinea van vorige week. 
Dat lijkt ons tegelijk nog geen Cyclebodem. Er volgt waarschijnlijk nog een Primary, want met 68% zekerheid zou de Cycle bodem moeten vallen tussen 3-12-2021 en 1-2-2022.
Iig is de Cycle over de helft van zijn gemiddelde lengte. Opvallend is de regelmaat van de late toppen in de Minors respectievelijk dag 21, 23, 24 en de laatste 29 dagen. Ook voor de actuele Primary geldt dan een late top. Zie AEXcel. Dat is doorgaande kracht en zou de AEX naar hogere toppen kunnen brengen na de Primary bodem.

Vooruitblik week 38

9-9 werd een Minor bodem neergezet. ASML brak uit het halfmastpatroon en leek een 3e cup&handle fractal te plaatsen. Maar dat lijkt een utopie. De correctie is nu groter. In juli en augustus stuitte ASML op het 200 daags gemiddelde en brak tevens uit het halfmast patroon. 100 punten ervoor werd ruim 100 punten erna. En zelfs nog een toegift.
Het 200 daags gemiddelde voor ASML ligt nu op 715-720. Daar aangeland mogen we een opleving verwachten. Daar zou dan een Primary van 70-75 dagen kunnen zijn. 29/30-9 een Primary bodem zou passen. Dus we richten ons nu niet op een koersdoel voor de AEX, maar ASML. Dan wellicht een opleving de 1e helft van oktober. En dan zien we verder.
De AEX toonde al geruime tijd negatieve divergentie. Het lijkt erop dat de top nipt boven 800 dan toch is gemaakt en dat de index op weg gaat naar de Cycle bodem.
Opvallend is dat de AEX op 5-9-2000 nipt boven 700 kwam en een forse correctie maakte. Het was zelfs de top voor vele jaren. Nu komt de AEX in september nipt boven de 800.
Na de euforie van de 90-er jaren was er een grote ABC correctie (A=C) tot maart 2009. A was -65% en
C was -69% Zijn fractal toonde zich al van de top in september 2000 tot maart 2003 respectievelijk
A -325 en C -323.

Vooruitblik week 37

Maandag 6-9 ging de index onder aanvoering van ASML inderdaad hoger. Daarop hebben we de Primary bodem neergezet op 19-7. Een zeer korte van 67 dagen. De Cycle is over de helft van zijn lengte.
In ASML zette de fractal zich voort. Opnieuw was er een halfmastpatroon, maar een hernieuwde stijging zoals de vorige 2 fractals lijkt ons een utopie. Hoewel;...de semiconductorindex toont een halfmastpatroon waar vanuit een verlenging van de stijging ervoor kan doorzetten. De euforie in de Tech lijkt dan ook niet over. En aangezien de AEX meer een NL Tech index is geworden. Kan de index onder leiding van de tech aandelen nog fractioneel hoger.
Al met al weer verschillende signalen die nog geen lagere beurs voorspellen. 

Vooruitblik week 36

We zijn terug na een korte break en kijken met een verse blik op de AEX en de belangrijkste component ASML.
Ons meetinstrument de U.osci gaf ons op 13-5 niet de bevestiging dat daar een Cyclebodem was gevallen. 3 maanden later kunnen we dat niet meer volhouden. Beoordeel je bij ASML de U.osci per 13-5 dan is daar een duidelijke bodem herkenbaar en een duidelijk Cycle ritme.
We richtten ons afgelopen week op de kartrekker van de AEX  ASML en stuitten op een fractal in de uurgrafiek. Een cup&handle in tweevoud. Wordt deze afgemaakt dan kan ASML zelfs naar 740 en de AEX vanzelfsprekend ook nog hoger.
Echter dat stuit in de AEX tegen de uiterste Primary waarden aan. Maandag is dag 116, of we moeten weer verdwaald zijn en er per 19-7 een Primary bodem stond op dag 67. Zegt u 19-8 is 98 dagen, dat zou kunnen. Maar op 19-8 is er geen LowestLow in de U.osci.
Een Primary van 67 dagen zou passen wanneer ASML en de AEX komende week een hogere top neerzetten. Dus dat is de ijking voor komende week. Gaat de AEX onder aanvoering van ASML hoger, dan stond de Primary bodem er per 19-7 na slechts 67 dagen en mogen we pas per eind oktober/ begin november volgens schema een diepere bodem verwachten. Mocht er komende week een Primary bodem vallen dan zou dat een kortstondig felle daling moeten zijn. De top is dan laat gevallen wat toch weer doorgaande kracht voorspelt.

Vooruitblik week 33

We hebben geen houvast aan een koerspatroon. De Cycle bodem is 13-5 gevallen zonder een bodem in ons meetinstrument de U.osci. en er blijven late toppen in de onderliggende cycli. Volgens de structuur zou 19-7 de laatste Minor in de actuele Primary vanaf 13-5 zijn gestart met een ATH op 11-8.We hadden onze hoop nog op de DAX welke geen hogere toppen maakte maar na een teleurstellende ZEW index per 10-8 begon de DAX aan een opmars en zette een ATH neer. Alles wijst op doorgaande kracht.
Een Primary bodem komende week zou een bevestiging zijn op de structuur die we hebben ingetekend.
Voor week 34 en week 35 is er geen analyse.

Vooruitblik week 32

Het is nu wel duidelijk met de late toppen. Naar de finish van een Cycle hoort een uitputtingsslag. Het tegengestelde gebeurt vanuit de Minorbodem op 19-7 is de AEX 50 punten gestegen.
Met ook weer in deze Minor en Primary een late top. Ondanks dat de DAX nog altijd geen hogere top heeft neergezet plaatsen we de Cycle bodem per 13-5. De 1e bodem van betekenis wordt een aankomende Primary bodem. Maar er blijft kracht in de markt. Het is nu lastig een forse correctie te voorspellen, want we hebben nu nergens houvast. Een Cycle bodem zou er pas  7 tot 9 maanden  na 13-5 staan. Natuurlijk kan met een vroege top het een lange rit omlaag worden. Maar dat is heel moeilijk te voorspellen. Juist die laatste ronde naar de finish heeft mbv de statistiek voorspellende waarde.
Een dergelijke situatie was er in 2015. Daar viel de top zeer vroeg. Daar hadden we nog houvast aan patroonherkenning. Nl gelijkvormiheid met april- augustus 2011 .In 2015 hadden we aanvankelijk een Cycle van 315, maar het bleek een zeer vroege top met een lange baisse naar de Kitchinbodem d.d. 16-2-2016. In 2015 kwam de collaps uit het oosten door noodzakelijke unwinding van de carry trades.
Ook nu zou er na een daling van 25 % nog een laatste uuitschudding in China kunnen zijn. Maar vooralsnog staat er een nette ABC correctie en maakt de MACD een positieve crossing.

Vooruitblik week 31

We zoeken deze week ons heil bij de Duitsers. We vinden in de DAX ordnung die ons nog een bearish houvast geeft. U denkt het doel heiligt de middelen. Inderdaad het kan er bij ons niet in dat de U.osci in de weekgrafiek op 13-5 geen bodem waarde gaf. Daarbij komt dat augustus september traditioneel flinke uitslagen omlaag geven. U ziet in de DAX een regelmaat en het 3PDH patroon. Toegegeven dat de rit van 22 naar 23 niet kort een piekmoment geeft, maar het voedt onze wensgedachte van een uitslag behorend bij een (Grand)Cycle. Het tijdschema van 14 naar 23 zijn 249 dagen. Passend in het schema. Dus we blijven strak in de leer met een (Grand)Cycle bodem op het niveau van punt 28 in het 3PDH patroon. Voor de DAX is dat -3000 = -20%. Dat lijkt weer een utopie.

Vooruitblik week 30

  Het is duidelijk dat we sinds 13-5 er steeds langs zitten. Ons meetinstrument de U.osci laat ons in de steek. Op 13-5 was er in de weekgrafiek geen LowestLow in de reeks. Maar kijk je naar de DAX dan is daar wel een logica te zien. Nog altijd blijft de DAX op hoog niveau zijwaarts bewegen, geen hogere toppen. De AEX is manisch geworden onder aanvoering van de techaandelen met als smaakmaker ASML. De NL Techindex toont al wel geruime tijd negatieve divergentie. We richten het vizier op de FED vergaderingen 27-28 juli. Wellicht dat de spagaat waar de FED in zit in het vizier komt en de markten in beweging brengt. De Reverse Repo Rate is al lang bijzonder hoog. Ondanks QE wordt aan de achterdeur getapered door het teveel aan geld uit de de markt te zuigen. Dit om te voorkomen dat de interbank rates negatief worden. Dan komt er veel meer aan het licht. Namelijk dat QE niets doet aan de economie omdat men het geld niet aan het rollen krijgt (velocity).
Maar daar werkt Klaus Schwab en zijn elite club aan. You ll own nothing, but you ll be happy. Bezit afnemen doordat deflatie een molensteen om de nek van schuldenaren wordt. Noodzakelijke verkoop huur terug constructie.(Vrij naar sale&lease back) Vervolgens Lubberiaans de pensioenpot plunderen t.g.v. de staatsschuld. Voor deze confiscatie van bezit c.q. opgebouwd pensioeninkomen als zoethouder een basisinkomen. En dan is er de nieuwe start. Met afgebouwde schulden en met behulp van het basisinkomen gaat het geld weer rollen.
Maar dit proces gaat nog enkele jaren duren. Daarvoor is eerst de instemming van de slapende massa nodig.
Wat doe je dan? Creeer eerst een flink probleem, acute dreiging of crisis, of het gevoel dat de burgers dit probleem toch echt opgelost willen hebben. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity Vervolgens komt het tot acties, betogingen, petities en pressiegroepen. Met veel trompetgeschal komt dan de al voorgekookte oplossing als de grote verlossing op de proppen.

Vooruitblik week 29

Er is nog hoop voor een Cyclebodem overeenkomstig ons meetinstrument. Dat is een LowestLow van de U.osci in de weekgrafiek.
Kijkt u naar de daggrafiek en zie de telling 1 t/m 6 en 1* t/m 6*. 1 t/m 6 was 70 dagen, Daarna volgde een daling met een koersgat. Overeenkomstig dat patroon en tijdschema, dan actueel startend 22-7. De Primary/Intermdiate was in mei 76 dagen. Dat komt nu uit op 28-7. We gaan het zien.

Vooruitblik week 28

Na een late top op dag 16, viel de Minorbodem op dag 17. Het wordt nu wel zeker dat 13-5 een Cycle bodem was. De late toppen tonen kracht, niet horend bij de uitputtingsslag voor de finish.
Door een extreme gebeurtenis kan de voorspelling nog werkelijkheid worden.
Ook de topvorming fractal welke wij vorige week toonden, werd niet gelijkvormig vervolgd. Bodem 9 was een lagere. 9* op 8-7 was (vooralsnog) een hogere bodem. Ook deze fractal kan in de prullenbak.
We geven het nog een kans tot expiratie, maar dit keer heeft de statistische analyse in samenhang met de U.osci als indicator ons in de steek gelaten. 2 maanden geleden lijkt de Cycle bodem gevallen. Heel bijzonder want de 2e Cycle na de collaps in maart 2020, had een GrandCycle moeten zijn; met een grotere uitslag. 

Vooruitblik week 27

Inmiddels voorspellen we sinds week 22 een daling naar de Cycle-bodem. Maar u ziet hierboven inmiddels 5 weken op een rij onjuist. Indicatoren in de weekgrafiek staan nog altijd hoog; er zijn late toppen. Met name dat laatste geeft doorgaande kracht aan; geen verzwakking.
13-5 komt in aanmerking voor een belangrijke bodem. Maar de U.osci had daar geen bodemwaarde in de weekgrafiek zoals bij de voorgaande (Grand)Cycle bodems.
Ondanks de 5 weken op een rij onjuiste voorspelling blijven we volharden tot de expiratie van juli. Hoogmoed komt voor de val geldt zowel voor de AEX als voor ons. Maar voor ons geldt dat we vast blijven houden aan de indicatoren en de statistische berekeningen.
Dat is wat we doen en vandaar uit beredeneren we de beweging van de AEX. Dit dan in een poging marktemoties uit te sluiten.
Maar ook de statistische berekeningen laten ons in de steek. Al 2x is de periode langer dan het gemiddelde + 1x de deviatie (68% zekerheid) Met maandag een Primary van 122 dagen zal dat een 3x op rij zijn. 
Wat ons opviel is eenzelfde topvorming nu als voor de daling naar 13-5. Steeds waren er nipt hogere toppen. We hebben het in kaart gebracht. Van bodem 26-2 naar bodem 13-5 waren 76 dagen. 13-5 + 76 dagen geeft 28-7. 28-7 is dag 272 in de (Grand)Cycle.

Vooruitblik week 26

 Het is vrijdagmorgen dat we deze analyse schrijven. In het zicht van de haven lijken we te stranden. De doorgaande kracht van de markt lijkt dat we de Cycle-bodem al hebben gehad. Maar de enige uitschudding was 13-5. Met 196 dagen zou dat theoretisch kunnen. De 2 Minors voorafgaand aan de bodem op 13-5 hadden steeds vroege toppen. De laatste 2 actuele Minors hebben toppen geheel aan het einde; wat doorgaande kracht aangeeft.  Maar kijkt u naar de weekgrafiek. Er was per 13-5 geen sprake van een lowestlow in de reeks bij ons meetinstrument de Ultimate Oscillator (U.osci). We blijven strak in de leer en gaan alsnog  voor een Cycle-bodem.
Of alles nog gebeurt voor de expiratie 16-7 wordt billen knijpen. De Cycle is dan 260 dagen.
De onderstroom die de richting bepaalt is liquiditeit. De FED zuigt steeds maar liquiditeit uit de markt om de banken niet op onnodige kosten te jagen door haar eigen QE beleid. Er is immers zoveel liquiditeit dat de interbank tarieven negatief dreigden te worden. Door het te stallen bij de FED in ruil voor schatkistpapier ontvangen de grote banken nog 0,05%. De FED zit in een spagaat. Zij kan geen tapering aankondigen want dan schiet de rente omhoog, Dus dan maar sneaky aan de achterdeur.
Het geld moet gaan rollen in de economie maar hoe? De bestedingen moeten omhoog. Een basisinkomen lijkt nog een uitweg. Maar dat kan dan weer leiden tot runaway inflatie.

Vooralsnog is onze horizon gericht op de 2e uiterlijk 3e week van juli voor een diepe Cycle bodem zo n 10% onder de top van 17-6. Natuurlijk is het ijkpunt dat die top van 17-6 niet meer overschreden mag worden. If so, dan zitten we fout.
 

Vooruitblik week 25


Oei! de Overnight Reverse Repo is vrijdag wederom gestegen naar ongekende hoogte.
Banken plaatsen hun teveel aan cash terug bij de FED om negatieve rente onderling te voorkomen.
Je zou zeggen stop QE, maar dat zal een rentestijging geven; met als gevolg een daling van de obligaties op de balansen van de banken. Met als nadelig neven effect; een daling van hun toch al wankele solvabiliteit.
Het risico van 2008 toen de waardering van de CDO's op losse schroeven stond kan zich herhalen. Vanzelfsprekend niet zo abrupt als toen. Maar meer door een (tijdelijke)vertrouwenscrisis in het beleid van de FED, tot het moment dat zij een konijn uit de hoed tovert.
In 2008 waren we het erover eens dat de CDO s moesten worden afgewaardeerd. Doordat hun waarde op de huizenbubble was gecreeerd , Of andersom de huizenbubble ontstond door ruimhartige financiering en de risico s te verpakken.  Door de individuele hypotheekrisico s  te verpakken (collect) in obligatieleningen die op hun beurt weer werden verzekerd door Credit Default Swaps; kwamen de risico's niet aan de oppervlakte. Echter toen huisuitzettingen (executies) een feit werden en daardoor de hypotheek niet meer werd betaald, was er geen voeding meer voor de rente betaling van de CDO's. De risico s kwamen boven drijven en over de solvabiliteit van iedere bank werd getwijfeld. Onderling sloten de kredietloketten. De kredietcrisis was een feit en wereldwijd moest er veel liquiditeit door de CB s in de markt worden gepompt.
Het probleem thans is dat QE niet heeft geleid tot besteding ervan. Immers dan was de opbrengst van de investering terug gekomen door de belastingbetaler. Er is energie in het systeem gepompt, maar de energie is niet verbruikt. En wat gebeurt er met ons lijf in die situatie. Juist, de ongebruikte energie hoopt zich op en het lichaam vraagt steeds meer koolhydraten.

Stoppen met de voeding veroorzaakt een noodzakelijke afslanking. De pijn wordt gevoeld door een rentestijging. De FED kan geen kant op en moet blijven voeden.

Voor onze AEX analyse geldt, dat de bel voor de laatste ronde  naar de finish van de (Grand)Cycle bodem is gegaan. Mogelijk is vrijdag een Minor bodem gevallen na 22 dagen. Maandag is dag 25. Kijken we terug in deze Primary dan hebben we langere Minor s gezien. Dus het kan maandag lager! Een openingsgap omlaag zou zelfs kunnen.
Maar hoe diep moeten we gaan om de finish te bereiken? Vergeet niet dat de top zeer laat is gevormd. Wat doorgaande kracht aangeeft. Aannemelijk is dat na de (Grand)Cycle bodem een sterke opwaartse rally start.
Of moeten we in het zicht van de finishvlag uitstappen. Dat laatste zal gebeuren wanneer de FED met een konijn uit de hoed komt. De rit omlaag wordt dan abrupt afgebroken. En hoe diep gaan we? Dat is afhankelijk hoeveel liquiditeit de markt heeft om de mogelijke margin-calls op te vangen.


Vooruitblik week 24

Wederom kunnen we weinig toevoegen aan de prognose van vorige week. In de daggrafiek blijft het rommelig. In de weekgrafiek is het wachten op een dalende U.osci. De bodem van de Cycle is voor de expiratie van juli te verwachten. De FED blijft veel liquiditeit opzuigen. Met vrijdag j.l het recordbedrag van 547 mld. Tja, het geld rolt  niet  in de economie getuige de dramatische Velocity. Het tegen de plinten klotsende geld geeft negatieve interbank rates. Dus dan maar bij de FED stallen, dat levert tenminste nog 0,1% op. Stel je voor dat 16 juni a.s. de FED aankondigt QE te stoppen. Wat zou het effect zijn?
Met de hoge margin-debts blijft het wankel. Even onderuit en margin-calls zorgen voor liquidatie van assets. Maar goed de FED kan de markt dan weer fors liquide maken. Een Flashcrash?
In ieder geval zou er toch voor de expiratie van juli een Cyclebodem moeten staan. Hoe die zich toont is gissen. Maar aannemelijk is een kortstondige felle daling. Die snel wordt opgevangen.  Maandag is het nog 32 dagen naar de expiratie van 16-7. De Cycle is dan 260 dagen. Het gemiddelde is 236 dagen met een deviatie van 36.
Het is aftellen.


Vooruitblik week 23
13-5 is een bodem van betekenis,omdat de dalende trend naar de finish van de Cycle is gebroken door een ATH te plaatsen op 1-6 en zelfs een hogere Minor bodem op 27-5. Tot 25-5 was het allemaal volgens de structuur, maar de hogere toppen en hogere bodem in deze fase verrassen ons. Theoretisch zou 13-5 na 196 dagen dan zelfs een Cycle bodem kunnen markeren. Ook omdat er positieve divergentie was op de bodem van 13-5. Maar dat kan niet omdat er in de weekgrafiek nog geen  bodemwaarde voor de U. osci is. En deze GrandCycle bodem zou toch minimaal een 7 tot 10% daling moeten geven. De daling naar 13-5 was 5,8 % en slechts 6 dagen.
De structuur is aan het veranderen. Minors lijken weer  lange reeksen te vormen binnen de Primary.
En Intermediates tonen niet de structuur van 6 tot 8 weken. De laatste 2 waren ruim 9 en 10 weken. In  de daggrafiek blijft de U.osci wel neg. divergentie tonen. De eerste Minor is gezet, maar in juni valt de bodem van deze (Grand)Cycle) niet meer. Het wordt juli.

Vooruitblik week 22
 
De cCycle stelt ons erg op de proef. Maandag alweer op dag 214. Deze markt gaat kennelijk tot het uiterste. Afgelopen week toonden wij een WolfeWave patroon in de uurgrafiek. Deze werd na de forse overthrow bevstigd. Nog altijd zou een top op 720-725 kunnen. Dat geeft een gelijk patroon als de beweging jan-feb. 2020. Afeglopen week haalde de FED weer meer geld uit de markt.
We kunnen kort zijn en verwijzen naar de weekgrafiek en AEXcel. In de weekgrafiek zien we nog geen duidelijke daling in de U. Osci wel maakt de MACD nu een negatieve crossing. De VIx Stoxx 50 staat onderin, klaar om te stijgen.
Het is afwachten hoe de daling zich gaat voltrekken.

Vooruitblik week 21

Vorige week eindigden we met: Alleen we kunnen nu geen chocola maken van de indeling cq structuur. Echter zelden hebben we een directe daling gezien vanuit een zijwaarts patroon en februari 2020 bewees dat weer.
Aannemelijk is dat ook nu het koersgat AEX 711-702 snel wordt gesloten en zelfs een hogere top op AEX 725 wordt gemaakt en dan fors onderuit door een trigger. Met een hoge margin-debt kan de trigger snel leiden tot margin-calls met liquidatie van posities tot gevolg.
De hogere top op AEX 725 lijkt een utopie te worden. In ieder geval is de voorspelde sluiting van het koersgat uitgekomen.
Afgelopen week verraste de FED met het terughalen van liquiditeiten bij de banken. Daarvoor ontvangen ze schatkistpapier, welke in noodsituaties weer kunnen worden verkocht aan de FED.
Zou de FED uit zijn op een correctie? In ieder geval een rare politiek. Eerst 120 mld. elke maand aan QE en nu 350 mld. terug halen. In ieder geval zwommen de banken in het geld en ontstonden er negatieve rentes tussen de banken.
Omdat we weinig chocola kunnen maken van de indeling in Minors, concentreren we ons op de weekgrafiek.
Daar zien we duidelijk dat de U.osci nog helemaal bovenin bivakkeert. Statistisch komt er met 68 % zekerheid een GrandCycle bodem aan tussen eind mei en medio juli.
De Grandcycle bodem geeft veelal een overtreffende correctie. Hoe gaat dat eruit zien de komende 6 weken??
Nu is de top in deze (Grand)Cycle geheel aan het einde gevallen. Wat doorgaande kracht geeft. Dus aannemelijk is dat een felle kortstondige daling gevolgd gaat worden door een felle stijging.
Op dit moment zijn de margin-debts op een ATHl. Een trigger die een daling geeft kan wederom een rollover effect geven wanneer door margin-calls er noodzakelijk moet worden geliquideerd.
Op dat moment schiet de FED te hulp en verruimt de markten. Ze koopt het schatkistpapier uit de reverse REPO actie weer op.
Hierop ontstaat wederom het gevoel dat we alles onder controle hebben en is er een dead-cat-bounce van enekele maanden.  
Op het moment dat het Corona infuus eruit gaat en bedrijven nog jaren lang moeten terug betalen;
ontstaat er een krimpende economie. Wellicht zelfs noodzakelijke faillissementen om van het personeel af te komen. U voelt het al een neerwaartse spiraal door omvallende bedrijven en hoge werkloosheid. Dan ontstaat er een baisse met gelijkenis aan 2001 tot 2003. Hoppa 2/3 van AEX 719 eraf. Maar eerst de komende 6 weken een aderlating.
 
Vooruitblik week 20

Het blijft een bijzonder lastige analyse door de zijwaartse beweging van de AEX in een bandbreedte van 25 punten. Daar kwam 11-5 een einde aan met een uitbraak resulterend in een voorlopige low op 13-5 AEX 678. Maar als een duveltje uit een doosje veerde de AEX op.
Laten we eens kijken naar het voortraject van de Corona crash vorig jaar. Ook daar was er een neerwaartse uitbraak uit een zijwaarts patroon. De Intermediate was toen 62 dagen.  Nu beslaat deze periode 69 dagen. U ziet dat we nu twijfelen met het plaatsen van de Intermediate bodem, omdat 69 dagen geheel niet in de structuur van het afgelopen jaar past. Maar laten we dat even parkeren totdat de markt betere inzichten geeft. De uitschudding uit het trendkanaal was in 2020 4,4% thans 5,7%.
De stijging in 2020 uit de 589Low naar 632high was 7,3%.
U vraagt zich af waarom deze vergelijking. Welnu; In de weekgrafiek zien we nog geen bodemwaarden in ons meetinstrument de U.osci. Dus we verwachten nog altijd een dollemansrit naar de bodem van deze Cycle. Vergeet niet dat de a.s. bodem tevens een GrandCycle bodem is, waar we in de weekgrafiek veelal pos. divergentie zien.
Alleen we kunnen nu geen chocola maken van de indeling cq structuur. Echter zelden hebben we een directe daling gezien vanuit een zijwaarts patroon en februari 2020 bewees dat weer.
Aannemelijk is dat ook nu het koersgat AEX 711-702 snel wordt gesloten en zelfs een hogere top op AEX 725 wordt gemaakt en dan fors onderuit door een trigger. Met een hoge margin-debt kan de trigger snel leiden tot margin-calls met liquidatie van posities tot gevolg.


Vooruitblik week 19

Storend dat ons meetinstrument de Ultimate Oscillator (U.osci) de structuur en/of tijdsduur van de cycli doorkruist. Dit geeft vertwijfeling. Wat is er gebeurd? Vorige week spraken we de wens uit dat de AEX nog eenmaal een korte stijging zou maken als bel voor de laatste ronde. Dat bleef uit en verrassend werd er op 4-5 zelfs een lagere bodem neergezet en een lowest low in de reeks bij de U.osci. Kat in het bakkie zegt u: dan is daar de Intermediate bodem gezet. Nipt onder de stijgende steunlijn. Alleen ontstaat er dan een rommelige structuur met een Minor van zelfs 32 dagen. Dat hebben we in de structuur vanaf medio maart vorig jaar nog niet gezien. Maar goed we hebben geen keuze.
Dat betekent dat de steile kortstondige opwaartse beweging als bel voor de laatste ronde nog kan komen. Gelijk aan de beweging vorig jaar van 31-1 naar 17-2. Want nogmaals zelden maakt de index een snoekduik vanuit een zijwaarts patroon.
Helaas meer wijsheid kunnen we u niet geven deze week wat betreft de koersontwikkeling.
Wel een link naar een kritische NL-analyse mbt de Great Reset.

Gerenommeerd instituut Clingendael maakt Great Reset, New World Order en World Government mainstream. De ontwikkeling wordt verklaart als logisch en legitiem doel. Stelt vervolgens een scherpe vraag over de timing ivm Covid-19 en daarmee de motieven. Gaat ervan uit dat crises deterministisch zijn. Bij de groei van NGO s en machtige multinationals mag de vraag worden gesteld wie daarachter zitten. Het komt neer op een handvol machtige aandeelhouders. Het money as debt financiele systeem heeft ons terug gezet naar society 1.0. Het artikel heeft nut als aanzet voor een brede discussie over macht en tegenmacht. Complottheorie die feitentheorie wordt. Het geeft voeding voor een burgerinitiatief. Een nog altijd democratisch middel als een soort referendum.


Vooruitblik week 18

Vorige week schreven we: Er komt een spannende tijd aan. Immers Cycle en tevens GrandCycle kunnen statistisch gezien  vanaf eind mei bodemen. Het is belangrijk op het juiste moment voor de laatste ronde vol in te zetten. Maar waar gaat de bel?
Er is nog niets gebeurd. De hele maand april was er een zijwaartse beweging, met even een uitschieter omlaag waar zich de Intermediate bodem aftekende. Zelden wordt de daling na een zijwaarts patroon ingezet. We beschouwen april meer als een accumulatie. Vraag en aanbod wisselden, maar had geen gevolg voor de koers. Eens droogt of het aanbod of de vraag op en is er een felle beweging. The geater thebase, the bigger the move. Wij denken nog steeds omhoog. Echter maandag is de Minor op dag 15 en zou er toch een bodem moeten vallen komende week. In de uurgrafiek was er op koningsdag een bodem waar te nemen. Met erna een upswing 29-4. Maar een Minor van 7 dagen lijkt ons te kort.
Valt de a.s. Minor bodem boven de Intermediate bodem van 20-4, dan blijft er de kans op een korte opwaartse beweging. Valt de a.s. Minor bodem daar duidelijk onder dan is het over met de pret.
Het zou mooi zijn wanneer de upswing in de uurgrafiek per 29-4 een fractal is van een gelijkvormige beweging in de daggrafiek. Dan dus van enkele dagen en uitkomend in het gebied 725-730,
Dat scenario blijft de bel voor de laatste ronde naar de finish. Ofwel de bel in de bocht voor het rechte stuk van deze suicide sprint. Maar wellicht namen we een verkeerde wissel en worden we gediskwalificeerd. 
Maandag is dag 186 in de Cycle en 59 in de Primary. Hiervoor waren er 2 Primary s van ruim 4 maanden. Deze bestonden uit 3 Intermediate s. Dat is voor een 3e keer niet te verwachten.
Het gemeten gemiddelde in AEXcel, vanaf 2008, is 94. Aannemelijk is dat er nu een 3 maands Primary volgt na de 2 lange welke langer waren dan het gemiddelde + deviatie. Dus nog zo n 3 tot 4 weken te gaan voor een Primary- en tevens Cycle bodem. De Cycle telt dan 214 dagen gelijk aan de Cycle per 16-3-2020. Aannemelijk is dat de finish weer een ineenstorting wordt op de finish streep.
Zouden we dan een 2e kans krijgen voor een dergelijke ineenstorting van 17-2>16-3-2020.
Toch een spannende tijd dan deze maand. 

Vooruitblik week 17

Soms is het beter om op tijd OTM puts aan te schaffen dan in de rit omlaag dure premie s te betalen.
De GrandCycle is een cyclus  die overtreffend is in zijn daling. Maar nu is het zaak de laatste top te spotten. Wat we vanaf augustus 2019 zien is dat de correcties steeds aan het einde zijn. In een rechte streep omlaag. De Cycle van aug. 2019 deed er 21 dagen over. De GrandCycle van maart 2020 28 dagen  en vervolgens de finish van de Cycle bodem in oktober 2020 slechts 16 dagen. Zo n korte felle daling biedt natuurlijk de mooiste put kansen. De(Grand)Cycle bodem met -1x de deviatie was er per maart 2020. Per 29-10 slechts 9 dagen korter dan het gemiddelde. We zouden nu uit kunnen gaan van het gemiddelde van 236 dagen is 22-6. Wat we nu doen is zomaar een gedachte om een richtsnoer te hebben. 22-6 betekent een Intermediate van 63 dagen na j.l dinsdag.
Het is aannemelijk dat daar de Intermediate bodem viel. Maar de laatste Minor was erg kort met 8 dagen. Dus we kunnen van de 63 dagen wat afsnoepen wanneer maandag of dinsdag alsnog de AEX onder 700 duikt. Want dan is daar de Intermediate gevormd. Stijgt de AEX komende week boven 718 dan stond de Intermediate er toch op 20-4. In dat geval zou de voorspellende Intermediate naar de (Grand) Cyclebodem lang zijn en uit de reeks vallen. Dus het zou wat korter kunnen dan de gemiddelde lengte. Zegt u : > we hebben hiervoor 2 x 3 Intermediates gehad in een Primary<. Juist en daarom nu niet denken we.
Dus...... overeenkomstig deze statistische beredenering, zou de (Grand) Cycle bodem tussen eind mei en medio juni kunnen vallen. Dan zou het bijzonder mooi zijn wanneer de AEX begin mei nog een euforische top maakt tegen de bovenkant van het trendkanaal of zelfs erboven. + 5 tot 7 % in 2 weken. Daar gaat dan de bel voor de laatste ronde naar de finish.

Vooruitblik week 16

Een korte update wederom. De AEX beweegt zich binnen een mooi trendkanaal. Vorige week zochten we naar meer raakpunten als onderste lijn. Dan ontstaat er een roeptoeter. Nu hebben we een trendkanaal getekend. De correctie naar 12/13-4 was naar onze mening te mild voor een Intermediate bodem. Te verwachten is dat deze komende week valt. Hoe mooi zou het zijn dat deze valt in het gebied 690-700. En dan nog even verticaal omhoog naar 740-750 voor de Cycle top. Dat zou dan een late Cycle top zijn. Een late top geeft doorgaande kracht aan. De afgelopen 2 Primary's waren steeds verlengd. Aannemelijk is dat de Cyclebodem in de actuele Primary wordt gevormd. Eind mei begin juni. Daarna dan weer fel opwaarts. Een mogelijke zomerrally wordt dan gevoed door een een laatste Tech stijging in de Nasdaq. Voor de zekerheid zal men kiezen voor de grotere tech fondsen. In NL ASML, Adyan ASMI, Besi.
Dan staat er waarschijnlijk een lange termijn top. Lockdowns teneinde en subsidiekraan dicht. Dan moeten de uitgeholde bedrijven op eigen benen staan. Zullen ze waarschijnlijk omvallen.
Waarop een lange baisse ontstaat zoals van 2000 naar 2003. Een periode van biflatie. Deflatie in zaken welke met een forse leverage zijn gefinancierd. Schuld wordt een molensteen bij een deflatoir patroon. Er ontstaat daar een zichzelf versterkende spiraal. Forse prijsstijgingen in de dagelijkse levensbehoefte en materialen. En....... een BTW verhoging zit er zeker in; de komende jaren.
25 % zien we nog dit decennium. Sorry, onze fantasie sloeg even op hol. We gaan het zien.

Vooruitblik week 15

Het blijft moeilijk om de Minors te spotten , omdat er geen duidelijke correcties zijn. De uurgrafiek in combinatie met U.osci biedt dan wat meer inzichten. Vooralsnog hebben we 2 Minors gespot en zou de AEX nu  de 3e Minor vormen. De structuur afgelopen periode was steeds dat 3 Minors een 6 tot 8 weeks Intermediate vormden. Dus in deze 3e Minor zou een wat grotere correctie moeten vallen die de Intermediate bodem maakt. Maar dan ontstaat het volgende probleem in de analyse. Afgelopen 2 Primary s bestonden uit 3 Intermediates. Daarmee verlengde de Primary's en overschreden steeds het gemiddelde met meer dan 1x de standaardafwijking. Daar waar we uitgaan van het feit dat een trend zich eerder voortzet dan veranderd hebben we al 2 Primary s te maken met een duidelijke afwijking van de trend. + / -  1x de standaardafwijking geeft 68% zekerheid. Met een grotere afwijking wordt de tijdsinterval groter waarbinnen de bodem valt. Dat is niet bruikbaar.Een tijdsinterval van 50 dagen is bruikbaar. Daarbinnen kun je een straffe kooplimiet opgeven. Maar een tijdsinterval van 2x de standaardafwijking uitkomend op een tijdsinterval van 100 dagen is niet bruikbaar.
De toppen zijn nog steeds laat. Dus na een Intermediate bodem mogelijk komende week, mogen we een verdere stijging verwachten.
Meer weten we in deze weekanalyse niet te melden. We moeten eerst wat meer aftekening van de Minors vinden.
En natuurlijk volgen we nog steeds de Nasdaq, die naar hogere toppen op weg is. Het proces wordt in ieder geval ondersteund door een dalende 10 jaars rente. Deze is nu duidelijk uit het parobolische stijgingspatroon gevallen. Wij zijn nog altijd van menig dat de stijging in de rente een correctie is op de dramatische val vorig jaar. De trend blijft dalend. 

Vooruitblik week 14

We staarden ons afgelopen weken even blind op de Nasdaq, omdat in de AEX inmiddels een forse invloed is van tech aandelen. Eerder focusden we ons op de 1999/2000 melt-up, maar dat werd doorkruist met een gelijkvormig patroon met de Dow crash 1987. Manisch, depressief gedrag zijn oorzakelijk met elkaar verbonden. Ofwel in beurstermen op hoge pieken volgen veelal diepe dalen.
Als ijkpunt voor de Nasdaq hadden we de inverse H&S. Bleef de Nasdaq rond 13k dan zou de inverse H&S zich bewijzen. Aldus geschiedde rond de 13k werd het aanbod goed opgevangen.
Het crashscenario Nasdag 2021/Dow 1987 gaat in de prullenbak. Blijft over de melt-up 1999/2021.
Biden kondigde vorige week nog eens 2000 mld. stimulans bovenop de 28.000 mld. bestaande schuld voor de infrastructuur cq Green Deal. Hé Biden schermde met dezelfde slogan als Klaus Schwab >Build back better<! We horen het overal vanuit verschillende monden van regeringsleiders. Klaus heeft ze toch op één lijn weten te krijgen.  
Het aanpakken van de infrastructuur en stimuleren van de Green Deal lijkt veel op de New Deal I en II van Roosevelt (1933) Maar in 1937 had het niets opgelost. Uiteindelijk was er WWII en Bretton Woods voor nodig om een  Herstart te maken.
Maar wellicht stimuleert Bidens voornemen de beurzen opnieuw en is de focus weer op toekomstige technieken gericht wat een stimulans is voor de aandelen welke op de Nasdaq zijn genoteerd. Maar de rente ontwikkeling in de VS moet dan wel meewerken.  
De Minor is dinsdag alweer op dag 18 en mogen we volgende week een terugval verwachten. Maar de top is weer zeer laat. Aannemelijk is dat het feestje in april doorzet. Statistisch vertelt de kromme van Gauss ons dat de Cycle bodem met 68% zekerheid valt tussen eind mei en medio juli. Dus waarom niet gewoon doorstijgen gedurende april. We trokken in de daggrafiek een lijn over de toppen en een lijn onder de bodems. Een megafoon patroon. Er is dan ruimte aan de bovenkant. Trekken we de lijn door dan is deze eind april AEX 760. De onderkant op 31-5 op ca. 700. Mocht de index gedurende april doorstijgen dan is er een late top in de Cycle en is een milde correctie aannemelijk. Wat we ook vaak zien op een dergelijke top is overdrijving. Dat betekent een overschrijding van de weerstandslijn.
Dat is een mooi ijkpunt. Gebeurt dat dan kan daar de top liggen. Bij voorkeur eind april, omdat april doorgaans een positieve maand is op de beurzen. In de maand grafiek zien we al een uitbraak uit het trendkanaal. Mogelijk zijn de beurzen aan hun laatste euforische fase bezig. Maar helaas klinkt er geen bel op de top

Vooruitblik week 13

De beweging van de Nasdaq blijft ons bezig houden, omdat de AEX inmiddels zoveel tech bedrijven in zich heeft dat bewegingen van de Nasdaq grote invloed op de AEX hebben. Nu is het ene tech bedrijf het andere niet. Neem ASML. Mooie groei in de kasstromen. Dat is veelal de waardering van de techbedrijven. Omdat het groeiende bedrijven zijn in een branche met veel perspectief worden de kasstromen door beleggers geextrapoleerd en stort men zich op deze aandelen. Degene in de VS welke dan met veel leverage zijn gefinancierd maakten de afgelopen periode een duikeling toen de rente maar door bleef stijgen. Maar afgelopen week viel de yield door de hyperbolische lijn. Naar onze mening was de stijging een terugtest naar het punt waar de versnelde daling ontstond.

Maar even de zaken op een rij, want u bent waarschijnlijk de weg kwijt in onze analyses. We hadden i) Nasdaq maakt nog een melt-up. ii) Nasdaq heeft de top bereikt 16 februari en is bezig aan een forse correctie gelijkvormig aan de crash van de Dow in 1987. Ja zegt u zo kan ik het ook. Maar wij geven geen adviezen maar tonen u met fractals in onze hoofden mogelijke scenario's. Slechts om uw gedachten te vormen in dit geval verwarren. Wat betreft het verwarren proberen we dmv ijkpunten dat te voorkomen. Voor het crash scenario is dat komende week de inverse H&S in de Nasdaq ongeldig moet worden door een verdere forse daling. Houdt de inverse H&S stand dan lijkt het melt up scenario van toepassing. Afgelopen week werd de inverse H&S al zwaar op de proef gesteld.
Maar we moeten wel voorzichtig zijn met een correctie aan het einde van het kwartaal. in 3/4 van de kwartaalultimo‘s is er een correctie.
In de AEX is de Minor bodem moeilijk de spotten. Vooralsnog hebben we deze uiterst milde Minor bodem op 19-3 gesteld. Maar het koersgat j.l. vrijdag kan ook als een exhaustion gap worden gezien.
Een uitputtings sprong van het laatste beetje adrenaline, waarna de atleet snakkend naar adem op de grond valt. Maandag is dag 24. Zo'n lange Minor hebben we nog niet gespot in het patroon van afgelopen jaar. Het zou dan na 19-3 een vroege top zijn wat zwakte aanduidt.

Voor volgende week blijft het belangrijkste "Houdt de inverse H&S het in de Nasdaq"

Vooruitblik week 12

De AEX top 689 is nog niet overschreden en er lijkt zich een kop schouder te vormen. Echter het zijwaartse patroon als top van de rechterschouder geeft meer accumulatie aan voor een opwaartse sprong, dan teleurstelling gevolgd door een daling naar de neklijn. Maar wat de markt zorgen blijft geven is de aanhoudende stijging van de rente in de VS. 1,7 % voor de 10 jaars brak vorige week. Wij zien het nog steeds als een terugtest na de vrije val vorig jaar. Maar zoals we analyseerden is de Nasdaq gevoelig voor rente stijging. Inmiddels is er weer een techfonds (BESI) in de AEX bijgekomen, wat de AEX zoals is gebleken, gevoelig maakt voor bewegingen van de Nasdaq. In ons beurscyclus groepje hebben we een gelijkgestemde welke handmatig in Excel belangrijke koersen bijhoudt. Opvallend is dan de beweging van de Nasdaq in vergelijking met de beweging van de Dow voorafgaand aan de crash van 1987.
De lijn welke we uitstippelden was juist het tegenovergestelde namelijk een euforische opswing gelijk aan 1999-2000 upswing.
Maar dit Eureka moment kunnen we niet zomaar wegwuiven. En het past in het 3PDH patroon van de DAX, waar wellicht punt 23 is bereikt. Het is wel zaak ijkpunten in te bouwen om niet teveel in de emotie van het eureka moment een tunnelvisie te krijgen.
Ijkpunt 1 is wanneer het omgekeerde h&s patroon in de Nasdaq ongeldig wordt. Dat betekent dat de Nasdaq niet significant onder de rechter schouder mag dalen. Dat is 13.000. Koersdoel in dit scenario is 12.172 punt 100. Dus dat is ca. -1.000 punten = -7,8 % in de 1e helft van komende week.
Voor de AEX geldt dan dat de neklijn van het H&S patroon duidelijk wordt gebroken.
Ijkpunt 2: Vindt deze daling plaats dan is punt 101 zeer belangrijk! 101 is een veelvoorkomende opleving voor een val. Kijkt u naar 19-2-2020, 18-8-2015 en
18/19-7-2011

We zullen deze cliffhanger komende week monitoren op Twitter.

Vooruitblik week 11

Vorige week sloten we af met de uitdaging om de top in de actuele Cycle te spotten. Er is inmiddels een baken; namelijk een H&S in wording in de NLTech. Asml neemt het voortouw.
Maar dit is controversieel met ons Nasdaq scenario, waarbij we nog een upswing verwachten.
Denkt u waarom plotseling zo'n aandacht voor de Nasdaq? Wel, het tech aandeel in de AEX is fors. We hebben gezien dat stijgingen cq dalingen in ASML een forse uitslag van de AEX geeft.
We legden vorige week de nadruk op de rente stijging in de VS. Ondanks dat we aan een terugtest dachten; zette de stijging afgelopen week onvermoeid door.
Maar analyseren we dat nader dan blijkt dat de stijging in de Nasdaq van 1999-2002 juist gepaard ging met een rentestijging van 4,4 % naar 6,4%. Zowat 50% rentestijging. Toegegeven dat de stijging nu van grofweg 0,5  naar 1,5 was, wat een stijging is van 200% 
Wel is sprake van een parabolische stijging, waarvan we weten dat het veelal een eindhype is.
Overigens gaf de rente stijging maar een beperkte stijging van de USdollar.
Goed we moeten met bovenstaande controversiele analyse ijkpunten inbouwen, anders blijft het maar een praatje pot.
i) ASML zou een rechterschouder kunnen vormen dan is er nu nog een rit omhoog mogelijk naar 475.
Maakt ASML daar een turnaround, dan wordt het H&S patroon bevestigd en zal ASML geen voortrekkersrol meer hebben voor de AEX.
ii) De mediaan in de Bollinger Band van de Nasdaq weekgrafiek zou steun moeten geven(paarse middenlijn). Deze heeft steeds steun gegeven m.u.v. het zwarte zwaan event in maart 2020.
iii) de terugtest van de US 10 jaars Yield moet keren.
iv) zekerheid voor een laatste upswing wordt sterk gemaakt wanneer AEX 690 wordt overschreden. Immers dan is het op hande zijnde H&S patroon gepareerd. Waarschijnlijk zal ASML het voortouw nemen, met weerlegging van het H&S scenario.
Overschrijdt de index niet AEX 685 in de opvolgende 2e Minor van deze laatste Primary, dan blijkt 690 uit de vorige Primary de top te zijn. De top in de actuele Primary is dan vroeg gevormd, wat vervolgens een leegloop gaat geven naar de Cyclebodem.
Met 68% zekerheid valt deze tussen 30-5 en 19-7 ( zie AEXcel) In tijd is er dus nog ruimte voor een upswing gedurende maart en april. Tenzij 690 de top blijkt te zijn.

Vooruitblik week 10

Afgelopen week stond de beurs in het teken van de forse rente stijging in de VS. Groeiaandelen hebben daar last van vanwege hun noodzakelijke investeringen met een hoge leverage. Met name de Nasdaq ging fors onderuit. De woorden van Powell voorafgaand aan de FED meeting 16-17 maart a.s. deden niet veel goeds aan de markt. Dus dat was een testcase hoe het nieuws 17 maart wel gebracht moet worden.
Maar kijk je naar de US 10 jaars rente, dan zien we een sterke daling van 3,25 naar 0,5 gedurende 21 maanden. De stijging vanaf augustus vorig jaar lijkt niets anders dan een terug test. De dubbele bodem op ca 1,5% brak een jaar geleden en een terugtest is een feit.
Maar....het kan ook de opmaak zijn van een inverse kop & schouder.

Heel controversieel lieten we afgelopen week op twitter de Nasdaq lange termijn grafiek zien. De 2 richtpunten zijn de crash van juli/okt. 1998 en de corona crash feb. maart 2020. Vervolgens zoomden we in, waar we denken dat de Nasdaq nu is in het vergelijkbare patroon met 1999. Na binnenkomst in de cirkel van 1999 tellen we acht maand candles voor de verticale stijging van 5 maanden. Thans tellen we 7maand candles. Opvallend is dat de rente in de VS gedurende 1999 steeg in een dalende trend. De verticale laatste stijging in 2000 gebeurde bij een opnieuw dalende rente.
Pas op! Handel in de groeiaandelen op de Nasdaq altijd met een stop loss. Ze kunnen zo maar 30 tot 50% dalen door het sentiment.
Kijkend naar de Cycli dan is de invulling zeer lastig en hebben we de hulp ingeroepen van de uurgrafiek van de AEX future. Daar zie je steeds na beurs de dieptepunten. En dat brengt ons naar de indeling dat vrijdag er een bodem stond. De forse uptrend vrijdagavond bevestigt dat. Maar vanzelfsprekend geen zekerheid. Met 36 dagen een zeer korte Intermediate en hoogstwaarschijnlijk de Primary-bodem. Dan nog 3 tot 4 maanden te gaan voor de Cycle-bodem. Aannemelijk is dat na de 2 lange Primary's er een korte volgt met een bodem in juni. Het is nu zaak de top te spotten. Waarchijnlijk na een periode van negatieve divergentie in de U. osci. We gaan het proberen te spotten.

Vooruitblik week 9

We hadden een vraagteken staan bij de Primary bodem per 28-1 J.l. omdat we geen LowestLow of pos. divergentie in de reeks van de de U.osci hadden. Vrijdag kwam het verlossende antwoord. De U.osci dook naar een lowestlow met een koersgat in de koersgrafiek. Maar het is maandag pas dag 32 in de Intermediate. De kortste welke we hebben gemeten is 38 dagen.
Dus mogelijk is er gapclosing volgende week met daaropvolgend nog een duikvlucht naar de definitieve Primary bodem. Het bevreemd ons wel dat er dan 2 lange Primary s achter elkaar zijn. 
Voor het geval er toch een Primary bodem per 28-1 stond is de top in zowel de Primary als Cycle vroeg gevormd en wordt het per saldo dalen naar mei/juni. Maar dat lijkt ons allemaal te vroeg in de Cycle.
Met name de DAX toont nog het 3PDH patroon waar nog een top 23 gezet kan worden.
Dus we gaan voor een a.s. Primary bodem waarna er een snelle felle turnaround is.
Vormt er zich dan een hogere top dan is aannemelijk dat de correctie naar de bodem van de 2e Primary en tevens Cycle weer, zoals gebruikelijk, geheel aan het einde in een duikvlucht omlaag is.
Eerst maar eens de Primary bodem spotten waarschijnlijk na volgend weekeinde.
Tenslotte nog het antwoord op de vraag van vorige week:Wat was de functie  van het dubbele munt systeem op Cuba? Het was er om de dagelijkse levensbehoefte welke gesubsidieerd werden te kunnen betalen met de CUP en de convertible de CUC voor de luxe goederen en toeristen.
Waarom deze gedachte? Wij combineerden de toenemende wens voor een basis inkomen in Europa met de praktische toepassing ervan. In het kader van >what ever it takes<, is het basis inkomen nog de manier om het geld rollende te krijgen in de reele economie. Of om een ieder tevreden te houden wanneer de ideeen van Klaus Schwab worden doorgevoerd. Met name dat laatste is om het basisinkomen te laten besteden aan uitsluitend de eerste levensbehoefte en prijsstijgingen daarin te beteugelen. Dat kan  gerealiseerd worden met een aparte betaalpas cq vaste niet inwisselbare Euro. Daarnaast is er een girale Euro welke inwisselbaar is tegen andere valuta en waar de eventuele geldontwaarding tot uitdrukking komt door forse prijsstijgingen van luxe goederen. Dus dagelijkse levensbehoeften blijft voor iedereen bereikbaar tegen een acceptabele prijs. Andere zaken die onbetaalbaar woorden zoals een electrische auto, kunnen worden gehuurd of middels een vervoersabonnement tijdelijk worden gebruikt. You ll own nothing but you ll be happy.
Wij hopen dat we de nieuwsgierigheid hebben aangewakkerd wb >The Great Reset<
Er zijn, denken wij, de komende 2 tot 3 jaar veel veranderingen te verwachten op sociaal- en economisch gebied. Mogelijk zelfs een reset van het geldstelsel. Het IMF heeft al eens geopperd voor een nieuw Bretton Woods moment. En Covid 19 is volgens Klaus Schwab a rare but small window of opportunity to reflect-, reimagine-, and reset our world!

Vooruitblik week 8

Vorige week vergeleken we de stijging in februari 2020 met de beweging nu. Probleem is dat het toen de finish was van een Cycle en de AEX nu pas op de helft van de Cycle is. Daarbij komt dat de top van de vorige Minor weer geheel aan het eind was, wat doorgaande kracht aangeeft. Er was een mooie terugtest van het uitbraakpunt. Gelijkvormigheid met 2020 gaat de ijskast in.
Het 3PDH patroon is niet meer goed zichtbaar in de AEX, maar nog wel in de DAX. Dat zou betekenen dat de DAX en natuurlijk ook de AEX naar zijn top werkt op 23 en vervolgens naar de bodem van de Cycle daalt gedurende 2 tot 3 maanden. Afhankelijk waar de top valt. Maar medio maart zou mooi zijn want dan kunnen we het ascending middle section patroon volgen. Het begin punt lag medio december. 3 maanden na medio maart een bodem is een mooie Cycle lengte vanaf 29-10-2020.
We gaan ons richten op een top medio maart en dan zou het feest van de Bulls tijdelijk over moeten zijn. Tijdelijk zeggen wij.
Tenslotte nog het antwoord op de vraag. Wie geeft Klaus Schwab de autoriteit om de veranderingen door te voeren? Dat zijn de genodigden op zijn jaarlijks forum in Davos plus natuurlijk het IMF.
Een cliffhanger voor deze week: Wat was de functie  van het dubbele munt systeem op Cuba?
Was.. moeten we zeggen want het is opgeheven per januari. Bedenkt u eens in het licht van het systeem op Cuba wat de invoering van een basisinkomen en het gebruik ervan voor ons zou betekenen.

Vooruitblik week 7

Afgelopen week werd de Primary bodem per 28/29-1 bevestigd, door een hogere top neer te zetten. Echter in de U.osci werd in de reeks vanaf 29-10 geen LowestLow neergezet. En je vraagt je dan af: komt er nog een Minor achteraan met een streep omlaag. Dit, omdat de intermediate met 38 dagen kort was. Opmerkelijk is ook dat vanuit de 28-1 bodem er eenzelfde felle stijging is als vanuit de
3-2-20 bodem. We hebben de grafieken op elkaar gelegd en de beweging vanuit de 28-12-2018 bodem naar de top op 17-2-20 is gelijkvormig met de beweging vanuit de 16-3-20 bodem naar nu.
De originele beweging was 416 dagen Thans is de AEX 336 dagen onderweg. Zegt u, onzin het is fractale  gelijkvormigheid, het gaat te ver om gelijkheid te beweren. Zeker. Maar het verschil is 80 dagen. De Cycle is maandag op dag 102. 80 dagen erbij komt in de buurt van een Cycle lengte. Komt de gelijkvormigheid uit in eenzelfde collaps aan het einde van de Cycle als de daling van een maand van 17-2-20 naar 16-3-2020. Dus ca. 30 dagen bij de 80 dagen is nog 110 dagen te gaan. Dan is de lengte van deze Cycle 102+110 = 212 dagen. Wat een wensgedachte om daar naar toe te rekenen denkt u. Zeker waar. Maar we zouden dat kunnen ijken. De ijking zou moeten zijn dat deze markt nog even fel doorstijgt. En aangezien de AEX een behoorlijke zware weging in tech-aandelen heeft, moet het daar uit komen. Kijkt u dan eens naar de maandgrafiek van de Nasdaq en vergelijk de uitbraak uit het trendkanaal in 1999 en de actuele uitbraak. Het kan zomaar gebeuren toen steeg de Nasdaq van 1.500 naar 4.500 dus 300%. Beoordeel je de zaak op absolute schaal, dan krijg je een ander beeld en lijkt die parabolische stijging al voltooid. Dus in alle oprechtheid hoe verraderlijk het voorstellen van grafieken kan zijn. Hiermee zijn we weer terug bij af!
Een feit is wel dat de AEX zich op de helft van de Cycle bevindt, dat de correctie in de Primary geheel aan het einde was,wat doorgaande kracht aangeeft, heeft zich afgelopen week bewezen. Het kan dus toch zijn dat de AEX nog even euforisch doorgaat. Dat gaan we komende weken zien, dat is dan tevens een bewijs vooreen mogelijke collaps aan het einde van deze Cycle en luidt wellicht een langere baisse in. Zie de daling van sept.2000 naar oktober 2000 als collaps aan het einde van de actuele Cycle.
Het leven wordt vanaf april mogelijk zonder pandemie angsten. Maar...., dan blijkt na het weghalen van het infuus, dat vele MKB bedrijven omvallen en de werkloosheid stijgt. Dat kan een lange baisse geven. Op basis van die recessie kunnen veel economisch- monetaire veranderingen worden doorgevoerd. 

Nog even het antwoord op de cliffhanger van vorige week. Het bezit komt bij de Staat. Een eerste aanzet (fantasierijk!) zou kunnen zijn de pensioengelden naar de staatskas, waarvoor dan een toeslag komt bovenop de AOW naar rato van uw arbeidsverleden. Geen kopzorgen meer over verhoging van de premies cq pensioenkorting. Kom ik er in de toekomst wel uit met mijn pensioen? Nee niets van dit alles: You own nothing bat you will happy. En als we dan naar deze woorden van Klaus Schwab luisteren dan weten we dat er een zeer kort time frame is voor veranderingen.
Tot slot een nieuwe vraag als clifhanger. Wie geeft Klaus Schwab de autoriteit om de veranderingen door te voeren?  

Vooruitblik week 6

Afgelopen 2 weken toonde zich de kracht van de platformeconomie. Een platform van opstandige jonge beleggers verenigde zich razendsnel om ten strijde te trekken tegen de (naked)short posities in Gamestop. Maar het was een eenmalige verrassingsaanval. Toen de hele financiele wereld meekeek op het platform en de aankondiging om een shortsqueeze in zilver te bewerkstelligen, waren de shorters voorbereid. Een aanval om de Bullion Banks in de hoek te drijven mislukte. Het is nu afwachten of het de ogen heeft geopend op zilver. In het bijzonder het verschil in de fysieke prijs en de papierprijs. Op de Comex zijn alleen grote partijen werkzaam; Bullion banks. Zij domineren de markt en zullen niet fysiek opvragen. Dat zou een shortsqueeze geven waarmee zij zichzelf in de voet schieten.
Als er toch een vrees zou ontstaan voor eventuele opvragingen eind maart, dan zullen de Bullion Banks komende weken spelen met vuur en de prijs van zilver proberen omlaag te krijgen door hoogmoedig te shorten. Hiermee ontmoedigen ze de opvragers.
Dus gebeurt dat komende weken, dan is er een terechte vrees voor een shortsqueeze bij de Bullion Banks. Reden om dan juist long te gaan.   

Terug naar de cyclische analyse. Vorige weekanalyse gingen we uit van een aanstormende Primary bodem. Maar de AEX startte maandag jl  gelijk een stijging, dus daarop riepen we de bodem uit op 28/29 januari.  Zekerheid hebben we pas wanneer de eerstvolgende Minor bodem boven de bodem van 28-1 een turnaaround maakt. Dat wuift het 3PDH patroon naar de achtergrond. Tot punt 10 was de AEX patroon volgend, erna niet.
Het langzaam omhoog kruipen van de AEX on the wall of worries begint te lijken op de topvorming van 2000. Wanneer we 16-3-2020 als Kitchin bodem neerzetten, dan is er een snelle topvorming. Op een vroege top volgt een lange baisse. Dat is aannemelijk omdat zodra het subsidie infuus wordt verwijderd de afgezwakte bedrijven niet op eigen benen kunnen blijven staan. De economie komt dan in een diepe recessie.
De topvorming in 2000 was een kruipend proces met vroeg in januari een top op AEX 689 de top stond er in december op AEX 704. Dus niet veel verschil in de maanden na januari. Toen een omhoog gerichte wimpel. We gaan ons daar de komende periode op richten en zoeken naar gelijkvormigheid. Mochten er teveel wensgedachten komen, corrigeer dan gerust.

Nog even het WEF en Klaus Schwab en zijn Great Reset. Overigens opvallend dat de vergadering in Davos niet in het nieuws naar voren kwam. Maar goed, even een clifhanger. Een affiche van het WEF in het kader van de Great Reset is You ll own nothing, and you ll be happy. Vraagt u zich dan eens af wie het bezit dan wel heeft?
    
Vooruitblik week 5

666.66 werd maandag 25-1 gelijk overschreden, maar voor korte duur. Woensdag ging het valluik open. Zoals voorgaande Primarý s eindigden; geheel aan het einde een collaps. Je moet er vroeg in zitten, want wachten op een kleine correctie van 26> 27 in het 3PDH patroonb haalt de moed uit de schoenen. De premies stijgen dan zo hard, dat het niet meer loont om nog een put te kopen.
Voor volgende week is het erop of eronder. Logischerwijs eronder, omdat de U.osci nog geen LowestLow in de reeks heeft gemaakt. Vrijdag was een inside day, veelal een consolidatie. Erna wordt de weg in dezelfde richting vervolgd.
Maar het koersgat 574-580 sluiten zit er niet in. Dat is -10 % en vanaf de top zelfs -14 %. AEX 633 j.l. donderdag was -5% vanaf de top. Er kan nog wat bij komen komende week maar geen -10% vanaf de top. Dat is teveel voor een Primary als midden van de Cycle. Wel naar de finish van de Cycle, maar dat is pas in mei/juni te verwachten. 7 tot 9 maanden na 29-10-2020.
De technologie sector blijft de kar trekken. De weging van de technologie sector in de AEX is groot.
Wij verwachten na deze Primary bodem nog een fikse rally omhoog. Wat ons de afgelopen jaren is opgevallen is dat ASML veelal een lagere bodem maakt voordat de AEX zijn turnaround bodem maakt.
ASML had een koersgat tussen 424-431. Donderdag was de low 427; dus gedeeltelijk gesloten.
Maar de grafiek toont een H&S in wording en de signaal lijnen in de MACD maken een negatieve crossing. Er moeten wat winstnemingen uit denken wij; die waarschijnlijk goed wordt opgepakt. Dus consolidatie op dit niveau. Wellicht wordt een omlaag gerichte wimpel gevormd. 

Deze Kitchin is wel het toonbeeld van vroege topvorming. Het lijkt veel op de stijging uit de oktober 1998 bodem. Toen was er een vroege top in september 2000, met daarna een lange baisse tot maart 2003.  Actueel is het logisch gevolg dat wanneer het corona-stimulerings-infuus wordt verwijderd en de sterk afgezwakte bedrijven weer op eigen benen moeten staan, ze dan juist zullen omvallen en de werkloosheid sterk stijgt. Tel daarbij op dat de belastingen noodzakelijkerwijs omhoog moeten, dan blijven  de bestedingen laag. Een BTW verhoging is denkbeeldig. Het geld gaat dus niet rollen en de V in de verkeersvergelijking M*V=P*T zal blijven dalen. Dat is sterk deflatoir. De enige oplossing om het geld te laten rollen lijkt dan een basisinkomen. Al is het alleen al ter vervanging van het rondpompen van geld in de vorm van toeslagen.

Concluderend zien we volgende week uit naar de Primary bodem, gevolgd door een forse turnaround.

Vooruitblik week 4

666,66 wat een getal als high. Het getal van de duivel. In ieder geval staat de bar op zichzelf als een island reversal. Veelal een omkeerpatroon. Het is moeilijk te zien of de bodem van de 5e Minor in deze Primary is/wordt gevormd of was er een een verstopte op 15-1. Die gedachte komt naar voren omdat het maandag dag 25 is. Die lengte hebben we in de huidige trend nog niet gezien.
Iig zal worden gewerkt naar de Primary bodem in februari. Er zijn vele jaren dat na een euforie in januari de AEX een forse correctie maakt met een bodem in februari. Nu is dat waarschijnlijk de Primary bodem. Het patroon lijkt veel op het patroon van vorig jaar. Maar nu staat de index  pas op 1/3 van de Cycle. Er zal daarom niet een dergelijke daling zijn als vorig jaar februari. Maximaal een terugtest naar het uitbraakpunt 574-580, waar nog een koersgat ligt. Wanneer de a.s. Minorbodem de 5e is in de reeks. Krijgen we nog een opwaartse kans in de 6e om in te spelen op een daling naar de Primary bodem. Maar bij vorige correcties was de trend geheel aan het einde. Ook nu kan het in een streep omlaag toe slaan.
Voltrekt de daling naar de bodem van de Primary in een snelle rit; weet dan dat de top geheel aan het einde is gemaakt. Dat geeft doorgaande kracht aan. We moeten op de a.s. Primary in een bullische kans denken ipv een bearische dreiging.

Vooruitblik week 3

De Kitchin bodem per maart 2020 doorkruiste de statistische trend zoals weergegeven in de maandgrafiek. Er was geen verdubbeling uit de bodem van feb. 2016 en de dalingstijd was extreem kort. Ons meetinstrument de PMI toont wel een duidelijk beeld. In Duitsland had de PMI al een langere dalende lijn. In de grafieken hebben wij de Juglar ingetekend, zoals we denken dat die kan zijn. Dan zouden we aan de vooravond van een nieuwe technologische investeringsgolf staan. Bigdata zullen bijv. de marketing inspanning veranderen, Blockchain versnelt processen. Er kan veel meer sociaal economische sturing worden gegeven. Dat is wat Klaus Schwab graag zou willen met zijn Grote Herstart. Om betere sturing te kunnen geven hoort dat de groten steeds groter worden en de kleine verdwijnen. De pandemie zal dit versterken, wanneer MKB niet meer aan het infuus ligt. Dat infuus als liquiditeitenstroom verklaart dan ook dat de beurs stijgt tijdens de pandemie met als logisch gevolg dat wanneer het infuus eruit wordt gehaald; de gevolgen aan het licht komen en er waarschijnlijk een grotere ABC daling volgt zoals van 2000-naar 2003. In het  licht van die Kitchin (1998-2003) gebeurt er iets soortgelijks. In 1998 een felle daling van 3 maanden met daarna een felle stijging resulterend in een vroege top in de Kitchin.
We schetsten al eerder dat de stijging vanuit de 29-10 bodem wel eens gelijkvormig zou kunnen zijn als de stijging vanuit de nov.1999 bodem.
Op 31-1-2000 bodemde een Primary van 104 dagen. De ingrediënten lijken nu hetzelfde een felle niet aflatende stijging uit de 29-10 bodem en een Primary bodem welke waarschijnlijk punt 28 in het 3PDH patroon is. De Primary heeft een gemiddelde lengte van 95 dagen plus/min een deviatie van 19 dagen. 95 dagen is 1 februari. Volgens het 3 PDH schema zou dat mooi passen voor punt 28. Immers de AEX zou komende week de 5e Minor kunnen vormen. Daarna een snelle top in de laatste Minor van deze Primary en vervolgens de bodem in de 1e week van februari. Die kan zelfs reiken tot 574, want er ligt nog altijd een koersgat tussen 574 en 580.

Vooruitblik week 2

De pandemie en lockdowns dwingen consumenten om anders te werken en te consumeren. Dat kan de komende jaren leiden tot aanhoudende veranderingen in koopgedrag en investeringen. Investeringen in winkelcentra, shopping centra zullen afnemen. Ze worden omgevormd naar een ander gebruik. Investeerders en starters in horeca en vrije tijd zullen rekening houden met toekomstige pandemieen, nu er snel mutaties van het virus zijn.
Aannemelijk is dat deze Kitchin tevens een Juglar bodem is. Nieuwe investeringen zullen er zijn in nieuwe technieken en trends. Het is zinvol daar naar te zoeken. De Nasdaq lijkt the place to be.
Maar aannemelijk blijft een terugtest naar het uitbraakpunt in de grafiek van de Nasdaq.

In de AEX botst de koers weer tegen de weerstandslijn. Maandag is het dag 11 in de Minor en dag 21 in de Intermediate/Primary.
In de vergelijking met de consolidatie in januari/ februari 2020. Of wel van punt 20 naar 23 in het 3 peak domed house patroon (hierna 3PDH) duurde 17 dagen. U ziet een aantal dagen accumuleren tegen de weerstandslijn. Maar de uitbraak kwam er niet door de verkoopgolf.
Nu lijkt ons een mogelijk afzetting van Trump geen aanleiding voor een verkoopgolf. Anderzijds zou het Biden wel passen om startend vanuit een dieptepunt later te kunnen zeggen dat hij de VS er weer bovenop heeft geholpen.
Maar de indexen zitten nog te vroeg in de Cycle voor een collaps. Dus ook een daling nu naar eventueel punt 28 zal mild zijn en niet lager dan punt 20 denken wij.
In 2015 was er een collaps aan het begin van de Cycle en een langdurige herstel van augustus tot december om uiteindelijk toch in februari 2016 een lagere bodem op te zoeken. Maar dat was dan weer de laatste Cycle van de toenmalige Kitchin. Dergelijke scenario's zien we niet gebeuren. Het is te vroeg in de Kitchin. 
Een aankomende correctie van betekenis zal de Primary bodem zijn. Wanneer de beurs zijn opmars daarna voortzet zou de top laat moeten vallen.
Maandag is dag 74 in de Primary en dag 21 in de Intermediate. Wij verwachten daarop nog een week tot 2 weken rustige stijging tegen de weerstandslijn van het trendkanaal. Dan eind januari begin februari plotseling een aderlating naar de Primary bodem.
En u weet het eind januari zijn we benieuwd naar de uitkomst van het World Economic Forum. Of Klaus Schwab zijn zin krijgt en de contouren van de Grote Herstart duidelijk worden.
Volgens onze contraire grafieken DXY/Goud zou tot 2023 de US$ uit de gratie zijn ter faveure van het goud. Een vroege top 2023-2024 in goud, om daarna geheel uit de gratie te zijn. Wellicht door een geslaagde reset van het geldstelsel met de SDR als reservemunt. Maar pas op! Dit is een gedachte gebaseerd op de getoonde 15 jarige cyclus. Statistisch te weinig waarnemingen. Daarbij de waarschuwing dat in de 30- er jaren van de vorige eeuw toen naar een reset werd gewerkt, het goud vooraf werd geconfisceerd.

Vooruitblik week 1

Beste lezers een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Wij wensen u komend jaar elke dag  gezond weer op. 
Maar om met de deur in huis te vallen Europa weer terug aan het volk i.p.v. aan Klaus Schwab is een sociaal economische wens. Het WEF vergadert aan het einde van de maand. Het is zinvol om het nieuws rondom de vergadering te volgen. Het WEF blijft de denktank van het IMF welke The Great Reset omarmt. Het streven is een bezitloze maatschappij. Alles moet beschikbaar komen voor het collectieve gebruik om zo een stabiele economie en sustainable wereld te waarborgen. Daarop wordt bezit uitgekleed. Bezit wordt ontmoedigd doordat het financieel zwaar wordt belast. Een huis met energieklasse G? Oei! dat wordt opdraaien voor een sustainable wereld. Waarom denkt u dat de registratie van een energieklasse verplicht wordt? Juist, om te kunnen sturen. Een ander voorbeeld.
Na een OG collaps oefent de hypotheekhouder zijn recht uit nadat de loan to value desastreus is gestegen agv de collaps. U mag vervolgens terug huren van het bankenconsortium, welke het OG door verkoopt aan een pensioenmaatschappij om het rendement van de pensioenen beter te kunnen sturen.
Om het volk tevreden te houden wordt uiteindelijk het basis inkomen ingevoerd. Dat geeft lagere salarissen en dus hogere winsten bij bedrijven. Deze kunnen hoger worden belast waarmee het basisinkomen wordt gefinancierd. Tegen het belasten van de hogere winsten is geen weerstand; immers de conglomeraten is een oligopolistische positie gegund. Bestuurders komen in de plaats van ondernemers. Aandeelhouders ontvangen een stabiel dividend. Het basis inkomen wuift de sociale verzekeringen, toeslagen en instanties die zich daarmee bezig houden weg.
Goed zomaar wat fantasieen nav de weg welke Klaus Schwab en zijn vermogende volgelingen willen inslaan. En..... welke het IMF plaveit.

Maar u komt niet voor onze fantasieen, maar voor de cyclische trend van de AEX. U kent onze tegeltjes wijsheid: >Een trend heeft eerder de neiging zich voort te zetten, dan te veranderen<
Dat is het probleem wat we nu juist hebben. Het is het laatste kwartaal een chaos. Eind oktober stond er toch een Cycle-bodem, terwijl de structuur anders voorspelde. Daar toont zich dan de tekortkoming van de cyclische analyse. Je borduurt voort op de structuur en mist een groot deel van de 100 punten stijging na 29-10. Maar door te kijken naar gelijke bewegingen was de collaps in februari/maart  uit de trend ervoor voorspelbaar. De trend begon met de Cycle bodem van augustus 2019 en de Primary s daarna. Steeds geheel aan het einde een correctie. De Cycle bodem per 16-3 had een overtreffende trap. En de vraag blijft of daar de Kitchin is gevormd. Adhv de PMI als graadmeter wel. Maar statistisch valt deze uit het beeld van het staatje in de maandgrafiek.
Als het een Kitchin bodem is, dan is de top zeer laat gevormd, wat doorgaande kracht geeft.
Wij denken aan doorgaande kracht voornamelijk in de tech bedrijven. Mede ook omdat de hierboven geschetste maatschappij de techniek zo hard nodig zal hebben en/of juist een voedingsbodem is om de technieken rendabel te maken. Kijk eens naar de Nasdaq maandgrafiek. De index treedt buiten zijn trendkanaal gelijk als in 1997. Waarschijnlijk zal er een terugtest komen. Maar daarna geht 's voll los.

Laten we inzoomen op de orde van de dag. Opvallend is een gelijkvormig trendkanaal als in dec. 2019. Toen duidelijk 17 t/m 19 vormend van het 3Peak domed house patroon. Echter toen aan het einde van de Cycle. Nu aan het begin; het stijgende deel. Opmerkelijk is dat de U. osci naar een lowestLow werkt. Dat kan betekenen dat de Intermadiate nog niet is gebodemd en dat deze a.s. maandag na een kleine collaps er staat. Dan zou deze onder de bodem van 21-12 moeten duiken. Dat is nipt onder AEX 600. Dat geeft weer eenzelfde beweging als begin jan. 2000.
Al zijn we dan niet knallend het jaar uitgegaan, dan starten we wellicht met een grote knal. We gaan het zien.

Wekelijkse analyse 2020  juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 ziek 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vooruitblik week 53

Week 53 noemen we maar de appendix van het jaar. Een paar dagen nog om de Ultimate oscillator naar een lowest Low te zetten. De low in de U.osci van 21-12  was niet lager dan 14-12. In de DAX kun je spreken van een positieve divergentie.
Het lijkt ongeloofwaardig dat 21-12 de  Intermediate bodem was.  Met 53 dagen past de bodem wel mooi in de reeks.  Maar het geforceerd dichten van het koersgat lijkt meer op een helpende hand dan  een spontane marktbeweging.
Maar toegegeven het is meer ons berenhoofd wat denkt aan een laatste uitschudding voor het einde van het jaar. 29-12, als uiterste datum, is dan een Intermediate van 61 dgn.
Kijkend naar het 3 peak domed house patroon welke in de DAX beter zichtbaar is; lijkt daar nr. 20 al geplaatst en is de index op weg naar de bull trap 23.  Vooropgesteld dat 28 de Cycle bodem zou moeten zijn; die niet eerder dan in mei is te verwachten is de index in januari pas op 1/3 van zijn lengte. Wat nog altijd het stijgende deel van de Cycle is. Wellicht is de weg naar 23 een lange weg en worden de beurzen na de inauguratie gedreven door euphorie.
Komende week moet duidelijk worden of de Intermediate bodem er alsnog staat of dat deze er stond op 21-12. Mocht het zo zijn dat 21-12 de bodem was, dan is nog een forse stijging in januari te verwachten

Vooruitblik week 52

De AEX stijgt wel, maar de beweging binnen het trendkanaal lijkt geforceerd. Elke dag een staafje hoger. Elke correctie omlaag wordt gelijk opgepakt. Het trendkanaal lijkt op het trendkanaal dec.2019- jan. 2020. Daar vormden zich de floor voor de laatste stijging naar de top van het 3 peak domed house patroon.  In de Bel 20 is het actuele patroon duidelijker. Nogmaals het is een patroon van 28 punten en manifesteert zich in de hoofd punten: 3 peaks 3, 5 en 7 een bear trap 10; een first floor 15 t/m 19 en uiteindelijk de Bull trap op 23.
We blijven uitkijken naar de Intermediate bodem komende week. Daarna kan er volgens het patroon nog een felle stijging zijn naar top 23 van het 3 peak domed house patroon.

Vooruitblik week 51

Maandag is de Intermediate op dag 46. De zijwaartse floor 15 t/19 van het 3 peak domed house patroon toont zich niet duidelijk in de AEX, wel in de DAX. We blijven toch vasthouden aan nr.20 als Intermediate bodem. Vorige Intermediate bodems waren steeds -/-40+. Daar houden we aan vast voor de aanstaande Intermediate bodem. Het zou mooi zijn nog voor de expiratie. Over het weekeinde heen geeft een Intermediate van 53 dagen. Oordeel zelf de langste vanuit de 16 maart bodem was 52 dagen. Dus het gaat erom spannen. Op vrijdag expiratie of de maandag erna AEX 575-580. Dat is -6 tot -7 procent. Dat lijkt teveel voor een Intermediate bodem. Spannende week dan.

Vooruitblik week 50

We volgen het pad 99/2000. Toen was 8-12-1999 een laatste instapkans. Actueel wordt het iets later in december 2020. We zien forse negatieve divergentie in de U.osci en de omhoog gerichte wimpel is ook al bearisch. Er komt nog een correctie aan, zo lijkt het.
Het 3 peak domed house patroon lijkt nog in tact. 11 t/m 14 tonen zich niet. Maar na het basement 10 als Cycle bodem lijkt nu 15 t/m 20 zich te vormen. 20 zou mooi zijn als Intermediate bodem.
In die situatie is 30-11 geen 2e  Minor bodem in de reeks na 29-10 en zou deze 2e Minor (nr18)  komende week bpdemen,
Dan staan er 2 lange Minors en volgt een korte met een snelle top op 19 en de bodem op 20.
Dann geht s los!

Vooruitblik week 49

Het ijkpunt van vorige week was duidelijk. We volgen nu het pad nov. 1999 naar jan 2000.
IN NLG en tijd komt het goed overeen met nu. Dat zou betekenen dat we volgende week, na de maaneclips morgen 30-11 een Minor bodem vinden nipt onder de 600. De vorige op 5-6 en 5-7 gaven dalingen van -40. Maar dat doorkruist de ingeslagen weg 99/2000
Toch hebben we de Primary boog in de daggrafiek laten staan om de structuur te volgen. U ziet het enig autisme is ons niet vreemd. Medio december zou er een Primary bodem volgens de oude structuur staan. We willen die Primary bodem ijken voordat we voor de eindejaars rally instappen.
In 1999 liep de eindejaarrally van 8-12 op NLG 608 naar 3-1 op NLG 686.
Dus de bodem in de 2e week van december zou zich als een milde Intermediate bodem moeten tonen voor een eindejaarsrally. Toont deze zich als een diepe Primary-bodem is het oppassen. 

Vooruitblik week 48

Maandag is het dag 25 in de Minor. In de vorige Cycle kwamen de Minors niet boven de 21 dagen. Daarop bekroop ons j.l. vrijdag de gedachte, na een bodempje op donderdag; het zal toch niet waar zijn! Net als 19-2-2020 dat na 1 dag de top er staat. Daar kwam nog bij dat de intraday grafiek eenzelfde patroon vertoonde als 19-2. Ondanks onze bullische omkeer een week geleden, bleef de structuur in ons berenhoofd zitten. De laatste Primary is 136 dagen; bestaande uit 3 Intermediates.  Het wijzigen van de bestaande structuur van 2 intermediates in een Primary, gaf steeds twijfel. Is de keuze wel juist?
Maar de toevalligheid van de gelijke bodem in NLG in 1999. Met een gelijke felle stijging uit die bodem gaf de doorslag voor het bullische scenario te kiezen. Natuurlijk ook gesteund door de nieuwe vaccinhoop in de markt. 
Voor volgende week wordt de keuze eenvoudig, want we hebben een ijkpunt.
Stijgt de AEX maandag  en overstijgt deze 605; dan wordt het bearische scenario weggewuifd en gaan we alsnog voor de 1999/2000 variant.
Daalt de AEX maandag, dan krijgt het bearische scenario de voorkeur. Daalt de AEX zelfs onder AEX 593, dan zou een forse daling kunnen inzetten die ons alsnog naar de Cycle bodem brengt medio december. How low can we go? In dit scenario in ieder geval onder de bodem van 29-10 AEX 527.


Vooruitblik week 47

Maandag is het dag 18 in de 1e Minor. De top is geheel aan het einde. Daarop de bekende lijfspreuk:>dat is doorgaande kracht<. Aannemelijk is dat we tot einde jaar blijven doorstijgen.
Dat is haaks op onze gedachte dat wanneer Biden de verkiezing zou winnen dat een socialer Amerika zal geven. Waarop de belastingen omhoog zouden kunnen gaan en waarschijnlijk een verkoopgolf in aandelen.
Niets van dit alles, gewoon een upcrash van 70 pnt. in 2 weken. Ook wij zijn een spijtoptant.
Op basis van de ISM PMI en de Duitse PMI welke 5 jaars grafieken tonen met een daling vanaf 2018, hebben we de Kitchin per maart 2020 geplaatst. Een Zwarte Zwaan in ons 30 jarige schema in de maandgrafiek. Er vond geen verdubbeling van de Kitchin bodem plaats,maar 2/3  stijging. En de correctie geheel aan het einde van de Cyclus. Anderzijds zegt dat weer iets over de kracht van de opgaande beweging uit de maart bodem. In de weekgrafiek hebben we al eens het halfmaste patroon genoemd. Een wimpel halverwege een koersbeweging.

We combineren in onze gedachte nu 2 zaken. Enerzijds de vele voorlichtings filmpjes van het WEF op youtube. The Great Reset wordt nu echt menis. De technocratische golf wordt doorgevoerd, met zijn negatieve sociale aspecten. Zoals sociale credits die het gedrag van u en ik controleren. China is daar al een voorbeeld van en Klaus Schwab omarmt dat.
En ii) wellicht is de NASDAQ bubbel nog niet op zijn einde en loopt deze vooruit op forse groei en winstgevendheid in de toekomst van technologie sector. Dit alles natuurlijk gevoed door de >what ever it takes< liquiditeitenstroom in de markten.
Dat bracht ons naar de toevalligheid dat de bodem van 29-10 gelijk is aan de bodem van 18-10-1999 in NLG. Oke onze fantasie slaat op hol. Maar de aanzet lijkt hetzelfde. Een upcrash die doorzet tot januari en dan pas een forse correctie.
Het lijkjt ons toch dat volgende week er een Minor bodem moet vallen.
Kort en goed mea culpa voor het missen van de Cycle bodem. We volgden de onderlinge structuur. Maar ook de hierboven omschreven tech rally is een fantasie. Maar wellicht bracht synchroniciteit ons toch op het pad.  

Vooruitblik week 46

We hebben week 45 hierboven fel rood geblokt, want + 45 AEX punten missen is een forse miskleun. Onder de grens 535-530 zouden de  valluiken open gaan. No way even 527, maar toen kwam er een ware koopgolf of dead-cat-bounce? Dat is nog te bezien. In ieder geval, viel er een Intermediate bodem op dag 38. Volgens de structuur zou er nog een Intermediate volgen van 6 tot 7 weken, waar de Primary bodem en Cycle bodem valt. Wordt AEX 575 niet overschreden, dan gaan we nog voor een diepe val met naschokken tot een dieptepunt medio december. Overstijgt de AEX 575 volgende week, dan stond 29-10 waarschijnlijk ook de Cycle-bodem er. De felle turnaround vanuit de bodem en positieve divergentie in de U.osci voldoet wel aan de eisen van een Cycle-bodem.
Wanneer Biden wordt gekozen als president, analyseerden we, dat voor een socialer Amerika de belastingen omhoog zullen gaan in de VS. Dat kan een verkoopgolf in aandelen oproepen. Aannemelijk is ook dat de dollar zal dalen. Een zwakke dollar geeft kracht aan de edelmetalen. Het lijkt erop dat goud een terugtest naar de vorige top heeft gemaakt. Kort en goed gaan we nog 2 spannende maanden meemaken op de valuta-, aandelen-, en edele metalen markten.

Vooruitblik week 45

Vrijdag j.l. was dag 15 in de Minor en 39 in de Intermediate. De reeks vanaf de maart-bodem was 49,42,46,52. De onderliggende structuur van de Intermediate toont steeds een 3 weekse Minor naast 2 twee weekse Minors. Dus laten we anticiperen op een 3 weeks Minor na de twee korte Minors. Dat betekent volgende week de bodem van deze Intermediate. De Intermediate is einde volgende week 46 dagen. Dat past mooi in de reeks. Onze wensgedachte is dat de AEX dan aarding vindt op de getekende parabool in de daggrafiek.

De polls in de VS voorspellen een winst voor Biden(78 jaar! Aannemelijk is dat voor een socialer Amerika, de belastingen in de VS omhoog gaan, wat slecht is voor de toekomstige bedrijfswinsten. Dat kan een onmiddellijke verkoopgolf in aandelen geven, direct nadat de uitslag bekend is.

Dat zou dan de 1e Intermediate bodem zijn in een reeks van 2 binnen de actuele Primary. Na de verkoopgolf nog enkele nachokken uitkomend medio december, waar na 9 maanden de Cycle bodem valt. Die naschokken komen dan overeen met het patroon in 2015 van 24-8 naar 29-9.

Maar.... onze fantasie reikt verder. Het 3 peak domed house patroon toont zich in onze wensgedachte.
Halloween-effect wordt dus wat uitgesteld, waarna een klassieke einde jaar rally ontstaat die de AEX  fors hoger kan brengen. 10 staat dan voor de Cycle bodem.
Maar 8 en 9 kunnen er ook al staan (8?, 9?) waarop nr. 10 er volgende week staat.
We gaan het zien

Vooruitblik week 44

We zitten nog in de spagaat. We analyseren:
i)volgt de AEX het patroon van 2015 verder? en
ii) Het halfmaste patroon in de weekgrafiek die een stijging voorspelt tot boven de februari-top.
Afgelopen week werden beide scenario's versterkt.
ad. i) het bekende hupje van 18-8-2015 toonde zich j.l. vrijdag.
ad. ii) In de week- en daggrafiek een terugtest naar het uitbraakniveau van de getekende wig.

In deze tweeledige situatie moeten we ijkpunten inbouwen voor volgende week.
IJkpunt I is maandag direct een daling onder de bodem van vrijdag. De Intermediate heeft een duur van 6 tot 7 weken. 6 weken is 2-11 a.s. Dus rond de verkiezingen in de VS een diepe bodem rond AEX 500. De mogelijke reden hebben we vorige week geanalyseerd.
IJkpunt II is een stijging a.s. maandag boven de top van vrijdag. In dit geval lijkt ons dat de terugtest op de dalende wig is bevestigd en kan de index verder stijgen. Een milde intermediate bodem zal zich dan na 7 weken tonen. Aannemelijk is dan ook dat 21-9 toch een Cycle bodem was na slechts 189 dagen. Er was positieve divergentie in de U.osci op de bodem.
In dat geval komt er een melt-up in het bijzonder in de tech aandelen. Dit wordt sterk gemaakt in de Nasdaq grafiek waar een omlaag gerichte wimpel als halfmast patroon vanuit zijn bodem en een cup & handle zich tonen.

      
Vooruitblik week 43

Als technisch analist moet je zoveel mogelijk objectief blijven. Ook al komen er allerlei berengedachten in je hoofd door deze pandemie. Kijken we naar de weekgrafiek van de AEX dan neemt de AEX duidelijk afstand van het halfmaste patroon. Maar kijk je naar de daggrafiek, dan heeft de AEX geen aarding meer met de parabool welke we tekenden om de Cycle te prognotiseren.
In de opgang uit de maart bodem vond de AEX steeds aarding op de parabool.
Zou de AEX opnieuw met de voeten op de grond terug op aarde komen; moet er zo n 100 punten af.
-100 in de weekgrafiek brengt de AEX onder de omlaag gerichte wimpel in de week grafiek.
We hebben 2 wensgedachten in ons hoofd: i) de spiegelfractal van Y* naar Z* = -100 en ii) het gelijke koerspatroon met 2015 ook -100.
-100  maakt het halfmaste patroon ongeldig. Daar willen we niet meer aan nu de uitbraak duidelijk is.
Hooguit een terugtest. 
Wanneer je de Nasdaq logaritmisch tekent is de uitbraak eind jaren 90 de uitbraak boven een trendkanaal. Boven eenzelfde trendkanaal vanaf 2008 is er nu een geringe uitbraak. Het kan dus nog euforischer. In de koersen kan een toekomstig winst zitten voor de technocratische 5e Kwave.
Tesla bijvoorbeeld,betitelt als tulpomanie, kan gratis geld krijgen. Hoe zit dat?
Tesla verdient geld met de ongebruikte emissierechten. De EU, Canada en enkele staten in de VS leggen autofabrikanten heffingen op voor de vuile auto's die zij fabriceren. Met het oog op boetes koopt bijv. FIAT de emissierechten van Tesla. Aannemelijk is dat de druk van de regeringen groter wordt en dus de belastingen op CO2 uitstoot en boetes bij overtreding toeneemt,
Naarmate Tesla meer auto's fabriceert krijgt Tesla een monopoliepositie en kan zij de prijs dicteren voor haar emissierechten. Dus..... wellicht heeft de markt hier weer gelijk wb de koersontwikkeling van Tesla.

Maar goed we blijven met de 2 scenario's in ons hoofd zitten. Daarbij komt, dat er een Cycle bodem aan zit te komen. Zegt u natuurlijk, maar dat kan 21-9 met 189 dagen zijn geweest en dat past mooi bij de wimpel die is getoond. Dan zou ook maart een Kitchin bodem zijn geweest. Ja dat kan. Wat betreft Duitsland zeker aannemelijk, omdat de al een jaar dalende PMI daar een turnaround heeft gemaakt.
Het zou ookl kunnen wanneer Trump wordt herkozen en dat van nu af aan dat duidelijk zou zijn.
Hij blijft Amerika zakelijk leiden.
Wordt Biden gekozen dan is aannemelijk dat de belastingen omhoog gaan, voor een socialer Amerika.
Maar de prognoses zijn nog niet duidelijk.
Het zou kunnen dat in de prognoses Biden lijkt te gaan winnen. Op die prognoses kan de markt de vrees in de benen krijgen en fors reageren voor de verkiezingen. Mocht Biden toch winnen... tja dan is het helemaal raak en duikelen de markten naar een Cycle bodem met een uitloop naar december.
Binnen nu en 2 weken weten we het 

Vooruitblik week 42

Na onze DXY/Gold vergelijking in vorige weekanalyse verscheen een fractal vergelijking van goud, waarin de opgang vanaf 1971 tot 1980 een zelfde patroon had als de stijging vanaf 1999 met de nodige correcties. De top werd daaruit voorspeld  per 2023.10. Wij hadden 2023.2 met een deviatie van 10 maanden.
De AEX volgt nog de spiegelfractal richting Y*, maar ook de 2015 fractal.
Maandag is dag 21 in de Primary, Dat lijkt ons wat te ver voor een 1e Minor, daarom hebben we de  Minute/Minor op dag 12 geplaatst. Benieuwd waar de omkering Y* wordt gezet. Van Y* naar Z* zou  gelijkvormig kunnen zijn met de forse correctie  in augustus 2015. Ijkpunt daartoe is een V top gelijk aan de grafiek uit 2015.

Vooruitblik week 41

Adhv de maandgrafieken van DXY en Goud nemen we u mee in onze fantasierijke gedachten.
De inverse correlatie tussen het paar wisten we al, maar komt in deze grafiek mooi tot uiting.

Van bodem naar bodem meten we vanaf aug.1971, toen het goudraam werd gesloten, 3 lange termijncycli van gemiddeld 15 jaar met een deviatie van 10 maanden.Toegegeven dat het statistisch te weinig is. Maar de regelmaat wordt duidelijk getoond en die kunnen we extrapoleren.

We weten top goud is bodem DXY en andersom.
De laatste bodem in DXY was 2008.2. 15 jaar later is februari 2023 met natuurlijk een behoorlijke deviatie van 10 maanden want we hebben hier maar 3 waarnemingen. Dus 2e helft 2022 tot oktober 2023 zou de DXY een bodem kunnen vormen en Goud een top. We zien verder dat goud in de laatste cyclus een late top maakt. U kent onze betekenis welke we eraan geven; dat geeft doorgaande kracht.
Na de bodem in goud per eind 2015 is dat een vroege top. De top in de cyclus vanaf 1999.08 was laat  Dat zou kunnen betekenen dat goud eind 2015 met een cyclus is gestart die een parabolische stijging geeft naar een vroege top. Daarna is de speculatie in goud weer voor jaren nihil.
Velen dichten geen rol meer toe aan de monetaire betekenis van goud, maar waarom ligt er dan nog zoveel in de kluizen van de CB s en repatrieerden enkele landen waaronder NL hun goud uit Fort Knox.
Stel nu dat het uitsluitend als rekeneenheid gaat dienen voor de verdeling van het aandeel in een nieuwe reserve munt, de digitale SDR.  
Er moet natuurlijk een nette aftocht  zijn van de dollar als reservemunt. Hoe realiseer je dat.
In de VS confisceerde men goud in de 30- jaren van de vorige eeuw. Je kon goud inleveren tegen een vaste prijs. Het bezit ervan was daarna verboden.
Zoiets zou zich kunnen herhalen. Inleveren tegen een vaste prijs. Lever je het later in dan krijg je een forse boete. Na een geslaagde confiscatie kan er een forse revaluatie zijn in goud die een decimering van USA staatspapier moet voorkomen.Wellicht dat er dan weer landen opstaan waar goud na de confiscatie met een forse afslag van de gerevalueerde waarde kunnen worden ingeleverd en daar een verdienmodel van maken. Het zou nog een laatste reddingsplan voor Zuid Afrika kunnen zijn als bananenrepubliek.

Conclusie van deze fantasy... is, dat de speculatie op een Big Reset het goud hyperbolisch laat stijgen, maar het risico is dat u plotseling wordt gekielhaald vanaf 2022 door een verplichte inlevering tegen een vaste prijs. Nogmaals laat deze fantasie geen idee-fixe worden, maar laat u ook niet te lang meeslepen in de stijging van goud.

Goed terug naar de AEX cycli. Het lijkt ons duidelijk dat er 21-9 een Primary bodem is gevormd. De huidige Minor lijkt een late top te maken. Vrijdag ging de AEX future na beurs naar 554.9
On the wall of worries stijgt de beurs gewoon verder. De sterk dalende Velocity toont aan dat het geld niet de economie binnen rolt. In een poging de schuldenberg weg te inflationeren zal de strijd tegen deflatie nog meer liquiditeiten geven.
Eerst maar eens een week verder kijken met een late top, maar waarschijnlijk wel een Minor bodem komende week of viel deze al op 2-10.
  

Vooruitblik week 40

Het was vorige week maandag gelijk raak de AEX  dook naar punt X in de spiegelfractal. We hadden de bodem graag lager gezien. Het kan nog, want de Minor is maandag op dag 21, de Primary 105 dagen. Maar de intermediate wordt dan 60 dagen en dat valt duidelijk buiten de trend vanaf de bodem op 16-3. De regelmaat zijn duidelijk veertigers. Iets erover heen met 52 dagen kan nog, maar 60 lijkt ons teveel. Bovendien draaide de AEX future vrijdagavond in de plus en zal zich maandag noog voort zetten. Een daling onder 533 bodem zit er denken wij niet meer in.
Echter het 2015 scenario lijkt in de prullenbak te verdwijnen. Naar punt Y in de spiegelfractal had een heftige beweging opwaarts moeten zijn.
Toch blijven we ons richten op Y* omdat de spiegelfractal zich heeft bewezen en waarom dan niet nog een stapje verder.

Vooruitblik week 39
Vorige week schreven we: Lastig vraagstuk. Als dat zo is moet je ijkpunten neerzetten..
Daartoe hebben we Y neergezet in onze spiegelfractal. De spiegelfractal ging mooi op, echter punt A valt uit de ban. En het is nu zelfs de vraag of punt X nog wordt afgemaakt. Maar toch het groene bolletje wat we tekenden met het identieke hupje afgelopen vrijdag toont weer eenzelfde beweging. Dat waren bij de start 15-6 toen 4 dagen. 4 dagen na vrijdag is de eerste helft van volgende week.
Maar we zien  een bullflag in de weekgrafiek, waarvan de onderste lijn maandag op ca. 535 ligt.

De ijking kunnen we hierop aanscherpen. Wanneer de actuele Minor in de 1e helft van komende week niet onder de bodem van 8-9 (535) daalt dan stond de Primary er op 8-9 na 85 dgn. De structuur van de intermediate wordt dan 8,15,18. Bij de start van de vorige intermediates zagen we steeds een zeer korte Minute/Minor van 10 dgn. Dat sterkt ons in de gedachte van een 8 daags 1e Minute.
Als blijkt dat 8-9 de Primary bodem was, zal er een sterke stijging starten na deze Minorbodem.
Dit dan ingegeven door de bullflag in de weekgrafiek. Dat is een halfmastpatroon. Ervoor +200 is erna ook + 200.Dan zou deze Kitchin toch weer voldoen aan de ervaringsregel over 30 jaar gemeten, waar Kitchin bodems zich steeds verdubbelden. Het lijkt een utopie in deze markt. Maar om te eindigen met een tegeltjeswijsheid:  Climbing on the wall of worries.......(don t worry be happy)

Vooruitblik week 38

Lastige analyse dit keer omdat we zaken zien die in tegenspraak met elkaar zijn. Als dat zo is moet je ijkpunten neerzetten.
Vorige week meldden we de bullflag als halfmastpatroon. Ervoor was +200 erna +200 vanuit het laagste punt van de wimpel.
Binnen de wimpel lijkt zich een spiegelfractal te ontwikkelen. We hebben dat rechts van de spiegel aan gegeven door terug te lellen van e* naar a*. i en ii zijn tussentijdse hupjes aan beide zijden.
Uiteindelijk is er een uitschudding naar de Primary bodem X*.
X was 15-6; wat 3 maanden na de corona crash bodem is. We hebben in de daggrafiek een 3e Primary geprojecteerd tot een mogelijke Cycle bodem medio december. Dat zou dan betekenen dat de AEX leegloopt naar de Cycle bodem.
Dat is geheel tegengesteld aan het halfmaste patroon.
Dat weten we pas op punt Y*. Stijgt de AEX daar door dan volgt waarschijnlijk een upcrash tot einde jaar. Y* is dan het ijkpunt.


Vooruitblik week 37

L
aten we gelijk met de deur in huis vallen. De AEX weekgrafiek toont zowaar een bullflag.
Een halfmast patroon halverwege een koersbeweging is de theorie. Ervoor was + 200. Erna +200 vanuit de bodem van de vlag lijkt toch een utopie. Zeg nooit nooit, want een vaccin  kan alle vrees uit de lucht halen.
We hebben voldoende vet op de ribben getoond voor steunmaatregelen en dat zou een euforie boost kunnen geven. Het gevoel van een maakbare economie zorgt voor het prosperity4ever gevoel.
Niet te vergeten dat de huidige situatie geholpen door de digitale technologie een omwenteling in werken en productie geeft. Daar kan een technologische investeringsgolf uit ontstaan die de arbeidsproductiviteit sterk kan verbeteren. Dat is waar de Juglar cyclus op is gebaseerd.
Wellicht dat de Nasdaq daarop vooruit loopt. Inderdaad nu laten we onze fantasie op hol slaan. Maar een tegeltjes wijsheid is: de markt heeft altijd gelijk.
Inmiddels is de Nasdaq aan het corrigeren. En gezien de tech in onze AEX wellicht een belangrijke grafiek om naar te kijken. Vrijdag stond er een hammer. Zo n spriet zegt eigenlijk ik ben wel diep gegaan vandaag, maar in mijn hoofd ben ik nog bullisch. De Nasdaq vond mooi steun op het 1e terugtest punt na de uitbraak op +/-10.800. Maar kijkend naar de U.osci dan zien we daar nog geen lowestLow in de reeks en de MACD maakt voorzichtig een neerwaartse kruising. Dus in de Nasdaq lijkt de daling nog niet klaar volgens het tijdschema. Maar vergeet niet dat de top daar geheel aan het einde is gemaakt. U weet het regel III uit de theorie zegt dat een late top doorgaande kracht geeft.
In de AEX lijkt de structuur van 3 Minute/Minors in een Intermediate ook nog niet klaar. De eerste ademnood voor de finish zagen we vrijdag en de tech aandelen in de AEX moesten flink lossen.
Volgen we het patroon van 2015, dan is er nog steeds gelijkvormigheid. Zelfs het hupje afgelopen week staat er. Dat zou betekenen dat er volgende week met koersgaten een snelle top staat in de laatste Minor Die vervolgens afstort naar de Intermediate/Primary bodem.
In de 15 minutengrafiek zien we als fractal al het gehele koerspatroon van het voorjaar2015 t/m september 2015. Dat is dan het risico dat het patroon er al staat. Immers fractals zijn er op verschillende schaal en het patroon is gelijkvormig.
Maar goed, we hebben nu ijkpunten voor komende week, waarbij maandag NY is gesloten.
Dat wordt dan dunne handel maandag. Daar kan dan snel bij opening een koersgat zijn, als reactie op het herstel nabeurs in NY.

Vooruitblik week 36

We hebben vorige week een mogelijk scenario getoond inhoudende een parabolische leegloop, met een Cycle bodem per einde november tot medio december. In de huidige structuur met een Primary van +/- een kwartaal, betekent dat een 3e Primary waarschijnlijk zal volgen. Immers medio september is 180 dagen en dat lijkt erg kort in de series hiervoor die steeds een periode van  7 tot 9 maanden hadden. Maar de weekgrafiek zaait daarin twijfel. Kijk eens hoe laag daar de Ultimate Oscillator al staat. We tekenden in de weekgrafiek een  driehoek met de bodems in het gebied 535-540. Die bodem kan dan wel eens breken met de Primary bodem medio september. En zoals we intekenen in de daggrafiek betekent dat volgens de structuur nog 2 Minute/Minor bodems.
Dus mogelijk in de 1e helft van  komende week een Minute/Minor bodem gevolgd door een laatste die dan een behoorlijke daling in zich zou moeten hebben.
Daar kunnen we pas beoordelen of er toch een Cycle was van +/- 6 maanden of dat er nog een Primary achteraan wordt geplakt.


Vooruitblik week 35

klik op grafiek

Every man has a place, in his heart there's a space,
And the world can't erase his fantasies
Take a ride in the sky, on our ship fantasii
All your dreams will come true, right away

Fantasy, Earth Wind & Fire


Vooruitblik week 34
Vrijdag was er in de AEX een aderlating na een late top en tevens sluiting van het koersgat 568>575. Dus dat is volbracht. De late top geeft doorgaande kracht aan.  Maar de catastrofale krimp in de economie kan de kracht uit de koersbeweging halen en een status quo geven in afwachting of deze krimp een vervolg krijgt. Dus wachten op de Q3 cijfers en daar achteraan de verkiezingen in de VS. Dan lijkt met al die onzekerheden een zijwaarts patroon voor de AEX meer voor de hand te liggen.
Dan weer geheel a h einde van de Cycle per einde oktober de finish door de onzekerheid wat de uitslag zal zijn van de presidentsverkiezingen of juist na 3-11 uit teleurstelling. Je weet het niet, maar een ding weten we wel. In dat tijdsraam van medio oktober tot medio november zou er een Cycle bodem moeten vallen. 

Afgelopen week was er een charme offensief van de ECB voor het Target 2 verrekensysteem, omdat de vordering van de Bundesbank op de armlastige EU landen boven 1.000 miljard was gestegen. Dat ligt gevoelig in Duitsland.
Betalingen binnen de EU worden gedaan via het clearingsysteem. Omdat het betalingsverkeer tussen de koper en verkoper binnen Europa geen belemmeringen mag hebben is er een clearingsysteem wat de betaling direct laat gebeuren onder garantie van de ECB. Echter op bankniveau kan er nog een onbalans zijn.

Laten we ter verduidelijking een handelstransactie binnen de EU concreet maken.
Stel u bent Duitse autodealer Ster en levert een Mercedes aan Italiaan Carlo wonend in Rome. Carlo kan de Mercedes niet contant betalen en financiert bij Banco Populare. Zijn financiele posjtie is voldoende en zijn financiering wordt gehonoreerd. Dus Carlo maakt het bedrag over naar de duitse dealer. Maar Banco Populare heeft zelf onvoldoende financiele armslag voor de funding van financiering van Carlo. Banco Populare zal dat willen belenen middels daggeldlening bij zijn collega s. Maar die collega commerciele banken vinden hem onvoldoende solvabel. Dan zal de CB Banca d Italia als lender of last resort moeten bijspringen. Dus op dat moment vindt er geldschepping plaats op de balans van de Banca d Italia en ontstaat er een schuldverhouding met Banco Populare.
De Italiaanse centrale bank heeft een schuldpositie gecreeerd waarvan de euro s naar Duitsland zijn gegaan. Daar ontstaat het Target 2 saldo. Het verschuldigde saldo van Italie is inmiddels opgelopen naar 540 miljard.
Daar zit het risico of zeg de onmogelijkheid van Italie in om uit te treden. De schuldpositie hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Iedere leider die dat in zijn mond neemt wordt van het toneel verwijderd.(Salvini)
Anderzijds kan de Bundesbank bij uitreding van Duitsland onmogelijk de vordering  opeisen. Dan implodeert de EURO en EU economie. Anders gezegd de schuldpositie in de huwelijks gemeenschap maakt het onmogelijk uit elkaar te gaan.

Waarom zijn de TARGET2-saldi sinds de financiele crisis gestegen?
We verklaarden het al Banco Populare kon het gevraagde krediet niet funden bij zijn collega’s.  Na de kredietcrisis vertrouwden banken elkaars solvabiliteit niet . En werd er meer geld vastgehouden in de NEURO landen. Dat leek een safe heaven. Dit betekende dat commerciele banken in de landen die het zwaarst door de crisis waren getroffen, moeite hadden om financiering te krijgen.
Omdat kredietverlening tussen banken essentieel is om de bankensector te laten functioneren, zijn de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied tussenbeide gekomen als lender of last resort. Centrale banken verstrekten de nodige financiering aan commerciele banken.
In de periode voor de euro kon een land als Italie de geldontwaarding door geldschepping elimineren door devaluatie. 
Maar onder het Euro regime en daardoor Italiaanse staatsleningen in relatie tot de zwakke solvabiliteit van Italie laag zijn geprijsd, heeft de EU een plofeconomie gecreëerd. ZEURO landen kopen op de pof boven draagkracht van NEURO landen. De plof economie wordt gevoed door gecreerde Euro s in de Zeuro landen. We zijn er allemaal beter van geworden. De ZEURO landen hebben op betere condities kunnen lenen en daardoor in vergelijking met hun zwakke positie boven draagkracht.
En Mercedes heeft een auto aan een Italiaan kunnen verkopen, die het zich anders niet had kunnen veroorloven. Want de rente voor een huurkoop financiering destijds in Lires was zo hoog dat hij het wel uit zijn hoofd liet de Mercedes te financieren. Of door de vele devaluaties van de Lire was de Mercedes in verhouding met een FIAT veel te duur voor hem.
Maar als een Italiaanse minister zegt dat NL heeft geprofiteerd van de export van tulpen naar Italie zou hij ook moeten zeggen, maar we konden ze niet betalen en hebben de EURO daartoe uitgehold.
Dit allemaal zolang de rest van de wereld vertrouwen blijft houden in de EURO door een tevredenstellend  monetair beleid van de ECB en besluitvaardigheid van de EU. Dat is de broze basis van het fiduciair geldstelsel.
Maar het mag duidelijk zijn dat het inmiddels een gedwongen huwelijk is geworden. Niemand kan uittreden want dan hangt de vordering als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de lidstaten.

Vooruitblik week 33
Twee tegel wijsheden vandaag i) Geld moet rollen (Velocity) en ii) Geld zoekt altijd naar rendement. 
ad i) Het geld rolt niet meer. In de verkeersvergelijking van Fisher M*V=P*T daalt de Velocity sterk. De stijging van de geldhoeveelheid laat het geld kennelijk niet rollen in de economie. In de linkerzijde van de formule wordt het helikoptergeld geelimineerd door de sterk dalende Velocity. Transactions (T= BBP) stijgen niet, maar zullen a.g.v. de krimpende economieen eerder dalen. Op basis van het evenwichtprincipe in de formule; dalen de prijzen.
Vooralsnog geen hyperinflatie zoals velen en ook wij vreesden met de eerste lading helikoptergeld na de financiele crisis in 2008 en Abonomics in Japan vanaf 2012. De Weimar hyperinflatie heeft bewezen dat  hyperinflatie niet alleen ontstaat door overdadige geldcreatie, maar door wantrouwen in de valuta. Op het moment dat de Rentemark werd geintroduceerd en het vertrouwen kreeg, was de hyperinflatie stel en sprong verdwenen.
  
Als het geld niet meer rolt, waar blijft het dan? In aflossingen en naar de financiele markten. Hierbij komt redenering ii) naar voren. Geld zoekt altijd naar rendement. Met de lage rente wordt naar meer risico gezocht. Zolang winstgevende bedrijven nog dividend betalen, zoekt het geld daar zijn rendement. Verder blijven toekomstgerichte aandelen (tech en biotech) in de verbeelding spreken ook wanneer deze nu geen of minimaal rendement bieden. De alsmaar stijgende Nasdaq is daar het bewijs van. Deze redenering werd bevestigd, op het moment dat oude economie aandelen zoals banken en RDS hun dividend niet meer betaalden; werden zij de rug toegekeerd.
Dus het feest van  stijgende aandelenkoersen kan nog even doorgaan zolang de winstgevende bedrijven hun dividend politiek niet wijzigen.  
Het feestje  werd even verstoord door geldnood a.g.v. margin calls. Waarschijnlijk dus eenzelfde roll over effect als de crash van 1987. Nu door snel ingrijpen van de CB s en garanties van overheden slechts een V spike. Wat dat betreft is onze tweet van 4-2 exact uitgekomen en daardoor historisch. De voorspelling had toen niets van doen met Corona, maar puur geredeneerd vanuit de finish van de Primary s na 15-8-2019.
Jammer dat we hier na 16-3 vasthielden aan de gebruikelijke positieve divergentie in de U. osci. bij een Cycle bodem. En voor ons zelf vast hielden aan het adagium: Never try to catch a falling knife.
Ondanks de voorspelling in de tweet van 4-2; zijn we zelf een spijtoptant.
Zo ziet u een opportunist zonder weet van de zaak verdient beter, door te redeneren dat een halvering van de koers een unieke kans op winst is. 

De bodem van 16-3 had zeker een mooie duur en structuur voor een Cycle bodem.
De bodem van 16-3 was nog altijd hoger dan de bodem van 16-2-2016. Per 16-3 j.l. hoeft er dan ook geen Kitchin bodem te staan. Maar in het schema in de maandgrafiek overtreft de duur al vele vorige Kitchin s. Hebben we de bodem gemist? Economisch gezien is de Kitchin een voorraad investerings cyclus welke meetbaar is met de PMI s. De PMI s in Duitsland waren al geruime tijd onder de 50, maar in de overige belangrijke industrielanden kunnen we niet spreken van een langere periode van PMi 's onder de 50.
Aannemelijk is dat de aanstaande krimp, deze wel gedurende een langere termijn gaat tonen. Dan zou pas in 2021 een Kitchin bodem kunnen vallen. Stel 60 maanden na feb. 2016.
Ieder ander onderbouwde visie is welkom. 
Deze Cycle heeft overeenkomstig de gemiddelde duur van 7 tot 9 maanden nog een kwartaal de tijd voordat deze bodemt. Veel zal afhangen van de verkiezingen in de VS. De bodem zal waarschijnlijk wel vallen voor de verkiezingen van 3-11 en de onzekerheid in zich hebben wat de uitslag zal zijn.
Wij verwachten daarom niet veel aderlatingen meer.

Wat wij doen kunt u ook!
Het is
  niets anders dan koerspatronen rangschikken, zodat er orde, regelmaat en structuur is in de chaos.
Bepaal de Primary met behulp van de Ultimate Oscillator(U. osci) met gemiddelden 5, 8 en 13,
Ga op zoek naar een LowestLow in een reeks. Daarmee kunt u de Primary s indelen.
Binnen de Primary s zoekt u naar regelmatige bodems van de Minute/ Minor. De methode van de matroesjka poppetjes.
Cycle bodems analyseert u met de weekgrafiek. Cycle bodems tonen veelal positieve divergentie in de U.osci. Gebruik AEXcel als naslagwerk.
 
De eenvoudigste weg is u kosteloos te registreren bij investing.com. Betaal voor reclamevrij 57,- per jaar. Dat is wel de moeite waard. Geen kermis op uw beeldscherm.
Maak de grafiek door bij markten op de aex te klikken. U ziet rechts boven een wolk met een witte pijl en zwarte pijl voor down- en upload. Ziet u deze wolkjes dan kunt u de lay out van de grafiek bewerken. Doet u dat met PC of Laptop. Sla deze op en geef hem een naam. Dagelijks heeft u dan op uw  smartphone of tablet inzicht in de stand van zaken en kunt u onze analyse beter volgen.
Of ons andere inzichten geven. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. 

Klik op onderstaande grafieken voor vergroting. U vindt daar aanwijzingen

Helaas gaan we niet alles voorkauwen. Neem d e moeite de grafiekmogelijkheden te onderzoeken.

Succes

Vooruitblik week 30

De 4e Minute/Minor tekende zich af 10-7, maar er was geen lowestlow in de U.osci. Erna lijkt het een vlooienspel van kleine bars. In ieder geval wordt met man en macht voorkomen dat het bearische wigpatroon geldig zou worden. Ook het bearische wigpatroon van 16-3 naar 14-4 werd ongeldig gemaakt. 15-4 werd inderdaad het patroon bevestigd en viel de index 17 pnt. van close naar close. Maar onmiddellijk werd de daling gepareerd. Er ontstond een zijwaarts patroon van een maand.
De structuur van 4 Minutes/Minors wordt nu doorbroken.
Dat 10-7 geen Primary bodem was wordt bevestigd door het zijwaartse patroon erna. Vanuit een Primary bodem is de turnaround feller. De EU top
zou een mislukking kunnen worden.
Die teleurstelling kan zich maandag uiten in een verkoopgolf en daling van de Euro. Maar dan zal Lagarde waarschijnlijk onmiddellijk ingrijpen en de markt verruimen.
De AEX zou toch nog een Primary bodem aantikken, dat zal kort en krachtig zijn. De top is geheel aan het einde gespot, wat doorgaande kracht aangeeft. Aannemelijk is dat daarna een melt-up start. Geeft deze een top aan het einde van de Cycle, dan zal de Kitchin-bodem niet met deze  Cycle-bodem samenvallen.
Desondanks moeten we alert blijven op stijgende PMI s, want dan zouden we de Kitchin-bodem hebben gemist. Onze redenatie was dat van de Kitchintop naar Kitchinbodem gemiddeld 275 dagen was met een minimum van 109 dagen en een max. van 915 dagen. Van 17-2- naar 16-3 = 28 dagen. Dan lijkt een Kitchin-bodem op 16-3 toch een utopie.

Vooruitblik week 29

De AEX future perste er vrijdagavond tijdens de avondsessie nog eens 3/4 procent bij.
Heel bijzonder. Kijken we naar de weekgrafiek, dan zien we geheel aan het einde een HighestHigh in de Primary. We vragen ons dan af hebben we een Primary bodem gemist?
We hebben het steeds gezegd. Net als alle voorgaande dalingen aan het einde van de Primary's en laatste 2 Cycles. Geheel aan het einde in 1 streep verticaal omlaag.
Het is vrijdagavond dat we dit schrijven, vanwege een korte break. Er zou dit weekeinde  een event kunnen zijn die de nekslag geeft.
Omdat de late top op doorgaande kracht duidt, zal er na de Primary bodem nog een melt up kunnen zijn.
In de VS zien we het vertrouwen duidelijk in de technologie aandelen. Een Nasdaq die nieuwe ATH s maakt. Dat zal hoogstwaarschijnlijk overwaaien naar Europa. Het vertrouwen dat de nieuwe technieken ons uit de crisis kunnen halen, maar die ook banen gaan kosten. Dat laatste is straks de teleurstelling als blijkt dat de bestedingen niet omhoog gaan en er nog meer gespaard wordt ipv uitgegeven.  
Nogmaals we blijven volharden in de structuur van de cycli. Dan is dit naar onze mening de laatste Minute/Minor in deze Primary, welke maandag of dinsdag een veer moet laten richting het 38,2 retracement niveau van de stijging vanaf grofweg 500 naar 580 = -30. Laten we inschatten tussen AEX  550-555 a.s. maandag of dinsdag.

Prognose week 28

Het wachten is op de top van de 4e Minute/Minor schreven we vorige week. Nou die kwam laat op vrijdag. Dat is behoorlijk bullish. Met de toppen op 5-6; 23-6 en j.l vrijdag op 3-7 kun je ook stellen dat het een maand accumulatie is voor een sprong hoger. Maar dan toch eerst nog een laatste uitschudding voor de Primary bodem. Zoals we blijven volharden in de fractal zal dit dan geheel aan het einde gebeuren met 1 streep omlaag. Waarna een krachtig herstel zal plaatsvinden.
Kijkend naar de maandgrafiek waar we vorige kop/schouder patronen hebben ingetekend komt enige twijfel naar voren. Immers de kop nu op 632 steekt er niet echt duidelijk boven uit.
Wanneer er nog een hogere top zou moeten komen. Dan zou de Kitchin bodem toch op 16-3 zijn gevallen. De PMI in de VS als graadmeter staat in juni weer duidelijk boven 50. Ook in Duitsland vindt een sterk herstel plaats. Een gemiste kans? Is er zo n vertrouwen in de markt dat de (bio)technologie een sterk herstel geeft de komende jaren? De Nasdaq bewijst dat. De feiten zaaien behoorlijke verwarring in ons bearisch denken. Wat we waarnemen is namelijk niet bearisch. i) late toppen ii) PMI boven 50 iii) Correctie 16-3 voldoet aan het 35% gemiddelde voor een Kitchin-correctie. iv Rond Kitchin bodems wijzigt de structuur.  v) meervoudige toppen en hogere bodems vanaf 5-6 welke duiden op accumulatie. vi)voldoende liquiditeit in de markten.
Toch wachten we af wat de Primary correctie wordt voordat we echt bullisch worden. Deze zou er toch moeten komen, want de structuur was erg standvastig de afgelopen maanden. De Primary's waren vanaf 15-8-2019 49, 61, 59, 45 en 59 dagen. Maandag is dag 53, dus aannemelijk is dat de Primary  voor medio juli is gefinished. 

Prognose week 27

Het wachten is op de top van de 4 Minute/Minor. Blijft de top onder de vorige top op 576 en vormt deze zich vroeg. Stel max maandag/dinsdag a.s. dan zal er zeker een sell off  zijn naar de Primary bodem, die wij rond AEX 520 verwachten. Geen crash want de top van deze Primary was laat dat betekent doorgaande kracht. De Primary zal naar verwachting onder de 60 dagen zijn. Dus voor medio juli. Het maximum in deze reeks vanaf de zomer 2019 is 3 weken.

Prognose week 26

In de regelmaat vanaf 15-8-2019 is de langste Primary 61 dagen en de kortste 45. Morgen 22-6 is het dag 39. Duidelijk een andere regelmaat dan de Primary s voor de Cycle bodem van 15-8-2019. Ervaring heeft geleerd dat de duur en structuur van de Cycli wijzigen rond de Kitchin-bodem.
Maar 16-3 was volgens ons geen Kitchin-bodem. Dat baseren we op de regelmaat van de GrandCycles (4 in een Kitchin) en ii) de lengte van de top naar de bodem, die gemiddeld 275 dagen is. Er was een in de reeks vanaf 1987 een erg korte van 109 dagen. Maar 1 maand zoals van 17 feb. naar 16 maart, lijkt ons te kort. Mocht de Kitchin in oktober/november vallen dan zou er een vroege top moeten zijn in deze Cycle. Dat zou dan de top op 573 van 5-6 j.l. ikunnen zijn. Dan hebben we nu tevens een ijkpunt. Immers gaat de AEX boven deze top uit komende week dan gaan we richting de helft van de Cycle. Voor de Primary geldt dan zeker een late top en gaat de AEX waarschijnlijk na de Primary bodem het koersgat 603-613 opvullen.
Ook wat betreft onze fractal van vorige week, had er afgelopen week een verticale stijging moeten zijn die de AEX kort boven de 573 top had moeten brengen. Maar zeg nooit, nooit in deze markt 2-tot 3 % 
stijging en de AEX bereikt 590. Voor het fractal scenario kijken we maandag en dinsdag nog de kat uit de boom. Als de fractal week-= daggrafiek is; dan waren het vanuit de 28-12-2019 bodem 63 weken tot 16-3-2020.
Dan nu 63 dagen voor een Primary-bodem is medio juli. Toont de fractal een gelijk beeld dan zou 
de daling in een week moeten plaats vinden.
We gaan het beleven de komende 4 weken. Nu is men nog te bearisch. Hierop gaat de AEX on the wall of worries juist hoger; is de ervaring.

Prognose week 25

We herkenden het koerspatroon in de daggrafiek vanuit de bodem van 16-3 in de weekgrafiek Fractals zijn gelijkvormig en dat kan op verschillende schalen zijn. Met de daling vanuit de top op 17-2 was B ook gelijkvormig met A in de uurgrafiek.
Wij denken dat vrijdag j.l op 535 de 2e Minute/Minor is gebodemd op dag 16.
De fractal met de weekgrafiek zou inhouden dat de AEX nog een sterke beweging omhoog maakt in de 3e Minor. Waarna de 4e in 1 streep omlaag de Primary bodem kan markeren in de 2e of 3e week van juli. Dat wil niet zeggen eenzelfde grote daling als in feb/maart. Maar wellicht een gelijkvormige structuur.
Met de fractal of noem het wensgedachte of synchroniciteit hebben we nu 2 ijkpunten. i) wordt het koersgat van 551>558 van 11-6 gevuld en gaat de AEX rechtsomkeert; dan is de top in de Cycle waarschijnlijk  gevormd op 5-6.
 ii) wordt de fractal beloond met een laatste felle stijging richting AEX 600+; dan is aannemelijk dat het patroon wordt afgemaakt met een streep omlaag naar de Primary bodem in de 2e of 3e week van juli.
i) heeft de voorkeur omdat de top in de Minor/Minute op dag 9 al werd gevormd. Niet zoals de voorgaande geheel aan het einde.
Dan volgt nog minstens 1 Primary maar aannemelijk is 2 met uiteindelijk een Cycle bodem in oktober/november. Wellicht weer als 1 streep omlaag als gevolg van de vrees of uitbraak van een 2e pandemie golf. Is dat het geval; dan zijn de rapen gaar.
 
Prognose week 24

27-5 was na 13 dagen een Minute/Minor bodem. Geheel aan het einde de top geeft de doorgaande kracht bij de kopers aan. En ook de actuele 2e Minute lijkt af te stevenen naar een late top want deze is maandag op dag 12. Er ligt nog een koersgat tussen 603> 613. In oktober 2007 werd de daling vanaf de top op 563 in juli 2007 nagenoeg geheel gecorrigeerd. Daarna begon de grote afdaling, met uiteindelijk de crash in 2008 toen de markten in geldnood kwamen na het faillissement van Lehman.
Je zou zeggen dat de gevolgschade van de pandemie al weer uit de beurskoersen is gehaald. De markten lijken voor te sorteren op een nieuwe technologische investeringsgolf getuige het ATH in de Nasdaq.
Het lijkt daarom ook veel op de V bodem van 1998 met daarna in 2000 nog een hogere top. Maar de correctie van de top in juni 1998 naar de Kitchin bodem toen was tenminste nog 109 dagen.
De euforie in de techfondsen erna lijkt op hetzelfde herstel nu en toen kwam er nog een overdrijving achteraan. Het zou ASML gewoon kunnen laten verdubbelen vanaf de bodem van 16-3 op 180. En wij toen denken dat kan nog naar 120. Zo zie je maar teveel denken over de beurs en (bedrijfs)economische risico's, maakt je nog geen goede belegger. Opportunistisch ondernemerschap op basis van inkopen op de lows bied meer soelaas. 
Na deze rally die het 61,8 retracement niveau duidelijk overschrijdt vraag je je af stond de Kitchin- en Juglarbodem er 16-3. Zo'n snelle correctie vanaf de top naar een Kitchin bodem hebben we nog niet gezien in de statistieken van de afgelopen 30 jaar.(zie maandgrafiek).
Aan de 35% crash, zoals het gemiddelde is in het staatje, daar is wel aan voldaan. Achteraf kunnen we zeggen dat de crash een plotselinge teleurstelling was op het prosperity4ever gevoel dat de samenleving maakbaar was. En nu blijkt dat het toch zo is door opnieuw geld te strooien. Als dat vertrouwen blijft dan wordt het beleggen op de <wall of worries>. Dat bevordert in ieder geval de beweeglijkheid. Als ijkpunt rest nog de PMI s. De PMI van Duitsland was al uit het dal geklommen. 
Inmiddels is de Cycle op 1/3 van de gemiddelde lengte. Maar in de onderliggende cycli met name de Minute/Minor zien we nog altijd late toppen. Aannemelijk is dat komende week er een kleine terugslag is voor de 2e Minute/Minor bodem. Dan zal het zijwaarts worden tot de eerste halfjaar cijfers komen die vervolgens een forecast zullen geven voor geheel 2020. Veel zal dan afhangen van de hoeveelheid winstwaarschuwingen.

Prognose week 23    

Maandag 1-6 is het dag 18 in de Minor. De correctie 27-5 lijkt na 13 dagen de 1e Minute/Minor bodem in deze 2e Primary. De top was geheel aan het einde, dus aannemelijk is dat de AEX volgende week hoger gaat. Hoe lang dit feestje van de marketmakers/hedgefunds doorgaat is de vraag. Zolang er genoeg geld wordt gestrooid zijn de markten maakbaar. Pas wanneer er geldnood is, komt er een 2e dalingsgolf. Toen in de DAX een H&S patroon zichtbaar was werden alle zeilen bij gezet om dat te pareren. Dat bracht ons naar de maandgrafiek. Na de H&S patronen bij de vorige correcties; is er nu maar een laag hoofd. In ieder geval is aannemelijk dat de AEX komende week de rechterschouder vormt. En dat zou best wel eens terug kunnen naar 560-580.
Eerst pas wanneer de 2e kwartaal cijfers bekend worden en prognoses voor het hele jaar komen, kan de markt de gevolgschade van de pandemie serieuzer in prijzen. Bij deze koersen lijkt er geen gevolgschade van de pandemie te zijn. Dus nogmaals het zijn steeds late toppen, die doorgaande kracht tonen. Dan kunt u ook redeneren, dat was ook de top van de Cycle per 17-2. Een maand later stond er de bodem. Die late top geeft doorgaande kracht aan. Het gaat te ver om een hogere Cycle te boven 630 te prognosticeren. Dan zit je in dezelfde emotie, dat je bij AEX 390 nog lagere koersen verwachtte. Emotie is een slechte raadgever. We moeten dit toch als een bearmarktrally beschouwen die nu toch wel voor de helft van de Primary zijn top zou moeten bereiken. Want weer geheel aan het einde lijkt ons onmogelijk. De helft bij de huidige structuur is 30 dagen na 14-5. Dus medio juni moet het feestje toch wel over zijn en zou de afdaling naar de 7e Cycle in deze Kitchin kunnen starten.


Prognose week 22
  
Vorige week schreven we: Uiterlijk de 1e helft van de week, mooi voor het lange weekeinde zou toch de Primary bodem moeten vallen onder AEX 491.Dit gebeurde niet en toen de index zijn vorige top overschreed werd duidelijk dat we de Primary bodem hadden gemist. De DAX, S&P, Dow etc. noteerde wel lager dan de 3e Minor bodem. Uiteindelijk hebben we de Primary op de lowest Low in de reeks van de U.osci gesteld op 14-5.
Het gebied tussen 525 tot 530 laat nu 3 toppen zien. Aan de onderkant wordt op 490 het aanbod goed opgenomen. Er is een zijwaarts trendkanaal. De markt wacht af wat de gevolgschade is. De markt zal dan waarschijnlijk leeglopen naar de Kitchin bodem. Geen crashes meer, alleen aan het einde van een Cycle is er dan nog kans op een mini crash. De markt crasht wanneer deze in geldnood zit. En we zien dat de markten voortdurend worden gevoed. Dus het wordt leeglopen tot een  bank of hedgefund omvalt. Berichten over vaccins zullen plotselinge opveringen geven.
Maar overeind blijft dat de gevolgschade fors zal zijn en langduriger dan de vorige crisis, omdat het banenverlies veel groter is en bestedingen veel langer laag blijven. Daarbij komt dat de belastingen omhoog gaan. 25 % BTW gaan we nog zien. Gemeentelijke belastingen welke omhoog zullen gaan. Allemaal remmend op de bestedingen.
Houden we vast aan de structuur van 4 GrandCycles in een Kitchin dan zou de bodem wel eens pas in het voorjaar van 2021 kunnen vallen. Deze Cycle een bodem eind september en dan nog een korte afsluitende, is de wensgedachte. AEX onder 200  bijvoorbeeld zou daar bij passen.

Prognose week 21

Rond AEX 500 is de daling 20%. De Nasdaq slechts 8%. ASML geeft nog geen krimp. Het lijkt of dat er wordt afgerekend met oude economie aandelen. Het vertrouwen blijft in de technologische ontwikkelingen welke ons op een hoger welvaartsniveau zou moeten brengen; zo denkt men waarschijnlijk. Algorithmen, blokchain dat zijn zaken die de platformeconomie rendabel kan maken.  Een platform heeft het karakter van een marktplaats en kan nieuwe vormen van delen, samenwerken en diensterlening mogelijk maken. Die platformeconomie levert maatwerk.
Maar intussen zal de schuldenballon van de oude economie moeten leeglopen. IMF en CB's zullen er alles aan doen de zaak niet te laten imploderen. Het is voorlopig geld erin pompen of verzuipen.

Terug naar de cycli. Uiterlijk de 1e helft van de week, mooi voor het lange weekeinde zou toch de Primary bodem moeten vallen onder AEX 491. Daarna weer omhoog. Dat kan nog even doorgaan of zijwaarts tot de Q2 cijfers er komen. Dan start men met extrapoleren en komen de winstwaarschuwingen. Dan zal de AEX leeglopen naar de Kitchin-bodem.

Prognose week 20

Na de Cyclebodem van medio augustus 2019, verkortten de Primary s naar een krappe 2 maanden. De reeks was 49,61,59,45. Erevaringregel is dat rondom kitchin bodems de lengte en structuur wijzigt, maar 16-3 was nog geen Kitchin-bodem. Dat wordt bevestigd in de stijging uit de 16-3 bodem. Immers de gevolgschade zal enorm zijn, maar de markten zitten nog in de ontkenningsfase. Met de Q2 cijfers zal het besef groter worden en zal de beurs verder leeglopen naar de Kitchin-bodem. En dat konden wel eens 2 Cycle s worden. Deze redenering valt terug op de regelmaat van 4 GrandCycle s in een Kitchin; en elke GrandCycle bestaat uit 2 Cycle s. 16-3 was naar onze mening de 3e GrandCycle. Dan zouden daarna nog 2 Cycle s volgen. De gevolgschade gaat zich de komende tijd tonen.
De betaalbaarheid van de overheidshulp in de toekomst zal voor u en ik zijn o.a een BTW-verhoging,
Op naar de 25%. Gemeentelijke belastingen die omhoog gaan etc. etc. Hogere lasten, afnemende bestedingen, lagere prijzen, lagere winsten, lagere lonen etc etc. U begrijpt het al er ontstaat een zich zelf versterkende neergaande spiraal. Deflatie genaamd.
Helaas,...... terug naar de Cycli. 4-5 bodemde de 3e Minute/Minor in deze Primary. De reeks hiervoor bestond steeds uit 4 Minutes/Minors. We stapten op 16-3 even van de structuur af door de gebruikelijke positieve divergentie in de U.osci tijdens de finish van de Cycle. We houden ons nu vast aan de structuur. De actuele 4e Minute/Minor brengt ons naar de Primary bodem. Deze zal duidelijk boven de 16-3 bodem gaan vallen. We voorspelden al eerder rond de expiratie van mei, maar wellicht maandag erna.

Prognose week 19

We kregen afgelopen week een 2e aanwijzing dat 16-3 de Cycle bodem was. De 3e Minor topt laat net als de vorige 2. Er is nog steeds doorgaande kracht. Maar wellicht na maandag nog wat lager te gaan, start de 4e Minor in de Primary. Deze zou in 1 of 2 dagen een top moeten zetten onder de vorige top.
Dan is het in 1 streep omlaag naar een Primary bodem. Waar die gaat vallen? Menig analist gebruikt de fibonacci verhoudingen 38,2 %, 50% of zelfs 61,8% x de stijging vanuit de 16-3 bodem.

We hebben dus komende 14 dagen een belangrijk ijkpunt. Wordt dit een Primary bodem die duidelijk boven AEX 389 finished, dan is de Cycle bodem per 16-3 zeker.

16-3 is dan ook de 3e GrandCycle bodem gevallen. De structuur van 4 GrandCycles in een Kitchin zegt dan dat er nog 2 Cycles volgen naar de Kitchin-bodem. Dat wordt dan voorjaar 2021. Een Kitchin van 60 maanden! Het lijkt ons dat de ontkenningsfase niet zo lang duurt.

Prognose week 18

We hebben afgelopen week ons berenhoofd leeg geschud en de Cyclebodem op 16-3 gesteld. Aanvankelijk lieten we ons leiden door een mogelijk positieve divergentie in de U. osci. Maar  in de eindfase van een Cycle passen geen late toppen in de Minute/Minor. De daling had neergaande kracht moeten hebben middels vroege toppen in de Minutes/ Minors.
AEX zal zeker nog terug vallen met de a.s. Primary bodem in te schalen medio mei.
Wanneer dan het 0,618 niveau 430-440 in zicht komt en kopers pakken de draad weer op, dan is daar een hogere bodem gevormd en gezien de tijd in de Cycle is dat een ijkpunt dat de Cyclebodem er stond op 16-3. Het eerste deel  van de Cycle veelal een derde deel is stijgend. Dat is dan medio juni. Als de infecties als sneeuw voor de zon verdwijnen en de terrassen open kunnen dringt men zich weer moed in en is de economische gevolgschade even op de achtergrond. Wanneer de 2e kwartaalcijfers meer zicht op de zaak geven komt het besef weer terug.
Dus de 7e Cycle in deze Kitchin is gestart. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze een vroege top geven in juni, maar nog eenmaal een aderlating naar de bodem van deze Primary. Naar verwachting 430-440. Elke hogere bodem is bullish voor de korte termijn.
Dan wordt u natuurlijk nieuwsgierig waar zou de Kitchin-bodem vallen. Statistisch zien we in het schema geprojecteerd in de maandgrafiek, dat gemiddeld 275 dagen na de top de bodem valt. Dat is dan de mediaan, de middelste waarneming. Wat we ook analyseerden is dat een Kitchin veelal uit 7 Cycles bestaat. Dus dat valt mooi samen. 9 maanden na 17-2 is medio nevember en een Cycle gemiddelde van 238 dagen na 16-3 brengt ons ook naar medio november. Maar dat is statistisch gebaseerd op resultaten uit het verleden en dat is geen garantie voor de toekomst.
 

Prognose week 17

15-4 viel de AEX uit de wig, maar de daling werd tegelijk gepareerd door 2 candles met een geringe uitslag op de dag. 15-4 was de 2e Minute/Minor in de actuele Primary. Maar hoe lang wordt deze Cycle of stond de Cycle er toch per 16-3. We hebben ons laten leiden door de gedachte dat er een positieve divergentie zou moeten zijn in de U.osci. Zoals veelal het geval was bij de vorming van de Cycle bodem. De lengtes van de Cycles in deze Kitchin zijn 239, 263, 276 en 231. Wanneer de structuur van deze Primary wordt afgemaakt dan is dat minimaal (15-4)+ (2 x 14 dagen)= 13-5. De Cycle is dan  272 dagen en de Primary 58 dagen, dat valt mooi in de reeks. Ijkpunt voor dit scenario is dat de index geen hogere top meer maakt. De top van de actuele 3e Minute/Minor is dan na 2 dagen gevormd. Als 2e ijkpunt zou de grafiek van de VAEX vanaf maandag parabolisch moeten gaan stijgen. Vormt de VAEX alsnog punt e in de grafiek dan wordt het allemaal uitgesteld en stond de Cycle bodem er toch 16-3 ondanks onze wensgedachte van een positieve divergentie in de U.osci. De Kitchin/Juglar Cycle staat er nog niet na deze Cycle bodem. De economische slachtoffers van deze pandemie moeten nog vallen. En dan komt men er achter als de winsten 50% zijn gedaald dat deze daarna 100% moet herstellen om op hetzelfde niveau terug te keren. Dan realiseert men zich dat het een illusie is en hoop slaat om in vrees.

Prognose week 16

Het was theoretisch goed uitgewerkt vorige week, maar maandag weerlegde de markt de theorie.
De AEX koerste gelijk hoger en brak zelfs door de 500 grens. Qua structuur was 16-3 een Cycle bodem, maar ons berenhoofd twijfelde. We vonden daarbij steun bij de positieve divergentie welke bij dergelijke bodems zich voor doet. We bedoelen een lagere AEX maar een hogere bodem in de Ultimate Oscillatoir (U.osci). Dat was niet het geval op 16-3 en bracht ons in de verleiding de structuur te verlaten. Een ding is wel duidelijk dat de gevolgschade van deze crisis groot zal zijn. Dat zal uitmonden in een Kitchin bodem in oktober of wellicht 2 Cycles verder in het voorjaar van 2021.
Dit is nog geen Kitchin bodem. Van de Kitchintop naar de bodem ervan is gemiddeld 275 dagen. De kortste was 109 dagen. Dus ruim 3 maanden na de top in februari. De aanstaande bodem is tevens een Juglar-bodem. Google maar eens op Juglar cyclus. A.g.v. deze crisis zal men op nieuwe technologieen investeren die een groei c.q. grotere arbeidsproductiviteit zal geven in het volgende decennium. Administratieve processen verminderen bijv. dmv blokchain. 5G zal zijn werking hebben op de informatie- en data technologie. Maar ook direct marketing, logistiek. In de techniek 3D printing. De gezondheidszorg zal efficienter worden etc.
Maar goed teug naar de cyclische analyse. We hebben een nieuwe wensgedachte uitgewerkt. Dit keer de volatiliteit index van de AEX (VAEX). Duidelijk is een vlagpatroon te zien. Dat is een halfmast patroon. Halverwege een koersbeweging.Die beweging is omhoog.
Een vlag en een wimpel heeft veelal een 5 patroon abcde in zich. In een wimpel kan een Wolf wave ontstaan. Dat is hier niet het geval; dus de ijkpunten welke we uitrekenden is slechts een wensgedachte om zaken te kunnen ijken. In de koers grafiek zien we al een abcde in de wimpel vanuit de 16 maart bodem. Dan zou het na Pasen niet meer herstellen en tonen we u als cliffhanger de vergelijking met 1987 van mijn collega. U begrijpt dat punt 101 een ijkpunt is net als 19-2 j.l ,29-7-2019 en 10-8-2015. Er zijn er zeker meer te vinden voor een val. Even een kleine opleving; hoogmoed komt voor de val.

Prognose week 15

Deze Cycle heeft veel fractals in zich. Zijn het wensgedachten of toch synchroniciteit?
De Primary s gaven al aan hoe de Cycle-finish zou zijn.Toegegeven zo n streep als deze Cycle-finish hadden we ook niet verwacht. Goed op 14-3 lieten we een fractal zien en voorspelden een bodem op 370-380 binnen 5 tot 8 dagen. Het werd 390 direct na het weekeinde.
We hebben een nieuwe cliffhanger als wensgedachte.
Laten we deze eens uitwerken met fibonacci ratio s
Een veel voorkomende ratio tussen de golfen is (golf1+golf3):golf5 = 1:0,618
Die ratio laat zich als volgt in de praktijk berekenen:
Golf-1 : 632,12-530,14  = 102
Golf-3 : 562,26-389,60  = 172
                                   274 x 0,618 = 169
Dat voldoet aan de EW regel:
in een 5 beweging neigen 2 golven naar gelijkheid.
In bovenstaande berekening dan Golf 3 en 5
Golf-5 : 486 -169 geeft als koersdoel AEX 317 Nu nog even de datum!
 
Hiervoor nemen we de ratio: (A+C):B = 1:1
Golven (1+2) lengte: 17 dgn = golf A.
Golven (3+4) lengte: 26 dgn = golf B. Dus 17 + C = 26 Daaruit volgt dat C = 9 dagen.
De top in de actuele Minor werd al na 1 dag gemaakt. Dus 31-3 + 9 dagen = 9 april. 
Vanaf de slotstand vrijdag 471,46 gerekend, zou de AEX in dit scenario nog voor Pasen 154 AEX punten kunnen dalen.
Een laatste paniek in de markt. Dat moet uit de VS komen of een nieuwe Corona haard in China?
Voor bovenstaande berekeningen nog even onze Disclaimer

Prognose week 14

Vorige week schreven we <Voor ons dus of een bodem de eerste helft van volgende week. Zo niet dan stond de Cycle bodem er op 16-3 op AEX 390; nipt boven de Kitchin bodem van februari 2016>.
Dat is op basis van de structuur welke we zien vanaf de vorige Cycle bodem aug. 2019. De structuur was 4 Minutes/Minors in een Primary. De Primary is duidelijk korter geworden dan in vorige Cycles. Steeds bestond een Cycle uit 3 Primary s. Nu duidelijk meer; logisch want de Minute/Minors zijn korter. In 1e instantie gingen we uit van 4 Primary's in een Cycle, In dat geval is maandag dag 59. 16-3 een bodem is erg kort na 45 dagen daarom telden we door.
Een ander uitgangspunt is dat deze daling aannemelijk maakt dat er positieve divergentie in de U. osci zal zijn op de bodem. Dus een lagere bodem in de AEX koersgrafiek en een hogere bodem in de U. osci.
Dat houdt in dat de AEX lager gaat dan 390 van 16-3. Dan is de beweging omlaag een 5 beweging. In een 5 beweging is 3 veelal de langste ( -172). Een andere regel is dat in de  5 beweging 2 tenderen naar gelijkheid.
2 en 4 zijn niet gelijk. Blijft over gelijk aan 1 of 3 ca. -100 of ca. -172.AEX -100 vanaf top 4 brengt de AEX niet lager dan 16-3.
Dus kennelijk ca. -172, uitkomend op ca. 310. Wij gaan voor een AEX van 320 voor of direct na Pasen. 

Prognose week 13

Naar onze mening zijn de komende week cruciaal. Immers in de regelmaat vanaf 15-8 vormt de AEX de 4e tevens laatste Minor/ Minute van deze Primary en tevens Cycle.
Bij voorkeur zien we positieve divergentie in de  Ultimate Oscillator. Maandag 23- of dinsdag 24-3 lijken ons de laatste 2 dagen voor een uitschieter. I omlaag. Immers de Minor is dan respectievelijk 24 en 25 dagen. De regelmaat vanaf 15-8 was 2 tot 3 weken. De langste was 25 dagen en markeerde de bodem van 31-1. Kijkt u AEXcel erop na.
Voor ons dus of een bodem de eerste helft van volgende week. Zo niet dan stond de Cycle bodem er op 16-3 op AEX 390; nipt boven de Kitchin bodem van februari 2016.
Maar dit is nog geen Kitchin bodem. Deze gaat in september dit jaar of zelfs maart 2021 vallen fors dieper dan de Kitchin bodem van 2016. Dus de paniek hoeft er nu nog niet te zijn. Er is hoop bij beleggers op de uitkomst van de verruimingen. Duitsland kondigde aan zelfs aandelen op te kopen als ondersteuningsmaatregel.
Blijkt na enkele maanden dat de verruimingen niet hebben geholpen, dan slaat de paniek echt toe.
  

Prognose week 12

Het mag duidelijk zijn dat deze gedwongen vraaguitval een kwartaalverlies gaat geven voor de bedrijven. In hoeverre daar een buffer voor is of een handreiking van de overheid wordt gedaan, zal aantonen hoe veerkrachtig de wereldeconomie is. De aandelenmarkt denkt van niet. Mocht het wel snel opgelost zijn dan zal er een heftige beweging terug zijn.
Maar dat de PMI s, als graadmeter voor een Kitchinbodem, de komende maanden onder de 50 zullen noteren is wel duidelijk.
Even onze waarnemingen en ervaringen op een rij:
1 Rond de Kitchin bodem veranderen de samenstelling en regelmaat van de cycli. Dat zien we in deze
   Cycle vanaf aug. 2019. Korte Minutes van 2 tot 3 weken zijn terug. De Primary s zijn korter.
   De regelmaat is 4 Minutes in een Primary en 4 Primary s in een Cycle.
2 Vormt er zich nu een Kitchin bodem? Wij denken van niet, want over 30 jaar gemeten is de
   gemiddelde lengte(mediaan) van de top van de Kitchin naar zijn LowestLow 275 dagen. (zie schema
   maandgrafiek. De top was begin februari + 9 maanden=november.
3 Gemiddeld 7 Cycles vormen een Kitchin. Binnenkort bodemt de 6e Cycle.
4 2 Cycle s vormen een GrandCycle. Steeds zijn er 4 GrandCycles in een Kitchin.
   Nu bodemt de 3e GrandCycle. Er kunnen dus zelfs nog 2 Cycles volgen met een Kitchin en tevens
   Juglar bodem in het voorjaar van 2021.
5 De finish van de Primary s in deze Cycle vanaf aug. 2019 waren steeds op het einde in een
   doorgaande beweging. Dat is te beschouwen als een fractal van de beweging die de AEX nu naar de
   Cycle bodem brengt.

In de uurgrafiek zien we dat A=C in de ABC beweging vanaf de top in februari. Vrijdag lijkt het begin gemaakt van de 2e correctie (D) in de vorm van een abcde omhoog gerichte wimpel.
Dat is nu het dilemma! Wordt de daling een 5 poot of is de daling voltrokken.
Voor een 5 poot geldt ook dat 2 poten tenderen naar gelijkheid. Dat lijkt bewezen met de uurgrafiek analyse. De 5e poot kan er geheel anders uit zien. Bijvoorbeeld een streep omlaag als laatste uitschudding. De 5e poot heeft niet veel tijd meer gezien de regelmaat (4 minutes/minors in een Primary) in de daggrafiek. De langste minutes/minors in deze Cycle waren 21 en 25 dagen. Maandag is dag 17. Dus op expiratie of de maandag daarop kan de bodem van deze Cycle er staan. En die zou wel eens op de vorige Kitchin bodem kunnen liggen te weten AEX 378. De daling vanuit de top is dan -40%
Uit onze waarnemingen weten we ook dat wanneer de correctie geheel aan het einde van de cyclus is we kunnen spreken van doorgaande kracht en de cyclus erna een hogere top zal geven.
Dat lijkt ons nu een utopie. Immers we hebben geanalyseerd dat de volgende of daarop volgende  Cycle ons naar de Kitchin-bodem brengt. Dan zal de top van de volgende Cycle niet meer boven 630 uitkomen. Maar laten we daar nog niet op vooruit lopen. Eerst zien waar de bodem valt. Zoals we analyseerden binnen 8 dagen.      

Prognose week 11

Vorige week maakten we een wat langere doorkijk waar de Kitchin zou kunnen bodemen.
Het mag duidelijk zijn dat de komende maanden de PMI duidelijk lagere cijfers zal laten zien nu de AEX de aankomende recessie inprijst.
De mediaan van het gemiddeld aantal Cycle s in een Kitchin is 7. We verwachten de 6e Cycle bodem in deze Kitchin binnen ca. 10 dagen. Maar dat lijkt ons nog geen Kitchin. En let op! de komende Kitchin wordt hoogstwaarschijnlijk ook een Juglar. Wat betekent dat? Dat betekent dat er na deze Juglar bodem een investeringsgolf in nieuwe technieken een groei impuls moet geven. Wellicht blockchain waardoor versnelde logistiek, vervallen van administratieve processen, modulaire productie die duurzamer gebruikt kan bevorderen etc. Dat als onderdeel van de ICT productiviteitsverbetering t.g.v.kapitaal maar niet t.g.v. arbeid. Dus geen aantrekkende consumptie maar eerder afnemend ondanks de lagere prijzen door deflatie.
Wanneer dit een Juglar bodem wordt dan is aannemelijk dat de bodemvorming langer is dan de aanstaande Cycle bodem. Hieruit concluderend zou
er dus een 7e Cycle kunnen volgen. Een andere statistische benadering is het aantal GrandCycles in een Kitchin. Empirisch hebben we bepaald dat 2 Cycles een Grand Cycle is en 4 GrandCycles vormen een Kitchin. Nu zou dan pas de 3e GrandCycle bodemen. Dan wordt deze Kitchin erg lang van ongeveer 60 maanden. Want dan zouden nog 2 Cycles volgen met een bodem in  het voorjaar van 2021. De Kitchins van 2003 en 2009 bodemden eveneens in maart.
Een andere statistische constatering is dat de lengte van de stijging in deze Kitchin 1.469 dagen is.
De gemiddelde dalingsperiode na een Kitchintop is 275 dagen. Ook dat voorspelt een 7e Cycle.
De kortste dalingsperiode was 1998 met 109 dagen. Dat was in 1x in de vorm van een salami crash. Dat is nu niet het geval. Het wachten is op sterke gezamenlijke stimuleringsmaatregelen van de CB s, waarop een V-bodem zichtbaar zal zijn en de correctieve fase omhoog net zo fel kan zijn als deze daling. Maar het zal een dead cat bounce zijn.
Het tegenargument dat Corona een virus is en dat bij hogere temperaturen en hoge luchtvochtigheid de infectiekracht afneemt. Dit hoopgevende signaal wordt minimaal in de media gebracht. Nee het lijkt erop dat de vrees moet blijven. Het lijkt daarom meer op een situatie waar men gepast misbruik van wil maken.
Maar goed nu even de horizon wat korter. We blijven stellen, dat komende 10 dagen de actuele Cycle gaat bodemen. Wanneer de AEX maandag onder de Cycle bodem van 15-8-2019 gaat is ons koersdoel de Cycle bodem van 28-12-2018. Zo niet dan vormt er zich wellicht een 2e bodem rond 530 en kalibreert de AEX de komende dagen. Eenzelfde patroon als aug. 2019. De valpartij van de koersen in China en Zuid Korea zijn verrassend beperkt. Er zal daar door de PBoC enorm worden gevoed. Maar dat de aankomende recessie een langer proces gaat worden is te verwachten .

Prognose week 10

In de verlate prognose van week 8 analyseerden we <wellicht dat de markt ons nog verrast met een sell-off>. Nou ja verrast? We analyseerden in weekprognose 7, de mogelijke fractals als voorbode van een grotere daling. Die kwam er, wat een kracht! Maar na ook de kleine sell-off in de edelmetalen
doet vermoeden dat er illiquiditeit is. Waarschijnlijk door margin calls welke dwingen tot liquidatie van posities. Er lijkt eenzelfde roll over als in 1987 te ontstaan. 
We hebben onder theorie in regel VI en VII gesteld dat rondom de Kitchin bodem de samenstelling en duur van de Cycli wijzigen. Welnu dat zien we in deze Cycle. De regelmaat en lengten van de cycli hebben gelijkenis met de Bullmarkt van de 90-er jaren. 4 Primary s vormen een Cycle en Minors van 3 tot 5 weken worden Minutes van 1 tot 3 weken. Dus hier een wijziging op de prognose van week 7,
waar we nog van de oude rangschikking uitgingen.
De Kitchin-bodem is in de maak zou je dan zeggen. Ijkpunt daartoe zijn PMI s onder de 50. Natuurlijk  zullen de PMI s komende maand onder de 50 noteren. Waarschijnlijk nog een Cycle er achteraan voor de Kitchin-bodem. Dan komen we uit in oktober.
Nu terug naar de daggrafiek. De structuur is duidelijk 4 Minutes/Minors in een Primary. De daling van afgelopen week is de 3e Minute/Minor. Dus blijven we strak in de leer dan komt er nog een afsluitende Minute/Minor. Dat strookt dan weer niet met hoe de Primary s als fractal finishten, als een streep omlaag. Maar laten we vasthouden aan de structuur van 4 Minutes/Minors in deze 4e Primary. De gemiddelde lengte van de Primary s in deze Cycle is 56 dagen; uitkomend op 27 maart.

Aannemelijk is dat de AEX de Cycle-bodem van 28-12-2019. Lijken 24 en 25 als rechter schouder door het  geweld weggevaagd te zijn. 26 voldoet wel weer aan het patroon; namelijk steun vindend  op het basement 16 en 18.

Prognose week 8.


Vandaag is het dag 18 in Minor en lijkt een Minor bodem in de maak. De bodem van 31-1 is een lastige. Qua structuur voldoet hij aan een Cycle bodem. Steeds 3 Primary s vormen een Cycle. Echter de lengte is met 169 dagen erg kort en ook de U.osci in de week grafiek was nog niet in oversold positie. Wellicht dat de markt ons nog verrast met een sell off en was de Primary na 59 dagen niet gefinished, maar een maand later.
Ook de turnaround van de U.osci in de weekgrafiek is niet krachtig. Het lijkt of er nog een uitschudding komt.
Een maand later begin maart zou kunnen. De vorige Cycle finishte ook in een 2 weekse felle daling.
Het Corona virus treft de economien in Azie hard. Stimuleringsmaatregelen worden genomen. China stimuleert hard, wellicht nog als laatste poging een devaluatie van de Yuan.


Prognose week 7

De bodem stond er vrijdag 31-1. Dat was de 3e Primary. Kennelijk heeft deze cycle 4 Primary s. Empirisch weten we dat rond Kitchin bodems de samenstelling en duur van cycli zich wijzigen.
Daar kunnen we iets mee.
Want...... kijkend naar de weekgrafiek toont de Ultimate oscillator nog geen bodempatroon c.q. LowestLow voor een Cycle bodem. Dan gaan we het met de waarnemingen invullen.

Steeds worden we geconfronteerd met, we noemen het, flashcrashes aan het einde van de Primary. Zijn dat fractals? Zou de Cycle en wellicht de op hande zijnde Kitchin bodem ook eindigen als een flashcrash zoals 1987 of 1998.
1987 voltrok zich in 6 weken. 1998 in 3 maanden. Is het Corona virus de aanleiding, dan staan de Centrale Banken onderling in overleg en klaar met injecties. Dus trekken de hedgefunds zich  terug dan kan er een kleine crash zijn die onmiddellijk wordt opgepakt door de CB s.
Immers in tegenstelling tot 1998 is dit een mondiaal probleem en niet een enkel hedgefund wat omvalt zoals in 1998.
Laten we dan eens kijken naar een typisch koerspatroon te weten het Three Peaks Domed House patroon. Een klassieker uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. George Lindsay herkende het patroon als regelmatige opbouw van bodem naar top en vervolgens weer een afbraak.
De rit van van 20 naar 23 is een steile. De top op 23 met de tussenstop 21>22 kan veel hoger liggen, als dat we nu positioneren. Wellicht brengt de AEX ons nog naar 700.
Aan u de keus, te veronderstellen dat het een tunnelvisie is veroorzaakt door een wensgedachte;
of dat het synchroniciteit is waarvoor we ons moeten open stellen.


Prognose week 6

Maandag opent de beurs in China weer en reageren op het corona virus en in de westerse wereld op de mislukte impeachment procedure van Trump. Vorige week waren we nog overtuigd van de laatste hyperbolische stijging. Maar dat scenario was een wensgedachte op basis van de statistische waarnemingen; uitgewerkt in de maandgrafiek.
Laten we eens kijken naar de regelmaat. Vanaf de Cycle-bodem op 15-8-2019 zien we een mooie regelmaat in de Primary. Steeds 4 Minutes/Minors vormen een Primary. In deze Primary is de AEX vanaf 6-1 in de 4e Minute/Minor. Dat is maandag dag 28 en de Primary heeft weer de korte regelmaat van ruim 2 maanden. De Cycle komt uit op 172 dagen. Er kan in de Minor nog een werkweek bij tot vrijdag. De Cycle is dan kort, maar het kan met 6 maanden (180 dagen)
Trump kan wel een uitschudding gebruiken in deze periode, als tijdens de verkiezingen NY maar weer een rit omhoog heeft gemaakt. In de VS is de PMI al sinds oktober onder de 50. Kijken we naar de fractale waarschuwingen welke plotselinge flashcrashes gaven aan het einde van de Primary c.q. Cycle, dan zou de komende daling fel en heftig en zich in een week kunnen voltrekken met een uitloop naar een Kitchin-bodem.

Prognose week 5

Beste mensen laten we eens kijken waar we staan. Naar onze mening wordt thans de 3e Primary gevormd in de Cycle welke 15-8 startte. Maandag is dan dag 165 en in de Primary dag 55. Dat kan nog wat langer allemaal. Maar past daar nog een stijging in. Je zou zeggen na de lange consolidatie vanaf 16-12 met een high op 612 en niet veel hoger daarna, dat het aanbod steeds goed werd opgenomen. Het lijkt ons eerder dat na deze accumulatie fase de AEX nog een sprongetje maakt, wanneer het cijferseizoen begint.
Maar daar staat tegenover dat de PMI onder de 50 is gegaan en de groei eruit is. Aannemelijk is dat dit jaar een Kitchinbodem gaat vallen. Echter dat rijdt Trump in de wielen. Hij zal voor zijn herverkiezing willen aantonen "make Amarica great again": zijn verkiezingsbelofte.
Kijken we naar de fractale analyse dan zien we steeds aan het einde van een Primary een vorm van een flash crash.
Ook aan de Cycle bodem van 15-8-2019 ging een korte felle daling vooraf. Voor de cyclische analyse is dat positief; immers een correctie geheel aan het einde toont doorgaande kracht. Aannemelijk is dat de volgende cyclus stijgend zal zijn. Maar in de fractale analyse zou het een voorbode kunnen zijn hoe de daling naar de Kitchin-bodem kan plaatsvinden. Illiquiditeit in de financiele markten zou de oorzaak kunnen zijn. Een acute liquiditeitscrisis zou er aan ten grondslag kunnen liggen. In 2008 ontstond deze omdat de banken elkaars solvabiliteit niet meer vertrouwden en de onderlinge kredietloketten op slot gingen. Dan moet je wel assets verkopen om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. In augustus 2015 waren het noodzakelijke unwindings van de carry trades. Wat zou in 2020 de oorzaak zijn ? En wat zou de hand van Trump daarin kunnen zijn.
Maar goed in onze analyse dat over 30 jaar gemeten Kitchin bodems zich verdubbelen, is dat nog lang niet het geval. Maar we hebben nog weinig tijd. Dus laten we vasthouden aan nog een fikse felle parabolische stijging, wanneer de jaarcijfers goed worden ontvangen en menig spaarder de brief op de mat heeft liggen dat tot 250k de rente 0,00 is en daarboven negatief.  


Beste lezer,

Helaas heeft ons programma Tradestation een bug per 2020. Data wordt een eeuw terug gezet naar 1920.
We gaan op zoek of het is aan te passen. Anders zijn we genoodzaakt een ander programma te kiezen. En daar gaat wat uitzoek- en installatie werk in zitten.

We gaan er voor een maand uit, maar we houden vast aan een stijging overeenkomstig het voorjaar 2015.

Sorry voor het ongemak.

Weekprognose 2019 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prognose week 52

Prognose week 52

Laatste week van het jaar alweer. Afgelopen jaar viel de Cycle bodem aan het einde van het jaar op 472 en op 15-8 op AEX 528.Maandag 23-12 is dag 20 in de Minor. welke een omlaag gerichte wimpel/vlag vormt. In de uurgrafiek was er j.l.vrijdag al een uitbraak uit het patroon. Wellicht is de parabolische stijging gestart welke de top in deze Kitchin gaat geven. 10% erbij is 670-680.Dat zou mooi zijn. Dat de AEX in het voorjaar omhoog gaat is bij ons geen twijfel.

Prognose week 51

De doorbraak is daar. De AEX heeft vanaf 15-7 tot 31-10 geaccumuleerd met als bovengrens 580 en daarna een maand voordat de 600 punten grens definitief werd doorbroken. De inverse H&S in de X&O grafiek geeft als koersdoel AEX 680. De kolommen telling geeft 476+(103x1x3)=785. De laatste berekening volgens de X&O methode lijkt een utopie in de 47e maand van de Kitchin. Jawel 47 maanden alweer. Inkoop managersindex in de VS bivakkeert onder de 50. De NL Nevi op de 50 en de Duitse PMI geeft sinds augustus al een krimp aan. Als zodanig is de AEX  in de laatste fase van de Kitchin.  Anderzijds brengt de regelmaat van de  Grand-Cycle ons in verwarring. Immers thans is sprake van de 3e GrandCycle, waarnaar theoretisch statistisch er nog een 4e van 2 Cycle s zou moeten volgen.
Met name de duitse PMI cijfers, welke ons toch leidend lijken; tonen dat deze Kitchin op zijn laatste benen loopt. Ontegenzeglijk was de bodem van december vorig jaar een GrandCycle bodem. Alle andere indelingen gaan voorbij aan de regelmaat dat een GrandCycle uit 2 Cycle s bestaat.
Maar laten we ons t/m februari vasthouden aan een parabolische stijging welke zo typerend is voor de laatste stijgende fase.

Prognose week 50

ASML toonde zijn cyclus  een halfjaar, maarat  geen abc correctie
. Een tik omlaag en het aanbod werd gelijk weg gewerkt, waarna een nieuw alltime high ontstond.  Kijken we naar de U. osci in de AEX dan lijkt na 60 dagen al een Primary bodem te staan. Logischer was 109 dagen en een zwaardere tik omlaag. We gaan voor het scenario eind 2014 en voorjaar 2015. Dan was de bodem van 3-12 waarschijnlijk de laatste tik voor de stijging gelijk aan de bodem van 6-1-2015. Dividend aandelen zullen de sprong maken en de AEX een upswing geven naar de top van deze Kitchin in maart/april.
 

Prognose week 49

De 2e helft van november spraken we over de terugtest naar het uitbraakpunt. Het blijft maar uit.
De Primary is maandag op dag 60. Ondanks de sprieten was 21-11 toch de Minor bodem. Dan is er nu sprake van een 4e Minor in deze Primary. Aannamelijk is dat in deze Minor naar een bodem wordt gewerkt. Een hogere top mogen we dan pas volgend jaar verwachten. AEX roerganger ASML maakt een regelmatig cycluspatroon van een halfjaar. De laatste bodem was 7-6. Aannemelijk is dat ASML in december een bodem maakt voordat de laatste parabolische stijging ook daar start. 

Prognose week 48

We hebben de grafiek op candlestick gezet om te laten zien dat de daling naar het uitbraakpunt slechts 2 sprieten waren. Open en close dicht bij elkaar oftewel verkoopdruk wordt onmiddellijk opgevangen. Voor een Minor bodem zien we liever 1 of 2 barcharts met een volle rode buik. Als de route naar de bodem een abc is dan was wellicht vrijdag jl het c tje. A was -15 waanneer C ook -15 wordt dan land de AEX op 580 volgende week. Maandag is dag 25 in de Minor en dag 53 in de Primary. Na een zeer korte Primary hiervoor is een lange nu te verwachten. Dus na de komende Minor bodem zou nog een lange Minor van ruim 30 dagen kunnen volgen. Wellicht dan een bodem in de 1e week van januari. Na deze Minor bodem kan december euforisch worden. Kijk eens wat er in dec. 1999 gebeurde toen menigeen vreesde voor de millennium bug. On the wall of worries.......

Prognose week 47

Maandag is dag 1.376 in de Kitchin die 11-2-2016 startte. In de maandgrafiek vindt u het schema
van Kitchin-cycli over 30 jaar. De gemiddelde stijgende fase is 1.127 dagen. De AEX is ruim over het gemiddelde heen. We hebben de mediaan gebruikt om de uitersten buiten te sluiten.  Wat opvalt is dat een lange opgaande fase wordt afgewisseld met een korte. Maar die regelmaat wordt doorbroken in deze Kitchin. In de 90-er jaren zien we ook 2 lange opgaande fases in de opvolgende Kitchin s. De indeling van de GrandCycle vraagt ook aandacht. Het lijkt dat we de 1e GrandCycle van 565 dagen moeten splitsen. Maar dat later. Nu de weerstandslijn over de toppen is doorbroken, is er veelal een terugtest. Dat zou komende week kunnen zijn, als Minor bodem. Dan kan de laatste euforische fase in deze Kitchin starten met een top in het voorjaar. Een voorbeeld is de stijging oktober 2014 > april 2015. We kunnen dat ijken wanneer er een parabolische beweging naar AEX 700+ ontstaat.


Prognose week 46
Direct na onze prognose kon deze maandag j.l. in de prullenbak. Wat een lastige markt om orde te brengen in de chaos. We hebben een bijzonder korte Primary geplaatst op 3-10, maar blijven met een berenhoofd zitten. Na 3-10 zien we eenzelfde scenario van Minutes. Toch hebben we nipt voor de uitbraak nog een Minor geplaatst op 31-10. Indicatoren staan hoog, maar het geld zoekt naar rendement bij de negatieve rente. Er zijn weer geruchten rond DB. Het omhoog schieten van de reporente in september en vervolgens voeden van liquiditeiten door de FED om deze omlaag te drukken is aanleiding voor de geruchtenstroom rond DB. De reporente( voorschotrente, herfinancieringsrente) is de rente voor daggeld leningen welke de CB in rekening brengt en vervolgens banken elkaar onderling in rekening brengen. Waarschijnlijk sloten enkele kredietloketten onderling en moest een beroep op de FED worden gedaan. In 2008 begon het ook zo. De banken vertrouwden elkaars solvabiliteit niet meer. De kredietloketten onderling gingen op slot en vervolgens werden de markten illiquide en moest men assets verkopen om aan liquiditeiten te komen.
Maar de FED kwam nu snel te hulp, maar waarvoor? Het derivaten exposure van DB blijft een probleem en wellicht heeft dat bij enkele banken al tot noodzakelijke unwindings geleid.
Maar op de wall of worries gaat deze Kitchin gewoon verder naar zijn top en zoals statistisch blijkt wellicht naar een verdubbeling van zijn bodem. Maar toegegeven de black swan kan altijd neerstrijken en in dagen is deze Kitchin al over zijn gemiddelde stijgingsperiode.

Voorlopig is er nog geld genoeg zo lijkt het. Het what ever it takes scenario wordt vervolgd. Erger nog Lagarde is voorstander van de Modern Money Theorie waar geldschepping van de Centrale overheid niet meer wordt gedaan door schuldpapier in de markt te brengen, maar de overheid zelf creeert het geld door overheidstekorten waardoor de bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Als de overheid geen schuldenaar is kan zij ook niet failliet gaan. Het gecreeerde geld krijgt zijn waarde in de mate waarin de private sector de belasting kan betalen. De aan de overheid betaalde belasting is dan weer geldvernietiging. Dat is een mooie produktiecyclus die ons op een hoger welvaartsniveau brengt! Maar de private sector blijft gevangene c.q. slaaf van het groeiscenario.
Een ding is wel zeker het fiduciaire geldselsel zal zich, in welke vorm dan ook, voortzetten. Er zal alles aan worden gedaan om een Big Reset te voorkomen. Terug naar de goudstandaard of een koppeling eraan zal niet meer gebeuren. Eerder SDR's als reservemunt en proberen zonder schade voor de VS de petrodollar als reservemunt daarin over te laten gaan.


Prognose week 45

Vorige week maakten we ons er met 3 zinnen gemakkelijk vanaf. Maar ook deze week valt er niet veel zinnigs te melden. Hamvraag blijft waar valt de Primary bodem? Of hebben we hem gemist? Enige die in aanmerking komt is 10-3 na 49 dagen. Valt ver buiten het gemiddelde -/- de deviatie.  Nee laten we ons vasthouden aan de abcde omhoog gerichte wimpel die met een streep omlaag de bodem van de Primary zou kunnen markeren. Maandag is de Minor op dag 32. Uiterlijk eind van de week lijkt ons een bodem in de Minor geplaatst en naar verwachting ook de Primary bodem. Die is dan 87 dagen wat mooi past in de reeks.

Prognose week 44

De fractal in de weekgrafiek als accumulatie voor de stijging. Maar aub eerst nog een uitschudding voor een Primary bodem. Zie daartoe de weekgrafiek. De U.osci moet daar echt nog lager. Maandag is dag 25 in de Minor en 74 in de Primary. Wij denken een bodem net na Halloween.

Prognose week 43

Nog 10 weken te gaan dit jaar en nog 10 dagen tot Halloween. Mooi, dan nog aub een uitschudding in de Minor welke tevens de Primary bodem zal aangeven. Wij denken dat de bodem fractioneel na Halloween zal vallen. Op 31-10 is de Minor 28 dagen en de Primary 77. Daar kan nog wat bij.
Dan moet het afgelopen zijn met het zijwaartse patroon en zou volgens ons schema in de maandgrafiek het koerdoel AEX 700+ kunnen zijn in het voorjaar van 2020. Beleggers houden niet van onzekerheden. Dus als Brexit een feit is valt die onzekerheid weg, zo niet dan zal de markt lethargisch zijwaarts blijven bewegen. Maar nogmaals wij denken aan eenzelfde stijging als van oktober 2014 tot april 2015, waarna het feest in deze Kitchin over is.   

Prognose week 42

The greater the base, the bigger  the move. We tonen nog eens de X&O grafiek. Inmiddels heeft de AEX vanaf jan. 2018 al 6 keer zijn hoofd gestoten in de zone 570-580. Na 3x werd de AEX hard terug gewezen, maar opnieuw krabbelde hij op en laadde zichzelf op gedurende 2019. Naar onze mening gaat de AEX nog eenmaal fors stijgen t/m het voorjaar 2020. 20 jaar later kan de AEX nogmaals on the wall of worries AEX 700 passeren. Geld zoekt nu eenmaal zijn rendement en bij voorkeur geen negatief rendement. Zolang er een alternatief is in dividendaandelen van solvabele bedrijven. Of liquide bedrijven die eigen aandelen inkopen is er een kans dat het geld nog eenmaal zijn rendement op de beursen zoekt voordat het deflatiespook de financiele markten in de greep neemt. Want dat is zeker dat Draghi ons in een deflatiespiraal heeft gebracht. 100 euro uitlenen en later 99 terug ontvangen daarin zit de deflatie gedachte al dat met 99 euro later meer gekocht kan worden dan 100 euro nu.
Die gedachte is kennelijk al aanvaard en zal zich tussen de oren versterken.

Prognose week 41

Vorige week schreven we: Hopelijk krijgen we dan nog een 2e instapkans op AEX 540 als Primary bodem, dus nipt boven de Cycle bodem 528.
De plotselinge daling vorige week maakt de zaak ingewikkeld. Was 25-9 een Minor bodem en is in de 3e Minor een zeer vroege top gemaakt, of tellen we door en is de Minor na 38 dagen gevormd.
De hogere top na 25-9 is verwarrend. Met een lagere top waren we zeker van onze zaak en zetten we de Minor na 38 dagen neer. De MACD maakt een negatieve crossing en deze heeft nog verdere dalingsruimte. We kunnen het nog erger maken. Met de zeer snelle lowest low en een nipt lagere top dan 25-7 rijst de vraag is de Cycle bodem wel gemaakt per 15-8. Is er sprake van een korte Primary als appendix waarin alsnog de Cycle bodem valt? 231+ stel 65 dgn = 296 Het zou kunnen!
ijkpunt is dan komende week een crashende AEX onder AEX 528. Dat zou mooi zijn voor het Halloween effect.
Stijgt de AEX echter verder komende week, dan kan dat scenario in de prullenbak.
Wij kiezen toch de weg van een verdere stijging komende week en later een instapkans bij de eerst volgende Primary bodem rond AEX 540 aan het einde van de maand. Immers het principe van proportionaliteit is van toepassing. De felle forse daling staat in verhouding met de snelle stijging uit de bodem van 15-8.

Prognose week 40

We zullen er geen gewoonte van maken, pas maandagavond een prognose te maken.
De Minor bodem lijkt 25-9 gevallen na 30 dagen. Een late top weer, met een milde correctie. Alvorens af te dalen naar een Primary bodem lijkt het ons dat in de 3e Minor een hogere top wordt neergezet  In deze positieve beursontwikkeling  wordt hard geshort op de Comex. Want dat is dan een versterkend effect om ieder uit het goud te jagen. Geld zoekt nu eenmaal zijn rendement en bij negatieve rente ontstaat een bovenmatig risicozoekend gedrag. Er zijn 3 richtingen die over blijven. Hoog dividend aandelen, edelmetalen en vastgoed. Bonds hebben het ongeloof van negatieve rente in zich. De gedachte blijft dat er elk moment een ommekeer in de rente kan zijn, want dit lijkt  op een experiment. Maar Japan geeft het voorbeeld dat het decennia kan.
Het is natuurlijk ook absurd dat Draghi als bankier de inflatie moet stimuleren omdat overheden maar overschotten creeren. Inflatie creeren  via de bankiers (monetaire inflatie), die als doelstelling hebben hun buffervermogen te versterken. Zij steken hun nek niet uit om de teugels te laten vieren door meer risico's te nemen.
Bestedingsinflatie  door overheidsinvesteringen of gewoon door de lonen te verhogen komt direct in de zakken van de burger. Begrotingsoverschotten helpen daar niet bij. De economische bedrijvigheid wordt daarmee niet gestimuleerd.
Laten we fundamenteel de eerder genoemde stelregel volgen, dat geld zijn rendement zoekt. Dan lijkt ons dat hoog dividend aandelen van solvabele bedrijven de AEX omhoog gaan brengen naar een nieuw all time high. De X&0 grafiek sterkt ons in deze gedachte. Deze toont duidelijk een groot invers kop en schouder patroon. Hopelijk krijgen we dan nog een 2e instapkans op AEX 540 als Primary-bodem, dus nipt boven de Cycle bodem van 528.


Prognose week 39

Vandaag 23-9 is het dag 39 in de Primary en na de 11 dagen Minute bodem op 26-8 dag 28 in de Minor. Elke week verwachten we een correctie van betekenis. Maar de AEX blijft stijgen. Gestuurd door de neg. rente lijken de liquiditeiten druppelgewijs naar de aandelen te gaan. Dat zie je aan de voortdurende stijging met halve procenten per dag. Eerst de hoog dividend aandelen. Als de markt dan niet al te veel risico's laat zien gaat de kraan wat verder open. Dat lijkt het scenario komende maanden om naar een nieuwe top te stijgen in deze Kitchin.
Deze Minor heeft weer een zeer late top, Aannemelijk is dat de correctie kort en fel is waarna een 3e Minor start. Het is dan afwachten of in de 3e Minor een hogere top wordt gezet. Het merendeel van de analisten betitelt de stijging vanuit 15-8 als een bulltrap. Het kan, maar de top was laat wat doorgaande kracht toont. Wij zeggen na een bodem in deze 2e Minor weer opnieuw fors omhoog met een hogere top.

Prognose week 37

De Cycli tonen zich in kleine sprinters deze noemen we Minutes. Ze waren kenmerkend voor de jaren 90 daar hoorden ook kortere Primary s en Cycles bij. De 1e Minute van 11 dagen is nog herkenbaar maar de daaropvolgende hebben een minimale terugslag. Tellen we vanaf 15-8 dan is maandag dag 21 en zou er onderhand een grotere terugslag moeten zijn. We prediken hier al langer een terugval naar het uitbraakpunt 550 maar dat lijkt in deze markt teveel van het goede. Je gelooft je ogen niet met deze steile opgang zonder terugslag. Kennelijk het oude spreekwoord: On the wall of worries.......
Voor de GrandCycle waarvan er steeds 4 in een Kitchin zitten wordt het beeld ook rommelig.

De AEX zou sinds 28-12-2018 aan zijn 3e GrandCycle zijn begonnen. Een kitchin-bodem valt dan statistisch te berekenen als 28-12-2018 + 4 Cycles. Stel 4x8 maanden=32 maanden= augustus 2021.
Maar de Kitchin is nu 44 maanden onderweg. Daarboven op 32 maanden is een utopie.

De 1e Cycle van 272 kan als GrandCycle worden aangemerkt. De volgende op 26-3-2018. Maar onmiskenbaar is 28-12-2018 een GrandCycle bodem. Dat is dan weer een GrandCycle van 1 Cycle. Deze laatste breekt de GrandCycle bodem van 26-3 en zou de AEX vervolgens per saldo dalend moeten zijn. De hogere top per 25-7 past daar niet bij. Dus helaas van de logica van de GrandCyle, zijnde 2 Cycles, is geen chocola te maken.

Echter in de DAX lijkt de Kitchin bodem dichterbij. De PMI als meetinstrument bivakkeert in Duitsland sinds begin dit jaar al onder de 50. De Kitchinbodem zou dan niet ver weg moeten zijn. En Duitsland heeft een bepalende economische rol in Europa. Die gedachte vertaalt zich in de wensgedachte dat in de DAX een 4e GrandCycle dit jaar kan bodemen wat dan tevens de Kitchinbodem is. Maar nogmaals ook in de DAX is er dan geen regelmaat in de GrandCycles bestaande uit ieder 2 Cycles.
 

Prognose week 35

De AEX brak uit de stijgende driehoek en sloot het koersgat 548-553. De U.osci breekt duidelijk de dalende reeks en lijkt naar een highest-high op weg.  Aannemelijk is dat de Cycle
15-8 is gebodemd. Waarschijnlijk zal deze 1e Minor de uitbraak van de driehoek op 550 terug testen op 550-548. Voor een verdere stijging zou dat een ijkpunt kunnen zijn.
Mocht 548 toch breken, dan is er niet veel tijd meer voor een Cycle-bodem, en de structuur van de Minors is dan niet logisch. Immers er is een Minute van 11 dagen gezet met een hogere bodem.
Toegegeven 20-11-2018 werd er ook een hogere Minor bodem neergezet en viel alsnog veel later de Cycle bodem. Maar nu is er een duidelijk stijgende U.osci. Dat vertaalt zich dat de koers duidelijk afstand neemt van het gemiddelde wat in november 2018 niet het geval was. Oordeel zelf de U.osci toen en nu. We gaan het zien komende week. Ons scenario is dus een terugtest en daarna verder omhoog.

Prognose week 35

Onze suggestie vorige week dat Trump aanstuurt op een forse aderlating van de beurzen, om in het jaar van de verkiezing een sterk stijgende Dow te forceren, kreeg afgelopen week versterking.
Wat voert de Real Donald in zijn schild. In een tweet wederom openlijk Powell te bekritiseren en onverstoord de import uit China verder belasten.
De AEX futures daalden vrijdag na beurs nog fors. Maar een positieve uitkomst van de G7 in Biarritz kan maandag wellicht de ingezette daling doen omkeren. Je weet het niet in deze beurs.
Nog even terug naar AEX 534 en er doemt een inverse H&S op. Maandag is dag 19 in de Minor. Het is  een vreemde beweging. 15-8 was de LowestLow in de reeks en er was positieve divergentie in de U. osci; dus daar kan de Cycle-bodem zijn gevormd. Maandag nog een tikkie terug naar 535 en er staat een inverse H&S.
Stijgt de AEX vandaar uit sterk dan is het vrijwel zeker dat de Cycle bodem op 15-8 is gevormd. Dan start daar waarschijnlijk de laatste forse stijging naar een top boven 600 in deze Kitchin. Deze stijging is dan ingegeven door de berekeningen in het schema van de maandgrafiek. Waar we becijferden dat Kitchin bodems in het verleden zich steeds verdubbelden.

Prognose week 34

De renteverlaging van de FED op 31-7 bleek geen voedingsbodem voor groeiende aandelen. De renteverlaging leidde tot meer publiciteit voor  de groeiende hoeveelheid schuldpapier met negatieve rente. Onbekend maakt onbemind. De negatieve rente een nieuw fenomeen waar beleggers geen raad mee weten; met als gevolg een vlucht naar goud.
Het is de desorientatie van de belegger. Het is ook niet uit te leggen. Ik leen EUR 100,- van u en betaal u EUR 99,- terug en u accepteert dat. Leg dat maar eens uit op de basisschool. Maar ok het is de wet van vraag en aanbod. Het aanbod willen de banken niet meer en de vraag blijft achter en vraagt om nog meer stimulering. "Whatever it takes".  

Mea culpa voor het uitroepen van de Cycle bodem per 3-6. We lieten ons leiden door de positieve divergentie in de Ultimate Oscillator (U.osci), welke zich veelal toont bij een Cycle bodem. Kijkend naar de weekgrafiek dan zien we achtereenvolgens Cycles van 7 tot 9 maanden. Tellen we door dan is de Cycle maandag op dag 235 en de actuele Minor  op dag 12, dus daar kan nog een week bij waarin de laatste downtick plaats kan vinden. Wellicht nog even zijwaarts en dan eind augustus nog een uitschudding.
Rond 500 zien we in de weekgrafiek begin september de opgaande roze-lijn liggen.
Ondanks veel berennieuws in deze daling, is in deze Cycle(indeling)de top laat gevormd. Zolang de AEX niet onder de vorige Cycle bodem komt is alles nog mogelijk. Zelfs een mega-stijging boven AEX 600.
Wat tegen spreekt is de stijgende fase in deze Kitchin. 25-7 j.l was deze 1.260 dagen. Raadpleegt u het schema in de maandgrafiek dan is het gemiddelde 1.127.
Trumpiaans zou zijn zo snel mogelijk een Kitchin bodem veroorzaakt door PMI 's ver onder de 50 a.g.v. zijn handel- en valuta oorlog. Dan een consensus met China en een ommekeer om zo zijn herverkiezing veilig te stellen.


Prognose week 30

Op steeds meer signalen van negatieve rente stijgt het goud door. Op de verwachting dat goudmijnen  een sterk positieve exploitatie kunnen behalen op voortzetting van de goudprijs kan XAU versnellen. Wanneer de FED 31-7 de rente verlaagd geeft dat een verzwakkende dollar met als gevolg een stijgende goudprijs. We gaan het zien.
We hebben al eens eerder de grafiek van ASML als voorloper beschouwd voor de AEX. ASML is naast RD en Unilever de hofleverancier van AEX punten.
Welnu kijkt u eens naar de x&o grafiek van de aex. De grafiek toont nu 5 toppen en telt inmiddels 170 kolommen vanaf de 1e top in januari 2018. Wij denken dat er nu een sterke doorbraak komt na de 4 vorige terugwijzingen.

Prognose week 29

Vorige week schreven we Vervolgens is de kans groot dat Draghi naar het hoogste ambt van het IMF schuift. Werd toch vorige week Jeroen Dijsselbloem genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde.
Mr. Blueprint. Genoemd na zijn uitspraken dat de reddingsactie van de Cypriotische banken een blauwdruk zal zijn voor de toekomstige reddingsacties. Vooral de banken zouden moeten lijden, niet de belastingbetaler. We gaan het zien.
Het zijn saaie beursweken. De AEX is nog vroeg in de Cycle, maar danst op het dunne koord, welke de steunlijn is over de bodems van 18-6 en 27-6. We zien de U. osci al een diepere bodem maken.
Er lijkt zich een bearische vlag te vormen met een een abcde patroon, maar de AEX is boven de top van 18-4 uit gestegen. Voortzetting van de stijging zou logisch zijn, omdat de AEX nog in de beginfase van de Cycle is. Een doorbraak van de steunlijn toont mogelijk een vroege top in de Cycle met bearische gevolgen.
We hebben nog wat vakantie lectuur met de titel: Het belang van geld. Niall Furgeson
 

Prognose week 28

Vorige week schreven we: wellicht volgt de AEX de opwaartse trend na de wereldtop. En zo geschiedde met een koersgat. Kijkend naar de weekgrafiek dan heeft de AEX boven 570 inmiddels een 5e top gevormd.Ervaring leert dat meervoudige toppen opwaarts breken. De 1e top viel in jan 2018. Opvallend was dat na de halvering van de winst van Samsung. Asml slechts een minimale correctie gaf na de all-time high. Maandag is dag 11 in de Minor en we zijn benieuwd of het koersgat van 1-7 wordt gedicht.
Gebeurt dat dan kun je spreken van een een exhaustion of einde gap. Zo niet dan is de kans op een camping hausse groot. Het is duidelijk dat de Cycle per 3-6 is gebodemd. Daarop hebben we AEXel aangepast.
De markt heeft enkele zekerheden gekregen. De TOP 20 heeft geen verdere confrontatie gegeven in de handelsoorlog. En het what ever it takes beleid van Draghi zal worden voortgezet door Lagarde. In ieder geval geen Duitse monetaire hardliner als baas in Frankfurt. Vervolgens is de kans groot dat Draghi naar het hoogste ambt van het IMF schuift.
Dan is aannemelijk dat de euro ook helikoptergeld wordt en dat de rente nog lang 0 blijft of negatief wordt. Dat lijkt goed voor de aandelenmarkt en goud.

Prognose week 27

Vorige week schreven we: We zitten in de beginfase van de Cycle, wat een krachtige stijging moet geven. Zo niet dan kan er zich een vroege top vormen. Het tegengestelde gebeurde de AEX daalde afgelopen week. ASML daarentegen als hofleverancier van AEX punten steeg. ASML brak uit zijn neerwaarts trendkanaal.  ASML is veelal een voorloper op de AEX bij bodem- en toporming . Wellicht volgt de AEX de opwaartse trend na de wereldtop. 

We hebben een eerste Minor ingetekend na 15 dagen. J.l. donderdag was dag 24 kan ook. Maar anderzijds kan er bij de 2e een vroege top zijn gevormd. Uberhaupt dan in de Cycle een vroege top zoals begin juli 2015. Je weet het niet in deze beurs. Een crash scenario lijkt niet voorhanden. Crashes zijn er bij acute geldnood in de markt. Dat was in aug.2015, aug.2011, juli 1998 en natuurlijk het faillissement van Lehman toen de interbancaire kredietloketten op slot gingen. DB kon nog een aanstichter zijn, maar is door de stresstest van de FED gekomen. Dus wat zitten we hier toch te zeuren. Niks aan de hand met die bank. Een Badbank als outlet ernaast daar al je rommel in en tegen 60-70 % laten opkopen. De opkopers verpakken het om de risico's diffuus te maken,. Er is geld genoeg dus wordt het wel weer opgenomen door de markt, Zeker wanneer er negatieve rente aankomt.
 

Prognose week 26

De vrees voor een negatieve rente na de woorden van Draghi en de mogelijk lagere rente in de VS stuwde de goudprijs op. Tja, als je geld moet betalen om in staatsobligaties te beleggen, dan kun je beter in goud zitten of in aandelen dan krijg je nog dividend. Ook de aandelenmarkt werd gestimuleerd door de uitlatingen. Aannemelijk is dat de rente lang laag zal blijven.
De gevolgen van dit alles zien we in Japan.
Wanneer we trends willen zien dan zouden we demografische en economische naar Japan kunnen kijken. De trends aldaar zijn:
- 93% van haar inwoners woont in grote steden en een groot deel van hen is single;
- het land heeft het hoogste percentage inwoners boven 65 jaar;
- afnemend geboortecijfer
- de hoogste levensverwachting vanaf geboorte;
- de hoogste overheidsschuld per inwoner
Een groot verschil is het eigen woningbezit deze is in Japan erg laag.
Het gevreesde naijl-effect van Draghi van opblazen van schuld en exposure kan dus nog lang uitblijven wanneer we Japan volgen.

Goed terug naar de cyclische analyse. We hebben de Cycle bodem nu definitief per 3-6 geplot.
Met name de U. osci. geeft positieve divergentie, welke zo kenmerkend is bij een Cycle-bodem.
Ons scenario van verdubbeling van Kitchin bodems moet zich de komende weken gaan tonen door een overschrijding van AEX 572. Immers we zitten in de beginfase van de Cycle, wat een krachtige stijging moet geven. Zo niet dan kan er zich een vroege top vormen; met alle gevolgen van dien.
Maar dat is latere zorg. In principe zou de AEX komende week moeten opstomen boven AEX 572.

Prognose week 25

Vorige week schreven we: Toppen zouden in de dalende fase van de Cycle er snel moeten staan. Uit de bodem van 13-5 stond de top er na 3 dagen. Vrijdag was dag 4 vanuit de bodem 3-6. Is de AEX inderdaad in de dalende fase van de Cycle, dan zou er maandag geen hogere top mogen staan, want dat is dan alweer dag 7.
De top stond er op dag 8 op nagenoeg gelijke hoogte als 6-6. Een ultieme poging van de markt om het kop&schouder patroon ongeldig te maken. Vorig jaar november was de nipt hogere top aanleiding om de Cyclebodem per 26-10 uit te roepen op AEX 500, maar helaas het werd 6 weken later -24 punten lager.

Nu de top  in de Minor niet vroeg is gevallen passend bij deze fase in de Cycle hebben we de neiging de Cycle-bodem per 3-6 te plaatsen. Overige argumenten zijn: i) pos. divergentie in de U.osci; ii) pos. crossing MACD; iii) pas 1e Cycle in de 3e GrandCycle van deze Kitchin iv) ons model welke statistisch bepaald dat Kitchin bodems zich steeds verdubbelden in de afgelopen 30 jaar. 

Wat tegenspreekt is de zeer korte lengte van de Cycle en een structuur van steeds 3 Minors welke een Primary vormen. De laatste Minor staat dan op zich zelf en de Primary lijkt nog niet af.
Wanneer woensdag de FED meeting en woorden teleurstellend zouden zijn, zou er een Minor bodem gelijk of onder AEX 534 kunnen staan. Dat s dan -3 tot - 4% volgende week. 

Er ligt nog een gevaarlijke dreiging in de markt wat betreft Iran. Trump zal nog een statement willen zetten in zijn 3e verkiezingsjaar. Make America great again!  Het omverwerpen van het theocratische regime Iran is dan nog een een kans dat hij geloofwaardig zijn herverkiezing ingaat. Bondgenoot Saoedie Aarbie schaart zich nu achter de false flag van de VS. Een verdere escalatie kan zomaar gebeuren volgende week.

Prognose week 24

We gaan verder met scenario i) van vorige week. 3-6 stond er een Minor bodem. Toppen zouden in de dalende fase van de Cycle er snel moeten staan. Uit de bodem van 13-5 stond de top er na 3 dagen. Vrijdag was dag 4 vanuit de bodem 3-6. Is de AEX inderdaad in de dalende fase van de Cycle, dan zou er maandag geen hogere top mogen staan, want dat is dan alweer dag 7. In de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de U.osci naar een LowestLow op weg is. En de MACD maakt een negatieve crossing.
Nog even een omkeer redenering. Stel dat na de FED-meeting de markt naar een Cycle bodem werkt.
Dan zou op 19 juni er een top kunnen staan. Fractioneel ervoor een bodem. Immers de toppen moeten er nu snel staan in de eindfase van de Cycle.
We geven deze minor dan 14 dagen. Dan een kleine opleving voor de FED meeting. Die zou dan een teleurstellende uitkomst moeten hebben, waardoor er een uitschudding op de beurzen is.
Vandaar uit een sterke stijging die de AEX naar nieuwe toppen gaat brengen. Immers de komende Cycle bodem is nog geen GrandCycle bodem.  

Prognose week 23

Er is positieve divergentie in de U.osci. Dat zou kunnen betekenen dat komende week een belangrijke bodem kan vallen.
We hebben ons per 25-3 teveel laten leiden door de U. osci. Per 8-3 startte gewoon een nieuwe reeks, die per 25-3 al aangaf dat de reeks dieper zou gaan. We hebben hierop de Primary toch op 71 dagen neergezet. Dan kan het scenario als volgt worden:
 
i) De komende Primary bodem geeft tevens een Cycle bodem. Er volgt dan nog 1 Minor tot eind juni. Dat wordt dan een Cycle van een halfjaar. Deze valt uit de range gemiddelde +/- deviatie, maar terugkijkend in AEXcel hebben we meerdere Cycle's van een half jaar gehad.
 
ii) 2e scenario is dat komende week een 2e Primary bodem zich vormt; gevolgd door een 3e Primary die pas in september een Cycle-bodem geeft. Dus komende week een bodem gevolgd door een snelle top in de 3e Primary.
Deze zal een Cycle bodem geven in september, waarna een sterke stijging volgt met een nieuwe high in deze Kitchin. Een late stijging zoals vanuit de bodem van oktober 2014.


Prognose week 22

Vorige week sloten we af met de woorden"theoretisch zou de AEX tot 1-7 kunnen stijgen". De praktijk is weerbarstiger. De AEX daalde donderdag j.l met 0,6 punt onder de Primary bodem van 13-5.
ASML als hofleverancier van AEX punten daalde weer duidelijk onder de oplopende steunlijn en lijkt niet terug te kunnen keren in het trendkanaal..
Aannemelijk is een opleving van de 13-5 bodem, maar het is een zwak teken. 10 dagen na de Primary bodem er al weer onder. Toegegeven het is nipt, maar ASML als kartrekker is duidelijker een weg in geslagen. Het wordt billenknijpen. Wanneer volgende week de daling doorzet; zet u dan schrap. Dan is na 3 dagen de top in de Primary gezet en gaat de AEX per saldo dalen tot de Kitchin-bodem. Ter voorbereiding van wat er kan gebeuren kijkt u in AEXcel naar de data wanneer er zo vroeg in de Primary een top viel. Juist 16-6-2008! Wordt het dan toch het derivaten exposure van DB, wat moet worden gered, waarvoor een andere bank wordt geslachtofferd? Gelijk aan de redding van Bearn Stearns waarvoor Lehman werd geslachtofferd.

Prognose week 21

Maandag direct na onze prognose viel de bodem. Een lange Primary van 137 dagen. Gemiddelde + standaardafwijking is 115; -/- de standaardafwijking is 71 dagen. Binnen deze waarden zoeken we in de Ultimate Oscjillator naar een LowestLow in de reeks. Zo eenvoudig is de theorie, maar de praktijk is weerbarstig. Omdat we de Primary in eerste instantie op 25-3 hadden gesteld, ben je in de beginfase vande Primary niet scherp op een daling. Toegegeven dat de MACD nog hoog stond op 25-3. Maar nu is het plaatje duidelijk en lijkt alles op zijn plek te vallen. De AEX is in de beginfase. Theoretisch zou de AEX tot 1-7 kunnen stijgen.

Prognose week 20

De accumulatie was nog te zwak voor een krachtige doorbraak. TrumpTweets gaven vrees in de markt, maar de munitie is nog niet op. Ervaring leert dat Trump aanvankelijk de zaken op scherp zet om een onderhandelingspositie te forceren. Ondanks de moeilijke herkenning van de Primary, is er wel een mooie regelmaat van 2 Minors. Het lijkt alsof de TradeRegelmaat van de Intermediate weer terug is.
Deze regelmaat verdween nadat Trump werd gekozen. Enige relatie is natuurlijk een drogredenatie. Het valt ons alleen op.
Toendertijd vormden 2 Intermediates een Primary. De vorige Primary van 88 kalenderdagen toont dat ook. Donderdag vormde zich dan in de reeks een eerste Intermediate. Ons meetinstrument de U.Osci bleef nipt boven de waarde van de Primary-bodem van 25-3. Dus vooralsnog geen lowestLow in de reeks vanaf 27-12-2018. Mocht de Primary niet af zijn en alsnog een LowestLow in de reeks vanaf 27-12 tonen, dan is er nagenoeg geen dalingstijd meer. Immers de Primary is dan maandag op dag 137. We hebben de afgelopen 10 jaar 1x een maximum gezien van 138 dagen. Dus als maandag of dinsdag nog een uitschudding plaats vindt, dan weten we dat daar een belangrijke bodem is. Maar wij gaan ervan uit dat de AEX nog eenmaal piekt in mei en dat maandag de opgang verder gaat.

Prognose week 19

Plotseling gingen de beurzen omhoog na Kerstmis, nadat de FED aankondigde de teugels te laten veren. Woensdag j.l. stemden de FED leden nog met een handhaving van de rente. Maar men vindt de huidige inflatiecijfers nog aan de lage kant. Daarin lezen wij dat de rente niet meer omhoog gaat in 2019. Tel daar bovenop dat China ook noodzakelijkerwijs moet stimuleren, door de geldkraan open te draaien dan hoeven we voorlopig niet te vrezen voor illiquiditeit in de markt.
Wat wel zorgen geeft is de PMI van Duitsland. Het zijn waarden die bij een Kitchin-bodem horen.
Maar kennelijk zit Europa nog in een ontkenningsfase en overtreft de hoop op stimulering de vrees voor een recessie.
Zoals we de Primary op 25-3 hebben gesteld en de toppen van de Minor s laat zijn. Zit de AEX nog in de stijgende fase. Je kunt zelfs een Minute plaatsen na 15 dagen op 26-4. Voor deze datum vormde de AEX een neerwaartse wimpel als voortzettingspatroon. De voortzetting daarna was de accumulatie. Daarom denken we dat de AEX nog even opwaarts gaat na de oplading. Gaat dat met een gap dan zou dat wel eens de exhaustian gap kunnen zijn.  De Primary en de bovenliggende Cycle is per het einde van de maand op 2/3 van zijn gemiddelde lengte. Het lijkt het oude gezegde: > Sail away in may, but remember......<

Prognose week 18

De AEX is nog in de stijgende fase van de Primary. Per 13-5 is de AEX statistisch halverwege.
Een top nu zou een zwak signaal zijn. Dat betekent dat we met de aandelen tot 2/3 van de Cycle lengte welke 31-5 is, nog kunnen blijven zitten. Maar mede door het te vroeg uitroepen van de Cycle-bodem per oktober 2018, zijn wat aandelen te vroeg in gevangen en vallen de rendementen tegen.
Op AEX 558 ligt de neklijn van een eventueel op hande zijnde H&S toppatroon. Maar zoals zo vaak de laatste tijd, wordt de vorming van een H&S gepareerd
Het H&S patroon wordt gezien als een klassiek omkeerpatroon en mag niet worden gevormd, zo lijkt het.Dus wellicht dat op AEX 558 er weer munitie in de markt komt om als een raket te stijgen.
We krijgen weer vertrouwen in ons researchwerk, waar we becijferden dat Kitchin-bodems zich steeds verdubbelen. In de 4 uur grafiek zien we een mooie vlag als voortzettingspatroon. Dus wellicht nog even de vorige top 564 aan tikken en verder omhoog in deze Minor. Die op 30-4 op dag 19 is en er nog wel enkele dagen bij kunnen.


Prognose week 17

J.l donderdag steeg de AEX nipt onder de top van 2018. Onze voortdurende zoektocht naar de omkeerdata in de verschillende cycli blijft een moeilijke zaak. Mede doordat de CB's zorgen voor een constante stroom aan liquiditeiten, is de marktwerking van vraag en aanbod verdwenen. Er is steeds voldoende aanbod en de honger naar rendement geeft een constante vraag naar aandelen, obligatie's en commercieel vastgoed. Dat laatste is ook overgeslagen op de particulier. De vraag is dus wanneer komt er illiquiditeit in de markt. Wat zal de oorzaak zijn. Dat antwoord is belangrijk om de implosie te kunnen voorspellen. Inmiddels geven de uitspraken van Draghi >We are ready to use all instruments<
het gevoel dat alles wordt opgelost. Illiquiditeit lijkt ver weg. Dat zou dan die euphorische stijging kunnen geven naar de top van deze Kitchin. Vooralsnog was de plaatsing van de Primary op 25-3 juist. Een verdere stijging is mogelijk, omdat de opvolgende Primary in de stijgende beginfase zit.

Prognose week 16

We beginnen met een grafiek van de DAX. We hebben ons met de daling vanaf april 2018 al vergist door op de AEX te focussen. Waardoor de hogere top per 27-7-2018 een late top was en we daaruit concludeerden dat de daling niet diep zou zijn. Kijkend naar de DAX toonde 25-3-2018 zich als een duidelijke cyclebodem en was er een snelle top gevolgd door een lagere top per 15-6 waarna het per saldo dalen was. Ook nu weer geeft de DAX meer duidelijkheid. 25-3-2019 toont een duidelijke Primary-bodem na 88 dagen. Dat past beter in de gemiddelde lengte van 98 dagen -/- deviatie van 17 dagen, dan de 71 dagen waar we eerst op prikten.
Daaruit volgt de conclusie dat er een late top in de Primary stond en de AEX doorgaande kracht toont. Dat betekent dat de AEX zijn opmars zal voortzetten.
Dit is geheel tegengesteld aan de prognose van week 15. Als u ook in de juist|onjuist balk kijkt dan ziet u veel rood en grijs. Onze prognoses zijn dus zwak gedurende het eerste kwartaal 2019. Dat moet een waarschuwing zijn voor uw onbedwingbare speculatie 

Prognose week 15

De negatieve divergentie in de U.osci geeft twijfels over de Primary-bodem per 8-3. Immers om te bepalen waar de Primary bodem valt zoeken we naar een LowestLow in de reeks in vergelijking met een bodem in de daggrafiek. Er is  een LowestLow gevallen in de U.osci per 25-3. Dus kennelijk was de reeks nog niet af. Nu hebben we de Primary met 71 dagen per 8-3 erg vroeg uitgeroepen. Immers het gemiddelde is 98 dagen + /- 17 dagen. + 17 dagen betekent een bodem rond 21-4, wat 1e Paasdag is. Dus de kans is groot dat voor of na Pasen er nog een aderlating is.
Maar nogmaals de toppen zijn laat. Aannemelijk is dat de AEX daarna zijn opmars vervolgd. En wellicht kunnen we over enkele maanden de vertwijfeling wegwuiven en wordt wederom bevestigd dat Kitchin bodems zich steeds verdubbelen. Maar AEX 750 lijkt ons toch een sprookje.

Prognose week 14

In de daggrafiek staat een klein vlagpatroon. Ervoor waren 15 AEX punten. -15 punten erna zou AEX 535 geven voor een Minor bodem. Mooi boven de Primary-bodem van 529 per 8-3. 
Wat wel zwak is, is dat de U.osci lager is dan de Primary-bodem. Dat zou betekenen dat de Primary toch nog niet af was. Dat spreekt dan bovenstaande tegen.
Immers er vormt zich waarschijnlijk een LowestLow in de reeks en daar moeten we de Primary-bodem dan neer zetten. Maandag is dag 24 in de Minor. Voor een uitsluitsel wordt komende week een belangrijke. Dat betekent dat we volgende week middels dagelijkse twitter berichten met grafiek de vinger aan de pols zullen houden.


Prognose week 13

De Primary-bodem is geplaatst per 8-3 en dat de opmars verder zal doorgaan. De top van de Primary was namelijk laat en dat betekent doorgaande kracht. Dus de top van de opvolgende Primary zou er nog niet kunnen staan. Dit ondanks de key reversal welke vrijdag is gevormd. Hetgeen we veel zien bij een turnaround c.q. na een top en het is betrouwbaar patroon. 1-8-2011 stond er een hele mooie key reversal
Aannemelijk is dat er komende week een 1e Minor bodem wordt gevormd. Maandag is dag 17. Wellicht nog een klein herstel en dan later in de week een bodem. Het liefste zien we in de felle opgang korte sprinters. In principe moet de correctie niet veel om het lijf  hebben. Zoals gezegd de AEX heeft een late top gemaakt in de Primary en dan is het nu te vroeg voor een top.


Prognose week 12

We begonnen vorige week met:>De technische indicatoren U.osci en MACD tonen nu duidelijk de weg naar de Primary bodem< Maar inmiddels is de AEX boven de vorige top uitgestegen. Dus per 8-3 was de Primary-bodem al gevormd.
In ASML toonden we nog een WolfeWave in wording maar toen de koers boven 165 kwam kreeg ASML vleugels. Kennelijk zaten vele marktpartijen short en was het noodzakelijk posities te sluiten om verder verlies te voorkomen c.q. margin-calls op de deurmat zouden vallen. Na een Primary van 111 dagen is thans een Primary gebodemd na 71 dagen. Beiden netjes in het 68 % kansgebied van gemiddelde +/- de deviatie. We kregen de opmerking:> achteraf is alles voorspelbaar<. Nee, het zijn feitelijke statistische waarnemingen die we doen met de ultimate oscillator als meetinstrument.
Helaas is niets menselijks ons vreemd en worden zuivere waarnemingen en feiten daardoor vertroebeld. Soms herken je koerspatronen uit het verleden of je wilt ze zien, dan zijn het wensgedachten. En zo kun je niet op tegen de algoritmen welke uitkomsten geven voor korte trades. Daarenboven geeft het ruim voorhanden hebben van liquiditeiten of ze te creeren marktmacht aan de grote partijen.
Een ding valt op; wanneer er zich een H&S patroon als klassiek omkeerpatroon voordoet, wordt deze steeds gepareerd, zo lijkt het. We hebben het al vaak gezegd pas wanneer er illiquiditeit in de markt ontstaat zijn er oncontroleerbare dalingen. Alle andere dalingen worden georchestreerd, althans een bodem uitgezocht voor een turnaround.
Eens zal het schuld-geld-creatie systeem imploderen. Maar vooralsnog wordt de ballon steeds verder opgeblazen en berust het op het vertrouwen dat de renteverplichtingen op de schulden kunnen worden voldaan. Aflossingsverplichtingen tellen al niet meer. Stretchen, doorrollen of schuld omzetten in aandelen is in de plaats gekomen voor aflossen.
In het bedrijfsleven worden overnames gedaan en op CashFlow prognoses gefinancierd. Niet op prestaties uit het verleden maar op toekomstige prognoses. Nee, eigen vermogen is alleen maar ballast in de DCF methode. Overname geeft nieuwe kansen als toevlucht om de magere rentabiliteit van de bestaande exploitatie te maskeren. Met de DCF methode wordt kapitaal bevoordeeld door het schuld-geld-creatie systeem. Uit het niets wordt geld gecreerd tgv de aandeelhouders. Gaat het niet zoals geprognosticeerd, dan saneer je de boel met een ontslaggolf en blijft arbeid berooid achter. Een recent voorbeeld is de overname van Sanoma door Bayer.
Goed, terug naar de cyclische analyse. U kunt onze voorspelling al zeggen. Een late top in de Primary met een milde correctie toont doorgaande kracht.

Prognose week 11

De technische indicatoren U. Osci en MACD tonen nu duidelijk de weg naar de Primary bodem. Hoe lang en hoe diep? Aannemelijk is een ABC correctie. De 530 van j.l. vrijdag vraagt om een herstel begin volgende week. Al hadden we moeite om een Minor bodem te spotten. De laatste bodem lijkt ons per 8-2 wel duidelijk plaatsbaar. Dan was vrijdag j.l. dag 28. Ook vanuit de tijd gemeten is een herstel begin volgende week het meest waarschijnlijk. Een herstel tot 534-536 is voldoende, maar in de opvolgende Minor heeft de AEX nog voldoende tijd. Waarschijnlijk weer het oude liedje. Na een herstel zijwaarts op en neer om dan plotseling  enkele dagen onderuit te gaan om een V bodem te markeren.
De beweging vanuit de bodem van 8-2 lijkt een fractal van de beweging uit de bodem van 9-2-2018.
Ook vooraf gegaan door een korte verticale daling. Laten we eens, vanwege zijn weging, naar het leidende aandeel in de AEX kijken te weten: ASML. De koers is onder de bodem van 8-2 gegaan. Een gelijk patroon als naar de bodem van 27-12-2018 tekenden we in ASML als correctie. Wederom een omlaag gerichte wimpel als voortzettingspatroon gelijk aan de grote bodemvorming vorig jaar. Laten we die wensgedachte eens volgen op zijn uitkomst.


Prognose week 10

Het lijkt alsof de bears de gelegenheid krijgen om shorts op te bouwen. Steeds was er een daling vorige week, welke aan het einde van de dag werd weggewerkt. De AEX is uit de stijgende wig gevallen en j.l. vrijdag volgde de terug test. We hebben het al eens eerder gezegd dat het toppatroon in 2018 veel lijkt op het toppatroon in 2000.
De periode van 2000 naar 2009 als grote ABC correctie (A=C) zou wel eens een fractal kunnen zijn van de volgende grote correctie. Maar eerst nog de bubble verder opblazen. Kijkend naar de periode 2000 - 2003 zien we veel fractals voorbij komen. Het kunnen ook wensgedachten zijn in een manische  zoektocht naar een correctie. Hierbij de weekgrafiek uit de bodem van 2003 welke ons een felle stijging toont met een stijgende wig als laatste waarschuwing voor een op hande zijnde correctie. Die gebeurde toen in een 5 potige beweging gedurende 2004. We blijven wachten op een correctie om de laatste bubble mania mee te maken.

 

Prognose week 9

De AEX steeg vorige week verder maar vormde een stijgende wig. Maandag is het kalenderdag 60 in de Primary. Na de stijgende wig, de negatieve divergentie in de U.osci en de op hande zijnde crossing in de MACD zou er toch langzaam een daling moeten starten naar een Primary bodem.
Wellicht langzaam leeglopend naar de Brexit datum, waarna een opluchtingsrally ontstaat, als er toch  een oplossing is.


Prognose week 8

We hebben 3 Minutes ingetekend van ongeveer 14 dagen. Met een Primary a.s. maandag op dag 53 is de AEX over de helft. Met de getoonde kracht lijkt het ons dat er een late top in de Primary komt.
Dan kan de AEX nog hoger voordat een daling start. De wijziging van de structuur osci en lengte was in het verleden na een Kitchin-bodem. Wat betreft de uitslag in de MACD past de diepe bodem per 27-12 op een Kitchin-Low. Maar ons meetinstrument daartoe is de PMI. Die was nog niet duidelijk enkele maanden onder de 50. Dus een KitchinLow per 27-12 is uit te sluiten. Voor de bears rest nog het 2000-2001 scenario. Het ijkpunt zou zichtbaar moeten worden in deze 4e Minute; met een daling naar AEX 500 per eind februari als een A golf omlaag. B en C volgen dan om de Primary-bodem te markeren. Dat is dan de dalende weerstandslijn die steun wordt. Het is wachten op betere aanknopingspunten.  

Prognose week 7

Maandag is de AEX op dag 46 van het dieptepunt 27-12. Een uitzonderlijke stijging zonder enige correctie. Nergens konden we een Minor-bodem spotten. Na even een hyperbolische stijging begin vorige week, lijkt een wat grotere correctie te starten. Naar onze mening moeten dat instapkansen zijn, want de AEX is net gestart aan de 3e GrandCycle.
Toegegeven er blijft één onzekerheid gelden en dat is de lagere bodem van de Cycle t.o.v. die daarvoor. Maar de doorgaande kracht die wordt getoond door late toppen zonder noemenswaardige correcties toont aan dat er meer in het vat zit.
Of wat nog in ons hoofd speelt is het koerspatroon van 2000/2001 waarbij het toppatroon van 2000 veel gelijkenis vertoonde met het toppatroon in 2018. De bodem van  27-12-2018 is dan te vergelijken met de bodem van maart 2001. Waaruit een stijging startte van AEX 512 naar AEX 609 in 2 maanden. Daarvan weten we wat het vervolg was. Maar dat is een dystopie.
Ijkpunt daartoe is een terugval naar de vorige weerstandslijn welke nu als steun zou moeten dienen.
Dat is rond AEX 500!

Prognose week 6

Het is moeilijk zoeken naar een Minor bodem, daarom hebben we voorzichtigheidshalve 3 Minutes ingetekend. De Minutes waren herkenbaar in de Bullrun van de negentiger jaren toen de markt niet zo extreem werd beinvloed. Op basis van de felle omkering van de Ultimate Oscillator en de positieve crossing van de MACD beiden in de weekgrafiek is 27-12 de (Grand)Cycle bodem. Zoals we de indeling in de GrandCycle hebben gemaakt; is deze onder de vorige bodem gekomen; wat theoretisch betekent dat deze Kitchin per saldo dalend is geworden. Dan is deze rally, niet wetende waar hij eindigt, er een voor de laatste uitstapkans. Zeker nu in Duitsland de PMI onder de 50 is gedoken lijkt de kans klein dat de Kitchin bodem van 11-2-2016 zich verdubbelt in deze Kitchin. Het is goed de PMI in de gaten te houden. Wellicht is het een false move net zoals de uitbraak onder de dalende weerstandslijn in de weekgrafiek een false move was.
Voorlopig zitten we in de stijgende fase van de Cycle en verwachten we tot de zomer per saldo hogere koersen. 

Prognose week 5

Onze verwachting dat ASML de AEX omlaag zou trekken naar een Minor bodem werd tegengesteld. De beweging in ASML lijkt veel op de beweging tijdens de Q3 cijfers toen 30+ nu 20+. Er is nog steeds geen acceptabele correctie voor een Minor bodem. Vrijdag was dag 29. Er zitten vele loze handelsdagen in, maar zoals de vorigen dertigers waren, zou volgende week er toch een correctie moeten komen.
In de weekgrafiek van de AEX toont MACD een laagterecord, welke zoals u ziet past bij Kitchin-bodems. De PMI in Duitsland kwam onder de 50. De DAX toont al vanaf maart een duidelijk neerwaartse trend. Dan vraag je je af valt er in dit voorjaar nog een Kitchin bodem onder aanvoering van de DAX? Volgende maand is de Kitchin 36 maanden. We hebben ons al eens eerder laten verschalken met een korte Kitchin in 2011/2012.  
Velen richten zich voor de voorspelling van 2019 op het zeer tegenvallende groeicijfer van China. Daar komt dan bij dat voor Europa geldt dat Duitsland een krimp vertoont. In eerste instantie zal dat leiden tot stimulering wat positief zal uitwerken op de financiele markten. Dat is dan nog de ontkenningsfase op de financiele markten. Draghi zal dus niet snel een renteverhoging doorvoeren. En PBoC zal met extra liquiditeiten de zaak stimuleren. De FED heeft ook genoeg kritiek van de politiek (Trump) gehad.
Trump  zal de aandacht voor de muur, nu hij lijkt bakzeil te halen, moeten afleiden. Wellicht richt hij zich op handelsakkoorden met China ipv handelsoorlog. Mocht dat worden gerealiseerd, dan wordt de ingedrukte veer op de financiele markten losgelaten. Dat zou de V bodem ofwel een scherpe omkering van het sentiment kunnen zijn??

Prognose week 4

Vorige week verwachtten we een terugval naar AEX 477-480.Het werd een uitbraak boven 500. In de actuele Minor is nog geen noemenswaardige correctie geweest. Dus wat dat betreft moet er nog een correctie volgen. Wellicht met de cijfers per 23-1 van ASML. Steeds waren de cijfers van ASML aanleiding voor een koerssprong. Hierdoor zijn de verwachtingen wederom hoog gespannen. Wordt voor 2019 geen verdere groei aangekondigd, dan kan dat een teleurstelling zijn. ASML weegt fors in de index. Net als op 3-12 vormde de koerssprong in de AEX vrijdag j.l. een exhaustion gap. De einde gap per 3-12 werd gevolgd door een forse daling. In lichtere mate was dat 12-11 en 17-10 ook het geval.
Dus we wachten op een MInor bodem die ons een instapkans geeft voor een longpositie. 

Prognose week 3

Langzaam kruipt de AEX omhoog, maar het gaat niet van harte. De AEX wist niet duidelijk door de 500, als psychologische grens te breken. Vorige week bekroop ons een  bearisch deja vu met de Cycle van 2000/2001. Dit ingegeven door de nipt hogere top in juli te vergelijken met de nipt hogere top van sept. 2000. Het kan een bearische wensgedachte zijn of synchroniciteit. Toegegeven de gelijkenis is rommelig. Maar laten we het niet uit het oog verliezen en op zoek gaan naar ijkpunten. Het zou betekenen dat de AEX start aan de opgang vanuit de bodem van maart 2001.Dan zou er in deze Minor een terugval komen tot AEX 480-477. Olie kan tijdelijk een terugval krijgen en er dus minder petro dollars worden gecreerd wat een hogere dollar geeft.
Concluderend voor komende week verwachten we een terug naar AEX 480-477, waar dan een Minor bodem wordt gevormd.


Prognose week 2

We hebben orde in de chaos kunnen scheppen met de daggrafiek. Op 27-12 is er duidelijk positieve divergentie hetgeen de U.osci  op 26-10 niet toont. Er zijn nog 3 risico's voor dit scenario die tegen de theorie aanschoppen. Dat zijn i) vroege top na 123 dagen de DAX zelfs 57 dagen na de bodem op 26-3, ii) de hogere bodem op 20-11 iii) lagere opvolgende Cyclebodem. Eerder bekroop ons een bearisch deja vu met de Cycle van 2000/2001. Een lange baisse van 2 1/2 jaar toen.
Voorlopig gaan we er vanuit dat er een herstel komt. De stijgende U.osci toont een beeld van een turnaround en de MACD maakt een positieve crossing.

Prognose week 1

2018 was een heel lastig jaar wb de voorspellingen. Enerzijds door de zijwaartse beweging voor en/of na de Cyclebodems en anderzijds de wensgedachte dat Kitchin bodems steeds verdubbelden. Ook in de bearmarkt 2000-2003. Daardoor zetten we de Cycle bodem te vroeg neer en liepen we het laatste kwartaal achter de feiten aan.
Aannemelijk is dat de Cyclebodem er donderdag j.l. stond. Immers we hebben in de Primary een full-house van 3 Minor's welke alle drie de maximale duur vol maakten.
Maar de Cycle bodem is fors onder de vorige Cycle gekomen. Theoretisch is dan de Kitchin per saldo dalend geworden.
Met de waarneming dat Kitchinbodems zich steeds verdubbelden, zijn we op zoek gegaan naar uitzonderingen. Daarvan vonden we er maar 2. Oktober  2014 en  januari 1987. Rest de vraag wat zijn de ingredienten  voor een forse stijging in het voorjaar. Een gevoel van prosperity4ever bij de beleggers, maar de markt wordt alleen nog maar beinvloed door beleggersconsortia, welke rationeel handelen. Forse dalingen treden dan nog op bij een verschuiving van de beleggingsallocatie en/of illiquiditeit in de markt.
Door de stijgende rente vindt er een verschuiving plaats naar obligaties. 10 jaars rente in de VS is 2,7 tegen 0,37 voor NL staatspapier. Resteert een valutarisico. Maar deze hogere rente stimuleert de geldstroom naar de VS en maakt het dat de VS in zijn kapitaalhonger kan blijven voorzien. Een hogere rente in Staatspapier maakt het niet meer lonend hogere risico's te nemen in de leningen voor bedrijven met een BB rating. Vindt daar geen voeding meer plaats, dan kan daar een domino-effect ontstaan van omvallende bedrijven. Immers zij hebben geen enkel uithoudingsvermogen.

Goud toont een geronde bodem en de goud/zilvermijn index XAU toont een voortzettingspatroon in de vorm van een wimpel. Voor goud ligt er een meervoudige top op $ 1.365. Ervaring leert dat meervoudige toppen worden uitgenomen.
Er vindt accumulatie plaats. Bij iedere poging blijven er minder verkopers over, met als gevolg dat het gezegde geldt: the greater the base, the bigger the move.

Vooralsnog denken wij dat Cyclebodem in de AEX 27-12 is gevallen.
Mocht de AEX in januari verder dalen dan is de indeling verkeert. Of in een zeer bearisch scenario is de Cycle bodem 26-10 gevallen. De opvolgende actuele Cycle heeft dan een zeer vroege top gemaakt met alle gevolgen van dien. Vergelijk de Cycle bodem per 8-7-2015. De daaropvolgende Cycle had een vroege top en leidde de AEX naar een Kitchinbodem per 11-2-2016. Kijken we naar de al eerder aangestipte situatie uit 2000, dan stond de top er in de 2e GrandCycle en was er een lange baisse van 2 1/2 jaar. In ieder geval is er vanuit deze bodem een fors herstel te verwachten. Zowel in 2000 als 2007 werd de top dicht genaderd voor een 2e uitstapkans. Dus daar gaan we naar uit kijken en beoordelen of de stijging een herstelpoging is of toch nog een blow off zoals na de bodem van oktober 1997 en de AEX nog eens 71 % hoger zette in 260 dagen. Dan wordt alsnog de verdubbeling van de Kitchin bodem gerealiseerd. Maar nogmaals de ingredienten ervoor zijn nu niet aanwezig.
 

Weekprognose 2018 juist | onjuist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prognose week 52

Tjonge het is een salami-crash aan het worden. Inmiddels is de AEX vanaf de top 100 punten gedaald  -17%. ASML -31% zelfs. Maar inmiddels zien we overal positieve divergentie. De Cyclebodem moet dichtbij zijn of is vrijdag gevallen na twee eindgaps. Met de licht hogere top in juli dan januari; hadden we een dejavu met de nipt hogere top in sept. 2000.Het lijkt ver gezocht maar de structuur toont veel overeenkomsten. Kijkend naar de DAX dan was de top niet in juli, ergo de DAX maakte een vroege top, daaruit hadden we kunnen afleiden dat de Cycle een diepe bodem ging maken. Mea culpa we bleven vasthouden aan nogeenmaal een melt up. Dit ingegeven door de waarneming dat de Kitchin-bodem zich steeds verdubbelde de afgelopen 30 jaren.
Wellicht heeft de DAX een bearische voorsprong, omdat hun economie meer industrieel is en sterk gericht op de auto-industrie en chemie. Die auto industrie heeft te leiden onder de schandalen en energie transitie.  VW kondigde al veel banenreductie aan. Toch ongelooflijk dat de verfijnde technieken van de benzinemotor worden vervangen door een elektromotor met een kern van veel koperdraad en erom heen een magneet. 125 jaar ontwikkeling zo maar in de prullenbak. Dat gaat niet zonder slag of stoot gebeuren. 
Wat dat betreft lijkt het klimaatakkoord meer kosten verhogend te zijn, dan dat het actueel economisch wat oplevert.
Overigens als zonlicht gratis is, maar het omzetten in kWh investeringen vergt; dan zou samenwerking in de EU moeten zijn dat de ECB obligaties op koopt van een investeringsfonds welke solarplants plaatst in de PIGS en daarmee kWh s creeert ipv obligaties op te kopen en euro s te creeren. Daarmee leveren de PIGS kWh om hun schulden af te bouwen en meer in verhouding te brengen met de Neuro-landen met als gevolg dat de Euro stabieler wordt.
 
Kijkend naar de start van de Kondratief cycli, dan ging dat steeds gepaard met een energie transitie stoom/kolen mechanica/olie dan is de volgende logische stap digitalisering, blockchain/ zonenergie. Maar in onze gedachte is de K-wave winter nog niet beeindigd met op het dieptepunt een herziening van het geldstelsel om een nieuwe start te maken.
Naar onze mening is de herziening in de maak met de SDR als reservemunt ipv de dollar. Het bewijs daartoe is de opname van de Yuan in het mandje. De SDR krijgt daardoor een bredere basis en is er een bredere basis voor schuldsanering.
Dus nu nog de swap, zonder pijn, van de dollarobligatie in SDR obigatie. Wat zou daarbij de betekenis van het goud worden. Menigeen roept om uitsluiting van het goud in een nieuw geldstelsel, maar wat is dan nog de waarde van goud in de kluizen van de CB 's? Het feit dat er repatriering heeft plaats gevonden, zegt wat over de plannen.
Vreemd is ook dat voorheen een half jaar voor een mogelijke shutdown er uitgebreid werd gesproken over het financieringsplafond. Nu is het ineens een feit en lijkt niemand zich er zich zorgen over te maken.

Maar goed voorlopig is de Cycle onder de bodem van de vorige gekomen, theoretisch betekent dat de Kitchin per saldo dalend wordt. Daarop  een uitzondering in oktober 2014.
Het is dan afwachten tot hoever het herstel reikt. De bodem lijkt ons hier in de buurt te liggen. De Minor is maandag op dag 34. Het lijkt erop dat vrijdag de bodem was. 

Prognose week 51

De prognose van vorige week kunnen we doorschuiven naar komende week. J.l. vrijdag was dag 24 in de Minor. Met de daling in NY kan er maandag ook voor de AEX nog wat af. 14 dagen erbij geeft 38 dagen en dat is veelal wel het maximum voor de MInor. Aangezien de vorige al lang waren zou er toch een kortere tussen moeten zitten. Wellicht dat de AEX nog voor de expiratie een duikvlucht neemt. Want augustus 2011 blijft op ons netvlies staan. Maar nogmaals dat was illiquiditeit in de markt door de eurocrisis. ECB zette onmiddellijk de geldkraan open, waardoor het snel en fel omkeerde. Wanneer er nog een collaps zou zijn van enkele dagen, kan het niet anders zijn dan dat een event de aanleiding is. Wellicht rond de Kerst. U moet niet vergeten ondanks dat in 1989 de muur werd omgehaald wat positief leek, was dat toch de aanleiding voor een mini-crash. Een plotseling ander wereldbeeld geeft onzekerheid bij beleggers. Dus dan maar even liquide denkt men. Zeker wanneer er een event voor het jaareinde is.

Prognose week 50

We nemen u eerst mee naar de maandgrafiek. Deze toont al geruime tijd rode paintbars. Dwz dat het maandslot lager is dan de maandopening. Kijkt u terug dan was dat steeds het eind van de Bullmarkt. Wat tegen spreekt is dat we nog altijd vroeg in de Kitchin zitten. Dan zegt u: in 2011 -2012 zijn we verrast met een zeer korte Kitchin, bestaande uit slechts 2 GrandCycles. Klopt en de PMI daalde niet onder de 50. 
We hebben steeds moeite gehad om de onderlinge samenstelling van deze Cycle te ordenen.
Ervoor of erna waren steeds consolidaties, die verwarring wekten.
Maar kijkend naar de DAX is er wel orde op zaken te stellen. Daar zijn het dan ook Duitsers voor.
In de DAX ziet u dat er een vroege top is gevallen in de DAXCycle. Als finish lijkt er een collaps van enkele dagen in de maak. In de AEX zien we eenzelfde patroon als de finish van 2011. Dan gaat de AEX onder de vorige Cycle bodem. Theoretisch betekent dat, dat de Kitchin per saldo dalend wordt.
En kunnen we het 30 jarige patroon van Kitchin s ,zoals in de maandgrafiek getoond, in de prullenbak gooien.
Maar er is nog een houvast. In oktober 2014 daalde de Cycle ook met -33 onder de vorige Cycle bodem. Daarna startte een stijging van 38 % gedurende 6 maanden.
-33 toen was 8 %. 8 % nu zou een bodem op circa AEX 460 geven.

Prognose week 49

De DAX blijft ons in verwarring brengen. 20-11 ging de DAX onder de bodem van 26-10, welke door ons als Cycle bodem werd uitgeroepen. De cyclus in de DAX is kennelijk nog niet af. We moeten de DAX als leidend beschouwen in Europa.
Afgelopen week kwam de molensteen Deutsche Bank weer eens in opspraak. Waar rook is, is vuur. DB kan natuurlijk als systeembank niet omvallen, dus zal een andere Duitse bank worden geslachtofferd. Hé, waar zagen we dat 10 jaar geleden? Hierbij een grafiek van een collega analist welke de counts from the middle section toont in de DAX daggrafiek. Dat is dan nog bearish voor de DAX en staat haaks op ons 3 peak domed house patroon in de weekgrafiek. Merk dus het verschil op daggrafiek versus weekgrafiek. De patronen kunnen op verschillende schalen voorkomen. 
Vooralsnog houden we vast aan de positieve crossings in de MACD als 2e signaal en wachten op de positieve crossing van de MACD in de weekgrafiek. Dat zou een bevestiging zijn dat de analyse juist is en dat de AEX nog eenmaal een felle stijging maakt die de top van de Kitchin gaat markeren.

Prognose week 48

We kunnen weinig toevoegen aan de prognose van vorige week. Afgelopen week is nr. 12 gevormd in het 3 peak domed house patroon. De minor was 25 dagen en de top werd op dag 17 gevormd. Dat is dan laat in de Minor en geeft doorgaande kracht aan. In ons scenario is de AEX opwaarts gericht.

Prognose week 47

De 1e Minor in de opvolgende Cycle vanaf 26-10 krijgt een gezicht en daarmee ook de Cycle.
Immers was deze Minor een laatste uitschudding van de voorlaatste Cycle, had er naar onze mening een vroege top moeten staan. De top werd pas op dag 17 geplaatst. Het 3 Peaks and Domed house patroon krijgt gestalte. Zeker als de AEX komende week nr. 12 vormt en daarna 13 en 14 voordat een fellere stijging begint. Een 2e bevestiging komt er wanneer ook in de weekgrafiek de MACD een positieve crossing maakt. Het is een korte analyse vandaag, maar het plaatje zegt genoeg.

Prognose week 46

Vanuit de bodem op AEX 500 is de index alweer 30 punten  gestegen. De actuele Minor welke 26-10 startte is maandag op dag 17. Aannemelijk is dat een correctie wordt ingezet naar AEX 515. Dan staat er een inverse H&S en kan de eindejaarsrally starten. Toch hebben we de Cycle als een open einde getekend. Daar waar we steeds lange Minors zien, is de laatste Minor slechts 11 dagen. Het lijkt er op dat die Minor nog niet af was. Tellen we door dan is maandag dag 28. 2e argument is dat de top op 533 nog niet is overschreden. Maar deze bearische twijfel kan worden weggewuifd met de positieve crossing in de MACD, die steeds een 2e bevestiging is nadat de Ultimate Oscillator een lowestLow in de reeks geeft of positieve divergentie toont. Dus rationeel, op basis van de indicatoren, moeten we het pad volgen van het 3 peaks and Domed house patroon en is de AEX omhoog gericht op weg naar nr. 11.

Prognose week 45

Omdat de laatste Minor met 11 dagen zeer kort was, blijft er onzekerheid of de Cycle per 26-10 is gefinished. Een 2 bevestiging krijgen we wel van de MACD die nu  een positieve crossing maakt. Het risico ligt nog op de loer wanneer we komende week niet duidelijk AEX 530 overschrijden.
Voorlopig focussen we ons op het 3 peaks patroon wat we vorige week toonden. Dat impliceert een licht hogere AEX in een zig zag beweging.Je zou kunnen zeggen een slow starter met de hyperbolische stijging aan het einde.
Of een verstopte bodem op 22, waarna de opvolgende Cycle start met een zeer vroege top om dan in elkaar te storten.

 

Prognose week 46

Menigmaal worstelden we met de verlengstukjes van de Cycle zowel in juli-aug. 2017 als feb.-maart 2018. Steeds passen en meten. Wat we over het hoofd hebben gezien is de fractale gelijkheid vanaf de top in januari met de top in juli-aug. 2015. Mea Culpa. In de lijngrafiek over de gehele periode ziet u een verwijding in 2018, maar de structuur is gelijkvormig in de telling 1,2,3,4. Vervolgens pakken we de daling van dec. 2015 tot de Kitchinbodem 11-2-2016 weer op en projecteren daarin de daling van juli j.l t/m heden. Aangezien de DOW vrijdagavond nog een forse daling gaf, kan de AEX maandag op dag 27 nog wat lager, maar ergens rond AEX 500 zou de bodem kunnen liggen.  Opvallend is dat de laatste dagen het nieuws maximaal negatief is. Dan lijkt een bodem nabij.
Aannemelijk is dat deze diepe en brede correctie van -70 tot -80 punten een GrandCycle bodem vormt. Dat maakt het noodzakelijk dat we de indeling veranderden. Dan zou de AEX nu aan de 3e GrandCycle beginnen en een hogere top moeten maken.
Laat dat nu mooi uitkomen met het 3 Peaks and Domed House patroon van George Lindsay. De punten 11 t/m 14 zijn daarin een mooie ijking. Even wat zijwaarts zigzaggend om de opinie te vormen. Afsluitend noemen we nog het Halloween effect.

Prognose week 43

De AEX is onder de bodem van februari en maart gekomen. Een daling onder de vorige Cycle bodem is theoretisch een per saldo dalende index in deze Kitchin welke in febr. 2016 startte vanaf AEX 376. Daarmee is niet voldaan aan onze waarneming over 30 jaar gemeten, dat Kitchinbodems steeds verdubbelden. In oktober 2014 daalde de AEX ook onder de vorige Cycle bodem en pasten we de theorie ook strak toe. En zie daar er startte een heuse upcrash tot maart 2015. Every crash needs a bubble; is het gezegde. Kijken we naar de DAX dan is deze overduidelijk onder de bodem van maart gedaald. Een serieuzer teken en een belangrijkere beurs dan de NL beurs.
Onze 2e graadmeter is de ISM PMI deze toont nog altijd duidelijk boven de 50.
Komende week Q3 cijfers. Met name Randstad kan de stand van de conjunctuur geven als het gaat over toename/afname van de bedrijvigheid. Bij voorkeur zien we een zijwaartse AEX die bodemvorming aantoont; dus laten we het komende week even aanzien wat de ontwikkelingen zijn.

Prognose week 42

Waarschijnlijk was dit de uitschudding. De consolidatie voor en na de vorige Cycle blijft lastig.
De samenstelling voldoet aan de regelmaat te weten 3 Minors in een Primary en 2 Primary s in een Cycle. Vervolgens 2 Cycles in een GrandCycle en 4 GrandCycles in een Kitchin. De GrandCycle bodemde per maart/april. Het is  te vroeg dat deze nu al dalend wordt naar een Kitchin bodem. 
Mocht de AEX toch nog nipt onder de Cycle bodem van februari en/of maart gaan? Een soortgelijke situatie was er in oktober 2014. Daarna startte de eindhype van de Kitchin tot het voorjaar van 2015.

Prognose week 41
We kunnen niets anders doen dan komende week zien waar het schip strandt. 
Maandag is dag 31 in de Minor. Is dit een eerste na de Cycle-bodem per 7-9 of staat er komende week een lagere Cyclebodem dan 7-9. De week grafiek toont nu een wat duidelijker beeld. We zien de U. osci naar een LowestLow gaan.
Wanneer de daling vanuit de top dan toch een 1,2,3,4,5, EWP is dan kan het volgende week eindigen. 1 en 3 waren respectievelijk -27 en -32 en 2 en 4 resp. +15 en +22. Wanneer 2 naar gelijkheid tenderen dan zou wave 5 -27 kunnen zijn. Uitkomend op AEX 527. Dan staat er geen lagere Cyclebodem dan 26-3 en starten we de laatste opmars in deze Kitchin naar AEX 650+. Every crash needs a bubble is dan ons uitgangspunt. Dit zagen we ook van oktober 2014 naar april 2015.
Ervoor hebben we met een gele rechthoek aangegeven en lijkt veel op het patroon welke de AEX nu volgt. Een zijwaarts patroon van 69 dagen komt overeen met het zijwaartse patroon van 45 dgn. van 9-2 naar 26-3. Totaal was de Cycle toen 254 dagen. Rekenen we terug vanaf 9-2 dan staan er aan het einde van de week 245 dagen. De Minor is dan 35 dagen.
Hopelijk kunnen we dan eindelijk deze lange zoektocht naar de Cyclebodem afsluiten.

Prognose week 40

Kijkend naar de daggrafiek dan zijn er voor en na de vorige Cycle 2 consolidaties van respectievelijk 54 en 45 dagen. Al gedurende het afgelopen jaar weten we daar geen goede raad mee vwb de cyclusverdeling.
Gemeten vanaf de bodem op 9-2 kan de Cycle er staan na 210 dagen op 7-9. Het feit dat In deze 1e Minor een late top wordt gemaakt bevestigd dat. Immers bij een laatste uitschudding naar de Cyclebodem zou er toch een vroege top zijn geweest.

Maar twijfels krijg je wanneer je naar de DAX weekgrafiek kijkt, waar zich een H&S patroon vormt.
Regel 2 uit de theorie toepassend moeten we de maart-bodem als Cycle bodem nemen.
De reeks Cycles kunt u in de weekgrafiek zien. Deze tonen een regelmatig beeld allemaal duidelijk boven 200 dagen. De actuele Cycle is dan a.s. maandag op dag 189 en dan kan er nog een laatste dalingsgolf zijn.
Cyclisch gezien toont de DAX een lagere Cyclebodem per maart van dit jaar dan de Cyclebodem per augustus 2017. Dit zou betekenen dat de DAX per saldo dalend wordt in deze Kitchin. Is in de DAX al meer vrees geprijsd dan in de AEX?

J.l. vrijdag daalden de bankaandelen in Italie fors. De regering wil het begrotingstekort op laten lopen. Dat tekort zul je moeten financieren met als gevolg extra liquiditeiten in de markt tegenover een schuldbekentenis. Italianen kennende zullen ze het consumeren. De gekochte BMW uit Duitsland zal schuldig blijven met als gevolg een verder oplopend negatief saldo in het Target2 verrekensysteem.
EU staat met de rug tegen de muur, want het afdwingen van de te verrekenen bedragen zal een implosie van de Euro geven. Dit geeft tevens de machtige positie van Duitsland aan als leenheer van de EU vazallenstaat.

Prognose week 39

Langzaam krooop  n zul je moet AEX omhoog, maar maakte de laatste dagen toch wat meer terrein prijs. We hebben een kleine parabool eronder getekend. De Elliott telling zit nog in ons hoofd, maar toegegeven, deze Minor heeft alweer een late top. Zo 'n laatste uitschudding had een vroege top moeten geven en dan plof onderuit. Met name de VS blijft maar omhoog door kruipen. Vorige week hadden we het nog over het principe van gemeenschappelijkheid. Dat hebben we in deze fase niet gezien. T.o.v. de VS blijft Europa en met name de DAX zwak. De Nikkei heeft alweer de januari top bereikt. Dit is een hele lastige fase voor cyclus indeling. We kunnen alleen wachten op de finish van deze Minor. Komt deze niet onder de vorige bodem, dan is deze Cycle indeling toch niet juist gebleken. Het mooiste zou zijn nog eenmaal een mini-crash naar AEX 520 en de DAX nipt boven de maart bodem met positieve divergentie in de Ultimate oscillator. Dan staat daar de Cycle bodem.

Prognose week 38

Op basis van het principe van gemeenschappelijkheid hebben wij een nieuwe indeling gemaakt.
Daarbij hebben wij ons laten leiden door de DAX,FTSE, S&P, Nikkei en Shanghai(SSCE). Dan is de start van deze Cycle 26-3 en is de 2e Primary nog niet gefinished. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
De AEX vormde afgelopen week een bearflag. Als halfmast patroon zou dat inhouden dat er nog 30 AEX punten af kunnen. Terug naar de februari/maart bodems als springplank voor een laatste opgang in deze Kitchin.
Maar wat dat betreft zet de DAX een lagere bodem neer dan 26-3. Echter S&P, Nikkei en FTSE niet. Een lagere bodem dan de vorige Cycle impliceert dat de Kitchin per saldo dalend wordt. Met een stijging van 56 % druist de DAX in tegen onze waarnemingen in de maandgrafiek. Waar Kitchin bodems zich gedurende 30 jaar gemeten steeds verdubbelden.
Concluderend stellen we dat de 2e Primary en Cycle nog niet zijn gefinished. Voor komende 2 weken kan er nog een uitschudding zijn naar het niveau van de februari/maart bodems.

Prognose week 37

Lastig vraagstuk deze week, omdat de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek doorzakt.
Kijken we naar de daggrafiek dan lijken de Primary en Cyclebodem per 17-8 gevallen.  Was er sprake van een doorgaande daling dan had  er  na 17-8 een kort herstel moeten zijn  van 2-3 dagen  en dan doorzakken. Dan konden we de de Minor van 15 dagen doortrekken. Tellen we toch door dan is de Minor maandag op dag 32 en zou het komende week hard onderuit moeten gaan. Een aanwijzing daarvoor blijft de omhoog gerichte wimpel wat een bearisch halfmast patroon is. Halfmast wil zeggen halverwege een daling. Ervoor was -25; -25 AEX punten erna geeft als koersdoel AEX 540.  Kijken we naar ASML dan zien we dat de bodem er stond op 17-8. Er na is er een duidelijke turnaround in de U.osci en zelfs een bullische wimpel. Ervaring leert dat ASML vooruit loopt en vaak de eerste signalen afgeeft.
Maar voor de AEX moeten we  komende week nog afwachten, welk signaal wordt afgegeven.
Mocht het alsnog tot een uitschudding komen dan is het de laatste voor dit jaar.

Prognose week 36

Er is een weinig veranderd; we zien geen krachtige turnaround. De finish van de 1e Cycle binnen deze 3e GrandCycle is moeilijk te spotten. Vorige week waren we van mening dat er nog geen bodemwaarden stonden in de Ultimate Oscillator.
Toch laat de eerste Cycle in de GrandCycle geen diepe bodems zien. We hebben ze omcirkeld in de weekgrafiek.
De kans bestaat dat de Cyclebodem er 17-8 stond, zoals we met de stippellijnen aangeven.
Maar de opwaartse beweging is een wimpel. Als halfmast patroon kan er zomaar 25 punten af. Dat is ruim -4%. Maandag is het dag 25 in de Minor, daar kunnen nog een paar dagen bij. Concluderend dus geen krachtige turnaround uit de bodem van 17-8 en de vorming van een omhoog gerichte wimpel biedt kansen voor een laatste uitschudding naar de zone 540-530.

Prognose week 35
Vorige week schreven we : > een bodem tussen AEX 540-530 is acceptabel<. Dat lijkt nog altijd het koersdoel. Maandag is dag 18 in de Minor en daar kunnen nog een paar dagen bij. De verwachting dat de AEX nog verder daalt halen we uit de weekgrafiek. De Ultimate Oscillator daar laat nog geen bodemwaarde zien welke bij een Cycle hoort. Bij een verdere daling zal er in de daggrafiek  waarschijnlijk positieve divergentie ontstaan in de U. osci. We hebben de augustus dalingen van 2011, 2015 en 2018 weer naast elkaar gezet. De schaal van 2018 is anders, dus dat geeft een vertekenend beeld. Gezien de late top in deze Cycle gaan we ervan uit dat de opvolgende Cycle nieuwe toppen zal laten zien. Kansen om scherpe limites te stellen en aandelen in te vangen.

Prognose week 34

Vorige week schreven we:> maar net zo goed kan het koersgat tussen 561 en 563 gevuld worden< En zo geschiedde.
Grote vraag is, is vrijdag de 2e Minor na 29 dagen gebodemd of is dit de start van nr. 3 en was er een zeer vroege top in deze Minor na een Minor-bodem op 2-8.
Dat is en blijft het dilemma van cyclische analyse. De Ultimate Oscillator toonde op 2-8 geen duidelijke turnaround en de MACD toont een negatieve crossing. Doorgaande daling is aannemelijk
A.s. maandag is de Cycle op dag 185 en kan de Primary-lengte ondergeschikt worden aan de Cycle bodem. Een korte Primary is ook aannemelijk, omdat de vorige Primary met 139 dagen extreem lang was.  In augustus 2017 telden we een Primary van 54 dagen. A.s. maandag is de Primary op dag 47. 14 dagen per saldo dalen en we hebben een aanvaardbare Cycle-lengte en een Primary van 61 dagen.
Dan het controversiele feit dat de top van deze Cycle op dag 168 is gevormd, dat is laat en geeft doorgaande kracht aan. Dat impliceert dan weer dat de bodem niet onder de februari-bodem kan vallen. In dat geval wordt de Kitchin namelijk per saldo dalend. De top van deze Kitchin is dan zeer afwijkend met een stijging van 53%, waar alle vorigen over 30 jaar gemeten steeds verdubbelden.
Dus een daling voor deze Cycle-bodem zou beperkt moeten zijn. Een bodem tussen AEX 540-530 is acceptabel. Maar toegegeven de patronen van 2011, 2015 en 2018 zijn gelijkvormig. Alle 3 daalden in augustus en daar kunnen we 2017 bijzetten. 2011, 2015 waren het gevolg van een liquiditeitscrisis. Acuut werden assets vrijgemaakt voor liquiditeiten. 2011 was de 1e eurocrisis, 2015 was het de devaluatie van de Yuan; welke noodzakelijke unwindings van carry trades veroorzaakte.
Nu zijn het de uitstaande leningen van Europese banken in Turkije, welke het risico vormen. Interbancaire kredietloketten kunnen gesloten worden voor banken met exposure boven draagkracht in Turkije.
Overigens wat hebben Spaanse banken te zoeken in Turkije, terwijl het eigen land investeringen in Solarpower plants kan gebruiken. Maar de Spaanse regering heeft kennelijk andere belangen. Bizar! energiebelasting op zonenergie in een land waar het vrij voor handen is en waar een postzegel in het landschap de EU28 kan voorzien van energie. Neurolanden investeren en Zeurolanden betalen terug in kWh. Dat is gemeenschappelijke EU aanpak. Maar kennelijk hebben de politici in Brussel ook andere belangen; dan gemeenschappelijke.

Prognose week 33

De Kitchin is inmiddels 907 dgn. onderweg.(zie maandgrafiek) De gemiddelde lengte naar de top is 1.127 dgn. In procenten gemeten is de stijging tot op heden 53 % bij een gemiddelde stijging van 104 %. Dus daar kan nog wel wat bij. Actueel zien we korte Minor's met late toppen.  We tekenden een voorlopige 2e Minor j.l.donderdag, maar net zo goed kan volgende week het koersgat tussen 561 en 563 nog gevuld worden. Gezien de late toppen en de tijd te gaan in deze Primary zijn we positief voor de maand augustus.

Prognose week 32

Er was nog geen Minor bodem afgelopen week. We hebben een Minute geplaatst na 15 dagen op 11-7; dus waarschijnlijk vormt zich nu een 2e Minor. De AEX blijft sterk, dalingen worden steeds gepareerd.
We waren bijna het tijdframe van de Puetz crash vergeten. Het tijdframe van 20 tot 29 augustus zou goed passen om de Cyclebodem te markeren. De Cycle is dan 197 dagen.
Voorlopig zijn de toppen laat en dat zou een verdere opgang betekenen."Every crash needs a bubble"

Prognose week 30

Volgende week kan zich nog een Minor-bodem tonen, maar net zo goed trekt de AEX door en was er een Minute  per 12-7 op dag 15. In de 90-er jaren waren Minutes kenmerkend voor de bullmarkt toen. Steeds korte sprintjes. We hebben die regel al eens meer genoemd toen we Minutes herkenden, maar toegegeven het was vaak snel uit met die regelmaat. Dus laten we ons daar niet op richten.
We kunnen niets anders doen dan wachten op een top van deze 2e Primary in de Cycle en dan nog eens proberen een september daling mee te pakken naar de Cycle-bodem. Als de trend zich doorzet dan kan het weer een kortstondige felle daling zijn. Rustgevender is het deze af te wachten; de lowest low in de Ultimate Oscillator te spotten en long gaan tot het voorjaar 2019.Prognose week 29

We zien de Ultimate Oscillator langzaam oplopen. Gevoelsmatig lijkt het alsof er nog veel negativisme  in de markt is. De call/put was vrijdag 0,89, maar de volatiliteits index blijft plat op de buik liggen; geen enkele verontrusting. Toch zagen we  woensdag 11-7 even een verkoopgolf op dag 14. Dat kan al een Minor/Minute bodem zijn geweest, dan was er een late top en slechts 1 dag een correctie. Maar aannemelijk is een twintiger komende week. Nogmaals De AEX is aan het begin van de Primary en op 2/3 van de Cycle. De vorige Cycle was kort met 164 dagen. Dan kan de actuele Cycle wat langer worden. Wij verwachten pas een daling na medio augustus. Dan wordt september weer een klassieke correctie. In september is de Kitchin 31 maanden. In de maandgrafiek leest u de gemiddelde dagen naar de top in de Kitchin. Dat zijn 36 tot 37 maanden. Wij gaan voor een milde correctie in september en wederom stijging tot het voorjaar 2019. Waar zou ASML dan staan in de laatste euforie van deze Kitchin? Dat is dan de statistisch opportunistische voorspelling. Toch waren   er 3 van de 7 Kitchin welke binnen 2 jaar de top vormden. Achtereenvolgens waren dat i) Golfoorlog 1 ii) de lange correctie 2000-2003 met daarin 9/11 en het Enron schandaal iii) Eurocrisis. Toch verdubbelden Kitchin bodems in genoemde 3 baisse perioden. Een ander bearisch uitgangspunt is de gelijkvormige abcde welke we tekenden in de maandgrafiek. Nu, net als toen in 2007 vormt zich een nipt lagere top om vervolgens per saldo te dalen. Pas wanneer de Cycle-bodem in september onder AEX 510 duikt is dat het signaal. Daar is nu nog niet op te anticiperen. Maar de beren onder u kunnen daar rekening mee houden. Na de september Cycle-bodem gaan wij voor een laatste hyperbolische stijging in deze Kitchin met een top in het voorjaar van 2019 en verdubbeling van de Kitchinbodem op AEX 376.

Prognose week 28

De bodem per 27-6 heeft zich bewezen afgelopen week. Er was nog onzekerheid, maar boven de bodem van 27-6 waren er weer kopers. Het lijkt weer zo n accumulatie gebied, waar de AEX zich oplaadt voor een stijging. De MACD staat op een kruising. We verwachten hogere koersen volgende week, immers de AEX is net aan een nieuwe Primary begonnen.
Het is een korte prognose deze week. Dan nog maar een analyse ter lering voor geinteresseerden en vermaak voor de betweters; hoe de oorspronkelijk moraalridder van de effectenbeurs een sluwe vos is geworden die allerlei starters oppompt. Een van die opgepompte zaken (IEX) moet geld ophalen, zodat medio 2019 Value8 RABO kan aflossen.

Prognose week 27

Na al het uitstellen van de Primary-bodem, was statistisch gezien afgelopen week de laatste kans.
Dus hebben we de finish geklokt op 27-6 na 138 dagen. 138 is ver buiten het gemiddelde 98 + deviatie 17=115. Voor en na de Kitchinbodem klokten we 3 lange Primary's van ongeveer dezelfde lengte. Erna volgden een aantal korte Primary s. Het herstel na de Primary bodem was nog zwak. Vrijdag ging de AEX uit de startblokken, maar aan het einde van de dag droogde euforie weer op.
Toch naar AEXcel kijkend zijn de toppen in de cycli nog altijd laat gevormd en zou er doorgaande kracht moeten zijn.
Blijven we strak in de leer dan moet de bodem er staan en zou nu een nieuwe stijgingsgolf moeten volgen voor juli en augustus, waarna gewerkt gaat worden naar de bodem van de Cycle.
Dat is dan weer het klassieke september-oktober patroon.

Prognose week 26

De AEX maakte vrijdag in de U. Osci een LowerLow !! U weet de U.Osci is ons meetinstrument. De LowerLow kan er toch op duiden dat de Primary nog niet af was. Maandag is dag 136. Met de BREXIT verkiezing was er een laatste uitschudding en klokten wij 134 dgn. Met de verkiezing van Trump per 9-11-2016 138 dagen.
In beide gevallen wachtte de markt op een uitkomst. Tja waar wacht de markt nu op zou je je kunnen afvragen. De migratietop dit weekeinde? Nee, maar wellicht wil de markt eensgezindheid van de EU leiders zien. Dat is mede bepalend voor de kracht van de euro. Ach, het is gissen, de markt bepaald. Achteraf weten we het.
Dus er zit niks anders op dan de LowestLow of pos. divergentie te spotten in de U. Osci. Dit voorafgaand aan een ommekeer. Het tijdschema in de Cycli helpt ons daarbij in de voorspelling. Want van de gemeten Primarý s is 136 en 138 de langste. Maandag is dag 136!

Prognose week 25

De AEX kruipt omhoog, maar van een krachtige turnaround vanuit de Primary-bodem is geen sprake. Zou er dan nog een correctie in kunnen zitten die alsnog de Primary-bodem markeert. Als we doortellen dan is het maandag dag 128. We hebben Primary's gehad van 138. Geheel 2016 waren 3 lange achter elkaar, Maar in 2017 hebben we een vrij regelmatige serie gehad van 80 wanneer we de mediaan nemen. De zwakte wordt ook in de weekgrafiek getoond. Nog altijd weet de index niet terug te keren in het opwaartse trendkanaal. Maar wellicht is dit alles een accumulatie voor een nieuwe sprong. De MACD is in de weekgrafiek nog altijd positief en in de daggrafiek is er een positieve crossing.
De Minor bevestigt nog altijd de doorgaande kracht. Ondanks 2 schijnbewegingen was er een higher high op dag 18. Maandag zijn we op dag 20 in de Minor. Als ma t/m woensdag er nog een hogere top wordt uitgeperst is dat positief voor een verdere stijging. Immers de top is dan laat gemaakt. Dan is aannemelijk dat na een Minor-bodem de stijging doorzet.

 

Prognose week 24

Dinsdag zagen we een verdere stijging en met een twitter bericht riepen we 29-5 tot Primary-bodem uit.
In de Primary was een late top, dwz doorgaande kracht. Maar vrijdag leek de doorgaande kracht alweer over en daalde de AEX onder het trendkanaal wat een vlagpatroon is. Wellicht nog onzekerheid wat betreft de G7 vergadering dit weekeinde. Inmiddels heeft Trump geen zekerheid gegeven.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat na de late top in de Primary het kruit in de opvolgende al zo snel is verschoten. Wellicht volgende week zijwaarts tot de vergadering van de ECB 14-6, waar men verwacht dat het opkoopprogramma van de ECB wordt beeindigd
Wat ons nog altijd verbaast, is de plotselinge turnaround in de huizenmarkt in vergelijking met de huizencrisis in de 80-er jaren. Jarenlang was men koopschuw en plots door de dalende rente en ommekeer in het economisch sentiment is er een overspannen huizenmarkt. Vanuit de technische analyse geredeneerd lijkt het een dead-cat-bounce.
Het biflatie scenario kan weer de kop opsteken wanneer de particuliere markt opnieuw een overcreditering laat zien. Met name kan de alsmaar stijgende lasten + een wellicht stijgende rente een vernieuwde noodzakelijke sanering in de gezinsuitgaven geven. Biflatie slaat dan weer toe, namelijk prijsdaling voor de gekochte zaken waarvoor een overcreditering geldt en verdere kosten inflatie welke de gezinsuitgaven onder druk zetten. En zo keert de wal het schip weer en zijn er opnieuw stimulerende maatregelen nodig. Maar och, de overheid zal wel weer procyclische maatregelen nemen.  Bijv. de renteaftrek voor de 21% BTW bij nieuwbouwwoningen niet langer aftrekbaar te laten zijn ipv stimulerend de BTW op nieuwbouw naar 6 % terug te brengen. Wonen lijkt ons nog altijd een primaire levensbehoefte.  

Prognose week 23

Het is lastig om de vorige Minor bodem te bepalen. De U osci. toont een duidelijke turnaround per 3-5, maar de bodems in de koersgrafiek zijn bepalend. De koersgrafiek liet een duidelijke bodem in de AEX futures  zien per 23-4, terwijl dat in de AEX-daily 25-4 is. De bodem per 29-5 is dan wel het maximaal aantal dagen( 36 resp. 34 dgn) wat we voor een Minor hebben gezien. Maandag is dan dag 42(vanaf 23-4) of 40 ( vanaf 25-4).We twitterden donderdag nog een mogelijke vorming van een abcde wimpel als halfmast patroon. Maar onmiddellijk viel de AEX al uit dat patroon en was de wimpel verkort. Dan denk je, nu gaat het gebeuren. Op naar AEX 540 als Primary-bodem. Maar vrijdag werd dat scenario keihard gepareerd door de VIX futures te verkopen en S&P futures te kopen.Resultaat VIX -14% S&P +1,25 %. Dat spel begon 31-5 om 20:00 uur.  Maar komende week komt er duidelijkheid dat is zeker. Mocht het toch een halfmast zijn in de uurgrafiek. De dalingervoor (-22) was in 5 dagen. Dan zou komende week de AEX theoretisch rond 540 kunnen bodemen. Maar nogmaals dat zijn extreme waarden in tijd voor een Minor bodem. Nu we de details bekijken lijkt 29-5 toch de beste bodemdag voor de Primary.

Prognose week 22

De AEX deed wat onze statistische analyse voorspelde. Een correctie naar de Primary bodem.
Tja, waar gaat die bodem vallen. Als we dat wisten! Aannemelijk is komende week, omdat maandag de Minor 25 dagen is. Een week erbij dan komen we aan de grenswaarde van 32 dagen voor een Minor. In ieder geval is het een Primary-bodem. De correctie kan niet zo heftig zijn als de val in februari en/of augustus 2015. In februari j.l. finishte een 2e Grand Cycle binnen deze Kitchin. Een cyclus van hogere orde, dus een overtreffende correctie. In deze Primary is de top laat gevallen, dat betekent doorgaande kracht. Dus na de aanstaande Primary bodem is een verdere stijging te verwachten. Het nu nog inzetten op een een AEX put heeft weinig kans van slagen, omdat er waarschijnlijk een snelle turnaround zal zijn.

Met Conte aan het bewind in Italie gaat de Euro een nieuwe krachtproef doorstaan. Conte gaat Keynesiaans te werk, zo is ons duidelijk gemaakt. De Italianen hebben een voordeel:Draghi is een thuisfluiter. De Target2 schuldpositie van Italie kunnen we op onze buik schrijven. 442 miljard kan worden afgeschreven. Kan de Euro dat wel dragen?
Wellicht moeten we rekening houden met een opmars van de dollar. Een goedkoper wordende Euro is steeds positief gebleken voor de aandelenmarkt binnen de Eurozone. 
 

Prognose week 21

De AEX zet zijn opmars voort. De late toppen zijn een teken van doorgaande kracht. Maandag is het dag 18 in de Minor en 101 in de Primary. Daar zou een wat grotere correctie moeten komen. Logisch want in een keer de vorige top op 572 nemen lijk teveel van het goede. Maar met deze kracht lijkt dat nog een instapmoment. Leedvermaak kwam, over ons heen toen PPG meldde dat zij de jaarcijfers 2017 en Q1 2018 intrekken. Zou de overnamestrijd 180 graden draaien?
Dat zou een mooie overwinning zijn voor het Rijnlandse model waar kapitaal en arbeid meer in evenwicht zijn en  waardecreatie het bedrijf solide houdt.
Er is verder niet veel te melden. Het lijkt erop dat we de laatste fase in gaan richting een verdubbeling van de Kitchin-bodem. Zie daarvoor de berekeningen in de maandgrafiek. Zo n laatste fase kenmerkt zich door een hyperbolische stijging. Dat zou ook wel eens voor de olieprijs kunnen gelden. De markt lijkt daar op te anticiperen gezien de loodrechte stijging van RD.


Prognose week 20

Tijdens onze break is de AEX verder gestegen. Politiek gezien was er een turnaround wat betreft Korea. Je vraagt je af wat Xi Kim heeft beloofd. Want na de legendarische treinreis van Kim naar China is de kwestie gekeerd.
De Minorbodem is moeilijk te spotten, omdat er geen noemenswaardige correctie is geweest. De U.osci laat een wat latere bodem zien bij een hogere AEX. 25-4 was echter de LowestLow in de koersgrafiek; na een top op de voorlaatste dag. 
In deze 2e Minor is een grotere correctie te verwachten omdat deze 4e Minor tevens een Primary bodem i